DRUŻYNA

Drużyna: TP Alauda #2. Obserwator: Piotr Kłonowski

Liczba gatunków: 150

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 136 3099 63 63 1 10 20 32
2 17 251 66 13 0 2 6 5
3 107 1973 90 56 0 5 23 28
4 78 291 117 58 0 8 28 22
5 111 268 147 71 1 10 38 22
6 8 20 150 8 0 4 4 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10313478 2024.06.09 KP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10313477 2024.06.09 KP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10313476 2024.06.09 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10286638 2024.06.04 MZ
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 10286637 2024.06.04 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10286636 2024.06.04 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10286635 2024.06.03 WP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 10265923 2024.06.01 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10262425 2024.05.30 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10262402 2024.05.30 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10262400 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10262389 2024.05.30 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10262372 2024.05.30 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10262399 2024.05.30 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10262403 2024.05.30 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10262371 2024.05.30 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10262370 2024.05.30 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10262424 2024.05.30 KP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10238916 2024.05.28 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10238914 2024.05.28 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10238910 2024.05.28 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10238912 2024.05.28 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10238915 2024.05.28 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10238913 2024.05.28 ŁD
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10239270 2024.05.28 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10218073 2024.05.25 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10218078 2024.05.25 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10218068 2024.05.25 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10218079 2024.05.25 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10218071 2024.05.25 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10218074 2024.05.25 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10218075 2024.05.25 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10218072 2024.05.25 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10218076 2024.05.25 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10218069 2024.05.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10218090 2024.05.25 KP
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola 1 10204391 2024.05.23 ŁD
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10204004 2024.05.23 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10218105 2024.05.23 ŁD
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10218106 2024.05.23 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10218108 2024.05.23 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10218107 2024.05.23 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 10218112 2024.05.23 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10218114 2024.05.23 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 10196841 2024.05.21 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10196840 2024.05.21 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10196838 2024.05.21 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10196839 2024.05.21 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10196837 2024.05.21 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10196835 2024.05.21 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10196834 2024.05.21 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196836 2024.05.21 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10189586 2024.05.20 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10189588 2024.05.20 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10189585 2024.05.20 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10189584 2024.05.20 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10176273 2024.05.19 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 10176272 2024.05.19 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10173496 2024.05.18 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10173495 2024.05.18 KP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10173494 2024.05.18 KP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10166609 2024.05.17 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10147348 2024.05.15 KP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10147346 2024.05.15 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10147345 2024.05.15 KP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10139461 2024.05.13 ŁD
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 10139460 2024.05.13 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10108098 2024.05.11 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10108096 2024.05.11 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10108097 2024.05.11 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10108094 2024.05.11 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10108095 2024.05.11 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10108093 2024.05.11 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10108092 2024.05.11 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10108091 2024.05.11 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10102532 2024.05.10 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10102535 2024.05.10 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10102597 2024.05.10 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10102537 2024.05.10 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10102533 2024.05.10 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 10102530 2024.05.10 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 10102531 2024.05.10 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10102595 2024.05.10 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10102594 2024.05.10 KP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10087490 2024.05.08 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10087488 2024.05.08 KP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 10087489 2024.05.08 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10087486 2024.05.08 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10087487 2024.05.08 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10087484 2024.05.08 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10087485 2024.05.08 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10087483 2024.05.08 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10087482 2024.05.08 KP
pospolity żuraw, Grus grus 11 10087481 2024.05.08 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10087479 2024.05.08 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 10087480 2024.05.08 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10087478 2024.05.08 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10087477 2024.05.08 KP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10083625 2024.05.07 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10081162 2024.05.06 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10081163 2024.05.06 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10081161 2024.05.06 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10068260 2024.05.05 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10068259 2024.05.05 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10068258 2024.05.05 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10062702 2024.05.05 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10062701 2024.05.05 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062700 2024.05.05 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10062699 2024.05.05 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10062696 2024.05.05 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10062697 2024.05.05 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 10062698 2024.05.05 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 10062695 2024.05.05 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10062693 2024.05.05 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10062694 2024.05.05 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10061469 2024.05.04 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10045326 2024.05.03 ŁD
rzadki żołna, Merops apiaster 12 10045327 2024.05.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10039913 2024.05.02 KP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9971952 2024.04.26 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9966636 2024.04.25 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 9966635 2024.04.25 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 9966634 2024.04.25 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9961161 2024.04.24 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9961160 2024.04.24 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9961159 2024.04.24 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9961158 2024.04.24 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9961155 2024.04.24 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9961156 2024.04.24 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9961157 2024.04.24 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 75 9935954 2024.04.20 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9935953 2024.04.20 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9935951 2024.04.20 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9935948 2024.04.20 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9935950 2024.04.20 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9935947 2024.04.20 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9935945 2024.04.20 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9935946 2024.04.20 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9935942 2024.04.20 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9935944 2024.04.20 KP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9935943 2024.04.20 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9935940 2024.04.20 KP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9935938 2024.04.20 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9935937 2024.04.20 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9935941 2024.04.20 KP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9935936 2024.04.20 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9935939 2024.04.20 KP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9926685 2024.04.18 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9922860 2024.04.17 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 9922858 2024.04.17 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 9922859 2024.04.17 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9922857 2024.04.17 KP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9917341 2024.04.16 KP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9913592 2024.04.15 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9913591 2024.04.15 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9913590 2024.04.15 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9913589 2024.04.15 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9913588 2024.04.15 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9913586 2024.04.15 KP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9913587 2024.04.15 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9913584 2024.04.15 KP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9913585 2024.04.15 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9883700 2024.04.11 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9883699 2024.04.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9883698 2024.04.11 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9883697 2024.04.11 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9883708 2024.04.11 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9869438 2024.04.09 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9869437 2024.04.09 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9869436 2024.04.09 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9869435 2024.04.09 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9842918 2024.04.06 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9842917 2024.04.06 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9842916 2024.04.06 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9842914 2024.04.06 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9842915 2024.04.06 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9842913 2024.04.06 KP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9842911 2024.04.06 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 9833045 2024.04.05 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 9833044 2024.04.05 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9818998 2024.04.03 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9808974 2024.04.01 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9808970 2024.04.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9808969 2024.04.01 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9808973 2024.04.01 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9808972 2024.04.01 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9808965 2024.04.01 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9808966 2024.04.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9808971 2024.04.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9808963 2024.04.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9808967 2024.04.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9808968 2024.04.01 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9808964 2024.04.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9808960 2024.04.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9808961 2024.04.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9808962 2024.04.01 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 9808959 2024.04.01 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9785888 2024.03.30 KP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 5 9770411 2024.03.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9766427 2024.03.27 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 9752440 2024.03.25 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9745051 2024.03.24 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9745052 2024.03.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9745050 2024.03.24 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9745049 2024.03.24 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9745047 2024.03.24 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9745048 2024.03.24 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9745044 2024.03.24 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9745042 2024.03.24 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9745043 2024.03.24 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9745041 2024.03.24 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9745045 2024.03.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9745046 2024.03.24 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9745040 2024.03.24 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9745039 2024.03.24 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9745038 2024.03.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9745034 2024.03.24 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9745033 2024.03.24 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9745036 2024.03.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 3 9745037 2024.03.24 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9745035 2024.03.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9745031 2024.03.24 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9745032 2024.03.24 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9745030 2024.03.24 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9745028 2024.03.24 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9745027 2024.03.24 KP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9745029 2024.03.24 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9745026 2024.03.24 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9745025 2024.03.24 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9745023 2024.03.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9745022 2024.03.24 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9745024 2024.03.24 KP
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9732669 2024.03.23 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9732671 2024.03.23 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9714915 2024.03.20 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9714912 2024.03.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9714914 2024.03.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 9714913 2024.03.20 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9714911 2024.03.20 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9702870 2024.03.17 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9702872 2024.03.17 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9702871 2024.03.17 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9702866 2024.03.17 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9702874 2024.03.17 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9702867 2024.03.17 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9702868 2024.03.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9702873 2024.03.17 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9702869 2024.03.17 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9688482 2024.03.16 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9688486 2024.03.16 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9688483 2024.03.16 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9688481 2024.03.16 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9688484 2024.03.16 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 9688485 2024.03.16 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 9672053 2024.03.13 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 75 9672054 2024.03.13 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 9672052 2024.03.13 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 75 9672050 2024.03.13 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9672048 2024.03.13 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9672049 2024.03.13 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9669848 2024.03.13 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 17 9663441 2024.03.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 9663442 2024.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9663440 2024.03.10 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9663439 2024.03.10 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 9667726 2024.03.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9645632 2024.03.08 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9645629 2024.03.08 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9645628 2024.03.08 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9645631 2024.03.08 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9645633 2024.03.08 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9645630 2024.03.08 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9645626 2024.03.08 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9645624 2024.03.08 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9645627 2024.03.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9645621 2024.03.08 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9645625 2024.03.08 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9645623 2024.03.08 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9645622 2024.03.08 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9645619 2024.03.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9645620 2024.03.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9645617 2024.03.08 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9645616 2024.03.08 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9645615 2024.03.08 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 75 9645613 2024.03.08 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9645612 2024.03.08 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9645614 2024.03.08 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9645611 2024.03.08 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9645609 2024.03.08 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9645610 2024.03.08 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9645608 2024.03.08 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9645618 2024.03.08 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9645605 2024.03.08 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9645606 2024.03.08 KP
pospolity bogatka, Parus major 3 9645607 2024.03.08 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9631382 2024.03.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 15 9631383 2024.03.04 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9631380 2024.03.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 9631381 2024.03.04 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 12 9631379 2024.03.04 MZ
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9627396 2024.03.03 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9627394 2024.03.03 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9627393 2024.03.03 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 9627392 2024.03.03 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9594398 2024.02.25 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9594399 2024.02.25 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9594400 2024.02.25 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 9537777 2024.02.13 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 9537776 2024.02.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9537774 2024.02.13 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 45 9537773 2024.02.13 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9537772 2024.02.13 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 9537770 2024.02.13 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9528354 2024.02.10 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9528353 2024.02.10 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 17 9528352 2024.02.10 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9528351 2024.02.10 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 9528350 2024.02.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9528349 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9528348 2024.02.10 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 9528347 2024.02.10 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 9486447 2024.01.28 KP
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 65 9474770 2024.01.26 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9454472 2024.01.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9454471 2024.01.20 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9454468 2024.01.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9454470 2024.01.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 9454473 2024.01.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9454469 2024.01.20 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9378362 2024.01.15 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9378363 2024.01.15 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9378361 2024.01.15 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 19 9378358 2024.01.15 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 9378359 2024.01.15 KP
pospolity łyska, Fulica atra 42 9378357 2024.01.15 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9378360 2024.01.15 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9375909 2024.01.14 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 16 9375912 2024.01.14 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9375911 2024.01.14 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9375913 2024.01.14 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 9375908 2024.01.14 ŁD
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 60 9375906 2024.01.14 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9375907 2024.01.14 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9366579 2024.01.13 KP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9366574 2024.01.13 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 9366575 2024.01.13 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9366576 2024.01.13 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9366578 2024.01.13 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9366572 2024.01.13 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9366577 2024.01.13 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9366573 2024.01.13 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9366571 2024.01.13 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9366570 2024.01.13 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9366580 2024.01.13 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 750 9366569 2024.01.13 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9366568 2024.01.13 KP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 9360493 2024.01.12 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 75 9360490 2024.01.12 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 9360492 2024.01.12 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 9360491 2024.01.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 250 9360488 2024.01.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9360489 2024.01.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9360486 2024.01.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9360485 2024.01.12 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9360482 2024.01.12 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9360487 2024.01.12 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9360484 2024.01.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9360483 2024.01.12 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 9358700 2024.01.11 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9346516 2024.01.08 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9342736 2024.01.07 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9342798 2024.01.07 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9342750 2024.01.07 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9342738 2024.01.07 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9342726 2024.01.07 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9342721 2024.01.07 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9342719 2024.01.07 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9342720 2024.01.07 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9342746 2024.01.07 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9342743 2024.01.07 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9342748 2024.01.07 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9342747 2024.01.07 KP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9342734 2024.01.07 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9342731 2024.01.07 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9342722 2024.01.07 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9342741 2024.01.07 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9342728 2024.01.07 KP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9342752 2024.01.07 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9344138 2024.01.07 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9342723 2024.01.07 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9342749 2024.01.07 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9342718 2024.01.07 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 35 9342717 2024.01.07 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9337354 2024.01.06 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9337403 2024.01.06 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9337374 2024.01.06 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9337353 2024.01.06 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 9337352 2024.01.06 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9337351 2024.01.06 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9337357 2024.01.06 KP
pospolity łyska, Fulica atra 500 9337372 2024.01.06 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9337355 2024.01.06 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9337356 2024.01.06 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9337404 2024.01.06 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9337405 2024.01.06 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 125 9337399 2024.01.06 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 45 9337373 2024.01.06 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9330411 2024.01.05 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9330413 2024.01.05 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9330412 2024.01.05 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9330407 2024.01.05 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9330410 2024.01.05 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9330403 2024.01.05 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9330406 2024.01.05 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9330402 2024.01.05 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9330405 2024.01.05 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9330404 2024.01.05 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9330401 2024.01.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 4 9330408 2024.01.05 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9330399 2024.01.05 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9330396 2024.01.05 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9330400 2024.01.05 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9330397 2024.01.05 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9330398 2024.01.05 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9330394 2024.01.05 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9330395 2024.01.05 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9321362 2024.01.02 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9321361 2024.01.02 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9321360 2024.01.02 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9321358 2024.01.02 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9321359 2024.01.02 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9321356 2024.01.02 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9321357 2024.01.02 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 34 9321355 2024.01.02 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9321354 2024.01.02 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9321351 2024.01.02 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9321352 2024.01.02 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9321349 2024.01.02 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9321348 2024.01.02 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9321347 2024.01.02 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9321350 2024.01.02 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 9321335 2024.01.02 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9321336 2024.01.02 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9321337 2024.01.02 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 9321334 2024.01.02 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9321333 2024.01.02 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9321331 2024.01.02 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9321332 2024.01.02 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9321329 2024.01.02 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 9321328 2024.01.02 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9321327 2024.01.02 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9321330 2024.01.02 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9321325 2024.01.02 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9321326 2024.01.02 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9321324 2024.01.02 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9321322 2024.01.02 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9321323 2024.01.02 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...