DRUŻYNA

Drużyna: Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat. Obserwator: Mateusz Niedziółka

Liczba gatunków: 297

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 257 4883 125 125 8 33 42 42
2 156 5280 148 92 4 28 28 32
3 317 1457 193 137 6 36 49 46
4 313 2727 254 159 9 54 58 38
5 335 1226 291 151 6 40 64 41
6 78 161 297 65 5 21 23 16
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10332835 2024.06.14 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10332836 2024.06.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10332834 2024.06.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10332806 2024.06.14 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 10332789 2024.06.14 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10332804 2024.06.14 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10332805 2024.06.14 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10332837 2024.06.14 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10332803 2024.06.14 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10332791 2024.06.14 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10332790 2024.06.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10332823 2024.06.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 10325484 2024.06.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10325483 2024.06.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 10325480 2024.06.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10325482 2024.06.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10325493 2024.06.12 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10325489 2024.06.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10325485 2024.06.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10325488 2024.06.12 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10325487 2024.06.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10325494 2024.06.12 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10325477 2024.06.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10325472 2024.06.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10325476 2024.06.12 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10325491 2024.06.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10325475 2024.06.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10325495 2024.06.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325490 2024.06.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10325492 2024.06.12 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10323017 2024.06.11 MZ
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 10321081 2024.06.11 MB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10321077 2024.06.11 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10321075 2024.06.11 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 10321076 2024.06.11 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10316950 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316951 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316952 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316953 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10316954 2024.06.10 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10313470 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10313445 2024.06.09 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10304122 2024.06.08 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10304129 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10304133 2024.06.08 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10304125 2024.06.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10304114 2024.06.08 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10304126 2024.06.08 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10304115 2024.06.08 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10304121 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10304124 2024.06.08 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304128 2024.06.08 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10304123 2024.06.08 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10304119 2024.06.08 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10304116 2024.06.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10304127 2024.06.08 PM
pospolity sroka, Pica pica 2 10304130 2024.06.08 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10304117 2024.06.08 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10304131 2024.06.08 PM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10313467 2024.06.08 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10304120 2024.06.08 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10304132 2024.06.08 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10304118 2024.06.08 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10299683 2024.06.07 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 10299682 2024.06.07 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10297437 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10299684 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 10299685 2024.06.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10297505 2024.06.07 MB
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10297506 2024.06.07 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10299692 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 3 10296258 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10296257 2024.06.07 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10299681 2024.06.07 PM
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 10290987 2024.06.05
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 10278449 2024.06.03 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10277371 2024.06.03 PM
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 10270827 2024.06.02 ŚK
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10247186 2024.05.30 MZ
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus 1 10239635 2024.05.29 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10228346 2024.05.24 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10228393 2024.05.24 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10228345 2024.05.24 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10228380 2024.05.24 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10228341 2024.05.24 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10228349 2024.05.24 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10228347 2024.05.24 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10228387 2024.05.24 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10228344 2024.05.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10228338 2024.05.24 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10228363 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10228324 2024.05.24 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10228391 2024.05.24 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10228392 2024.05.24 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10228362 2024.05.24 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10228322 2024.05.24 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10228340 2024.05.24 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10228378 2024.05.24 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 10228372 2024.05.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 10 10228337 2024.05.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 10228352 2024.05.24 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10228389 2024.05.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10228343 2024.05.24 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10228388 2024.05.24 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 10228328 2024.05.24 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10228379 2024.05.24 ŁD
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10228332 2024.05.24 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10228331 2024.05.24 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10228384 2024.05.24 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10228330 2024.05.24 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10228383 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10228329 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10228377 2024.05.24 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10228327 2024.05.24 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10228369 2024.05.24 ŁD
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10228353 2024.05.24 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10228358 2024.05.24 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10228376 2024.05.24 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 10228342 2024.05.24 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 10228323 2024.05.24 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10228381 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10228325 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10228386 2024.05.24 ŁD
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10228326 2024.05.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10228334 2024.05.24 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10228390 2024.05.24 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10228382 2024.05.24 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10228348 2024.05.24 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10228373 2024.05.24 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10228359 2024.05.24 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10228367 2024.05.24 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10228357 2024.05.24 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10228375 2024.05.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10228396 2024.05.24 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10228356 2024.05.24 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10228395 2024.05.24 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10228350 2024.05.24 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10228333 2024.05.24 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10228355 2024.05.24 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10228366 2024.05.24 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10228364 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10228351 2024.05.24 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10228321 2024.05.24 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10228361 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10228335 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10228365 2024.05.24 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10228371 2024.05.24 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10228370 2024.05.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10228336 2024.05.24 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10228397 2024.05.24 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10228374 2024.05.24 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10228354 2024.05.24 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10228368 2024.05.24 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10228385 2024.05.24 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10228339 2024.05.24 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10228360 2024.05.24 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10201878 2024.05.23 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10201877 2024.05.23 MP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10200896 2024.05.22 ŚK
bardzo rzadki syczek, Otus scops 2 10201714 2024.05.22 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10190169 2024.05.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10190154 2024.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10190163 2024.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10190180 2024.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10190183 2024.05.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10190161 2024.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10190159 2024.05.20 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10190157 2024.05.20 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 10190187 2024.05.20 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10190184 2024.05.20 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10190151 2024.05.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10190179 2024.05.20 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10190178 2024.05.20 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10190167 2024.05.20 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10190165 2024.05.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10190149 2024.05.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 10190175 2024.05.20 MZ
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10190171 2024.05.20 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10190174 2024.05.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10190147 2024.05.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10190176 2024.05.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10190156 2024.05.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10190189 2024.05.20 MZ
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10177537 2024.05.19 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 10163942 2024.05.18 ŁD
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 10163945 2024.05.18 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 9 10164273 2024.05.18 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10164274 2024.05.18 ŁD
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 2 10171400 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 26 10164272 2024.05.18 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10164324 2024.05.18 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10164275 2024.05.18 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 12 10164265 2024.05.18 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10164269 2024.05.18 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 10164270 2024.05.18 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10164323 2024.05.18 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10160489 2024.05.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10160490 2024.05.17 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10160492 2024.05.17 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10160469 2024.05.17 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10160473 2024.05.17 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 10160482 2024.05.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10160478 2024.05.17 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10160496 2024.05.17 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10160471 2024.05.17 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10160470 2024.05.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10160484 2024.05.17 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10160499 2024.05.17 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10160498 2024.05.17 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10160475 2024.05.17 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10160476 2024.05.17 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10160493 2024.05.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10160494 2024.05.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10160480 2024.05.17 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10160487 2024.05.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10160486 2024.05.17 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10145792 2024.05.15 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10133734 2024.05.13 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 10138103 2024.05.13 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10121858 2024.05.12 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10117007 2024.05.12 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 10124560 2024.05.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10117008 2024.05.12 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10121771 2024.05.12 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 40 10121769 2024.05.12 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10121770 2024.05.12 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 10117013 2024.05.12 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10117006 2024.05.12 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10117015 2024.05.12 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10117012 2024.05.12 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10117010 2024.05.12 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10121782 2024.05.12 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10122829 2024.05.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10107638 2024.05.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10107645 2024.05.11 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10107625 2024.05.11 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10109631 2024.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10107634 2024.05.11 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10107621 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10107620 2024.05.11 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10107628 2024.05.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10107627 2024.05.11 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10107619 2024.05.11 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10107626 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10107635 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10107636 2024.05.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 10107629 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10107646 2024.05.11 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10109630 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10107632 2024.05.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10107633 2024.05.11 MZ
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10096835 2024.05.09 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 5 10096831 2024.05.09 PL
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba 1 10089244 2024.05.08
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10081061 2024.05.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10081063 2024.05.07 PL
rzadki derkacz, Crex crex 3 10083741 2024.05.07 LB
rzadki dubelt, Gallinago media 4 10083729 2024.05.07 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 10081055 2024.05.07 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10083744 2024.05.07 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10081062 2024.05.07 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10081058 2024.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 10081054 2024.05.07 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10083737 2024.05.07 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10081056 2024.05.07 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10083739 2024.05.07 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 10081060 2024.05.07 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 10081059 2024.05.07 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10075407 2024.05.06 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10075404 2024.05.06 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10075410 2024.05.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10075412 2024.05.06 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10075413 2024.05.06 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 10075403 2024.05.06 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10076500 2024.05.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10075421 2024.05.06 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10075425 2024.05.06 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10076498 2024.05.06 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10075428 2024.05.06 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10075420 2024.05.06 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10075408 2024.05.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10075418 2024.05.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10075422 2024.05.06 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10075416 2024.05.06 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 10076474 2024.05.06 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10075419 2024.05.06 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10064037 2024.05.05 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10064003 2024.05.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10064006 2024.05.05 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10064002 2024.05.05 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 10063988 2024.05.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10063989 2024.05.05 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 10063994 2024.05.05 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10064001 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10064004 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10064005 2024.05.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10064007 2024.05.05 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10064038 2024.05.05 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10064008 2024.05.05 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10064009 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10063992 2024.05.05 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10063990 2024.05.05 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10064040 2024.05.05 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10063991 2024.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10064039 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10031766 2024.05.02 MZ
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 10031609 2024.05.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10031758 2024.05.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10031767 2024.05.02 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10031768 2024.05.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10031770 2024.05.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10031744 2024.05.02 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 10031757 2024.05.02 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 10031756 2024.05.02 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10031786 2024.05.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10031785 2024.05.02 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10031784 2024.05.02 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10031778 2024.05.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10031788 2024.05.02 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10031769 2024.05.02 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10031750 2024.05.02 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 10031745 2024.05.02 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10031748 2024.05.02 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10031779 2024.05.02 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10031746 2024.05.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10031774 2024.05.02 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10031783 2024.05.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10031781 2024.05.02 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10025447 2024.05.02 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10025446 2024.05.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10025438 2024.05.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10031773 2024.05.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10025445 2024.05.02 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10025444 2024.05.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10025439 2024.05.02 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10031755 2024.05.02 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10031752 2024.05.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 10025441 2024.05.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10025442 2024.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10025448 2024.05.02 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10025440 2024.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10025449 2024.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10025443 2024.05.02 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 10025437 2024.05.02 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10025436 2024.05.02 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10025451 2024.05.02 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10031789 2024.05.02 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10031775 2024.05.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10025450 2024.05.02 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10031772 2024.05.02 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10025452 2024.05.02 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10025375 2024.05.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10025349 2024.05.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10025406 2024.05.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10025348 2024.05.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10025347 2024.05.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10025408 2024.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10025350 2024.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10025418 2024.05.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10025367 2024.05.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10025351 2024.05.01 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10020900 2024.05.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10025366 2024.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10025376 2024.05.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10025407 2024.05.01 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10025378 2024.05.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10025377 2024.05.01 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10025410 2024.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10025379 2024.05.01 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10025411 2024.05.01 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 10025380 2024.05.01 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10025409 2024.05.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10025370 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10025374 2024.05.01 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 10025371 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 10025372 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10025373 2024.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10025415 2024.05.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10025369 2024.05.01 MZ
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10020892 2024.05.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10025368 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10025385 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10025404 2024.05.01 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10020876 2024.05.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10025383 2024.05.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10025413 2024.05.01 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10025381 2024.05.01 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10025382 2024.05.01 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10020909 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10020906 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10025384 2024.05.01 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10025405 2024.05.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10025352 2024.05.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10025356 2024.05.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10025353 2024.05.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 10025354 2024.05.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10025355 2024.05.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10025359 2024.05.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10025363 2024.05.01 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10020895 2024.05.01 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10025416 2024.05.01 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10025360 2024.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10025358 2024.05.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10025417 2024.05.01 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10025364 2024.05.01 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10025412 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10025365 2024.05.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10025361 2024.05.01 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10025386 2024.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10025357 2024.05.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10025419 2024.05.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10025414 2024.05.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10025362 2024.05.01 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 46 10008843 2024.04.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10008847 2024.04.30 PM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10008845 2024.04.30 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10007272 2024.04.30 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10008848 2024.04.30 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10009494 2024.04.30 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10008886 2024.04.30 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 3 10008528 2024.04.30 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10008851 2024.04.30 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10008844 2024.04.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10008917 2024.04.30 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10007273 2024.04.30 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 10008860 2024.04.30 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10001245 2024.04.29 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10005725 2024.04.29 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10001246 2024.04.29 MZ
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9979817 2024.04.27 PL
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9976368 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 9973562 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 9973573 2024.04.27 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 9973561 2024.04.27 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9967759 2024.04.26 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9967762 2024.04.26 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9967760 2024.04.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9967761 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9967764 2024.04.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9967763 2024.04.26 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 9967801 2024.04.26 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 9967757 2024.04.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967765 2024.04.26 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9957139 2024.04.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9957137 2024.04.23 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9958392 2024.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9957165 2024.04.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9958389 2024.04.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 9958388 2024.04.23 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9958407 2024.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9957154 2024.04.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9958387 2024.04.23 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9957132 2024.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9957133 2024.04.23 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9958393 2024.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9957144 2024.04.23 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9958382 2024.04.23 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9957146 2024.04.23 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9958384 2024.04.23 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9957145 2024.04.23 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9958383 2024.04.23 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9957147 2024.04.23 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9957143 2024.04.23 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9957142 2024.04.23 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9957134 2024.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9957135 2024.04.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9958394 2024.04.23 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958395 2024.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9957156 2024.04.23 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9958406 2024.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 9957164 2024.04.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 9958390 2024.04.23 LB
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9958386 2024.04.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9958385 2024.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9957148 2024.04.23 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9958377 2024.04.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9957168 2024.04.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 9958381 2024.04.23 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 9957141 2024.04.23 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9958378 2024.04.23 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 9957140 2024.04.23 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9958379 2024.04.23 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9959686 2024.04.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9957149 2024.04.23 LB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9958376 2024.04.23 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9957150 2024.04.23 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 9958375 2024.04.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9957167 2024.04.23 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9958380 2024.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9957151 2024.04.23 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 9958374 2024.04.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9957169 2024.04.23 LB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9957170 2024.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9957138 2024.04.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9958397 2024.04.23 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9957166 2024.04.23 LB
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 9953718 2024.04.23 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9957131 2024.04.23 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9958396 2024.04.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9957158 2024.04.23 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9957602 2024.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9957153 2024.04.23 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9958398 2024.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9957136 2024.04.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958405 2024.04.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9957161 2024.04.23 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9958391 2024.04.23 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9957163 2024.04.23 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9957162 2024.04.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9958403 2024.04.23 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9958404 2024.04.23 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9957157 2024.04.23 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9957155 2024.04.23 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 9957152 2024.04.23 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9957159 2024.04.23 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9958399 2024.04.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9957160 2024.04.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9958401 2024.04.23 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9958400 2024.04.23 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9958402 2024.04.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9932731 2024.04.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9932703 2024.04.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 47 9932702 2024.04.20 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9932689 2024.04.20 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9932688 2024.04.20 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9932730 2024.04.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9932729 2024.04.20 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9932701 2024.04.20 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 9932707 2024.04.20 MP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 9932687 2024.04.20 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 9932685 2024.04.20 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 9932686 2024.04.20 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9932719 2024.04.20 MP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9934522 2024.04.20 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9932841 2024.04.20 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9936722 2024.04.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9936721 2024.04.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9936726 2024.04.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9936725 2024.04.20 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9936787 2024.04.20 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9936718 2024.04.20 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9936717 2024.04.20 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9936792 2024.04.20 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9932732 2024.04.20 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9936724 2024.04.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9936789 2024.04.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9936790 2024.04.20 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9936716 2024.04.20 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9936714 2024.04.20 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9936801 2024.04.20 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 9934531 2024.04.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9936791 2024.04.20 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9928691 2024.04.19 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 9928688 2024.04.19 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9928690 2024.04.19 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 9928692 2024.04.19 MB
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 2 9929783 2024.04.19 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9928689 2024.04.19 MB
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 9929739 2024.04.19 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9928686 2024.04.19 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9928687 2024.04.19 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 9928685 2024.04.19 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 31 9928671 2024.04.19 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9928683 2024.04.19 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 9928684 2024.04.19 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9924984 2024.04.18 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9921596 2024.04.17 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9921600 2024.04.17 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9921599 2024.04.17 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9921598 2024.04.17 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9921597 2024.04.17 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9921595 2024.04.17 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9921601 2024.04.17 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9921609 2024.04.17 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 9921604 2024.04.17 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 9921608 2024.04.17 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9921611 2024.04.17 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9921602 2024.04.17 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9921612 2024.04.17 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9921610 2024.04.17 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9921603 2024.04.17 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9921613 2024.04.17 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9912006 2024.04.15 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9912007 2024.04.15 MZ
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 9891913 2024.04.13 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 2 9893907 2024.04.13 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 9893995 2024.04.13 MP
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 2 9896439 2024.04.13 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9885619 2024.04.12 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9885617 2024.04.12 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9887148 2024.04.12 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9887147 2024.04.12 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9887150 2024.04.12 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9888281 2024.04.12 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9884346 2024.04.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9887151 2024.04.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9887154 2024.04.12 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9884347 2024.04.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 9887152 2024.04.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 9887155 2024.04.12 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 9888837 2024.04.12 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9879774 2024.04.11 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9879745 2024.04.11 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9879742 2024.04.11 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9879759 2024.04.11 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9879768 2024.04.11 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9879750 2024.04.11 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 9880098 2024.04.11 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9879743 2024.04.11 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9879749 2024.04.11 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9879756 2024.04.11 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9879765 2024.04.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9879757 2024.04.11 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9879760 2024.04.11 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9879762 2024.04.11 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 9879748 2024.04.11 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9879753 2024.04.11 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9879747 2024.04.11 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9879746 2024.04.11 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9879758 2024.04.11 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9879755 2024.04.11 MP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9879764 2024.04.11 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9879754 2024.04.11 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9879772 2024.04.11 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9879769 2024.04.11 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9879770 2024.04.11 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9879773 2024.04.11 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9879741 2024.04.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9879777 2024.04.11 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9879751 2024.04.11 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9879744 2024.04.11 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9879771 2024.04.11 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9879740 2024.04.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9879775 2024.04.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9879761 2024.04.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9879763 2024.04.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9879767 2024.04.11 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9879752 2024.04.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9874991 2024.04.10 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9874985 2024.04.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9874986 2024.04.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9874987 2024.04.10 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9874994 2024.04.10 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9875032 2024.04.10 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9874990 2024.04.10 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 3 9874984 2024.04.10 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9874993 2024.04.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9874988 2024.04.10 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9874992 2024.04.10 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9874989 2024.04.10 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9874997 2024.04.10 MZ
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 9867156 2024.04.09 MP
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 3 9865479 2024.04.09 MP
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 9866656 2024.04.09 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9866011 2024.04.09 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9866010 2024.04.09 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 9871660 2024.04.09 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9865997 2024.04.09 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 9866015 2024.04.09 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9866014 2024.04.09 MP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9866013 2024.04.09 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9866012 2024.04.09 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9861684 2024.04.08 ŁD
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9862318 2024.04.08 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9861692 2024.04.08 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9861693 2024.04.08 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9861691 2024.04.08 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9861689 2024.04.08 ŁD
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 9861688 2024.04.08 ŁD
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9861694 2024.04.08 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9861682 2024.04.08 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9861690 2024.04.08 ŁD
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 9858285 2024.04.07 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 2 9854138 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9851936 2024.04.07 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9851935 2024.04.07 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9833491 2024.04.06 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9832828 2024.04.06 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9832821 2024.04.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9832773 2024.04.06 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 9832820 2024.04.06 ZP
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 9832765 2024.04.06 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9832825 2024.04.06 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 9832824 2024.04.06 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9832843 2024.04.06 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 9832823 2024.04.06 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9835869 2024.04.06 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9833487 2024.04.06 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9833490 2024.04.06 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9833486 2024.04.06 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9839192 2024.04.06 LS
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9832772 2024.04.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9833492 2024.04.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9832827 2024.04.06 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9832883 2024.04.06 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9832826 2024.04.06 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 9832841 2024.04.06 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9832840 2024.04.06 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9832842 2024.04.06 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9858640 2024.04.05 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9828177 2024.04.05 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9858642 2024.04.05 ŚL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9829518 2024.04.05
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9828178 2024.04.05 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9828179 2024.04.05 ŚL
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 9828176 2024.04.05 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9858637 2024.04.05 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9858636 2024.04.05 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9827381 2024.04.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9858634 2024.04.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9822336 2024.04.04 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9822335 2024.04.04 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9822334 2024.04.04 MZ
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9796603 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9796776 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 9796774 2024.04.01 MP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9807554 2024.04.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9804983 2024.04.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9796782 2024.04.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9796781 2024.04.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9796780 2024.04.01 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9807553 2024.04.01 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 9796771 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9796772 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9796777 2024.04.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9796773 2024.04.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9781615 2024.03.30 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9781614 2024.03.30 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9781616 2024.03.30 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9781629 2024.03.30 ŚK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9781571 2024.03.30 ŚK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9781613 2024.03.30 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9781628 2024.03.30 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 3 9781626 2024.03.30 ŚK
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9781627 2024.03.30 ŚK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9781625 2024.03.30 ŚK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9781612 2024.03.30 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9766071 2024.03.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9767591 2024.03.28 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9767592 2024.03.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9767596 2024.03.28 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9766074 2024.03.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9767593 2024.03.28 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 9766073 2024.03.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9762794 2024.03.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 19 9763184 2024.03.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9762793 2024.03.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9762797 2024.03.27 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 9762909 2024.03.27 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9762788 2024.03.27 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9762789 2024.03.27 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9762790 2024.03.27 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9762791 2024.03.27 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9762799 2024.03.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9762795 2024.03.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9763190 2024.03.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 9763150 2024.03.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 11 9763183 2024.03.27 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9763191 2024.03.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9763187 2024.03.27 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9762792 2024.03.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9763151 2024.03.27 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9763186 2024.03.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9762798 2024.03.27 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9763185 2024.03.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9754513 2024.03.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9754517 2024.03.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9754592 2024.03.26 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9754527 2024.03.26 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9754523 2024.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9754518 2024.03.26 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 9754524 2024.03.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9754519 2024.03.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9754520 2024.03.26 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9754515 2024.03.26 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9754516 2024.03.26 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9754514 2024.03.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9752103 2024.03.25
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9752104 2024.03.25
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9752109 2024.03.25
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 9752114 2024.03.25
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 9752006 2024.03.25
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9752102 2024.03.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9752101 2024.03.25
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9752105 2024.03.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9752106 2024.03.25
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9752240 2024.03.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9752115 2024.03.25
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9752116 2024.03.25
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9752232 2024.03.25
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9751980 2024.03.25
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9752118 2024.03.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 10 9752112 2024.03.25
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9752113 2024.03.25
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9752117 2024.03.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9752008 2024.03.25
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9752108 2024.03.25
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9752110 2024.03.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9752241 2024.03.25
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9752111 2024.03.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9752107 2024.03.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9741624 2024.03.24 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 19 9741622 2024.03.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9741584 2024.03.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9741669 2024.03.24 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9741555 2024.03.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9741680 2024.03.24 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9741585 2024.03.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9741556 2024.03.24 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9741557 2024.03.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9741670 2024.03.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9741583 2024.03.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9741582 2024.03.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9741666 2024.03.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9741667 2024.03.24 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9741668 2024.03.24 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9741580 2024.03.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9741560 2024.03.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9741581 2024.03.24 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9741621 2024.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9741619 2024.03.24 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9741664 2024.03.24 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9741628 2024.03.24 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9741618 2024.03.24 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9741553 2024.03.24 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 9741554 2024.03.24 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9741625 2024.03.24 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9741681 2024.03.24 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9741620 2024.03.24 MZ
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 9733587 2024.03.23 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 9735386 2024.03.23 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9731542 2024.03.23 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9729618 2024.03.23 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9729733 2024.03.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9729621 2024.03.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9729734 2024.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9729619 2024.03.23 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9719100 2024.03.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9719099 2024.03.21 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 9719092 2024.03.21 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9719148 2024.03.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9719149 2024.03.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9719153 2024.03.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9719150 2024.03.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9719097 2024.03.21 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9719094 2024.03.21 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9719098 2024.03.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9719147 2024.03.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9719146 2024.03.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9719145 2024.03.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9719091 2024.03.21 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9719093 2024.03.21 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9719164 2024.03.21 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9719095 2024.03.21 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 9719096 2024.03.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9706814 2024.03.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 9706813 2024.03.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9706765 2024.03.18 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9706812 2024.03.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9706773 2024.03.18 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9706771 2024.03.18 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 9706817 2024.03.18 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9706784 2024.03.18 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9706772 2024.03.18 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9706829 2024.03.18 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9706769 2024.03.18 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9706766 2024.03.18 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 9706767 2024.03.18 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9706768 2024.03.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9706828 2024.03.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9706823 2024.03.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9706822 2024.03.18 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9706816 2024.03.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 9706821 2024.03.18 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9706819 2024.03.18 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9706818 2024.03.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9706843 2024.03.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9706826 2024.03.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9706827 2024.03.18 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9706815 2024.03.18 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9706824 2024.03.18 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9706820 2024.03.18 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9698369 2024.03.17 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9699821 2024.03.17 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9698374 2024.03.17 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9698372 2024.03.17 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9698371 2024.03.17 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9699818 2024.03.17 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9698353 2024.03.17 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9698365 2024.03.17 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9699819 2024.03.17 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9699820 2024.03.17 LB
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9698340 2024.03.17 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9693420 2024.03.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9693419 2024.03.16 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9693411 2024.03.16 MZ
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9694071 2024.03.16 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9693415 2024.03.16 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9676294 2024.03.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9676295 2024.03.14 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9676358 2024.03.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9676351 2024.03.14 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9676360 2024.03.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9676300 2024.03.14 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9676303 2024.03.14 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9676298 2024.03.14 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9676302 2024.03.14 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9676299 2024.03.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9676366 2024.03.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9676365 2024.03.14 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9676293 2024.03.14 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9676364 2024.03.14 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9676296 2024.03.14 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9676359 2024.03.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9676363 2024.03.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9676353 2024.03.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9676354 2024.03.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 9676357 2024.03.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9676361 2024.03.14 MZ