DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Janusz Nowosielski

Liczba gatunków: 156

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 101 1029 46 46 0 2 14 30
2 340 2548 75 70 0 6 27 37
3 438 2131 98 82 0 4 34 44
4 641 2573 127 104 0 9 47 48
5 831 1980 155 117 0 16 55 46
6 159 622 156 64 0 4 23 37
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10294836 2024.06.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10294852 2024.06.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10294804 2024.06.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10294843 2024.06.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10294800 2024.06.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10294811 2024.06.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10294842 2024.06.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10294802 2024.06.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10294834 2024.06.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10294849 2024.06.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10294841 2024.06.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10294807 2024.06.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10294851 2024.06.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10294808 2024.06.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10294801 2024.06.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10294832 2024.06.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10294846 2024.06.06 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10294809 2024.06.06 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10294835 2024.06.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10294844 2024.06.06 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10294799 2024.06.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10294806 2024.06.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10294848 2024.06.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294840 2024.06.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294803 2024.06.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294850 2024.06.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10294837 2024.06.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10294838 2024.06.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10294847 2024.06.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10294810 2024.06.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10294839 2024.06.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10294805 2024.06.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10294831 2024.06.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10294833 2024.06.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10294798 2024.06.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10294845 2024.06.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10290551 2024.06.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10289186 2024.06.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10290535 2024.06.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10290534 2024.06.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10290547 2024.06.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10290548 2024.06.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10289192 2024.06.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10290530 2024.06.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10289187 2024.06.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10290532 2024.06.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10289191 2024.06.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10289193 2024.06.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10290544 2024.06.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10290543 2024.06.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10289190 2024.06.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10290540 2024.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10289188 2024.06.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10290538 2024.06.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10290545 2024.06.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10290541 2024.06.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10290542 2024.06.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10290553 2024.06.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10290531 2024.06.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10290536 2024.06.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10290552 2024.06.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10290537 2024.06.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10289194 2024.06.05 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10290549 2024.06.05 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10290550 2024.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10290546 2024.06.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10289189 2024.06.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 10290533 2024.06.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10290539 2024.06.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10285010 2024.06.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10285003 2024.06.04 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10285007 2024.06.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10285009 2024.06.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10285001 2024.06.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10285011 2024.06.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10285005 2024.06.04 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10285012 2024.06.04 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10285002 2024.06.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10285006 2024.06.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10285013 2024.06.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10285008 2024.06.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10285004 2024.06.04 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10279178 2024.06.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10279204 2024.06.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10279196 2024.06.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10279177 2024.06.03 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10279327 2024.06.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10279179 2024.06.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10279180 2024.06.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10279181 2024.06.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10279195 2024.06.03 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10279146 2024.06.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10279202 2024.06.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10279182 2024.06.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10279190 2024.06.03 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10279191 2024.06.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10279198 2024.06.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10279192 2024.06.03 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10279193 2024.06.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10279199 2024.06.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10279201 2024.06.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10279185 2024.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10279147 2024.06.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10279183 2024.06.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10279184 2024.06.03 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10279186 2024.06.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10279187 2024.06.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10279148 2024.06.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10279149 2024.06.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10279197 2024.06.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10279203 2024.06.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10279189 2024.06.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10279188 2024.06.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10279194 2024.06.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10272577 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10272589 2024.06.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10272753 2024.06.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10272815 2024.06.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10272575 2024.06.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272759 2024.06.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10272751 2024.06.02 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10272590 2024.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 12 10272756 2024.06.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10272758 2024.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10272573 2024.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10272760 2024.06.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10272821 2024.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10272579 2024.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10272761 2024.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10272819 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272570 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272757 2024.06.02 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 10272571 2024.06.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10272588 2024.06.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10272581 2024.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10272572 2024.06.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10272584 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10272576 2024.06.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10272817 2024.06.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10272750 2024.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10272754 2024.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10272816 2024.06.02 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272809 2024.06.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10272755 2024.06.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10272810 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272574 2024.06.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10272585 2024.06.02 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10272586 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10272587 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10272818 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 10272578 2024.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10272822 2024.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10272583 2024.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272823 2024.06.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10272580 2024.06.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272752 2024.06.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10272813 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272582 2024.06.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10272814 2024.06.02 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 10265393 2024.05.31 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10265388 2024.05.31 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10265404 2024.05.31 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10265382 2024.05.31 LS
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10265398 2024.05.31 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10265389 2024.05.31 LS
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10265425 2024.05.31 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10265390 2024.05.31 LS
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 10265400 2024.05.31 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10265403 2024.05.31 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10265401 2024.05.31 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10265402 2024.05.31 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10265358 2024.05.31 LS
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10265377 2024.05.31 LS
pospolity żuraw, Grus grus 3 10265429 2024.05.31 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10265427 2024.05.31 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 10265394 2024.05.31 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10265386 2024.05.31 LS
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10265412 2024.05.31 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10265367 2024.05.31 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10265409 2024.05.31 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10265349 2024.05.31 LS
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10265395 2024.05.31 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10265373 2024.05.31 LS
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10265397 2024.05.31 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10265387 2024.05.31 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10265356 2024.05.31 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10265415 2024.05.31 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10265354 2024.05.31 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10265422 2024.05.31 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10265379 2024.05.31 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10265423 2024.05.31 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10265381 2024.05.31 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10265370 2024.05.31 LS
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10265413 2024.05.31 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10265364 2024.05.31 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 10265406 2024.05.31 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10265375 2024.05.31 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 10265376 2024.05.31 LS
pospolity sroka, Pica pica 2 10265431 2024.05.31 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10265372 2024.05.31 LS
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10265430 2024.05.31 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10265359 2024.05.31 LS
pospolity bogatka, Parus major 2 10265408 2024.05.31 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10265385 2024.05.31 LS
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10265428 2024.05.31 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10265416 2024.05.31 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 10265417 2024.05.31 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10265368 2024.05.31 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10265414 2024.05.31 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10265363 2024.05.31 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10265420 2024.05.31 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10265384 2024.05.31 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10265347 2024.05.31 LS
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10265426 2024.05.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10265351 2024.05.31 LS
pospolity kos, Turdus merula 3 10265410 2024.05.31 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10265357 2024.05.31 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10265366 2024.05.31 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10265392 2024.05.31 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10265369 2024.05.31 LS
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10265407 2024.05.31 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10265360 2024.05.31 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10265350 2024.05.31 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10265405 2024.05.31 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10265361 2024.05.31 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10265365 2024.05.31 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10265396 2024.05.31 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10265418 2024.05.31 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10265353 2024.05.31 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10265421 2024.05.31 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10265371 2024.05.31 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10265399 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10265380 2024.05.31 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10265383 2024.05.31 LS
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10265419 2024.05.31 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 10265355 2024.05.31 LS
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10265424 2024.05.31 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10265374 2024.05.31 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10265352 2024.05.31 LS
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10265378 2024.05.31 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10265348 2024.05.31 LS
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10265411 2024.05.31 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10265362 2024.05.31 LS
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10242828 2024.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10242811 2024.05.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10242822 2024.05.29 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10242823 2024.05.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10242808 2024.05.29 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10242832 2024.05.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10242826 2024.05.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10242821 2024.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 10242810 2024.05.29 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242833 2024.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10242825 2024.05.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10242809 2024.05.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10242824 2024.05.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10242807 2024.05.29 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10242812 2024.05.29 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10242831 2024.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10242813 2024.05.29 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10242814 2024.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10242816 2024.05.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10242818 2024.05.29 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10242827 2024.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10242829 2024.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10242806 2024.05.29 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10242830 2024.05.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10242815 2024.05.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10242819 2024.05.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10242817 2024.05.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10242820 2024.05.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10230814 2024.05.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10230820 2024.05.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10229267 2024.05.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10230818 2024.05.27
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10230819 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10229282 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10230811 2024.05.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10230812 2024.05.27
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10230813 2024.05.27
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10229254 2024.05.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10229255 2024.05.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10229278 2024.05.27
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10232883 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10230815 2024.05.27
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10230810 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10229261 2024.05.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10231275 2024.05.27
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 10229281 2024.05.27
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10230816 2024.05.27
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10229256 2024.05.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10229265 2024.05.27
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10229280 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10229279 2024.05.27
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10229253 2024.05.27
pospolity kruk, Corvus corax 1 10229283 2024.05.27
pospolity bogatka, Parus major 3 10229257 2024.05.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10229258 2024.05.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10229277 2024.05.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10229275 2024.05.27
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10229274 2024.05.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10229271 2024.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10229273 2024.05.27
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 4 10229259 2024.05.27
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10229260 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10229264 2024.05.27
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10229262 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10229263 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10230817 2024.05.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10229252 2024.05.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10229268 2024.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10229276 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229269 2024.05.27
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 10229266 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10229272 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10229270 2024.05.27
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10220211 2024.05.26
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10231709 2024.05.26
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10224039 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10220206 2024.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10220204 2024.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10224052 2024.05.26
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 10224047 2024.05.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10220220 2024.05.26
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10220219 2024.05.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10220217 2024.05.26
pospolity bogatka, Parus major 4 10220215 2024.05.26
pospolity bogatka, Parus major 3 10224042 2024.05.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10220218 2024.05.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10224043 2024.05.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10220214 2024.05.26
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10220216 2024.05.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10224046 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 2 10224050 2024.05.26
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10220213 2024.05.26
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10224051 2024.05.26
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10220201 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 10220207 2024.05.26
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 10220208 2024.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10220209 2024.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10224041 2024.05.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10220203 2024.05.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10224049 2024.05.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10220212 2024.05.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10224044 2024.05.26
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 10224038 2024.05.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10220242 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10220210 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10224048 2024.05.26
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10224045 2024.05.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10220202 2024.05.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10224040 2024.05.26
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10220205 2024.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10217771 2024.05.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10225724 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10217748 2024.05.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10217747 2024.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10217760 2024.05.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10217764 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10217763 2024.05.25
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10217751 2024.05.25
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10225716 2024.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10217762 2024.05.25
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10217746 2024.05.25
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10217769 2024.05.25
pospolity bogatka, Parus major 2 10217759 2024.05.25
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10217767 2024.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10217770 2024.05.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10217752 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 2 10217756 2024.05.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10217774 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 10217757 2024.05.25
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10217823 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10217758 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10217754 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10217766 2024.05.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10217773 2024.05.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10217772 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10217749 2024.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10217750 2024.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10217768 2024.05.25
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10217755 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10217753 2024.05.25
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10217761 2024.05.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10217765 2024.05.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10207168 2024.05.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10207163 2024.05.24 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10207171 2024.05.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10207162 2024.05.24 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10207177 2024.05.24 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10207184 2024.05.24 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10207178 2024.05.24 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207187 2024.05.24 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10207176 2024.05.24 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10207179 2024.05.24 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10207180 2024.05.24 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 10207169 2024.05.24 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10207182 2024.05.24 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10207181 2024.05.24 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10207170 2024.05.24 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10207175 2024.05.24 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10207167 2024.05.24 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10207173 2024.05.24 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10207165 2024.05.24 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10207166 2024.05.24 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10207186 2024.05.24 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10207164 2024.05.24 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10207185 2024.05.24 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10207183 2024.05.24 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10207174 2024.05.24 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10207172 2024.05.24 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10192034 2024.05.21 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10192027 2024.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10192033 2024.05.21 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10192036 2024.05.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10192035 2024.05.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10192030 2024.05.21 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10192038 2024.05.21 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10192039 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10192029 2024.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10192037 2024.05.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10192031 2024.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10192028 2024.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10192032 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10192040 2024.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10185517 2024.05.20 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10185490 2024.05.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10185546 2024.05.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10185493 2024.05.20 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10185549 2024.05.20 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10185491 2024.05.20 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10185492 2024.05.20 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10185527 2024.05.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10185541 2024.05.20 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10185538 2024.05.20 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10185544 2024.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10185543 2024.05.20 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10185548 2024.05.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10185526 2024.05.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10185542 2024.05.20 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10185520 2024.05.20 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10185532 2024.05.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10185525 2024.05.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10185540 2024.05.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10185539 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10185531 2024.05.20 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10185519 2024.05.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10185523 2024.05.20 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10185537 2024.05.20 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 10185547 2024.05.20 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10185496 2024.05.20 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10185513 2024.05.20 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10185524 2024.05.20 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10185534 2024.05.20 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10185533 2024.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10185545 2024.05.20 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10185521 2024.05.20 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10185554 2024.05.20 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10185528 2024.05.20 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10185522 2024.05.20 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10185530 2024.05.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10185495 2024.05.20 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 10185516 2024.05.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10185518 2024.05.20 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 10185515 2024.05.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10185536 2024.05.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10185514 2024.05.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10185494 2024.05.20 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10185535 2024.05.20 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10177645 2024.05.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10177656 2024.05.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10177658 2024.05.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10177641 2024.05.19 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10177660 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10177639 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10177661 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177662 2024.05.19 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10177663 2024.05.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177642 2024.05.19 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10177644 2024.05.19 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10177657 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10177643 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10177664 2024.05.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177665 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10177640 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10177659 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10177638 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177655 2024.05.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10165974 2024.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10165988 2024.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10174622 2024.05.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10165972 2024.05.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10174627 2024.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10165989 2024.05.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10165982 2024.05.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10165981 2024.05.18 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10174638 2024.05.18
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10174629 2024.05.18
pospolity łyska, Fulica atra 4 10165973 2024.05.18 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10174628 2024.05.18
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10165993 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10165991 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10174617 2024.05.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10165994 2024.05.18 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10174635 2024.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165967 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10174619 2024.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10174648 2024.05.18
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10174644 2024.05.18
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10174636 2024.05.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10165968 2024.05.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10165979 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10165978 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10174618 2024.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10174637 2024.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 10165976 2024.05.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10174632 2024.05.18
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10174633 2024.05.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10174624 2024.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10174623 2024.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10174647 2024.05.18
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10165971 2024.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10165983 2024.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10174626 2024.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 10174646 2024.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10174616 2024.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10174649 2024.05.18
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 10165970 2024.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10174630 2024.05.18
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10165980 2024.05.18 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10174631 2024.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10165987 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10174621 2024.05.18
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10165986 2024.05.18 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10174634 2024.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10165985 2024.05.18 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10174625 2024.05.18
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10165990 2024.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10174642 2024.05.18
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10165984 2024.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10174639 2024.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10165969 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10174640 2024.05.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10165992 2024.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10165977 2024.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10174620 2024.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10174645 2024.05.18
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10165975 2024.05.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10165995 2024.05.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10174641 2024.05.18
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10156701 2024.05.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10156693 2024.05.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10156702 2024.05.16 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10156698 2024.05.16 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10156703 2024.05.16 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10156704 2024.05.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10157548 2024.05.16 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10156691 2024.05.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10156699 2024.05.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10156700 2024.05.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10156689 2024.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10157553 2024.05.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 10156705 2024.05.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10156706 2024.05.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10157552 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10157547 2024.05.16 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10156696 2024.05.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10157546 2024.05.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10156690 2024.05.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10157551 2024.05.16 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10156695 2024.05.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10156694 2024.05.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10156697 2024.05.16 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10157550 2024.05.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10156692 2024.05.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10156707 2024.05.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10157549 2024.05.16 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10139378 2024.05.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10143321 2024.05.14
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10139416 2024.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10139381 2024.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10139409 2024.05.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10139387 2024.05.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10139379 2024.05.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10139391 2024.05.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10139414 2024.05.14 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10143308 2024.05.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10139390 2024.05.14 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10143319 2024.05.14
pospolity żuraw, Grus grus 1 10143322 2024.05.14
pospolity łyska, Fulica atra 3 10139380 2024.05.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10143320 2024.05.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10139392 2024.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10139385 2024.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10139408 2024.05.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10143314 2024.05.14
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10143312 2024.05.14
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10143313 2024.05.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10143306 2024.05.14
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10139394 2024.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10139395 2024.05.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10139411 2024.05.14 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10139407 2024.05.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10139388 2024.05.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10139405 2024.05.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10139406 2024.05.14 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10143311 2024.05.14
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10143316 2024.05.14
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10139389 2024.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10139404 2024.05.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10143301 2024.05.14
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10139532 2024.05.14 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10143317 2024.05.14
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10139384 2024.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10139410 2024.05.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10143307 2024.05.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10143315 2024.05.14
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10139376 2024.05.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10143299 2024.05.14
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10139377 2024.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10139393 2024.05.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10143300 2024.05.14
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10139415 2024.05.14 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10143310 2024.05.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10143304 2024.05.14
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10139386 2024.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10139413 2024.05.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10143309 2024.05.14
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10139412 2024.05.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10143323 2024.05.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10143302 2024.05.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10143305 2024.05.14
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10139375 2024.05.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10143318 2024.05.14
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10139383 2024.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10139417 2024.05.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10143303 2024.05.14
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10139382 2024.05.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10136894 2024.05.13 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10136890 2024.05.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10136895 2024.05.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10136920 2024.05.13 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10136926 2024.05.13 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10134633 2024.05.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10136891 2024.05.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10136919 2024.05.13 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10136896 2024.05.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10136922 2024.05.13 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10136893 2024.05.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10136925 2024.05.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10136924 2024.05.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 16 10136921 2024.05.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10136892 2024.05.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10136923 2024.05.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10105659 2024.05.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10105748 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10105743 2024.05.11 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10105744 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10105764 2024.05.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10105658 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10105657 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10105731 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10109921 2024.05.11 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10105656 2024.05.11 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10105663 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10105759 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10105739 2024.05.11 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10105745 2024.05.11 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10105749 2024.05.11 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10109925 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10105747 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10105753 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10109920 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10105763 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105665 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10105732 2024.05.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10105760 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10109919 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10105762 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10105664 2024.05.11 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10109926 2024.05.11 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10105754 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 8 10105737 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10109922 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10105741 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10105742 2024.05.11 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 10105746 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10105660 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 10105728 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10109924 2024.05.11 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10109918 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105661 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10105730 2024.05.11 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10105738 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 10105740 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10105662 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10105729 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10105734 2024.05.11 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10105755 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10105727 2024.05.11 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 3 10107647 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 10105751 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10105788 2024.05.11 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10105733 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10105736 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10105761 2024.05.11 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10105735 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105757 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10105756 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10105758 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10109923 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10105752 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10094132 2024.05.09 LS
pospolity bogatka, Parus major 2 10094135 2024.05.09 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10094137 2024.05.09 LS
pospolity kos, Turdus merula 2 10094131 2024.05.09 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10094133 2024.05.09 LS
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10094136 2024.05.09 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10094134 2024.05.09 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10082174 2024.05.07 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 10082160 2024.05.07 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10082177 2024.05.07 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10082175 2024.05.07 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10082157 2024.05.07 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10082158 2024.05.07 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10082172 2024.05.07 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10082164 2024.05.07 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10082176 2024.05.07 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10082159 2024.05.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10082161 2024.05.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10082171 2024.05.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10082167 2024.05.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10082168 2024.05.07 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10082170 2024.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10082163 2024.05.07 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10082153 2024.05.07 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10082178 2024.05.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10082154 2024.05.07 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10082155 2024.05.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10082166 2024.05.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10082165 2024.05.07 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10082162 2024.05.07 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10082169 2024.05.07 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10082173 2024.05.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10082156 2024.05.07 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10073024 2024.05.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10072989 2024.05.06 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10073031 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10073025 2024.05.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10072984 2024.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10072999 2024.05.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10072990 2024.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10072987 2024.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10073091 2024.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10073099 2024.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10073149 2024.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10073001 2024.05.06 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10073150 2024.05.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10073030 2024.05.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10073097 2024.05.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10073000 2024.05.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10073095 2024.05.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10072995 2024.05.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10072997 2024.05.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10073027 2024.05.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10073092 2024.05.06 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10073098 2024.05.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10073090 2024.05.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10072991 2024.05.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10072988 2024.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10073026 2024.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10073441 2024.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10072992 2024.05.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10072986 2024.05.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10073028 2024.05.06 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10072993 2024.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10073093 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10072994 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10073032 2024.05.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10073029 2024.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10073147 2024.05.06 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10072985 2024.05.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10073101 2024.05.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10073094 2024.05.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10072996 2024.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10073002 2024.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10073096 2024.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10073148 2024.05.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10072998 2024.05.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10073100 2024.05.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10069758 2024.05.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10069773 2024.05.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10069775 2024.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10063344 2024.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10069757 2024.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10069754 2024.05.05 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10069764 2024.05.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10069774 2024.05.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10063334 2024.05.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10069771 2024.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10063327 2024.05.05 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10069755 2024.05.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10063329 2024.05.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10063330 2024.05.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10069776 2024.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10063339 2024.05.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10063341 2024.05.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10069772 2024.05.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10063342 2024.05.05 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10069767 2024.05.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10069768 2024.05.05 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10063333 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10063338 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10069756 2024.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10063335 2024.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10069766 2024.05.05 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10063331 2024.05.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10069761 2024.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10069763 2024.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10063326 2024.05.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10069769 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10069770 2024.05.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10063325 2024.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10063336 2024.05.05 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10069765 2024.05.05 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10063343 2024.05.05 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10074269 2024.05.05 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10063337 2024.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10063340 2024.05.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10063332 2024.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10069759 2024.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10063328 2024.05.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10069760 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10069777 2024.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10069778 2024.05.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10069762 2024.05.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 10052959 2024.05.04 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 10058912 2024.05.04 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10052968 2024.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10052965 2024.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 10058908 2024.05.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10052947 2024.05.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10058904 2024.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 10052949 2024.05.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10052950 2024.05.04 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10052963 2024.05.04 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10052969 2024.05.04 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10052967 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 6 10052956 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10058905 2024.05.04 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10052970 2024.05.04 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10052962 2024.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10052954 2024.05.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10058903 2024.05.04 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10058909 2024.05.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 10052958 2024.05.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 10052961 2024.05.04 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10052957 2024.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 10052953 2024.05.04 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10058910 2024.05.04 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 10052948 2024.05.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 14 10052966 2024.05.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 10052952 2024.05.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10058911 2024.05.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10052955 2024.05.04 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10052951 2024.05.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10052960 2024.05.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10058907 2024.05.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10058914 2024.05.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10052964 2024.05.04 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10058906 2024.05.04 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10058913 2024.05.04 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10044939 2024.05.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10039240 2024.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10039227 2024.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10044931 2024.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10039228 2024.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10044934 2024.05.03 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10044930 2024.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10039247 2024.05.03 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10039237 2024.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10039231 2024.05.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10044929 2024.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10039215 2024.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10044926 2024.05.03 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10044928 2024.05.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10039234 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10039242 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 10044924 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10039226 2024.05.03 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10039233 2024.05.03 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10039239 2024.05.03 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10040894 2024.05.03 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10039248 2024.05.03 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10044922 2024.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 10039225 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10044935 2024.05.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10039230 2024.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10039238 2024.05.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10039249 2024.05.03 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10044940 2024.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10039220 2024.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10044938 2024.05.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10039235 2024.05.03 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10039245 2024.05.03 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10039218 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10039223 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10044933 2024.05.03 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10041290 2024.05.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 10 10039232 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10039217 2024.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10039221 2024.05.03 WP