DRUŻYNA

Drużyna: Dziki West ~Bożenka. Obserwator: Helena Wielgus

Liczba gatunków: 126

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 165 3458 67 67 1 5 22 39
2 43 119 76 32 0 4 10 18
3 111 1688 98 75 0 6 28 41
4 151 213 117 58 0 5 26 27
5 505 697 126 56 0 3 18 35
6 0 0 126 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10097371 2024.05.09 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10097370 2024.05.08 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10098091 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10098097 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098096 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098095 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098094 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098093 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10098092 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098190 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098189 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098188 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098187 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10098186 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098185 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10098184 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098183 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10098182 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10098181 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10098180 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098179 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098178 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10098177 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098176 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098175 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098389 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10098388 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10098387 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10098386 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10098385 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098384 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098383 2024.05.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10098382 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10098381 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098380 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10098379 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10098378 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10098377 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098376 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10098375 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10098374 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097671 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10097670 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10097669 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10097668 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097667 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10097666 2024.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10097665 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097664 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097663 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097662 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097661 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097660 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097659 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097658 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10097657 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10097656 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10097623 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10097622 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097621 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10097620 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097619 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097618 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097617 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097616 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097615 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097614 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097613 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10097612 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097611 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 10097610 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097609 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10097608 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097369 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097368 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 10097367 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097366 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097365 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097364 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097363 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097362 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10097361 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097360 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097359 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097358 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097357 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097356 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10097355 2024.05.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10097354 2024.05.01 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10097353 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097352 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097351 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10097350 2024.05.01 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10097349 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097348 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097347 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10097346 2024.05.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10097345 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10097344 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10097343 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10097342 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10097341 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097340 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097339 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097338 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097513 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10097512 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097511 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10097510 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097509 2024.05.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10097508 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097507 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10097506 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10097505 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097504 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097503 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097502 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097501 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097500 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097499 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097498 2024.05.01 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10097591 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10097590 2024.05.01 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10097589 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097588 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097587 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10097586 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097585 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10097584 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10097583 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097582 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097581 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10097580 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097579 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10097578 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097577 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097576 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10097607 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097606 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097605 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097604 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097603 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097602 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097601 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097600 2024.05.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10097599 2024.05.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10097598 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097597 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10097596 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097595 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097594 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10097593 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097592 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097497 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10097496 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097495 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10097494 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10097493 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097492 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10097491 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097490 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097489 2024.05.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10097488 2024.05.01 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10097487 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10097486 2024.05.01 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10097485 2024.05.01 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10097484 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10097483 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10097482 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10098206 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10098205 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098204 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10098203 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 10098202 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10098201 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10098200 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10098199 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10098198 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10098197 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10098196 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10098195 2024.05.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10098194 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10098193 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10098192 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098191 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10097655 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097654 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097653 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097652 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10097651 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097650 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097649 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097648 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097647 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10097646 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097645 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 10097644 2024.05.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10097643 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097642 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097641 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097640 2024.05.01 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10097479 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097478 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097477 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097476 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10097475 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10097474 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097473 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 10097472 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10097471 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097470 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097469 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097468 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097467 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10097466 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097465 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097464 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10098113 2024.05.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10098112 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10098111 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10098110 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098109 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10098108 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10098107 2024.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10098106 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10098105 2024.05.01 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10098104 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10098103 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10098102 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098101 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098100 2024.05.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10098099 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10098098 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097463 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097462 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097461 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097460 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097459 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10097458 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10097457 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097456 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097455 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097454 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097453 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10097452 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097451 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10097450 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097449 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097448 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097337 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10097336 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097335 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097334 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097333 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097332 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10097331 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10097330 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097329 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10097328 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097327 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097326 2024.05.01 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10097325 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10097324 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10097323 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097322 2024.05.01 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10097543 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10097542 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097541 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097540 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097539 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097538 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097537 2024.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10097536 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10097535 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10097534 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097533 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10097532 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097531 2024.05.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10097530 2024.05.01 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10097481 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097480 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10097639 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097638 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097637 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10097636 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097635 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097634 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097633 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10097632 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097631 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097630 2024.05.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10097629 2024.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10097628 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10097627 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10097626 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097625 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10097624 2024.05.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10097529 2024.05.01 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10097528 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097527 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097526 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097525 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097524 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10097523 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097522 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097521 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10097520 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097519 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097518 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097517 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097516 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097515 2024.05.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10097514 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097559 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097558 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097557 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097556 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097555 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097554 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097553 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097552 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097551 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097550 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097549 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097548 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097547 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097546 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097545 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097544 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097321 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097320 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097319 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10097318 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097317 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097316 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097315 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097314 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097313 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097312 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097311 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097310 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097309 2024.05.01 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10097308 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097307 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097306 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098572 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098571 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10098570 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098569 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10098568 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098567 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10098566 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098565 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10098564 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098563 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10098562 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098561 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10098560 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10098559 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098558 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10098557 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097257 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10097256 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097255 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097254 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10097253 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10097252 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097251 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097250 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097249 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097248 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10097247 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097246 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097245 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097244 2024.05.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10097243 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10097242 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097575 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097574 2024.05.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10097573 2024.05.01 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10097572 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 10097571 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097570 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097569 2024.05.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10097568 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097567 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097566 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097565 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10097564 2024.05.01 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10097563 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097562 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097561 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097560 2024.05.01 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10097273 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097272 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097271 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10097270 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10097269 2024.05.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10097268 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097267 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097266 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097265 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10097264 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097263 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097262 2024.05.01 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10097261 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097260 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097259 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097258 2024.05.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10097305 2024.05.01 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10097304 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10097303 2024.05.01 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10097302 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097301 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10097300 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097299 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10097298 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097297 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097296 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10097295 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097294 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097293 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097292 2024.05.01 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10097291 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097290 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097241 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097240 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097239 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097238 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097237 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097236 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097235 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097234 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097233 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10097232 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097231 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10097230 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097229 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097228 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097227 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10097226 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097225 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097224 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097223 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097222 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097221 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097220 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097219 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10097218 2024.05.01 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10097217 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10097216 2024.05.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10097215 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097214 2024.05.01 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10097213 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097212 2024.05.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10097211 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097210 2024.05.01 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10097209 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097208 2024.05.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10097207 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097206 2024.05.01 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10097205 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097204 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097203 2024.05.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10097202 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097201 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10097200 2024.05.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10097199 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097198 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097197 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10097196 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10097195 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097194 2024.05.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10097289 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097288 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10097287 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097286 2024.05.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10097285 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10097284 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10097283 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10097282 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097281 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10097280 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097279 2024.05.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10097278 2024.05.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10097277 2024.05.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10097276 2024.05.01 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10097275 2024.05.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10097274 2024.05.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10097193 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097192 2024.05.01 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10097191 2024.05.01 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10097190 2024.05.01 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10097189 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10097188 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10097187 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10097186 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097185 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097184 2024.05.01 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10097183 2024.05.01 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10097182 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10097181 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10097180 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10097179 2024.05.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10097178 2024.05.01 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9985500 2024.04.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9985271 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9985270 2024.04.22 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9985269 2024.04.22 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9947433 2024.04.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9947435 2024.04.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9947432 2024.04.21 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9947434 2024.04.21 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9947438 2024.04.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9947431 2024.04.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9947429 2024.04.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9947430 2024.04.21 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9947436 2024.04.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9947428 2024.04.21 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9947427 2024.04.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9947426 2024.04.21 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9947424 2024.04.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9947423 2024.04.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9947425 2024.04.21 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9947422 2024.04.21 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9947421 2024.04.21 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9947420 2024.04.21 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9947419 2024.04.21 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9947418 2024.04.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9947417 2024.04.21 WP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9947416 2024.04.21 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9947415 2024.04.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9947414 2024.04.21 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9947413 2024.04.21 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9947412 2024.04.20 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9947411 2024.04.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9947410 2024.04.19 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9947407 2024.04.19 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9947408 2024.04.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 9947409 2024.04.19 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9947406 2024.04.19 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9947403 2024.04.19 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9947404 2024.04.19 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9947405 2024.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9947402 2024.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9927120 2024.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9927119 2024.04.18 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9927117 2024.04.17 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9927116 2024.04.17 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9927114 2024.04.17 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9927115 2024.04.17 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9927113 2024.04.17 ZP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9927118 2024.04.17 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9927125 2024.04.16 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9927124 2024.04.16 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9927123 2024.04.16 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9927122 2024.04.16 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9927121 2024.04.16 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9927112 2024.04.16 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9927111 2024.04.16 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9927110 2024.04.16 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9927109 2024.04.16 ZP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9927108 2024.04.16 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9927107 2024.04.16 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9927106 2024.04.16 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9927105 2024.04.16 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9927104 2024.04.16 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9927103 2024.04.16 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9927102 2024.04.16 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9927101 2024.04.16 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9927100 2024.04.16 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9927099 2024.04.16 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9927098 2024.04.16 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9927097 2024.04.16 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9890017 2024.04.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9890019 2024.04.11 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9890018 2024.04.10 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9874648 2024.04.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9874579 2024.04.10 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9874578 2024.04.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9874595 2024.04.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9874594 2024.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9874593 2024.04.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9874592 2024.04.10 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9874591 2024.04.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9874590 2024.04.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9874589 2024.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9874588 2024.04.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9874587 2024.04.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9874586 2024.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9874585 2024.04.10 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9874584 2024.04.10 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9874583 2024.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9874582 2024.04.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9874581 2024.04.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9874580 2024.04.10 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9874577 2024.04.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9874576 2024.04.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9874575 2024.04.10 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9874574 2024.04.10 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9874573 2024.04.10 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9874572 2024.04.10 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9874571 2024.04.10 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9874570 2024.04.10 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9874569 2024.04.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9874568 2024.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9874567 2024.04.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9874566 2024.04.10 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9874565 2024.04.10 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9874564 2024.04.10 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9874563 2024.04.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9874562 2024.04.10 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9868159 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9868158 2024.04.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9868157 2024.04.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868156 2024.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9868155 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9868154 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9868153 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9868152 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868151 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9868150 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9868149 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868148 2024.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9868147 2024.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9868146 2024.04.09 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9868145 2024.04.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868144 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868143 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9868142 2024.04.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9868141 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9868175 2024.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9868174 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9868173 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9868172 2024.04.09 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9868171 2024.04.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9868170 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9868169 2024.04.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868168 2024.04.09 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9868167 2024.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9868166 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9868165 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9868164 2024.04.09 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9868163 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9868162 2024.04.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9868161 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9868160 2024.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9868139 2024.04.09 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9868138 2024.04.09 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9868137 2024.04.09 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9868135 2024.04.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9868136 2024.04.09 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9868133 2024.04.07 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9868134 2024.04.07 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9868132 2024.04.03 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9868131 2024.04.01 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9868130 2024.03.31 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9868129 2024.03.31 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9868128 2024.03.31 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9868127 2024.03.30 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9868126 2024.03.30 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9868124 2024.03.30 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9868125 2024.03.30 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9772782 2024.03.29 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9771291 2024.03.29 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9771290 2024.03.29 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9771289 2024.03.29 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9768131 2024.03.28 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9768132 2024.03.28 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9768128 2024.03.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9768127 2024.03.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9768130 2024.03.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9768129 2024.03.28 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9759724 2024.03.26 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9759721 2024.03.24 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9759722 2024.03.24 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9759720 2024.03.24 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9759723 2024.03.24 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9759718 2024.03.24 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9759717 2024.03.24 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9759715 2024.03.24 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9759716 2024.03.24 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 9759714 2024.03.24 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9759712 2024.03.24 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9759713 2024.03.24 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9759711 2024.03.24 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9759710 2024.03.23 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9759704 2024.03.23 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9759707 2024.03.23 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9759706 2024.03.23 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9759709 2024.03.23 LS
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9759708 2024.03.23 LS
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9759705 2024.03.22 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9759703 2024.03.17 LS
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9759702 2024.03.16 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9759701 2024.03.16 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9759699 2024.03.16 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9759698 2024.03.11 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9759700 2024.03.11 ZP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9759697 2024.03.11 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9759694 2024.03.11 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9759695 2024.03.11 ZP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9759692 2024.03.11 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9759690 2024.03.10 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9759689 2024.03.10 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9759693 2024.03.10 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9759696 2024.03.09 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9759691 2024.03.09 ZP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9759686 2024.03.09 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 9759687 2024.03.09 ZP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 9759318 2024.03.03 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9759311 2024.03.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9759312 2024.03.03 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 9759319 2024.03.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9759258 2024.03.02 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9759216 2024.03.02 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9759257 2024.03.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9759265 2024.03.02 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9759262 2024.03.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9759183 2024.03.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9759266 2024.03.02 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9759255 2024.03.02 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9759263 2024.03.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9759264 2024.03.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9759243 2024.03.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9759268 2024.03.02 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9759267 2024.03.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9759147 2024.03.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9759256 2024.03.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9759206 2024.03.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9759261 2024.03.02 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9759203 2024.03.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9759211 2024.03.02 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9759247 2024.03.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9759212 2024.03.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9759182 2024.03.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9759259 2024.03.02 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9759215 2024.03.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9759260 2024.03.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9759270 2024.03.02 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9759214 2024.03.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9759213 2024.03.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9759200 2024.03.02 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9759204 2024.03.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9759201 2024.03.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9759269 2024.03.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9759249 2024.03.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9759272 2024.03.02 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9759246 2024.03.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9759180 2024.03.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9759194 2024.03.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9759193 2024.03.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9759188 2024.03.02 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9759185 2024.03.02 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9759245 2024.03.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9759208 2024.03.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9759187 2024.03.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9759252 2024.03.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9759217 2024.03.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9759210 2024.03.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9759209 2024.03.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9759244 2024.03.02 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9759207 2024.03.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9759191 2024.03.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9759189 2024.03.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9759253 2024.03.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9759251 2024.03.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9759688 2024.02.27 WP
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9592396 2024.02.25 LS
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9592399 2024.02.25 LS
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9592397 2024.02.24 LS
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 9592398 2024.02.24 LS
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9592395 2024.02.24 LS
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9592393 2024.02.24 LS
pospolity żuraw, Grus grus 2 9592394 2024.02.24 LS
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9592392 2024.02.24 LS
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9592390 2024.02.24 LS
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9592389 2024.02.23 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9592391 2024.02.23 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9592388 2024.02.23 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9571431 2024.02.22 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9571432 2024.02.22 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9571429 2024.02.22 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 31 9569724 2024.02.21 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9569720 2024.02.21 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 4 9569723 2024.02.21 ZP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9569722 2024.02.21 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9569719 2024.02.21 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9569721 2024.02.21 ZP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9564552 2024.02.19 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9558534 2024.02.17 LS
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9549434 2024.02.16 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9542442 2024.02.15 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9542443 2024.02.15 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9542441 2024.02.15 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9542440 2024.02.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9542439 2024.02.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9539047 2024.02.14 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9538858 2024.02.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9538856 2024.02.13 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9538857 2024.02.13 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9538854 2024.02.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9538855 2024.02.13 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9538853 2024.02.13 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9533492 2024.02.12 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9528974 2024.02.11 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9528975 2024.02.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9528976 2024.02.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9501920 2024.02.03 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9501921 2024.02.02 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9460408 2024.01.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9460402 2024.01.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9460388 2024.01.21 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9460398 2024.01.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9460406 2024.01.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9460373 2024.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9460401 2024.01.21 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9460407 2024.01.21 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9460378 2024.01.21 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 35 9460400 2024.01.21 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 9460390 2024.01.21 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9460384 2024.01.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9460371 2024.01.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9460391 2024.01.21 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9460409 2024.01.21 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9460385 2024.01.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9460405 2024.01.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9460381 2024.01.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9460380 2024.01.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9460377 2024.01.21 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9460394 2024.01.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9460412 2024.01.21 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9460383 2024.01.21 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9460393 2024.01.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9460376 2024.01.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 9460379 2024.01.21 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 9460411 2024.01.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9460413 2024.01.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9460374 2024.01.21 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9460392 2024.01.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9460404 2024.01.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9460372 2024.01.21 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9460399 2024.01.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9460389 2024.01.21 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9460387 2024.01.21 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9460382 2024.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9460370 2024.01.21 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9460403 2024.01.21 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9451041 2024.01.20 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 62 9450837 2024.01.20 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 9450830 2024.01.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9450825 2024.01.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9450832 2024.01.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9450842 2024.01.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9450844 2024.01.20 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9450822 2024.01.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9450836 2024.01.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9450829 2024.01.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9450820 2024.01.20 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9450845 2024.01.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9450824 2024.01.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9450828 2024.01.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9450821 2024.01.20 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9450843 2024.01.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 9450835 2024.01.20 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9450819 2024.01.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9450839 2024.01.20 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9450838 2024.01.20 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9450840 2024.01.20 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9450827 2024.01.20 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9450834 2024.01.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9450841 2024.01.20 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9450823 2024.01.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9449877 2024.01.15 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9449874 2024.01.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 52 9449875 2024.01.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9449872 2024.01.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9449873 2024.01.14 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 322 9449870 2024.01.14 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9449869 2024.01.14 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 9449868 2024.01.14 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9449867 2024.01.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 9449886 2024.01.14 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9449866 2024.01.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9449871 2024.01.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9449865 2024.01.14 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449861 2024.01.14 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9449885 2024.01.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 9449864 2024.01.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9449863 2024.01.14 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 18 9449860 2024.01.14 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 9449862 2024.01.14 ZP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9449859 2024.01.14 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9449856 2024.01.14 ZP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9449858 2024.01.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 670 9449857 2024.01.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9449855 2024.01.14 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 56 9449854 2024.01.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9449852 2024.01.14 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9449849 2024.01.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9449851 2024.01.14 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 9449853 2024.01.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9449850 2024.01.14 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9452033 2024.01.14 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9341771 2024.01.07 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9341770 2024.01.07 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9341769 2024.01.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9341773 2024.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9341772 2024.01.07 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9340414 2024.01.07 WP
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9340416 2024.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9340415 2024.01.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9340412 2024.01.07 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9340413 2024.01.07 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9340411 2024.01.07 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9328110 2024.01.04 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9323852 2024.01.02 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9323850 2024.01.02 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9323839 2024.01.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9323841 2024.01.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9323840 2024.01.02 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9323846 2024.01.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20