DRUŻYNA

Drużyna: Natalia Gorczowska. Obserwator: Natalia Gorczowska

Liczba gatunków: 227

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 426 2642 80 80 3 8 30 39
2 344 956 101 82 2 10 30 40
3 542 1202 133 100 2 10 42 46
4 728 1153 186 149 8 27 65 49
5 756 1179 220 142 0 31 64 47
6 279 369 227 74 0 10 29 35
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10341117 2024.06.15 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10341110 2024.06.15 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10341109 2024.06.15 OP
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10341100 2024.06.15 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10341099 2024.06.15 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10341101 2024.06.15 OP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10341098 2024.06.15 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10341095 2024.06.15 OP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10341094 2024.06.15 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10341096 2024.06.15 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10341097 2024.06.15 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10341093 2024.06.15 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10341121 2024.06.15 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10341115 2024.06.15 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10341119 2024.06.15 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10341112 2024.06.15 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10341114 2024.06.15 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10341118 2024.06.15 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10341113 2024.06.15 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10341120 2024.06.15 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10341108 2024.06.15 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 10341107 2024.06.15 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10341116 2024.06.15 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10341111 2024.06.15 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10341105 2024.06.15 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10341104 2024.06.15 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10341106 2024.06.15 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10341103 2024.06.15 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10341090 2024.06.15 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10341088 2024.06.15 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10341089 2024.06.15 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10341091 2024.06.15 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 10341092 2024.06.15 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10341086 2024.06.15 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10341087 2024.06.15 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10341083 2024.06.15 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10341085 2024.06.15 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10341081 2024.06.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10341084 2024.06.15 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10341078 2024.06.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10341082 2024.06.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10341080 2024.06.15 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10341077 2024.06.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10341079 2024.06.15 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10312443 2024.06.09 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312448 2024.06.09 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10312474 2024.06.09 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10312446 2024.06.09 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10312441 2024.06.09 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10312439 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10312442 2024.06.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10312438 2024.06.09 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10312475 2024.06.09 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10312437 2024.06.09 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312468 2024.06.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312463 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10312484 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312483 2024.06.09 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312481 2024.06.09 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10312480 2024.06.09 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10312477 2024.06.09 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10312476 2024.06.09 OP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10312478 2024.06.09 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10312496 2024.06.09 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10312492 2024.06.09 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312472 2024.06.09 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10312471 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312470 2024.06.09 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10312469 2024.06.09 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10312466 2024.06.09 OP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10312467 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312465 2024.06.09 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10312436 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312435 2024.06.09 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10312434 2024.06.09 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10312433 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312432 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10312431 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 10312428 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10312427 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312429 2024.06.09 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10312426 2024.06.09 OP
pospolity sroka, Pica pica 1 10312430 2024.06.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10312424 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312425 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10312422 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312423 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312421 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312464 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10312494 2024.06.09 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10312462 2024.06.09 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10312461 2024.06.09 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 10312460 2024.06.09 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10312489 2024.06.09 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10312457 2024.06.09 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10312456 2024.06.09 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10312455 2024.06.09 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312490 2024.06.09 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10312450 2024.06.09 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10312451 2024.06.09 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10312447 2024.06.09 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10312479 2024.06.09 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10312482 2024.06.09 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10312440 2024.06.09 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10312495 2024.06.09 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10312493 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312459 2024.06.09 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10312458 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312491 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312452 2024.06.09 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10312454 2024.06.09 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10312453 2024.06.09 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10312485 2024.06.09 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10312487 2024.06.09 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10312486 2024.06.09 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10312488 2024.06.09 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10312449 2024.06.09 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10312444 2024.06.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10312473 2024.06.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10312445 2024.06.09 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10312418 2024.06.09 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10312420 2024.06.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10312419 2024.06.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10312416 2024.06.09 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10312414 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10312413 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10312411 2024.06.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10312415 2024.06.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 10312412 2024.06.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10312409 2024.06.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10312408 2024.06.09 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10312410 2024.06.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10312407 2024.06.09 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10312406 2024.06.09 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10312405 2024.06.09 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10284948 2024.06.04 MP
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10276795 2024.06.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10276794 2024.06.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10276793 2024.06.02 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10276796 2024.06.02 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10276792 2024.06.02 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10276789 2024.06.02 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10276791 2024.06.02 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10276788 2024.06.02 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10276790 2024.06.02 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10276786 2024.06.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10276787 2024.06.02 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10276784 2024.06.02 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10276783 2024.06.02 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10276781 2024.06.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10276782 2024.06.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10276785 2024.06.02 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10267023 2024.06.01 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10267019 2024.06.01 MP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10267018 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10267021 2024.06.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10267013 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10267011 2024.06.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10267049 2024.06.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10267010 2024.06.01 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10267033 2024.06.01 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10267043 2024.06.01 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10267008 2024.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10267001 2024.06.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266997 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10266999 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10267030 2024.06.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10267038 2024.06.01 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10267003 2024.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10267039 2024.06.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10267042 2024.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266996 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10267017 2024.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10267034 2024.06.01 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10266992 2024.06.01 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10266983 2024.06.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10266982 2024.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10266998 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10266989 2024.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10266981 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266987 2024.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10266975 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266974 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10267025 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10267024 2024.06.01 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10267027 2024.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10267026 2024.06.01 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10267028 2024.06.01 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10267020 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10267022 2024.06.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10267015 2024.06.01 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10267045 2024.06.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10267009 2024.06.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10267012 2024.06.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10267031 2024.06.01 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10267014 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10267048 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 10267029 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10267016 2024.06.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10266955 2024.06.01 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10266954 2024.06.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10266953 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266951 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266950 2024.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10266952 2024.06.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10266948 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266946 2024.06.01 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10266949 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10266947 2024.06.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266944 2024.06.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10266943 2024.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10266942 2024.06.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10266941 2024.06.01 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10266940 2024.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10266945 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10267040 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10267007 2024.06.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10267044 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10267004 2024.06.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10267006 2024.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266994 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10267046 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10267032 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10266990 2024.06.01 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10267037 2024.06.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10266984 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10266980 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10266979 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266977 2024.06.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10266972 2024.06.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10266973 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10267005 2024.06.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10267047 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 10267050 2024.06.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10267035 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10267000 2024.06.01 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10267041 2024.06.01 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10267036 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266991 2024.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10266993 2024.06.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266988 2024.06.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10266985 2024.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10267002 2024.06.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10266986 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10266995 2024.06.01 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10266978 2024.06.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10266976 2024.06.01 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10266939 2024.06.01 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 10266938 2024.06.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10266937 2024.06.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10266934 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266936 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10266935 2024.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10266932 2024.06.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10266933 2024.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10266931 2024.06.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10266928 2024.06.01 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10266927 2024.06.01 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10266926 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10266930 2024.06.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10266929 2024.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10266925 2024.06.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10266924 2024.06.01 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10266970 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10266971 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10266969 2024.06.01 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10266967 2024.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10266966 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10266968 2024.06.01 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10266964 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10266965 2024.06.01 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10266963 2024.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10266962 2024.06.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10266961 2024.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10266960 2024.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10266959 2024.06.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10266958 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10266957 2024.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10266956 2024.06.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10245920 2024.05.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10245919 2024.05.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10245918 2024.05.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10245917 2024.05.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10245916 2024.05.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10245915 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10245914 2024.05.30 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10245913 2024.05.30 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10245912 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10245911 2024.05.30 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10245910 2024.05.30 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10245909 2024.05.30 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10245952 2024.05.30 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10245951 2024.05.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10245950 2024.05.30 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10245949 2024.05.30 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10245948 2024.05.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10245947 2024.05.30 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10245946 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10245945 2024.05.30 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 10245944 2024.05.30 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10245943 2024.05.30 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 10245942 2024.05.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10245941 2024.05.30 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10245940 2024.05.30 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10245939 2024.05.30 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10245938 2024.05.30 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10245937 2024.05.30 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10245936 2024.05.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10245935 2024.05.30 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10245934 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10245933 2024.05.30 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10245932 2024.05.30 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10245931 2024.05.30 MP
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10245930 2024.05.30 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10245929 2024.05.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10245928 2024.05.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10245927 2024.05.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10245926 2024.05.30 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10245925 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10245924 2024.05.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10245923 2024.05.30 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10245922 2024.05.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10245921 2024.05.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10245908 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10245907 2024.05.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10245906 2024.05.30 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10245905 2024.05.30 MP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10245904 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10245903 2024.05.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10245902 2024.05.30 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10245901 2024.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10245900 2024.05.30 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10245899 2024.05.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10245898 2024.05.30 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10245897 2024.05.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10245896 2024.05.30 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10245895 2024.05.30 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10245894 2024.05.30 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10245893 2024.05.30 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10245892 2024.05.30 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10245891 2024.05.30 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10245890 2024.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10245889 2024.05.30 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10245888 2024.05.30 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10245887 2024.05.30 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10245886 2024.05.30 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10245885 2024.05.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10245884 2024.05.30 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10245883 2024.05.30 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 9 10245882 2024.05.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10245881 2024.05.30 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10245880 2024.05.30 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10245879 2024.05.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10245878 2024.05.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10245877 2024.05.30 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10245875 2024.05.30 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10245874 2024.05.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10245873 2024.05.30 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10245872 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10245871 2024.05.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10245870 2024.05.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10245869 2024.05.30 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10245868 2024.05.30 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10245867 2024.05.30 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10245866 2024.05.30 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10245865 2024.05.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10245864 2024.05.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10245863 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10245862 2024.05.30 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10245876 2024.05.30 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10245861 2024.05.30 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10221761 2024.05.26 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10221760 2024.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 10221759 2024.05.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10221758 2024.05.26 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10221757 2024.05.26 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10221756 2024.05.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10221755 2024.05.26 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10221754 2024.05.26 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 10221753 2024.05.26 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10221752 2024.05.26 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10221751 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10221750 2024.05.26 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10221749 2024.05.26 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10221748 2024.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10221747 2024.05.26 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10221746 2024.05.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10221745 2024.05.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10221744 2024.05.26 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10221743 2024.05.26 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10221726 2024.05.26 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10221725 2024.05.26 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10221724 2024.05.26 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10221723 2024.05.26 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10221722 2024.05.26 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10221721 2024.05.26 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221720 2024.05.26 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10221719 2024.05.26 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10221718 2024.05.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10221717 2024.05.26 MP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10221716 2024.05.26 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10221715 2024.05.26 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10221714 2024.05.26 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10221713 2024.05.26 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10221712 2024.05.26 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10221742 2024.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10221741 2024.05.26 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10221740 2024.05.26 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10221739 2024.05.26 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10221738 2024.05.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10221737 2024.05.26 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 10221736 2024.05.26 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10221735 2024.05.26 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10221734 2024.05.26 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10221733 2024.05.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10221732 2024.05.26 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10221731 2024.05.26 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10221730 2024.05.26 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10221729 2024.05.26 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10221728 2024.05.26 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10221727 2024.05.26 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10221710 2024.05.26 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10221709 2024.05.26 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10221708 2024.05.26 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10221707 2024.05.26 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10221706 2024.05.26 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10221705 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10221704 2024.05.26 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10221703 2024.05.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10221702 2024.05.26 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10221701 2024.05.26 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10221700 2024.05.26 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10221699 2024.05.26 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10221698 2024.05.26 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10221697 2024.05.26 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10221696 2024.05.26 MP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10221695 2024.05.26 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10215104 2024.05.25 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10215102 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10215093 2024.05.25 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10215096 2024.05.25 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10215092 2024.05.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10215094 2024.05.25 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215097 2024.05.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10215095 2024.05.25 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10215103 2024.05.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10215098 2024.05.25 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10215087 2024.05.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10215101 2024.05.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10215100 2024.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10215091 2024.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10215099 2024.05.25 MP
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10215090 2024.05.25 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10215080 2024.05.25 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10215078 2024.05.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10215077 2024.05.25 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215073 2024.05.25 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215074 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10215070 2024.05.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10215071 2024.05.25 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10215067 2024.05.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10215066 2024.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10215065 2024.05.25 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10215064 2024.05.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10215068 2024.05.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10215062 2024.05.25 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10215089 2024.05.25 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10215086 2024.05.25 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10215088 2024.05.25 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10215082 2024.05.25 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10215085 2024.05.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10215081 2024.05.25 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10215079 2024.05.25 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10215083 2024.05.25 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10215075 2024.05.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10215072 2024.05.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10215076 2024.05.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10215069 2024.05.25 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10215063 2024.05.25 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10215061 2024.05.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10215060 2024.05.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10215084 2024.05.25 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10215059 2024.05.25 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10215057 2024.05.25 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10215058 2024.05.25 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10215056 2024.05.25 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10215055 2024.05.25 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10215054 2024.05.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10215051 2024.05.25 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10215048 2024.05.25 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10215052 2024.05.25 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10215042 2024.05.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10215036 2024.05.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 10215037 2024.05.25 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10215031 2024.05.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10215034 2024.05.25 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10215032 2024.05.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10215028 2024.05.25 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10180880 2024.05.19 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10180879 2024.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10180878 2024.05.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10180860 2024.05.19 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10180861 2024.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10180859 2024.05.19 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10180858 2024.05.19 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10180856 2024.05.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10180857 2024.05.19 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10180855 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10180854 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10180853 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10180852 2024.05.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10180851 2024.05.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10180850 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180849 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10180848 2024.05.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10180847 2024.05.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180846 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10180877 2024.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10180876 2024.05.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10180875 2024.05.19 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10180873 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10180874 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180872 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10180871 2024.05.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10180870 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10180869 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10180867 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10180868 2024.05.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180866 2024.05.19 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10180864 2024.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10180865 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10180863 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10180862 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180896 2024.05.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10180895 2024.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10180894 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10180891 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10180893 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10180892 2024.05.19 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10180890 2024.05.19 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10180889 2024.05.19 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10180888 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180886 2024.05.19 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10180885 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10180884 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180887 2024.05.19 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10180883 2024.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10180882 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10180881 2024.05.19 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10180845 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10180844 2024.05.19 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10180843 2024.05.19 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10180842 2024.05.19 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 10180840 2024.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10180838 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10180839 2024.05.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10180841 2024.05.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10180835 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10180836 2024.05.19 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10180837 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10180833 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10180834 2024.05.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10180831 2024.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10180830 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10180832 2024.05.19 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10169140 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10169138 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10169134 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10169135 2024.05.18 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10169130 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10169127 2024.05.18 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10169124 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10169118 2024.05.18 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10169117 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10169116 2024.05.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10169114 2024.05.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10169109 2024.05.18 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10169139 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10169128 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10169132 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10169129 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169145 2024.05.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10169131 2024.05.18 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10169144 2024.05.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10169123 2024.05.18 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10169142 2024.05.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10169120 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10169121 2024.05.18 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10169113 2024.05.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10169112 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 10169115 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10169110 2024.05.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10169111 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 10169108 2024.05.18 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10169105 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10169107 2024.05.18 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10169106 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10169104 2024.05.18 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10169102 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10169103 2024.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10169101 2024.05.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10169100 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10169098 2024.05.18 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10169097 2024.05.18 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10169099 2024.05.18 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10169096 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10169095 2024.05.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10169094 2024.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10169093 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10169152 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169137 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10169149 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10169148 2024.05.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10169146 2024.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10169147 2024.05.18 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 10169136 2024.05.18 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 10169141 2024.05.18 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10169133 2024.05.18 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10169143 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169151 2024.05.18 ŚK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10169150 2024.05.18 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169122 2024.05.18 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10169125 2024.05.18 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10169126 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10169119 2024.05.18 ŚK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10169091 2024.05.18 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10169092 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10169089 2024.05.18 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 10169090 2024.05.18 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10169088 2024.05.18 ŚK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10169085 2024.05.18 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10169086 2024.05.18 ŚK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10169082 2024.05.18 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10169084 2024.05.18 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10169083 2024.05.18 ŚK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10169081 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10169080 2024.05.18 ŚK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10169078 2024.05.18 ŚK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10169079 2024.05.18 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10169077 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10169076 2024.05.18 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10169074 2024.05.18 ŚK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10169075 2024.05.18 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10169073 2024.05.18 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10169072 2024.05.18 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10169071 2024.05.18 ŚK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10169069 2024.05.18 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10169070 2024.05.18 ŚK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10169068 2024.05.18 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10169067 2024.05.18 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10169066 2024.05.18 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10169064 2024.05.18 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 10169065 2024.05.18 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169062 2024.05.18 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10169063 2024.05.18 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10169061 2024.05.18 ŚK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10128331 2024.05.12 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10128292 2024.05.12 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10128308 2024.05.12 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10128303 2024.05.12 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10106989 2024.05.11 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10106984 2024.05.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10106986 2024.05.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10106987 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10106985 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10106983 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10107014 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10107017 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10107007 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10107016 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10107004 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10106998 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10107010 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10107001 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10107006 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10107009 2024.05.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10106994 2024.05.11 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10106996 2024.05.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10107020 2024.05.11 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 10106993 2024.05.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10106990 2024.05.11 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10107000 2024.05.11 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10107019 2024.05.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10107013 2024.05.11 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 10107012 2024.05.11 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10107018 2024.05.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10107008 2024.05.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10107005 2024.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10107003 2024.05.11 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10106997 2024.05.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10107015 2024.05.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10106995 2024.05.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10106992 2024.05.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10107011 2024.05.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10106999 2024.05.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10106991 2024.05.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10107002 2024.05.11 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10106988 2024.05.11 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10064464 2024.05.05 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10064463 2024.05.05 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10064460 2024.05.05 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10064462 2024.05.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10064461 2024.05.05 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10064497 2024.05.05 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10064496 2024.05.05 MP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10064495 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10064494 2024.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10064493 2024.05.05 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10064492 2024.05.05 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10064490 2024.05.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10064491 2024.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10064489 2024.05.05 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10064484 2024.05.05 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10064486 2024.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10064480 2024.05.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10064479 2024.05.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10064474 2024.05.05 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10064473 2024.05.05 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10064469 2024.05.05 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10064485 2024.05.05 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10064483 2024.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10064487 2024.05.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10064482 2024.05.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10064477 2024.05.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10064481 2024.05.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10064478 2024.05.05 MP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 10064476 2024.05.05 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10064472 2024.05.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10064475 2024.05.05 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10064471 2024.05.05 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10064470 2024.05.05 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10064468 2024.05.05 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10064466 2024.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10064467 2024.05.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 10064465 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10064458 2024.05.05 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10064455 2024.05.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10064456 2024.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10064453 2024.05.05 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10064451 2024.05.05 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10064452 2024.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10064449 2024.05.05 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10064450 2024.05.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10064448 2024.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10064457 2024.05.05 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10064444 2024.05.05 MP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10064446 2024.05.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10064447 2024.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10064443 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10064442 2024.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10064441 2024.05.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10064438 2024.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10064439 2024.05.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10064437 2024.05.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10064436 2024.05.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10064435 2024.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10064434 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10064433 2024.05.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10064431 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10064428 2024.05.05 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10064426 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10064454 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10064429 2024.05.05 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10064440 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10064423 2024.05.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10064422 2024.05.05 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10064420 2024.05.05 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10064412 2024.05.05 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10064418 2024.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10064410 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10064406 2024.05.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10064408 2024.05.05 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10064405 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10064404 2024.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10064409 2024.05.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10064414 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10064403 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10064399 2024.05.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10064400 2024.05.05 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10064401 2024.05.05 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10064398 2024.05.05 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10064396 2024.05.05 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10064397 2024.05.05 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10064432 2024.05.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10064430 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10064459 2024.05.05 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10064427 2024.05.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10064424 2024.05.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10064445 2024.05.05 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10064425 2024.05.05 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10064421 2024.05.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10064416 2024.05.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10064419 2024.05.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10064417 2024.05.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10064413 2024.05.05 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10064415 2024.05.05 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10064411 2024.05.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10064407 2024.05.05 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10064402 2024.05.05 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10053642 2024.05.04 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10053136 2024.05.04 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10053135 2024.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10053152 2024.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10053150 2024.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10053151 2024.05.04 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10053148 2024.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10053149 2024.05.04 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10053146 2024.05.04 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10053144 2024.05.04 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10053147 2024.05.04 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10053145 2024.05.04 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 10053142 2024.05.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 10053143 2024.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10053141 2024.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10053140 2024.05.04 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10053139 2024.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10053138 2024.05.04 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10053137 2024.05.04 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10053132 2024.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10053133 2024.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10053130 2024.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10053126 2024.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10053123 2024.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10053129 2024.05.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10053121 2024.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10053120 2024.05.04 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10053122 2024.05.04 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10053134 2024.05.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10053116 2024.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10053114 2024.05.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10053112 2024.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10053109 2024.05.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10053110 2024.05.04 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10053105 2024.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10053124 2024.05.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10053127 2024.05.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10053125 2024.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10053131 2024.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10053128 2024.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10053119 2024.05.04 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10053118 2024.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10053115 2024.05.04 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10053117 2024.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10053113 2024.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10053111 2024.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10053107 2024.05.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10053108 2024.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10053106 2024.05.04 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10053104 2024.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10053103 2024.05.04 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10053099 2024.05.04 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10053098 2024.05.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10053100 2024.05.04 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10053102 2024.05.04 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10053095 2024.05.04 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 10053101 2024.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10053097 2024.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10053092 2024.05.04 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10053091 2024.05.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10053090 2024.05.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10053089 2024.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10053084 2024.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10053094 2024.05.04 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10053083 2024.05.04 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10053086 2024.05.04 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10053079 2024.05.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10039861 2024.05.03 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10039860 2024.05.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10039858 2024.05.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10039859 2024.05.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10039856 2024.05.03 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10039854 2024.05.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10039857 2024.05.03 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10039855 2024.05.03 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10039852 2024.05.03 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10039853 2024.05.03 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10039849 2024.05.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10039851 2024.05.03 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10039850 2024.05.03 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10039846 2024.05.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10039847 2024.05.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10039848 2024.05.03 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10039877 2024.05.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10039878 2024.05.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10039875 2024.05.03 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10039871 2024.05.03 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10039874 2024.05.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10039872 2024.05.03 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10039870 2024.05.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10039873 2024.05.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10039869 2024.05.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10039876 2024.05.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10039867 2024.05.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10039868 2024.05.03 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10039865 2024.05.03 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10039864 2024.05.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10039862 2024.05.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10039863 2024.05.03 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10031249 2024.05.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10031248 2024.05.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10031247 2024.05.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10031244 2024.05.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10031246 2024.05.02
pospolity żuraw, Grus grus 1 10031242 2024.05.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10031245 2024.05.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10031239 2024.05.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10031240 2024.05.02
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10031241 2024.05.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10031238 2024.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10031243 2024.05.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10031237 2024.05.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10031236 2024.05.02
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 10031235 2024.05.02
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10031234 2024.05.02
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10031233 2024.05.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10031232 2024.05.02
pospolity sroka, Pica pica 1 10031231 2024.05.02
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10031230 2024.05.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10031229 2024.05.02
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10031227 2024.05.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10031228 2024.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10031226 2024.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10031225 2024.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10031224 2024.05.02
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10031223 2024.05.02
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10031221 2024.05.02
pospolity kruk, Corvus corax 1 10031222 2024.05.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10031218 2024.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10031217 2024.05.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10031219 2024.05.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10031220 2024.05.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10031215 2024.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1