DRUŻYNA

Drużyna: #ski. Obserwator: Sławomir Karpicki-Ignatowski

Liczba gatunków: 209

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 115 4756 57 57 3 8 22 24
2 94 487 83 48 1 11 10 26
3 40 104 93 23 0 2 7 14
4 130 430 170 92 4 31 39 18
5 127 225 201 74 1 20 30 23
6 39 48 209 28 1 10 9 8
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10338790 2024.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10338792 2024.06.15 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10322986 2024.06.10 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10322985 2024.06.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313973 2024.06.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10313972 2024.06.09 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313974 2024.06.09 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10313975 2024.06.09 KP
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10310008 2024.06.09 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10307957 2024.06.08 PM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10307958 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10307956 2024.06.08 PM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10307952 2024.06.08 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10307949 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10307948 2024.06.08 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10298565 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10298564 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297194 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297193 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10296524 2024.06.07 PM
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10296523 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10296244 2024.06.07 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10295972 2024.06.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10295971 2024.06.05 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10275987 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10275985 2024.06.02 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10275986 2024.06.02 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 10275984 2024.06.02 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10275983 2024.06.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10275982 2024.06.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10275979 2024.06.02 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10276002 2024.06.02 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10276000 2024.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10275999 2024.06.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10276001 2024.06.02 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10275997 2024.06.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10275998 2024.06.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10275995 2024.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10275996 2024.06.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 10275994 2024.05.31 WP
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10275992 2024.05.31 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10275993 2024.05.31 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10275991 2024.05.31 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10275990 2024.05.31 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 10252010 2024.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10252012 2024.05.30 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10252011 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10252009 2024.05.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10252008 2024.05.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10243194 2024.05.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10243193 2024.05.29 WP
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus 1 10239569 2024.05.29 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10235204 2024.05.27 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10235203 2024.05.27 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10222661 2024.05.25 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10222663 2024.05.25 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10222659 2024.05.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10222657 2024.05.25 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10222656 2024.05.25 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10222658 2024.05.25 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10227155 2024.05.25 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10222654 2024.05.25 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10209860 2024.05.24 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10208574 2024.05.24 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10208576 2024.05.24 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10208570 2024.05.24 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10208571 2024.05.24 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10206619 2024.05.24 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10206618 2024.05.22 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10206617 2024.05.22 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10199859 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10199860 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10199858 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10190835 2024.05.20 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10190834 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10190833 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10190832 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10190831 2024.05.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10190830 2024.05.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10190827 2024.05.19 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10172131 2024.05.18 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172130 2024.05.18 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10172128 2024.05.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10172127 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172124 2024.05.18 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10172123 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172119 2024.05.18 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10172120 2024.05.18 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10172118 2024.05.18 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10172116 2024.05.18 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10172117 2024.05.18 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10172113 2024.05.18 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10172111 2024.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10172115 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172112 2024.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10172114 2024.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10160566 2024.05.17 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10160527 2024.05.17 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10160525 2024.05.17 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10160522 2024.05.17 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10154731 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10149668 2024.05.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10149666 2024.05.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10149665 2024.05.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10149664 2024.05.15 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10126110 2024.05.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10117807 2024.05.12 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10117806 2024.05.12 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10117805 2024.05.12 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10116453 2024.05.11 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10116451 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10116452 2024.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 10116450 2024.05.11 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10116449 2024.05.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10116447 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10116448 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10116446 2024.05.11 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10126291 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10116464 2024.05.11 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10116463 2024.05.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10116462 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10116461 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10116460 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10116459 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10116458 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10116457 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10116456 2024.05.11 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10116455 2024.05.11 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10116439 2024.05.11 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10116438 2024.05.11 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10116437 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10116436 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10116435 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10116434 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10116433 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10116432 2024.05.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10116431 2024.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10116442 2024.05.11 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10116445 2024.05.11 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10116444 2024.05.10 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10121808 2024.05.10 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10083675 2024.05.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10083676 2024.05.07 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10083674 2024.05.07 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10083673 2024.05.07 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10083671 2024.05.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10083672 2024.05.07 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10082439 2024.05.07 WP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10078288 2024.05.06 WP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10067296 2024.05.05 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10057983 2024.05.04 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10057982 2024.05.04 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10051720 2024.05.03 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10051729 2024.05.03 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10053434 2024.05.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10053809 2024.05.03 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10051724 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10051722 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10051723 2024.05.03 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10051721 2024.05.03 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10037275 2024.05.03 WP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10036260 2024.05.02 WP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10034820 2024.05.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 10022707 2024.05.01 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10022708 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10022817 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10007915 2024.04.29 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10007910 2024.04.29 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9989286 2024.04.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9983193 2024.04.27 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9983194 2024.04.27 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9983189 2024.04.27 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9983190 2024.04.27 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9983188 2024.04.27 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9982473 2024.04.27 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9980137 2024.04.27 MB
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9983196 2024.04.26 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9970766 2024.04.26 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9968671 2024.04.26 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9968656 2024.04.26 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9970593 2024.04.26 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9964883 2024.04.25 MB
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9964881 2024.04.25 MB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9964880 2024.04.25 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9960331 2024.04.24 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9960330 2024.04.24 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 9960329 2024.04.24 MB
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9958094 2024.04.24 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9957758 2024.04.24 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9957756 2024.04.24 PM
rzadki alka, Alca torda 3 9957757 2024.04.24 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9957901 2024.04.24 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9957755 2024.04.24 PM
rzadki alka, Alca torda 19 9955175 2024.04.23 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 9955174 2024.04.23 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9955173 2024.04.23 MB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9955185 2024.04.23 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9952473 2024.04.23 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9951115 2024.04.22 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9951114 2024.04.22 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9951113 2024.04.22 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9951112 2024.04.22 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9948587 2024.04.22 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9948586 2024.04.22 PM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9948585 2024.04.22 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9948584 2024.04.22 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9948319 2024.04.22 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9948318 2024.04.22 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9948320 2024.04.22 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9948317 2024.04.22 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 9948316 2024.04.22 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9947191 2024.04.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9944336 2024.04.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9944334 2024.04.21 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9940626 2024.04.21 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940625 2024.04.21 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9940624 2024.04.21 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9940623 2024.04.21 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9940622 2024.04.21 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940621 2024.04.21 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9940620 2024.04.21 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9940619 2024.04.21 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940145 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940151 2024.04.21 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9940150 2024.04.21 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9940149 2024.04.21 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9940147 2024.04.21 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9940148 2024.04.21 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9940146 2024.04.21 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9940144 2024.04.21 WP
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 9930855 2024.04.19 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9930854 2024.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9930856 2024.04.19 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9934447 2024.04.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9930852 2024.04.19 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9937884 2024.04.19 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9930853 2024.04.19 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 9930849 2024.04.19 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 55 9919547 2024.04.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9919545 2024.04.16 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9919546 2024.04.16 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9919544 2024.04.16 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9911048 2024.04.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9911046 2024.04.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9911882 2024.04.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9911042 2024.04.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9911044 2024.04.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9896313 2024.04.13 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9896312 2024.04.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9890689 2024.04.13 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9883184 2024.04.11 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9875034 2024.04.10 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9872449 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9884843 2024.04.09 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9872450 2024.04.09 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9869663 2024.04.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9875290 2024.04.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9875278 2024.04.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9849784 2024.04.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849787 2024.04.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849786 2024.04.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849805 2024.04.06 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9849803 2024.04.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849801 2024.04.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9849802 2024.04.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849794 2024.04.06 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 18 9853242 2024.04.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9873040 2024.04.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9873046 2024.04.06 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9873062 2024.04.06 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9853462 2024.04.06 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9873061 2024.04.06 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9873027 2024.04.06 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 9853422 2024.04.06 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9853351 2024.04.06 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9879616 2024.04.06 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9846447 2024.04.06 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9911921 2024.04.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9849790 2024.04.06 MP
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9836300 2024.04.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9879378 2024.04.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9879600 2024.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9879388 2024.04.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9853564 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9853542 2024.04.06 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9853545 2024.04.06 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9853563 2024.04.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9853539 2024.04.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9853497 2024.04.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9853538 2024.04.06 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9853559 2024.04.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9853499 2024.04.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 9853552 2024.04.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9853547 2024.04.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 9873041 2024.04.06 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9824274 2024.04.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9783988 2024.03.30 WP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9765725 2024.03.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9765724 2024.03.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9765722 2024.03.27 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9765721 2024.03.27 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9765720 2024.03.27 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10070248 2024.03.25 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9742464 2024.03.24 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9726644 2024.03.22 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9723446 2024.03.21 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9723507 2024.03.21 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9718689 2024.03.20 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9718660 2024.03.19 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9688646 2024.03.16 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9680737 2024.03.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9680001 2024.03.14 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9680002 2024.03.14 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668772 2024.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668770 2024.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668769 2024.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668771 2024.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668767 2024.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668768 2024.03.12 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668766 2024.03.12 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9668765 2024.03.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9668762 2024.03.12 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9668761 2024.03.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668760 2024.03.12
pospolity żuraw, Grus grus 5 9668759 2024.03.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9668758 2024.03.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668754 2024.03.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668756 2024.03.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668753 2024.03.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9668757 2024.03.12 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9668755 2024.03.12 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9668752 2024.03.12 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9668748 2024.03.12 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9668750 2024.03.12 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9668751 2024.03.12 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9668749 2024.03.12 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9592470 2024.02.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9589681 2024.02.25 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9589682 2024.02.25 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589680 2024.02.25 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589685 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9589684 2024.02.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9589683 2024.02.25
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9589679 2024.02.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9588707 2024.02.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588706 2024.02.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588705 2024.02.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588704 2024.02.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588703 2024.02.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 9588699 2024.02.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9588702 2024.02.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9588701 2024.02.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588708 2024.02.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588700 2024.02.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588698 2024.02.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9588697 2024.02.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9588696 2024.02.25 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9574061 2024.02.22 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9574060 2024.02.22 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9574059 2024.02.22 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9574058 2024.02.22 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9568841 2024.02.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9560943 2024.02.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9560941 2024.02.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9560940 2024.02.18 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9554774 2024.02.18 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9554775 2024.02.18 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9554776 2024.02.18 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9551094 2024.02.17 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9551095 2024.02.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9545296 2024.02.15 PM
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 9545297 2024.02.15 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9545295 2024.02.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9545294 2024.02.15 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9546273 2024.02.15 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 9551616 2024.02.15 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9884835 2024.02.15 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9884817 2024.02.15 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 9551615 2024.02.15 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 9545293 2024.02.15 PM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9545292 2024.02.15 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 9545291 2024.02.15 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9545290 2024.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 9545287 2024.02.15 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9545289 2024.02.15 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9551549 2024.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9545288 2024.02.15 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9545286 2024.02.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9545283 2024.02.15 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9545285 2024.02.15 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9545282 2024.02.15 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9545281 2024.02.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9545279 2024.02.15 PM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9545276 2024.02.15 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9545277 2024.02.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9545280 2024.02.15 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9545278 2024.02.15 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9538256 2024.02.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9538263 2024.02.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9535779 2024.02.13 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9535566 2024.02.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9535564 2024.02.12 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9535563 2024.02.12 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9535561 2024.02.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9535562 2024.02.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9535560 2024.02.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9532487 2024.02.11 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9532488 2024.02.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9530530 2024.02.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9516450 2024.02.07 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9516449 2024.02.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9516448 2024.02.07 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9516447 2024.02.07 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9513306 2024.02.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9513308 2024.02.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9513307 2024.02.06 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9512075 2024.02.06 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9511501 2024.02.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9511502 2024.02.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9511672 2024.02.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9511500 2024.02.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9511503 2024.02.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9511499 2024.02.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9507568 2024.02.04 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9507567 2024.02.04 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9507565 2024.02.04 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9507566 2024.02.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9507563 2024.02.04 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9507564 2024.02.04 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9507562 2024.02.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9497130 2024.01.31 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9494343 2024.01.31 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9494344 2024.01.30 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9489367 2024.01.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9489366 2024.01.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9489365 2024.01.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2000 9489363 2024.01.29 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2000 9489364 2024.01.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9489362 2024.01.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9489593 2024.01.29 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9489361 2024.01.29 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9489357 2024.01.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9489356 2024.01.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9489355 2024.01.29 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9489354 2024.01.29 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9489353 2024.01.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9489352 2024.01.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9489351 2024.01.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9489350 2024.01.29 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 80 9489348 2024.01.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9489347 2024.01.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9489345 2024.01.29 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9489358 2024.01.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9489359 2024.01.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9489360 2024.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9481192 2024.01.28 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9481191 2024.01.28 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9481190 2024.01.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9481189 2024.01.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9481188 2024.01.28 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9481187 2024.01.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9481186 2024.01.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9481185 2024.01.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9481184 2024.01.28 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9481183 2024.01.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9477740 2024.01.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9471218 2024.01.26 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9470452 2024.01.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9470453 2024.01.25 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9470450 2024.01.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9470454 2024.01.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9470451 2024.01.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 9470446 2024.01.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9470448 2024.01.25 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9470447 2024.01.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9470445 2024.01.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9470443 2024.01.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9470442 2024.01.25 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9470444 2024.01.25 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9470440 2024.01.25 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9470439 2024.01.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9461358 2024.01.21 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9461356 2024.01.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9484104 2024.01.20 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9453737 2024.01.20 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9453738 2024.01.20 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9453734 2024.01.20 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9453736 2024.01.20 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 9484102 2024.01.20 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9478504 2024.01.20 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9478505 2024.01.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 200 9444917 2024.01.18 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9444919 2024.01.18 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9444913 2024.01.18 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9444911 2024.01.18 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9444915 2024.01.18 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9444912 2024.01.18 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9441750 2024.01.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9441752 2024.01.16 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9441749 2024.01.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9441751 2024.01.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9376497 2024.01.14 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9368464 2024.01.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9368463 2024.01.13 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9368458 2024.01.13 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9368459 2024.01.13 WP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9367094 2024.01.13 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9370254 2024.01.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9368461 2024.01.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9368462 2024.01.13 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9368460 2024.01.13 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9553890 2024.01.12 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9363626 2024.01.12 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9363629 2024.01.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9363627 2024.01.12 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9357793 2024.01.11 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9357792 2024.01.11 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9357791 2024.01.11 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9357790 2024.01.11 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9357789 2024.01.11 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9357788 2024.01.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 9357786 2024.01.11 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9357787 2024.01.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9351731 2024.01.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9351732 2024.01.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350600 2024.01.09 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9350599 2024.01.09 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9350598 2024.01.09 WP
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 9351677 2024.01.09 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 70 9552611 2024.01.09 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9351689 2024.01.09 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9344398 2024.01.07 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9337441 2024.01.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9337442 2024.01.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9337443 2024.01.06 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 10025929 2024.01.06 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9335284 2024.01.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9332350 2024.01.05 WP
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9358289 2024.01.04 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9326082 2024.01.03 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9553891 2024.01.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9315786 2024.01.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9315789 2024.01.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9315787 2024.01.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9553887 2024.01.01 WP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...