DRUŻYNA

Drużyna: Mario. Obserwator: Mariusz Zub

Liczba gatunków: 223

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 358 7723 72 72 0 10 27 35
2 233 9617 105 81 2 18 27 34
3 442 6777 139 101 1 11 48 41
4 651 9349 184 132 1 25 59 47
5 627 3755 222 149 4 39 63 43
6 178 580 223 79 0 6 33 40
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10338894 2024.06.15 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10338895 2024.06.15 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10338896 2024.06.15 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10338893 2024.06.15 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10338892 2024.06.15 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10338891 2024.06.15 LB
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10338888 2024.06.15 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10338890 2024.06.15 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10338887 2024.06.15 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10338883 2024.06.15 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10338884 2024.06.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10338886 2024.06.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10338889 2024.06.15 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10338882 2024.06.15 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10338880 2024.06.15 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10338881 2024.06.15 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10338879 2024.06.15 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338878 2024.06.15 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10338876 2024.06.15 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10338877 2024.06.15 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10338875 2024.06.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 10302718 2024.06.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10302717 2024.06.08 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10302716 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10302713 2024.06.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10302715 2024.06.08 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10302714 2024.06.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10302710 2024.06.08 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10302711 2024.06.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10302708 2024.06.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 10302706 2024.06.08 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10302704 2024.06.08 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10302705 2024.06.08 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10303962 2024.06.08 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10304239 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304167 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10304254 2024.06.08 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10304200 2024.06.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10304138 2024.06.08 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10304233 2024.06.08 LB
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10304137 2024.06.08 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10304135 2024.06.08 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10304257 2024.06.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10304113 2024.06.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10304201 2024.06.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10304245 2024.06.08 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10304210 2024.06.08 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10304110 2024.06.08 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304232 2024.06.08 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10304243 2024.06.08 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 10304252 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10303928 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10304256 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304134 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304209 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304242 2024.06.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304251 2024.06.08 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10304169 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10304111 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10304173 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304240 2024.06.08 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10304253 2024.06.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304112 2024.06.08 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10304211 2024.06.08 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10304136 2024.06.08 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10304255 2024.06.08 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10303469 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 10303927 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10304172 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10304241 2024.06.08 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 10304244 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10295204 2024.06.06 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10271477 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10271475 2024.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10271472 2024.06.02 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10271474 2024.06.02 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10271473 2024.06.02 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10271471 2024.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10271467 2024.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10271470 2024.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10271469 2024.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10271466 2024.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10271468 2024.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10271464 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10271465 2024.06.02 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10271463 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10271462 2024.06.02 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10271460 2024.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10271459 2024.06.02 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10270988 2024.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 10270987 2024.06.02 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10270986 2024.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10270985 2024.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10270984 2024.06.02 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10270981 2024.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10270982 2024.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10270980 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10270979 2024.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10270978 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10270977 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10270975 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10270973 2024.06.02 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10270974 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10270971 2024.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10270976 2024.06.02 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10270970 2024.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10270969 2024.06.02 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10270972 2024.06.02 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10270966 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10270968 2024.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10270967 2024.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10270965 2024.06.02 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10276708 2024.06.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10276728 2024.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10276512 2024.06.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10276712 2024.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 10276775 2024.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10276707 2024.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10276727 2024.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10276706 2024.06.02 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 10276773 2024.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10276506 2024.06.02 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10276725 2024.06.02 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10276778 2024.06.02 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10276723 2024.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10276729 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10276519 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10276691 2024.06.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10276731 2024.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10276557 2024.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10276710 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10276530 2024.06.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10276705 2024.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10276520 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10276583 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10276698 2024.06.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 10276776 2024.06.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10276515 2024.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10276591 2024.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10276715 2024.06.02 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10276777 2024.06.02 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10276709 2024.06.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10276586 2024.06.02 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10276539 2024.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10276528 2024.06.02 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10276553 2024.06.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10276767 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10276716 2024.06.02 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10276713 2024.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276589 2024.06.02 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10276695 2024.06.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10276697 2024.06.02 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10276722 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10276525 2024.06.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10276692 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10276711 2024.06.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10276730 2024.06.02 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10276694 2024.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10276555 2024.06.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10276721 2024.06.02 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10276560 2024.06.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10276594 2024.06.02 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10276717 2024.06.02 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10276536 2024.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10276719 2024.06.02 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10276714 2024.06.02 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10276534 2024.06.02 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10276532 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10276718 2024.06.02 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10276772 2024.06.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10276588 2024.06.02 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10269150 2024.06.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10267316 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 10267317 2024.06.01 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10267315 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10267314 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10267312 2024.06.01 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10267310 2024.06.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10250485 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10250484 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10250501 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10250500 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10250498 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10250499 2024.05.30 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10250496 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10250495 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10250497 2024.05.30 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10250494 2024.05.30 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10250493 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10250492 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10250491 2024.05.30 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10250490 2024.05.30 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10250489 2024.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10250488 2024.05.30 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10250486 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 10250487 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10250483 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 14 10250482 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 10250481 2024.05.30 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10250479 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 10250480 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 10250478 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 30 10250475 2024.05.30 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 10250476 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 10250477 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10250473 2024.05.30 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10250474 2024.05.30 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10250472 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10250471 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 12 10250470 2024.05.30 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10250469 2024.05.30 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 10250468 2024.05.30 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10244310 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 10244309 2024.05.30 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10244306 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10244308 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10244305 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10244307 2024.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10244303 2024.05.30 LB
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10244304 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244296 2024.05.30 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244298 2024.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 5 10244299 2024.05.30 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10244295 2024.05.30 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10244302 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244300 2024.05.30 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10244301 2024.05.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10244293 2024.05.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10244292 2024.05.30 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10244294 2024.05.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10244297 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10244291 2024.05.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10244289 2024.05.30 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244290 2024.05.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10244288 2024.05.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244287 2024.05.30 LB
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10237117 2024.05.28 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10237118 2024.05.28 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10237114 2024.05.28 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10237115 2024.05.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10237116 2024.05.28 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10232211 2024.05.27 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10232653 2024.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 10232651 2024.05.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10232142 2024.05.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10232652 2024.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10232143 2024.05.27 LB
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10231458 2024.05.27 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10224017 2024.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10224016 2024.05.26 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10224015 2024.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10224018 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10224033 2024.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10224034 2024.05.26 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10224032 2024.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10224031 2024.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10224029 2024.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10224027 2024.05.26 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10224025 2024.05.26 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10224023 2024.05.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 10224026 2024.05.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10224024 2024.05.26 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10224021 2024.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10224022 2024.05.26 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10224019 2024.05.26 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10224014 2024.05.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 10224013 2024.05.26 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10224011 2024.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 10224010 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10224009 2024.05.26 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10224008 2024.05.26 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10224007 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10224003 2024.05.26 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10224004 2024.05.26 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10224002 2024.05.26 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10224001 2024.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10224006 2024.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10224000 2024.05.26 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10223999 2024.05.26 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215221 2024.05.25 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10215220 2024.05.25 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10215218 2024.05.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10215217 2024.05.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10215216 2024.05.25 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10215215 2024.05.25 LB
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10215214 2024.05.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10215219 2024.05.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10205097 2024.05.23 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10194641 2024.05.21 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10194639 2024.05.21 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 10194640 2024.05.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10194636 2024.05.21 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10194635 2024.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10194631 2024.05.21 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10194630 2024.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10194629 2024.05.21 LB
rzadki uszatka, Asio otus 3 10189632 2024.05.20 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10185294 2024.05.20 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10185016 2024.05.20 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10185015 2024.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10185014 2024.05.20 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10185013 2024.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10185012 2024.05.20 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185011 2024.05.20 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10185010 2024.05.20 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10185009 2024.05.20 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10180135 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10180137 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10180138 2024.05.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10180136 2024.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10180134 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10180132 2024.05.19 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10180133 2024.05.19 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10180130 2024.05.19 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10180131 2024.05.19 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10180127 2024.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10180124 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180126 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10180123 2024.05.19 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10180122 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10172101 2024.05.18 LB
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 10172100 2024.05.18 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10170823 2024.05.18 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10170822 2024.05.18 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 10170819 2024.05.18 LB
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 10170818 2024.05.18 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10170817 2024.05.18 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10170821 2024.05.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10170820 2024.05.18 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10170815 2024.05.18 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10170813 2024.05.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 10170816 2024.05.18 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 10170812 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 41 10170814 2024.05.18 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10168399 2024.05.18 LB
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 10168402 2024.05.18 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10168389 2024.05.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10168394 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10168396 2024.05.18 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10168391 2024.05.18 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 10168388 2024.05.18 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 10168385 2024.05.18 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10168380 2024.05.18 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10168381 2024.05.18 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10172084 2024.05.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10168378 2024.05.18 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10168375 2024.05.18 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10168376 2024.05.18 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10168404 2024.05.18 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10168398 2024.05.18 LB
pospolity łyska, Fulica atra 80 10168403 2024.05.18 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10168397 2024.05.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10168400 2024.05.18 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10168390 2024.05.18 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 10168392 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10168393 2024.05.18 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10168395 2024.05.18 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10168386 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10168401 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10168383 2024.05.18 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10168384 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10168382 2024.05.18 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10168379 2024.05.18 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 10168377 2024.05.18 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10168372 2024.05.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 10168373 2024.05.18 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10168367 2024.05.18 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 10172079 2024.05.18 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10168370 2024.05.18 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10168374 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10168366 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 10168368 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10168365 2024.05.18 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10168364 2024.05.18 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10168362 2024.05.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10168363 2024.05.18 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 10168361 2024.05.18 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10168360 2024.05.18 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10168359 2024.05.18 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10172047 2024.05.18 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10159237 2024.05.17 LB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10159236 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10159235 2024.05.17 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10159232 2024.05.17 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10159234 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 6 10159233 2024.05.17 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10159231 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10159229 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10159230 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10159228 2024.05.17 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10159227 2024.05.17 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10159225 2024.05.17 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10159224 2024.05.17 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 10159223 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10159221 2024.05.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 10159222 2024.05.17 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10159220 2024.05.17 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 10159219 2024.05.17 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10159217 2024.05.17 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10159218 2024.05.17 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10159214 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10159216 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10159215 2024.05.17 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10159213 2024.05.17 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 10159212 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 18 10148062 2024.05.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10148060 2024.05.15 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10148057 2024.05.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10148061 2024.05.15 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10148058 2024.05.15 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10148059 2024.05.15 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10148056 2024.05.15 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10148055 2024.05.15 LB
rzadki uszatka, Asio otus 3 10144719 2024.05.15 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10144251 2024.05.14 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10144250 2024.05.14 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10143469 2024.05.14 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10143478 2024.05.14 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10143463 2024.05.14 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10143460 2024.05.14 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 10143458 2024.05.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 10143456 2024.05.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10143461 2024.05.14 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10143459 2024.05.14 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10143455 2024.05.14 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10143454 2024.05.14 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10143477 2024.05.14 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10143479 2024.05.14 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10143476 2024.05.14 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10143475 2024.05.14 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10143474 2024.05.14 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10143473 2024.05.14 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10143471 2024.05.14 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10143472 2024.05.14 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10143470 2024.05.14 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10143465 2024.05.14 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10143464 2024.05.14 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10143466 2024.05.14 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10143468 2024.05.14 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10143462 2024.05.14 LB
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 10143457 2024.05.14 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10143467 2024.05.14 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10143453 2024.05.14 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10143451 2024.05.14 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10143447 2024.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10143445 2024.05.14 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10143448 2024.05.14 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10143444 2024.05.14 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 10143449 2024.05.14 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10143446 2024.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143443 2024.05.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10143440 2024.05.14 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 10143441 2024.05.14 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10143442 2024.05.14 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10143438 2024.05.14 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10143439 2024.05.14 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10137137 2024.05.13 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10137135 2024.05.13 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 10137132 2024.05.13 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10137134 2024.05.13 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 10137130 2024.05.13 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10137131 2024.05.13 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10137133 2024.05.13 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10137127 2024.05.13 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10137128 2024.05.13 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 10137138 2024.05.13 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10137136 2024.05.13 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 10137129 2024.05.13 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10137171 2024.05.13 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10137170 2024.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10137172 2024.05.13 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 10137169 2024.05.13 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10137168 2024.05.13 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10137167 2024.05.13 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10137166 2024.05.13 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10137165 2024.05.13 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10137205 2024.05.13 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10137164 2024.05.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10137162 2024.05.13 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 10137163 2024.05.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 10 10137161 2024.05.13 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 10137159 2024.05.13 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10137158 2024.05.13 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 10137160 2024.05.13 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10126120 2024.05.12 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10126121 2024.05.12 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10125076 2024.05.12 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10125075 2024.05.12 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10125074 2024.05.12 LB
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 10122942 2024.05.12 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10122672 2024.05.12 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10122671 2024.05.12 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10122670 2024.05.12 LB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 10122285 2024.05.12 LB
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10126124 2024.05.12 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10122284 2024.05.12 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10122283 2024.05.12 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10122282 2024.05.12 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 10122280 2024.05.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10122281 2024.05.12 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 28 10122279 2024.05.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 8 10122301 2024.05.12 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10122300 2024.05.12 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10122299 2024.05.12 LB
pospolity żuraw, Grus grus 5 10122298 2024.05.12 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10122297 2024.05.12 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10122295 2024.05.12 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 10122296 2024.05.12 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10122294 2024.05.12 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10122292 2024.05.12 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10122293 2024.05.12 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 10122290 2024.05.12 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10122289 2024.05.12 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10122288 2024.05.12 LB
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 10122287 2024.05.12 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 10122291 2024.05.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 6 10122286 2024.05.12 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10108650 2024.05.11 LB
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10107667 2024.05.11 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10105944 2024.05.11 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10105942 2024.05.11 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10105943 2024.05.11 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10105941 2024.05.11 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10105940 2024.05.11 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10105939 2024.05.11 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10105938 2024.05.11 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10105937 2024.05.11 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10105936 2024.05.11 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 10105934 2024.05.11 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10105933 2024.05.11 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10105935 2024.05.11 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10105930 2024.05.11 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10105929 2024.05.11 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10105928 2024.05.11 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 10105931 2024.05.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 10105932 2024.05.11 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10105927 2024.05.11 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10105926 2024.05.11 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10105924 2024.05.11 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10105925 2024.05.11 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10105923 2024.05.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10094972 2024.05.09 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10094971 2024.05.09 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10094970 2024.05.09 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10094969 2024.05.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10094973 2024.05.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10094968 2024.05.09 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10094967 2024.05.09 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10094966 2024.05.09 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10094965 2024.05.09 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10094964 2024.05.09 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10094962 2024.05.09 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10094963 2024.05.09 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10090126 2024.05.09 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10090127 2024.05.09 LB
rzadki derkacz, Crex crex 10 10090124 2024.05.09 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 10090125 2024.05.09 LB
rzadki derkacz, Crex crex 3 10089904 2024.05.08 LB
rzadki dubelt, Gallinago media 4 10089902 2024.05.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10089901 2024.05.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10089903 2024.05.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10089900 2024.05.08 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10089905 2024.05.08 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10089340 2024.05.08 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10089339 2024.05.08 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10089341 2024.05.08 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10089337 2024.05.08 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10089335 2024.05.08 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10089334 2024.05.08 LB
pospolity żuraw, Grus grus 62 10089336 2024.05.08 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10089332 2024.05.08 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10089338 2024.05.08 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10089333 2024.05.08 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 10089330 2024.05.08 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10089329 2024.05.08 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10089328 2024.05.08 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10087829 2024.05.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10087828 2024.05.08 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10087830 2024.05.08 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10087825 2024.05.08 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10087824 2024.05.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10087826 2024.05.08 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10087827 2024.05.08 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10087821 2024.05.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 10087822 2024.05.08 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10087823 2024.05.08 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10087820 2024.05.08 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10087819 2024.05.08 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10076975 2024.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10076828 2024.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10076827 2024.05.06 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10076826 2024.05.06 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10076844 2024.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10076843 2024.05.06 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10076840 2024.05.06 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10076842 2024.05.06 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10076838 2024.05.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10076841 2024.05.06 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10076839 2024.05.06 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10076837 2024.05.06 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10076836 2024.05.06 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10076835 2024.05.06 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10076831 2024.05.06 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10076829 2024.05.06 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10076825 2024.05.06 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10076824 2024.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10076823 2024.05.06 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10076821 2024.05.06 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10076820 2024.05.06 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10076822 2024.05.06 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10076819 2024.05.06 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10076818 2024.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10076817 2024.05.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10076815 2024.05.06 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10076814 2024.05.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10076816 2024.05.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10076813 2024.05.06 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10076812 2024.05.06 LB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10076810 2024.05.06 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10076811 2024.05.06 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10065840 2024.05.05 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10065839 2024.05.05 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10065837 2024.05.05 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10064719 2024.05.05 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10064718 2024.05.05 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 10064717 2024.05.05 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 12 10064716 2024.05.05 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10064715 2024.05.05 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10064713 2024.05.05 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10064714 2024.05.05 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10064712 2024.05.05 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10066969 2024.05.05 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10055583 2024.05.04 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10055582 2024.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10055579 2024.05.04 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10055581 2024.05.04 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10055580 2024.05.04 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10055576 2024.05.04 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10055575 2024.05.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10055577 2024.05.04 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10055578 2024.05.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10055573 2024.05.04 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10055574 2024.05.04 LB
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10055572 2024.05.04 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10055571 2024.05.04 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10055569 2024.05.04 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10055570 2024.05.04 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10055568 2024.05.04 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10055567 2024.05.04 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10055566 2024.05.04 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10059003 2024.05.04 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 10041014 2024.05.03 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10041013 2024.05.03 LB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10041012 2024.05.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10041011 2024.05.03 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10041010 2024.05.03 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 30 10041028 2024.05.03 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 90 10041029 2024.05.03 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10041030 2024.05.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 10041026 2024.05.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 10041025 2024.05.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 10041027 2024.05.03 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10041022 2024.05.03 LB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10041021 2024.05.03 LB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 10041023 2024.05.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 34 10041024 2024.05.03 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 10041019 2024.05.03 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 10041020 2024.05.03 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10041017 2024.05.03 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 10041018 2024.05.03 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 10041016 2024.05.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 10041015 2024.05.03 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10041008 2024.05.03 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10041009 2024.05.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 10041007 2024.05.03 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 10041005 2024.05.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 10041004 2024.05.03 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10041006 2024.05.03 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10041002 2024.05.03 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10041003 2024.05.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 14 10041000 2024.05.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10040999 2024.05.03 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 15 10040998 2024.05.03 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10040997 2024.05.03 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10041001 2024.05.03 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10040996 2024.05.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10040995 2024.05.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 10040994 2024.05.03 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10039141 2024.05.03 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10039143 2024.05.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10039142 2024.05.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10039144 2024.05.03 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10039140 2024.05.03 LB
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10039138 2024.05.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10039139 2024.05.03 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10039137 2024.05.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10039136 2024.05.03 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 10037042 2024.05.03 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10037040 2024.05.03 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 10037039 2024.05.03 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 10037038 2024.05.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10037037 2024.05.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10037036 2024.05.03 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10037034 2024.05.03 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10037033 2024.05.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10037035 2024.05.03 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10037032 2024.05.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10037030 2024.05.03 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10037031 2024.05.03 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10037029 2024.05.03 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10037028 2024.05.03 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10037027 2024.05.03 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10037026 2024.05.03 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10037025 2024.05.03 LB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10037024 2024.05.03 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10037023 2024.05.03 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10037022 2024.05.03 LB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 10037021 2024.05.03 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 10042224 2024.05.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10029706 2024.05.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10029705 2024.05.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029704 2024.05.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10029703 2024.05.02 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10029722 2024.05.02 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10029718 2024.05.02 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10029719 2024.05.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10029717 2024.05.02 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10029716 2024.05.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10029714 2024.05.02 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10029715 2024.05.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10029713 2024.05.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10029720 2024.05.02 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10029711 2024.05.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029712 2024.05.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10029710 2024.05.02 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10029709 2024.05.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10029708 2024.05.02 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10029707 2024.05.02 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10029700 2024.05.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10029701 2024.05.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10029699 2024.05.02 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10029698 2024.05.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10029702 2024.05.02 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10029695 2024.05.02 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 10029697 2024.05.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10029694 2024.05.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10029692 2024.05.02 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10029693 2024.05.02 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10029691 2024.05.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10029690 2024.05.02 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10029689 2024.05.02 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10029688 2024.05.02 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10029687 2024.05.02 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10029686 2024.05.02 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10031445 2024.05.02 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10031443 2024.05.02 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10016637 2024.05.01 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10016633 2024.05.01 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10016636 2024.05.01 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10016631 2024.05.01 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10016635 2024.05.01 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 10016629 2024.05.01 LB
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10016632 2024.05.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10016630 2024.05.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10016627 2024.05.01 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10016628 2024.05.01 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10016634 2024.05.01 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10016623 2024.05.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 10016626 2024.05.01 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10016624 2024.05.01 LB
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10016625 2024.05.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10016622 2024.05.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10017337 2024.05.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10017410 2024.05.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10017346 2024.05.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10017389 2024.05.01 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10017414 2024.05.01 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10017409 2024.05.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10017341 2024.05.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 8 10017345 2024.05.01 LB
pospolity bogatka, Parus major 8 10017387 2024.05.01 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10017347 2024.05.01 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10017371 2024.05.01 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10017393 2024.05.01 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10017375 2024.05.01 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10017391 2024.05.01 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10017373 2024.05.01 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10017411 2024.05.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 7 10017342 2024.05.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 6 10017384 2024.05.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10017357 2024.05.01 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10017378 2024.05.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 9 10017338 2024.05.01 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 10017390 2024.05.01 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10017362 2024.05.01 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10017417 2024.05.01 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10017354 2024.05.01 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10017394 2024.05.01 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10017363 2024.05.01 LB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10017415 2024.05.01 LB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10017413 2024.05.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10017361 2024.05.01 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10017383 2024.05.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 10017339 2024.05.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 10017379 2024.05.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10011838 2024.04.30 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10011203 2024.04.30 LB
rzadki derkacz, Crex crex 2 10011201 2024.04.30 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10011200 2024.04.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10011202 2024.04.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10011199 2024.04.30 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10011198 2024.04.30 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10011204 2024.04.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10011195 2024.04.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 10011197 2024.04.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10011192 2024.04.30 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10011190 2024.04.30 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10011191 2024.04.30 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10003821 2024.04.29 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10003820 2024.04.29 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10003819 2024.04.29 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10003818 2024.04.29 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10003816 2024.04.29 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10003815 2024.04.29 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10003814 2024.04.29 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10003813 2024.04.29 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10003810 2024.04.29 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 10003811 2024.04.29 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10003817 2024.04.29 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 10003808 2024.04.29 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10003809 2024.04.29 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 10003812 2024.04.29 LB
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10003806 2024.04.29 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10003805 2024.04.29 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10003807 2024.04.29 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10003804 2024.04.29 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10003803 2024.04.29 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10003802 2024.04.29 LB
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9991142 2024.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9990932 2024.04.28 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9990930 2024.04.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9990929 2024.04.28 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9990931 2024.04.28 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9990927 2024.04.28 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 9990928 2024.04.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9990926 2024.04.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9990925 2024.04.28 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9990922 2024.04.28 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 9990919 2024.04.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 9990921 2024.04.28 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 9990917 2024.04.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9990918 2024.04.28 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9990912 2024.04.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 3 9990914 2024.04.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9990913 2024.04.28 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9990911 2024.04.28 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9990908 2024.04.28 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9990915 2024.04.28 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9990920 2024.04.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9990910 2024.04.28 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9990909 2024.04.28 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9990906 2024.04.28 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9990907 2024.04.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9988263 2024.04.28 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9988255 2024.04.28 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9988254 2024.04.28 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 9988266 2024.04.28 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 9988252 2024.04.28 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 9988253 2024.04.28 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9988245 2024.04.28 LB
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9988246 2024.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9988244 2024.04.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9988251 2024.04.28 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9988247 2024.04.28 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9988269 2024.04.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9988273 2024.04.28 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9988268 2024.04.28 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9988272 2024.04.28 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9988270 2024.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9988267 2024.04.28 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 9988271 2024.04.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9988262 2024.04.28 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9988265 2024.04.28 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9988264 2024.04.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9988259 2024.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9988261 2024.04.28 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9988260 2024.04.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9988258 2024.04.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 9988256 2024.04.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9988257 2024.04.28 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9995468 2024.04.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9995071 2024.04.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9995235 2024.04.28 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9995428 2024.04.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9995064 2024.04.28 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9995397 2024.04.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9995268 2024.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9995243 2024.04.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9995462 2024.04.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9995447 2024.04.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9995109 2024.04.28 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9995371 2024.04.28 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9995400 2024.04.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9995452 2024.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9995188 2024.04.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9995448 2024.04.28 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9995455 2024.04.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9995263 2024.04.28 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9995417 2024.04.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9995076 2024.04.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9995430 2024.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9995070 2024.04.28 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9995396 2024.04.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 21 9995101 2024.04.28 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9995425 2024.04.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9995423 2024.04.28 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9995104 2024.04.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9995260 2024.04.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 3 9995422 2024.04.28 LB
pospolity bogatka, Parus major 5 9995378 2024.04.28 LB