DRUŻYNA

Drużyna: E-lanus. Obserwator: Konrad Bieńkowski

Liczba gatunków: 213

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 105 320 102 102 4 22 38 38
2 69 368 129 55 3 19 13 20
3 181 391 148 108 0 16 46 46
4 224 441 189 100 1 17 44 38
5 191 379 212 104 1 24 43 36
6 1 1 213 1 0 1 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10264616 2024.06.01 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 32 10264615 2024.05.30 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10211171 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10211178 2024.05.25 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10211189 2024.05.25 ZP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10211186 2024.05.24 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10211188 2024.05.24 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10211185 2024.05.24 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10211184 2024.05.24 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10211183 2024.05.24 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10211181 2024.05.24 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10211180 2024.05.24 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10211179 2024.05.24 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10211177 2024.05.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10211176 2024.05.24 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10211187 2024.05.24 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10211175 2024.05.24 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10211173 2024.05.24 ZP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10211172 2024.05.24 ZP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10211182 2024.05.24 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10211168 2024.05.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10211167 2024.05.24 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211162 2024.05.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10211163 2024.05.24 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10211174 2024.05.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10211159 2024.05.24 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10211157 2024.05.24 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10211154 2024.05.24 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10211170 2024.05.24 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10211151 2024.05.24 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10211152 2024.05.24 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10211147 2024.05.24 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10211146 2024.05.24 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10211144 2024.05.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10211141 2024.05.24 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10211140 2024.05.24 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10211169 2024.05.24 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10211164 2024.05.24 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10211166 2024.05.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10211165 2024.05.24 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10211161 2024.05.24 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10211160 2024.05.24 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10211158 2024.05.24 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10211156 2024.05.24 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10211155 2024.05.24 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10211153 2024.05.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10211150 2024.05.24 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10211149 2024.05.24 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10211148 2024.05.24 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10211145 2024.05.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10211143 2024.05.24 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10211142 2024.05.24 ZP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10209547 2024.05.22 ZP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10209546 2024.05.22 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10170950 2024.05.18 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10170952 2024.05.18 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10170951 2024.05.18 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10170948 2024.05.18 ZP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10170947 2024.05.18 ZP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10170949 2024.05.18 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10170946 2024.05.18 ZP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10170945 2024.05.17 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10131323 2024.05.12 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10131322 2024.05.12 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10131321 2024.05.12 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10131320 2024.05.12 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10131319 2024.05.12 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10131317 2024.05.12 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10131318 2024.05.12 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10131338 2024.05.12 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10131339 2024.05.12 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10131337 2024.05.12 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10131336 2024.05.12 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10131335 2024.05.12 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10131334 2024.05.12 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10131333 2024.05.12 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10131331 2024.05.12 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10131332 2024.05.12 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131330 2024.05.12 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10131329 2024.05.12 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10131328 2024.05.12 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10131327 2024.05.12 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10131326 2024.05.12 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10131325 2024.05.12 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10131324 2024.05.12 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10131316 2024.05.12 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10131315 2024.05.12 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10131314 2024.05.12 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10131313 2024.05.12 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10131312 2024.05.12 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10131311 2024.05.12 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10131310 2024.05.12 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10131309 2024.05.12 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10131308 2024.05.12 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 10131307 2024.05.12 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10131306 2024.05.12 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10131305 2024.05.12 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10131304 2024.05.12 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10131303 2024.05.12 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10131302 2024.05.12 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10131301 2024.05.12 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10131355 2024.05.12 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10131354 2024.05.12 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10131353 2024.05.12 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 10131352 2024.05.12 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10131351 2024.05.12 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10131350 2024.05.12 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10131349 2024.05.12 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131348 2024.05.12 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10131347 2024.05.12 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10131346 2024.05.12 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10131344 2024.05.12 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10131345 2024.05.12 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10131343 2024.05.12 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10131342 2024.05.12 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10131341 2024.05.12 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10131340 2024.05.12 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10116486 2024.05.11 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10116485 2024.05.11 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10116484 2024.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10116481 2024.05.11 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10116479 2024.05.11 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10116482 2024.05.11 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10116483 2024.05.11 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10116478 2024.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10116477 2024.05.11 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10116480 2024.05.11 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10116476 2024.05.11 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10116474 2024.05.11 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10116473 2024.05.11 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10116475 2024.05.11 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10091675 2024.05.09 ZP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10091674 2024.05.09 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10077473 2024.05.06 ZP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 10077472 2024.05.06 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10077470 2024.05.06 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10077469 2024.05.06 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10077471 2024.05.06 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10068474 2024.05.05 MB
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10068473 2024.05.04 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 10068471 2024.05.04 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10068472 2024.05.04 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10050068 2024.05.04 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10049026 2024.05.04 ZP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10048827 2024.05.04 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10048825 2024.05.03 ZP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10048823 2024.05.03 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10048824 2024.05.03 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10048820 2024.05.03 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10048817 2024.05.03 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10048816 2024.05.03 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10048828 2024.05.03 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10048811 2024.05.03 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10048809 2024.05.03 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10048810 2024.05.03 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10048808 2024.05.03 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 10048806 2024.05.03 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10048807 2024.05.03 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 10048805 2024.05.03 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10048835 2024.05.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10048834 2024.05.03 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10048832 2024.05.03 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10048833 2024.05.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10048830 2024.05.03 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10048831 2024.05.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10048829 2024.05.03 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10048826 2024.05.03 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10048822 2024.05.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10048821 2024.05.03 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10048819 2024.05.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10048818 2024.05.03 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10048815 2024.05.03 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10048814 2024.05.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10048813 2024.05.03 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10048812 2024.05.03 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10030868 2024.05.02 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 5 10021412 2024.05.01 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10021413 2024.05.01 ZP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10021419 2024.05.01 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 10021410 2024.05.01 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10021406 2024.05.01 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 10021409 2024.05.01 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10021414 2024.05.01 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 60 10021407 2024.05.01 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 3 10021415 2024.05.01 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 10021417 2024.05.01 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10021418 2024.05.01 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10021420 2024.05.01 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10021411 2024.05.01 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10021416 2024.05.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 10021421 2024.05.01 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 19 10021408 2024.05.01 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10009835 2024.04.30 ZP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10009834 2024.04.29 ZP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9992126 2024.04.28 ZP
rzadki drzemlik, Falco columbarius 3 9992125 2024.04.28 ZP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 9992124 2024.04.28 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 9992123 2024.04.28 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9992119 2024.04.28 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9992121 2024.04.28 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9992122 2024.04.28 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 9992120 2024.04.28 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 11 9992117 2024.04.28 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 9992118 2024.04.28 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 35 9992115 2024.04.28 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 9992116 2024.04.28 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9992114 2024.04.28 ZP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 9992113 2024.04.28 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 9992112 2024.04.28 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9992111 2024.04.28 ZP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9992109 2024.04.28 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9992110 2024.04.28 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9992108 2024.04.28 ZP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9980515 2024.04.27 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9980516 2024.04.27 ZP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 9980514 2024.04.27 ZP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9980513 2024.04.27 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9969337 2024.04.26 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9965843 2024.04.25 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9965842 2024.04.25 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9965844 2024.04.25 ZP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9965839 2024.04.25 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9965838 2024.04.25 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9965840 2024.04.25 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9965841 2024.04.24 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9965836 2024.04.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9965837 2024.04.24 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9965835 2024.04.24 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9965832 2024.04.24 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9965834 2024.04.24 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9965833 2024.04.24 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9965830 2024.04.24 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9965831 2024.04.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9965829 2024.04.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9965828 2024.04.24 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9965826 2024.04.24 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9965827 2024.04.24 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9965825 2024.04.24 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9965823 2024.04.24 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9965824 2024.04.24 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9965822 2024.04.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965821 2024.04.24 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9965818 2024.04.24 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9965820 2024.04.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9965819 2024.04.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9965816 2024.04.24 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9965817 2024.04.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9965815 2024.04.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9965813 2024.04.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9965814 2024.04.24 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9957271 2024.04.23 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9957270 2024.04.23 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9957269 2024.04.23 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9957268 2024.04.23 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9957267 2024.04.23 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9957286 2024.04.23 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9957287 2024.04.22 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9957285 2024.04.22 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9957283 2024.04.22 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9957284 2024.04.22 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9957282 2024.04.22 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9957281 2024.04.22 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9957280 2024.04.22 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9957279 2024.04.22 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9957278 2024.04.22 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9957277 2024.04.22 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9957276 2024.04.22 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9957273 2024.04.22 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9957272 2024.04.22 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9957275 2024.04.22 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9957274 2024.04.22 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9957266 2024.04.22 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9957257 2024.04.22 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9957265 2024.04.22 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9957264 2024.04.22 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9957263 2024.04.22 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9957262 2024.04.22 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9957259 2024.04.22 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9957261 2024.04.22 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9957255 2024.04.22 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9957258 2024.04.22 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9957260 2024.04.22 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9957254 2024.04.22 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9957253 2024.04.22 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9957256 2024.04.22 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9957252 2024.04.22 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9957251 2024.04.22 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9947838 2024.04.21 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9947837 2024.04.21 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9947835 2024.04.21 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9947839 2024.04.21 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9947834 2024.04.21 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9947836 2024.04.21 ZP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9947831 2024.04.21 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9947833 2024.04.21 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9947832 2024.04.20 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9947829 2024.04.20 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9947826 2024.04.20 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9947830 2024.04.20 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9947825 2024.04.20 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9947828 2024.04.20 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9947827 2024.04.20 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9947822 2024.04.20 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9947824 2024.04.20 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9947820 2024.04.20 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9947821 2024.04.20 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9947823 2024.04.20 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9947819 2024.04.20 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9947818 2024.04.20 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9947817 2024.04.20 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9947815 2024.04.20 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9947816 2024.04.20 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9931971 2024.04.19 ZP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9931972 2024.04.16 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9931973 2024.04.16 ZP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9908790 2024.04.14 ZP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9908789 2024.04.14 ZP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9908788 2024.04.14 ZP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9908786 2024.04.14 ZP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9908787 2024.04.14 ZP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9908785 2024.04.14 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9908784 2024.04.14 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9908782 2024.04.14 ZP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9908783 2024.04.14 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9908781 2024.04.14 ZP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9878543 2024.04.10 ZP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9863898 2024.04.08 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9863897 2024.04.08 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9856761 2024.04.07 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9855322 2024.04.07 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9855321 2024.04.07 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9855324 2024.04.07 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9856759 2024.04.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9855323 2024.04.07 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9856757 2024.04.07 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9856755 2024.04.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9855729 2024.04.07 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9855732 2024.04.07 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9855728 2024.04.07 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9855727 2024.04.07 ZP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9855726 2024.04.07 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9855731 2024.04.07 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9855725 2024.04.07 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9855730 2024.04.07 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9855724 2024.04.07 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9855722 2024.04.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9855723 2024.04.07 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9855720 2024.04.07 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9855719 2024.04.07 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9855721 2024.04.07 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9855716 2024.04.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9855717 2024.04.07 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9856760 2024.04.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9855329 2024.04.07 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9856758 2024.04.07 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9856756 2024.04.07 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9855330 2024.04.07 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9855328 2024.04.07 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9856754 2024.04.07 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9855327 2024.04.07 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9856753 2024.04.07 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9856752 2024.04.07 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9856751 2024.04.07 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9856750 2024.04.07 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9855326 2024.04.07 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9856749 2024.04.07 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9856748 2024.04.07 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9855325 2024.04.07 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9844324 2024.04.06 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9844323 2024.04.06 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9844322 2024.04.06 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9844321 2024.04.06 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9844320 2024.04.06 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9844319 2024.04.06 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9844318 2024.04.06 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9844317 2024.04.06 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9844316 2024.04.06 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9844315 2024.04.06 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9844314 2024.04.06 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 9844313 2024.04.06 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9844312 2024.04.06 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9844311 2024.04.06 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9844309 2024.04.06 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9844310 2024.04.06 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9844307 2024.04.06 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9844306 2024.04.06 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9844308 2024.04.06 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9844305 2024.04.06 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9844304 2024.04.06 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9844303 2024.04.06 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9844302 2024.04.06 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9844301 2024.04.06 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9844300 2024.04.06 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9844295 2024.04.06 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9844294 2024.04.06 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9844299 2024.04.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9844298 2024.04.06 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9844293 2024.04.06 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9844292 2024.04.06 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9844297 2024.04.06 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9844296 2024.04.06 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9844291 2024.04.06 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9844290 2024.04.06 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9844288 2024.04.06 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9844287 2024.04.06 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9844289 2024.04.06 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9844285 2024.04.06 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9844286 2024.04.06 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9832395 2024.04.05 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9832393 2024.04.05 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9832394 2024.04.05 ZP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9832392 2024.04.05 ZP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 9826529 2024.04.05 ZP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9816144 2024.04.03 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9815814 2024.04.03 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9815815 2024.04.03 ZP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9791677 2024.03.31 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9785275 2024.03.30 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9785274 2024.03.30 ZP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9785273 2024.03.30 ZP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 2 9778456 2024.03.29 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9778458 2024.03.26 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9778455 2024.03.26 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9778454 2024.03.26 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9778457 2024.03.26 ZP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9753238 2024.03.26 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9753239 2024.03.25 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9745517 2024.03.24 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9745518 2024.03.24 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9745512 2024.03.24 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9745510 2024.03.24 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9745514 2024.03.24 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9745507 2024.03.24 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9745513 2024.03.24 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 9745506 2024.03.24 ZP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9745511 2024.03.24 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9745516 2024.03.24 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9745509 2024.03.24 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9745508 2024.03.24 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9745505 2024.03.24 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9745515 2024.03.24 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9745504 2024.03.24 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9745503 2024.03.24 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9745470 2024.03.24 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9745469 2024.03.24 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9745468 2024.03.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9745467 2024.03.24 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9745465 2024.03.24 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9745464 2024.03.24 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9745463 2024.03.24 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9745459 2024.03.24 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9745460 2024.03.24 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9745458 2024.03.24 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9745461 2024.03.24 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9745462 2024.03.24 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9745466 2024.03.24 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9745457 2024.03.24 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9745456 2024.03.24 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9745455 2024.03.24 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9745486 2024.03.24 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9745482 2024.03.24 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9745485 2024.03.24 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9745484 2024.03.24 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9745483 2024.03.24 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9745481 2024.03.24 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9745477 2024.03.24 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9745479 2024.03.24 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9745478 2024.03.24 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9745475 2024.03.24 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9745480 2024.03.24 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9745476 2024.03.24 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9745474 2024.03.24 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9745472 2024.03.24 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 9745471 2024.03.24 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9745473 2024.03.24 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9745502 2024.03.24 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9745500 2024.03.24 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9745499 2024.03.24 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9745501 2024.03.24 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9745495 2024.03.24 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9745493 2024.03.24 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9745496 2024.03.24 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9745498 2024.03.24 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9745494 2024.03.24 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9745439 2024.03.24 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9745442 2024.03.24 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9745440 2024.03.24 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9745451 2024.03.24 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9745450 2024.03.24 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9745448 2024.03.24 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9745453 2024.03.24 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9745441 2024.03.24 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9745444 2024.03.24 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9745492 2024.03.24 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9745497 2024.03.24 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9745487 2024.03.24 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9745446 2024.03.24 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9745445 2024.03.24 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9745449 2024.03.24 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9745454 2024.03.24 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9745490 2024.03.24 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9745443 2024.03.24 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9745491 2024.03.24 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9745447 2024.03.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9745452 2024.03.24 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9745488 2024.03.24 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9745489 2024.03.24 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9738262 2024.03.17 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9738261 2024.03.17 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9738260 2024.03.17 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9738259 2024.03.17 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9738258 2024.03.17 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9738256 2024.03.17 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9738257 2024.03.17 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9738255 2024.03.17 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9738238 2024.03.17 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9738237 2024.03.17 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 9738236 2024.03.17 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9738235 2024.03.17 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9738233 2024.03.17 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9738232 2024.03.17 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9738231 2024.03.17 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9738229 2024.03.17 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9738230 2024.03.17 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9738234 2024.03.17 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9738228 2024.03.17 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9738227 2024.03.17 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9738226 2024.03.17 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9738225 2024.03.17 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9738224 2024.03.17 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9738223 2024.03.17 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9738222 2024.03.17 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9738221 2024.03.17 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9738220 2024.03.17 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9738217 2024.03.17 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9738219 2024.03.17 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9738218 2024.03.17 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9738215 2024.03.17 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9738213 2024.03.17 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9738211 2024.03.17 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9738216 2024.03.17 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9738214 2024.03.17 ZP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9738208 2024.03.17 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9738209 2024.03.17 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9738210 2024.03.17 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9738207 2024.03.17 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9738212 2024.03.17 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9738203 2024.03.17 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9738205 2024.03.17 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9738196 2024.03.17 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9738195 2024.03.17 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9738198 2024.03.17 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9738206 2024.03.17 ZP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9738197 2024.03.17 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9738194 2024.03.17 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9738202 2024.03.17 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9738204 2024.03.17 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9738193 2024.03.17 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9738200 2024.03.17 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9738192 2024.03.17 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9738199 2024.03.17 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9738201 2024.03.17 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 9738191 2024.03.17 ZP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9670621 2024.03.13 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9669213 2024.03.12 ZP
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9669212 2024.03.12 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9669211 2024.03.12 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9669214 2024.03.12 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9669208 2024.03.12 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9669207 2024.03.10 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9669210 2024.03.10 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9669209 2024.03.10 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9669228 2024.03.10 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9669230 2024.03.10 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9669229 2024.03.10 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9669227 2024.03.10 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9669224 2024.03.10 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9669225 2024.03.10 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9669223 2024.03.10 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9669222 2024.03.10 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9669219 2024.03.10 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9669217 2024.03.10 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9669220 2024.03.10 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9669218 2024.03.10 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 9669221 2024.03.10 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 9669216 2024.03.10 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 49 9669215 2024.03.10 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9659139 2024.03.10 ZP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9654181 2024.03.02 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9654180 2024.03.02 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9654182 2024.03.02 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9654179 2024.03.02 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9654177 2024.03.02 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 9654178 2024.03.01 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9654175 2024.03.01 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9654176 2024.03.01 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9654173 2024.03.01 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9654174 2024.02.26 ZP
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9582109 2024.02.24 PL
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9579438 2024.02.24 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9579441 2024.02.24 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9579439 2024.02.24 PL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9575880 2024.02.23 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9574374 2024.02.22 PL
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9574350 2024.02.22 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9569088 2024.02.21 ZP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9569086 2024.02.21 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9569087 2024.02.20 ZP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9559102 2024.02.18 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9559091 2024.02.18 ZP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 9559095 2024.02.18 ZP
pospolity kos, Turdus merula 2 9559099 2024.02.18 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9559090 2024.02.18 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9559092 2024.02.18 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9559097 2024.02.18 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9559093 2024.02.18 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 9559088 2024.02.18 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9559084 2024.02.18 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9559085 2024.02.18 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9559080 2024.02.18 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9559079 2024.02.18 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9559082 2024.02.18 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9559087 2024.02.18 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9559081 2024.02.18 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9559083 2024.02.18 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9559115 2024.02.18 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9559078 2024.02.18 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 41 9559072 2024.02.18 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9559073 2024.02.18 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9559076 2024.02.18 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9559077 2024.02.18 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9559074 2024.02.18 ZP
pospolity sroka, Pica pica 6 9559075 2024.02.18 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9559071 2024.02.18 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 9559068 2024.02.18 ZP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 9553373 2024.02.17 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9553371 2024.02.17 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9553370 2024.02.17 ZP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9553372 2024.02.17 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 9546731 2024.02.16 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9546730 2024.02.11 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 37 9546729 2024.02.11 ZP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9524778 2024.02.10 ZP
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9524780 2024.02.10 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9524777 2024.02.10 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9524776 2024.02.10 ZP
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9524779 2024.02.10 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9510651 2024.02.05 ZP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9510178 2024.02.05 ZP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9508347 2024.02.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9508348 2024.02.04 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9508345 2024.02.04 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9508343 2024.02.04 WP
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 9508344 2024.02.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9508349 2024.02.04 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9508342 2024.02.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9508346 2024.02.04 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9503387 2024.02.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 18 9503385 2024.02.03 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9503384 2024.02.03 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9503382 2024.02.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9503386 2024.02.03 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9503381 2024.02.03 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9503383 2024.02.03 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9503380 2024.02.02 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 14 9503379 2024.02.01 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9496084 2024.01.31 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9496085 2024.01.31 ZP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 9496083 2024.01.31 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9493957 2024.01.30 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9493958 2024.01.29 ZP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9478512 2024.01.27 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9478511 2024.01.27 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9478510 2024.01.27 MB
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 9478508 2024.01.27 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 9478509 2024.01.27 PM
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 9478507 2024.01.27 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 9478506 2024.01.27 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9469608 2024.01.25 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9467866 2024.01.24 ZP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9467865 2024.01.24 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9464973 2024.01.23 ZP
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9459674 2024.01.20 ZP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9459677 2024.01.20 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 9459673 2024.01.20 ZP
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 5 9459671 2024.01.20 ZP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9459675 2024.01.19 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9459676 2024.01.18 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9459672 2024.01.17 ZP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9459669 2024.01.17 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9459670 2024.01.13 ZP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 22 9352880 2024.01.10 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9352801 2024.01.10 ZP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 9352800 2024.01.09 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9352798 2024.01.09 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 6 9352799 2024.01.09 ZP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9341706 2024.01.07 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9341705 2024.01.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9341707 2024.01.07 ZP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9341701 2024.01.07 ZP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9341704 2024.01.07 ZP
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9341696 2024.01.07 ZP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9341702 2024.01.07 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9341695 2024.01.07 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9341703 2024.01.07 ZP
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9341700 2024.01.07 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 9341694 2024.01.07 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9341698 2024.01.07 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9341693 2024.01.07 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9341692 2024.01.07 ZP
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9341697 2024.01.07 ZP
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 9341691 2024.01.07 ZP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9341699 2024.01.07 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 9341690 2024.01.07 ZP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9341689 2024.01.07 ZP
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9341688 2024.01.07 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9336451 2024.01.06 ZP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9336449 2024.01.05 ZP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9336455 2024.01.05 ZP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9336452 2024.01.05 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9336450 2024.01.05 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9336454 2024.01.05 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9336456 2024.01.05 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9336447 2024.01.05 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9336448 2024.01.05 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9336453 2024.01.05 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9327079 2024.01.04 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9327080 2024.01.04 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9327076 2024.01.04 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9327073 2024.01.04 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9327075 2024.01.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9327074 2024.01.03 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9327071 2024.01.03 ZP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9327072 2024.01.03 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9327077 2024.01.03 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9327078 2024.01.03 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9323586 2024.01.02 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9323585 2024.01.02 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 9323584 2024.01.02 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9323587 2024.01.02 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9323583 2024.01.02 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9323588 2024.01.02 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9323581 2024.01.02 ZP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9323582 2024.01.02 ZP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9323580 2024.01.02 ZP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9323579 2024.01.02 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9323578 2024.01.02 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9323575 2024.01.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9323577 2024.01.02 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9323576 2024.01.02 ZP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9323570 2024.01.02 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9323571 2024.01.02 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9323573 2024.01.02 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9323572 2024.01.02 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9323574 2024.01.02 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 11 9323568 2024.01.02 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9323566 2024.01.02 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9323569 2024.01.02 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9323567 2024.01.02 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9323565 2024.01.02 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9323564 2024.01.02 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9316339 2024.01.01 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9316336 2024.01.01 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9316338 2024.01.01 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9316337 2024.01.01 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9316335 2024.01.01 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9316334 2024.01.01 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9316333 2024.01.01 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9316332 2024.01.01 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9316331 2024.01.01 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9316330 2024.01.01 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...