DRUŻYNA

Drużyna: Grupa Dubelta. Obserwator: Maciej Aleksandrowicz

Liczba gatunków: 192

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 154 5352 80 80 0 10 31 39
2 25 161 89 21 0 4 9 8
3 62 894 126 48 0 14 22 12
4 73 324 154 53 0 13 27 13
5 79 660 186 62 4 20 27 11
6 9 24 192 8 0 6 1 1
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10318046 2024.06.09 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10309766 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309768 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10309767 2024.06.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 10321361 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 10321360 2024.06.08 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 10294199 2024.06.05 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10294200 2024.06.05 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10294198 2024.06.05 OP
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 10227074 2024.05.26 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10227073 2024.05.26 OP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10223370 2024.05.26 OP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10220940 2024.05.26 OP
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10213471 2024.05.25 OP
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 10212167 2024.05.25 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10210446 2024.05.24 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10210445 2024.05.24 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 10210447 2024.05.24 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10210443 2024.05.24 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 56 10200817 2024.05.22 OP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10200816 2024.05.22 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10200815 2024.05.22 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10200814 2024.05.22 OP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10200813 2024.05.22 OP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 10200811 2024.05.22 OP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 10200812 2024.05.22 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10189871 2024.05.19 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10189870 2024.05.19 OP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10189868 2024.05.19 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10189867 2024.05.19 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10175043 2024.05.19 OP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 10175008 2024.05.19 OP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10175006 2024.05.19 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 10175007 2024.05.19 OP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10194648 2024.05.18
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10163802 2024.05.17 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 10163801 2024.05.17 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10163799 2024.05.17 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10163800 2024.05.17 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10163798 2024.05.17 OP
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10163797 2024.05.17 OP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10158125 2024.05.16 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10154292 2024.05.15 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10154291 2024.05.15 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10154290 2024.05.15 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10154288 2024.05.15 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10154289 2024.05.15 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10154287 2024.05.15 OP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10154286 2024.05.15 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10138470 2024.05.14 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10138468 2024.05.14 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 10138469 2024.05.14 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 10138467 2024.05.14 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10138466 2024.05.14 OP
bardzo rzadki sieweczka morska, Anarhynchus alexandrinus 1 10138465 2024.05.14 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 10138464 2024.05.14 OP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10158126 2024.05.13 OP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 10154633 2024.05.12 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10106928 2024.05.11 OP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10106929 2024.05.11 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10106926 2024.05.11 OP
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 10106927 2024.05.11 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 10106922 2024.05.11 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10106925 2024.05.11 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 13 10106920 2024.05.11 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 10106917 2024.05.11 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 10106923 2024.05.11 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 37 10106924 2024.05.11 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10106921 2024.05.11 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 10106915 2024.05.11 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 10106919 2024.05.11 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 10106918 2024.05.11 OP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10154632 2024.05.11 OP
rzadki uszatka, Asio otus 1 10106916 2024.05.11 OP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10101848 2024.05.10 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10101849 2024.05.10 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10101846 2024.05.10 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10101847 2024.05.10 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10101845 2024.05.10 OP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10091334 2024.05.08 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 10091333 2024.05.08 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10091331 2024.05.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10091332 2024.05.08 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10091330 2024.05.08 OP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10091329 2024.05.08 OP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091328 2024.05.08 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091326 2024.05.08 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10081736 2024.05.07 OP
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 9947699 2024.04.22 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9947698 2024.04.22 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 9909645 2024.04.14 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 84 9909646 2024.04.14 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 9909644 2024.04.14 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 45 9909643 2024.04.14 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 9909642 2024.04.14 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 9909641 2024.04.14 OP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9909639 2024.04.14 OP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9909640 2024.04.14 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9909638 2024.04.14 OP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9909637 2024.04.14 OP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9903826 2024.04.14 OP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9903825 2024.04.13 OP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9892127 2024.04.13 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9892126 2024.04.13 OP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9889618 2024.04.12 OP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9889616 2024.04.12 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9889617 2024.04.12 OP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9886606 2024.04.12 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9886605 2024.04.12 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9886604 2024.04.12 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9886602 2024.04.12 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9886603 2024.04.12 OP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9886601 2024.04.12 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9886599 2024.04.12 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9886600 2024.04.12 OP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9886598 2024.04.12 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9886596 2024.04.12 OP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9886597 2024.04.12 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 9878317 2024.04.11 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9878319 2024.04.11 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9878318 2024.04.10 OP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9867010 2024.04.09 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9867009 2024.04.08 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 9867012 2024.04.08 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 9867011 2024.04.08 OP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9867013 2024.04.08 OP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9857088 2024.04.08 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9856493 2024.04.07 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9856490 2024.04.07 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9856494 2024.04.07 OP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9856489 2024.04.07 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9856487 2024.04.07 OP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9856492 2024.04.07 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9856485 2024.04.07 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9856486 2024.04.07 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9856484 2024.04.07 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9856483 2024.04.07 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9856482 2024.04.07 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9856488 2024.04.07 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9856491 2024.04.07 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9856481 2024.04.07 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9856480 2024.04.07 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 9833548 2024.04.06 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9833549 2024.04.06 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 9833550 2024.04.06 OP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 9833163 2024.04.06 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9833162 2024.04.06 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9825485 2024.04.04 OP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9825484 2024.04.04 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 9825483 2024.04.04 OP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9818963 2024.04.03 OP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9818962 2024.04.03 OP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 9818961 2024.04.03 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9805881 2024.04.01 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9805883 2024.04.01 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9805880 2024.04.01 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9805882 2024.04.01 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9805884 2024.04.01 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9805879 2024.04.01 OP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9805878 2024.04.01 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805877 2024.04.01 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 9795737 2024.03.31 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9795738 2024.03.31 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 9795736 2024.03.31 OP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9792871 2024.03.31 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9779966 2024.03.30 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 90 9779967 2024.03.30 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9779964 2024.03.30 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9779965 2024.03.30 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 38 9764472 2024.03.27 OP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9764469 2024.03.27 OP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 9764473 2024.03.27 OP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 15 9764471 2024.03.27 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 14 9764470 2024.03.27 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9752391 2024.03.25 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9752389 2024.03.25 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 80 9752390 2024.03.25 OP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9744902 2024.03.24 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 9740405 2024.03.24 OP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9740404 2024.03.24 OP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9740403 2024.03.24 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 11 9740401 2024.03.24 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9740402 2024.03.24 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9731387 2024.03.23 OP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9729336 2024.03.23 OP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9729335 2024.03.23 OP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9729334 2024.03.23 OP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9725757 2024.03.21 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9690595 2024.03.16 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9690594 2024.03.16 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9690596 2024.03.16 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9690597 2024.03.16 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 9688008 2024.03.16 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 9688014 2024.03.16 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9688009 2024.03.16 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9688010 2024.03.16 OP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9688011 2024.03.16 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9688013 2024.03.16 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9688012 2024.03.16 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9678344 2024.03.14 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9678343 2024.03.14 OP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9678342 2024.03.14 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9678340 2024.03.14 OP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9678339 2024.03.14 OP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9678341 2024.03.14 OP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9671342 2024.03.11 OP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9660812 2024.03.09 OP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9660813 2024.03.09 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9660814 2024.03.09 OP
rzadki puchacz, Bubo bubo 1 9660811 2024.03.09 OP
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9638316 2024.03.06 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9638318 2024.03.06 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9638315 2024.03.06 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9638317 2024.03.06 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9638314 2024.03.06 OP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 27 9638313 2024.03.06 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9638312 2024.03.06 OP
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9632509 2024.03.04 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9622073 2024.03.03 OP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9622071 2024.03.03 OP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9622072 2024.03.02 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9622075 2024.03.02 OP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9622074 2024.03.02 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9603976 2024.02.25 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9603980 2024.02.25 OP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9603978 2024.02.25 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9603975 2024.02.25 OP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9603979 2024.02.25 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9603974 2024.02.25 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9603977 2024.02.25 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9580905 2024.02.23 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9559798 2024.02.18 OP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9559797 2024.02.18 OP
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9559796 2024.02.18 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9552579 2024.02.17 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 9552583 2024.02.17 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9552584 2024.02.17 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 18 9552580 2024.02.17 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 9552581 2024.02.17 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 9552582 2024.02.17 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9552577 2024.02.17 OP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9552575 2024.02.17 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9552578 2024.02.17 OP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9552576 2024.02.17 OP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9536609 2024.02.12 OP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9528356 2024.02.10 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9528355 2024.02.10 OP
rzadki uszatka, Asio otus 10 9518270 2024.02.08 OP
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9482174 2024.01.28 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9482175 2024.01.28 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9482179 2024.01.28 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9482180 2024.01.28 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9482177 2024.01.28 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9482176 2024.01.28 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9482178 2024.01.28 OP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9472997 2024.01.26 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9472999 2024.01.26 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9472998 2024.01.26 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9469914 2024.01.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9469913 2024.01.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9469912 2024.01.25 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9469313 2024.01.24 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9465491 2024.01.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 150 9465492 2024.01.23 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9465490 2024.01.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9457621 2024.01.21 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9457622 2024.01.21 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9457620 2024.01.21 WP
pospolity łyska, Fulica atra 80 9457619 2024.01.21 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9457616 2024.01.21 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9457618 2024.01.21 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9457615 2024.01.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9457617 2024.01.21 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9457614 2024.01.21 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9457613 2024.01.21 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9457612 2024.01.21 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9457611 2024.01.21 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9457609 2024.01.21 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9457610 2024.01.21 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 9453727 2024.01.20 OP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9453726 2024.01.20 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9453728 2024.01.20 OP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9453724 2024.01.20 OP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9453723 2024.01.20 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9453729 2024.01.20 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9453722 2024.01.20 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9453719 2024.01.20 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9453725 2024.01.20 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9453721 2024.01.20 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9453720 2024.01.20 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9453718 2024.01.20 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9376277 2024.01.14 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9376275 2024.01.14 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9366517 2024.01.13 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9366515 2024.01.13 OP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9366514 2024.01.13 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9366516 2024.01.13 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9366513 2024.01.13 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9366510 2024.01.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9366511 2024.01.13 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9366509 2024.01.13 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9366508 2024.01.13 OP
pospolity sroka, Pica pica 2 9366512 2024.01.13 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9366505 2024.01.13 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9366506 2024.01.13 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9366507 2024.01.13 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9366504 2024.01.13 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 9366503 2024.01.13 OP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9366501 2024.01.13 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9366502 2024.01.13 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9376789 2024.01.13 OP
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 9346629 2024.01.08 OP
pospolity żuraw, Grus grus 100 9346627 2024.01.08 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9346630 2024.01.08 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9346628 2024.01.08 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 9346626 2024.01.08 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9341995 2024.01.07 OP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9341996 2024.01.07 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9341998 2024.01.07 OP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 9341993 2024.01.07 OP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 9341994 2024.01.07 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9341997 2024.01.07 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9339311 2024.01.07 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9339316 2024.01.07 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9339312 2024.01.07 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9339315 2024.01.07 OP
pospolity bogatka, Parus major 6 9339313 2024.01.07 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9339314 2024.01.07 OP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9339310 2024.01.07 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339309 2024.01.07 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 700 9337338 2024.01.06 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9337339 2024.01.06 OP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9335443 2024.01.06 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9335404 2024.01.06 OP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9335403 2024.01.06 OP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 9335419 2024.01.06 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9335418 2024.01.06 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9335420 2024.01.06 OP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 16 9335421 2024.01.06 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9335417 2024.01.06 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9335415 2024.01.06 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9335416 2024.01.06 OP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9335414 2024.01.06 OP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9335411 2024.01.06 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 9335413 2024.01.06 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9335412 2024.01.06 OP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 9335408 2024.01.06 OP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9335407 2024.01.06 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9335409 2024.01.06 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9335410 2024.01.06 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9335406 2024.01.06 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 9335402 2024.01.06 OP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9335400 2024.01.06 OP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9335399 2024.01.06 OP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9335401 2024.01.06 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9335398 2024.01.06 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9335397 2024.01.06 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9335396 2024.01.06 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9335393 2024.01.06 OP
pospolity żuraw, Grus grus 7 9335395 2024.01.06 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9335392 2024.01.06 OP
pospolity bogatka, Parus major 5 9335394 2024.01.06 OP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9335391 2024.01.06 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9335389 2024.01.06 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 9335390 2024.01.06 OP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 9335388 2024.01.06 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 500 9335387 2024.01.06 OP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9376793 2024.01.02 OP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9376792 2024.01.02 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9316714 2024.01.01 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 57 9316713 2024.01.01 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9316712 2024.01.01 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9316711 2024.01.01 OP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9316710 2024.01.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9316709 2024.01.01 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9316708 2024.01.01 OP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9316707 2024.01.01 OP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9316706 2024.01.01 OP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 9316705 2024.01.01 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9316704 2024.01.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9316703 2024.01.01 OP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9316693 2024.01.01 OP
pospolity sroka, Pica pica 2 9316692 2024.01.01 OP
pospolity kos, Turdus merula 1 9316691 2024.01.01 OP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9316690 2024.01.01 OP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9316689 2024.01.01 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 9316688 2024.01.01 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9316701 2024.01.01 OP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9316702 2024.01.01 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1600 9316696 2024.01.01 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9316694 2024.01.01 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9316695 2024.01.01 OP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9316700 2024.01.01 OP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 9316699 2024.01.01 OP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9316698 2024.01.01 OP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9316687 2024.01.01 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9316697 2024.01.01 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9313267 2024.01.01 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9313266 2024.01.01 OP
pospolity bogatka, Parus major 4 9313264 2024.01.01 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9313265 2024.01.01 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9313268 2024.01.01 OP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...