DRUŻYNA

Drużyna: Loco Tom. Obserwator: Tomasz Kosut

Liczba gatunków: 220

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 232 8822 85 85 2 16 28 39
2 164 1602 110 76 2 18 23 33
3 143 877 125 61 0 6 21 34
4 347 1620 172 114 2 12 57 43
5 376 1408 212 128 2 34 51 41
6 185 879 220 101 2 25 42 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10341938 2024.06.16 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10341933 2024.06.16 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10341937 2024.06.16 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10341936 2024.06.16 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 10341935 2024.06.16 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10341930 2024.06.16 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 3 10341928 2024.06.16 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10341929 2024.06.16 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 10341932 2024.06.16 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 10341934 2024.06.16 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 10341931 2024.06.16 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10325300 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10325299 2024.06.08 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10325293 2024.06.08 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10325296 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10325284 2024.06.08 OP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10325290 2024.06.08 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10325291 2024.06.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10325286 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10325287 2024.06.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10325283 2024.06.08 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10325279 2024.06.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10325277 2024.06.08 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10325278 2024.06.08 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10325347 2024.06.08
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10325350 2024.06.08
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10325338 2024.06.08
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10325342 2024.06.08
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10325343 2024.06.08
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 10325333 2024.06.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10325337 2024.06.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10325332 2024.06.08
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10325336 2024.06.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10325339 2024.06.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325328 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325335 2024.06.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10325329 2024.06.08
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 10325373 2024.06.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10325371 2024.06.08
pospolity łyska, Fulica atra 1 10325370 2024.06.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10325369 2024.06.08
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 10325365 2024.06.08
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10325364 2024.06.08
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 10325361 2024.06.08
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10325376 2024.06.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10325372 2024.06.08
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10325351 2024.06.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10325353 2024.06.08
pospolity żuraw, Grus grus 30 10325346 2024.06.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10325341 2024.06.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10325334 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10325330 2024.06.08 OP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 10325389 2024.06.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10325399 2024.06.08
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10325390 2024.06.08
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10325307 2024.06.08
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10325400 2024.06.08
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 5 10325305 2024.06.08 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10325306 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10325391 2024.06.08
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10325395 2024.06.08
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10325388 2024.06.08
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 10325379 2024.06.04 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10325384 2024.06.04 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10325383 2024.06.04 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10325380 2024.06.04 MB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10325382 2024.06.04 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10325367 2024.06.04 MB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10325362 2024.06.04 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10325360 2024.06.04 MB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10325358 2024.06.04 MB
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10325355 2024.06.04 MB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10325366 2024.06.04 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10325349 2024.06.04 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10325359 2024.06.04 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 10325340 2024.06.04 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 10325327 2024.06.04 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 10325378 2024.06.04 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10325377 2024.06.04 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10325375 2024.06.04 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 10325387 2024.06.04 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10325385 2024.06.04 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10325381 2024.06.04 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10325386 2024.06.04 MB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325363 2024.06.04 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10325368 2024.06.04 MB
pospolity kruk, Corvus corax 5 10325356 2024.06.04 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10325357 2024.06.04 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10325354 2024.06.04 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 10325352 2024.06.04 MB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10325348 2024.06.04 MB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10325344 2024.06.04 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10325331 2024.06.04 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10325323 2024.06.04 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10325321 2024.06.04 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 10325322 2024.06.04 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10325320 2024.06.04 MB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10325317 2024.06.04 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10325316 2024.06.04 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 55 10325319 2024.06.04 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 10325314 2024.06.04 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10325315 2024.06.04 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10325318 2024.06.04 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 10325311 2024.06.04 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10325312 2024.06.04 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 10325310 2024.06.04 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10325313 2024.06.04 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10325309 2024.06.04 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 10325308 2024.06.04 MB
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10325258 2024.06.04 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10325259 2024.06.04 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10325256 2024.06.04 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10325249 2024.06.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10325257 2024.06.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10325255 2024.06.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10325254 2024.06.03 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10325253 2024.06.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10325250 2024.06.03 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10325252 2024.06.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10325251 2024.06.03 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10325245 2024.06.03 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10325247 2024.06.03 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10325248 2024.06.03 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10325246 2024.06.03 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10325244 2024.06.03 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10325275 2024.06.03 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10325273 2024.06.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10325274 2024.06.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10325271 2024.06.03 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325272 2024.06.03 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10325270 2024.06.03 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10325269 2024.06.03 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10325267 2024.06.03 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10325268 2024.06.03 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10325265 2024.06.03 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10325266 2024.06.03 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10325264 2024.06.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10325262 2024.06.02 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 10325263 2024.06.02 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10325261 2024.06.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10325260 2024.06.02 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325210 2024.06.02 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10325203 2024.06.02 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10325209 2024.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10325199 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10325207 2024.06.02 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10325200 2024.06.02 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10325197 2024.06.02 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325195 2024.06.02 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10325192 2024.06.02 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 10325194 2024.06.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10325193 2024.06.02 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325190 2024.06.02 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10325187 2024.06.02 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10325186 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10325183 2024.06.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10325180 2024.06.01 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10325205 2024.06.01 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10325208 2024.06.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10325201 2024.06.01 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10325202 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10325196 2024.06.01 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10325198 2024.06.01 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 10325211 2024.06.01 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10325206 2024.06.01 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 10325204 2024.06.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10325191 2024.06.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10325189 2024.06.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10325188 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10325184 2024.06.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10325185 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325182 2024.06.01 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10325181 2024.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10325240 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10325241 2024.06.01 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10325243 2024.06.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10325229 2024.06.01 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10325232 2024.06.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10325230 2024.06.01 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 10325228 2024.06.01 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10325231 2024.06.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10325221 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325223 2024.06.01 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10325220 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10325392 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10325219 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 140 10325227 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10325222 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10325214 2024.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10325301 2024.05.31 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10325302 2024.05.31 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10325303 2024.05.31 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10325298 2024.05.31 PM
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 10325295 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325292 2024.05.31 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10325297 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10325289 2024.05.31 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10325288 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325285 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10325282 2024.05.31 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325280 2024.05.31 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10325281 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325276 2024.05.31 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10325239 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10325234 2024.05.31 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10325242 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10325238 2024.05.31 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10325235 2024.05.31 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10325236 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10325233 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325226 2024.05.31 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10325225 2024.05.31 MB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10325224 2024.05.31 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325217 2024.05.31 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10325216 2024.05.31 MB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 10325218 2024.05.31 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10325215 2024.05.31 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10325213 2024.05.31 MB
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10325178 2024.05.31 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325177 2024.05.31 MB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10325179 2024.05.31 MB
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10325176 2024.05.31 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10325175 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10325174 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325171 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325173 2024.05.31 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10325169 2024.05.30 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10325172 2024.05.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10325170 2024.05.30 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10325167 2024.05.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10325168 2024.05.30 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10325166 2024.05.30 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10325165 2024.05.30 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10325164 2024.05.30 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10247510 2024.05.30 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10247512 2024.05.30 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10247509 2024.05.30 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10247511 2024.05.30 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237144 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237142 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237147 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10237146 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237138 2024.05.27 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10237143 2024.05.27 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10237137 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237140 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237139 2024.05.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10237136 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237145 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10237134 2024.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10237141 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237135 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237854 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237853 2024.05.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10237189 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237852 2024.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10237190 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237188 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237185 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10237851 2024.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10237186 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237184 2024.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10237187 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237183 2024.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10237850 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10237181 2024.05.27 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10237182 2024.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10237180 2024.05.27 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10237171 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237177 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10237176 2024.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10237170 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237168 2024.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10237169 2024.05.27 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10237173 2024.05.27 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 10237178 2024.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10237179 2024.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10237166 2024.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10237167 2024.05.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10237174 2024.05.27 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10237172 2024.05.27 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10237175 2024.05.27 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10237165 2024.05.27 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10237164 2024.05.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10237157 2024.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10237160 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237162 2024.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10237159 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237161 2024.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10237156 2024.05.27 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10237158 2024.05.27 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10237154 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10237155 2024.05.27 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10237152 2024.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10237153 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237163 2024.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10237150 2024.05.27 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10237149 2024.05.27 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10237151 2024.05.27 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10237148 2024.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10237310 2024.05.27 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10237308 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10237309 2024.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10237304 2024.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10237307 2024.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10237306 2024.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10237305 2024.05.27 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10237303 2024.05.27 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10237302 2024.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10237300 2024.05.27 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10237299 2024.05.27 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10237298 2024.05.27 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10237301 2024.05.27 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10237297 2024.05.27 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10237296 2024.05.27 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10237295 2024.05.27 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10223666 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 10223668 2024.05.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10223655 2024.05.23 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 10223660 2024.05.23 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 5 10223649 2024.05.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 10223651 2024.05.23 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10223645 2024.05.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 120 10223647 2024.05.23 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10223648 2024.05.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10223644 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223641 2024.05.23 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10223642 2024.05.23 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 85 10223637 2024.05.23 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10223659 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10223662 2024.05.23 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10223656 2024.05.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10223664 2024.05.23 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10223657 2024.05.23 OP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10223665 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10223654 2024.05.23 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 10223663 2024.05.23 OP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 10223653 2024.05.23 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 10223652 2024.05.23 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10223646 2024.05.23 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 10223643 2024.05.23 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10223650 2024.05.23 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10223640 2024.05.23 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10223639 2024.05.23 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10223638 2024.05.23 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10223691 2024.05.23 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223692 2024.05.23 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10223690 2024.05.23 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10223687 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 10223689 2024.05.23 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10223686 2024.05.23 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10223685 2024.05.23 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10223688 2024.05.23 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10223684 2024.05.23 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10223681 2024.05.23 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10223683 2024.05.23 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10223682 2024.05.23 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10223679 2024.05.23 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10223680 2024.05.23 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10223677 2024.05.23 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10223678 2024.05.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 10223635 2024.05.23 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10223634 2024.05.23 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10223636 2024.05.23 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10223632 2024.05.23 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10223633 2024.05.23 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 10223630 2024.05.23 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 10223631 2024.05.23 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 10223629 2024.05.23 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 10223628 2024.05.23 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223627 2024.05.23 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10223626 2024.05.23 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10223625 2024.05.23 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10223622 2024.05.23 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10223623 2024.05.23 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10223621 2024.05.23 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10223624 2024.05.23 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10223667 2024.05.23 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10223661 2024.05.23 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 10223658 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10325880 2024.05.23 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10223670 2024.05.23 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10223669 2024.05.23 OP
pospolity kruk, Corvus corax 5 10223672 2024.05.23 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10223675 2024.05.23 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10223671 2024.05.23 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10223674 2024.05.23 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10184074 2024.05.19 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10184072 2024.05.19 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10184073 2024.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10184071 2024.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10184070 2024.05.19 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10184069 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10184068 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10184067 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10184049 2024.05.19 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10184048 2024.05.19 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10184050 2024.05.19 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10184047 2024.05.19 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10184044 2024.05.19 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10184045 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 10184046 2024.05.19 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10184042 2024.05.19 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10184043 2024.05.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10184041 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10184040 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10184038 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10184039 2024.05.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10184037 2024.05.19 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10184035 2024.05.19 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10184036 2024.05.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10184064 2024.05.19 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10184065 2024.05.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10184063 2024.05.19 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10184062 2024.05.19 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10184059 2024.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10184058 2024.05.19 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10184066 2024.05.19 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10184055 2024.05.19 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10184057 2024.05.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10184060 2024.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10184054 2024.05.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10184053 2024.05.19 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10184061 2024.05.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10184052 2024.05.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10184051 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10184056 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10223676 2024.05.19 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10148307 2024.05.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10148297 2024.05.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10148306 2024.05.15 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10148293 2024.05.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10148294 2024.05.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10148298 2024.05.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10148291 2024.05.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10148299 2024.05.15 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10148292 2024.05.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10148290 2024.05.15 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10148305 2024.05.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10148286 2024.05.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10148304 2024.05.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10148287 2024.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10148283 2024.05.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10148285 2024.05.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10148302 2024.05.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10148284 2024.05.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 10148282 2024.05.15 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10148303 2024.05.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10148280 2024.05.15 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10148281 2024.05.15 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10099157 2024.05.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10078683 2024.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10044186 2024.05.03 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10044187 2024.05.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10044177 2024.05.02 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10044179 2024.05.02 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10044183 2024.05.02 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10044180 2024.05.02 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10044165 2024.05.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10044166 2024.05.02 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10044162 2024.05.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10044156 2024.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10044158 2024.05.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10044157 2024.05.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10044154 2024.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10044152 2024.05.02 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10044134 2024.05.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10044133 2024.05.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10044132 2024.05.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10044200 2024.05.02 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10044175 2024.05.02 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10044174 2024.05.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10044151 2024.05.02 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10044199 2024.05.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10044170 2024.05.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10044198 2024.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10044181 2024.05.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10044201 2024.05.02 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10044197 2024.05.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10044153 2024.05.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10044202 2024.05.02 MP
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 11 10044203 2024.05.02 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10044155 2024.05.02 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10044135 2024.05.02 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10044204 2024.05.02 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10044172 2024.05.02 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10044160 2024.05.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 10044136 2024.05.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10044163 2024.05.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10044140 2024.05.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10044159 2024.05.02 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10044139 2024.05.02 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10044164 2024.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10044137 2024.05.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10044161 2024.05.02 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10044176 2024.05.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10044138 2024.05.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10044168 2024.05.02 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10044143 2024.05.02 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10044141 2024.05.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 50 10044150 2024.05.02 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10044196 2024.05.02 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10044148 2024.05.02 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10044173 2024.05.02 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10044145 2024.05.02 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10044189 2024.05.02 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10044193 2024.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10044192 2024.05.02 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10044147 2024.05.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10044146 2024.05.02 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10044190 2024.05.02 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10044191 2024.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10044149 2024.05.02 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10044142 2024.05.02 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10044178 2024.05.02 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10044144 2024.05.02 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10044167 2024.05.02 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10044171 2024.05.02 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10044169 2024.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10044184 2024.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10044194 2024.05.02 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10044185 2024.05.02 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10044188 2024.05.02 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10044195 2024.05.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10044131 2024.05.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10044129 2024.05.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10044130 2024.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10044128 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10044126 2024.05.01 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10044124 2024.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10044125 2024.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10044127 2024.05.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10044122 2024.05.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10044121 2024.05.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10044120 2024.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 10044123 2024.05.01 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 10044119 2024.05.01 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10019524 2024.05.01 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10019518 2024.05.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10019517 2024.05.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10019514 2024.05.01 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10019513 2024.05.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10019526 2024.05.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10019512 2024.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10019511 2024.05.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10019474 2024.05.01 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10019472 2024.05.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10019475 2024.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10019471 2024.05.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10019473 2024.05.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10019470 2024.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10019468 2024.05.01 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10019466 2024.05.01 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10019467 2024.05.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10019464 2024.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10019462 2024.05.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10019469 2024.05.01 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10019465 2024.05.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10019463 2024.05.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10019461 2024.05.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10019460 2024.05.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10011714 2024.04.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10011713 2024.04.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10011355 2024.04.30 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10011354 2024.04.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 10011371 2024.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 10011372 2024.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10011369 2024.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10011368 2024.04.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10011366 2024.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10011367 2024.04.30 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 10011370 2024.04.30 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10011365 2024.04.30 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10011364 2024.04.30 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10011363 2024.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10011361 2024.04.30 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10011362 2024.04.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10011360 2024.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10011359 2024.04.30 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10011357 2024.04.30 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10011358 2024.04.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10011351 2024.04.30 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10011352 2024.04.30 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10011356 2024.04.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10011350 2024.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10011353 2024.04.30 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10011348 2024.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10011347 2024.04.30 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10011343 2024.04.30 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10011349 2024.04.30 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10011345 2024.04.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10011342 2024.04.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10011344 2024.04.30 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10011340 2024.04.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10011341 2024.04.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10011339 2024.04.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10005674 2024.04.29 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10005673 2024.04.29 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10005669 2024.04.29 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10005667 2024.04.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10005668 2024.04.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 10005666 2024.04.29
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 10005665 2024.04.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10005664 2024.04.29
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10005670 2024.04.29
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10005663 2024.04.29
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10005662 2024.04.29
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10005661 2024.04.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10005672 2024.04.29
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10005671 2024.04.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10005658 2024.04.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10005660 2024.04.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10005659 2024.04.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10005657 2024.04.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10005713 2024.04.29
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10005709 2024.04.29
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10005706 2024.04.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10005718 2024.04.29
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10005701 2024.04.29
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10005699 2024.04.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10005698 2024.04.29
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10005696 2024.04.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10005694 2024.04.29
pospolity kos, Turdus merula 2 10005695 2024.04.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005692 2024.04.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10005693 2024.04.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10005691 2024.04.29
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10005689 2024.04.29
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10005690 2024.04.29
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10005656 2024.04.29
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10005655 2024.04.29
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10005654 2024.04.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10005653 2024.04.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10005652 2024.04.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10005651 2024.04.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 10005650 2024.04.29
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10005649 2024.04.29
pospolity bogatka, Parus major 1 10005648 2024.04.29
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10005647 2024.04.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10005646 2024.04.29
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10005645 2024.04.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10005643 2024.04.29
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10005644 2024.04.29
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10005641 2024.04.29
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10005642 2024.04.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10005680 2024.04.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10005681 2024.04.29
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10005684 2024.04.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10005677 2024.04.29
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10005675 2024.04.29
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10005676 2024.04.29
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10005679 2024.04.29
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 10005678 2024.04.29
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10005682 2024.04.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 10005683 2024.04.29
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10005686 2024.04.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10005685 2024.04.29
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 21 10005688 2024.04.29
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10005687 2024.04.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10005700 2024.04.29
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10005717 2024.04.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10005716 2024.04.29
pospolity sroka, Pica pica 2 10005714 2024.04.29
pospolity bogatka, Parus major 1 10005710 2024.04.29
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 10005711 2024.04.29
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10005702 2024.04.29
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10005704 2024.04.29
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10005697 2024.04.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005703 2024.04.29
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10005705 2024.04.29
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10005707 2024.04.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10005708 2024.04.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10005719 2024.04.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10005715 2024.04.29
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9984584 2024.04.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984568 2024.04.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9984569 2024.04.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984567 2024.04.26 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9984600 2024.04.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984599 2024.04.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9984598 2024.04.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9984597 2024.04.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 9984596 2024.04.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9984595 2024.04.26 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9984594 2024.04.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9984592 2024.04.26 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9984591 2024.04.26 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9984590 2024.04.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9984588 2024.04.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9984589 2024.04.26 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9984587 2024.04.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9984586 2024.04.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9984585 2024.04.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 9984540 2024.04.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9984539 2024.04.26 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9984549 2024.04.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9984550 2024.04.26 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9984543 2024.04.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9984546 2024.04.26 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9984538 2024.04.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9984544 2024.04.26 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9984548 2024.04.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9984547 2024.04.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9984542 2024.04.26 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9984541 2024.04.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9984537 2024.04.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984545 2024.04.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9984536 2024.04.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9984535 2024.04.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9984576 2024.04.26 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9984577 2024.04.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9984571 2024.04.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9984574 2024.04.26 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9984573 2024.04.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9984572 2024.04.26 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9984575 2024.04.26 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9984579 2024.04.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9984578 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9984582 2024.04.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9984580 2024.04.26 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9984581 2024.04.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9984551 2024.04.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9984552 2024.04.26 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 9984554 2024.04.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9984565 2024.04.26 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9984563 2024.04.26 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9984556 2024.04.26 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9984558 2024.04.26 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9984560 2024.04.26 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9984559 2024.04.26 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9984557 2024.04.26 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9984561 2024.04.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9984562 2024.04.26 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9984553 2024.04.26 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9984555 2024.04.26 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9984570 2024.04.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9984564 2024.04.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9984566 2024.04.26 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9984583 2024.04.26 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9966127 2024.04.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9966128 2024.04.25 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9959383 2024.04.24 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9951657 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9951650 2024.04.22 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9951653 2024.04.22 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9951641 2024.04.22 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9951639 2024.04.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9951636 2024.04.22 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9951629 2024.04.22 OP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9951627 2024.04.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9951631 2024.04.22 OP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9951616 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9951626 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951624 2024.04.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9951615 2024.04.22 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9951613 2024.04.22 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 9951611 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951618 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951652 2024.04.22 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9951642 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951654 2024.04.22 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9951647 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951648 2024.04.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9951637 2024.04.22 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9951638 2024.04.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9951628 2024.04.22 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9951633 2024.04.22 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9951620 2024.04.22 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9951632 2024.04.22 OP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9951614 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9951619 2024.04.22 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9951621 2024.04.22 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9951612 2024.04.22 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9951651 2024.04.22 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9951646 2024.04.22 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9951645 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951649 2024.04.22 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9951656 2024.04.22 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9951643 2024.04.22 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9951655 2024.04.22 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9951644 2024.04.22 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9951640 2024.04.22 OP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9951635 2024.04.22 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9951630 2024.04.22 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9951634 2024.04.22 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9951623 2024.04.22 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9951625 2024.04.22 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9951622 2024.04.22 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9951617 2024.04.22 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 74 9944218 2024.04.21 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9943869 2024.04.21 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9943871 2024.04.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9943870 2024.04.21 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9943866 2024.04.21 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9943867 2024.04.21 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9943863 2024.04.21 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9943868 2024.04.21 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9943865 2024.04.21 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9943862 2024.04.21 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9943861 2024.04.21 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9943860 2024.04.21 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9943872 2024.04.21 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9943859 2024.04.21 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9943864 2024.04.21 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9925347 2024.04.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9925346 2024.04.18 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9912566 2024.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9912564 2024.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9912563 2024.04.15 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9912565 2024.04.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9912562 2024.04.15 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9912560 2024.04.15 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9912561 2024.04.15 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9905964 2024.04.14 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9900049 2024.04.13 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9878402 2024.04.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9876940 2024.04.10 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9876939 2024.04.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9876938 2024.04.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9876937 2024.04.10 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9876936 2024.04.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9876934 2024.04.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9876933 2024.04.10 MP
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9876935 2024.04.10 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9876932 2024.04.10 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857346 2024.04.07 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9841443 2024.04.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9841447 2024.04.06 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9841446 2024.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9841442 2024.04.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9841441 2024.04.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9841445 2024.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9841444 2024.04.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9841440 2024.04.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9841463 2024.04.06 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9841461 2024.04.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9841457 2024.04.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9841455 2024.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9841452 2024.04.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9841453 2024.04.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9841460 2024.04.06 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9841448 2024.04.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 9841456 2024.04.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9841462 2024.04.06 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9841450 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9841454 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9841451 2024.04.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9841458 2024.04.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9841459 2024.04.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9841449 2024.04.06 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9843422 2024.04.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9841536 2024.04.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9843421 2024.04.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9843420 2024.04.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9843419 2024.04.06 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9843418 2024.04.06 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9841537 2024.04.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9841533 2024.04.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9841535 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9841534 2024.04.06 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 9841532 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9841530 2024.04.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9841531 2024.04.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9841528 2024.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9841529 2024.04.06 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9841527 2024.04.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9829602 2024.04.05 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 9810724 2024.04.01 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9810720 2024.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9810712 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9810718 2024.04.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9810727 2024.04.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9810711 2024.04.01 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9810729 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 6 9810716 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9810743 2024.04.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9810709 2024.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9810704 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9810706 2024.04.01 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9810708 2024.04.01 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9810707 2024.04.01 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9810705 2024.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 9810736 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 9810714 2024.04.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 9810710 2024.04.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9810715 2024.04.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 9810717 2024.04.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9810721 2024.04.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9810713 2024.04.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9810719 2024.04.01 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9810726 2024.04.01 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9810722 2024.04.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9810732 2024.04.01 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9810723 2024.04.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 9810725 2024.04.01 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9810731 2024.04.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9810728 2024.04.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9810733 2024.04.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9810744 2024.04.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9810740 2024.04.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9810735 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 9810730 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9810738 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9810737 2024.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9810739 2024.04.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9810734 2024.04.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9810741 2024.04.01 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9810742 2024.04.01 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9794967 2024.03.31 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9794968 2024.03.31 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9794969 2024.03.31 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9794970 2024.03.31 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9794966 2024.03.31 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9794965 2024.03.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9794964 2024.03.31 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9794962 2024.03.31 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9794963 2024.03.31 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9786629 2024.03.30 OP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9786632 2024.03.30 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9786631 2024.03.30 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9786633 2024.03.30 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 9786630 2024.03.30 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9786626 2024.03.30 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella