DRUŻYNA

Drużyna: Trznadel. Obserwator: Daniel Dąbrowski

Liczba gatunków: 112

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 24 94 24 24 0 1 7 16
2 28 93 33 22 0 0 5 17
3 119 523 64 59 0 2 18 39
4 106 643 95 56 0 8 24 24
5 50 265 111 41 0 6 17 18
6 1 1 112 1 0 0 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10330243 2024.06.13 ZP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10133769 2024.05.12 ZP
rzadki żołna, Merops apiaster 5 10109845 2024.05.11 ZP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10109846 2024.05.11 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10109219 2024.05.11 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10109218 2024.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10109220 2024.05.11 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10109216 2024.05.11 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10109217 2024.05.11 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10109215 2024.05.11 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10109214 2024.05.11 ZP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10109213 2024.05.11 ZP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10109212 2024.05.11 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10109209 2024.05.11 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 10109210 2024.05.11 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10109208 2024.05.11 ZP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10109207 2024.05.11 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10109205 2024.05.11 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10109206 2024.05.11 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10109211 2024.05.11 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10109203 2024.05.11 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10109204 2024.05.11 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10109202 2024.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10109201 2024.05.11 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10109198 2024.05.11 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10109197 2024.05.11 ZP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10109199 2024.05.11 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10109196 2024.05.11 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10109200 2024.05.11 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10066223 2024.05.04 WM
pospolity żuraw, Grus grus 200 10066224 2024.05.04 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 10039539 2024.05.03 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10030830 2024.05.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10030829 2024.05.02 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10030828 2024.05.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10030827 2024.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10030825 2024.05.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10030826 2024.05.02 WM
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10030824 2024.05.02 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10030823 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10030822 2024.05.02 WM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10027853 2024.05.02 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10027852 2024.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10027854 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10027851 2024.05.02 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10027856 2024.05.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10027855 2024.05.02 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10027850 2024.05.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10027848 2024.05.02 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10027849 2024.05.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10027847 2024.05.01 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10011932 2024.04.30 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10011931 2024.04.30 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10008743 2024.04.29 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10003790 2024.04.29 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10001583 2024.04.29 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10001263 2024.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10001262 2024.04.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10001260 2024.04.29 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10001258 2024.04.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10001261 2024.04.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10001259 2024.04.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10001257 2024.04.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10001256 2024.04.29 WM
pospolity żuraw, Grus grus 14 10001254 2024.04.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10001255 2024.04.29 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10001253 2024.04.29 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10001252 2024.04.29 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9993759 2024.04.28 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9993758 2024.04.28 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9993760 2024.04.28 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9993756 2024.04.28 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9993757 2024.04.28 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9989353 2024.04.28 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9989355 2024.04.28 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9989354 2024.04.28 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9989348 2024.04.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9989352 2024.04.28 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9989350 2024.04.28 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 9989351 2024.04.28 WM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9990801 2024.04.28 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9989349 2024.04.28 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9903740 2024.04.14 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9903741 2024.04.14 ZP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9903738 2024.04.14 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9903739 2024.04.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9903737 2024.04.14 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9903736 2024.04.14 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 9903734 2024.04.14 ZP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9903733 2024.04.14 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9903732 2024.04.14 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9903735 2024.04.14 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 9903731 2024.04.14 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9903730 2024.04.14 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903729 2024.04.14 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9903726 2024.04.14 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9903728 2024.04.14 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903727 2024.04.14 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9903723 2024.04.14 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9903725 2024.04.14 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9903724 2024.04.14 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9903722 2024.04.14 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 9903721 2024.04.14 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9903720 2024.04.14 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9884438 2024.04.12 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9857551 2024.04.07 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9849034 2024.04.07 ZP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9849033 2024.04.07 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9849032 2024.04.07 ZP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9849031 2024.04.07 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9849028 2024.04.07 ZP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9849030 2024.04.07 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9849027 2024.04.07 ZP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9849041 2024.04.07 ZP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9849056 2024.04.07 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9849051 2024.04.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9849040 2024.04.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9849054 2024.04.07 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9849042 2024.04.07 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9849049 2024.04.07 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 9849039 2024.04.07 ZP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 9849046 2024.04.07 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 9849038 2024.04.07 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9849037 2024.04.07 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9849036 2024.04.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9849045 2024.04.07 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9849044 2024.04.07 ZP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9849035 2024.04.07 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9850536 2024.04.07 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9804852 2024.04.01 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9804850 2024.04.01 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9804848 2024.04.01 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9804851 2024.04.01 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9804849 2024.04.01 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9804846 2024.04.01 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9804847 2024.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9804844 2024.04.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9804843 2024.04.01 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9804845 2024.04.01 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9802267 2024.04.01 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9802266 2024.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9802265 2024.04.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9802264 2024.04.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9802263 2024.04.01 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9802260 2024.04.01 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9802261 2024.04.01 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9802262 2024.04.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9802258 2024.04.01 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9802259 2024.04.01 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9802257 2024.04.01 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9802256 2024.04.01 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9802255 2024.04.01 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9802254 2024.04.01 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9802253 2024.04.01 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9802251 2024.04.01 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9802252 2024.04.01 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9802250 2024.04.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9798086 2024.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9798085 2024.03.30 WM
pospolity bogatka, Parus major 3 9798087 2024.03.30 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9798084 2024.03.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9784253 2024.03.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9784252 2024.03.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9784250 2024.03.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9784254 2024.03.30 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9784251 2024.03.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9784249 2024.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9784247 2024.03.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9784245 2024.03.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9784246 2024.03.30 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9784248 2024.03.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9784242 2024.03.30 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9784244 2024.03.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9784243 2024.03.30 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9784241 2024.03.30 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9784240 2024.03.30 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9781680 2024.03.30 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9781679 2024.03.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9781684 2024.03.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9781681 2024.03.30 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9781683 2024.03.30 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9781678 2024.03.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9781682 2024.03.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9781685 2024.03.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9781677 2024.03.30 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9781675 2024.03.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9781676 2024.03.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9781670 2024.03.30 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9781669 2024.03.30 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9781674 2024.03.30 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9781673 2024.03.30 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9781671 2024.03.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9781672 2024.03.30 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9781667 2024.03.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9781665 2024.03.30 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9781664 2024.03.30 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9781662 2024.03.30 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9781668 2024.03.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9781666 2024.03.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9771857 2024.03.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9771859 2024.03.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9771856 2024.03.29 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9771855 2024.03.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9771854 2024.03.29 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9771858 2024.03.29 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9771852 2024.03.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9771851 2024.03.29 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9771853 2024.03.29 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771848 2024.03.29 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9771850 2024.03.29 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9771846 2024.03.29 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9771845 2024.03.29 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9771849 2024.03.29 WM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9771844 2024.03.29 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9771847 2024.03.29 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9771840 2024.03.29 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9771843 2024.03.29 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9771839 2024.03.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 9771841 2024.03.29 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9771837 2024.03.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9771836 2024.03.29 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9771842 2024.03.29 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9771838 2024.03.29 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9771835 2024.03.29 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9740970 2024.03.24 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9740964 2024.03.24 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9740965 2024.03.24 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9740967 2024.03.24 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9740968 2024.03.24 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 9740957 2024.03.24 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9740959 2024.03.24 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9740960 2024.03.24 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9740961 2024.03.24 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9740958 2024.03.24 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9740956 2024.03.24 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9740966 2024.03.24 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9740963 2024.03.24 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9740955 2024.03.24 ZP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9740954 2024.03.24 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9740962 2024.03.24 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9695973 2024.03.17 ZP
pospolity bogatka, Parus major 4 9689247 2024.03.16 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9689245 2024.03.16 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9689246 2024.03.16 ZP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9689243 2024.03.16 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 9689244 2024.03.16 ZP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9623989 2024.03.03 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9623986 2024.03.03 ZP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9623988 2024.03.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9623987 2024.03.03 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 9623985 2024.03.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9623983 2024.03.03 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9623982 2024.03.03 ZP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9623984 2024.03.03 ZP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9623981 2024.03.03 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9623980 2024.03.03 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9623978 2024.03.03 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9623979 2024.03.03 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9623977 2024.03.03 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9623976 2024.03.03 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9624004 2024.03.03 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9624003 2024.03.03 ZP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9624002 2024.03.03 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9624010 2024.03.03 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9624001 2024.03.03 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9624000 2024.03.03 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9623999 2024.03.03 ZP
pospolity sroka, Pica pica 2 9623998 2024.03.03 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9623996 2024.03.03 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9623997 2024.03.03 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9623995 2024.03.03 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9623994 2024.03.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9623993 2024.03.03 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 6 9623992 2024.03.03 ZP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9623991 2024.03.03 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9623990 2024.03.03 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9551318 2024.02.17 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9551319 2024.02.17 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9551320 2024.02.17 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9551316 2024.02.17 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9551315 2024.02.17 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9551313 2024.02.17 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551312 2024.02.17 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 9551314 2024.02.17 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9551310 2024.02.17 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9551317 2024.02.17 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9551311 2024.02.17 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9551307 2024.02.17 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9551309 2024.02.17 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 9551305 2024.02.17 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9551308 2024.02.17 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9551306 2024.02.17 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9551303 2024.02.17 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9551300 2024.02.17 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9551304 2024.02.17 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9551301 2024.02.17 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9551299 2024.02.17 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9551297 2024.02.17 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9551294 2024.02.17 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9551295 2024.02.17 OP
pospolity bogatka, Parus major 1 9551298 2024.02.17 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 9551302 2024.02.17 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9551296 2024.02.17 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9502162 2024.02.03 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9463480 2024.01.07 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9463481 2024.01.07 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9463479 2024.01.07 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9463477 2024.01.07 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9463476 2024.01.07 ZP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9463475 2024.01.07 ZP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9463474 2024.01.07 ZP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9463473 2024.01.07 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9463478 2024.01.07 ZP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9335908 2024.01.06 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9335907 2024.01.06 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9335904 2024.01.06 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9335909 2024.01.06 ZP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9335899 2024.01.06 ZP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9335898 2024.01.06 ZP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9335905 2024.01.06 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9335906 2024.01.06 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9335900 2024.01.06 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9335901 2024.01.06 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9335895 2024.01.06 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 9335902 2024.01.06 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9335894 2024.01.06 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 9335903 2024.01.06 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9335897 2024.01.06 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...