DRUŻYNA

Drużyna: O'Rety Team. Obserwator: Maciej Esnekier

Liczba gatunków: 11

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 11 26 11 11 0 0 6 5
2 0 0 11 0 0 0 0 0
3 0 0 11 0 0 0 0 0
4 0 0 11 0 0 0 0 0
5 0 0 11 0 0 0 0 0
6 0 0 11 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9495590 2024.01.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9495592 2024.01.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9495591 2024.01.27 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9495594 2024.01.27 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9495595 2024.01.26 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9527380 2024.01.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9495593 2024.01.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9495589 2024.01.26 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9527369 2024.01.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9495596 2024.01.26 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9495597 2024.01.26 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...