DRUŻYNA

Drużyna: Paweł Zaniecki. Obserwator: Paweł Zaniecki

Liczba gatunków: 163

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 73 364 45 45 1 9 13 22
2 159 3245 75 60 0 7 21 32
3 220 3710 101 86 0 9 33 44
4 213 1168 131 92 0 9 40 43
5 245 599 162 104 0 21 41 42
6 96 193 163 65 0 6 32 27
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10330511 2024.06.13 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10330510 2024.06.13 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10330507 2024.06.13 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10330509 2024.06.13 KP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10330508 2024.06.13 KP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10330506 2024.06.13 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10330505 2024.06.13 KP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10330326 2024.06.13 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10330327 2024.06.13 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10330323 2024.06.13 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10330321 2024.06.13 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330325 2024.06.13 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10330324 2024.06.13 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10330322 2024.06.13 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10330319 2024.06.13 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10330320 2024.06.13 KP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10330317 2024.06.13 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10330318 2024.06.13 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 10324113 2024.06.12 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10311019 2024.06.09 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10310407 2024.06.09 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10310408 2024.06.09 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10310409 2024.06.09 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10310404 2024.06.09 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10310406 2024.06.09 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10310405 2024.06.09 KP
rzadki derkacz, Crex crex 2 10310402 2024.06.09 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10310403 2024.06.09 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10310400 2024.06.09 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10310399 2024.06.09 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10310398 2024.06.09 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10310401 2024.06.09 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10310396 2024.06.09 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10310397 2024.06.09 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10310395 2024.06.09 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10302332 2024.06.08 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10302331 2024.06.08 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10302333 2024.06.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10302328 2024.06.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10302330 2024.06.08 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10302329 2024.06.08 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10302327 2024.06.08 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10302326 2024.06.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10302325 2024.06.08 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10302344 2024.06.08 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10302348 2024.06.08 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10302347 2024.06.08 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10302346 2024.06.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10302349 2024.06.08 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10302345 2024.06.08 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10302343 2024.06.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10302342 2024.06.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10302341 2024.06.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10302340 2024.06.08 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10302336 2024.06.08 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10302339 2024.06.08 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10302338 2024.06.08 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 10302337 2024.06.08 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10302334 2024.06.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 10 10302335 2024.06.08 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10302322 2024.06.08 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10302323 2024.06.08 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10302321 2024.06.08 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10302324 2024.06.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10302319 2024.06.08 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10302320 2024.06.08 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10302318 2024.06.08 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10302317 2024.06.08 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10302316 2024.06.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10302315 2024.06.08 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10302314 2024.06.08 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10302313 2024.06.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10302311 2024.06.08 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10302312 2024.06.08 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10302309 2024.06.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 10302310 2024.06.08 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10294797 2024.06.06 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10294796 2024.06.06 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10294795 2024.06.06 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10294791 2024.06.06 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10294793 2024.06.06 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10294792 2024.06.06 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10281096 2024.06.03 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10277850 2024.06.03 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10277847 2024.06.03 KP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10277849 2024.06.03 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10277848 2024.06.03 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10277844 2024.06.03 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10277846 2024.06.03 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10277843 2024.06.03 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10277845 2024.06.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10277841 2024.06.03 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 10277842 2024.06.03 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10273948 2024.06.02 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 10273947 2024.06.02 KP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10262656 2024.06.01 KP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10262655 2024.05.31 KP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 10262654 2024.05.31 KP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10262651 2024.05.31 KP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10262652 2024.05.31 KP
rzadki derkacz, Crex crex 3 10262649 2024.05.31 KP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10262647 2024.05.31 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10262648 2024.05.31 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10262646 2024.05.31 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10262650 2024.05.31 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10262645 2024.05.31 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10262644 2024.05.31 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10262643 2024.05.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10262642 2024.05.31 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10262641 2024.05.31 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10262640 2024.05.31 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10262639 2024.05.31 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10262638 2024.05.31 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10262637 2024.05.31 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10262636 2024.05.31 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10262634 2024.05.31 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10262631 2024.05.31 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 10262635 2024.05.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10262632 2024.05.31 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10262630 2024.05.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10262633 2024.05.31 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10262629 2024.05.31 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10262627 2024.05.31 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10262626 2024.05.31 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10262623 2024.05.31 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10262628 2024.05.31 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10262625 2024.05.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10262624 2024.05.31 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10262622 2024.05.31 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10262621 2024.05.31 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10254465 2024.05.31 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10254466 2024.05.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10254464 2024.05.31 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10254463 2024.05.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10254462 2024.05.31 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10254461 2024.05.31 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10254460 2024.05.31 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10254459 2024.05.31 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10244843 2024.05.30 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10244842 2024.05.30 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10244847 2024.05.30 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10244846 2024.05.30 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10244845 2024.05.30 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10244844 2024.05.30 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10244864 2024.05.30 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10244862 2024.05.30 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244863 2024.05.30 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10244861 2024.05.30 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10244859 2024.05.30 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10244860 2024.05.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10244856 2024.05.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10244857 2024.05.30 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 10244858 2024.05.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10244855 2024.05.30 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10244853 2024.05.30 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10244852 2024.05.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10244854 2024.05.30 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10244850 2024.05.30 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10244849 2024.05.30 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10244851 2024.05.30 KP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10243109 2024.05.29 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10224864 2024.05.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10214802 2024.05.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10213320 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 10213319 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10212863 2024.05.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10212860 2024.05.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10212862 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10212861 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10212857 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10212859 2024.05.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212858 2024.05.25 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 3 10212856 2024.05.25 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10212855 2024.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10212854 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212853 2024.05.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10212851 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10212852 2024.05.25 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10211193 2024.05.25 KP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10211192 2024.05.24 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10211190 2024.05.24 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10211191 2024.05.24 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10204126 2024.05.23 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 10203314 2024.05.23 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10203315 2024.05.23 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10192601 2024.05.21 KP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10189866 2024.05.20 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10175704 2024.05.19 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175703 2024.05.19 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10175702 2024.05.19 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10175701 2024.05.19 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10175700 2024.05.19 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10175699 2024.05.19 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10175697 2024.05.19 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175698 2024.05.19 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10175696 2024.05.19 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175695 2024.05.19 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10175694 2024.05.19 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10175705 2024.05.19 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10175693 2024.05.19 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175719 2024.05.19 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10175720 2024.05.19 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10175721 2024.05.19 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10175718 2024.05.19 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175717 2024.05.19 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10175716 2024.05.19 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10175715 2024.05.19 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10175714 2024.05.19 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10175713 2024.05.19 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175712 2024.05.19 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10175711 2024.05.19 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10175709 2024.05.19 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10175710 2024.05.19 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10175708 2024.05.19 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10175707 2024.05.19 KP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10175706 2024.05.19 KP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10165318 2024.05.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 10158670 2024.05.17 KP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10146290 2024.05.15 KP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 10146289 2024.05.15 KP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10146081 2024.05.15 KP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10146080 2024.05.15 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10146079 2024.05.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10146096 2024.05.15 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10146095 2024.05.15 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10146093 2024.05.15 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10146092 2024.05.15 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10146090 2024.05.15 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10146091 2024.05.15 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10146089 2024.05.15 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10146088 2024.05.15 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10146087 2024.05.15 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10146085 2024.05.15 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10146097 2024.05.15 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 10146083 2024.05.15 KP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10146086 2024.05.15 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10146084 2024.05.15 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10146082 2024.05.15 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 10133343 2024.05.13 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10132245 2024.05.13 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10132259 2024.05.13 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10118561 2024.05.12 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10118560 2024.05.12 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10118557 2024.05.12 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10118559 2024.05.12 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10118558 2024.05.12 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10118556 2024.05.12 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10118554 2024.05.12 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10118555 2024.05.12 KP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10118553 2024.05.12 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10118552 2024.05.12 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10090203 2024.05.09 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10090204 2024.05.08 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10062996 2024.05.05 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10062995 2024.05.05 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10062993 2024.05.05 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10062994 2024.05.05 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10062991 2024.05.05 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10062990 2024.05.05 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10062992 2024.05.05 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062987 2024.05.05 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10062989 2024.05.05 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10062986 2024.05.05 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062988 2024.05.05 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10062984 2024.05.05 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10062985 2024.05.05 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 10058605 2024.05.04 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10037821 2024.05.03 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10037820 2024.05.03 KP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10037819 2024.05.03 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10037818 2024.05.03 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10037817 2024.05.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10037816 2024.05.03 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10037815 2024.05.03 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10037812 2024.05.03 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 45 10037813 2024.05.03 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10037811 2024.05.03 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 10037814 2024.05.03 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 10037810 2024.05.03 KP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10037809 2024.05.03 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10037808 2024.05.03 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10037807 2024.05.03 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10036693 2024.05.03 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10036694 2024.05.03 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10036692 2024.05.03 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10036688 2024.05.03 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10036689 2024.05.03 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10036690 2024.05.03 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10036691 2024.05.03 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10036686 2024.05.03 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10036687 2024.05.03 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10036685 2024.05.03 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10036684 2024.05.03 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10036682 2024.05.03 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10036683 2024.05.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10036681 2024.05.03 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10036679 2024.05.03 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10036680 2024.05.03 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10036678 2024.05.03 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10036677 2024.05.03 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10036676 2024.05.03 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10036675 2024.05.03 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10036674 2024.05.03 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10036673 2024.05.03 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10036672 2024.05.03 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10018385 2024.05.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10018386 2024.05.01 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10018383 2024.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10018384 2024.05.01 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10018410 2024.05.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10018411 2024.05.01 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10018407 2024.05.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10018418 2024.05.01 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10018402 2024.05.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10018404 2024.05.01 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10018415 2024.05.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10018397 2024.05.01 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10018406 2024.05.01 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10018394 2024.05.01 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10018399 2024.05.01 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10018393 2024.05.01 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10018412 2024.05.01 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10018392 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10018388 2024.05.01 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10018387 2024.05.01 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10018414 2024.05.01 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10018409 2024.05.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10018408 2024.05.01 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10018417 2024.05.01 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10018403 2024.05.01 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10018416 2024.05.01 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10018413 2024.05.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 3 10018405 2024.05.01 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10018400 2024.05.01 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10018395 2024.05.01 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10018401 2024.05.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10018391 2024.05.01 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10018390 2024.05.01 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10018398 2024.05.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 25 10018396 2024.05.01 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10018389 2024.05.01 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10003307 2024.04.29 KP
pospolity żuraw, Grus grus 8 9990325 2024.04.28 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9990322 2024.04.28 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9990324 2024.04.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9990323 2024.04.28 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9990321 2024.04.28 KP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9990320 2024.04.28 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9986693 2024.04.28 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9986694 2024.04.28 KP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9978496 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 5 9976575 2024.04.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9978495 2024.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9978494 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9978493 2024.04.27 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9978492 2024.04.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9978491 2024.04.27 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9978490 2024.04.27 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9978489 2024.04.27 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9978488 2024.04.27 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9976562 2024.04.27 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9976561 2024.04.27 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9976559 2024.04.27 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9978487 2024.04.27 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9976560 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9976745 2024.04.27 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9976742 2024.04.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9976741 2024.04.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9976743 2024.04.27 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9976747 2024.04.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9976744 2024.04.27 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9976739 2024.04.27 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9976746 2024.04.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9976738 2024.04.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9976737 2024.04.27 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9976740 2024.04.27 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9976734 2024.04.27 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 9976736 2024.04.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9976733 2024.04.27 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9976735 2024.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9976732 2024.04.27 WM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9976759 2024.04.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9976761 2024.04.27 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9976760 2024.04.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9976757 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9976763 2024.04.27 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9976758 2024.04.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9976754 2024.04.27 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9976753 2024.04.27 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9976752 2024.04.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9976755 2024.04.27 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9976751 2024.04.27 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9976762 2024.04.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9976756 2024.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9976750 2024.04.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9976749 2024.04.27 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9976748 2024.04.27 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9940770 2024.04.21 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9940771 2024.04.21 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9940769 2024.04.21 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 9940764 2024.04.21 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9940765 2024.04.21 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9940768 2024.04.21 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9940767 2024.04.21 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9940766 2024.04.21 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9940763 2024.04.21 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9940762 2024.04.21 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9940760 2024.04.21 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9940761 2024.04.21 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9940759 2024.04.21 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9940758 2024.04.21 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9940757 2024.04.21 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9940756 2024.04.21 KP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9940755 2024.04.21 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9940750 2024.04.21 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9940748 2024.04.21 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9940753 2024.04.21 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9940751 2024.04.21 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9940752 2024.04.21 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9940754 2024.04.21 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9940749 2024.04.21 KP
pospolity żuraw, Grus grus 15 9940747 2024.04.21 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9940745 2024.04.21 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9940743 2024.04.21 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9940744 2024.04.21 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9940742 2024.04.21 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9940741 2024.04.21 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9940740 2024.04.21 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9940737 2024.04.21 KP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9940736 2024.04.21 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9940739 2024.04.21 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9940735 2024.04.21 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 22 9940738 2024.04.21 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9940733 2024.04.21 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9940734 2024.04.21 KP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 24 9940732 2024.04.21 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9940731 2024.04.21 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9940730 2024.04.21 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9940729 2024.04.21 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9940728 2024.04.21 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9940727 2024.04.21 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9940724 2024.04.21 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9940726 2024.04.21 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9940725 2024.04.21 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9928403 2024.04.19 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9928401 2024.04.19 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9928402 2024.04.19 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9928398 2024.04.19 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9928400 2024.04.19 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9928399 2024.04.19 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9928395 2024.04.19 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9928397 2024.04.19 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9928393 2024.04.19 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9928396 2024.04.19 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9928394 2024.04.19 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9928392 2024.04.19 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9903140 2024.04.14 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9903139 2024.04.14 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9903138 2024.04.14 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9903137 2024.04.14 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9903136 2024.04.14 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9903134 2024.04.14 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 9903132 2024.04.14 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9903133 2024.04.14 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9903135 2024.04.14 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9903131 2024.04.14 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9903130 2024.04.14 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9903129 2024.04.14 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9903128 2024.04.14 KP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9903127 2024.04.14 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9903125 2024.04.14 KP
pospolity żuraw, Grus grus 80 9903126 2024.04.14 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9903124 2024.04.14 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 9903122 2024.04.14 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9903123 2024.04.14 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9873995 2024.04.10 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9873840 2024.04.10 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9873839 2024.04.10 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873838 2024.04.10 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9871383 2024.04.09 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9871382 2024.04.09 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9871381 2024.04.09 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9871380 2024.04.09 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9871379 2024.04.09 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9871378 2024.04.09 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9863337 2024.04.08 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9848280 2024.04.07 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 9848281 2024.04.07 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9848279 2024.04.07 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9845269 2024.04.07 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9845268 2024.04.07 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9845270 2024.04.07 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9845267 2024.04.07 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9845266 2024.04.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 9 9845264 2024.04.07 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9845265 2024.04.07 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9845263 2024.04.07 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9845261 2024.04.07 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9845262 2024.04.07 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9845260 2024.04.07 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9845257 2024.04.07 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9845259 2024.04.07 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9845258 2024.04.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9845256 2024.04.07 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9845255 2024.04.07 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9845253 2024.04.07 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9845252 2024.04.07 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9845254 2024.04.07 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9845251 2024.04.07 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9840686 2024.04.06 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9840685 2024.04.06 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9840684 2024.04.06 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9834135 2024.04.06 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9833433 2024.04.06 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9833434 2024.04.06 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9833432 2024.04.06 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9833069 2024.04.06 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9833070 2024.04.06 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9833066 2024.04.06 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9833068 2024.04.06 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9833064 2024.04.06 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9833067 2024.04.06 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9833065 2024.04.06 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 9833063 2024.04.06 KP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9833062 2024.04.06 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9832626 2024.04.06 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9832625 2024.04.06 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9832624 2024.04.06 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9832623 2024.04.06 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9832622 2024.04.06 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9832621 2024.04.06 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9832620 2024.04.06 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9832619 2024.04.06 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9832618 2024.04.06 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9832617 2024.04.06 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9832616 2024.04.06 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9832599 2024.04.06 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9832598 2024.04.06 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9832597 2024.04.06 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9832596 2024.04.06 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9832595 2024.04.06 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9832594 2024.04.06 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9832593 2024.04.06 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9832592 2024.04.06 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9832591 2024.04.06 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9832590 2024.04.06 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9832589 2024.04.06 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9832588 2024.04.06 KP
pospolity sroka, Pica pica 3 9832587 2024.04.06 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9832586 2024.04.06 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9832585 2024.04.06 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9832584 2024.04.06 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9827382 2024.04.05 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9827383 2024.04.05 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9793852 2024.03.31 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9793851 2024.03.31 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9791630 2024.03.31 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9790290 2024.03.31 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9790287 2024.03.31 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9790288 2024.03.31 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9790285 2024.03.31 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9790284 2024.03.31 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9790286 2024.03.31 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9790282 2024.03.31 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9790283 2024.03.31 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9790281 2024.03.31 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9790280 2024.03.31 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9790279 2024.03.31 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9780215 2024.03.30 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9780214 2024.03.30 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9779521 2024.03.30 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9779522 2024.03.30 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9779520 2024.03.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9779518 2024.03.30 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9779516 2024.03.30 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9779519 2024.03.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9779517 2024.03.30 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9779514 2024.03.30 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 5 9779515 2024.03.30 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9779513 2024.03.30 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9779512 2024.03.30 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9779511 2024.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9779510 2024.03.30 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9779508 2024.03.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9779509 2024.03.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9779507 2024.03.30 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9778653 2024.03.30 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9778654 2024.03.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9778652 2024.03.30 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9778648 2024.03.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9778651 2024.03.30 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9778650 2024.03.30 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9778644 2024.03.30 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9778646 2024.03.30 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9778642 2024.03.30 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9778647 2024.03.30 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9778649 2024.03.30 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9778641 2024.03.30 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9778643 2024.03.30 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9778645 2024.03.30 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9778640 2024.03.30 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9778636 2024.03.30 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9778639 2024.03.30 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9778638 2024.03.30 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9778637 2024.03.30 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9778634 2024.03.30 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9778635 2024.03.30 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9778633 2024.03.30 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9778631 2024.03.30 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9778632 2024.03.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9778627 2024.03.30 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9778629 2024.03.30 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9778626 2024.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9778630 2024.03.30 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9778628 2024.03.30 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9778625 2024.03.30 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9768133 2024.03.28 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9766906 2024.03.28 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9766905 2024.03.28 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9766907 2024.03.28 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9766904 2024.03.28 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9766903 2024.03.28 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9766900 2024.03.28 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9766902 2024.03.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9766901 2024.03.28 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9766897 2024.03.28 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9766898 2024.03.28 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9766894 2024.03.28 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9766895 2024.03.28 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9766896 2024.03.28 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9766899 2024.03.28 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9766893 2024.03.28 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9764608 2024.03.27 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 9751903 2024.03.25 KP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9741453 2024.03.24 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 9741040 2024.03.24 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9740509 2024.03.24 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 9740508 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 9738873 2024.03.24 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 9738869 2024.03.24 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9738870 2024.03.24 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9738874 2024.03.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9738875 2024.03.24 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9738872 2024.03.24 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 9738867 2024.03.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9738871 2024.03.24 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9738868 2024.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9738866 2024.03.24 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9738865 2024.03.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9738864 2024.03.24 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 9738862 2024.03.24 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9738863 2024.03.24 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9729235 2024.03.22 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9729236 2024.03.22 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9729234 2024.03.22 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9724415 2024.03.22 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9713157 2024.03.20 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9711559 2024.03.19 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 9707091 2024.03.18 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9706562 2024.03.18 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9695077 2024.03.17 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9695076 2024.03.17 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9695075 2024.03.17 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9695074 2024.03.17 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9694892 2024.03.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 22 9694890 2024.03.17 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9694889 2024.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9694888 2024.03.17 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9694887 2024.03.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9694886 2024.03.17 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9694885 2024.03.17 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9694884 2024.03.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9694883 2024.03.17 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9694882 2024.03.17 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9694881 2024.03.17 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9694880 2024.03.17 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9694879 2024.03.17 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9695084 2024.03.17 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9688529 2024.03.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9688533 2024.03.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 9688534 2024.03.16 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9688530 2024.03.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9688532 2024.03.16 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9688531 2024.03.16 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9688524 2024.03.16 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9688527 2024.03.16 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9688525 2024.03.16 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9688526 2024.03.16 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9688528 2024.03.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9685654 2024.03.16 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9685653 2024.03.16 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9685652 2024.03.16 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9685651 2024.03.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9685650 2024.03.16 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9685649 2024.03.16 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9685648 2024.03.16 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9685647 2024.03.16 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9685646 2024.03.16 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9685645 2024.03.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 9685644 2024.03.16 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9681250 2024.03.15 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9678430 2024.03.14 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9670248 2024.03.13 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9655677 2024.03.10 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9655676 2024.03.10 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9655675 2024.03.10 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9655678 2024.03.10 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9655674 2024.03.10 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9655673 2024.03.10 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9655672 2024.03.10 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9655671 2024.03.10 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9655670 2024.03.10 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9655669 2024.03.10 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9655668 2024.03.10 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 4 9655665 2024.03.10 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9655666 2024.03.10 KP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9655663 2024.03.10 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9655662 2024.03.10 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9655667 2024.03.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9655664 2024.03.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9655661 2024.03.10 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9655660 2024.03.10 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9655659 2024.03.10 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9655657 2024.03.10 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9655658 2024.03.10 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9655656 2024.03.10 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9655652 2024.03.10 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9655654 2024.03.10 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9655653 2024.03.10 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9655655 2024.03.10 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9649398 2024.03.09 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9649397 2024.03.09 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9649396 2024.03.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9649393 2024.03.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9649392 2024.03.09 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9649394 2024.03.09 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9649387 2024.03.09 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9649395 2024.03.09 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9649389 2024.03.09 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9649388 2024.03.09 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9649383 2024.03.09 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9649386 2024.03.09 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9649391 2024.03.09 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9649390 2024.03.09 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9649382 2024.03.09 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9649385 2024.03.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9649384 2024.03.09 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9649381 2024.03.09 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 9649380 2024.03.09 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9642318 2024.03.07 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 49 9630083 2024.03.04 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9620598 2024.03.03 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9620596 2024.03.03 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9620595 2024.03.03 KP
pospolity żuraw, Grus grus 15 9620597 2024.03.03 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 9620594 2024.03.03 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 136 9620591 2024.03.03 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 9620593 2024.03.03 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9620592 2024.03.03 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9620590 2024.03.03 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9613029 2024.03.02 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9613028 2024.03.02 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9613027 2024.03.02 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9613026 2024.03.02 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 67 9613025 2024.03.02 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9613024 2024.03.02 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9613023 2024.03.02 KP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9613022 2024.03.02 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9613021 2024.03.02 KP
pospolity sroka, Pica pica 21 9613020 2024.03.02 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9613019 2024.03.02 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9613018 2024.03.02 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9613017 2024.03.02 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9613016 2024.03.02 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9592201 2024.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9592198 2024.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9592200 2024.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9592199 2024.02.25 WM
pospolity kruk, Corvus corax 4 9592204 2024.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9592203 2024.02.25 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9592202 2024.02.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9592197 2024.02.25 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9592195 2024.02.25 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9578172 2024.02.24 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9578171 2024.02.24 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9571262 2024.02.22 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9571260 2024.02.22 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9571261 2024.02.22 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9571259 2024.02.22 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9571258 2024.02.22 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9571257 2024.02.22 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9571256 2024.02.22 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9555768 2024.02.18 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9555767 2024.02.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9555769 2024.02.18 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9555765 2024.02.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9555766 2024.02.18 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9555764 2024.02.18 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9555762 2024.02.18 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 9555763 2024.02.18 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9555759 2024.02.18 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9555761 2024.02.18 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9555760 2024.02.18 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9555758 2024.02.18 WM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9555753 2024.02.18 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9555757 2024.02.18 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9555756 2024.02.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9555755 2024.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 750 9555752 2024.02.18 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1500 9555751 2024.02.18 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9555749 2024.02.18 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9555750 2024.02.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9555754 2024.02.18 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9555748 2024.02.18 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9552348 2024.02.17 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9552351 2024.02.17 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9552350 2024.02.17 KP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 35 9552346 2024.02.17 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 75 9552349 2024.02.17 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9552347 2024.02.17 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9551132 2024.02.17 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9551131 2024.02.17 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9551129 2024.02.17 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9551127 2024.02.17 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9551124 2024.02.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 17 9551125 2024.02.17 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9551128 2024.02.17 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9551122 2024.02.17 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9551121 2024.02.17 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9551126 2024.02.17 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9551119 2024.02.17 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9551120 2024.02.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9551123 2024.02.17 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9551118 2024.02.17 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9551116 2024.02.17 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9551115 2024.02.17 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9551117 2024.02.17 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9551114 2024.02.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9551113 2024.02.17 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9551112 2024.02.17 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9551110 2024.02.17 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9551108 2024.02.17 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9551111 2024.02.17 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9551107 2024.02.17 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9551109 2024.02.17 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9551105 2024.02.17 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 13 9551103 2024.02.17 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9551106 2024.02.17 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9551104 2024.02.17 KP
pospolity żuraw, Grus grus 59 9551102 2024.02.17 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9545275 2024.02.15 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9542138 2024.02.14 KP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9541583 2024.02.14 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9542294 2024.02.14 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9538133 2024.02.13 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9534489 2024.02.12 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9529769 2024.02.11 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9529770 2024.02.11 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9529771 2024.02.11 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9529767 2024.02.11 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9529768 2024.02.11 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9523287 2024.02.10 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9523285 2024.02.10 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9523282 2024.02.10 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9523283 2024.02.10 KP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9523284 2024.02.10 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9523286 2024.02.10 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9523281 2024.02.10 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9523280 2024.02.10 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9523279 2024.02.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9523276 2024.02.10 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9523278 2024.02.10 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9523274 2024.02.10 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9523277 2024.02.10 KP
pospolity sroka, Pica pica 25 9523275 2024.02.10 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9521179 2024.02.09 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9521175 2024.02.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9521176 2024.02.09 WM
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9521153 2024.02.09 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9521155 2024.02.09 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9521157 2024.02.09 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9521156 2024.02.09 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9521154 2024.02.09 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9521152 2024.02.09 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9520232 2024.02.09 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9520233 2024.02.09 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9517896 2024.02.08 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9517895 2024.02.08 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9517894 2024.02.08 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9517893 2024.02.08 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9517890 2024.02.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9517891 2024.02.08 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9517892 2024.02.08 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9517888 2024.02.08 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9517889 2024.02.08 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9510754 2024.02.05 KP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9506524 2024.02.04 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9506523 2024.02.04 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9506522 2024.02.04 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9506519 2024.02.04 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9506518 2024.02.04 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9506520 2024.02.04 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9506515 2024.02.04 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9506513 2024.02.04 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9506516 2024.02.04 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9506517 2024.02.04 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9506514 2024.02.04 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9506511 2024.02.04 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9506510 2024.02.04 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9506509 2024.02.04 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 45 9506507 2024.02.04 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 9506508 2024.02.04 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 9506512 2024.02.04 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9506506 2024.02.04 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9506505 2024.02.04 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9506503 2024.02.04 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9506504 2024.02.04 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9506502 2024.02.04 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9506499 2024.02.04 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9506501 2024.02.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9506500 2024.02.04 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9506498 2024.02.04 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 9506497 2024.02.04 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9506492 2024.02.04 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9506493 2024.02.04 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9506496 2024.02.04 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9506495 2024.02.04 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9506490 2024.02.04 KP
pospolity