DRUŻYNA

Drużyna: Młody ornitolog . Obserwator: Marek Faber

Liczba gatunków: 162

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 71 1514 44 44 0 1 15 28
2 106 1185 70 54 0 4 18 32
3 71 453 96 49 0 5 22 22
4 52 161 112 33 0 2 15 16
5 156 1868 162 85 1 26 39 19
6 14 128 162 14 0 1 8 5
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10339304 2024.06.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10339302 2024.06.15 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10339303 2024.06.15 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10339301 2024.06.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 60 10339300 2024.06.15 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10312570 2024.06.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10309488 2024.06.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10309487 2024.06.08 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10309486 2024.06.08 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10309485 2024.06.08 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 10309484 2024.06.08 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10309483 2024.06.08 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10309482 2024.06.08 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10301108 2024.06.08 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10261769 2024.05.31 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10267220 2024.05.31 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10261770 2024.05.31 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10261768 2024.05.31 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10261767 2024.05.31 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10261766 2024.05.31 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10261764 2024.05.31 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10261765 2024.05.31 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10261762 2024.05.31 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 10261761 2024.05.31 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10261763 2024.05.31 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10261760 2024.05.31 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10261758 2024.05.31 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10261759 2024.05.31 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10261757 2024.05.31 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10267241 2024.05.31 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10267231 2024.05.31 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10267232 2024.05.31 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10267229 2024.05.31 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 10267227 2024.05.31 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 10267233 2024.05.31 OP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10241012 2024.05.29 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10236538 2024.05.28 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10236537 2024.05.28 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10236535 2024.05.28 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10236536 2024.05.28 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10236534 2024.05.28 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10236533 2024.05.28 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10236531 2024.05.28 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 10236532 2024.05.27 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10230229 2024.05.27 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10195259 2024.05.21 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10104636 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 10100900 2024.05.10 ŚL
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 5 10100899 2024.05.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10098915 2024.05.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10098914 2024.05.10 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10098913 2024.05.10 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10091643 2024.05.09 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10091644 2024.05.09 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10091642 2024.05.09 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10091641 2024.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10091640 2024.05.09 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10087879 2024.05.08 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10087878 2024.05.08 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10087880 2024.05.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 10082894 2024.05.07 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10082893 2024.05.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 200 10082892 2024.05.07 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 10082891 2024.05.07 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 10082890 2024.05.07 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 10082889 2024.05.07 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10082888 2024.05.07 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10082886 2024.05.07 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10082887 2024.05.07 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10082885 2024.05.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 36 10082884 2024.05.07 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10082882 2024.05.07 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 10082881 2024.05.07 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10082880 2024.05.07 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10082883 2024.05.07 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10082878 2024.05.07 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10082877 2024.05.07 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10082876 2024.05.07 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10082875 2024.05.07 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10082874 2024.05.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10082873 2024.05.07 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10082871 2024.05.07 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10082872 2024.05.07 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10082870 2024.05.07 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10082869 2024.05.07 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10074359 2024.05.06 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10074358 2024.05.06 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10074357 2024.05.06 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10074356 2024.05.06 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10074355 2024.05.06 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10074353 2024.05.06 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 10074354 2024.05.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 10074351 2024.05.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10074350 2024.05.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10074352 2024.05.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 34 10074348 2024.05.06 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 39 10074347 2024.05.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10074346 2024.05.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10074349 2024.05.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10074344 2024.05.06 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 10074342 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10074341 2024.05.06 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10074345 2024.05.06 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10074343 2024.05.06 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 15 10074339 2024.05.06 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10074340 2024.05.06 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 25 10083354 2024.05.06 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10065122 2024.05.05 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10065121 2024.05.05 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10065119 2024.05.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10065118 2024.05.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10065120 2024.05.05 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10065117 2024.05.05 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10065116 2024.05.05 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10039691 2024.05.03 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10039690 2024.05.03 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10036806 2024.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10044354 2024.05.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10044355 2024.05.03 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10029485 2024.05.02 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10029484 2024.05.02 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10027093 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10027092 2024.05.02 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10026207 2024.05.02 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 10024119 2024.05.01 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10024118 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10024117 2024.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 10019164 2024.05.01 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10018484 2024.05.01 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10018351 2024.05.01 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10018350 2024.05.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10018348 2024.05.01 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10018347 2024.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 30 10018349 2024.05.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10018345 2024.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 10018346 2024.05.01 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 5 10018344 2024.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10018343 2024.05.01 ŚL
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 10016971 2024.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10016513 2024.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10016509 2024.05.01 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 10016511 2024.05.01 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10016512 2024.05.01 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10016507 2024.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10016510 2024.05.01 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 10016506 2024.05.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10016504 2024.05.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10016508 2024.05.01 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10016503 2024.05.01 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10016505 2024.05.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10016500 2024.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10016501 2024.05.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10016502 2024.05.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10016496 2024.05.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10016499 2024.05.01 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10016498 2024.05.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 10016497 2024.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10016494 2024.05.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10016495 2024.05.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10016493 2024.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10016492 2024.05.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10016491 2024.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 20 10016489 2024.05.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10016490 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10016488 2024.05.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10016487 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10014520 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10025513 2024.05.01 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10025512 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10034859 2024.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9988666 2024.04.28 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 9988664 2024.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9988667 2024.04.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9988665 2024.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9987541 2024.04.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9981858 2024.04.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9975631 2024.04.27 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 9975629 2024.04.27 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9975630 2024.04.27 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9963932 2024.04.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9959159 2024.04.24 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 9959158 2024.04.24 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9952489 2024.04.23 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9952488 2024.04.23 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9952487 2024.04.23 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9923929 2024.04.17 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9916251 2024.04.16 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9899307 2024.04.13 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9899309 2024.04.13 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9899305 2024.04.13 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9899308 2024.04.13 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9899306 2024.04.13 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9874743 2024.04.09 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9862985 2024.04.08 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9849821 2024.04.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848853 2024.04.07 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9848852 2024.04.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9846004 2024.04.07 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9835347 2024.04.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9835083 2024.04.06 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9840568 2024.04.06 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 9840565 2024.04.06 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9840567 2024.04.06 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9840569 2024.04.06 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9829278 2024.04.05 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9821873 2024.04.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9823020 2024.04.04 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9822847 2024.04.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9823018 2024.04.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9823028 2024.04.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9823016 2024.04.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9823021 2024.04.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9823023 2024.04.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9823022 2024.04.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9823030 2024.04.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9823019 2024.04.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9823026 2024.04.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9823024 2024.04.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9823025 2024.04.04 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9823029 2024.04.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9823017 2024.04.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9823027 2024.04.04 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9760352 2024.03.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9736991 2024.03.23 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9736987 2024.03.23 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9736989 2024.03.23 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9736988 2024.03.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9736992 2024.03.23 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9736990 2024.03.23 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9721761 2024.03.21 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9721760 2024.03.21 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9721762 2024.03.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 9721763 2024.03.21 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 9721759 2024.03.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9712413 2024.03.20 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 66 9703925 2024.03.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9703921 2024.03.18 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9691391 2024.03.16 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9694094 2024.03.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9694098 2024.03.16 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9694096 2024.03.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9694097 2024.03.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9694093 2024.03.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9694099 2024.03.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9694095 2024.03.16 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9694248 2024.03.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9694092 2024.03.16 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9682796 2024.03.15 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9679473 2024.03.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9679474 2024.03.14 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9679470 2024.03.14 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9679472 2024.03.14 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9679471 2024.03.14 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9694222 2024.03.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9694221 2024.03.11 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9694228 2024.03.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9694227 2024.03.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9694224 2024.03.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9694229 2024.03.11 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9694226 2024.03.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 9694230 2024.03.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9694231 2024.03.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9694218 2024.03.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9694225 2024.03.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9694220 2024.03.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9694223 2024.03.11 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9694219 2024.03.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9659384 2024.03.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9659383 2024.03.10 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9659381 2024.03.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9659382 2024.03.10 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9649428 2024.03.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9649426 2024.03.09 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9649423 2024.03.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9649425 2024.03.09 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9649422 2024.03.09 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9649421 2024.03.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9649424 2024.03.09 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9648887 2024.03.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9648886 2024.03.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9648885 2024.03.09 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9648884 2024.03.09 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9648883 2024.03.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9648882 2024.03.09 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9648880 2024.03.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9648881 2024.03.09 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9648879 2024.03.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9694133 2024.03.09 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9694130 2024.03.09 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9694131 2024.03.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9694132 2024.03.09 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9694134 2024.03.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9627465 2024.03.03 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9603257 2024.02.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9603718 2024.02.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9603716 2024.02.28 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9603715 2024.02.28 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9603710 2024.02.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9603712 2024.02.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9603713 2024.02.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 9603711 2024.02.28 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9603714 2024.02.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9603717 2024.02.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9592223 2024.02.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9585894 2024.02.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9585895 2024.02.25 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 9585897 2024.02.25 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9585896 2024.02.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9585893 2024.02.25 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9585892 2024.02.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9582190 2024.02.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9582188 2024.02.24 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9582187 2024.02.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9582189 2024.02.24 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9562187 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562189 2024.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9562190 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9562188 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9554758 2024.02.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9554755 2024.02.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9554757 2024.02.18 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9554754 2024.02.18 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9554756 2024.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9554753 2024.02.18 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9554752 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9554751 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9554750 2024.02.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9554749 2024.02.18 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9524249 2024.02.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9524250 2024.02.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9524248 2024.02.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9524247 2024.02.10 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9524246 2024.02.10 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9524245 2024.02.10 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9524243 2024.02.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9524242 2024.02.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9524240 2024.02.10 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9524241 2024.02.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9524238 2024.02.10 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9524244 2024.02.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9524239 2024.02.10 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 9524236 2024.02.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9524237 2024.02.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9524235 2024.02.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9524232 2024.02.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9524233 2024.02.10 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9524231 2024.02.10 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9523133 2024.02.10 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9523131 2024.02.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9523132 2024.02.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9523130 2024.02.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9523129 2024.02.10 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9523126 2024.02.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9523127 2024.02.10 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9523128 2024.02.10 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 55 9523125 2024.02.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9523124 2024.02.10 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9523123 2024.02.10 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9523122 2024.02.10 ŚL
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9523120 2024.02.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9522798 2024.02.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9522801 2024.02.10 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9522800 2024.02.10 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9522797 2024.02.10 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9522799 2024.02.10 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9522796 2024.02.10 ŚL
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 50 9512762 2024.02.06 MP
pospolity żuraw, Grus grus 5 9512586 2024.02.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9503830 2024.02.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9503825 2024.02.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9503834 2024.02.03 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9503831 2024.02.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9503827 2024.02.03 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9503833 2024.02.03 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9503824 2024.02.03 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9503823 2024.02.03 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9503826 2024.02.03 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9503829 2024.02.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9503828 2024.02.03 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9501545 2024.02.02 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9501562 2024.02.02 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9508744 2024.02.02 MP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9501557 2024.02.02 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9501561 2024.02.02 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9501546 2024.02.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9501554 2024.02.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9501552 2024.02.02 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 9501564 2024.02.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9501549 2024.02.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9501558 2024.02.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 50 9501548 2024.02.02 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 9501547 2024.02.02 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9501550 2024.02.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9501555 2024.02.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9501560 2024.02.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9501553 2024.02.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9501563 2024.02.02 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9501556 2024.02.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 9501559 2024.02.02 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9476821 2024.01.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 9450098 2024.01.20 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9450107 2024.01.20 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9450106 2024.01.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9450104 2024.01.20 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9450108 2024.01.20 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9450109 2024.01.20 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9450112 2024.01.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9450099 2024.01.20 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9450111 2024.01.20 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9450105 2024.01.20 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9450101 2024.01.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9450102 2024.01.20 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9450103 2024.01.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9450100 2024.01.20 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9871662 2024.01.18 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 9368046 2024.01.13 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 120 9368045 2024.01.13 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 850 9368048 2024.01.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9368059 2024.01.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9368062 2024.01.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9368063 2024.01.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9368064 2024.01.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9368056 2024.01.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 9368050 2024.01.13 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9363701 2024.01.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9363700 2024.01.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9363699 2024.01.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 9363698 2024.01.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9363697 2024.01.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9363696 2024.01.13 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 9331353 2024.01.05 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9317448 2024.01.01 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9318016 2024.01.01 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9317352 2024.01.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 9317463 2024.01.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9317443 2024.01.01 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9317441 2024.01.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9317446 2024.01.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9317454 2024.01.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9317439 2024.01.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9317577 2024.01.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9317459 2024.01.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9317455 2024.01.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9317458 2024.01.01 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9317351 2024.01.01 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9317648 2024.01.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9317462 2024.01.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9318020 2024.01.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9317450 2024.01.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9317460 2024.01.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9317649 2024.01.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9317452 2024.01.01 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9317449 2024.01.01 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9317447 2024.01.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9317456 2024.01.01 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9317457 2024.01.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 9317461 2024.01.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9318017 2024.01.01 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9318019 2024.01.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9317438 2024.01.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9317576 2024.01.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 9318018 2024.01.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9317442 2024.01.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9317609 2024.01.01 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9318021 2024.01.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9317444 2024.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9317451 2024.01.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9317573 2024.01.01 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9317440 2024.01.01 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9317453 2024.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...