DRUŻYNA

Drużyna: Kasia Kc. Obserwator: Katarzyna Kąciak

Liczba gatunków: 169

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 223 4096 68 68 2 6 24 36
2 290 2901 94 78 1 14 23 40
3 271 15749 115 83 0 11 33 39
4 365 1979 153 107 0 9 51 47
5 84 237 165 60 0 6 23 31
6 47 52 169 25 0 2 9 14
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10337163 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335670 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335611 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335580 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335508 2024.06.15 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10335507 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335222 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335104 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332763 2024.06.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332672 2024.06.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332535 2024.06.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332280 2024.06.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10332274 2024.06.14 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10323177 2024.06.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10313748 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10313747 2024.06.09 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10313764 2024.06.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10313761 2024.06.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10313759 2024.06.09 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10313758 2024.06.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10313762 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313763 2024.06.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10313760 2024.06.09 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10313757 2024.06.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10313754 2024.06.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10313756 2024.06.09 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10313753 2024.06.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10313752 2024.06.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10313750 2024.06.09 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10313751 2024.06.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 10313749 2024.06.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10313746 2024.06.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10313745 2024.06.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10313744 2024.06.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10313742 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313743 2024.06.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10313740 2024.06.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10313735 2024.06.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10313741 2024.06.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10313738 2024.06.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10313736 2024.06.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313739 2024.06.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10313737 2024.06.09 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10313734 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313731 2024.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10313733 2024.06.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313732 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10252098 2024.05.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10252097 2024.05.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10250806 2024.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10250805 2024.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10250804 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 10252096 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10250802 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10250803 2024.05.30 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10250800 2024.05.30 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10252095 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10252094 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10250801 2024.05.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 10252093 2024.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10252091 2024.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10250799 2024.05.30 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10041418 2024.05.03 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10041414 2024.05.03 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10041417 2024.05.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 16 10041416 2024.05.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 10041415 2024.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041413 2024.05.03 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10041412 2024.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041411 2024.05.03 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10041410 2024.05.03 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10040145 2024.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10040146 2024.05.03 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10039387 2024.05.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10039386 2024.05.03 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10039385 2024.05.03 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10039384 2024.05.03 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10039382 2024.05.03 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10039383 2024.05.03 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10040332 2024.05.03 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 10044618 2024.05.03 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10039381 2024.05.03 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10039379 2024.05.03 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10039378 2024.05.03 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10039380 2024.05.03 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 10039377 2024.05.03 ŁD
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 10039376 2024.05.03 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10038990 2024.05.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10038991 2024.05.03 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10038988 2024.05.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10038992 2024.05.03 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 10038987 2024.05.03 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10038983 2024.05.03 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10038986 2024.05.03 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10038984 2024.05.03 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10038985 2024.05.03 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 10039006 2024.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10039007 2024.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10039005 2024.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10039004 2024.05.03 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10039003 2024.05.03 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10039001 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10038999 2024.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10039002 2024.05.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10039000 2024.05.03 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10038998 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10038997 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10038995 2024.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10038996 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10038994 2024.05.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10038993 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10038989 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10016556 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10016555 2024.05.01 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10016554 2024.05.01 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10016550 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10016553 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10016548 2024.05.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10016549 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10016547 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10016545 2024.05.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10016551 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10016546 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10016552 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10016544 2024.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10016543 2024.05.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10016541 2024.05.01 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10016542 2024.05.01 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10016538 2024.05.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10016540 2024.05.01 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10016539 2024.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9990493 2024.04.28 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9990492 2024.04.28 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9990491 2024.04.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9990490 2024.04.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9990489 2024.04.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9990488 2024.04.28 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9990487 2024.04.28 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9990485 2024.04.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9990486 2024.04.28 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9990484 2024.04.28 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9990482 2024.04.28 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9990481 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9990483 2024.04.28 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9990479 2024.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 9990480 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 9990477 2024.04.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9990478 2024.04.28 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9990475 2024.04.28 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 9990474 2024.04.28 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9990472 2024.04.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9990473 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9990470 2024.04.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9990471 2024.04.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9990469 2024.04.28 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 9990468 2024.04.28 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9990467 2024.04.28 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9990465 2024.04.28 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9990466 2024.04.28 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9990464 2024.04.28 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9990463 2024.04.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 9990461 2024.04.28 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9990462 2024.04.28 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9990459 2024.04.28 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9990458 2024.04.28 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9990460 2024.04.28 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9990455 2024.04.28 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9990457 2024.04.28 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9990456 2024.04.28 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 9990452 2024.04.28 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9990453 2024.04.28 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9990451 2024.04.28 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9990454 2024.04.28 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9990450 2024.04.28 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9990449 2024.04.28 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9990448 2024.04.28 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9990447 2024.04.28 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9990446 2024.04.28 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9990445 2024.04.28 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9990444 2024.04.28 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9990443 2024.04.28 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9990442 2024.04.28 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9984948 2024.04.27 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9984956 2024.04.27 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9984960 2024.04.27 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9984963 2024.04.27 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9984962 2024.04.27 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9984959 2024.04.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9984964 2024.04.27 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9984955 2024.04.27 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9984958 2024.04.27 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9984961 2024.04.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9984957 2024.04.27 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9984952 2024.04.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9984954 2024.04.27 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9984953 2024.04.27 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9984950 2024.04.27 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9984951 2024.04.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9984949 2024.04.27 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9984946 2024.04.27 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9984945 2024.04.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9984943 2024.04.27 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9984947 2024.04.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984944 2024.04.27 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 9984941 2024.04.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9984942 2024.04.27 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 9984939 2024.04.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9984938 2024.04.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9984940 2024.04.27 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9984937 2024.04.27 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9984936 2024.04.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9984935 2024.04.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9984934 2024.04.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9984933 2024.04.27 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9984932 2024.04.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9974078 2024.04.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9967893 2024.04.26 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9967894 2024.04.26 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9968431 2024.04.26 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9968430 2024.04.26 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9967892 2024.04.26 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9967903 2024.04.26 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9967902 2024.04.26 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9967901 2024.04.26 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9967899 2024.04.26 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9967900 2024.04.26 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9968438 2024.04.26 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9968437 2024.04.26 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9967897 2024.04.26 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967898 2024.04.26 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967896 2024.04.26 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9968435 2024.04.26 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9968436 2024.04.26 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968434 2024.04.26 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9967895 2024.04.26 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9968433 2024.04.26 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 9968432 2024.04.26 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9967382 2024.04.22 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9967386 2024.04.22 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9967381 2024.04.22 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9967385 2024.04.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9967383 2024.04.22 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9967380 2024.04.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9967379 2024.04.22 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9967384 2024.04.22 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9967378 2024.04.22 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9943434 2024.04.21 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9943433 2024.04.21 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 9943432 2024.04.21 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9943431 2024.04.21 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9943429 2024.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 35 9943427 2024.04.21 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9943428 2024.04.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9943426 2024.04.21 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9943430 2024.04.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9943424 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9943425 2024.04.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9943422 2024.04.21 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9943423 2024.04.21 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 28 9943421 2024.04.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9942634 2024.04.21 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9942633 2024.04.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9942632 2024.04.21 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9942631 2024.04.21 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9942630 2024.04.21 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9942635 2024.04.21 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9942629 2024.04.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 9942628 2024.04.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9942626 2024.04.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9942625 2024.04.21 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9942624 2024.04.21 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9942623 2024.04.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9942622 2024.04.21 WP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 9942620 2024.04.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9942621 2024.04.21 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9942627 2024.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9942617 2024.04.21 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9942619 2024.04.21 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 9942618 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 9942616 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9942615 2024.04.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9942614 2024.04.21 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9942613 2024.04.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9903190 2024.04.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9903188 2024.04.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9903187 2024.04.14 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9903189 2024.04.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9903186 2024.04.14 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9903185 2024.04.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9903184 2024.04.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9903183 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9903182 2024.04.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9903223 2024.04.14 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9903222 2024.04.14 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9903221 2024.04.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9903220 2024.04.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 9903219 2024.04.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9903218 2024.04.14 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9903216 2024.04.14 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9903217 2024.04.14 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9903213 2024.04.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9903215 2024.04.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9903214 2024.04.14 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9903212 2024.04.14 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9903211 2024.04.14 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 9903210 2024.04.14 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 9903209 2024.04.14 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9903208 2024.04.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9903181 2024.04.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 9903179 2024.04.14 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 9903178 2024.04.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9903180 2024.04.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9903177 2024.04.14 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 9903176 2024.04.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9903175 2024.04.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9903174 2024.04.14 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9903171 2024.04.14 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9903173 2024.04.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9903172 2024.04.14 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 9903170 2024.04.14 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9903169 2024.04.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9903168 2024.04.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9903167 2024.04.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9903166 2024.04.14 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9903206 2024.04.14 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9903203 2024.04.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9903205 2024.04.14 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9903204 2024.04.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9903202 2024.04.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903201 2024.04.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9903200 2024.04.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9903199 2024.04.14 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903198 2024.04.14 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9903197 2024.04.14 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9903196 2024.04.14 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 9903195 2024.04.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9903194 2024.04.13 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9903193 2024.04.13 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9903192 2024.04.13 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903191 2024.04.08 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9850349 2024.04.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9850348 2024.04.07 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9850346 2024.04.07 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9850344 2024.04.07 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9850343 2024.04.07 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9850347 2024.04.07 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 9850345 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9850342 2024.04.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9850341 2024.04.07 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9850340 2024.04.07 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9850337 2024.04.07 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9850336 2024.04.07 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9850335 2024.04.07 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9850338 2024.04.07 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9850334 2024.04.07 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9850333 2024.04.07 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9850332 2024.04.07 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 6 9850339 2024.04.07 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 9850330 2024.04.07 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9850331 2024.04.07 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9850329 2024.04.07 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9850327 2024.04.07 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9850328 2024.04.07 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9850325 2024.04.07 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9850324 2024.04.07 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9850326 2024.04.07 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9839477 2024.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9839475 2024.04.06 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9839476 2024.04.06 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9839474 2024.04.06 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 9839472 2024.04.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9839471 2024.04.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9839473 2024.04.06 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9839470 2024.04.06 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9839491 2024.04.06 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9839493 2024.04.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9839492 2024.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 9839489 2024.04.06 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9839490 2024.04.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9839487 2024.04.06 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9839488 2024.04.06 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9839486 2024.04.06 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9839485 2024.04.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9839484 2024.04.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9839483 2024.04.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9839481 2024.04.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9839482 2024.04.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9839480 2024.04.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9839479 2024.04.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9839478 2024.04.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9839468 2024.04.06 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9839466 2024.04.06 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9839467 2024.04.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9839469 2024.04.06 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9839465 2024.04.06 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9839464 2024.04.06 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9839463 2024.04.06 ŁD
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9839462 2024.04.06 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9839461 2024.04.06 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9839459 2024.04.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9839458 2024.04.06 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9839456 2024.04.06 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9839455 2024.04.06 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 11 9839454 2024.04.06 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9839457 2024.04.06 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9839460 2024.04.06 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9839435 2024.04.06 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9839434 2024.04.06 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9839436 2024.04.06 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9839431 2024.04.06 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9839432 2024.04.06 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9839437 2024.04.06 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9839433 2024.04.06 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9839430 2024.04.06 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9839428 2024.04.06 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9839429 2024.04.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9839427 2024.04.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9839426 2024.04.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9839424 2024.04.06 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9839422 2024.04.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9839425 2024.04.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9839423 2024.04.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9839451 2024.04.06 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9839452 2024.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9839450 2024.04.06 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9839453 2024.04.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9839449 2024.04.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9839448 2024.04.06 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9839447 2024.04.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9839445 2024.04.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9839446 2024.04.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 9839444 2024.04.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9839443 2024.04.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9839442 2024.04.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9839441 2024.04.06 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9839440 2024.04.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9839439 2024.04.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9839438 2024.04.06 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9839421 2024.04.06 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9839419 2024.04.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9839420 2024.04.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9839417 2024.04.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9839416 2024.04.06 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9839415 2024.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9839414 2024.04.06 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9839413 2024.04.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9839412 2024.04.06 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9839418 2024.04.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9839410 2024.04.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9839411 2024.04.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9839408 2024.04.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9839409 2024.04.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9839407 2024.04.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9839406 2024.04.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9800868 2024.04.01 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9800867 2024.04.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9800866 2024.04.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9800864 2024.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9800865 2024.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9800863 2024.04.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9800860 2024.04.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9800861 2024.04.01 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9800862 2024.04.01 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9800859 2024.04.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9800858 2024.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9800857 2024.04.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9800856 2024.04.01 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9800855 2024.04.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9800852 2024.04.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9800854 2024.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9800851 2024.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9800853 2024.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9800850 2024.04.01 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9800849 2024.04.01 WP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9800848 2024.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9800846 2024.04.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9800844 2024.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9800847 2024.04.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9800845 2024.04.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9800843 2024.04.01 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 9800883 2024.04.01 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 9800881 2024.04.01 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9800884 2024.04.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9800880 2024.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9800879 2024.04.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9800878 2024.04.01 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9800882 2024.04.01 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9800876 2024.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9800875 2024.04.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9800877 2024.04.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9800874 2024.04.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9800871 2024.04.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9800873 2024.04.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9800872 2024.04.01 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9800870 2024.04.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9800869 2024.04.01 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9774054 2024.03.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9774056 2024.03.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9774055 2024.03.29 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9774050 2024.03.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9774051 2024.03.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9774053 2024.03.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9774048 2024.03.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9774049 2024.03.29 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9774047 2024.03.29 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 15 9761870 2024.03.27 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9761867 2024.03.27 ŁD
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9761868 2024.03.27 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9761869 2024.03.27 ŁD
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9761865 2024.03.27 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9761866 2024.03.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9761864 2024.03.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9761863 2024.03.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9761862 2024.03.27 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9761860 2024.03.27 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9761858 2024.03.27 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9761861 2024.03.27 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9761859 2024.03.27 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9761857 2024.03.27 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9761855 2024.03.27 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 9761853 2024.03.27 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 9761854 2024.03.27 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9761851 2024.03.27 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9761856 2024.03.27 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9761852 2024.03.27 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9761849 2024.03.27 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9761850 2024.03.27 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9761848 2024.03.27 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 9761847 2024.03.27 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9761846 2024.03.27 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9761843 2024.03.27 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9761845 2024.03.27 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 9761844 2024.03.27 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9761842 2024.03.27 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 9761841 2024.03.27 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9744893 2024.03.23 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9714516 2024.03.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9714517 2024.03.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9714513 2024.03.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9714519 2024.03.20 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 800 9714520 2024.03.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9714518 2024.03.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9714515 2024.03.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9714514 2024.03.20 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9714507 2024.03.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9714511 2024.03.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9714508 2024.03.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9714510 2024.03.20 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 9714505 2024.03.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 9714504 2024.03.20 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9714499 2024.03.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9714512 2024.03.20 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9714500 2024.03.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9714509 2024.03.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9714503 2024.03.20 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9714498 2024.03.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9714502 2024.03.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9714506 2024.03.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9714501 2024.03.20 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9714497 2024.03.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9699141 2024.03.17 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9699138 2024.03.17 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9699133 2024.03.17 ŁD
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9699140 2024.03.17 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 55 9699135 2024.03.17 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9699129 2024.03.17 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 10 9699139 2024.03.17 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9699132 2024.03.17 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9699137 2024.03.17 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9699134 2024.03.17 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9699136 2024.03.17 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9699131 2024.03.17 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9699130 2024.03.17 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9699128 2024.03.17 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9692417 2024.03.16 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9689164 2024.03.16 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1500 9689162 2024.03.16 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9689163 2024.03.16 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9689166 2024.03.16 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9689165 2024.03.16 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9689167 2024.03.16 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9689161 2024.03.16 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9689157 2024.03.16 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9689148 2024.03.16 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2600 9689155 2024.03.16 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9689151 2024.03.16 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 150 9689160 2024.03.16 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 9689146 2024.03.16 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9689159 2024.03.16 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9689149 2024.03.16 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9689147 2024.03.16 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 9689153 2024.03.16 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 9689154 2024.03.16 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9689150 2024.03.16 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9689156 2024.03.16 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9689158 2024.03.16 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9689152 2024.03.16 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9689145 2024.03.16 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9689142 2024.03.16 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9689141 2024.03.16 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 9689139 2024.03.16 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9689133 2024.03.16 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9689138 2024.03.16 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 9689131 2024.03.16 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 9689136 2024.03.16 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9689137 2024.03.16 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 9689134 2024.03.16 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9689135 2024.03.12 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9689132 2024.03.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9689143 2024.03.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9689144 2024.03.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9689140 2024.03.12 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9689130 2024.03.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9689129 2024.03.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 9659743 2024.03.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9659744 2024.03.10 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9659742 2024.03.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9659741 2024.03.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9659740 2024.03.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 9659739 2024.03.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9659738 2024.03.10 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9659737 2024.03.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9659736 2024.03.10 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9659735 2024.03.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9659734 2024.03.10 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9659733 2024.03.10 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9659732 2024.03.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9659729 2024.03.10 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9659731 2024.03.10 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9659730 2024.03.10 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9659727 2024.03.10 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9659728 2024.03.10 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9659726 2024.03.10 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9656331 2024.03.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9656330 2024.03.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9656332 2024.03.10 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9656333 2024.03.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9656329 2024.03.10 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 9656327 2024.03.10 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9656324 2024.03.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9656328 2024.03.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9656326 2024.03.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9656323 2024.03.10 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9656322 2024.03.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9656325 2024.03.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9656321 2024.03.10 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9641404 2024.03.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9641407 2024.03.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9641406 2024.03.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9641408 2024.03.07 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9641405 2024.03.07 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9641400 2024.03.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9641398 2024.03.07 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9641399 2024.03.07 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9641402 2024.03.07 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9641393 2024.03.07 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9641396 2024.03.07 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9641403 2024.03.07 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9641397 2024.03.07 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 9641391 2024.03.07 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9641394 2024.03.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9641401 2024.03.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9641395 2024.03.07 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9641388 2024.03.07 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 9641390 2024.03.07 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9641389 2024.03.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 9641392 2024.03.07 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9624106 2024.03.03 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9624105 2024.03.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9622433 2024.03.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9622365 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 9622364 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 9622362 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9622363 2024.03.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9622381 2024.03.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9622380 2024.03.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9622379 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9622378 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9622377 2024.03.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9622376 2024.03.03 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9622375 2024.03.03 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 9622374 2024.03.03 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 90 9622373 2024.03.03 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9622372 2024.03.03 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9622371 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9622370 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9622369 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9622368 2024.03.03 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9622367 2024.03.03 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 9622366 2024.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9622361 2024.03.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9622359 2024.03.03 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9622360 2024.03.03 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9622358 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 9622357 2024.03.03 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9622356 2024.03.03 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9622355 2024.03.03 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9622354 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2200 9622353 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 9622352 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9622351 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9622350 2024.03.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9622349 2024.03.03 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9622348 2024.03.03 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9622347 2024.03.03 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9622346 2024.03.02 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9615920 2024.03.02 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9615921 2024.03.02 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9615303 2024.03.02 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9615302 2024.03.02 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 9615309 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9615293 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 350 9615295 2024.03.02 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9615294 2024.03.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9615291 2024.03.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9615292 2024.03.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9615289 2024.03.02 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9615287 2024.03.02 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9615288 2024.03.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9615366 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9615361 2024.03.02 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9615353 2024.03.02 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9615350 2024.03.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9615344 2024.03.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9615359 2024.03.02 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 20 9615347 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9615337 2024.03.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9615332 2024.03.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9615334 2024.03.02 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9615328 2024.03.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9615327 2024.03.02 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9615330 2024.03.02 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 9615321 2024.03.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9615323 2024.03.02 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9615325 2024.03.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9615285 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 9615284 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9615286 2024.03.02 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9615282 2024.03.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9615283 2024.03.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9615281 2024.03.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9615280 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9615277 2024.03.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9615279 2024.03.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9615278 2024.03.02 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 9615272 2024.03.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9615276 2024.03.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9615273 2024.03.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9615274 2024.03.02 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9615271 2024.03.02 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9615275 2024.03.02 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9615340 2024.03.02 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 15 9615338 2024.03.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9615335 2024.03.02 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9615333 2024.03.02 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 9615331 2024.03.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9615329 2024.03.02 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9615336 2024.03.02 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 9615322 2024.03.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9615324 2024.03.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 9615326 2024.03.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9615319 2024.03.02 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9615317 2024.03.02 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9615320 2024.03.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9615316 2024.03.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9615318 2024.03.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 60 9615315 2024.03.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 4 9592872 2024.02.26 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9592870 2024.02.26 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9592871 2024.02.26 ŁD
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9592867 2024.02.26 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 9592868 2024.02.26 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9592869 2024.02.26 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9592865 2024.02.26 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9592861 2024.02.26 ŁD
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9592859 2024.02.26 ŁD
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9592854 2024.02.26 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9592855 2024.02.26 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9592852 2024.02.26 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9592853 2024.02.26 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 10 9592851 2024.02.26 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9592862 2024.02.26 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 9592858 2024.02.26 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9592860 2024.02.26 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9592866 2024.02.26 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9592863 2024.02.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9592864 2024.02.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 9592857 2024.02.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9592856 2024.02.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9586836 2024.02.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9586841 2024.02.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9586840 2024.02.25 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9586837 2024.02.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9586834 2024.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 11 9586835 2024.02.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9586833 2024.02.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9586832 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9586830 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9586825 2024.02.25 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9586821 2024.02.25 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9586823 2024.02.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9586820 2024.02.25 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9586819 2024.02.25 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9586816 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 9586818 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 55 9586812 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9586824 2024.02.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 9586807 2024.02.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9586806 2024.02.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 41 9586799 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9586797 2024.02.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9586800 2024.02.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9586796 2024.02.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9586794 2024.02.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 9586815 2024.02.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9586814 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9586822 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 55 9586813 2024.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9586810 2024.02.25 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9586817 2024.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9586809 2024.02.25 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9586808 2024.02.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9586805 2024.02.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9586802 2024.02.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9586801 2024.02.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9586804 2024.02.25 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9586798 2024.02.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9586811 2024.02.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9586803 2024.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 14 9586795 2024.02.25 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9586855 2024.02.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9586853 2024.02.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9586854 2024.02.25 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9586851 2024.02.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9586852 2024.02.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9586850 2024.02.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9586848 2024.02.25 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9586847 2024.02.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9586849 2024.02.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9587978 2024.02.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9586846 2024.02.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9586844 2024.02.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9586845 2024.02.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9586842 2024.02.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9586843 2024.02.25 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9586839 2024.02.25 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 9 9586838 2024.02.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9580421 2024.02.24 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9580422 2024.02.24 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9580420 2024.02.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580419 2024.02.24 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 9566968 2024.02.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9566953 2024.02.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9566660 2024.02.20 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9566661 2024.02.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 9566658 2024.02.20 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 9566659 2024.02.20 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 9566956 2024.02.20 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9566954 2024.02.20 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9566437 2024.02.20 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9566436 2024.02.20 PM
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 9566430 2024.02.20 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9566432 2024.02.20 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9566431 2024.02.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9566433 2024.02.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9566435 2024.02.20 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 9566434 2024.02.20 PM
pospolity kruk, Corvus corax 30 9566429 2024.02.20 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9565976 2024.02.20 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9565973 2024.02.20 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9565972 2024.02.20 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9565974 2024.02.20 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9565971 2024.02.20 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9565970 2024.02.20 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9565966 2024.02.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9565969 2024.02.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9565967 2024.02.20 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 11 9565965 2024.02.20 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 9565968 2024.02.20 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 9565964 2024.02.20 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9564025 2024.02.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9564024 2024.02.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9564023 2024.02.19 PM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9564026 2024.02.19 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9564022 2024.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9564021 2024.02.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9564020 2024.02.19 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9564019 2024.02.19 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9564018 2024.02.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 14 9564017 2024.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9564016 2024.02.19 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 9564015 2024.02.19 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9564014 2024.02.19 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9563824 2024.02.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9563825 2024.02.19 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9563826 2024.02.19 PM
pospolity bogatka, Parus major 6 9563823 2024.02.19 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9563821 2024.02.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 23 9563818 2024.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 9563819 2024.02.19 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9563817 2024.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9563820 2024.02.19 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 23 9563816 2024.02.19 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 14 9563822 2024.02.19 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9563253 2024.02.19 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9563255 2024.02.19 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9563260 2024.02.19 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9563261 2024.02.19 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 9563259 2024.02.19 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9563185 2024.02.19 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9563203 2024.02.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9563202 2024.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 9563187 2024.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 9563189 2024.02.19 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9563179 2024.02.19 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9563184 2024.02.19 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9563181 2024.02.19 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 9563178 2024.02.19 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9563176 2024.02.19 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9563183 2024.02.19 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9559047 2024.02.18 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9559089 2024.02.18 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9559048 2024.02.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 25 9559046 2024.02.18 PM