DRUŻYNA

Drużyna: Świdrzańska. Obserwator: Remigiusz Chlewicki

Liczba gatunków: 153

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 17 20 17 17 0 0 8 9
2 24 29 34 24 0 2 9 13
3 98 371 83 65 0 10 28 27
4 108 523 135 92 0 17 39 36
5 22 60 148 17 0 6 9 2
6 69 116 153 41 1 5 20 15
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10338590 2024.06.15 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338591 2024.06.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10338592 2024.06.15 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 10338588 2024.06.15 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10338589 2024.06.15 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10338364 2024.06.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338363 2024.06.15 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10338361 2024.06.15 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10338362 2024.06.15 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 10340216 2024.06.14 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 10340536 2024.06.14 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10340254 2024.06.14 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10326160 2024.06.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10326159 2024.06.12 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10326140 2024.06.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10326131 2024.06.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10326134 2024.06.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10326132 2024.06.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10326135 2024.06.12 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10326138 2024.06.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10326139 2024.06.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10326129 2024.06.12 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10326040 2024.06.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10326038 2024.06.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10326039 2024.06.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10326036 2024.06.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10326035 2024.06.12 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10326037 2024.06.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10326034 2024.06.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10326033 2024.06.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10326032 2024.06.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10326031 2024.06.12 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10326030 2024.06.12 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10326687 2024.06.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10326688 2024.06.12 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10299417 2024.06.07 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 10299423 2024.06.07 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10299422 2024.06.07 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10299426 2024.06.07 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10299418 2024.06.07 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10299420 2024.06.07 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10299421 2024.06.07 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10299419 2024.06.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10299425 2024.06.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10299416 2024.06.07 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10299446 2024.06.07 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 10299488 2024.06.07 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10299492 2024.06.07 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10290813 2024.06.05 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10290812 2024.06.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10290811 2024.06.05 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10290810 2024.06.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10290739 2024.06.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10290738 2024.06.05 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10290736 2024.06.05 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10290737 2024.06.05 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10290717 2024.06.05 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10290716 2024.06.05 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10290685 2024.06.05 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10290682 2024.06.05 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10290683 2024.06.05 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10290611 2024.06.05 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10290612 2024.06.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10290613 2024.06.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10290587 2024.06.05 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10290556 2024.06.05 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10290058 2024.06.05 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10290059 2024.06.05 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10267163 2024.06.01 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10238446 2024.05.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10238416 2024.05.28 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 10238415 2024.05.28 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10238414 2024.05.28 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 10238284 2024.05.28 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10232659 2024.05.27 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10232475 2024.05.27 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10232455 2024.05.27 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10197344 2024.05.21 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10197346 2024.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10136000 2024.05.13 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10135963 2024.05.13 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10094502 2024.05.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10082560 2024.05.07 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10061478 2024.05.05 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10061477 2024.05.05 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10063110 2024.05.05 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10063116 2024.05.05 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10058899 2024.05.04 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10053516 2024.05.04 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10053432 2024.05.04 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10053426 2024.05.04 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10009932 2024.04.30 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10009790 2024.04.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10009709 2024.04.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10010340 2024.04.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10000199 2024.04.29 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10000112 2024.04.29 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10000084 2024.04.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9999835 2024.04.29 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9999602 2024.04.29 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9999281 2024.04.29 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9999258 2024.04.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9989958 2024.04.28 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9990145 2024.04.27 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9990146 2024.04.27 LB
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9990147 2024.04.27 LB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9990135 2024.04.27 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9990148 2024.04.27 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9990149 2024.04.27 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9990195 2024.04.27 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9990196 2024.04.27 LB
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9990194 2024.04.27 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9990192 2024.04.27 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9990158 2024.04.27 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9990159 2024.04.27 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9990150 2024.04.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9990124 2024.04.27 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9990125 2024.04.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9990054 2024.04.27 LB
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 9990053 2024.04.27 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9990063 2024.04.27 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 9990061 2024.04.27 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9990067 2024.04.27 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9990065 2024.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9990064 2024.04.27 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9989978 2024.04.27 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9989980 2024.04.27 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9989972 2024.04.27 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9990011 2024.04.27 LB
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9989970 2024.04.27 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9990042 2024.04.27 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9989959 2024.04.27 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9989961 2024.04.27 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9989960 2024.04.27 LB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9994514 2024.04.27 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9989971 2024.04.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9989979 2024.04.27 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 9989973 2024.04.27 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9989968 2024.04.27 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 9989975 2024.04.27 LB
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 9989977 2024.04.27 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9989969 2024.04.27 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9990043 2024.04.27 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9990044 2024.04.27 LB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9989974 2024.04.27 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9989963 2024.04.27 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9990052 2024.04.27 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9990047 2024.04.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 9990097 2024.04.27 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9990098 2024.04.27 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9990123 2024.04.27 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9990103 2024.04.27 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9990093 2024.04.27 LB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9990101 2024.04.27 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9990073 2024.04.27 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9990075 2024.04.27 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9990079 2024.04.27 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9990091 2024.04.27 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9990105 2024.04.27 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9990087 2024.04.27 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9990100 2024.04.27 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9990078 2024.04.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9990092 2024.04.27 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9990089 2024.04.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9990083 2024.04.27 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9990085 2024.04.27 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9990086 2024.04.27 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9990102 2024.04.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9990094 2024.04.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9990070 2024.04.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9990077 2024.04.27 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9990071 2024.04.27 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9989938 2024.04.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9989937 2024.04.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9989934 2024.04.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9989935 2024.04.27 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9973406 2024.04.27 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9973396 2024.04.27 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9968559 2024.04.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9968557 2024.04.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9959993 2024.04.24 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9960012 2024.04.24 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 9960011 2024.04.24 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9960005 2024.04.24 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9960007 2024.04.24 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9960009 2024.04.24 MZ
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9960008 2024.04.24 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9960004 2024.04.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9990361 2024.04.24 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9990360 2024.04.24 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9956412 2024.04.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9956179 2024.04.23 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 19 9957704 2024.04.23 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9956180 2024.04.23 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9956178 2024.04.23 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9882238 2024.04.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9872352 2024.04.09 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9865199 2024.04.08 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9801809 2024.04.01 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9789410 2024.03.31 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9778891 2024.03.30 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9779053 2024.03.30 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 9779059 2024.03.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9779480 2024.03.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9783925 2024.03.30 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9778933 2024.03.30 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9778892 2024.03.30 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9779070 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9779472 2024.03.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9771169 2024.03.29 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9771162 2024.03.29 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9775139 2024.03.29 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 8 9771168 2024.03.29 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9771166 2024.03.29 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9771163 2024.03.29 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9771161 2024.03.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9769459 2024.03.28 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9769457 2024.03.28 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9759051 2024.03.26 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9759045 2024.03.26 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9759049 2024.03.26 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9759067 2024.03.26 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9759050 2024.03.26 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9759052 2024.03.26 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9759048 2024.03.26 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9759044 2024.03.26 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9759071 2024.03.26 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9759069 2024.03.26 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9759043 2024.03.26 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 9759070 2024.03.26 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9759068 2024.03.26 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9759047 2024.03.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9759046 2024.03.26 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9688382 2024.03.15 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9688399 2024.03.15 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9688398 2024.03.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9688397 2024.03.15 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9688394 2024.03.15 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9688400 2024.03.15 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9688395 2024.03.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9688396 2024.03.15 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9674422 2024.03.13 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9672885 2024.03.13 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9674415 2024.03.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9674431 2024.03.13 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9674421 2024.03.13 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9674410 2024.03.13 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9674435 2024.03.13 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9674427 2024.03.13 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9674426 2024.03.13 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9672838 2024.03.13 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 4 9672742 2024.03.13 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9672747 2024.03.13 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9672756 2024.03.13 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9674419 2024.03.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9674418 2024.03.13 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9672755 2024.03.13 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9674425 2024.03.13 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9674417 2024.03.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9674412 2024.03.13 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9672757 2024.03.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9674423 2024.03.13 ŁD
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9674413 2024.03.13 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9672886 2024.03.13 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9674430 2024.03.13 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9674429 2024.03.13 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 9672661 2024.03.13 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9672700 2024.03.13 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9674428 2024.03.13 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9672752 2024.03.13 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9672765 2024.03.13 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9674424 2024.03.13 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9674409 2024.03.13 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9672753 2024.03.13 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9674420 2024.03.13 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9674434 2024.03.13 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9674408 2024.03.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9674407 2024.03.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9674432 2024.03.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9674433 2024.03.13 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9661696 2024.03.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9661699 2024.03.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9661700 2024.03.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9661697 2024.03.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9661719 2024.03.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9661695 2024.03.10 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9661693 2024.03.10 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9661720 2024.03.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9661698 2024.03.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9651022 2024.03.09 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9618252 2024.03.02 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9618119 2024.03.02 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9618248 2024.03.02 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9618233 2024.03.02 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9618250 2024.03.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9618249 2024.03.02 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9618251 2024.03.02 ŁD
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9599309 2024.02.27 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9599326 2024.02.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9599315 2024.02.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9599325 2024.02.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9599316 2024.02.27 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9599311 2024.02.27 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9599310 2024.02.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9599324 2024.02.27 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9599313 2024.02.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9599323 2024.02.27 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9599312 2024.02.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9599321 2024.02.27 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9561494 2024.02.18 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9561755 2024.02.18 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9561678 2024.02.18 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9561738 2024.02.18 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9561731 2024.02.18 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9561668 2024.02.18 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9561745 2024.02.18 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9561742 2024.02.18 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9561664 2024.02.18 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9561653 2024.02.18 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9561508 2024.02.18 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9561727 2024.02.18 ŁD
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9340805 2024.01.07 MZ
pospolity kos, Turdus merula 4 9340804 2024.01.07 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9340377 2024.01.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9340378 2024.01.07 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9340379 2024.01.07 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9325464 2024.01.03 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9325430 2024.01.03 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9325444 2024.01.03 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9325440 2024.01.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9325432 2024.01.03 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9325458 2024.01.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9325441 2024.01.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9325442 2024.01.03 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9325431 2024.01.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9325463 2024.01.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9325445 2024.01.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9325461 2024.01.03 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...