DRUŻYNA

Drużyna: Alicja Dąbrowska. Obserwator: Alicja Dąbrowska

Liczba gatunków: 108

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 10 35 10 10 0 1 3 6
3 29 182 35 26 0 0 3 23
4 99 226 81 69 1 11 21 36
5 55 96 108 47 1 7 22 17
2 0 0 108 0 0 0 0 0
6 0 0 108 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10259573 2024.05.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10251609 2024.05.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10251610 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 10251607 2024.05.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10251608 2024.05.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10251606 2024.05.30 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10251603 2024.05.30 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10251605 2024.05.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10251602 2024.05.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 10251604 2024.05.30 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10251600 2024.05.30 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10251599 2024.05.30 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10251601 2024.05.30 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10222304 2024.05.25 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10222303 2024.05.25 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10222300 2024.05.25 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10222302 2024.05.25 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10222301 2024.05.25 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10222299 2024.05.25 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10222296 2024.05.25 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10222297 2024.05.25 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10222298 2024.05.25 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10222310 2024.05.25 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10222306 2024.05.25 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10222308 2024.05.25 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10222309 2024.05.25 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10222305 2024.05.25 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10222307 2024.05.25 ŚK
rzadki uszatka, Asio otus 1 10210438 2024.05.24 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10210436 2024.05.24 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10210437 2024.05.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10210440 2024.05.24 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10210434 2024.05.24 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10210435 2024.05.24 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10210430 2024.05.24 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10210433 2024.05.24 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10216975 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10179024 2024.05.19 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10179023 2024.05.19 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10179022 2024.05.19 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10179021 2024.05.19 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10179019 2024.05.19 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10179020 2024.05.19 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10179018 2024.05.19 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10179017 2024.05.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10179016 2024.05.19 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10179015 2024.05.19 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10179013 2024.05.19 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10179014 2024.05.19 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10179012 2024.05.19 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10179011 2024.05.19 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 5 10134785 2024.05.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10122495 2024.05.11 ŚK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10104357 2024.05.03 ŚK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 1 10028472 2024.05.02 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9990422 2024.04.28 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9990438 2024.04.28 MP
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 9990437 2024.04.28 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9990433 2024.04.28 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9990435 2024.04.28 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9990436 2024.04.28 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9990434 2024.04.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9990430 2024.04.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9990432 2024.04.28 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9990431 2024.04.28 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9990427 2024.04.28 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9990429 2024.04.28 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9990426 2024.04.28 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9990424 2024.04.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9990428 2024.04.28 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9990423 2024.04.28 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9990425 2024.04.28 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9904355 2024.04.14 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9901148 2024.04.14 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9897038 2024.04.13 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9896665 2024.04.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9896664 2024.04.13 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9896430 2024.04.13 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9896428 2024.04.13 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9896429 2024.04.13 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9896431 2024.04.13 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9896426 2024.04.13 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9896427 2024.04.13 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9896423 2024.04.13 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9896425 2024.04.13 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9896421 2024.04.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9896422 2024.04.13 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9896424 2024.04.13 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 9891756 2024.04.13 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9891759 2024.04.13 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9891757 2024.04.13 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891758 2024.04.13 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9891754 2024.04.13 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 2 9889671 2024.04.12 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9889670 2024.04.12 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9889672 2024.04.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9889669 2024.04.12 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9886650 2024.04.12 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9886644 2024.04.12 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9886649 2024.04.12 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9886642 2024.04.12 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9886641 2024.04.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9886643 2024.04.11 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9886639 2024.04.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9886640 2024.04.11 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9886646 2024.04.11 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9886638 2024.04.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9886645 2024.04.11 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9886647 2024.04.11 PL
pospolity bogatka, Parus major 2 9881098 2024.04.11 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9881097 2024.04.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9881093 2024.04.11 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9881094 2024.04.11 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9881096 2024.04.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9881095 2024.04.11 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9881091 2024.04.11 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9881092 2024.04.11 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9879779 2024.04.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9886652 2024.04.11 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9886651 2024.04.11 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849552 2024.04.07 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9849556 2024.04.07 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9849551 2024.04.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9846655 2024.04.07 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9846656 2024.04.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9846459 2024.04.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9846458 2024.04.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9846457 2024.04.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9846456 2024.04.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9846455 2024.04.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9846453 2024.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9846454 2024.04.07 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9846452 2024.04.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9846449 2024.04.07 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9846450 2024.04.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9846451 2024.04.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9846448 2024.04.07 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9797665 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 9797664 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9797663 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9797530 2024.04.01 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9797529 2024.04.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 9797531 2024.04.01 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9797528 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9797527 2024.04.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9797525 2024.04.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9797526 2024.04.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9797524 2024.04.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9797523 2024.04.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9797521 2024.04.01 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9797522 2024.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9797520 2024.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9800794 2024.04.01 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9910568 2024.04.01 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9789748 2024.03.31 ŚK
pospolity sroka, Pica pica 3 9789749 2024.03.31 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9789750 2024.03.31 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9789745 2024.03.31 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9789747 2024.03.31 ŚK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9789746 2024.03.31 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9789744 2024.03.31 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789742 2024.03.31 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9789743 2024.03.31 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9789741 2024.03.31 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9760127 2024.03.27 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9760126 2024.03.27 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9749156 2024.03.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9749154 2024.03.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9749158 2024.03.25 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9749157 2024.03.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9749155 2024.03.25 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9749161 2024.03.22 MP
pospolity sroka, Pica pica 3 9749163 2024.03.22 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9749162 2024.03.22 MP
pospolity żuraw, Grus grus 120 9749165 2024.03.22 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9749159 2024.03.22 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9749160 2024.03.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 9749166 2024.03.20 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9749153 2024.03.17 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9749150 2024.03.17 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9749151 2024.03.17 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9749152 2024.03.17 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9749164 2024.03.14 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 9497093 2024.01.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 9497091 2024.01.29 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9497090 2024.01.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9497095 2024.01.28 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9497097 2024.01.28 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9497094 2024.01.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9497089 2024.01.28 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9497096 2024.01.28 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9497092 2024.01.28 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9497088 2024.01.21 MP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...