DRUŻYNA

Drużyna: Domańscy A.T.. Obserwator: Agnieszka Domańska

Liczba gatunków: 114

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 22 101 17 17 0 1 5 11
2 39 196 43 36 0 1 9 26
3 43 141 63 35 0 1 15 19
4 75 210 97 55 0 4 22 29
5 55 96 112 40 0 3 24 13
6 12 21 114 12 0 1 4 7
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10293173 2024.06.06 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10293158 2024.06.06 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10289978 2024.06.05 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10289979 2024.06.05 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10285838 2024.06.04 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10285837 2024.06.04 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10285835 2024.06.04 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10285836 2024.06.04 KP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10278661 2024.06.03 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10278143 2024.06.03 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10278142 2024.06.03 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10276494 2024.06.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10246597 2024.05.30 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10246390 2024.05.30 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10246389 2024.05.30 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10246310 2024.05.30 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10246298 2024.05.30 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10246299 2024.05.30 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10246297 2024.05.30 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10246143 2024.05.30 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10246142 2024.05.30 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10246141 2024.05.30 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10248251 2024.05.30 KP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10248250 2024.05.30 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10215461 2024.05.25 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10213687 2024.05.25 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10213686 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213615 2024.05.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10213613 2024.05.25 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10213602 2024.05.25 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10213539 2024.05.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213540 2024.05.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10248834 2024.05.25 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10248267 2024.05.25 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177206 2024.05.19 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10177180 2024.05.19 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10177140 2024.05.19 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177145 2024.05.19 KP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10177144 2024.05.19 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177148 2024.05.19 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10122953 2024.05.12 KP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10122187 2024.05.12 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10100044 2024.05.10 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10091452 2024.05.09 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10091453 2024.05.09 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10091454 2024.05.09 KP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10091451 2024.05.09 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10091450 2024.05.09 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091316 2024.05.09 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10091315 2024.05.09 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10091319 2024.05.09 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 9 10091317 2024.05.09 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10091318 2024.05.09 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10091235 2024.05.09 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10091230 2024.05.09 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10091232 2024.05.09 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091231 2024.05.09 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10091229 2024.05.09 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10076130 2024.05.06 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10065795 2024.05.05 KP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10065777 2024.05.05 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10065778 2024.05.05 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10039326 2024.05.03 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10047253 2024.05.03 KP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10047254 2024.05.03 KP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10047248 2024.05.03 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10047247 2024.05.03 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9990364 2024.04.28 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9976728 2024.04.27 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9968255 2024.04.26 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9968238 2024.04.26 KP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9959328 2024.04.24 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9971285 2024.04.24 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9959329 2024.04.24 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9955163 2024.04.23 LS
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9955162 2024.04.23 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9955161 2024.04.23 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9955160 2024.04.23 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9954848 2024.04.23 LS
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9954847 2024.04.23 LS
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9953500 2024.04.23 LS
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9955524 2024.04.23 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 9955525 2024.04.23 LS
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9955521 2024.04.23 LS
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9955522 2024.04.23 LS
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9971284 2024.04.23 LS
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9971283 2024.04.23 LS
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 9959330 2024.04.23 LS
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9955590 2024.04.23 LS
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9955534 2024.04.23 LS
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9955589 2024.04.23 LS
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9956422 2024.04.23 LS
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 9955523 2024.04.23 LS
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9951284 2024.04.22 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9950491 2024.04.22 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9950429 2024.04.22 LS
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9950428 2024.04.22 LS
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9950381 2024.04.22 LS
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9950380 2024.04.22 LS
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9950359 2024.04.22 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9950358 2024.04.22 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9950322 2024.04.22 LS
pospolity bogatka, Parus major 1 9950119 2024.04.22 LS
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9950118 2024.04.22 LS
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9950114 2024.04.22 LS
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9950770 2024.04.22 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9950771 2024.04.22 LS
pospolity łyska, Fulica atra 2 9950023 2024.04.22 LS
pospolity kruk, Corvus corax 1 9950009 2024.04.22 LS
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9950007 2024.04.22 LS
pospolity łyska, Fulica atra 1 9950008 2024.04.22 LS
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9949976 2024.04.22 LS
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9949975 2024.04.22 LS
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9949973 2024.04.22 LS
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9951281 2024.04.22 LS
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9951325 2024.04.22 LS
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9951282 2024.04.22 LS
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9971280 2024.04.22 LS
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9951323 2024.04.22 LS
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9951283 2024.04.22 LS
pospolity żuraw, Grus grus 1 9951322 2024.04.22 LS
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 9971282 2024.04.22 LS
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9951324 2024.04.22 LS
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9971281 2024.04.22 LS
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9951285 2024.04.22 LS
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9942167 2024.04.21 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9942099 2024.04.21 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9903862 2024.04.14 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9903842 2024.04.14 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9903824 2024.04.14 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9903379 2024.04.14 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9903380 2024.04.14 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9855152 2024.04.07 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9855153 2024.04.07 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9855151 2024.04.07 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9848004 2024.04.07 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9847694 2024.04.07 KP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9848196 2024.04.06 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9848213 2024.04.06 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9805841 2024.04.01 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805842 2024.04.01 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9805845 2024.04.01 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9789819 2024.03.31 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9782512 2024.03.30 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9751036 2024.03.25 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9696407 2024.03.17 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9688916 2024.03.16 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9688835 2024.03.16 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9688834 2024.03.16 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9688830 2024.03.16 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9688702 2024.03.16 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9688648 2024.03.16 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9688651 2024.03.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9688652 2024.03.16 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9688649 2024.03.16 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9688647 2024.03.16 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9692883 2024.03.16 KP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9681185 2024.03.15 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9681186 2024.03.15 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9681175 2024.03.15 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9681174 2024.03.15 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9681176 2024.03.15 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9681163 2024.03.15 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9681162 2024.03.15 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9681146 2024.03.15 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9681142 2024.03.15 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9681040 2024.03.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9681011 2024.03.15 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9681008 2024.03.15 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9658703 2024.03.10 KP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9656949 2024.03.10 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9656355 2024.03.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9656950 2024.03.10 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9663592 2024.03.10 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9663593 2024.03.10 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9650513 2024.03.09 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9650511 2024.03.09 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9653796 2024.03.09 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9692803 2024.03.09 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9692887 2024.03.09 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9653797 2024.03.09 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9692806 2024.03.09 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9615785 2024.03.02 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9615728 2024.03.02 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9615684 2024.03.02 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9619348 2024.02.28 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9585787 2024.02.25 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9585786 2024.02.25 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9585778 2024.02.25 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9585774 2024.02.25 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9585745 2024.02.25 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9585234 2024.02.25 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9585927 2024.02.25 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9692862 2024.02.25 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9585235 2024.02.25 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9578053 2024.02.24 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9556084 2024.02.18 KP
pospolity sroka, Pica pica 4 9556073 2024.02.18 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9555971 2024.02.18 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9555933 2024.02.18 KP
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9555920 2024.02.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9555900 2024.02.18 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9555899 2024.02.18 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9555867 2024.02.18 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9555868 2024.02.18 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9555869 2024.02.18 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9555851 2024.02.18 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9555701 2024.02.18 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9555668 2024.02.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9555658 2024.02.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9555656 2024.02.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9555618 2024.02.18 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9555605 2024.02.18 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9555606 2024.02.18 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9555617 2024.02.18 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9556114 2024.02.18 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9555871 2024.02.18 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9555616 2024.02.18 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9542346 2024.02.15 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9542348 2024.02.11 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9592461 2024.02.11 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9590430 2024.02.11 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9542347 2024.02.11 KP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9568658 2024.02.08 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9442733 2024.01.18 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9442901 2024.01.18 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9442732 2024.01.18 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9379951 2024.01.15 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9379952 2024.01.15 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9379954 2024.01.15 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9379953 2024.01.15 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9379949 2024.01.10 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9379955 2024.01.10 KP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9343816 2024.01.07 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9343819 2024.01.07 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9343818 2024.01.07 KP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9343901 2024.01.07 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9333896 2024.01.06 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9333830 2024.01.06 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9333831 2024.01.06 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 9333810 2024.01.06 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9333794 2024.01.06 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9333754 2024.01.06 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9333750 2024.01.06 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9333687 2024.01.06 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9343817 2024.01.06 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...