DRUŻYNA

Drużyna: Balbi. Obserwator: Magdalena Naber

Liczba gatunków: 195

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 527 5637 109 109 4 24 39 42
2 353 6758 133 81 2 23 26 30
3 33 667 146 30 0 7 11 12
4 23 34 162 19 0 5 14 0
5 444 2064 195 57 0 20 25 12
6 0 0 195 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10283580 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10283577 2024.05.31 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10283576 2024.05.31 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283578 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283575 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10283573 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 74 10283572 2024.05.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10283574 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10283708 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10283704 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10283706 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283707 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283703 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 10283700 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10283698 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283692 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10283699 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10283693 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283688 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10283690 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283683 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10283685 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283681 2024.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10283680 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10283642 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283636 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10283664 2024.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10283635 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10283633 2024.05.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10283628 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283621 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 38 10283617 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10283613 2024.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10283612 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283611 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10283606 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10283638 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10283623 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283595 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10283594 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 10283632 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283631 2024.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10283637 2024.05.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10283626 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10283616 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283619 2024.05.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10283614 2024.05.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 10283620 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283608 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10283605 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283601 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10283599 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10283598 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 10283591 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10283587 2024.05.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10283585 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283701 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283702 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283705 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 10283697 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10283695 2024.05.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10283694 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283696 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10283691 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10283689 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283687 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10283686 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 10283682 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10283684 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283679 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10283677 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10283678 2024.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283640 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10283627 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10283615 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10283622 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10283659 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10283610 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10283604 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283597 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10283600 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10283590 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283625 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10283586 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10283588 2024.05.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10283582 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10283581 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283669 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283667 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283663 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10283665 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10283661 2024.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283657 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 10283656 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10283675 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10283651 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283649 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10283645 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10283641 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283639 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283655 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10283634 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10283630 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10283539 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283536 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283538 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283537 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283532 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10283534 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10283529 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10283533 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10283530 2024.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283535 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283528 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283527 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283524 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283526 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283525 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283673 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10283672 2024.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10283671 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10283668 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283666 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283660 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283658 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283676 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10283654 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10283652 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10283648 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283647 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283643 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283662 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10283567 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10283568 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283565 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 10283563 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 10283562 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10283560 2024.05.28 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10283569 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283553 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283555 2024.05.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10283554 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10283551 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10283548 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283546 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283544 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283543 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10283624 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283650 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283629 2024.05.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10283618 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10283646 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10283644 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283609 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283607 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283603 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10283602 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283596 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283593 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283592 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10283589 2024.05.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10283584 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10283583 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 10283523 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10283522 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10283521 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10283520 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10283519 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283518 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10283516 2024.05.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10283517 2024.05.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10283515 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 10283514 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10283513 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 44 10283512 2024.05.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10283509 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10283511 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 10283508 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10283510 2024.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10283491 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283489 2024.05.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10283484 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10283487 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283488 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10283483 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 10283486 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283482 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10283481 2024.05.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10283485 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10283480 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10283479 2024.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10283490 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10283478 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10283476 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283477 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283564 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 32 10283566 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283561 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283570 2024.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283557 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283556 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 10283552 2024.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10283550 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10283549 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283559 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283547 2024.05.28 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10283545 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10283542 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10283540 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10283541 2024.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10283505 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 10283504 2024.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10283503 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283507 2024.05.28 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10283501 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10283506 2024.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283502 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10283498 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10283500 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10283499 2024.05.28 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10283497 2024.05.28 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10283496 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 10283495 2024.05.28 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10283579 2024.05.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10283494 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283493 2024.05.28 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10283492 2024.05.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10283474 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283473 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 10283472 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 10283471 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 10283469 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10283468 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283467 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10283470 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10283464 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283466 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10283465 2024.05.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10283463 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10283462 2024.05.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10283460 2024.05.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10283459 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10283458 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10283456 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283455 2024.05.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 10283454 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283453 2024.05.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10283451 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10283452 2024.05.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10283450 2024.05.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10283448 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10283449 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10283445 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10283446 2024.05.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10283447 2024.05.28 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10221170 2024.05.26 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10182092 2024.05.19 MZ
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 10182091 2024.05.16 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10154719 2024.05.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10154717 2024.05.13 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10132287 2024.05.13 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10130134 2024.05.13 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10114974 2024.05.10 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10114978 2024.05.10 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10087361 2024.05.08 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10087360 2024.05.08 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10080032 2024.05.07 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10068020 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10068021 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10068017 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10068023 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10068013 2024.05.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10068025 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 320 10068014 2024.05.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10068009 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10068030 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10068001 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10068003 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067996 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067995 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10068019 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10068022 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10068018 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10068029 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10068015 2024.05.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10068006 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 36 10068027 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10068007 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10068000 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10067993 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067991 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10067994 2024.05.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10067989 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10067986 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10067983 2024.05.05 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10067984 2024.05.05 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10068011 2024.05.05 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10068012 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10068028 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10068010 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 10068005 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10068004 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10068024 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 10068002 2024.05.05 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10067999 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067992 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10067990 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10067988 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10067987 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10067985 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10068046 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10068043 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10068044 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10068042 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10068040 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10068041 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10068039 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10068036 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10068038 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10068037 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10068035 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10068034 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10068033 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10068032 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10068031 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10067931 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067955 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10067962 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10067961 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067933 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10067963 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10067925 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067959 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10067950 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10067907 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10067894 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067884 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10067889 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10067953 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10067935 2024.05.05 MZ
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10068026 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10067951 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067911 2024.05.05 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10067910 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067939 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10067980 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10067938 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10067902 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10067895 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10067885 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10067888 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10067887 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10067876 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10067878 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10067870 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10067979 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10067952 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10067981 2024.05.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10067940 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10067966 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10067945 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10067969 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10067917 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10067971 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10067932 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10067903 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10067965 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10067930 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067901 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10067898 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067886 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10067975 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067944 2024.05.05 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10067974 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10067956 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067949 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10067920 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10067960 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10067958 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067922 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10067897 2024.05.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10067900 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067905 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10067890 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10067881 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10067871 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10067873 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10067869 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067866 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10067865 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10067864 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10067867 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10067863 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10067862 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 10067861 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10067860 2024.05.05 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10067857 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067856 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067858 2024.05.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10067855 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10067946 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067972 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067934 2024.05.05 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10067937 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067977 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10067970 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10067936 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10067914 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10067912 2024.05.05 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10067943 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067893 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067883 2024.05.05 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10067877 2024.05.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10067879 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10067927 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067928 2024.05.05 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10067954 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067957 2024.05.05 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 10067929 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10067973 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10067967 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067941 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067948 2024.05.05 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10067919 2024.05.05 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10067916 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10067964 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10067913 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067968 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10067904 2024.05.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10067976 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10067982 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10067918 2024.05.05 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10067921 2024.05.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10067924 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10067947 2024.05.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10067896 2024.05.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10067908 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10067882 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10067875 2024.05.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10067874 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10067872 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10067868 2024.05.05 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10061175 2024.05.05 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10058510 2024.05.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9993657 2024.04.28 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9987444 2024.04.28 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9966494 2024.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9936261 2024.04.20 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9883915 2024.04.12 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9883702 2024.04.11 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9879549 2024.04.10 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9874650 2024.04.09 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9861707 2024.04.08 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9861706 2024.04.08 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9847349 2024.04.07 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9847350 2024.04.07 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 9847348 2024.04.07 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9847347 2024.04.07 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9840504 2024.04.06 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9833304 2024.04.06 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9833305 2024.04.05 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9818497 2024.04.03 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9818480 2024.04.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9815432 2024.04.03 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9815431 2024.04.03 LB
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9806208 2024.04.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9796620 2024.04.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9793157 2024.03.31 LB
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 120 9766925 2024.03.28 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9766926 2024.03.28 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9765667 2024.03.28 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9765666 2024.03.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9756794 2024.03.26 LB
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9754105 2024.03.26 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9740695 2024.03.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 58 9732685 2024.03.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9732176 2024.03.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9725712 2024.03.22 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9732037 2024.03.22 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9719239 2024.03.21 LB
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 9719238 2024.03.15 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9719237 2024.03.15 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9719236 2024.03.15 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9673603 2024.03.13 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9673604 2024.03.13 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9668347 2024.03.11 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9668344 2024.03.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9668345 2024.03.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9668346 2024.03.10 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9668342 2024.03.10 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9668348 2024.03.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9668343 2024.03.10 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9668339 2024.03.10 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9668341 2024.03.10 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9668338 2024.03.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9668340 2024.03.10 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 9668337 2024.03.10 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9668336 2024.03.10 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9668335 2024.03.10 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9668334 2024.03.10 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9604517 2024.02.29 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9604516 2024.02.28 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9601438 2024.02.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9601437 2024.02.27 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9596957 2024.02.27 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9596956 2024.02.27 MZ
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9596824 2024.02.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9596826 2024.02.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9596825 2024.02.27 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9596823 2024.02.26 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9596822 2024.02.26 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 9596821 2024.02.26 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9596820 2024.02.26 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9596819 2024.02.26 ŁD
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9596817 2024.02.25 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9596818 2024.02.25 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 9596816 2024.02.25 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9596814 2024.02.25 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9596813 2024.02.25 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9596815 2024.02.25 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9596812 2024.02.25 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 9596811 2024.02.25 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9596808 2024.02.25 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9596809 2024.02.25 MB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9596810 2024.02.25 PM
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9596807 2024.02.25 MB
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9583340 2024.02.25 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9580895 2024.02.24 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9580894 2024.02.24 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 9580696 2024.02.24 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580646 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580671 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9580674 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580670 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580667 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580669 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9580661 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580662 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9580656 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580665 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580648 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580655 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580658 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580653 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580647 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580694 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580692 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580693 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580690 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9580691 2024.02.20 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 9580688 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9580689 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580687 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580686 2024.02.20 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9580684 2024.02.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580683 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580685 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9580681 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9580682 2024.02.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580679 2024.02.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580680 2024.02.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580589 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580597 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580628 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580616 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9580584 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9580588 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9580592 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9580570 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580572 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9580556 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580565 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580548 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9580546 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9580553 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580536 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9580636 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580621 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580614 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580613 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580611 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580609 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580642 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9580602 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9580601 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580608 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580638 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580644 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580590 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580629 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580617 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9580635 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580624 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580645 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9580603 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9580612 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580640 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580625 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9580596 2024.02.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9580593 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580591 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580586 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580627 2024.02.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580620 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580622 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580581 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580582 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580573 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580574 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580571 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580569 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580562 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580580 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580557 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580552 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580542 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9580550 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580538 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580583 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580605 2024.02.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9580577 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 36 9580555 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9580561 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580547 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9580543 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9580539 2024.02.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580540 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580537 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9580535 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580532 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9580576 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580578 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580575 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580595 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580560 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580607 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580558 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580568 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580554 2024.02.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9580549 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9580541 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580545 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580544 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580534 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9580533 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9580631 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9580632 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9580626 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9580634 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580618 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580619 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580630 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580610 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9580606 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580600 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580594 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9580641 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9580599 2024.02.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580639 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580528 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580527 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580525 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580526 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580524 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9580523 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580521 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9580520 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580519 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580518 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580517 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580516 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580514 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9580515 2024.02.20 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9580513 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580491 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 9580487 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580485 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580483 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580484 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580476 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580470 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580475 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9580469 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9580467 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580462 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580459 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9580460 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 155 9580456 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580499 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580494 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9580497 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 9580490 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9580488 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580530 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9580480 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 9580477 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9580471 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580468 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580463 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580464 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580457 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580512 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9580510 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9580511 2024.02.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580509 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 9580508 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9580507 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580506 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9580504 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580503 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580505 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580501 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9580502 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580500 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9580495 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580496 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9580481 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580479 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580493 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580474 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580492 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580489 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9580472 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9580466 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580486 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580465 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580461 2024.02.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580458 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9580455 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9580452 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580451 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580448 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580449 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580450 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580447 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580446 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580445 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580444 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580442 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580441 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580443 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580439 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9580438 2024.02.20 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9580435 2024.02.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9580440 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580436 2024.02.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580437 2024.02.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9565080 2024.02.18 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9551721 2024.02.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9544960 2024.02.15 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9538260 2024.02.13 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9526366 2024.02.10 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9526367 2024.02.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9526368 2024.02.10 MP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9520759 2024.02.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9519044 2024.02.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9519043 2024.02.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9519041 2024.02.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9519040 2024.02.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9519039 2024.02.08 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9519042 2024.02.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9519037 2024.02.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9519038 2024.02.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9519036 2024.02.08 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9519035 2024.02.08 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9519045 2024.02.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9519031 2024.02.08 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9519034 2024.02.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9519033 2024.02.08 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9519032 2024.02.08 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9519029 2024.02.08 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9519030 2024.02.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9519028 2024.02.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9519027 2024.02.08 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9515726 2024.02.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9515676 2024.02.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9515677 2024.02.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9515678 2024.02.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9515672 2024.02.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9515675 2024.02.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9515674 2024.02.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9515673 2024.02.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9515669 2024.02.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9515671 2024.02.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9515667 2024.02.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9515670 2024.02.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9515668 2024.02.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9515666 2024.02.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9515303 2024.02.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9515302 2024.02.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9515301 2024.02.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9515300 2024.02.07 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9511054 2024.02.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9511053 2024.02.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9511052 2024.02.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9511051 2024.02.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9503267 2024.02.03 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9503264 2024.02.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9503263 2024.02.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 9503262 2024.02.03 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9503261 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9503258 2024.02.03 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9503259 2024.02.03 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 9503257 2024.02.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 9503260 2024.02.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9503255 2024.02.03 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9503256 2024.02.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9503072 2024.02.03 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9503073 2024.02.03 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9503053 2024.02.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9502843 2024.02.03 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9502836 2024.02.03 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9502830 2024.02.03 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9502828 2024.02.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9502829 2024.02.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9502827 2024.02.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9502826 2024.02.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9502807 2024.02.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9502806 2024.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 9502805 2024.02.03 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9502804 2024.02.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9502803 2024.02.03 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9502802 2024.02.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9502801 2024.02.03 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9502800 2024.02.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9502799 2024.02.03 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9502798 2024.02.03 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9502796 2024.02.03 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 8 9502797 2024.02.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9502793 2024.02.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9502795 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9502791 2024.02.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9502792 2024.02.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9502794 2024.02.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9502789 2024.02.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9502788 2024.02.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9502784 2024.02.03 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9502785 2024.02.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9502790 2024.02.03 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9502787 2024.02.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9502783 2024.02.03 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9502782 2024.02.03 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9502786 2024.02.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9502372 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9502371 2024.02.03 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9502370 2024.02.03 ŁD
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9502369 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9502368 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9502367 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9502366 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9502365 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9502364 2024.02.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9500041 2024.02.02 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9495356 2024.01.31 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9495262 2024.01.31 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 9495263 2024.01.31 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9495259 2024.01.31 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 9495260 2024.01.31 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9495258 2024.01.31 PM
rzadki alka, Alca torda 200 9495257 2024.01.31 PM
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9503551 2024.01.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9503557 2024.01.30 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9503554 2024.01.30 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9503553 2024.01.30 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9503556 2024.01.30 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9503555 2024.01.30 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9503552 2024.01.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9503558 2024.01.30 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9516127 2024.01.29 PM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 9516117 2024.01.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9516118 2024.01.29 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9494662 2024.01.28 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9494660 2024.01.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494663 2024.01.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9494643 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9494647 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9494661 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9494644 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9494655 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9494659 2024.01.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9494650 2024.01.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494648 2024.01.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9494658 2024.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9494656 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9494646 2024.01.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494651 2024.01.28 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9494636 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9494641 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9494639 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9494638 2024.01.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9494664 2024.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9494657 2024.01.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9494645 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9494653 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9494654 2024.01.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9494640 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9494642 2024.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9494652 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9494637 2024.01.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9494635 2024.01.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494632 2024.01.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9494634 2024.01.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494631 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9494629 2024.01.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9494630 2024.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9476798 2024.01.27 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 170 9476757 2024.01.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 340 9476758 2024.01.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 24 9476756 2024.01.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 26 9476755 2024.01.27 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9476753 2024.01.27 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9476754 2024.01.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9475224 2024.01.27 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9475222 2024.01.27 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9475223 2024.01.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9475120 2024.01.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9472979 2024.01.26 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9472980 2024.01.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9472989 2024.01.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9472988 2024.01.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9472987 2024.01.26 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9472986 2024.01.26 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9472985 2024.01.26 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9472984 2024.01.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9472983 2024.01.26 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 94