DRUŻYNA

Drużyna: megaslay420. Obserwator: Maks Jakubczak

Liczba gatunków: 220

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 83 872 83 83 5 9 28 41
2 25 56 108 25 1 11 9 4
3 32 99 140 32 1 9 18 4
4 20 63 159 19 1 3 14 1
5 199 649 220 168 1 50 68 49
6 0 0 220 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10144073 2024.05.11 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10122833 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10143750 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10143694 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10144474 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10144053 2024.05.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10144487 2024.05.11 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10143726 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10149963 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10143701 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 10144490 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10144017 2024.05.11 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 10144462 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10143730 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10144021 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10143746 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10144241 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 10144205 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 10144207 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 10144206 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10144212 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10144471 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 10143696 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10143744 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10143705 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10143732 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10144464 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10144465 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10144431 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10144040 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10143703 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10122832 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10143699 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10144486 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10144470 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10143702 2024.05.11 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10144489 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10144456 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10122803 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10143752 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10143704 2024.05.11 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10144428 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10144018 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 10143740 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10148571 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10143738 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10144469 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10144074 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10144042 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10143755 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10144068 2024.05.11 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10143735 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10144458 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10144091 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10143733 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10143745 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10143748 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10144170 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10144045 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10144415 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 10144478 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10144416 2024.05.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10144482 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10143689 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10143734 2024.05.11 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10143698 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10143709 2024.05.11 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10143692 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10144048 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10143753 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10144463 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10143691 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10143757 2024.05.11 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10143690 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10143711 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10144430 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10144121 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10143700 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10143747 2024.05.11 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10143707 2024.05.11 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10144095 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10143727 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10144014 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10144064 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 10143728 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10122850 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10143706 2024.05.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10144020 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10143708 2024.05.11 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10144479 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10144092 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 135 10144476 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10144096 2024.05.11 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10144483 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 10144422 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10144039 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 10144423 2024.05.11 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10122852 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10144209 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10144016 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10144485 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10144041 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10144452 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10144050 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10143710 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10143749 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10144043 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10143751 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10144047 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 10144466 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10144065 2024.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10144467 2024.05.11 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10144480 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10144450 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10143693 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10144072 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10144049 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10144211 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10143697 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10144015 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10144425 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 10144210 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10144424 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10143737 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10144208 2024.05.11 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10144426 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10122848 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10144044 2024.05.11 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10122854 2024.05.11 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10122836 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10144427 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 10144421 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 10122851 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10144019 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 10144481 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10144242 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10144046 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10143742 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10144429 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10144052 2024.05.11 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10122849 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10144432 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10143731 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10144203 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10143743 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10143736 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10143739 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10143756 2024.05.11 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10122800 2024.05.10 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10099622 2024.05.09 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10083642 2024.05.06 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10083635 2024.05.06 LB
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10083641 2024.05.06 LB
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10083643 2024.05.06 ŚL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 10083606 2024.05.05 LB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10083605 2024.05.05 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10083609 2024.05.05 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10083608 2024.05.05 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10083600 2024.05.04 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 11 10083590 2024.05.04 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10083589 2024.05.04 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10083602 2024.05.04 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10083598 2024.05.04 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 10083587 2024.05.04 LB
rzadki dubelt, Gallinago media 3 10083603 2024.05.04 LB
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10083596 2024.05.04 LB
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10083588 2024.05.04 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 10083591 2024.05.04 LB
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 10083521 2024.05.03 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10083520 2024.05.02 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10083519 2024.05.02 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10083504 2024.05.02 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10083505 2024.05.02 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10083516 2024.05.02 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10083506 2024.05.02 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10083517 2024.05.02 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10083503 2024.05.02 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 10083502 2024.05.02 PL
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10013608 2024.05.01 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10083236 2024.05.01 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10083187 2024.05.01 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10083197 2024.05.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10083389 2024.05.01 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10083239 2024.05.01 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10083234 2024.05.01 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 4 10083493 2024.05.01 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10083233 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 60 10083235 2024.05.01 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10083390 2024.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10083188 2024.05.01 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10083237 2024.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10083393 2024.05.01 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10083238 2024.05.01 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10083475 2024.05.01 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10083477 2024.05.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10083494 2024.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10083356 2024.05.01 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10083357 2024.05.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10083445 2024.05.01 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 9993062 2024.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 9993065 2024.04.28 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 9993014 2024.04.28 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9993058 2024.04.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 9993012 2024.04.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 9993011 2024.04.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 9993064 2024.04.28 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9993057 2024.04.28 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 9993059 2024.04.28 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9993060 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9899991 2024.04.12 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857984 2024.04.08 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9857981 2024.04.07 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9857975 2024.04.06 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9857973 2024.04.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9857974 2024.04.06 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9828247 2024.04.05 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9828248 2024.04.05 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9803055 2024.04.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9803054 2024.04.01 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9796618 2024.03.31 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9789279 2024.03.31 ŚL
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9796617 2024.03.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9779907 2024.03.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9779906 2024.03.30 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9742027 2024.03.23 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9742026 2024.03.23 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 42 9742164 2024.03.23 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9741942 2024.03.23 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9742166 2024.03.23 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9747693 2024.03.23 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9741969 2024.03.23 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9742169 2024.03.23 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9747692 2024.03.23 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9742059 2024.03.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9724185 2024.03.22 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9719804 2024.03.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9698672 2024.03.16 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 9698673 2024.03.16 ŚL
rzadki puchacz, Bubo bubo 2 9663031 2024.03.10
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 9663026 2024.03.10
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9663028 2024.03.10
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9663030 2024.03.10
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9663027 2024.03.10
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9663801 2024.03.10
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9663032 2024.03.10
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9663025 2024.03.10
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9663029 2024.03.10
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9654121 2024.03.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9629017 2024.03.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9618779 2024.03.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9618762 2024.03.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9698800 2024.02.25 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9698792 2024.02.25 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9698793 2024.02.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9698758 2024.02.24 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9585157 2024.02.24 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9585209 2024.02.24 ŚL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9585171 2024.02.24 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9585223 2024.02.24 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9585213 2024.02.24 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9585172 2024.02.24 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9585174 2024.02.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 9585212 2024.02.24 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9577340 2024.02.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9577337 2024.02.18 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9577339 2024.02.18 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9577338 2024.02.18 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9577331 2024.02.17 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9577333 2024.02.17 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9577332 2024.02.17 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9577329 2024.02.17 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9577335 2024.02.17 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9577336 2024.02.17 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9577330 2024.02.17 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9577334 2024.02.17 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9577328 2024.02.15 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9470094 2024.01.24 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9463973 2024.01.21 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 9464007 2024.01.21 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9463963 2024.01.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 20 9464003 2024.01.21 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9464006 2024.01.21 ŁD
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9463906 2024.01.21 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9473766 2024.01.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9463961 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 32 9463962 2024.01.21 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9463972 2024.01.21 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9463974 2024.01.21 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9463894 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9463965 2024.01.21 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9463959 2024.01.21 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 4 9463993 2024.01.21 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9449393 2024.01.14 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9376740 2024.01.13 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9376669 2024.01.13 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9376666 2024.01.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9376667 2024.01.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 120 9376668 2024.01.13 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9376735 2024.01.13 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9362516 2024.01.12 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9356256 2024.01.09 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 49 9348288 2024.01.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9337842 2024.01.06
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 9337666 2024.01.06 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9337843 2024.01.06 OP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9337696 2024.01.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9337670 2024.01.06 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9337669 2024.01.06 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9337826 2024.01.06 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 9337827 2024.01.06 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9337828 2024.01.06 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9337800 2024.01.06 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9337834 2024.01.06 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 9337668 2024.01.06 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9337656 2024.01.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 50 9337799 2024.01.06 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9337830 2024.01.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9337673 2024.01.06 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9337825 2024.01.06 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9337653 2024.01.06 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9348078 2024.01.06 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9337657 2024.01.06 WP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9338245 2024.01.06 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9338374 2024.01.06 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9337658 2024.01.06 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9337832 2024.01.06 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9337824 2024.01.06 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9337655 2024.01.06 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9337677 2024.01.06 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9337801 2024.01.06 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9328409 2024.01.04 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9324094 2024.01.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9324092 2024.01.02 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9324095 2024.01.02 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 9324096 2024.01.02 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9319751 2024.01.02 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9324093 2024.01.02 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9319403 2024.01.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 9324091 2024.01.02 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9320978 2024.01.02 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 21 9319402 2024.01.02 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 9315793 2024.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 40 9315797 2024.01.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9315788 2024.01.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9315782 2024.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 9315783 2024.01.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 25 9315784 2024.01.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9315812 2024.01.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9315814 2024.01.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9315778 2024.01.01 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9315808 2024.01.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9315810 2024.01.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9315811 2024.01.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9315807 2024.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9315795 2024.01.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 17 9315818 2024.01.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9315816 2024.01.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9315780 2024.01.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9319366 2024.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...