DRUŻYNA

Drużyna: Ewajan. Obserwator: Ewa Janas

Liczba gatunków: 244

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 52 212 43 43 5 10 7 21
2 199 1107 105 89 3 23 23 40
3 311 1353 154 122 4 23 50 45
4 531 954 203 147 7 26 65 49
5 328 562 239 151 3 38 65 45
6 19 25 244 18 4 8 4 2
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10326088 2024.06.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10326087 2024.06.10 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10315998 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10326089 2024.06.09 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10315995 2024.06.09 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10279175 2024.06.03 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10279174 2024.06.03 PM
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba 1 10276552 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10276550 2024.06.02 PM
pospolity żuraw, Grus grus 3 10276551 2024.06.01 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10276547 2024.06.01 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10276549 2024.06.01 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10276548 2024.06.01 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10276546 2024.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10276544 2024.06.01 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10276545 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10276542 2024.06.01 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10276541 2024.06.01 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 10276543 2024.06.01 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10260343 2024.05.31 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10260342 2024.05.31 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10260341 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10260340 2024.05.31 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10255617 2024.05.31 PM
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10255618 2024.05.31 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10249789 2024.05.30 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 10249788 2024.05.30 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10249783 2024.05.30 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10249786 2024.05.30 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10249785 2024.05.30 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10249787 2024.05.30 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10249782 2024.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249784 2024.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249781 2024.05.30 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10249780 2024.05.30 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10249779 2024.05.30 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10244399 2024.05.28 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10244398 2024.05.26 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10244396 2024.05.26 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10244397 2024.05.26 MP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10244395 2024.05.26 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244393 2024.05.26 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10244394 2024.05.26 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10244392 2024.05.26 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10244388 2024.05.26 MP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10244389 2024.05.26 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10244391 2024.05.26 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10244390 2024.05.25 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10244386 2024.05.25 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10244387 2024.05.25 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10244382 2024.05.25 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10244385 2024.05.25 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10244384 2024.05.25 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244381 2024.05.25 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10244383 2024.05.25 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10244380 2024.05.25 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10244379 2024.05.25 MP
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 10244377 2024.05.25 MP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10244378 2024.05.25 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10209184 2024.05.24 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10209183 2024.05.24 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10209182 2024.05.24 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10209181 2024.05.24 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10209180 2024.05.24 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10209179 2024.05.24 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10209162 2024.05.24 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 10209161 2024.05.24 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10209159 2024.05.24 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10209160 2024.05.24 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10209158 2024.05.24 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10209157 2024.05.24 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10209156 2024.05.24 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10209155 2024.05.24 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10209154 2024.05.24 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10209153 2024.05.24 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10209152 2024.05.24 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10209151 2024.05.24 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10209150 2024.05.24 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10209149 2024.05.24 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10209148 2024.05.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10209147 2024.05.20 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10209178 2024.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10209176 2024.05.20 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10209177 2024.05.20 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10209175 2024.05.20 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 10209174 2024.05.20 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10209173 2024.05.20 MP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10209171 2024.05.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10209170 2024.05.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10209172 2024.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10209168 2024.05.20 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10209169 2024.05.20 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10209167 2024.05.20 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10209166 2024.05.20 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10209165 2024.05.20 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10209164 2024.05.20 MP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10209163 2024.05.20 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10181996 2024.05.19 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10181997 2024.05.19 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10181995 2024.05.19 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10181994 2024.05.19 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10181992 2024.05.19 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 10181993 2024.05.19 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10181990 2024.05.19 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10181988 2024.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10181987 2024.05.19 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10181998 2024.05.19 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10181989 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10181986 2024.05.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10181985 2024.05.19 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10181991 2024.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10181984 2024.05.19 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10181983 2024.05.19 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10181981 2024.05.19 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10181979 2024.05.19 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10181982 2024.05.19 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10181977 2024.05.19 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10181980 2024.05.19 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10181978 2024.05.19 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10181976 2024.05.19 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10181974 2024.05.19 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10181975 2024.05.19 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10181973 2024.05.19 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10181972 2024.05.19 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10181971 2024.05.19 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10181970 2024.05.19 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10181969 2024.05.19 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10181968 2024.05.19 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10181964 2024.05.19 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10181965 2024.05.19 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10181966 2024.05.19 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10181963 2024.05.19 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10181962 2024.05.19 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10181961 2024.05.19 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10181959 2024.05.19 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10181960 2024.05.19 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10181967 2024.05.19 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10181956 2024.05.19 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10181957 2024.05.19 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10181955 2024.05.19 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10181958 2024.05.19 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10181954 2024.05.19 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10181953 2024.05.19 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10181952 2024.05.19 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10170752 2024.05.18 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10170797 2024.05.18 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10170796 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10170798 2024.05.18 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10170795 2024.05.18 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10170800 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10170794 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10170790 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 10170793 2024.05.18 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10170792 2024.05.18 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10170791 2024.05.18 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10170789 2024.05.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10170786 2024.05.18 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10170785 2024.05.18 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10170788 2024.05.18 MP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10170799 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10170787 2024.05.18 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10170778 2024.05.18 MP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10170777 2024.05.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10170780 2024.05.18 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10170779 2024.05.18 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10170782 2024.05.18 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10170773 2024.05.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10170775 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10170784 2024.05.18 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10170766 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10170771 2024.05.18 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10170767 2024.05.18 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10170768 2024.05.18 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10170761 2024.05.18 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10170763 2024.05.18 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10170758 2024.05.18 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10170757 2024.05.18 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10170783 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10170781 2024.05.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10170776 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10170774 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10170770 2024.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 10170772 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10170769 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10170764 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10170762 2024.05.18 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10170765 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10170760 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10170756 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10170759 2024.05.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 10170753 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10170755 2024.05.18 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 10170754 2024.05.18 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10163881 2024.05.18 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10163882 2024.05.17 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10124997 2024.05.12 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10124996 2024.05.12 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10124995 2024.05.12 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10124994 2024.05.12 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 10124993 2024.05.12 MP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10124992 2024.05.12 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10124991 2024.05.12 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10124990 2024.05.12 MP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10124989 2024.05.12 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10072907 2024.05.06 MP
pospolity żuraw, Grus grus 3 10068144 2024.05.05 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10068143 2024.05.05 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10068142 2024.05.05 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10068139 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10068141 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10068140 2024.05.05 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10068137 2024.05.05 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10068138 2024.05.05 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10068136 2024.05.05 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 11 10068135 2024.05.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10059061 2024.05.04 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10059064 2024.05.04 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10059063 2024.05.04 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10059062 2024.05.04 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10059058 2024.05.04 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10059060 2024.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10059059 2024.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10059057 2024.05.04 PK
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10059056 2024.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10059055 2024.05.04 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10059054 2024.05.04 PK
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10059053 2024.05.04 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10059051 2024.05.04 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10059052 2024.05.04 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10059050 2024.05.03 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10043893 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10043894 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10043891 2024.05.03 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10043892 2024.05.03 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10043890 2024.05.03 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10043888 2024.05.03 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10043887 2024.05.03 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10043889 2024.05.03 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10043886 2024.05.03 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10043885 2024.05.03 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10043884 2024.05.03 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10043883 2024.05.03 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 10043907 2024.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10043906 2024.05.03 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10043909 2024.05.03 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10043905 2024.05.03 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10043903 2024.05.03 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10043908 2024.05.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10043902 2024.05.03 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10043910 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10043904 2024.05.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10043901 2024.05.03 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10043900 2024.05.03 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10043899 2024.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10043896 2024.05.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 10043898 2024.05.03 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10043897 2024.05.03 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10043895 2024.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10043881 2024.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10043879 2024.05.03 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10043880 2024.05.03 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10043882 2024.05.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10043878 2024.05.03 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10043877 2024.05.03 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10043876 2024.05.03 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10043873 2024.05.03 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10047300 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10043875 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10043872 2024.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10043874 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 10043869 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10043867 2024.05.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10043871 2024.05.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 10043870 2024.05.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10043868 2024.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10028222 2024.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10028221 2024.05.02 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10028224 2024.05.02 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 10028220 2024.05.02 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 10028217 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10028219 2024.05.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10028218 2024.05.02 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10028215 2024.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10028223 2024.05.02 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10028213 2024.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10028214 2024.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10028212 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10028211 2024.05.02 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10028210 2024.05.02 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10028209 2024.05.02 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10028216 2024.05.02 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10028207 2024.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10028208 2024.05.02 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10028205 2024.05.02 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10028204 2024.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10028203 2024.05.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10028202 2024.05.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10028206 2024.05.02 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10028201 2024.05.02 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10028200 2024.05.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10028196 2024.05.02 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10028193 2024.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10028199 2024.05.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10028197 2024.05.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 10028194 2024.05.02 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10028198 2024.05.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 10028195 2024.05.02 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10028191 2024.05.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10028189 2024.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10028192 2024.05.02 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10028190 2024.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10028186 2024.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10028188 2024.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10028187 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10028185 2024.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10022682 2024.05.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10022683 2024.05.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10022681 2024.05.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10022680 2024.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10022677 2024.05.01 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10022679 2024.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10022678 2024.05.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10022699 2024.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10022698 2024.05.01 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10022697 2024.05.01 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10022694 2024.05.01 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10022695 2024.05.01 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10022696 2024.05.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10022692 2024.05.01 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10022693 2024.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10022691 2024.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 10022690 2024.05.01 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10022689 2024.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10022688 2024.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10022687 2024.05.01 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10022686 2024.05.01 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10022684 2024.05.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10022685 2024.05.01 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10014855 2024.05.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10014635 2024.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10014634 2024.05.01 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10014632 2024.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10014633 2024.05.01 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10014631 2024.05.01 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10014629 2024.05.01 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10014628 2024.05.01 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10014630 2024.05.01 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 8 10014627 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10014625 2024.04.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10014626 2024.04.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10014651 2024.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10014649 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10014650 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10014648 2024.04.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10014647 2024.04.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10014645 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10014646 2024.04.30 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10014644 2024.04.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10014642 2024.04.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10014643 2024.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10014641 2024.04.30 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10014640 2024.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10014639 2024.04.30 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10014638 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10014637 2024.04.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10014636 2024.04.30 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10014624 2024.04.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 10014623 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10014622 2024.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10014621 2024.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10014620 2024.04.30 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10014619 2024.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10014618 2024.04.30 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10014617 2024.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10014616 2024.04.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10014615 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10014614 2024.04.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10014613 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10014612 2024.04.30 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10014611 2024.04.30 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10014610 2024.04.30 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10014609 2024.04.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10004095 2024.04.29 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10004092 2024.04.29 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10004093 2024.04.29 PK
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla 1 10004091 2024.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10004094 2024.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10004090 2024.04.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10004089 2024.04.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10004088 2024.04.29 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10004086 2024.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10004085 2024.04.29 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10004087 2024.04.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10004083 2024.04.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10004084 2024.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10004081 2024.04.29 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 10004080 2024.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10004082 2024.04.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10004078 2024.04.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10004079 2024.04.29 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10004075 2024.04.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10004074 2024.04.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10004077 2024.04.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10004076 2024.04.29 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10004073 2024.04.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10004072 2024.04.29 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9994782 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9994781 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9994780 2024.04.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9994783 2024.04.28 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9994779 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 9994778 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9994798 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 9994799 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9994797 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9994796 2024.04.28 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9994795 2024.04.28 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9994793 2024.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9994794 2024.04.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9994791 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9994790 2024.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9994788 2024.04.28 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9994787 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 9994786 2024.04.28 PK
pospolity żuraw, Grus grus 2 9994784 2024.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9994785 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9994775 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9994776 2024.04.28 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9994777 2024.04.28 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9994774 2024.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9994773 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9994772 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9994771 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9994770 2024.04.28 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9994769 2024.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9994768 2024.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9994767 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9994766 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9994765 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9994764 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9994763 2024.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9994762 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9981390 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9981389 2024.04.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9981388 2024.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9981387 2024.04.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9981385 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9981384 2024.04.27 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9981386 2024.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9980041 2024.04.27 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9980038 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9980039 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9980037 2024.04.27 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 9980036 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9980035 2024.04.27 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9980054 2024.04.27 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 9980055 2024.04.27 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9980056 2024.04.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9980053 2024.04.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9980051 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9980050 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9980049 2024.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9980052 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9980047 2024.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9980046 2024.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9980048 2024.04.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9980045 2024.04.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 9980043 2024.04.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9980042 2024.04.27 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9980044 2024.04.27 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9980040 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9975714 2024.04.27 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9975713 2024.04.27 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9975712 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9975711 2024.04.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9975710 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975709 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9975707 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9975708 2024.04.27 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9975705 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9975706 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9975704 2024.04.27 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9975703 2024.04.27 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9975073 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9975071 2024.04.27 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9975069 2024.04.27 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9975070 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9975072 2024.04.27 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9975074 2024.04.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9975068 2024.04.27 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9975066 2024.04.27 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9975067 2024.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9975089 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9975090 2024.04.27 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9975088 2024.04.27 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9975086 2024.04.27 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9975084 2024.04.27 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9975085 2024.04.27 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9975082 2024.04.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9975083 2024.04.27 PK
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 9975087 2024.04.27 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9975081 2024.04.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9975079 2024.04.27 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 9975078 2024.04.27 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 9975076 2024.04.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9975080 2024.04.27 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9975075 2024.04.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9975077 2024.04.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9975064 2024.04.27 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9975063 2024.04.27 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9975062 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9975065 2024.04.27 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9975061 2024.04.27 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9975059 2024.04.27 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9975057 2024.04.27 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9975060 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9975058 2024.04.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9975056 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9975055 2024.04.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9975054 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975053 2024.04.27 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9975051 2024.04.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9975052 2024.04.27 PK
rzadki uszatka, Asio otus 2 9975050 2024.04.26 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 9970518 2024.04.26 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9970519 2024.04.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9970515 2024.04.26 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9970517 2024.04.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 9970516 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 9970511 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9970510 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9970514 2024.04.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9970509 2024.04.26 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9970512 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9970513 2024.04.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9970505 2024.04.26 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9970508 2024.04.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9970507 2024.04.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9970506 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9970504 2024.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9970502 2024.04.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9970503 2024.04.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9968786 2024.04.26 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 9968758 2024.04.26 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9968775 2024.04.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968784 2024.04.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 9968776 2024.04.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9968787 2024.04.26 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9968755 2024.04.26 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9968782 2024.04.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9968777 2024.04.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9968756 2024.04.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9968754 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 9968749 2024.04.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 5 9968753 2024.04.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9968748 2024.04.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9968767 2024.04.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9968742 2024.04.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9968781 2024.04.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9968744 2024.04.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9968771 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9968738 2024.04.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9968785 2024.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9968757 2024.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9968769 2024.04.26 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9968739 2024.04.26 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9968731 2024.04.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9968730 2024.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9968729 2024.04.26 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9968728 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968727 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9968750 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9968779 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9968778 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9968780 2024.04.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9968752 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9968770 2024.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9968751 2024.04.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9968774 2024.04.26 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9968765 2024.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9968783 2024.04.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9968740 2024.04.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9968760 2024.04.26 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9968737 2024.04.26 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 9968762 2024.04.26 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9968761 2024.04.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9968746 2024.04.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9968747 2024.04.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9968766 2024.04.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9968773 2024.04.26 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9968745 2024.04.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9968768 2024.04.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9968759 2024.04.26 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9968741 2024.04.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9968763 2024.04.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9968764 2024.04.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9968736 2024.04.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968772 2024.04.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9968743 2024.04.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968734 2024.04.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9968735 2024.04.26 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9968733 2024.04.26 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9968726 2024.04.26 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9968725 2024.04.26 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9968724 2024.04.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9968721 2024.04.26 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9968732 2024.04.26 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 9968723 2024.04.26 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9968718 2024.04.26 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9968720 2024.04.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9968717 2024.04.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9968716 2024.04.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9968719 2024.04.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9968722 2024.04.26 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9968715 2024.04.26 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9968713 2024.04.26 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9968714 2024.04.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9968712 2024.04.26 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9968711 2024.04.26 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9968709 2024.04.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9968710 2024.04.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9968707 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968708 2024.04.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9968706 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968704 2024.04.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9968705 2024.04.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9968703 2024.04.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9968700 2024.04.26 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9968699 2024.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9968701 2024.04.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9968702 2024.04.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968697 2024.04.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9968698 2024.04.26 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9968696 2024.04.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9968695 2024.04.26 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9936542 2024.04.20 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9936540 2024.04.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9936543 2024.04.20 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 9936676 2024.04.20 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9936675 2024.04.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9936673 2024.04.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9936674 2024.04.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9936671 2024.04.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9936670 2024.04.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9936672 2024.04.20 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9936669 2024.04.20 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9936668 2024.04.20 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9936666 2024.04.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9936667 2024.04.20 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9936665 2024.04.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9936663 2024.04.20 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9936664 2024.04.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9936662 2024.04.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9936661 2024.04.20 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9934741 2024.04.20 MP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9934742 2024.04.20 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9934740 2024.04.20 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9934739 2024.04.20 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9934738 2024.04.20 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 5 9934732 2024.04.20 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9934733 2024.04.20 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9934731 2024.04.20 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9934730 2024.04.20 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 9934727 2024.04.20 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9934728 2024.04.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9934729 2024.04.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9934726 2024.04.20 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9934723 2024.04.20 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9934725 2024.04.20 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9934724 2024.04.20 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 4 9934722 2024.04.20 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9934720 2024.04.20 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9934721 2024.04.20 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9934719 2024.04.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9934718 2024.04.20 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9936541 2024.04.20 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9906777 2024.04.14 MP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 9906776 2024.04.14 MP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9906775 2024.04.14 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9906774 2024.04.14 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9906773 2024.04.14 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9906772 2024.04.14 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9906778 2024.04.14 MP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9906770 2024.04.14 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9906769 2024.04.14 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9906771 2024.04.14 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9906793 2024.04.14 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9906791 2024.04.14 MP
pospolity żuraw, Grus grus 15 9906794 2024.04.14 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9906789 2024.04.14 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9906792 2024.04.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9906790 2024.04.14 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9906788 2024.04.14 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9906786 2024.04.14 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9906785 2024.04.14 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9906787 2024.04.14 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9906783 2024.04.14 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9906784 2024.04.14 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 9906782 2024.04.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9906780 2024.04.14 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9906781 2024.04.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9906779 2024.04.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9906766 2024.04.14 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9906765 2024.04.14 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9906767 2024.04.14 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9906764 2024.04.14 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9906762 2024.04.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9906763 2024.04.14 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9906761 2024.04.14 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9906760 2024.04.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9906758 2024.04.14 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9906768 2024.04.14 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9906755 2024.04.14 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9906756 2024.04.14 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9906753 2024.04.14 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9906747 2024.04.14 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9906740 2024.04.14 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9906748 2024.04.14 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9906754 2024.04.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9906759 2024.04.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9906757 2024.04.14 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9906752 2024.04.14 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9906750 2024.04.14 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9906751 2024.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9906749 2024.04.14 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9906745 2024.04.14 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9906744 2024.04.14 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9906743 2024.04.14 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9906746 2024.04.14 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9906741 2024.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9906742 2024.04.14 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9906739 2024.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9906738 2024.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9906737 2024.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9899401 2024.04.13 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9899489 2024.04.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9899539 2024.04.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9899353 2024.04.13 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9899396 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9899360 2024.04.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9899453 2024.04.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9899358 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9899344 2024.04.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9899338 2024.04.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9899398 2024.04.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9899395 2024.04.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9899397 2024.04.13 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9899399 2024.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9899455 2024.04.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9899402 2024.04.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9899364 2024.04.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9899365 2024.04.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9899456 2024.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9899339 2024.04.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9899342 2024.04.13 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9899356 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9899335 2024.04.13 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9899341 2024.04.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9899354 2024.04.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9899454 2024.04.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9899393 2024.04.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9899351 2024.04.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9899340 2024.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9899355 2024.04.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9899349 2024.04.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9899367 2024.04.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9899347 2024.04.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9899348 2024.04.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9899359 2024.04.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9899366 2024.04.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9899345 2024.04.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9899362 2024.04.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9899336 2024.04.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9899361 2024.04.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 9899337 2024.04.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9899352 2024.04.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9840886 2024.04.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9840885 2024.04.06 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9840883 2024.04.06 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9840887 2024.04.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9840884 2024.04.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9840882 2024.04.06 MP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9840881 2024.04.06 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9840032 2024.04.06 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9840033 2024.04.06 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9840031 2024.04.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9840030 2024.04.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9840029 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9840028 2024.04.06 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9840025 2024.04.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9840027 2024.04.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9840024 2024.04.06 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9840026 2024.04.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9840023 2024.04.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9840022 2024.04.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9840020 2024.04.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9840021 2024.04.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9840019 2024.04.06 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9840017 2024.04.06 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9840018 2024.04.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9840015 2024.04.06 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9840016 2024.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9834863 2024.04.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9834862 2024.04.06 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9834861 2024.04.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9834860 2024.04.06 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9834859 2024.04.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9834858 2024.04.06 MP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 9834879 2024.04.06 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9834877 2024.04.06 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9834878 2024.04.06 MP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9834876 2024.04.06 MP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9834875 2024.04.06 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9834874 2024.04.06 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9834873 2024.04.06 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9834872 2024.04.06 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9834871 2024.04.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9834870 2024.04.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9834869 2024.04.06 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9834868 2024.04.06 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9834867 2024.04.06 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9834866 2024.04.06 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9834864 2024.04.06 MP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9834865 2024.04.06 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9834857 2024.04.06 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9834855 2024.04.06 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9834854 2024.04.06 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9834856 2024.04.06 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9834853 2024.04.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9834852 2024.04.06 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9834851 2024.04.06 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 9834849 2024.04.06 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9834850 2024.04.06 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9834848 2024.04.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9834847 2024.04.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9834846 2024.04.06 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9834845 2024.04.06 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9834843 2024.04.06 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9834844 2024.04.06 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9834842 2024.04.06 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9813470 2024.04.02 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9813468 2024.04.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9813471 2024.04.02 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9813469 2024.04.02 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9813467 2024.04.02 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 9813463 2024.04.02 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9813465 2024.04.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9813466 2024.04.02 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9813462 2024.04.02 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9813464 2024.04.02 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 9813461 2024.04.02 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9813460 2024.04.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 9813459 2024.04.02 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9813458 2024.04.02 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9813456 2024.04.02 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9813457 2024.04.02 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9813455 2024.04.02 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9813454 2024.04.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9813453 2024.04.02 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9813451 2024.04.02 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9813452 2024.04.02 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9802345 2024.04.01 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9802343 2024.04.01 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9802342 2024.04.01 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9802344 2024.04.01 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9802341 2024.04.01 ŚK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9802339 2024.04.01 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9802338 2024.04.01 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9802340 2024.04.01 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9802337 2024.04.01 ŚK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9802336 2024.04.01 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9802335 2024.04.01 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9802334 2024.04.01 ŚK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9802333 2024.04.01 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9802332 2024.04.01 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9802330 2024.04.01 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9802331 2024.04.01 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9802329 2024.04.01 ŚK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9794605 2024.03.31 ŚK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9794604 2024.03.31 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9794603 2024.03.31 ŚK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9794602 2024.03.31 ŚK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9794601 2024.03.31 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9794600 2024.03.31 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9794597 2024.03.31 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9794598 2024.03.31 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9794599 2024.03.31 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9794596 2024.03.31 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9794594 2024.03.31 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9794595 2024.03.31 ŚK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9794592 2024.03.31 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9794593 2024.03.31 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9794591 2024.03.31 ŚK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9794589 2024.03.31 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9794588 2024.03.31 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9794590 2024.03.31 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9794587 2024.03.31 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9794586 2024.03.31 ŚK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9794584 2024.03.31 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9794585 2024.03.31 ŚK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9785698 2024.03.30 ŚK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9785695 2024.03.30 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9785693 2024.03.30 ŚK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9785696 2024.03.30 ŚK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9785692 2024.03.30 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9785690 2024.03.30 ŚK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9785688 2024.03.30 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9785691 2024.03.30 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9785689 2024.03.30 ŚK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9785697 2024.03.30 ŚK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9785694 2024.03.30 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9785687 2024.03.30 ŚK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9785686 2024.03.30 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9785685 2024.03.30 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9785684 2024.03.30 ŚK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9785683 2024.03.30 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9785682 2024.03.30 ŚK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9785679 2024.03.30 ŚK
pospolity bogatka, Parus major 1 9785681 2024.03.30 ŚK
pospolity kos, Turdus merula 1 9785680 2024.03.30 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9785676 2024.03.30 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9785677 2024.03.30 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9785678 2024.03.30 ŚK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9785675 2024.03.30 ŚK