DRUŻYNA

Drużyna: Kazimierz Stasiak. Obserwator: Kazimierz Stasiak

Liczba gatunków: 56

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 41 146 24 24 0 0 4 20
2 90 675 43 34 0 1 13 20
3 67 528 56 31 0 1 11 19
4 0 0 56 0 0 0 0 0
5 0 0 56 0 0 0 0 0
6 0 0 56 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9792466 2024.03.31 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9792465 2024.03.31 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9792463 2024.03.31 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9792464 2024.03.31 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9792461 2024.03.31 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9792462 2024.03.31 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9744560 2024.03.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9744559 2024.03.24 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9744558 2024.03.24 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9744557 2024.03.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9744556 2024.03.24 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9744554 2024.03.24 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9744555 2024.03.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9744553 2024.03.24 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 9747459 2024.03.24 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9700021 2024.03.17 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9695955 2024.03.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9695956 2024.03.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9695389 2024.03.17 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9695393 2024.03.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9695391 2024.03.17 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 9695392 2024.03.17 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9695388 2024.03.17 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9695387 2024.03.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 9695390 2024.03.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9695383 2024.03.17 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9695385 2024.03.17 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9695384 2024.03.17 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9695380 2024.03.17 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9695381 2024.03.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9695379 2024.03.17 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9695382 2024.03.17 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9695386 2024.03.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9695378 2024.03.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9695377 2024.03.17 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9695376 2024.03.17 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9695375 2024.03.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9695374 2024.03.17 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9695371 2024.03.17 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9695373 2024.03.17 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9695372 2024.03.17 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9656149 2024.03.10 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9655127 2024.03.10 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9655126 2024.03.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9655122 2024.03.10 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9655124 2024.03.10 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9655123 2024.03.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9655125 2024.03.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9655121 2024.03.10 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9655119 2024.03.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9655120 2024.03.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9655118 2024.03.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9655117 2024.03.10 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9655115 2024.03.10 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9655116 2024.03.10 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9655114 2024.03.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9655112 2024.03.10 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9655113 2024.03.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9655111 2024.03.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9655110 2024.03.10 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9655108 2024.03.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9655107 2024.03.10 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 9655109 2024.03.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9655106 2024.03.10 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9655105 2024.03.10 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9655104 2024.03.10 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9655103 2024.03.10 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9588864 2024.02.25 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9588865 2024.02.25 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9588866 2024.02.25 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9588863 2024.02.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9588862 2024.02.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 9588861 2024.02.25 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9588859 2024.02.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9588858 2024.02.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9588860 2024.02.25 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9588857 2024.02.25 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9588855 2024.02.25 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9588856 2024.02.25 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9588854 2024.02.25 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 9588853 2024.02.25 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 9572113 2024.02.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9572114 2024.02.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9572112 2024.02.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9572111 2024.02.22 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9572110 2024.02.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9572109 2024.02.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9572106 2024.02.22 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9572108 2024.02.22 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9572105 2024.02.22 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9572107 2024.02.22 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9572103 2024.02.22 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 9572101 2024.02.22 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9572104 2024.02.22 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 9572102 2024.02.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9572098 2024.02.22 LB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9572100 2024.02.22 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9572099 2024.02.22 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9572097 2024.02.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9572096 2024.02.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9572095 2024.02.22 LB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9572093 2024.02.22 LB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9572094 2024.02.22 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9559392 2024.02.18 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 9559393 2024.02.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9559394 2024.02.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9559391 2024.02.18 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9559390 2024.02.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9559388 2024.02.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9559386 2024.02.18 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9559387 2024.02.18 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9559389 2024.02.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9559383 2024.02.18 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9559384 2024.02.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9546466 2024.02.16 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9546465 2024.02.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9546464 2024.02.16 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9546463 2024.02.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9546462 2024.02.16 LB
pospolity żuraw, Grus grus 1 9546460 2024.02.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9546461 2024.02.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9546458 2024.02.16 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9546453 2024.02.16 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9546452 2024.02.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9546454 2024.02.16 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9546456 2024.02.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9546457 2024.02.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9546459 2024.02.16 LB
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9546455 2024.02.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9546449 2024.02.16 LB
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9546451 2024.02.16 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9546450 2024.02.16 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9546448 2024.02.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9546446 2024.02.16 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9546445 2024.02.16 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9546444 2024.02.16 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9546447 2024.02.16 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9527193 2024.02.10 LB
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9527194 2024.02.10 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 9527192 2024.02.10 LB
pospolity kruk, Corvus corax 5 9527191 2024.02.10 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 9527190 2024.02.10 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9527189 2024.02.10 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9512832 2024.02.06 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9512833 2024.02.06 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9512830 2024.02.06 LB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 9512831 2024.02.06 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9512829 2024.02.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 9512824 2024.02.06 LB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9512825 2024.02.06 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9512828 2024.02.06 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9512827 2024.02.06 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9512822 2024.02.06 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9512823 2024.02.06 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9512821 2024.02.06 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9512820 2024.02.06 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9512819 2024.02.06 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 9491830 2024.01.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9491829 2024.01.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9491828 2024.01.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 5 9491827 2024.01.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9491826 2024.01.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9491824 2024.01.30 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9491825 2024.01.30 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 9462375 2024.01.21 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9462376 2024.01.21 LB
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9462377 2024.01.21 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9462378 2024.01.21 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9462373 2024.01.21 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9462372 2024.01.21 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 9462374 2024.01.21 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9379539 2024.01.15 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9379138 2024.01.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9379140 2024.01.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9379136 2024.01.15 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9379148 2024.01.15 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9379142 2024.01.15 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9379050 2024.01.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9379051 2024.01.15 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379048 2024.01.15 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9379049 2024.01.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9374464 2024.01.14 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9374463 2024.01.14 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 9370322 2024.01.13 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9370320 2024.01.13 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9370321 2024.01.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9355937 2024.01.11 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9355936 2024.01.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9355935 2024.01.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9355916 2024.01.10 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9355914 2024.01.10 LB
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9355918 2024.01.10 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9355915 2024.01.10 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9355919 2024.01.10 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9355917 2024.01.10 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 9355920 2024.01.10 LB
pospolity żuraw, Grus grus 6 9337497 2024.01.06 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9337496 2024.01.06 LB

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...