DRUŻYNA

Drużyna: Usługi Transportowe Rycyk. Obserwator: Roman Kempa

Liczba gatunków: 172

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 282 7017 78 78 0 8 31 39
2 160 10895 89 65 0 8 21 36
3 549 16418 118 100 1 13 41 45
4 856 5247 149 119 0 12 61 46
5 706 1833 170 112 0 17 49 46
6 198 621 172 65 1 7 27 30
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10338944 2024.06.15 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10338943 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10338942 2024.06.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10338941 2024.06.15 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10338940 2024.06.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10338939 2024.06.15 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10338938 2024.06.15 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 10338937 2024.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10338936 2024.06.15 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 10338935 2024.06.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 10338934 2024.06.15 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10335594 2024.06.15 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10335593 2024.06.15 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10335592 2024.06.15 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10335591 2024.06.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 8 10335590 2024.06.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10335589 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10335588 2024.06.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10335587 2024.06.15 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10335586 2024.06.15 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10335353 2024.06.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10335352 2024.06.15 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10335351 2024.06.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10335350 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10335349 2024.06.15 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10335348 2024.06.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 10335347 2024.06.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10335346 2024.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10335345 2024.06.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10335344 2024.06.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10335043 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10335042 2024.06.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10335041 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10335040 2024.06.15 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10335039 2024.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10335038 2024.06.15 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10335037 2024.06.15 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10335036 2024.06.15 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10335035 2024.06.15 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10335034 2024.06.15 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10333873 2024.06.14 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10333870 2024.06.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10334092 2024.06.14 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10334090 2024.06.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10334093 2024.06.14 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10334068 2024.06.14 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10334091 2024.06.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10333871 2024.06.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10334088 2024.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10333872 2024.06.14 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10334089 2024.06.14 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10328226 2024.06.13 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10328225 2024.06.13 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10326086 2024.06.12 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10326085 2024.06.12 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10326084 2024.06.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10326083 2024.06.12 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10326082 2024.06.12 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10326081 2024.06.12 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10326080 2024.06.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10326079 2024.06.12 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10326078 2024.06.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10326077 2024.06.12 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10326076 2024.06.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10326075 2024.06.12 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10326074 2024.06.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10326073 2024.06.12 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10326072 2024.06.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10316082 2024.06.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10315997 2024.06.10 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10315996 2024.06.10 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10313921 2024.06.09 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10313920 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10313919 2024.06.09 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10313918 2024.06.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10313917 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10313916 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10313915 2024.06.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10313914 2024.06.09 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10313913 2024.06.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10313911 2024.06.09 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10313912 2024.06.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10313483 2024.06.09 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10313480 2024.06.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10313482 2024.06.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10313481 2024.06.09 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10313479 2024.06.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10310179 2024.06.09 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10310178 2024.06.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10309502 2024.06.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10309501 2024.06.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10309500 2024.06.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10309499 2024.06.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10309498 2024.06.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10309497 2024.06.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10309496 2024.06.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10309495 2024.06.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309494 2024.06.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10309493 2024.06.09 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10309492 2024.06.09 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10315313 2024.06.09 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10315316 2024.06.09 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10315311 2024.06.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10315314 2024.06.09 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10315317 2024.06.09 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10315312 2024.06.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10315315 2024.06.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10300603 2024.06.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10300602 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10300601 2024.06.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10300600 2024.06.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10300599 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10300598 2024.06.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10300597 2024.06.08 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10300596 2024.06.08 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10300371 2024.06.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10300370 2024.06.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 10300369 2024.06.08 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300368 2024.06.08 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10300367 2024.06.08 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10300366 2024.06.08 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10300365 2024.06.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10300364 2024.06.08 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10300363 2024.06.08 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10300362 2024.06.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10300361 2024.06.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 10300360 2024.06.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10300359 2024.06.08 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10300358 2024.06.08 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10302487 2024.06.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 10302484 2024.06.08 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10302485 2024.06.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10302486 2024.06.08 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10302491 2024.06.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10302490 2024.06.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10302488 2024.06.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10302492 2024.06.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10302493 2024.06.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10299798 2024.06.07 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10269931 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10269932 2024.06.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10269930 2024.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10269929 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10269927 2024.06.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10269928 2024.06.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10269925 2024.06.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10269926 2024.06.02 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10269923 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10269924 2024.06.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10269922 2024.06.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10269921 2024.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10269920 2024.06.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10269915 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10269914 2024.06.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10269897 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10269896 2024.06.02 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10269895 2024.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10269832 2024.06.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10269831 2024.06.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10269830 2024.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10269829 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10269828 2024.06.02 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10269827 2024.06.02 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10269808 2024.06.02 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10269807 2024.06.02 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10269806 2024.06.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10269805 2024.06.02 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10271707 2024.06.02 WP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10275387 2024.06.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10271705 2024.06.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10271710 2024.06.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10271706 2024.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10271693 2024.06.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10271754 2024.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10271753 2024.06.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10271712 2024.06.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10271708 2024.06.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10271752 2024.06.02 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10271750 2024.06.02 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10271751 2024.06.02 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10271711 2024.06.02 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10267101 2024.06.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10267064 2024.06.01 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10267063 2024.06.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10267062 2024.06.01 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10267061 2024.06.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10267060 2024.06.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10267059 2024.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10267058 2024.06.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10267057 2024.06.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10267056 2024.06.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10267055 2024.06.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10267054 2024.06.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 10 10267053 2024.06.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10267052 2024.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10267051 2024.06.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10267596 2024.06.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10267597 2024.06.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10248956 2024.05.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10248844 2024.05.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10248843 2024.05.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10248842 2024.05.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10248841 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10248840 2024.05.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10248839 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10248838 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10244085 2024.05.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10244084 2024.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10244083 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10244082 2024.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10244081 2024.05.30 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10244080 2024.05.30 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10244079 2024.05.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10244078 2024.05.30 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10244077 2024.05.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244076 2024.05.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10244075 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10244074 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10244073 2024.05.30 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10244072 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10244071 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10244070 2024.05.30 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10244069 2024.05.30 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10246273 2024.05.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 10246270 2024.05.30 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10246274 2024.05.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 10242751 2024.05.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10242746 2024.05.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10242749 2024.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10242750 2024.05.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10242747 2024.05.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10242748 2024.05.29 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10242752 2024.05.29 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10220183 2024.05.26 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10220182 2024.05.26 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10220181 2024.05.26 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10220180 2024.05.26 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10220179 2024.05.26 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10220178 2024.05.26 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10220177 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10220176 2024.05.26 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10220175 2024.05.26 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10220174 2024.05.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10220173 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10220172 2024.05.26 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10220171 2024.05.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10220170 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10220169 2024.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10220168 2024.05.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10220167 2024.05.26 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10220166 2024.05.26 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10220165 2024.05.26 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 10225459 2024.05.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10225460 2024.05.26 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10225461 2024.05.26 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10216841 2024.05.25 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10216840 2024.05.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10216839 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10216838 2024.05.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10216837 2024.05.25 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10216836 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10216835 2024.05.25 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10216834 2024.05.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10216833 2024.05.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10216832 2024.05.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10216831 2024.05.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10216830 2024.05.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10216829 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10216828 2024.05.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10216827 2024.05.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10216826 2024.05.25 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10216825 2024.05.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10216824 2024.05.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10216823 2024.05.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10214774 2024.05.25 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10214773 2024.05.25 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10214772 2024.05.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10214771 2024.05.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10214770 2024.05.25 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10214769 2024.05.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10214768 2024.05.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10214767 2024.05.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10214766 2024.05.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10214234 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10214259 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10214258 2024.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10214257 2024.05.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10214256 2024.05.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10214255 2024.05.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10214254 2024.05.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10214253 2024.05.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10214252 2024.05.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10214251 2024.05.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10214250 2024.05.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10214249 2024.05.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10214248 2024.05.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10214247 2024.05.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10214246 2024.05.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10214245 2024.05.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10214244 2024.05.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10213951 2024.05.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10213950 2024.05.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10213949 2024.05.25 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10213948 2024.05.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10213947 2024.05.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10213946 2024.05.25 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10213945 2024.05.25 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10213944 2024.05.25 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10212690 2024.05.25 WP
rzadki derkacz, Crex crex 2 10218472 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10211926 2024.05.25 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10211924 2024.05.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10211927 2024.05.25 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10211938 2024.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10211925 2024.05.25 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10205316 2024.05.23 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10205315 2024.05.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10205314 2024.05.23 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10205313 2024.05.23 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10205312 2024.05.23 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10205311 2024.05.23 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10205310 2024.05.23 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10205309 2024.05.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10205308 2024.05.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10205307 2024.05.23 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10205306 2024.05.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10205305 2024.05.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10205304 2024.05.23 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10204193 2024.05.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10204192 2024.05.23 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10204191 2024.05.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 10204190 2024.05.23 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10204189 2024.05.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10204188 2024.05.23 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10204187 2024.05.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10204186 2024.05.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10204185 2024.05.23 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 10186462 2024.05.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10185756 2024.05.20 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10185755 2024.05.20 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10185754 2024.05.20 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10176800 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10176799 2024.05.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10176798 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10176797 2024.05.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 10176796 2024.05.19 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10176795 2024.05.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10176794 2024.05.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 10176793 2024.05.19 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10175771 2024.05.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10175770 2024.05.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10175769 2024.05.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10175768 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10175767 2024.05.19 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10175766 2024.05.19 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10175765 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10175764 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10175763 2024.05.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10175762 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10175761 2024.05.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10175760 2024.05.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10165290 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10165289 2024.05.18 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10165288 2024.05.18 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10165287 2024.05.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10165286 2024.05.18 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10165285 2024.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10165284 2024.05.18 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 10165283 2024.05.18 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10165282 2024.05.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10165281 2024.05.18 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10165280 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10165279 2024.05.18 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10165278 2024.05.18 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10165277 2024.05.18 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10165276 2024.05.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10164698 2024.05.18 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10164697 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164696 2024.05.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 10164695 2024.05.18 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10164694 2024.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10164693 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10164692 2024.05.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10164691 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10164690 2024.05.18 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10164689 2024.05.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10164688 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164687 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10164686 2024.05.18 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10164685 2024.05.18 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10164368 2024.05.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10164367 2024.05.18 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10164366 2024.05.18 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10164365 2024.05.18 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10164364 2024.05.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10164363 2024.05.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10164042 2024.05.18 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10164041 2024.05.18 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10164040 2024.05.18 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10164039 2024.05.18 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10164038 2024.05.18 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10164037 2024.05.18 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10164036 2024.05.18 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10164035 2024.05.18 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10164034 2024.05.18 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10164033 2024.05.18 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10164032 2024.05.18 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10164031 2024.05.18 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10164030 2024.05.18 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10159000 2024.05.17 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10158999 2024.05.17 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10158998 2024.05.17 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10158997 2024.05.17 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10158996 2024.05.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10158995 2024.05.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10158994 2024.05.17 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10158993 2024.05.17 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10158992 2024.05.17 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10158991 2024.05.17 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 10158990 2024.05.17 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10158989 2024.05.17 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10157770 2024.05.17 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10157769 2024.05.17 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10157768 2024.05.17 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10157767 2024.05.17 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10157766 2024.05.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10157765 2024.05.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10157764 2024.05.17 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10156816 2024.05.16 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10156810 2024.05.16 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10156817 2024.05.16 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10156819 2024.05.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10156815 2024.05.16 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10156811 2024.05.16 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10156812 2024.05.16 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10156814 2024.05.16 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10126543 2024.05.12 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10126428 2024.05.12 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10126381 2024.05.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10126425 2024.05.12 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10126380 2024.05.12 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10126408 2024.05.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10126382 2024.05.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10126396 2024.05.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10126551 2024.05.12 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10126581 2024.05.12 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10126407 2024.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10126421 2024.05.12 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10126393 2024.05.12 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10126545 2024.05.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10126378 2024.05.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10126561 2024.05.12 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10126402 2024.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10126387 2024.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10126400 2024.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10126420 2024.05.12 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10126580 2024.05.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10126831 2024.05.12 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10126594 2024.05.12 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10126386 2024.05.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10126383 2024.05.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10126399 2024.05.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10126416 2024.05.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10126564 2024.05.12 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 10126549 2024.05.12 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10126394 2024.05.12 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10126829 2024.05.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10126423 2024.05.12 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10126579 2024.05.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10126556 2024.05.12 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10126576 2024.05.12 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10126409 2024.05.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10126554 2024.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10126413 2024.05.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10126414 2024.05.12 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10126568 2024.05.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10126411 2024.05.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10126384 2024.05.12 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10126418 2024.05.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10126566 2024.05.12 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10126555 2024.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10126412 2024.05.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10126417 2024.05.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10110738 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10110737 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10110736 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10110735 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10110734 2024.05.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10110733 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10110732 2024.05.11 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10110731 2024.05.11 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10110730 2024.05.11 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10110729 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10110728 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10110485 2024.05.11 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10110484 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10110483 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10109887 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10109886 2024.05.11 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10109885 2024.05.11 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10109884 2024.05.11 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10109883 2024.05.11 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10109882 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10109881 2024.05.11 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10109880 2024.05.11 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10109879 2024.05.11 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10109878 2024.05.11 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10109877 2024.05.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10109876 2024.05.11 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10109875 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10109874 2024.05.11 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10109873 2024.05.11 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10109872 2024.05.11 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10109871 2024.05.11 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10109870 2024.05.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10109869 2024.05.11 WP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10109868 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10109867 2024.05.11 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 10109866 2024.05.11 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10109865 2024.05.11 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 10109864 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10109863 2024.05.11 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10109862 2024.05.11 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10109861 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10109860 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10105415 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10105414 2024.05.11 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10105413 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10105412 2024.05.11 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10105411 2024.05.11 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10105410 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10105409 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10105408 2024.05.11 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10105407 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10105406 2024.05.11 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10105405 2024.05.11 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10105404 2024.05.11 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10105403 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10104824 2024.05.11 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10104822 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10104823 2024.05.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10104819 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10104821 2024.05.11 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10104820 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10104566 2024.05.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10104563 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10104565 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10104564 2024.05.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10104561 2024.05.11 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10104562 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 10104560 2024.05.11 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10104559 2024.05.11 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10113591 2024.05.11 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10098357 2024.05.10 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10093709 2024.05.09 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10093708 2024.05.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10093707 2024.05.09 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10093706 2024.05.09 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10093705 2024.05.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10093704 2024.05.09 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10093703 2024.05.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10093702 2024.05.09 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10093701 2024.05.09 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10093700 2024.05.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10089017 2024.05.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10089016 2024.05.08 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10089015 2024.05.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10089014 2024.05.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10089013 2024.05.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10089012 2024.05.08 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10089011 2024.05.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10089010 2024.05.08 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10089009 2024.05.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10075096 2024.05.06 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10075095 2024.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10074932 2024.05.06 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10074933 2024.05.06 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10074930 2024.05.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10074936 2024.05.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10074929 2024.05.06 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10074935 2024.05.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10074934 2024.05.06 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10074931 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10074671 2024.05.06 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10074673 2024.05.06 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10074672 2024.05.06 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10074337 2024.05.06 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10074336 2024.05.06 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10074334 2024.05.06 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10074332 2024.05.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10074335 2024.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074333 2024.05.06 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10074331 2024.05.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10074330 2024.05.06 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10074329 2024.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10063572 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10063571 2024.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10063570 2024.05.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10063569 2024.05.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10063568 2024.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10063567 2024.05.05 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10063566 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10063565 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10063564 2024.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10063563 2024.05.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10063562 2024.05.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10063561 2024.05.05 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10063560 2024.05.05 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10063559 2024.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10063015 2024.05.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10063014 2024.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10063013 2024.05.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10063012 2024.05.05 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10063011 2024.05.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10063010 2024.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10063009 2024.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10063008 2024.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 10063007 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10063006 2024.05.05 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10063005 2024.05.05 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 10063004 2024.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10062501 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10062500 2024.05.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10062499 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10062498 2024.05.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10062497 2024.05.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10062327 2024.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10062288 2024.05.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10062287 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10062286 2024.05.05 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10062285 2024.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10062284 2024.05.05 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10062283 2024.05.05 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10062282 2024.05.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10062281 2024.05.05 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10062009 2024.05.05 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10062008 2024.05.05 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10062007 2024.05.05 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10062006 2024.05.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10062005 2024.05.05 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10062004 2024.05.05 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10062003 2024.05.05 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10062002 2024.05.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10062001 2024.05.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10062000 2024.05.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10061999 2024.05.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10061998 2024.05.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10058205 2024.05.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10058204 2024.05.04 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10058203 2024.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10058202 2024.05.04 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10058201 2024.05.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10058200 2024.05.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10058199 2024.05.04 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10058198 2024.05.04 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10058197 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10058196 2024.05.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10058195 2024.05.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10057535 2024.05.04 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10057534 2024.05.04 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10057533 2024.05.04 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10057532 2024.05.04 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10057531 2024.05.04 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10057530 2024.05.04 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10057529 2024.05.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10057528 2024.05.04 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10057527 2024.05.04 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10057526 2024.05.04 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10057525 2024.05.04 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 10057524 2024.05.04 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10057232 2024.05.04 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10057231 2024.05.04 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10057233 2024.05.04 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10057228 2024.05.04 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10057229 2024.05.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10057230 2024.05.04 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10057227 2024.05.04 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 10038270 2024.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10038269 2024.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10038268 2024.05.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10038267 2024.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10038266 2024.05.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10038265 2024.05.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10038264 2024.05.03 WP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 10038263 2024.05.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10038262 2024.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10038261 2024.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10037515 2024.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10037514 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10037513 2024.05.03 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10037512 2024.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10037511 2024.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10037510 2024.05.03 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10037509 2024.05.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10037508 2024.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10037507 2024.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10037506 2024.05.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10037505 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10037504 2024.05.03 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 10037503 2024.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10037502 2024.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10037501 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10037500 2024.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10037499 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037498 2024.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10037497 2024.05.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10037496 2024.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10037495 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037289 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10037288 2024.05.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10037287 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10037286 2024.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10037285 2024.05.03 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10037284 2024.05.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10037283 2024.05.03 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10037282 2024.05.03 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10037281 2024.05.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10037280 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10037279 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10037278 2024.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10037277 2024.05.03 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10037276 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10036828 2024.05.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10036827 2024.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10036826 2024.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10036825 2024.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10036824 2024.05.03 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10036823 2024.05.03 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10036822 2024.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10036821 2024.05.03 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10036702 2024.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10036700 2024.05.03 WP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10036701 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10036638 2024.05.03 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10036637 2024.05.03 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10036636 2024.05.03 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10036635 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10036634 2024.05.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10036633 2024.05.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10036632 2024.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10036631 2024.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 39 10036630 2024.05.03 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10036629 2024.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10036628 2024.05.03 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10036627 2024.05.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10036626 2024.05.03 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10036625 2024.05.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10036624 2024.05.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10036623 2024.05.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10036622 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10036621 2024.05.03 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10036620 2024.05.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10036619 2024.05.03 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10036618 2024.05.03 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10036617 2024.05.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10036276 2024.05.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10036275 2024.05.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 10036274 2024.05.03 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10036273 2024.05.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10036272 2024.05.03 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10036271 2024.05.03 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10036270 2024.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10036269 2024.05.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10036268 2024.05.03 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10036267 2024.05.03 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10036266 2024.05.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10036265 2024.05.03 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10036264 2024.05.03 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10036263 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10036262 2024.05.03 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10039327 2024.05.03 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10039026 2024.05.03 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 10039333 2024.05.03 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10039329 2024.05.03 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10039332 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10039331 2024.05.03 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10039328 2024.05.03 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10039330 2024.05.03 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10033729 2024.05.02 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10033728 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10033727 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10033726 2024.05.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10033725 2024.05.02 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10033724 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10033723 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10033722 2024.05.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10033721 2024.05.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10033720 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10033719 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10033718 2024.05.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10033717 2024.05.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10033716 2024.05.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10033715 2024.05.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10033714 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10033713 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10033712 2024.05.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10033711 2024.05.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10033710 2024.05.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10033709 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10033708 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10033707 2024.05.02 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10033706 2024.05.02 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10033705 2024.05.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10033704 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10033703 2024.05.02 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10032326 2024.05.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10031918 2024.05.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10031917 2024.05.02 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10031916 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10031915 2024.05.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10031914 2024.05.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 10031913 2024.05.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10031912 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10031911 2024.05.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10031910 2024.05.02 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10031909 2024.05.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 25 10031908 2024.05.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10031590 2024.05.02 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10031589 2024.05.02 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10031588 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10031587 2024.05.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10031586 2024.05.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10031585 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10031584 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10031583 2024.05.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10031582 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10031581 2024.05.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10031287 2024.05.02 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10031286 2024.05.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10031285 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10031284 2024.05.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10031283 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10031282 2024.05.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10031281 2024.05.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10030525 2024.05.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10030547 2024.05.02 WP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10021540 2024.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10021448 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10021447 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10021446 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10021445 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10021444 2024.05.01 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10021443 2024.05.01 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10021442 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10021441 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10021440 2024.05.01 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10021439 2024.05.01 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10014596 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10014595 2024.05.01 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10014594 2024.05.01 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10014593 2024.05.01 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10014592 2024.05.01 WP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10014591 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10014590 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10014589 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10014588 2024.05.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10014587 2024.05.01 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10014586 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10014585 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10014584 2024.05.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10014583 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10013821 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10013819 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10013818 2024.05.01 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10013820 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10013741 2024.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10013740 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10013739 2024.05.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 10013738 2024.05.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 10013737 2024.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 10013736 2024.05.01 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10013735 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10013734 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10013733 2024.05.01 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10013732 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10013731 2024.05.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10013730 2024.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10013729 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10013728 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10016766 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10016815 2024.05.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10016594 2024.05.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10016773 2024.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10016618 2024.05.01 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10025421 2024.05.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10016964 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10016608 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10016616 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10016765 2024.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10016609 2024.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10016617 2024.05.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10016966 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10016607 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10016767 2024.05.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10016606 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10016611 2024.05.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10016798 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10016619 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10016764 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10016620 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10016595 2024.05.01 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10016597 2024.05.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10016610 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10016605 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10012104 2024.04.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10012103 2024.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10012102 2024.04.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 10012101 2024.04.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10012100 2024.04.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10012099 2024.04.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 10012098 2024.04.30 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10012097 2024.04.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 10012096 2024.04.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 10012095 2024.04.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10012094 2024.04.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 20 10012093 2024.04.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 10012092 2024.04.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10012091 2024.04.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10012090 2024.04.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10012089 2024.04.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10012088 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10012087 2024.04.30 WP