DRUŻYNA

Drużyna: Hanna Żelichowska. Obserwator: Hanna Żelichowska

Liczba gatunków: 98

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 299 2464 50 50 2 5 14 29
2 167 1385 64 46 1 4 10 31
3 123 559 68 30 0 2 3 25
4 132 337 79 43 0 2 8 33
5 77 321 96 48 0 3 14 31
6 63 384 98 27 0 3 7 17
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10334554 2024.06.14 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 10334555 2024.06.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 10334552 2024.06.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10334553 2024.06.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10334565 2024.06.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 6 10334558 2024.06.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10334557 2024.06.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10330153 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10330159 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10330155 2024.06.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10330157 2024.06.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10330151 2024.06.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10330152 2024.06.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10330154 2024.06.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10330156 2024.06.12 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10330008 2024.06.12 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10330165 2024.06.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10330242 2024.06.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10330163 2024.06.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 10311222 2024.06.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10311220 2024.06.08 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 10311218 2024.06.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10298436 2024.06.07 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10298444 2024.06.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10298435 2024.06.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 10298422 2024.06.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10298426 2024.06.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10298424 2024.06.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10298443 2024.06.07 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 10300222 2024.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10298427 2024.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10298425 2024.06.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298438 2024.06.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10298446 2024.06.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10306278 2024.06.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10298447 2024.06.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10298445 2024.06.06 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10298321 2024.06.05 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10298325 2024.06.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10298314 2024.06.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10299370 2024.06.05 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10298316 2024.06.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10298315 2024.06.05 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10298317 2024.06.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10298312 2024.06.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10298322 2024.06.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10298313 2024.06.05 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10298309 2024.06.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10298306 2024.06.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 10298307 2024.06.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10298323 2024.06.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10273946 2024.06.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10273937 2024.06.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10273936 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10273816 2024.06.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10273814 2024.06.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10273935 2024.06.02 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10273933 2024.06.02 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10273811 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10273931 2024.06.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 10273932 2024.06.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 10273921 2024.06.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10273922 2024.06.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 10253327 2024.05.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10253321 2024.05.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 10253304 2024.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10253346 2024.05.27 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 11 10253317 2024.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10253324 2024.05.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10253319 2024.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232558 2024.05.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10218411 2024.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10218401 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10218400 2024.05.25 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10218493 2024.05.25 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10218450 2024.05.25 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10218410 2024.05.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10218489 2024.05.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10218451 2024.05.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 10218366 2024.05.25 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 10218349 2024.05.24 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10218351 2024.05.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10218465 2024.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10218352 2024.05.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10274215 2024.05.14 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10274197 2024.05.14 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10274211 2024.05.14 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10274147 2024.05.14 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10274150 2024.05.14 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287379 2024.05.14 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10281906 2024.05.14 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10274090 2024.05.14 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10281904 2024.05.14 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10281905 2024.05.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10274096 2024.05.14 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10274200 2024.05.14 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10281948 2024.05.14 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274117 2024.05.14 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10274212 2024.05.14 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10274195 2024.05.14 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10281916 2024.05.14 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10274098 2024.05.14 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10274099 2024.05.14 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10274191 2024.05.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 10265830 2024.05.13 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10265836 2024.05.13 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10265845 2024.05.13 ZP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10265851 2024.05.13 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 10265840 2024.05.13 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10265852 2024.05.13 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10265844 2024.05.13 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10210466 2024.05.12 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 10210462 2024.05.12 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10210463 2024.05.12 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10210459 2024.05.12 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10210468 2024.05.12 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10210467 2024.05.12 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 13 10210461 2024.05.12 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10210457 2024.05.12 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10210464 2024.05.12 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10210460 2024.05.12 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10210465 2024.05.12 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10210458 2024.05.12 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232637 2024.05.06 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10232638 2024.05.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232636 2024.05.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10058358 2024.05.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10058329 2024.05.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10058245 2024.05.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10058244 2024.05.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10058375 2024.05.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10058357 2024.05.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10058327 2024.05.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10058373 2024.05.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10058330 2024.05.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10058391 2024.05.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 10058328 2024.05.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10058326 2024.05.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10058332 2024.05.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10022447 2024.05.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10011981 2024.04.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10011937 2024.04.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10011979 2024.04.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10011978 2024.04.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10011980 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10011911 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10011953 2024.04.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10011973 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10011942 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10012016 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10011930 2024.04.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9982266 2024.04.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9982265 2024.04.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9982251 2024.04.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9982250 2024.04.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9982258 2024.04.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9982127 2024.04.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9982263 2024.04.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9982252 2024.04.27 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9982133 2024.04.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9982135 2024.04.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9982253 2024.04.27 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9982120 2024.04.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9982183 2024.04.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9982256 2024.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9982136 2024.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9982262 2024.04.27 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9982126 2024.04.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9982257 2024.04.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9982348 2024.04.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9982272 2024.04.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9982356 2024.04.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9982269 2024.04.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9982339 2024.04.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9982337 2024.04.26 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 9982267 2024.04.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9982338 2024.04.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9982373 2024.04.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9982289 2024.04.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9981867 2024.04.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9963670 2024.04.23 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9963684 2024.04.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9963714 2024.04.23 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9963707 2024.04.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9963710 2024.04.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9963708 2024.04.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9963687 2024.04.23 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9963694 2024.04.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9963709 2024.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9963706 2024.04.23 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9963668 2024.04.23 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 5 9963679 2024.04.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9963669 2024.04.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9947767 2024.04.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9947768 2024.04.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9947765 2024.04.18 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9947766 2024.04.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9947764 2024.04.15 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9947763 2024.04.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9947697 2024.04.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9947666 2024.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9899831 2024.04.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9899830 2024.04.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9899832 2024.04.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9899817 2024.04.13 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9899822 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9899834 2024.04.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9899819 2024.04.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9899564 2024.04.11 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9899346 2024.04.11 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9899638 2024.04.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9899350 2024.04.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9899644 2024.04.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9899545 2024.04.11 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9899544 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9899631 2024.04.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9899551 2024.04.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9899657 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9899557 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9899363 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9899394 2024.04.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9899640 2024.04.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9899639 2024.04.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9899642 2024.04.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 9899641 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9899552 2024.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9899343 2024.04.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9899643 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9899357 2024.04.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9899563 2024.04.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9899400 2024.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9861322 2024.04.07 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9861321 2024.04.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9861326 2024.04.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9861351 2024.04.07 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9861332 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9861324 2024.04.07 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9831876 2024.04.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9844141 2024.04.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9831812 2024.04.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9831838 2024.04.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9831790 2024.04.05 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9831615 2024.04.05 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9831859 2024.04.05 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9831608 2024.04.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9844139 2024.04.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9844137 2024.04.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9831601 2024.04.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9831801 2024.04.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9831808 2024.04.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9831867 2024.04.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9844140 2024.04.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9831877 2024.04.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9831870 2024.04.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9831842 2024.04.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9831878 2024.04.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9831793 2024.04.05 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9831593 2024.04.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9831839 2024.04.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9831818 2024.04.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9815031 2024.04.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9815036 2024.04.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9815037 2024.04.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9815034 2024.04.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9815035 2024.04.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9815008 2024.04.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9815010 2024.04.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9815033 2024.04.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9815007 2024.04.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9815009 2024.04.02 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9815032 2024.04.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9815030 2024.04.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9796027 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9796026 2024.03.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9796031 2024.03.31 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9796028 2024.03.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9796032 2024.03.31 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9796034 2024.03.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9796035 2024.03.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9796033 2024.03.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9796030 2024.03.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9777857 2024.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9777856 2024.03.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9764797 2024.03.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9764657 2024.03.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9764807 2024.03.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9764660 2024.03.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9764803 2024.03.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 9764793 2024.03.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9764659 2024.03.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9764796 2024.03.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9764794 2024.03.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9764795 2024.03.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9764800 2024.03.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9764805 2024.03.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9759579 2024.03.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9737166 2024.03.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9737170 2024.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9737151 2024.03.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9737175 2024.03.23 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9737164 2024.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9737159 2024.03.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9737153 2024.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9737168 2024.03.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9737165 2024.03.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9737169 2024.03.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9737158 2024.03.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9737188 2024.03.23 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9737154 2024.03.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9737155 2024.03.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9737161 2024.03.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9737181 2024.03.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9737187 2024.03.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9737140 2024.03.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9737157 2024.03.23 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9737156 2024.03.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9737135 2024.03.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9737162 2024.03.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9737171 2024.03.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9737147 2024.03.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9737172 2024.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9723516 2024.03.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 9723531 2024.03.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9723518 2024.03.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9723452 2024.03.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9723582 2024.03.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9723455 2024.03.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9723538 2024.03.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9723456 2024.03.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9723541 2024.03.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9723457 2024.03.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 9723454 2024.03.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9713334 2024.03.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9713530 2024.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9713332 2024.03.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9713532 2024.03.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9713333 2024.03.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9713341 2024.03.19 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9713531 2024.03.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9713337 2024.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9713313 2024.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9713335 2024.03.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9713339 2024.03.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9713336 2024.03.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9713338 2024.03.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9713340 2024.03.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9713342 2024.03.19 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9693968 2024.03.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9693973 2024.03.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9693961 2024.03.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9693959 2024.03.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9693981 2024.03.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9694004 2024.03.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9693999 2024.03.15 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9693991 2024.03.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9694001 2024.03.15 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9693955 2024.03.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9693964 2024.03.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9693942 2024.03.14 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9666177 2024.03.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9666176 2024.03.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9666181 2024.03.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9666184 2024.03.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9666183 2024.03.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9666186 2024.03.11 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9666189 2024.03.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9666172 2024.03.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9666182 2024.03.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9643360 2024.03.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9643343 2024.03.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9643361 2024.03.07 MZ
pospolity sroka, Pica pica 7 9643365 2024.03.07 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9643368 2024.03.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 28 9643367 2024.03.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9643363 2024.03.07 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9643362 2024.03.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9643342 2024.03.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9643364 2024.03.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9643366 2024.03.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9643369 2024.03.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9643330 2024.03.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9643285 2024.03.06 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9643327 2024.03.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9643328 2024.03.06 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9610582 2024.03.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9610587 2024.03.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9610580 2024.03.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9610583 2024.03.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9610586 2024.03.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9610589 2024.03.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9610584 2024.03.01 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9610590 2024.03.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9610585 2024.03.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9610581 2024.03.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9610588 2024.03.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9602282 2024.02.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9602260 2024.02.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9602290 2024.02.28 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9602259 2024.02.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9602211 2024.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9602258 2024.02.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9602274 2024.02.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9602281 2024.02.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9602200 2024.02.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 22 9602144 2024.02.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9602145 2024.02.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9602208 2024.02.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9602152 2024.02.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9602209 2024.02.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9602146 2024.02.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9602206 2024.02.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9602199 2024.02.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9610484 2024.02.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9602201 2024.02.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9602141 2024.02.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9602139 2024.02.26 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9602140 2024.02.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9582970 2024.02.24 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9582987 2024.02.24 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9582971 2024.02.24 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9582967 2024.02.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9582986 2024.02.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9582989 2024.02.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9582969 2024.02.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9582984 2024.02.24 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9582985 2024.02.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9582983 2024.02.24 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9582966 2024.02.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9582965 2024.02.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9582968 2024.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9582988 2024.02.24 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9570686 2024.02.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9570702 2024.02.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9570680 2024.02.21 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9570685 2024.02.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9570679 2024.02.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9570676 2024.02.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9570683 2024.02.21 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9570677 2024.02.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9570703 2024.02.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9570681 2024.02.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9570701 2024.02.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9570693 2024.02.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9567555 2024.02.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9567543 2024.02.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9567556 2024.02.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9567554 2024.02.20 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9567548 2024.02.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9567553 2024.02.20 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 14 9567571 2024.02.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9567559 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9564607 2024.02.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9564608 2024.02.18 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9564609 2024.02.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9564602 2024.02.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9564604 2024.02.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9549551 2024.02.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9549724 2024.02.14 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9549760 2024.02.14 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9549864 2024.02.14 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9549886 2024.02.14 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9549604 2024.02.14 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9549863 2024.02.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 4 9549824 2024.02.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9549755 2024.02.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 9541619 2024.02.14 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9549562 2024.02.14 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9549756 2024.02.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9549826 2024.02.14 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9549887 2024.02.14 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9549856 2024.02.14 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9549723 2024.02.14 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9549854 2024.02.14 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9549761 2024.02.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9549595 2024.02.14 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9549758 2024.02.14 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9549661 2024.02.14 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9549759 2024.02.14 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9549857 2024.02.14 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9549889 2024.02.14 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9538456 2024.02.13 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9538455 2024.02.13 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9538490 2024.02.13 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9538457 2024.02.13 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9528050 2024.02.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9528045 2024.02.10 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9528046 2024.02.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9528049 2024.02.10 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9528048 2024.02.10 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9528055 2024.02.10 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9528054 2024.02.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9528056 2024.02.10 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9528053 2024.02.10 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9528047 2024.02.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9528052 2024.02.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9528062 2024.02.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 9528059 2024.02.09 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9528058 2024.02.09 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9528068 2024.02.09 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9528060 2024.02.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 9528065 2024.02.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9528064 2024.02.07 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9528063 2024.02.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9528066 2024.02.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9513597 2024.02.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9513666 2024.02.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9513671 2024.02.05 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9513595 2024.02.05 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9513673 2024.02.05 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9513675 2024.02.05 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9513609 2024.02.05 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9513652 2024.02.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9513608 2024.02.05 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9513663 2024.02.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9513645 2024.02.05 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9513660 2024.02.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9513677 2024.02.05 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9513596 2024.02.05 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9513632 2024.02.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 9507181 2024.02.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9507201 2024.02.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9507196 2024.02.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9507194 2024.02.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9507209 2024.02.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9507205 2024.02.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9507197 2024.02.04 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9507200 2024.02.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9507206 2024.02.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9507192 2024.02.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9507195 2024.02.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9507208 2024.02.04 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9509768 2024.02.04 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9507193 2024.02.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9507218 2024.02.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9507236 2024.02.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9507234 2024.02.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9507217 2024.02.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9507231 2024.02.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9507214 2024.02.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9507215 2024.02.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9507235 2024.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 9501297 2024.02.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 9501294 2024.02.02 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9501303 2024.02.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9501309 2024.02.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9501307 2024.02.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 20 9501302 2024.02.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 25 9501299 2024.02.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9501306 2024.02.02 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9501305 2024.02.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9501286 2024.02.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9501283 2024.02.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9501293 2024.02.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9501290 2024.02.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9501285 2024.02.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9501289 2024.02.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9501282 2024.02.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9501292 2024.02.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9501288 2024.02.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9501287 2024.02.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9501291 2024.02.01 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9501284 2024.02.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9497075 2024.01.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9497081 2024.01.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9497041 2024.01.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9497083 2024.01.31 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9497082 2024.01.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9497042 2024.01.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9497079 2024.01.31 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 9497076 2024.01.31 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9497078 2024.01.31 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 9497036 2024.01.31 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9497074 2024.01.31 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9497063 2024.01.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9497043 2024.01.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9497080 2024.01.31 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9497065 2024.01.31 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9497064 2024.01.31 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9497039 2024.01.31 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9497077 2024.01.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 9497066 2024.01.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9497040 2024.01.31 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9497038 2024.01.31 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9484449 2024.01.28 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9484483 2024.01.28 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9484456 2024.01.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9486093 2024.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9484459 2024.01.28 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9484460 2024.01.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9484484 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9484453 2024.01.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9484482 2024.01.28 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9484458 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9484454 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 13 9478628 2024.01.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9478590 2024.01.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9478648 2024.01.27 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 21 9478593 2024.01.27 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9478646 2024.01.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9478639 2024.01.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 9 9478634 2024.01.27 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9478640 2024.01.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9478597 2024.01.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9478599 2024.01.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9478601 2024.01.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9478637 2024.01.27 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9478641 2024.01.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9478595 2024.01.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 9478645 2024.01.27 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9478647 2024.01.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 9478638 2024.01.27 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9478643 2024.01.27 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9478631 2024.01.27 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9473221 2024.01.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9473209 2024.01.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9473218 2024.01.26 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9473299 2024.01.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9473201 2024.01.26 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9473219 2024.01.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9473202 2024.01.26 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9473187 2024.01.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9473210 2024.01.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9473203 2024.01.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9473211 2024.01.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9473225 2024.01.26 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9473208 2024.01.26 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9473205 2024.01.26 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9473214 2024.01.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 9473198 2024.01.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9473213 2024.01.26 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9473217 2024.01.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9473215 2024.01.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 9473212 2024.01.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9473226 2024.01.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9465823 2024.01.23 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9465820 2024.01.23 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9465832 2024.01.23 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9465840 2024.01.23 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9465838 2024.01.23 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 11 9465829 2024.01.23 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9465821 2024.01.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9465826 2024.01.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9465831 2024.01.23 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9465834 2024.01.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9465830 2024.01.23 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9465828 2024.01.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9465817 2024.01.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9465833 2024.01.23 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9464428 2024.01.22 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9464275 2024.01.22 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9464562 2024.01.22 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9464291 2024.01.22 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9464425 2024.01.22 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9464429 2024.01.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9464280 2024.01.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9464508 2024.01.22 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9464267 2024.01.22 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 19 9464295 2024.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9464283 2024.01.22 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9464330 2024.01.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9464289 2024.01.22 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9464284 2024.01.22 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9464332 2024.01.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9464366 2024.01.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9464344 2024.01.22 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9464426 2024.01.22 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9464388 2024.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9464282 2024.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 9464349 2024.01.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9464288 2024.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9464422 2024.01.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9464342 2024.01.22 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 40 9464423 2024.01.22 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9464279 2024.01.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9464301 2024.01.22 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9464335 2024.01.22 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9464427 2024.01.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9464271 2024.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9464331 2024.01.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9464297 2024.01.22 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9464329 2024.01.22 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9464314 2024.01.22 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9464313 2024.01.22 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9464293 2024.01.22 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 9464420 2024.01.22 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9464328 2024.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9464287 2024.01.22 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9464421 2024.01.22 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9458417 2024.01.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9458420 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9458444 2024.01.21 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9458416 2024.01.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9464262 2024.01.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9458441 2024.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9458440 2024.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9458421 2024.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9454526 2024.01.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9454523 2024.01.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9454532 2024.01.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9454534 2024.01.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9454531 2024.01.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9454528 2024.01.20 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9454524 2024.01.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9454536 2024.01.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9454527 2024.01.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9454530 2024.01.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9454533 2024.01.20 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9454535 2024.01.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9454529 2024.01.20 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9449340 2024.01.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9449242 2024.01.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9454335 2024.01.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9454329 2024.01.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9454324 2024.01.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9449310 2024.01.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9454337 2024.01.19 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9449344 2024.01.19 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 9454331 2024.01.19 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9454336 2024.01.19 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9449335 2024.01.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9454322 2024.01.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9449342 2024.01.19 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9454327 2024.01.19 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9449313 2024.01.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 33 9449259 2024.01.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9449309 2024.01.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9449312 2024.01.19 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9454332 2024.01.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9449261 2024.01.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9449345 2024.01.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9454334 2024.01.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9454328 2024.01.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9449311 2024.01.19 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9454333 2024.01.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9454326 2024.01.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9442319 2024.01.17 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 17 9442318 2024.01.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9442322 2024.01.17 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9442324 2024.01.17 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9442320 2024.01.17 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9380823 2024.01.15 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9380826 2024.01.15 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9380829 2024.01.15 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9380812 2024.01.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9380806 2024.01.15 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9380807 2024.01.15 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9380827 2024.01.15 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 9380809 2024.01.15 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9380813 2024.01.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 9380810 2024.01.15 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9380825 2024.01.15 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9434818 2024.01.15 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9380811 2024.01.15 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9380808 2024.01.14 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9434804 2024.01.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9380814 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9369995 2024.01.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9369998 2024.01.13 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9369985 2024.01.13 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9370030 2024.01.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9369981 2024.01.13 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9369991 2024.01.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9369945 2024.01.13 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9369988 2024.01.13 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 9362934 2024.01.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9362925 2024.01.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 6 9362936 2024.01.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9362922 2024.01.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9362938 2024.01.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9362935 2024.01.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9362930 2024.01.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9362929 2024.01.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9362926 2024.01.12 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9362932 2024.01.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9362937 2024.01.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9363377 2024.01.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9362928 2024.01.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9362927 2024.01.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9362924 2024.01.12 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 28 9362931 2024.01.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9369241 2024.01.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9362939 2024.01.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9348306 2024.01.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9348319 2024.01.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9348316 2024.01.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9348317 2024.01.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9348315 2024.01.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9348310 2024.01.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9348308 2024.01.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9348433 2024.01.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 28 9348307 2024.01.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9348309 2024.01.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9348313 2024.01.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9348312 2024.01.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9348311 2024.01.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9348320 2024.01.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9348314 2024.01.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9348295 2024.01.07 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9348290 2024.01.07 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9348289 2024.01.07 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9348292 2024.01.07 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 9348303 2024.01.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9348304 2024.01.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9348305 2024.01.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9348294 2024.01.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 21 9348301 2024.01.07 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9338299 2024.01.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9338281 2024.01.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9338291 2024.01.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 9338269 2024.01.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9338274 2024.01.06 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9338284 2024.01.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9338278 2024.01.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9338297 2024.01.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9338302 2024.01.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9338293 2024.01.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9338275 2024.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9338290 2024.01.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9338276 2024.01.06 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9338282 2024.01.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9338286 2024.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9338296 2024.01.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9328747 2024.01.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9328738 2024.01.04 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9328743 2024.01.04 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9328737 2024.01.04 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9328740 2024.01.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9328748 2024.01.04 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9328746 2024.01.04 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 9328735 2024.01.04 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9328734 2024.01.04 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9328745 2024.01.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9328741 2024.01.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9328739 2024.01.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9328742 2024.01.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9328744 2024.01.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9325624 2024.01.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9325612 2024.01.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9324919 2024.01.03 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9324920 2024.01.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9325615 2024.01.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9324914 2024.01.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9324915 2024.01.03 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9325614 2024.01.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9324912 2024.01.03 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9324918 2024.01.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9324913 2024.01.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9324916 2024.01.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9323044 2024.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 4 9323039 2024.01.02 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9323036 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9323045 2024.01.02 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9323033 2024.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 9323041 2024.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 9323032 2024.01.02 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9323043 2024.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9323037 2024.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9323029 2024.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9323035 2024.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9323030 2024.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9323040 2024.01.02 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...