DRUŻYNA

Drużyna: LMLek. Obserwator: Dariusz Piechota

Liczba gatunków: 212

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 1783 44089 95 95 1 14 41 39
2 1368 30875 112 92 1 12 41 38
3 1978 28117 132 114 0 15 52 47
4 1506 7000 182 159 0 30 80 49
5 1827 4530 210 180 1 44 85 50
6 814 1419 212 127 1 22 59 45
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10332589 2024.06.13 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 10332590 2024.06.13 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10322051 2024.06.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10322044 2024.06.11 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10322053 2024.06.11 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10322043 2024.06.11 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10322041 2024.06.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10322040 2024.06.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 10322023 2024.06.11 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10322027 2024.06.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10322050 2024.06.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10321954 2024.06.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10322025 2024.06.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10322024 2024.06.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10322054 2024.06.11 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10322047 2024.06.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10322037 2024.06.11 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10322052 2024.06.11 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10321955 2024.06.11 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10322028 2024.06.11 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10322045 2024.06.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10321953 2024.06.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10322038 2024.06.11 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10322032 2024.06.11 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10322035 2024.06.11 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10322049 2024.06.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10322026 2024.06.11 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10322042 2024.06.11 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10322030 2024.06.11 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10322031 2024.06.11 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10322034 2024.06.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10322048 2024.06.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10322033 2024.06.11 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 10322046 2024.06.11 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10322029 2024.06.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10322036 2024.06.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10322055 2024.06.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10317669 2024.06.10 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10317671 2024.06.10 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10317674 2024.06.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10317661 2024.06.10 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10317673 2024.06.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10317657 2024.06.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10317681 2024.06.10 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10317664 2024.06.10 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10317686 2024.06.10 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10317654 2024.06.10 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10317662 2024.06.10 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10317685 2024.06.10 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 10317668 2024.06.10 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10317676 2024.06.10 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10317652 2024.06.10 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10317666 2024.06.10 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10317670 2024.06.10 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10317675 2024.06.10 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10317667 2024.06.10 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10317678 2024.06.10 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10317672 2024.06.10 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10317659 2024.06.10 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10317655 2024.06.10 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10317682 2024.06.10 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10317684 2024.06.10 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 10317677 2024.06.10 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10317653 2024.06.10 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10317687 2024.06.10 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10317663 2024.06.10 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10317650 2024.06.10 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10317688 2024.06.10 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10317679 2024.06.10 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10317656 2024.06.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10317680 2024.06.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10317683 2024.06.10 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10317651 2024.06.10 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10317658 2024.06.10 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10317660 2024.06.10 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10317665 2024.06.10 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10312733 2024.06.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10312732 2024.06.09 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10312734 2024.06.09 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10312730 2024.06.09 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10312731 2024.06.09 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312750 2024.06.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10312745 2024.06.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10312746 2024.06.09 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10312749 2024.06.09 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10312748 2024.06.09 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10312747 2024.06.09 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10312743 2024.06.09 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10312742 2024.06.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10312741 2024.06.09 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 10312744 2024.06.09 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10312739 2024.06.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 10312740 2024.06.09 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312738 2024.06.09 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10312737 2024.06.09 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10312736 2024.06.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10312735 2024.06.09 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10312723 2024.06.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10312721 2024.06.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10312720 2024.06.09 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312715 2024.06.09 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10312712 2024.06.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10312713 2024.06.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10312706 2024.06.09 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312708 2024.06.09 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10312705 2024.06.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10312704 2024.06.09 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10312703 2024.06.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10312702 2024.06.09 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312701 2024.06.09 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10312700 2024.06.09 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10312699 2024.06.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10312698 2024.06.09 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10312729 2024.06.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10312727 2024.06.09 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10312728 2024.06.09 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10312726 2024.06.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312725 2024.06.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10312724 2024.06.09 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10312722 2024.06.09 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10312718 2024.06.09 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10312719 2024.06.09 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10312717 2024.06.09 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10312710 2024.06.09 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10312716 2024.06.09 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10312714 2024.06.09 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10312709 2024.06.09 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10312711 2024.06.09 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10312707 2024.06.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10312696 2024.06.09 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10312697 2024.06.09 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312693 2024.06.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10312694 2024.06.09 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10312695 2024.06.09 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10312691 2024.06.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10312692 2024.06.09 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10312689 2024.06.09 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10312687 2024.06.09 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 10312688 2024.06.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10312690 2024.06.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10312685 2024.06.09 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312686 2024.06.09 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312683 2024.06.09 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10312684 2024.06.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10312682 2024.06.09 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10312681 2024.06.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312679 2024.06.09 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10312680 2024.06.09 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312678 2024.06.09 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10312677 2024.06.09 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10312676 2024.06.09 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10312675 2024.06.09 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312672 2024.06.09 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10312674 2024.06.09 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312673 2024.06.09 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10312751 2024.06.09 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10312669 2024.06.09 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312671 2024.06.09 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10312667 2024.06.09 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10312670 2024.06.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10312666 2024.06.09 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 10312668 2024.06.09 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10306236 2024.06.08 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10306234 2024.06.08 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10306235 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10308400 2024.06.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10306230 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10306229 2024.06.08 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10306228 2024.06.08 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10306239 2024.06.08 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10306226 2024.06.08 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10306220 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306223 2024.06.08 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10306216 2024.06.08 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10306214 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10306213 2024.06.08 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10306211 2024.06.08 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10306173 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10306190 2024.06.08 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10306165 2024.06.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10306166 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10306164 2024.06.08 LB
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 6 10309311 2024.06.08 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10306162 2024.06.08 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10306160 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10306159 2024.06.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10306170 2024.06.08 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10306157 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10306171 2024.06.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10306167 2024.06.08 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10306156 2024.06.08 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10306189 2024.06.08 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 10306155 2024.06.08 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10306154 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10308397 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10308395 2024.06.08 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10306249 2024.06.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10308393 2024.06.08 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10308390 2024.06.08 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10308391 2024.06.08 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 10308386 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308389 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10306231 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10306241 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306238 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10306222 2024.06.08 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10306219 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10306225 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10306212 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10306153 2024.06.08 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10306150 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10306152 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10306149 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306161 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10306169 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10306146 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10306163 2024.06.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10306158 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10306143 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10306139 2024.06.08 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10306142 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10306140 2024.06.08 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10306136 2024.06.08 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10306134 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10306133 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10306151 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306148 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306168 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10306172 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306147 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306145 2024.06.08 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10306144 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10306141 2024.06.08 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10306137 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306135 2024.06.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10306138 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10306131 2024.06.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306128 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10306132 2024.06.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10306130 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10306129 2024.06.08 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10306183 2024.06.08 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10306188 2024.06.08 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10306184 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10306179 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10306182 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10306187 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10306181 2024.06.08 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10306185 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10306176 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10306180 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10306186 2024.06.08 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10306175 2024.06.08 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10306178 2024.06.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 10306174 2024.06.08 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10306177 2024.06.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10306192 2024.06.08 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10308409 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10308407 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10308408 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10308406 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10308405 2024.06.08 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10308404 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10308403 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10308402 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10306248 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10308401 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10306247 2024.06.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10308399 2024.06.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10308398 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10306243 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10306244 2024.06.08 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10306237 2024.06.08 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10308396 2024.06.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10308394 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10306246 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10308392 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10306240 2024.06.08 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10308387 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10306245 2024.06.08 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10306233 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10306232 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10308388 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10306224 2024.06.08 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10306227 2024.06.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10306221 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306218 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10306217 2024.06.08 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10306215 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10306316 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10306301 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10306314 2024.06.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10306320 2024.06.08 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10306290 2024.06.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10306318 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10306300 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10306298 2024.06.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10306315 2024.06.08 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10306319 2024.06.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10306295 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10306309 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10306305 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10306317 2024.06.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10306303 2024.06.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10306296 2024.06.08 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10306312 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 10306299 2024.06.08 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10306292 2024.06.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10306311 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10306307 2024.06.08 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10306291 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10306293 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10306313 2024.06.08 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10306294 2024.06.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10306304 2024.06.08 LB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10305305 2024.06.08 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10306308 2024.06.08 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10306306 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10306289 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10306302 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10306297 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10306321 2024.06.08 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10306310 2024.06.08 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10297635 2024.06.07 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10297637 2024.06.07 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10297642 2024.06.07 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10297641 2024.06.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10297636 2024.06.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10297643 2024.06.07 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10297640 2024.06.07 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10297644 2024.06.07 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10297639 2024.06.07 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10297638 2024.06.07 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10295707 2024.06.06 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10295706 2024.06.06 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10295705 2024.06.06 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10295704 2024.06.06 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10295703 2024.06.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10295702 2024.06.06 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10295700 2024.06.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10295701 2024.06.06 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10295699 2024.06.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10295696 2024.06.06 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10295698 2024.06.06 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10295695 2024.06.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10295694 2024.06.06 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10295697 2024.06.06 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10295693 2024.06.06 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10295690 2024.06.06 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10295689 2024.06.06 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10295691 2024.06.06 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10295692 2024.06.06 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10295688 2024.06.06 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10295683 2024.06.06 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10295687 2024.06.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10295684 2024.06.06 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10295686 2024.06.06 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10294068 2024.06.06 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10295685 2024.06.06 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10292252 2024.06.05 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10292251 2024.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10292249 2024.06.05 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10292247 2024.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10292250 2024.06.05 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10292248 2024.06.05 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10292246 2024.06.05 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10292244 2024.06.05 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10292243 2024.06.05 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10292242 2024.06.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10292245 2024.06.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10292239 2024.06.05 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10292241 2024.06.05 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10292240 2024.06.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10292237 2024.06.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10292235 2024.06.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10292238 2024.06.05 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10292236 2024.06.05 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10289714 2024.06.05 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10289715 2024.06.05 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10289716 2024.06.05 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10289727 2024.06.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10289718 2024.06.05 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10289731 2024.06.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10289737 2024.06.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10289721 2024.06.05 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10289728 2024.06.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10289723 2024.06.05 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10289722 2024.06.05 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10289734 2024.06.05 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10289720 2024.06.05 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10289732 2024.06.05 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10289733 2024.06.05 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10289717 2024.06.05 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10289725 2024.06.05 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10289719 2024.06.05 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10289736 2024.06.05 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10289726 2024.06.05 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10289730 2024.06.05 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10289729 2024.06.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10289724 2024.06.05 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10289735 2024.06.05 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10284689 2024.06.04 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10284672 2024.06.04 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10284690 2024.06.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10284677 2024.06.04 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10284693 2024.06.04 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10284675 2024.06.04 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10284692 2024.06.04 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10284687 2024.06.04 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10284686 2024.06.04 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10284674 2024.06.04 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 10284683 2024.06.04 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10284685 2024.06.04 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10284673 2024.06.04 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10284688 2024.06.04 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10284676 2024.06.04 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10284668 2024.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10284660 2024.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10284659 2024.06.03 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10284657 2024.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10284658 2024.06.03 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10284661 2024.06.03 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10284656 2024.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10284682 2024.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10284671 2024.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10284684 2024.06.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10284666 2024.06.03 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10284665 2024.06.03 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10284691 2024.06.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 10284669 2024.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10284663 2024.06.03 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10284678 2024.06.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10284670 2024.06.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10284679 2024.06.03 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10284667 2024.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10284680 2024.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10284681 2024.06.03 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10284664 2024.06.03 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10284662 2024.06.03 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272678 2024.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10272676 2024.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10272675 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272674 2024.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10272677 2024.06.02 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10272679 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272680 2024.06.02 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10272669 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272684 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10272668 2024.06.02 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10272673 2024.06.02 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10272667 2024.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10272670 2024.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10272671 2024.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10272600 2024.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10272660 2024.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10272702 2024.06.02 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10272717 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272625 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272685 2024.06.02 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272705 2024.06.02 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10272682 2024.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10272607 2024.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10272638 2024.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 8 10272634 2024.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10272659 2024.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10272920 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10272622 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10272627 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10272636 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10272654 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10272718 2024.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10272609 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10272663 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10272691 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10272743 2024.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10272599 2024.06.02 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10272698 2024.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10272596 2024.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10272630 2024.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10272690 2024.06.02 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10272742 2024.06.02 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 10272713 2024.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10272641 2024.06.02 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10272706 2024.06.02 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10272602 2024.06.02 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10273471 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272594 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272604 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272620 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272631 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272658 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10272746 2024.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272640 2024.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272692 2024.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10272704 2024.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272924 2024.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10272719 2024.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10273468 2024.06.02 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10272664 2024.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10272650 2024.06.02 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 10272612 2024.06.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10272919 2024.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10272711 2024.06.02 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10272910 2024.06.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10272598 2024.06.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10272714 2024.06.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10272911 2024.06.02 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 10272712 2024.06.02 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10272628 2024.06.02 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10272740 2024.06.02 LB
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 10272707 2024.06.02 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10272710 2024.06.02 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10272709 2024.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10272653 2024.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10272689 2024.06.02 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10272914 2024.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10272603 2024.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10272917 2024.06.02 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10272613 2024.06.02 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10272649 2024.06.02 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10272916 2024.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10272637 2024.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10272661 2024.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10272745 2024.06.02 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10272922 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10272624 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10272688 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 10272699 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10272715 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10273469 2024.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10272700 2024.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10272739 2024.06.02 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10272716 2024.06.02 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10272918 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272616 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272635 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272656 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272662 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10272703 2024.06.02 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10272619 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10272605 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10272651 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10272672 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10272738 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10272912 2024.06.02 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10272921 2024.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10272737 2024.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10272915 2024.06.02 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10272683 2024.06.02 LB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10272708 2024.06.02 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10272601 2024.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10272686 2024.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10272913 2024.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10272595 2024.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10272618 2024.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10272687 2024.06.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10272748 2024.06.02 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10272606 2024.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10272626 2024.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10272744 2024.06.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10272923 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10272632 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10272652 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10272925 2024.06.02 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 6 10272610 2024.06.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10272608 2024.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10272597 2024.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10272639 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272614 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272617 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272666 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272701 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272736 2024.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272611 2024.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 10272621 2024.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10272629 2024.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272655 2024.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272747 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272615 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10272623 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272681 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10272693 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272694 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272741 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10273470 2024.06.02 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10272633 2024.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10266209 2024.06.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10266210 2024.06.01 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10266215 2024.06.01 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10266206 2024.06.01 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10266593 2024.06.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10266592 2024.06.01 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10266589 2024.06.01 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10266590 2024.06.01 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10266591 2024.06.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10266588 2024.06.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10266586 2024.06.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10266587 2024.06.01 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10266585 2024.06.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10266583 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10266582 2024.06.01 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10266584 2024.06.01 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10266581 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266580 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266579 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10266578 2024.06.01 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10266348 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10266346 2024.06.01 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10266345 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10266343 2024.06.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10266342 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266336 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10266339 2024.06.01 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10266334 2024.06.01 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10266332 2024.06.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10266331 2024.06.01 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10266330 2024.06.01 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10266327 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10266347 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10266319 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266320 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10266318 2024.06.01 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10266382 2024.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10266363 2024.06.01 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10266361 2024.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10266368 2024.06.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10266369 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10266360 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10266362 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10266373 2024.06.01 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10266358 2024.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10266370 2024.06.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10266356 2024.06.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10266359 2024.06.01 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10266354 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266357 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10266355 2024.06.01 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266353 2024.06.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10266443 2024.06.01 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10266441 2024.06.01 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10266448 2024.06.01 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10266437 2024.06.01 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10266436 2024.06.01 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10266442 2024.06.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10266427 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266429 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266410 2024.06.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266426 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10266403 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10266408 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10266399 2024.06.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10266396 2024.06.01 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10266398 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10266387 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10266304 2024.06.01 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10266298 2024.06.01 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266294 2024.06.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10266337 2024.06.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10266300 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266281 2024.06.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10266269 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10266278 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10266338 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10266280 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266349 2024.06.01 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10266257 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266307 2024.06.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10266266 2024.06.01 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10266258 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266250 2024.06.01 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266302 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10266297 2024.06.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10266299 2024.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10266296 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10266275 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10266286 2024.06.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10266288 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10266313 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10266283 2024.06.01 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10266303 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10266277 2024.06.01 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10266285 2024.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10266267 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10266293 2024.06.01 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10266268 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266263 2024.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10266379 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266378 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10266366 2024.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10266371 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10266383 2024.06.01 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10266372 2024.06.01 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10266375 2024.06.01 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10266377 2024.06.01 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266380 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266376 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10266367 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10266384 2024.06.01 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10266364 2024.06.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 10266365 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266381 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266374 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10266526 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10266523 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266521 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266525 2024.06.01 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10266522 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10266524 2024.06.01 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10266518 2024.06.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10266517 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10266519 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10266508 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266507 2024.06.01 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10266509 2024.06.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10266503 2024.06.01 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10266506 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10266527 2024.06.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10266502 2024.06.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10266192 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266191 2024.06.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10266225 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10266186 2024.06.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10266189 2024.06.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10266185 2024.06.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10266190 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10266181 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266179 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10266182 2024.06.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10266183 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10266184 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10266180 2024.06.01 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266187 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266178 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10266188 2024.06.01 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10266440 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10266445 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266438 2024.06.01 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10266431 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10266434 2024.06.01 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10266419 2024.06.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10266415 2024.06.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 10266412 2024.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10266409 2024.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10266405 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266401 2024.06.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10266418 2024.06.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10266402 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10266404 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10266386 2024.06.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10266388 2024.06.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10266264 2024.06.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10266261 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10266260 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10266255 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10266274 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10266252 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266243 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266242 2024.06.01 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10266245 2024.06.01 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10266241 2024.06.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10266251 2024.06.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10266249 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266238 2024.06.01 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10266237 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266234 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10266236 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266344 2024.06.01 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10266341 2024.06.01 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10266335 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10266333 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10266329 2024.06.01 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266350 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 10266328 2024.06.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10266325 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10266323 2024.06.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10266322 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10266317 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10266324 2024.06.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10266316 2024.06.01 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10266314 2024.06.01 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10266312 2024.06.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10266310 2024.06.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266301 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10266295 2024.06.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10266308 2024.06.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266311 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10266340 2024.06.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10266287 2024.06.01 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10266273 2024.06.01 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10266284 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266305 2024.06.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10266289 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10266270 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10266315 2024.06.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10266271 2024.06.01 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10266256 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10266265 2024.06.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10266253 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10266447 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 10266433 2024.06.01 LB
rzadki derkacz, Crex crex 4 10266430 2024.06.01 LB
rzadki derkacz, Crex crex 2 10266432 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266424 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10266428 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10266417 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10266423 2024.06.01 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266413 2024.06.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10266411 2024.06.01 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266400 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10266397 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266392 2024.06.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10266414 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10266389 2024.06.01 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10266390 2024.06.01 LB
pospolity żuraw, Grus grus 16 10257530 2024.05.31 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10257529 2024.05.31 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10257528 2024.05.31 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10257527 2024.05.31 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10257525 2024.05.31 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10257526 2024.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10257524 2024.05.31 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10257523 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10257561 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10257558 2024.05.31 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10257559 2024.05.31 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10257612 2024.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10257569 2024.05.31 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10257555 2024.05.31 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10257549 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10257593 2024.05.31 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10257550 2024.05.31 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10257540 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10257543 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10257539 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10257536 2024.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10257535 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10257531 2024.05.31 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10257538 2024.05.31 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10257602 2024.05.31 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10257584 2024.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10257624 2024.05.31 LB
pospolity łyska, Fulica atra 10 10257616 2024.05.31 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10257589 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10257617 2024.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10257565 2024.05.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10257570 2024.05.31 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10257571 2024.05.31 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10257564 2024.05.31 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10257608 2024.05.31 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10257556 2024.05.31 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10257574 2024.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 10257548 2024.05.31 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10257551 2024.05.31 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 10257547 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10257623 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10257619 2024.05.31 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10257588 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10257590 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10257600 2024.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10257613 2024.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10257577 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10257599 2024.05.31 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10257626 2024.05.31 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10257576 2024.05.31 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10257597 2024.05.31 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10257609 2024.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10257618 2024.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10257610 2024.05.31 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10257586 2024.05.31 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10257560 2024.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10257606 2024.05.31 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10257557 2024.05.31 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10257563 2024.05.31 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10257554 2024.05.31 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10257572 2024.05.31 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10257573 2024.05.31 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10257553 2024.05.31 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10257552 2024.05.31 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10257545 2024.05.31 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10257542 2024.05.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10257544 2024.05.31 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10257541 2024.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10257534 2024.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10257537 2024.05.31 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10257533 2024.05.31 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10257532 2024.05.31 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10257603 2024.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10257585 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10257591 2024.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10257614 2024.05.31 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10257595 2024.05.31 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10257578 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10257607 2024.05.31 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10257583 2024.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10257581 2024.05.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10257620 2024.05.31 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10257575 2024.05.31 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10257568 2024.05.31 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10257567 2024.05.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10257566 2024.05.31 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10257598 2024.05.31 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10257622 2024.05.31 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10257587 2024.05.31 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10257615 2024.05.31 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10257579 2024.05.31 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10257601 2024.05.31 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10257580 2024.05.31 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 40 10257582 2024.05.31 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10257604 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10257621 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10257594 2024.05.31 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 10257562 2024.05.31 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10257611 2024.05.31 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10257625 2024.05.31 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10257592 2024.05.31 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 10257605 2024.05.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10257596 2024.05.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10257546 2024.05.31 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10257517 2024.05.31 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 10257522 2024.05.31 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 10257521 2024.05.31 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10257518 2024.05.31 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus