DRUŻYNA

Drużyna: Gutek. Obserwator: Gustaw Schneider

Liczba gatunków: 184

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 175 13752 61 61 0 6 21 34
2 359 10973 88 71 1 7 28 35
3 650 7695 117 103 0 13 46 44
4 692 3916 151 123 0 16 60 47
5 628 2378 182 151 0 34 67 50
6 126 2071 184 43 0 9 24 10
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 10331519 2024.06.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10331518 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 10331517 2024.06.14 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10331520 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 192 10331515 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10331516 2024.06.14 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10331380 2024.06.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10331378 2024.06.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 10331376 2024.06.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 162 10331379 2024.06.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 10331377 2024.06.14 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10331375 2024.06.14 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10331373 2024.06.14 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10331374 2024.06.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10331372 2024.06.14 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10331370 2024.06.14 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 10331371 2024.06.14 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 52 10331369 2024.06.14 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10331368 2024.06.14 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10313210 2024.06.09 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10313211 2024.06.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10313207 2024.06.09 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 10313209 2024.06.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10313208 2024.06.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10313206 2024.06.09 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10313203 2024.06.09 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10313205 2024.06.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10313204 2024.06.09 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10313202 2024.06.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10313200 2024.06.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10313201 2024.06.09 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10313199 2024.06.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10313198 2024.06.09 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10313197 2024.06.09 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 10313194 2024.06.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10313195 2024.06.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10313196 2024.06.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 10313193 2024.06.09 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10313191 2024.06.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10313190 2024.06.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10313192 2024.06.09 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10313189 2024.06.09 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10313188 2024.06.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 350 10313187 2024.06.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10296744 2024.06.07 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10296742 2024.06.07 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10296743 2024.06.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10296740 2024.06.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 10296739 2024.06.07 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10296738 2024.06.07 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10296737 2024.06.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10296736 2024.06.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 10296734 2024.06.07 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10296735 2024.06.07 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 10296546 2024.06.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10296547 2024.06.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10296545 2024.06.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10296544 2024.06.07 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10296543 2024.06.07 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10296542 2024.06.07 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10296541 2024.06.07 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10296540 2024.06.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 10296539 2024.06.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 10296538 2024.06.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10296255 2024.06.07 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10296254 2024.06.07 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10273742 2024.06.02 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10273700 2024.06.02 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10273701 2024.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10273702 2024.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 10273698 2024.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10273697 2024.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 10273699 2024.06.02 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10273259 2024.06.02 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10273258 2024.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10273260 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 10273257 2024.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 120 10273276 2024.06.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10273274 2024.06.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10273272 2024.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 10273275 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 10273273 2024.06.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10273271 2024.06.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10273270 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10273269 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10273268 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10273267 2024.06.02 ŚL
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 10273266 2024.06.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10273264 2024.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10273263 2024.06.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10273265 2024.06.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10273262 2024.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10273261 2024.06.02 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10273254 2024.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10273255 2024.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 10273253 2024.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 10273252 2024.06.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10273251 2024.06.02 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 10273250 2024.06.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10273249 2024.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10273248 2024.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10273256 2024.06.02 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 10273246 2024.06.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10273247 2024.06.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10273245 2024.06.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10273244 2024.06.02 ŚL
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10273243 2024.06.02 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10273242 2024.06.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10273241 2024.06.02 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10273238 2024.06.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 10273240 2024.06.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10273237 2024.06.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10273236 2024.06.02 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10273235 2024.06.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 10273234 2024.06.02 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10273239 2024.06.02 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10273231 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10273232 2024.06.02 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 10273227 2024.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10273233 2024.06.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10273230 2024.06.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 100 10273225 2024.06.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 10273226 2024.06.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 10273228 2024.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 52 10273229 2024.06.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 10284399 2024.06.02 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10239924 2024.05.29 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10207755 2024.05.24 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10193532 2024.05.21 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10193533 2024.05.21 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10193531 2024.05.21 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10193530 2024.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10193529 2024.05.21 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10193528 2024.05.21 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10193527 2024.05.21 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10193526 2024.05.21 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10193525 2024.05.21 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10193524 2024.05.21 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10192322 2024.05.21 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10192321 2024.05.21 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10192320 2024.05.21 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10192319 2024.05.21 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10192318 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192317 2024.05.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10192316 2024.05.21 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10192315 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192314 2024.05.21 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10192313 2024.05.21 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10192312 2024.05.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10192311 2024.05.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10192310 2024.05.21 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10192309 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192308 2024.05.21 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10192307 2024.05.21 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10192306 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192305 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10192304 2024.05.21 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10192303 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192302 2024.05.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10192301 2024.05.21 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10192300 2024.05.21 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10192299 2024.05.21 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10192298 2024.05.21 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10192297 2024.05.21 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10192296 2024.05.21 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10192295 2024.05.21 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10192294 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192293 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192292 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192291 2024.05.21 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10192290 2024.05.21 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10192289 2024.05.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10192288 2024.05.21 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10192287 2024.05.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10192286 2024.05.21 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10192285 2024.05.21 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10192284 2024.05.21 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10192283 2024.05.21 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10192282 2024.05.21 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10192281 2024.05.21 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10192280 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10192279 2024.05.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10192278 2024.05.21 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10187529 2024.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10187527 2024.05.20 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10187528 2024.05.20 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10186873 2024.05.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10186871 2024.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10186870 2024.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10186868 2024.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10186867 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10186872 2024.05.20 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10177379 2024.05.19 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10177381 2024.05.19 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10177377 2024.05.19 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177374 2024.05.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10177378 2024.05.19 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10177372 2024.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10177380 2024.05.19 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10177371 2024.05.19 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177373 2024.05.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10177375 2024.05.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 10177376 2024.05.19 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10177369 2024.05.19 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10177370 2024.05.19 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10177367 2024.05.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10177368 2024.05.19 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10169059 2024.05.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10158287 2024.05.17 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10158284 2024.05.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10158285 2024.05.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10158283 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10158286 2024.05.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10158290 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 16 10158288 2024.05.17 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10158325 2024.05.17 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10158324 2024.05.17 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10158323 2024.05.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10158322 2024.05.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10158321 2024.05.17 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10158320 2024.05.17 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10158319 2024.05.17 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10158318 2024.05.17 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10158317 2024.05.17 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10158316 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10158314 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10158315 2024.05.17 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10158313 2024.05.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 6 10158312 2024.05.17 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10158311 2024.05.17 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10158310 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 10158308 2024.05.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 10158309 2024.05.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10158307 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10158302 2024.05.17 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10158304 2024.05.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10158303 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10158300 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10158298 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158301 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10158295 2024.05.17 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10158297 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158296 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158294 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10158293 2024.05.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10158292 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10158291 2024.05.17 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10158409 2024.05.17 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10158411 2024.05.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10158408 2024.05.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10158407 2024.05.17 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10158406 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158410 2024.05.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10158404 2024.05.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10158403 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10158402 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10158401 2024.05.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 10158400 2024.05.17 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10158399 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10158398 2024.05.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10158397 2024.05.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10158396 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10157771 2024.05.17 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10152667 2024.05.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10152668 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10152665 2024.05.16 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10152666 2024.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10152664 2024.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10152661 2024.05.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 10152663 2024.05.16 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10152660 2024.05.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10152659 2024.05.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10152662 2024.05.16 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10152658 2024.05.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10152656 2024.05.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10152657 2024.05.16 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10152655 2024.05.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10152652 2024.05.16 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10152654 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10152653 2024.05.16 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10152651 2024.05.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10152650 2024.05.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10152649 2024.05.16 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10152648 2024.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10152646 2024.05.16 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10152644 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10152642 2024.05.16 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10152641 2024.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10152640 2024.05.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10152647 2024.05.16 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 10152643 2024.05.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10152645 2024.05.16 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10151630 2024.05.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10151629 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10151628 2024.05.16 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10151627 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10151626 2024.05.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10151625 2024.05.16 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10151624 2024.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10151623 2024.05.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10151622 2024.05.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10151621 2024.05.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10151646 2024.05.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10151645 2024.05.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10151644 2024.05.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10151643 2024.05.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10151642 2024.05.16 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10151641 2024.05.16 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10151640 2024.05.16 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151639 2024.05.16 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151638 2024.05.16 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10151637 2024.05.16 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10151636 2024.05.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10151635 2024.05.16 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10151634 2024.05.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10151633 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10151632 2024.05.16 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10151694 2024.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10151693 2024.05.16 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10151692 2024.05.16 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10151691 2024.05.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10151690 2024.05.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10151689 2024.05.16 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10151688 2024.05.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10151687 2024.05.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10151686 2024.05.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10151685 2024.05.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10151684 2024.05.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10151683 2024.05.16 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10151682 2024.05.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10151681 2024.05.16 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10151680 2024.05.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10151679 2024.05.16 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10151662 2024.05.16 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10151661 2024.05.16 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10151660 2024.05.16 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10151659 2024.05.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10151658 2024.05.16 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10151657 2024.05.16 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10151656 2024.05.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10151655 2024.05.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10151654 2024.05.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151653 2024.05.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10151652 2024.05.16 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10151651 2024.05.16 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10151650 2024.05.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10151649 2024.05.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10151648 2024.05.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10151647 2024.05.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10151678 2024.05.16 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10151677 2024.05.16 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10151676 2024.05.16 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10151675 2024.05.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10151674 2024.05.16 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10151673 2024.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10151672 2024.05.16 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10151671 2024.05.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10151670 2024.05.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10151669 2024.05.16 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10151668 2024.05.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10151667 2024.05.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10151666 2024.05.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10151665 2024.05.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10151664 2024.05.16 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10151663 2024.05.16 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10146006 2024.05.15 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10146005 2024.05.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10146004 2024.05.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10146003 2024.05.15 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10146001 2024.05.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10146000 2024.05.15 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10145999 2024.05.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 10145996 2024.05.15 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10145997 2024.05.15 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10145998 2024.05.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10145995 2024.05.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10145994 2024.05.15 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10145993 2024.05.15 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10145992 2024.05.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10139759 2024.05.14 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10139758 2024.05.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10139757 2024.05.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10139776 2024.05.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10139775 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10139774 2024.05.14 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10139773 2024.05.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10139772 2024.05.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10139771 2024.05.14 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10139770 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10139769 2024.05.14 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10139768 2024.05.14 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10139767 2024.05.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10139766 2024.05.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10139765 2024.05.14 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10139764 2024.05.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10139763 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10139762 2024.05.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10139761 2024.05.14 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10139889 2024.05.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10139888 2024.05.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10139887 2024.05.14 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10139886 2024.05.14 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10139885 2024.05.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10139884 2024.05.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10139883 2024.05.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10139882 2024.05.14 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10139881 2024.05.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10139880 2024.05.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10139879 2024.05.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10139878 2024.05.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10139877 2024.05.14 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10139876 2024.05.14 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10139875 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10139874 2024.05.14 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10139873 2024.05.14 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10139872 2024.05.14 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10139871 2024.05.14 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10139870 2024.05.14 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10139869 2024.05.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10139868 2024.05.14 ŚL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10139867 2024.05.14 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10139866 2024.05.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10139865 2024.05.14 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10139864 2024.05.14 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10139863 2024.05.14 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10139862 2024.05.14 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10139861 2024.05.14 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10139860 2024.05.14 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10139859 2024.05.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10139858 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10139230 2024.05.14 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10139229 2024.05.14 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10139228 2024.05.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10139227 2024.05.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10135981 2024.05.13 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10135983 2024.05.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10135980 2024.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10131146 2024.05.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10131145 2024.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10131144 2024.05.13 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10131143 2024.05.13 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10131142 2024.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10131141 2024.05.13 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10131140 2024.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10131139 2024.05.13 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10131138 2024.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10131137 2024.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10131136 2024.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10131135 2024.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 10131134 2024.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10131133 2024.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10131132 2024.05.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10131131 2024.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10131130 2024.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10131129 2024.05.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10131128 2024.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10131162 2024.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10131161 2024.05.13 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10131160 2024.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10131159 2024.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10131158 2024.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10131157 2024.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10131156 2024.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10131155 2024.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10131154 2024.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10131153 2024.05.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10131152 2024.05.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10131151 2024.05.13 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10131150 2024.05.13 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10131149 2024.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10131148 2024.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10131147 2024.05.13 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10141006 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10141400 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 10141397 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10141398 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 10141396 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10142648 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10142649 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10142647 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10142650 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10142590 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10142641 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10142643 2024.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10142638 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10142639 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10142398 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10142290 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 10140978 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10142296 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10142297 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10142393 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10142298 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10142294 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10142396 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10142391 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10142394 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10142318 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10142395 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10142295 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10142291 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10141411 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10141408 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10141407 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10141406 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10141405 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10141403 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10141410 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10141409 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10141404 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10142466 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10142474 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10142449 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 10142472 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 10142459 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10142458 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 10142468 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10142469 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10142462 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10142463 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 10142461 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10142452 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10142451 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142465 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10142464 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10142450 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10142399 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10140982 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10142665 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10142713 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10140981 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10142664 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10142902 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10141437 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10141418 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10141419 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10141424 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10141425 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 10141426 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10141440 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10141415 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10141414 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10141416 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10141432 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10141441 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10142284 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10142282 2024.05.11 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10142281 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10142280 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10141435 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10141436 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10141421 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10141420 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10142287 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10142272 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10141658 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10141668 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10142289 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10142286 2024.05.11 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10141429 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10141439 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10141431 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10141430 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10141438 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10141427 2024.05.11 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10141428 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10141422 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10141434 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10141423 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10141433 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10142249 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10142265 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10142277 2024.05.11 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10142251 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10142264 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10142274 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10142263 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10142268 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10141663 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10142255 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10142253 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10142261 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10142275 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10142271 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10141656 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10142270 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10142254 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141664 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10141666 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10142267 2024.05.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10142276 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10142257 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10142252 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10141013 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10141063 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10140988 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10140983 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10140987 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10140986 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10140984 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10141085 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10141018 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10140989 2024.05.11 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10141014 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141005 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10141004 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10140992 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10141000 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10141075 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10141023 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10141020 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10141019 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10141059 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10141001 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10140991 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10140996 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10140997 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10141022 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10140998 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10140999 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10141069 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10141003 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10141002 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10141021 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10140990 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10141073 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10141058 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10141015 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10141071 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10141061 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10141017 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10141010 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10141070 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10140994 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10141011 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10141009 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10140993 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10141457 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10141493 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10141654 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10141647 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10141653 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10141494 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10141648 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10141640 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10141650 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10141652 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10141633 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10141629 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10141655 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10141635 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10141645 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10141637 2024.05.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 10141649 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10141498 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10141499 2024.05.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10141641 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10141459 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10141502 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10141631 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10141644 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10141630 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10141634 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141497 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10141643 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10141638 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10141458 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10141503 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10141450 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10141451 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10141455 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10141452 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10141016 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10140995 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10141454 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10141443 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10141448 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10141453 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10141449 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10141447 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10141442 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10141008 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10141007 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10141065 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10141012 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10142448 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10089195 2024.05.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10085303 2024.05.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10085302 2024.05.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10083296 2024.05.07 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10074451 2024.05.06 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10073356 2024.05.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10073357 2024.05.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 10073355 2024.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10065066 2024.05.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10065067 2024.05.05 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10065065 2024.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10065064 2024.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10065062 2024.05.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10065063 2024.05.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10065061 2024.05.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 10065060 2024.05.05 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10065058 2024.05.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10065059 2024.05.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10065057 2024.05.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10065055 2024.05.05 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10065056 2024.05.05 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 10065053 2024.05.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10065054 2024.05.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 10065052 2024.05.05 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10065051 2024.05.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 10065050 2024.05.05 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10065046 2024.05.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10065049 2024.05.05 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 10065048 2024.05.05 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 10065047 2024.05.05 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 200 10043453 2024.05.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10043452 2024.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10043448 2024.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10043451 2024.05.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10043449 2024.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10043447 2024.05.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 10043450 2024.05.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10043446 2024.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 10029292 2024.05.01 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10029296 2024.05.01 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10029664 2024.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 30 10029463 2024.05.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10029326 2024.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 10029460 2024.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 5 10029428 2024.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10029445 2024.05.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10029302 2024.05.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10029368 2024.05.01 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 10029376 2024.05.01 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10029394 2024.05.01 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10029374 2024.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10029372 2024.05.01 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10029414 2024.05.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10029413 2024.05.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10029325 2024.05.01 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10029306 2024.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10029424 2024.05.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10029304 2024.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029299 2024.05.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10029294 2024.05.01 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10029300 2024.05.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10029318 2024.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10029371 2024.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 20 10029324 2024.05.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10029320 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10029417 2024.05.01 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 10029481 2024.05.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10029483 2024.05.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10006362 2024.04.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10006410 2024.04.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10006409 2024.04.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10006408 2024.04.30 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10006407 2024.04.30 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10006406 2024.04.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10006405 2024.04.30 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10006404 2024.04.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10006403 2024.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10006402 2024.04.30 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10006401 2024.04.30 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10006400 2024.04.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10006399 2024.04.30 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10006398 2024.04.30 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10006397 2024.04.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10006396 2024.04.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10006395 2024.04.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10006394 2024.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10006393 2024.04.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10006392 2024.04.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10006391 2024.04.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10006390 2024.04.30 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10006389 2024.04.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10006388 2024.04.30 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10006387 2024.04.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10006386 2024.04.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10006385 2024.04.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10006384 2024.04.30 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10006383 2024.04.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10006382 2024.04.30 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10006381 2024.04.30 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10006380 2024.04.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10006379 2024.04.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10006378 2024.04.30 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10006377 2024.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10006376 2024.04.30 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10006375 2024.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10006374 2024.04.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10006373 2024.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10006372 2024.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10006371 2024.04.30 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10006370 2024.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10006369 2024.04.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10006368 2024.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10006367 2024.04.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10006366 2024.04.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10006365 2024.04.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10006364 2024.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10006363 2024.04.30 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9998776 2024.04.29 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9998775 2024.04.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9998774 2024.04.29 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9998773 2024.04.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9998772 2024.04.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9998771 2024.04.29 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9998770 2024.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9998769 2024.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9998768 2024.04.29 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9998767 2024.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9998766 2024.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9998765 2024.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9998764 2024.04.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9998763 2024.04.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9998762 2024.04.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9998761 2024.04.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9998760 2024.04.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9998759 2024.04.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9998758 2024.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9998757 2024.04.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9998756 2024.04.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9998755 2024.04.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9999087 2024.04.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9999086 2024.04.29 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9999085 2024.04.29 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9999084 2024.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9999083 2024.04.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9999082 2024.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9999081 2024.04.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9999080 2024.04.29 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9999079 2024.04.29 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9999078 2024.04.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9999077 2024.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9999076 2024.04.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9999075 2024.04.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9999074 2024.04.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9999073 2024.04.29 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9999072 2024.04.29 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9999113 2024.04.29 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9999112 2024.04.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9999111 2024.04.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9999110 2024.04.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9999109 2024.04.29 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9999108 2024.04.29 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9999107 2024.04.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9999106 2024.04.29 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9999105 2024.04.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9999104 2024.04.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9999103 2024.04.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9999102 2024.04.29 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9999101 2024.04.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9999100 2024.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 23 9999099 2024.04.29 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9999098 2024.04.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10001049 2024.04.29 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10008682 2024.04.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10001051 2024.04.29 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9993113 2024.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9993112 2024.04.28 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9993111 2024.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9993107 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 9993106 2024.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9993105 2024.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9993110 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9993104 2024.04.28 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9993108 2024.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9993103 2024.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9993099 2024.04.28 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9993096 2024.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9993109 2024.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9993102 2024.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9993098 2024.04.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9993097 2024.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9993100 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 9993101 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9991508 2024.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9991507 2024.04.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9991506 2024.04.28 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9991505 2024.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9991504 2024.04.28 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9991503 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9991501 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 9991500 2024.04.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 9991502 2024.04.28 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 9991497 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9991499 2024.04.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9991498 2024.04.28 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9991496 2024.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9991292 2024.04.28 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9991288 2024.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 130 9991291 2024.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9991290 2024.04.28 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9991287 2024.04.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 9991289 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9974179 2024.04.27 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9967368 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9967376 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9967373 2024.04.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9967366 2024.04.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9967365 2024.04.26 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9967377 2024.04.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9967367 2024.04.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 13 9967374 2024.04.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9967371 2024.04.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9967370 2024.04.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9967363 2024.04.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9967375 2024.04.26 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9967369 2024.04.26 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9967364 2024.04.26 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9967372 2024.04.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9963004 2024.04.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9963000 2024.04.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9963003 2024.04.25 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9962999 2024.04.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9963001 2024.04.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 13 9963002