DRUŻYNA

Drużyna: Tarda. Obserwator: Wojciech Kaczor

Liczba gatunków: 111

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 67 158 42 42 0 2 10 30
2 51 206 62 45 0 3 10 32
3 36 556 79 34 0 3 10 21
4 87 245 93 50 0 4 14 32
5 30 53 111 29 0 2 18 9
6 0 0 111 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10256540 2024.05.31 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10221970 2024.05.26 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10214797 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10180100 2024.05.19 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10180099 2024.05.19 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180098 2024.05.19 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10180097 2024.05.19 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10180107 2024.05.19 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10180096 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10180095 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10180093 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10180094 2024.05.19 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10085516 2024.05.08 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 10083687 2024.05.07 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 10077001 2024.05.03 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10026791 2024.05.02 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10018580 2024.05.01 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10017407 2024.05.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10017406 2024.05.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10017405 2024.05.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10017404 2024.05.01 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 10017403 2024.05.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10017402 2024.05.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10017401 2024.05.01 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10017400 2024.05.01 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10017398 2024.05.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10017399 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10017397 2024.05.01 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10017396 2024.05.01 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10017395 2024.05.01 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9987954 2024.04.28 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9987948 2024.04.28 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9987953 2024.04.28 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9987949 2024.04.28 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9987952 2024.04.28 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9987951 2024.04.28 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9987950 2024.04.28 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9987947 2024.04.28 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9982261 2024.04.27 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9982260 2024.04.27 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9937859 2024.04.20 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9937846 2024.04.20 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9937838 2024.04.20 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9937837 2024.04.20 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9937839 2024.04.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9937835 2024.04.20 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9937836 2024.04.20 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9937834 2024.04.20 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9937832 2024.04.20 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9937833 2024.04.20 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9937831 2024.04.20 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9937830 2024.04.20 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9934127 2024.04.20 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9934126 2024.04.20 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9934125 2024.04.20 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9934123 2024.04.20 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9934124 2024.04.20 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9933637 2024.04.20 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9922470 2024.04.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9922469 2024.04.17 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9912713 2024.04.15 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9911524 2024.04.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9894575 2024.04.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9894389 2024.04.13 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9894382 2024.04.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9894381 2024.04.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9894380 2024.04.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9894378 2024.04.13 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9894379 2024.04.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9894376 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9894377 2024.04.13 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9852334 2024.04.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9850579 2024.04.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9851072 2024.04.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9851073 2024.04.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9851071 2024.04.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9851068 2024.04.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9851069 2024.04.07 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9851070 2024.04.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9851067 2024.04.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9851065 2024.04.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9851064 2024.04.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9851066 2024.04.07 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9851063 2024.04.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9851062 2024.04.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9851061 2024.04.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9851060 2024.04.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9851058 2024.04.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9851059 2024.04.07 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9837153 2024.04.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9837152 2024.04.06 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9837154 2024.04.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9837149 2024.04.06 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9837151 2024.04.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9837150 2024.04.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9837148 2024.04.06 MZ
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9814999 2024.04.01 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9815000 2024.04.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9802309 2024.04.01 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9802308 2024.04.01 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9802306 2024.04.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9802307 2024.04.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9802305 2024.04.01 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9802304 2024.04.01 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9802310 2024.04.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9802303 2024.04.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9802302 2024.04.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9802299 2024.04.01 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9802301 2024.04.01 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9802300 2024.04.01 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9802298 2024.04.01 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9800159 2024.04.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9800158 2024.04.01 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9800157 2024.04.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9800156 2024.04.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9800155 2024.04.01 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9800154 2024.04.01 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9794835 2024.03.31 KP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9794834 2024.03.31 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9790942 2024.03.31 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9790940 2024.03.31 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9790939 2024.03.31 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9790941 2024.03.31 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9790938 2024.03.31 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9790937 2024.03.31 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9790936 2024.03.31 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9790935 2024.03.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9790934 2024.03.31 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9790933 2024.03.31 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9785144 2024.03.30 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9785146 2024.03.30 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9785145 2024.03.30 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9785143 2024.03.30 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9785141 2024.03.30 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9785142 2024.03.30 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9778492 2024.03.30 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9778491 2024.03.30 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9778493 2024.03.30 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9778490 2024.03.30 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9778489 2024.03.30 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9778487 2024.03.30 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9778486 2024.03.30 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9778488 2024.03.30 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9771292 2024.03.29 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9671754 2024.03.13
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9650192 2024.03.09 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9650191 2024.03.09 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9650190 2024.03.09 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9617210 2024.03.02 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9616844 2024.03.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9616841 2024.03.02 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9616837 2024.03.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9616834 2024.03.02 WM
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 6 9586900 2024.02.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9583663 2024.02.25 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9583661 2024.02.25 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9583662 2024.02.25 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9583658 2024.02.25 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9583660 2024.02.25 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9583656 2024.02.25 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9583657 2024.02.25 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9583659 2024.02.25 KP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9583578 2024.02.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9583577 2024.02.25 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9583575 2024.02.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9583576 2024.02.25 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9583574 2024.02.25 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9551867 2024.02.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9551849 2024.02.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9551850 2024.02.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9551851 2024.02.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9551847 2024.02.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9551846 2024.02.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551848 2024.02.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9551843 2024.02.17 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9551840 2024.02.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9551842 2024.02.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9551844 2024.02.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9551845 2024.02.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 9551839 2024.02.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9552605 2024.02.17 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9523651 2024.02.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9523652 2024.02.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9523650 2024.02.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9523649 2024.02.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9523648 2024.02.10 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9523665 2024.02.10 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9523667 2024.02.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9523668 2024.02.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9523664 2024.02.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9523663 2024.02.10 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9523660 2024.02.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9523662 2024.02.10 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9523658 2024.02.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9523661 2024.02.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9523659 2024.02.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9523666 2024.02.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9523657 2024.02.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9523656 2024.02.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9523655 2024.02.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9523654 2024.02.10 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9523653 2024.02.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9521548 2024.02.09 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9521547 2024.02.09 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9480188 2024.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9480185 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9480186 2024.01.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9480187 2024.01.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9480182 2024.01.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9480184 2024.01.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9480180 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9480183 2024.01.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9480179 2024.01.28 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9480178 2024.01.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9480177 2024.01.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9480181 2024.01.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9480176 2024.01.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9480175 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9480173 2024.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9480172 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9480174 2024.01.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9455302 2024.01.21 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9455301 2024.01.21 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9455300 2024.01.21 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9455296 2024.01.21 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9455299 2024.01.21 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9455295 2024.01.21 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9455298 2024.01.21 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9455297 2024.01.21 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9455294 2024.01.21 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9448171 2024.01.19 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9448172 2024.01.19 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9448167 2024.01.19 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9448170 2024.01.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9448169 2024.01.19 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9448166 2024.01.19 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9448163 2024.01.19 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9448162 2024.01.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9448168 2024.01.19 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9448165 2024.01.19 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9448164 2024.01.19 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9448161 2024.01.19 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9448160 2024.01.19 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9448159 2024.01.19 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9448158 2024.01.19 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9448157 2024.01.19 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9364955 2024.01.13 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9364954 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9358811 2024.01.12 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9321509 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9320026 2024.01.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9320024 2024.01.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9320025 2024.01.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9320022 2024.01.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9320021 2024.01.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9320023 2024.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9320019 2024.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9320017 2024.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9320020 2024.01.02 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9320014 2024.01.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9320018 2024.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9320012 2024.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9320013 2024.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9320016 2024.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9320015 2024.01.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9320009 2024.01.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9320010 2024.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9320011 2024.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9320005 2024.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9320006 2024.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9320007 2024.01.02 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...