DRUŻYNA

Drużyna: Grzegorz Koperski . Obserwator: Grzegorz Koperski

Liczba gatunków: 127

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 27 105 23 23 0 3 8 12
2 133 1888 59 55 0 3 17 35
3 225 2093 98 85 0 13 30 42
4 52 207 111 39 0 2 14 23
5 42 121 124 33 0 2 18 13
6 9 76 127 8 0 0 5 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 8 10321896 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10321625 2024.06.11 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10321623 2024.06.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10321624 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 10303491 2024.06.08 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10284245 2024.06.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10284244 2024.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10284242 2024.06.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10284243 2024.06.04 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 10243294 2024.05.27 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10332189 2024.05.19 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10140512 2024.05.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10140436 2024.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10140434 2024.05.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10140435 2024.05.12 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10140433 2024.05.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10140432 2024.05.12 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10101431 2024.05.10 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10101158 2024.05.10 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10101159 2024.05.10 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10101157 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10101160 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10099232 2024.05.10 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10099642 2024.05.10 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10099233 2024.05.10 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10099231 2024.05.10 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10099229 2024.05.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10099228 2024.05.10 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10099226 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10099230 2024.05.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10099225 2024.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10099227 2024.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10093715 2024.05.09 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10093716 2024.05.09 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10085735 2024.05.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10085737 2024.05.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10085736 2024.05.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10085732 2024.05.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 10085734 2024.05.08 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10085733 2024.05.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10085731 2024.05.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10085730 2024.05.08 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10085729 2024.05.08 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10041307 2024.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10041306 2024.05.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10041305 2024.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10041302 2024.05.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10041303 2024.05.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10041304 2024.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10041301 2024.05.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10041300 2024.05.03 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10015394 2024.04.30 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10011110 2024.04.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 3 10011109 2024.04.30 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10011107 2024.04.30 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10011106 2024.04.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10011108 2024.04.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10001764 2024.04.29 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10001763 2024.04.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10001762 2024.04.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10001761 2024.04.29 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10001759 2024.04.29 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10001760 2024.04.29 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10001758 2024.04.29 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10001166 2024.04.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10001170 2024.04.29 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10001167 2024.04.29 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10001168 2024.04.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10001169 2024.04.29 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10001165 2024.04.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9995793 2024.04.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9995792 2024.04.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9995791 2024.04.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9995789 2024.04.28 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9995788 2024.04.28 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9995790 2024.04.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9919718 2024.04.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 40 9919720 2024.04.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9919717 2024.04.16 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9919719 2024.04.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9880524 2024.04.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9880525 2024.04.11 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9880522 2024.04.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9880523 2024.04.11 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9862125 2024.04.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9861339 2024.04.08 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9861225 2024.04.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9861221 2024.04.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9861222 2024.04.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9861223 2024.04.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9861224 2024.04.08 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9861218 2024.04.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9861214 2024.04.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9861212 2024.04.08 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9861215 2024.04.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9861209 2024.04.08 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9861210 2024.04.08 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9861213 2024.04.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9803498 2024.04.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9803499 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9803497 2024.04.01 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9803496 2024.04.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9803495 2024.04.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9789865 2024.03.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9789864 2024.03.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789862 2024.03.31 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9789860 2024.03.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9789863 2024.03.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9789861 2024.03.30 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9789866 2024.03.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9789858 2024.03.30 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9789859 2024.03.30 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 9764779 2024.03.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9764778 2024.03.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9764776 2024.03.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9764777 2024.03.27 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9764773 2024.03.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9764774 2024.03.27 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9764775 2024.03.27 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9756502 2024.03.26 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9756501 2024.03.26 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9756500 2024.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9756498 2024.03.26 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9756499 2024.03.26 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9756493 2024.03.26 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9756496 2024.03.26 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9756494 2024.03.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9756497 2024.03.26 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9756491 2024.03.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9756495 2024.03.26 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9756492 2024.03.26 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9755692 2024.03.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9755696 2024.03.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 9755694 2024.03.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9755695 2024.03.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9755697 2024.03.25 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9755687 2024.03.25 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9755686 2024.03.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9755691 2024.03.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9755693 2024.03.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9755690 2024.03.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9755689 2024.03.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9755684 2024.03.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9755688 2024.03.25 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 9755683 2024.03.25 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9755685 2024.03.25 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9728792 2024.03.22 ŁD
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9728692 2024.03.22 ŁD
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9728695 2024.03.22 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9728690 2024.03.22 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9728691 2024.03.22 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9728693 2024.03.22 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9728694 2024.03.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9711771 2024.03.19 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9711770 2024.03.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9711769 2024.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9706663 2024.03.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9706662 2024.03.18 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9706664 2024.03.18 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9700587 2024.03.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9700591 2024.03.17 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9701956 2024.03.17 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9701954 2024.03.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 50 9700583 2024.03.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9701955 2024.03.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9700585 2024.03.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9700588 2024.03.17 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 36 9700589 2024.03.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9700580 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9700581 2024.03.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9700584 2024.03.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9700582 2024.03.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9700586 2024.03.17 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9706665 2024.03.17 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9667231 2024.03.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9664902 2024.03.11 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9665054 2024.03.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9661513 2024.03.10 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9657567 2024.03.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 30 9657570 2024.03.10 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9657571 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9657568 2024.03.10 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9657569 2024.03.10 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9657566 2024.03.10 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 9657565 2024.03.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9657564 2024.03.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9657563 2024.03.10 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 9657562 2024.03.10 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9654604 2024.03.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9654603 2024.03.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9654601 2024.03.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9654600 2024.03.10 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9654598 2024.03.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9654599 2024.03.10 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9652144 2024.03.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9652145 2024.03.09 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9650855 2024.03.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9650853 2024.03.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9650854 2024.03.09 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9650852 2024.03.09 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 9650851 2024.03.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9650850 2024.03.09 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9652143 2024.03.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9646460 2024.03.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9646353 2024.03.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9646352 2024.03.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9645418 2024.03.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9645419 2024.03.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9645413 2024.03.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9645416 2024.03.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9645414 2024.03.08 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9645417 2024.03.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9645415 2024.03.08 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9645412 2024.03.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9645411 2024.03.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9645410 2024.03.08 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9645409 2024.03.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9644827 2024.03.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9644824 2024.03.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9644825 2024.03.08 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9644823 2024.03.08 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9644826 2024.03.08 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9644822 2024.03.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9643034 2024.03.07 MZ
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9643033 2024.03.07 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 9641542 2024.03.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9641541 2024.03.07 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9640946 2024.03.07 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9640217 2024.03.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9640216 2024.03.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9640215 2024.03.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9640214 2024.03.07 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9640213 2024.03.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9640212 2024.03.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9640352 2024.03.07 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 9639817 2024.03.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 20 9639839 2024.03.06 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9638602 2024.03.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9638601 2024.03.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9638460 2024.03.06 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9638459 2024.03.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9638447 2024.03.06 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9638278 2024.03.06 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9638279 2024.03.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9638277 2024.03.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9638276 2024.03.06 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9638275 2024.03.06 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9639815 2024.03.06 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9639816 2024.03.06 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9638274 2024.03.06 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9637871 2024.03.06 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9637870 2024.03.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9637869 2024.03.06 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9637767 2024.03.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 9637764 2024.03.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9637761 2024.03.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9637760 2024.03.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9637782 2024.03.06 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9637759 2024.03.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9637783 2024.03.06 MZ
rzadki uszatka, Asio otus 1 9624050 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9624049 2024.03.03 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9622230 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9625158 2024.03.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9625144 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9625145 2024.03.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9625181 2024.03.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9625165 2024.03.03 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 9625150 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9625153 2024.03.03 ŁD
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9625154 2024.03.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9625139 2024.03.03 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9625148 2024.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9625172 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9625162 2024.03.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9625138 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9625167 2024.03.03 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9625155 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9625164 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9625159 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9625147 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 9625163 2024.03.03 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9625136 2024.03.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9625135 2024.03.03 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 3 9625180 2024.03.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9625151 2024.03.03 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9625160 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9625141 2024.03.03 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9625182 2024.03.03 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9625168 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9625157 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9625177 2024.03.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9625143 2024.03.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9625178 2024.03.03 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9625183 2024.03.03 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 9625171 2024.03.03 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9625146 2024.03.03 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9625142 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9625140 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9625169 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9625149 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9625170 2024.03.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9625152 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9625137 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 9625166 2024.03.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9625175 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 17 9625179 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9625176 2024.03.03 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9617040 2024.03.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9617038 2024.03.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9617039 2024.03.02 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 9617037 2024.03.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9617036 2024.03.02 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9615427 2024.03.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9615428 2024.03.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9615426 2024.03.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9614827 2024.03.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9614828 2024.03.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9614555 2024.03.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9614554 2024.03.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9614553 2024.03.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9614550 2024.03.02 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9614931 2024.03.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9618868 2024.03.02 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9614552 2024.03.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 35 9614551 2024.03.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9614549 2024.03.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9618841 2024.03.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9594476 2024.02.26 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9594475 2024.02.26 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9594474 2024.02.26 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9594477 2024.02.26 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9594478 2024.02.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9594473 2024.02.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9592752 2024.02.26 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9592753 2024.02.26 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9592754 2024.02.26 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9584938 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9584935 2024.02.25 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9584934 2024.02.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9584937 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9584936 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9584933 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9584930 2024.02.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9584932 2024.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9584929 2024.02.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9584931 2024.02.25 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9583285 2024.02.25 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9583284 2024.02.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9583282 2024.02.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9583283 2024.02.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9579744 2024.02.24 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 9581963 2024.02.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9577937 2024.02.24 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9577936 2024.02.24 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9577935 2024.02.24 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9577933 2024.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9577938 2024.02.24 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9577932 2024.02.24 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9577930 2024.02.24 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9577929 2024.02.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9577931 2024.02.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9577934 2024.02.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9577927 2024.02.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9577926 2024.02.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9577925 2024.02.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9576401 2024.02.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9576398 2024.02.23 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 9576400 2024.02.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9575578 2024.02.23 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 9567062 2024.02.20 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9567063 2024.02.20 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9566631 2024.02.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 9566187 2024.02.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9566185 2024.02.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9566184 2024.02.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9566182 2024.02.20 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9566183 2024.02.20 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9566181 2024.02.20 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 9566180 2024.02.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9566179 2024.02.20 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9566177 2024.02.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9565963 2024.02.20 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9565510 2024.02.20 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9565512 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9565511 2024.02.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9565469 2024.02.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9565468 2024.02.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9565467 2024.02.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9565258 2024.02.20 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9565257 2024.02.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 9565253 2024.02.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9565256 2024.02.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9563697 2024.02.19 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9559819 2024.02.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9559451 2024.02.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9559452 2024.02.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9557814 2024.02.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9557813 2024.02.18 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9557741 2024.02.18 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9557742 2024.02.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9557743 2024.02.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9557451 2024.02.18 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9557450 2024.02.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9557302 2024.02.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9557301 2024.02.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9557300 2024.02.18 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9557219 2024.02.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 9557218 2024.02.18 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9556711 2024.02.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9556676 2024.02.18 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9556677 2024.02.18 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9556674 2024.02.18 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9556673 2024.02.18 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9556675 2024.02.18 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9556455 2024.02.18 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9556274 2024.02.18 MZ
pospolity bogatka, Parus major 8 9556273 2024.02.18 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9556272 2024.02.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9555294 2024.02.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9551156 2024.02.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9551143 2024.02.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9551079 2024.02.17 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9551059 2024.02.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9551033 2024.02.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9551032 2024.02.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9551024 2024.02.17 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 35 9551023 2024.02.17 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9550982 2024.02.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9550957 2024.02.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9550954 2024.02.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9549861 2024.02.16 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9549860 2024.02.16 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9549862 2024.02.16 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9544277 2024.02.15 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9544278 2024.02.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9540818 2024.02.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9540603 2024.02.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9540606 2024.02.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 9538670 2024.02.14 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 9538671 2024.02.14 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9537277 2024.02.13 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9537275 2024.02.13 MZ
pospolity bogatka, Parus major 4 9537276 2024.02.13 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9534100 2024.02.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9533898 2024.02.12 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9533899 2024.02.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9530232 2024.02.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 10 9530231 2024.02.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9525635 2024.02.10 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9525608 2024.02.10 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9565470 2024.02.10 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 9518138 2024.02.08 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 9518137 2024.02.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9518136 2024.02.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9518133 2024.02.08 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9518122 2024.02.08 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 9518124 2024.02.08 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9518123 2024.02.08 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9517955 2024.02.08 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9517954 2024.02.08 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9492076 2024.01.30 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9492074 2024.01.30 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9492075 2024.01.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9492073 2024.01.30 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9454908 2024.01.21 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9451964 2024.01.20 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9451936 2024.01.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9451648 2024.01.20 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9451647 2024.01.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9451649 2024.01.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9451645 2024.01.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9451646 2024.01.20 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9451643 2024.01.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9451642 2024.01.20 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9451644 2024.01.20 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9451641 2024.01.20 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9450486 2024.01.18 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9381266 2024.01.16 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9381264 2024.01.16 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9381262 2024.01.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9381256 2024.01.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 10 9381258 2024.01.16 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9381254 2024.01.16 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9381260 2024.01.16 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 6 9381257 2024.01.16 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9381259 2024.01.16 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9329474 2024.01.05 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...