DRUŻYNA

Drużyna: Paweł K.. Obserwator: Paweł Kobyłecki

Liczba gatunków: 76

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 135 168 75 75 3 7 29 36
2 2 2 75 2 0 0 2 0
4 1 3 76 1 0 0 0 1
3 0 0 76 0 0 0 0 0
5 0 0 76 0 0 0 0 0
6 0 0 76 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9846848 2024.04.07 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9506800 2024.02.02 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9506801 2024.02.02 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9364237 2024.01.13 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9365440 2024.01.13 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9364236 2024.01.13 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9365449 2024.01.13 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9360071 2024.01.12 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9360081 2024.01.12 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9360083 2024.01.12 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9360072 2024.01.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9360074 2024.01.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9360085 2024.01.12 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9360089 2024.01.12 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9360088 2024.01.12 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9360073 2024.01.12 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9360090 2024.01.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9360077 2024.01.12 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9360087 2024.01.12 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9360075 2024.01.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9360092 2024.01.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9360080 2024.01.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9360079 2024.01.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9360091 2024.01.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9360086 2024.01.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9360084 2024.01.12 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9355868 2024.01.11 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9354463 2024.01.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9354462 2024.01.10 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9354464 2024.01.10 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9354465 2024.01.10 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9354459 2024.01.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9354458 2024.01.10 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9354461 2024.01.10 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9354460 2024.01.10 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9350938 2024.01.09 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9350936 2024.01.09 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9350935 2024.01.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9350937 2024.01.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9339553 2024.01.07 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9339554 2024.01.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9339528 2024.01.07 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9339564 2024.01.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339533 2024.01.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9339520 2024.01.07 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9339531 2024.01.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339552 2024.01.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9339521 2024.01.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9339529 2024.01.07 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9339516 2024.01.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9339532 2024.01.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9339517 2024.01.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9339559 2024.01.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9339519 2024.01.07 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9339526 2024.01.07 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9339535 2024.01.07 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9339515 2024.01.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9339513 2024.01.07 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9339514 2024.01.07 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9339534 2024.01.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339558 2024.01.07 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9339518 2024.01.07 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9333698 2024.01.06 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9336124 2024.01.06 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9333699 2024.01.06 MZ
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9338520 2024.01.06 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9338521 2024.01.06 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9333738 2024.01.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9333735 2024.01.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9333731 2024.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9333696 2024.01.06 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9333732 2024.01.06 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9333730 2024.01.06 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9333729 2024.01.06 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9336112 2024.01.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9333714 2024.01.06 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9333715 2024.01.06 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9336126 2024.01.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9333717 2024.01.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9333695 2024.01.06 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9333690 2024.01.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9333693 2024.01.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9333694 2024.01.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9333744 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9333745 2024.01.06 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9333743 2024.01.06 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9333716 2024.01.06 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9331644 2024.01.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9329557 2024.01.05 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9329546 2024.01.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9329549 2024.01.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9331614 2024.01.05 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9329548 2024.01.05 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9329550 2024.01.05 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9331613 2024.01.05 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9329545 2024.01.05 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9329555 2024.01.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9329556 2024.01.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9329553 2024.01.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9329551 2024.01.05 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9326800 2024.01.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9323781 2024.01.02 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9323783 2024.01.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9323782 2024.01.02 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9314243 2024.01.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9314241 2024.01.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9314234 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9314252 2024.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9314251 2024.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9314250 2024.01.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9314183 2024.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9314235 2024.01.01 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9314236 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9314240 2024.01.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9314089 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9314248 2024.01.01 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9314191 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9314192 2024.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9314100 2024.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9314099 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9314246 2024.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9314215 2024.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9314216 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9314217 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9314247 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9314188 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9314245 2024.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9314249 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9314254 2024.01.01 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9314190 2024.01.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9314231 2024.01.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9314087 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9314193 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314253 2024.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9314244 2024.01.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9314101 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9314238 2024.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9314233 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...