DRUŻYNA

Drużyna: RyszarDodo. Obserwator: Ryszard Sachanowicz

Liczba gatunków: 163

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 274 1016 59 59 2 14 15 28
2 281 883 84 70 1 11 20 38
3 202 734 110 73 0 6 29 38
4 68 283 128 49 1 6 22 20
5 262 680 163 88 1 18 29 40
6 0 0 163 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10304381 2024.05.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10304380 2024.05.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10304272 2024.05.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10304384 2024.05.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10304383 2024.05.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10304280 2024.05.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10304372 2024.05.07 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10304375 2024.05.07 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10304376 2024.05.07 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10304377 2024.05.07 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10304374 2024.05.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10304268 2024.05.07 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10304373 2024.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10304269 2024.05.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10304371 2024.05.07 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10304277 2024.05.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10304265 2024.05.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10304370 2024.05.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10304263 2024.05.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10304264 2024.05.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10304273 2024.05.07 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10304270 2024.05.07 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304276 2024.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10304261 2024.05.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10304378 2024.05.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10304266 2024.05.07 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304278 2024.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10304275 2024.05.07 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10304279 2024.05.07 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10304267 2024.05.07 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10304382 2024.05.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10304271 2024.05.07 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10304274 2024.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304262 2024.05.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304379 2024.05.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10303907 2024.05.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 10304150 2024.05.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10304225 2024.05.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10304139 2024.05.06 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10304229 2024.05.06 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10304164 2024.05.06 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10303914 2024.05.06 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 10304161 2024.05.06 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 10304162 2024.05.06 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10304144 2024.05.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10303904 2024.05.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 10303909 2024.05.06 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10304220 2024.05.06 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 14 10304155 2024.05.06 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10304227 2024.05.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304166 2024.05.06 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304226 2024.05.06 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10303905 2024.05.06 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10303910 2024.05.06 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10304140 2024.05.06 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10303913 2024.05.06 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10304152 2024.05.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10304157 2024.05.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10304223 2024.05.06 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10303906 2024.05.06 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10303911 2024.05.06 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10304145 2024.05.06 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10304221 2024.05.06 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10304222 2024.05.06 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 10304224 2024.05.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10304147 2024.05.06 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10304231 2024.05.06 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304154 2024.05.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10303915 2024.05.06 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10304143 2024.05.06 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 20 10304142 2024.05.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 10304149 2024.05.06 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10304230 2024.05.06 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10304153 2024.05.06 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304156 2024.05.06 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10304151 2024.05.06 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10304148 2024.05.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10303912 2024.05.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10304146 2024.05.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10304228 2024.05.06 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10304218 2024.05.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10304141 2024.05.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10304219 2024.05.06 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10304159 2024.05.06 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10304158 2024.05.06 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 10304163 2024.05.06 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10304165 2024.05.06 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304160 2024.05.06 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 10070858 2024.05.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10070947 2024.05.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10071010 2024.05.05 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10070956 2024.05.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 10070944 2024.05.05 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10071016 2024.05.05 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 10070961 2024.05.05 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10071019 2024.05.05 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10071017 2024.05.05 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 10070952 2024.05.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10070953 2024.05.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10071015 2024.05.05 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 10070954 2024.05.05 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10071020 2024.05.05 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10071013 2024.05.05 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10070854 2024.05.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10070946 2024.05.05 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10071009 2024.05.05 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10071022 2024.05.05 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 10071021 2024.05.05 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 14 10070948 2024.05.05 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10070855 2024.05.05 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10070853 2024.05.05 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10070950 2024.05.05 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10071011 2024.05.05 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10070856 2024.05.05 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10070860 2024.05.05 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10071012 2024.05.05 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 10070940 2024.05.05 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10070939 2024.05.05 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10070857 2024.05.05 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10071014 2024.05.05 MB
pospolity kos, Turdus merula 1 10070955 2024.05.05 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10070949 2024.05.05 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10070943 2024.05.05 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10070942 2024.05.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070859 2024.05.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10070945 2024.05.05 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10071008 2024.05.05 MB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 10070957 2024.05.05 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10070958 2024.05.05 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10070959 2024.05.05 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 10070951 2024.05.05 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10070941 2024.05.05 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10070960 2024.05.05 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10058614 2024.05.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10058668 2024.05.04 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10058634 2024.05.04 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10058669 2024.05.04 PM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 10058628 2024.05.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10058618 2024.05.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10058679 2024.05.04 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 17 10058675 2024.05.04 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10058678 2024.05.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10058613 2024.05.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10058670 2024.05.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10058677 2024.05.04 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10058671 2024.05.04 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10058681 2024.05.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10058622 2024.05.04 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10058680 2024.05.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10058615 2024.05.04 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058663 2024.05.04 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10058665 2024.05.04 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10058676 2024.05.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10058619 2024.05.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10058673 2024.05.04 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10058620 2024.05.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 2 10058623 2024.05.04 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10058661 2024.05.04 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10058630 2024.05.04 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10058664 2024.05.04 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10058633 2024.05.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10058617 2024.05.04 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10058674 2024.05.04 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10058621 2024.05.04 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10058662 2024.05.04 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10058627 2024.05.04 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10058632 2024.05.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10058631 2024.05.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10058660 2024.05.04 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10058626 2024.05.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10058667 2024.05.04 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10058682 2024.05.04 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10058616 2024.05.04 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10058672 2024.05.04 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10058625 2024.05.04 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10058629 2024.05.04 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10058624 2024.05.04 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10058666 2024.05.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10058234 2024.05.03 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10058426 2024.05.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10058532 2024.05.03 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10058233 2024.05.03 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10058533 2024.05.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10058236 2024.05.03 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10058418 2024.05.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10058237 2024.05.03 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 10058417 2024.05.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10058432 2024.05.03 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10058402 2024.05.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10058396 2024.05.03 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 10058406 2024.05.03 PM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 10058413 2024.05.03 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10058415 2024.05.03 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10058410 2024.05.03 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10058394 2024.05.03 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10058397 2024.05.03 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 10058422 2024.05.03 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10058407 2024.05.03 PM
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10058431 2024.05.03 PM
pospolity żuraw, Grus grus 40 10058409 2024.05.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10058222 2024.05.03 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10058423 2024.05.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10058434 2024.05.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10058529 2024.05.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10058416 2024.05.03 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10058430 2024.05.03 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 10058218 2024.05.03 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10058428 2024.05.03 PM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10058424 2024.05.03 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10058229 2024.05.03 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10058412 2024.05.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058225 2024.05.03 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058393 2024.05.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058436 2024.05.03 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10058531 2024.05.03 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10058239 2024.05.03 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10058438 2024.05.03 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10058401 2024.05.03 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10058400 2024.05.03 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10058425 2024.05.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10058226 2024.05.03 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10058408 2024.05.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10058530 2024.05.03 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10058228 2024.05.03 MB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10058435 2024.05.03 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10058231 2024.05.03 MB
pospolity sroka, Pica pica 1 10058414 2024.05.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10058221 2024.05.03 MB
pospolity bogatka, Parus major 1 10058405 2024.05.03 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10058535 2024.05.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10058395 2024.05.03 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10058536 2024.05.03 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10058404 2024.05.03 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10058227 2024.05.03 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10058240 2024.05.03 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10058429 2024.05.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10058241 2024.05.03 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10058232 2024.05.03 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10058223 2024.05.03 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10058219 2024.05.03 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10058217 2024.05.03 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10058439 2024.05.03 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10058534 2024.05.03 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10058235 2024.05.03 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 10058420 2024.05.03 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10058421 2024.05.03 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10058238 2024.05.03 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10058437 2024.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 10058242 2024.05.03 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10058427 2024.05.03 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10058440 2024.05.03 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10058230 2024.05.03 MB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10058398 2024.05.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10058216 2024.05.03 MB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10058433 2024.05.03 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 10058411 2024.05.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10058224 2024.05.03 MB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10058399 2024.05.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 10058403 2024.05.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10058220 2024.05.03 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10058419 2024.05.03 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10058537 2024.05.03 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9842731 2024.04.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9842728 2024.04.06 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9842725 2024.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9842727 2024.04.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9842732 2024.04.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9842729 2024.04.06 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9842733 2024.04.06 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9842734 2024.04.06 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9842730 2024.04.06 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9842726 2024.04.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9842736 2024.04.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9842723 2024.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9842721 2024.04.06 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9842722 2024.04.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9842735 2024.04.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9842724 2024.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9842720 2024.04.06 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9842525 2024.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9842526 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9842527 2024.04.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9842530 2024.04.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9842529 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9842528 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9842531 2024.04.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9842513 2024.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9842514 2024.04.01 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9828031 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9828034 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9842517 2024.04.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9842520 2024.04.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9842516 2024.04.01 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9842515 2024.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9842519 2024.04.01 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9842518 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 9842521 2024.04.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9842522 2024.04.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9842524 2024.04.01 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9842523 2024.04.01 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9842532 2024.04.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9842534 2024.04.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9842533 2024.04.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9828025 2024.04.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9842536 2024.04.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9828029 2024.04.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9842535 2024.04.01 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9828027 2024.04.01 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9842538 2024.04.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 9828026 2024.04.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9828032 2024.04.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9842539 2024.04.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9842537 2024.04.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9828024 2024.04.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9842541 2024.04.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9828023 2024.04.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9842540 2024.04.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9842542 2024.04.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9828030 2024.04.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9842549 2024.04.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9842548 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 9842543 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9842544 2024.04.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9842545 2024.04.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9842547 2024.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9842546 2024.04.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9828028 2024.04.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9828033 2024.04.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9842550 2024.04.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9842551 2024.04.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9827916 2024.03.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9827902 2024.03.30 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9827904 2024.03.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9827921 2024.03.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9827898 2024.03.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9827908 2024.03.30 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9827906 2024.03.30 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9827905 2024.03.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9827899 2024.03.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9827920 2024.03.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9827707 2024.03.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9827878 2024.03.30 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9827706 2024.03.30 MP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9827883 2024.03.30 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9827915 2024.03.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9827897 2024.03.30 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9827914 2024.03.30 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9827922 2024.03.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9827918 2024.03.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9827907 2024.03.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9827917 2024.03.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9827703 2024.03.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9827879 2024.03.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9827896 2024.03.30 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9827909 2024.03.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9827903 2024.03.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9827709 2024.03.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9827881 2024.03.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9827895 2024.03.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9827923 2024.03.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9827708 2024.03.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9827885 2024.03.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9827910 2024.03.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9827710 2024.03.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9827877 2024.03.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9827884 2024.03.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9827714 2024.03.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9827876 2024.03.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9827919 2024.03.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9827697 2024.03.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9827702 2024.03.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9827900 2024.03.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827696 2024.03.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9827874 2024.03.30 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9827713 2024.03.30 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9827911 2024.03.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9827698 2024.03.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827901 2024.03.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9827913 2024.03.30 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9827715 2024.03.30 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9827882 2024.03.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9827699 2024.03.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9827705 2024.03.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9827880 2024.03.30 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9827894 2024.03.30 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9827716 2024.03.30 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9827711 2024.03.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827695 2024.03.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827712 2024.03.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827875 2024.03.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9827704 2024.03.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9827912 2024.03.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9827682 2024.03.29 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9827684 2024.03.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9827687 2024.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9827674 2024.03.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9827672 2024.03.29 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9827690 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9777376 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9777417 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9777425 2024.03.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9827673 2024.03.29 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9827680 2024.03.29 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9827691 2024.03.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9827688 2024.03.29 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9827689 2024.03.29 MP
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 9827693 2024.03.29 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9827670 2024.03.29 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9827683 2024.03.29 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9827671 2024.03.29 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9827694 2024.03.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9827677 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9777368 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9777415 2024.03.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 9777426 2024.03.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9777367 2024.03.29 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9777416 2024.03.29 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9777423 2024.03.29 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9777429 2024.03.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9827692 2024.03.29 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9777378 2024.03.29 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9777374 2024.03.29 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9777418 2024.03.29 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9777371 2024.03.29 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9777413 2024.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9777377 2024.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9777424 2024.03.29 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9827686 2024.03.29 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9777410 2024.03.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9777372 2024.03.29 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 9777419 2024.03.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9777409 2024.03.29 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9777428 2024.03.29 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9777379 2024.03.29 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9777427 2024.03.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9777373 2024.03.29 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827685 2024.03.29 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9827679 2024.03.29 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 10 9827675 2024.03.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9777375 2024.03.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9777412 2024.03.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827676 2024.03.29 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9777420 2024.03.29 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9777421 2024.03.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9777369 2024.03.29 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9777414 2024.03.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9777370 2024.03.29 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9777411 2024.03.29 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9827681 2024.03.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9757614 2024.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9757608 2024.03.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9757609 2024.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9757619 2024.03.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9757610 2024.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9757615 2024.03.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9757602 2024.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9757604 2024.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9757606 2024.03.26 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9757613 2024.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9757605 2024.03.26 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 9757611 2024.03.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9757618 2024.03.26 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9757612 2024.03.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9757607 2024.03.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9757616 2024.03.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9757617 2024.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9757603 2024.03.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9627590 2024.03.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 9627599 2024.03.03 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9627668 2024.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9627582 2024.03.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9627663 2024.03.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9627674 2024.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9627675 2024.03.03 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9627601 2024.03.03 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9627676 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9627525 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9627594 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9627615 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9627657 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9627673 2024.03.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9627656 2024.03.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9627619 2024.03.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9627677 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9627598 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9627618 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9627628 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9627659 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9627664 2024.03.03 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 9627665 2024.03.03 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9627527 2024.03.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9627595 2024.03.03 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9627631 2024.03.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9627669 2024.03.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9627633 2024.03.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9627679 2024.03.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9627587 2024.03.03 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9627537 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9627522 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9627533 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9627616 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9627658 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9627667 2024.03.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9627523 2024.03.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9627671 2024.03.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9627536 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9627584 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9627600 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9627672 2024.03.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9627538 2024.03.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9627583 2024.03.03 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9627588 2024.03.03 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9627592 2024.03.03 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9627586 2024.03.03 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9627593 2024.03.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9627535 2024.03.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9627670 2024.03.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9627585 2024.03.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9627534 2024.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9627524 2024.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9627617 2024.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9627629 2024.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9627660 2024.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9627666 2024.03.03 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9627620 2024.03.03 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9627632 2024.03.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9627589 2024.03.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9627528 2024.03.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9627678 2024.03.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9627526 2024.03.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9627591 2024.03.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9627630 2024.03.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9588189 2024.02.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9588184 2024.02.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9588202 2024.02.25 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9588185 2024.02.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9588198 2024.02.25 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 9588183 2024.02.25 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9588199 2024.02.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9588192 2024.02.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9588193 2024.02.25 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9588200 2024.02.25 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9588182 2024.02.25 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9588181 2024.02.25 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9588201 2024.02.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9588191 2024.02.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9588207 2024.02.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9588190 2024.02.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9588209 2024.02.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9588180 2024.02.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9588206 2024.02.25 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9588179 2024.02.25 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9588210 2024.02.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9588187 2024.02.25 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9588188 2024.02.25 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9588205 2024.02.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9588208 2024.02.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9588203 2024.02.25 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9588186 2024.02.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9588204 2024.02.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9559870 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9559874 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9559878 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9559871 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9559876 2024.02.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9559869 2024.02.18 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9559918 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9559877 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9559881 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9559900 2024.02.18 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9559902 2024.02.18 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9559903 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9559912 2024.02.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9559875 2024.02.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 9559872 2024.02.18 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9559868 2024.02.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9559911 2024.02.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9559915 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9559880 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9559908 2024.02.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9559905 2024.02.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9559879 2024.02.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9559901 2024.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9559906 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9559873 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9559904 2024.02.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9559914 2024.02.18 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 9559909 2024.02.18 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9559883 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9559910 2024.02.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9559898 2024.02.18 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9559884 2024.02.18 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9559913 2024.02.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9559917 2024.02.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9559882 2024.02.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9559907 2024.02.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9559899 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9549426 2024.02.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9549427 2024.02.16 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9549424 2024.02.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9549421 2024.02.16 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9549425 2024.02.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9549420 2024.02.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9549430 2024.02.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9549419 2024.02.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9549429 2024.02.16 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9549428 2024.02.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9551205 2024.02.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9540037 2024.02.14 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9540034 2024.02.14 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9540035 2024.02.14 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9540036 2024.02.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9540038 2024.02.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9540039 2024.02.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9540041 2024.02.14 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9540040 2024.02.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9527614 2024.02.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9527625 2024.02.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9527626 2024.02.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9527615 2024.02.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9527628 2024.02.10 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9527627 2024.02.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9527616 2024.02.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9527623 2024.02.10 MP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9527624 2024.02.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9522366 2024.02.09 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9522376 2024.02.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9522362 2024.02.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9522374 2024.02.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9522375 2024.02.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9522364 2024.02.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9522377 2024.02.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9522365 2024.02.09 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 9522363 2024.02.09 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9513589 2024.02.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9513605 2024.02.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9513592 2024.02.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9513600 2024.02.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9513602 2024.02.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9513582 2024.02.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9513606 2024.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9513580 2024.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9513603 2024.02.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9513617 2024.02.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9513591 2024.02.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9513623 2024.02.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9513588 2024.02.06 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9513621 2024.02.06 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9513587 2024.02.06 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9513604 2024.02.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9513581 2024.02.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9513618 2024.02.06 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9513586 2024.02.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9513585 2024.02.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9513599 2024.02.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9513622 2024.02.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9513584 2024.02.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9513620 2024.02.06 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9513579 2024.02.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9513593 2024.02.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9513601 2024.02.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9513615 2024.02.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9513590 2024.02.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9513616 2024.02.06 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9513583 2024.02.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9513619 2024.02.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9513613 2024.02.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9513612 2024.02.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9513614 2024.02.06 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9513607 2024.02.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9513578 2024.02.06 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9513594 2024.02.06 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9513598 2024.02.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9509580 2024.02.04 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 27 9509560 2024.02.04 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9509581 2024.02.04 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9509579 2024.02.04 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9509568 2024.02.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9509558 2024.02.04 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9509565 2024.02.04 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9509576 2024.02.04 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9509582 2024.02.04 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9509559 2024.02.04 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9509577 2024.02.04 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9509575 2024.02.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9509554 2024.02.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9509555 2024.02.04 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9509564 2024.02.04 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9509566 2024.02.04 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9509583 2024.02.04 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9509563 2024.02.04 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9509578 2024.02.04 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9504843 2024.02.03 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9504856 2024.02.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9504837 2024.02.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9504845 2024.02.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9504853 2024.02.03 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9504861 2024.02.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9504842 2024.02.03 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 9504868 2024.02.03 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9504866 2024.02.03 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9504844 2024.02.03 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 9504867 2024.02.03 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9504852 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9504836 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9504841 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9504850 2024.02.03 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9504869 2024.02.03 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9504857 2024.02.03 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 9504854 2024.02.03 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9504855 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9504834 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9504839 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9504848 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9504859 2024.02.03 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9504864 2024.02.03 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9504858 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9504835 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9504840 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9504849 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9504863 2024.02.03 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9504871 2024.02.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9504838 2024.02.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9504851 2024.02.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9504862 2024.02.03 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9504870 2024.02.03 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9504860 2024.02.03 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9504865 2024.02.03 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9501367 2024.02.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9501330 2024.02.02 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9501338 2024.02.02 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9501354 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9501335 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 9501347 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9501356 2024.02.02 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9501362 2024.02.02 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 9501339 2024.02.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9501344 2024.02.02 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9501361 2024.02.02 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9501328 2024.02.02 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9501355 2024.02.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9501352 2024.02.02 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9501368 2024.02.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9501331 2024.02.02 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9501346 2024.02.02 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9501365 2024.02.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9501332 2024.02.02 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 9501334 2024.02.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9501353 2024.02.02 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9501359 2024.02.02 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9501327 2024.02.02 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9501336 2024.02.02 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9501363 2024.02.02 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9501349 2024.02.02 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9501364 2024.02.02 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9501333 2024.02.02 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501311 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501337 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501348 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501351 2024.02.02 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9501358 2024.02.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9501329 2024.02.02 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9501342 2024.02.02 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9501369 2024.02.02 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9501366 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9501313 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9501325 2024.02.02 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9501340 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9501343 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9501357 2024.02.02 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9501360 2024.02.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9501312 2024.02.02 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9501350 2024.02.02 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9501326 2024.02.02 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9498581 2024.02.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9498580 2024.02.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9498628 2024.02.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9498724 2024.02.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9498737 2024.02.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9498583 2024.02.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9498626 2024.02.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9498720 2024.02.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9498733 2024.02.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9498736 2024.02.01 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9498579 2024.02.01 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9498578 2024.02.01 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9498735 2024.02.01 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9498630 2024.02.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9498577 2024.02.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9498627 2024.02.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9498732 2024.02.01 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9498582 2024.02.01 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 9498632 2024.02.01 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9498734 2024.02.01 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9498629 2024.02.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9499072 2024.02.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9498574 2024.02.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9498624 2024.02.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9498722 2024.02.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9498729 2024.02.01 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9498631 2024.02.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9498575 2024.02.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9498625 2024.02.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9498721 2024.02.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9498730 2024.02.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9498584 2024.02.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9498635 2024.02.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9498633 2024.02.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9498723 2024.02.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9498731 2024.02.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9498576 2024.02.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 5 9498634 2024.02.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9498725 2024.02.01 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9496725 2024.01.31 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9496715 2024.01.31 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9496723 2024.01.31 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9496728 2024.01.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9496701 2024.01.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9496706 2024.01.31 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9496711 2024.01.31 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9496712 2024.01.31 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9496730 2024.01.31 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 9496713 2024.01.31 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9496729 2024.01.31 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9496737 2024.01.31 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9496714 2024.01.31 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9496709 2024.01.31 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9496719 2024.01.31 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9496727 2024.01.31 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9496734 2024.01.31 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 9496740 2024.01.31 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9496722 2024.01.31 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9496718 2024.01.31 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9496735 2024.01.31 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9496710 2024.01.31 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9496736 2024.01.31 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496694 2024.01.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496699 2024.01.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496704 2024.01.31 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496717 2024.01.31 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496726 2024.01.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9496732 2024.01.31 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9496724 2024.01.31 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9496739 2024.01.31 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9496708 2024.01.31 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9496716 2024.01.31 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9496733 2024.01.31 MB
rzadki alka, Alca torda 1 9496731 2024.01.31 PM
rzadki alka, Alca torda 50 9496738 2024.01.31 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9496695 2024.01.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9496703 2024.01.31 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9496705 2024.01.31 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9496721 2024.01.31 MB
pospolity bogatka, Parus major 2 9496698 2024.01.31 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9496702 2024.01.31 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9496697 2024.01.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9496696 2024.01.31 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9496700 2024.01.31 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9493445 2024.01.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9493417 2024.01.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9493443 2024.01.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9493479 2024.01.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9493498 2024.01.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9493440 2024.01.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9493487 2024.01.30 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9493495 2024.01.30 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9493423 2024.01.30 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9493421 2024.01.30 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9493486 2024.01.30 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 32 9493496 2024.01.30 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9493499 2024.01.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9493414 2024.01.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9493444 2024.01.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9493480 2024.01.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9493494 2024.01.30 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 15 9493482 2024.01.30 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 9493484 2024.01.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9493483 2024.01.30 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9493500 2024.01.30 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9493489 2024.01.30 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9493497 2024.01.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9493485 2024.01.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9493413 2024.01.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9493439 2024.01.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9493478 2024.01.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9493492 2024.01.30 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9493898 2024.01.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9493415 2024.01.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 9493442 2024.01.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9493501 2024.01.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9493416 2024.01.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9493441 2024.01.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9493488 2024.01.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9493493 2024.01.30 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9493420 2024.01.30 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9493502 2024.01.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9493897 2024.01.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9493422 2024.01.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9493436 2024.01.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9493490 2024.01.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9493899 2024.01.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 3 9493438 2024.01.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9493481 2024.01.30 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9493901 2024.01.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9493419 2024.01.30 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9493437 2024.01.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9493418 2024.01.30 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9489937 2024.01.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9489926 2024.01.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9489972 2024.01.29 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9489936 2024.01.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9489927 2024.01.29 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9489935 2024.01.29 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9489933 2024.01.29 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9489939 2024.01.29 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9489931 2024.01.29 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9489941 2024.01.29