DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes TZ. Obserwator: Tomasz Zarzycki

Liczba gatunków: 215

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 909 17941 78 78 0 11 26 41
2 746 7896 98 77 1 11 25 40
3 1011 8743 109 80 0 6 28 46
4 1169 4335 153 117 2 15 53 47
5 1286 4684 215 176 3 47 76 50
6 178 376 215 56 0 3 21 32
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10340642 2024.06.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10340641 2024.06.15
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10340640 2024.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10340639 2024.06.15
pospolity kos, Turdus merula 1 10340638 2024.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10340637 2024.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10340636 2024.06.15
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 10340694 2024.06.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10340693 2024.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10340692 2024.06.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10340691 2024.06.15
pospolity kos, Turdus merula 1 10340690 2024.06.15
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10340689 2024.06.15
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10340688 2024.06.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10340687 2024.06.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10340686 2024.06.15
pospolity sroka, Pica pica 1 10340685 2024.06.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10340684 2024.06.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10340683 2024.06.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10340682 2024.06.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10340681 2024.06.15
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10340680 2024.06.15
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10340679 2024.06.15
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10331570 2024.06.14
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10331569 2024.06.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10331568 2024.06.14
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10331567 2024.06.14
pospolity sroka, Pica pica 1 10331566 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10331565 2024.06.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10331564 2024.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10331563 2024.06.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10331562 2024.06.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10331561 2024.06.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10331560 2024.06.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10331559 2024.06.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10331558 2024.06.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10328026 2024.06.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10328025 2024.06.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10328024 2024.06.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10328023 2024.06.13
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10328022 2024.06.13
pospolity kos, Turdus merula 1 10328021 2024.06.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10328020 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10328019 2024.06.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10328018 2024.06.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10328017 2024.06.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10328016 2024.06.13
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10328015 2024.06.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10328014 2024.06.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10328013 2024.06.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10328012 2024.06.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10324444 2024.06.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10324443 2024.06.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10324442 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10324441 2024.06.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10324440 2024.06.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10324439 2024.06.12
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10324438 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10324437 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10324436 2024.06.12
pospolity sroka, Pica pica 1 10324435 2024.06.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 10324434 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10324433 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10324432 2024.06.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10324431 2024.06.12
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10320985 2024.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 10320984 2024.06.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10320983 2024.06.11
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 10320982 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10320981 2024.06.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10320980 2024.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10320979 2024.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10320978 2024.06.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10320977 2024.06.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10320976 2024.06.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316889 2024.06.10
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10316888 2024.06.10
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 10316887 2024.06.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10316886 2024.06.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10316885 2024.06.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10316884 2024.06.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 10316883 2024.06.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10316882 2024.06.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10316881 2024.06.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10316880 2024.06.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10316879 2024.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10316878 2024.06.10
pospolity sroka, Pica pica 1 10316877 2024.06.10
pospolity kos, Turdus merula 1 10316876 2024.06.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10316875 2024.06.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10316874 2024.06.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 10313466 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10313465 2024.06.09
pospolity kos, Turdus merula 1 10313464 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10313463 2024.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10313462 2024.06.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10313461 2024.06.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10313460 2024.06.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313459 2024.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10313458 2024.06.09
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10313457 2024.06.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10313456 2024.06.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10313455 2024.06.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313454 2024.06.09
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10313453 2024.06.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10313452 2024.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10313451 2024.06.09
pospolity kos, Turdus merula 1 10313450 2024.06.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10313449 2024.06.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10313448 2024.06.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10313447 2024.06.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10313446 2024.06.09
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10272215 2024.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272214 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272213 2024.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10272212 2024.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272211 2024.06.02
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 10272210 2024.06.02
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10272209 2024.06.02
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10272208 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272207 2024.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10272206 2024.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272205 2024.06.02
pospolity kos, Turdus merula 1 10272204 2024.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272203 2024.06.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10272202 2024.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272201 2024.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10272200 2024.06.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10272199 2024.06.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10272198 2024.06.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10272197 2024.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272196 2024.06.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272195 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272194 2024.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10272193 2024.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10272192 2024.06.02
pospolity kruk, Corvus corax 2 10272191 2024.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10272190 2024.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10272189 2024.06.02
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 21 10272188 2024.06.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10272187 2024.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10272186 2024.06.02
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10272183 2024.06.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10272182 2024.06.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10272181 2024.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10272180 2024.06.02
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10272179 2024.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10272178 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272177 2024.06.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10272176 2024.06.02
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10272175 2024.06.02
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10272174 2024.06.02
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10272173 2024.06.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10272172 2024.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10272171 2024.06.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10272170 2024.06.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272169 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272168 2024.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10271249 2024.06.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10271247 2024.06.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10271245 2024.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 10271246 2024.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10271244 2024.06.02
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10271243 2024.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10271240 2024.06.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10271242 2024.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10271241 2024.06.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10271238 2024.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10271239 2024.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10271236 2024.06.02
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10271237 2024.06.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10271235 2024.06.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10271234 2024.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10271233 2024.06.02
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10271232 2024.06.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10271230 2024.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10271231 2024.06.02
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10271229 2024.06.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10260556 2024.05.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10260554 2024.05.31
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10260555 2024.05.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10260553 2024.05.31
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10260531 2024.05.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10260530 2024.05.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10260529 2024.05.31
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 10260528 2024.05.31
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10260527 2024.05.31
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 10260526 2024.05.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10260525 2024.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10260524 2024.05.31
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 10260523 2024.05.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10260522 2024.05.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10260179 2024.05.31 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10260178 2024.05.31 OP
pospolity kruk, Corvus corax 6 10260177 2024.05.31 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 10260176 2024.05.31 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260175 2024.05.31 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10260174 2024.05.31 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10260173 2024.05.31 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10260172 2024.05.31 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10260171 2024.05.31 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10260170 2024.05.31 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10260169 2024.05.31 OP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10260168 2024.05.31 OP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260167 2024.05.31 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10260166 2024.05.31 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10260165 2024.05.31 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10260164 2024.05.31 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10249032 2024.05.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10249031 2024.05.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10249030 2024.05.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10249029 2024.05.30
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10249028 2024.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10249027 2024.05.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10249026 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10249025 2024.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10249024 2024.05.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242279 2024.05.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10242278 2024.05.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10242277 2024.05.29
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10242276 2024.05.29
pospolity bogatka, Parus major 1 10242275 2024.05.29
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242274 2024.05.29
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10241092 2024.05.29
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10241089 2024.05.29
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10241086 2024.05.29
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10241087 2024.05.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10241083 2024.05.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10241080 2024.05.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10241079 2024.05.29
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10241077 2024.05.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10241076 2024.05.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10241075 2024.05.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10232095 2024.05.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232093 2024.05.27
pospolity bogatka, Parus major 1 10232094 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10232092 2024.05.27
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10232090 2024.05.27
pospolity sroka, Pica pica 1 10232091 2024.05.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10232096 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232089 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10232088 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232087 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10232085 2024.05.27
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10232086 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10232084 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10232081 2024.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10232083 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232082 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232077 2024.05.27
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10232080 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10232076 2024.05.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10232075 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10232079 2024.05.27
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10232078 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232074 2024.05.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10232073 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10232072 2024.05.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10232071 2024.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10232069 2024.05.27
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10232068 2024.05.27
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10232066 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10232067 2024.05.27
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10232065 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10231540 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10231542 2024.05.27
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10231539 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10231538 2024.05.27
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10231536 2024.05.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10231537 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10231534 2024.05.27
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10231535 2024.05.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10231558 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10231557 2024.05.27
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10231556 2024.05.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10231555 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 2 10231554 2024.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231553 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10231552 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10231550 2024.05.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231551 2024.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231549 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231546 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10231547 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231548 2024.05.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231545 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10231543 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10231544 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231531 2024.05.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231532 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10231530 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10231529 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10231526 2024.05.27
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10231528 2024.05.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231525 2024.05.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 10231524 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10231527 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231522 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231523 2024.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10231520 2024.05.27
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10231521 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10231519 2024.05.27
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10231518 2024.05.27
pospolity kruk, Corvus corax 1 10231517 2024.05.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10231514 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10231516 2024.05.27
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10231515 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10231512 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10231513 2024.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10231510 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231509 2024.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231511 2024.05.27
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10231507 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10231505 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10231506 2024.05.27
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10231508 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10231504 2024.05.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10231503 2024.05.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10231502 2024.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10231501 2024.05.27
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10229835 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10229834 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10229830 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229831 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10229833 2024.05.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10229829 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 2 10229832 2024.05.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10229828 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10229825 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10229827 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10229824 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10229823 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229822 2024.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10229819 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10229821 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10229818 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10229820 2024.05.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10229503 2024.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10229356 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10229357 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10229355 2024.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10229354 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10229351 2024.05.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10229350 2024.05.27
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10229353 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10229352 2024.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10229349 2024.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10229348 2024.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10229347 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229329 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10229330 2024.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10229328 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10229327 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10229324 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10229326 2024.05.27
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10229323 2024.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10229325 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229322 2024.05.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10229321 2024.05.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10229320 2024.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10229319 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229318 2024.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10229317 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229316 2024.05.27
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10229315 2024.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10229345 2024.05.27
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10229346 2024.05.27
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10229344 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10229342 2024.05.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10229340 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10229339 2024.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10229341 2024.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10229343 2024.05.27
pospolity kruk, Corvus corax 3 10229338 2024.05.27
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10229337 2024.05.27
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10229336 2024.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10229334 2024.05.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10229335 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10229333 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10229332 2024.05.27
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10229311 2024.05.27
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10229310 2024.05.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10229308 2024.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10229309 2024.05.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10229314 2024.05.27
pospolity kruk, Corvus corax 7 10229307 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10229305 2024.05.27
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10229306 2024.05.27
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10229304 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10229312 2024.05.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10229302 2024.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 10229299 2024.05.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10229300 2024.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10224974 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 10224973 2024.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10224978 2024.05.26
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10224975 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10224972 2024.05.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10224977 2024.05.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10224976 2024.05.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10223232 2024.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10223231 2024.05.26
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10223230 2024.05.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10223229 2024.05.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10223228 2024.05.26
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10223227 2024.05.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10223226 2024.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10223225 2024.05.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10223224 2024.05.26
pospolity bogatka, Parus major 1 10223223 2024.05.26
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10223222 2024.05.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10223221 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10223220 2024.05.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10223219 2024.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10223218 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 10223217 2024.05.26
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10223031 2024.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10223030 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 10223029 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10223028 2024.05.26
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10223027 2024.05.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10223026 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10223025 2024.05.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10222321 2024.05.26
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10222320 2024.05.26
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10222319 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10222318 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10222317 2024.05.26
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10222316 2024.05.26
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10222315 2024.05.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10222314 2024.05.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10222313 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10222312 2024.05.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10222311 2024.05.26
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10222213 2024.05.26
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10222212 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10222211 2024.05.26
pospolity kruk, Corvus corax 1 10222210 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10222209 2024.05.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10222208 2024.05.26
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10222207 2024.05.26
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10222203 2024.05.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10222206 2024.05.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222205 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10222202 2024.05.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10222201 2024.05.26
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 10222200 2024.05.26
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10222199 2024.05.26
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10222198 2024.05.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10222197 2024.05.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 10222195 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10222193 2024.05.26
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10222194 2024.05.26
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10222196 2024.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10222192 2024.05.26
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10222190 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10222189 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10222188 2024.05.26
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10222187 2024.05.26
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10222191 2024.05.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10222064 2024.05.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10222063 2024.05.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10222062 2024.05.26
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10222061 2024.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10222060 2024.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10222059 2024.05.26
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10222058 2024.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10222057 2024.05.26
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10222056 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10222055 2024.05.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10222054 2024.05.26
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10222053 2024.05.26
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10222052 2024.05.26
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10222051 2024.05.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10222050 2024.05.26
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10222049 2024.05.26
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10222048 2024.05.26
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10222047 2024.05.26
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10222046 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10222045 2024.05.26
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10222044 2024.05.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10221931 2024.05.26
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10221930 2024.05.26
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10221929 2024.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10221928 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 2 10221927 2024.05.26
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10221926 2024.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10221925 2024.05.26
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10221924 2024.05.26
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10221923 2024.05.26
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10221922 2024.05.26
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10221921 2024.05.26
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10221920 2024.05.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10213513 2024.05.25
pospolity bogatka, Parus major 1 10213512 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213511 2024.05.25
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10213510 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10213509 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213508 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10213507 2024.05.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10213506 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213505 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213529 2024.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10213528 2024.05.25
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10213527 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213526 2024.05.25
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10213525 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213524 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 10213523 2024.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10213522 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213521 2024.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10213520 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213519 2024.05.25
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10213518 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213517 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213516 2024.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10213515 2024.05.25
pospolity bogatka, Parus major 2 10213514 2024.05.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10213504 2024.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10213503 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10213502 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213501 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213500 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 10213499 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10213498 2024.05.25
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10213497 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213496 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10213495 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213494 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 10213493 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10213492 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213491 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213490 2024.05.25
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10213489 2024.05.25
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10212575 2024.05.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 10212574 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212573 2024.05.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10212572 2024.05.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10212571 2024.05.25
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10212570 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212568 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10212569 2024.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10212567 2024.05.25
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10212566 2024.05.25
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10212565 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212564 2024.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10212563 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212562 2024.05.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10212410 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10212409 2024.05.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10212408 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10212689 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212688 2024.05.25
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10212687 2024.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10212686 2024.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10212685 2024.05.25
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10212684 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 10212683 2024.05.25
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10212682 2024.05.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10212681 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10212680 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212679 2024.05.25
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10212678 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10212677 2024.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10212676 2024.05.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10212675 2024.05.25
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10212674 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10212092 2024.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10212091 2024.05.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10212089 2024.05.25
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10212090 2024.05.25
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10212029 2024.05.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10212028 2024.05.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10212045 2024.05.25
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10212044 2024.05.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10212043 2024.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10212042 2024.05.25
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10212041 2024.05.25
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10212040 2024.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10212039 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212038 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10212037 2024.05.25
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10212036 2024.05.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10212035 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 10212034 2024.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10212033 2024.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10212032 2024.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10212031 2024.05.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10211579 2024.05.25
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10211578 2024.05.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10211577 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10211576 2024.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10211575 2024.05.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 10211574 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10211573 2024.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10211572 2024.05.25
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10211571 2024.05.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10211570 2024.05.25
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10211568 2024.05.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10211569 2024.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10211567 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10211566 2024.05.25
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10211565 2024.05.25
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211564 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10211563 2024.05.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10211555 2024.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10211562 2024.05.25
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10211553 2024.05.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10211554 2024.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10211560 2024.05.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10211559 2024.05.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10211561 2024.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10211558 2024.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10211551 2024.05.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10211556 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10211557 2024.05.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10211550 2024.05.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10211549 2024.05.25
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10211552 2024.05.25
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10211548 2024.05.25
pospolity kruk, Corvus corax 4 10211547 2024.05.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10207985 2024.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10207984 2024.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207983 2024.05.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10207982 2024.05.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10207981 2024.05.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10207980 2024.05.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 10207979 2024.05.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10207978 2024.05.24
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10207977 2024.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10207976 2024.05.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10207975 2024.05.24
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10207974 2024.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 10207973 2024.05.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10207972 2024.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10203112 2024.05.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10203111 2024.05.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10203110 2024.05.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10203109 2024.05.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10203108 2024.05.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10203107 2024.05.23
pospolity kos, Turdus merula 1 10203106 2024.05.23
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10203105 2024.05.23
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10203104 2024.05.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10203103 2024.05.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10202114 2024.05.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10202113 2024.05.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10202112 2024.05.23
pospolity kos, Turdus merula 1 10202111 2024.05.23
pospolity sroka, Pica pica 1 10202110 2024.05.23
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10202109 2024.05.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10202108 2024.05.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10199278 2024.05.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10199277 2024.05.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10199276 2024.05.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10199275 2024.05.22
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10199274 2024.05.22
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10199273 2024.05.22
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10199272 2024.05.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10199271 2024.05.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 10199270 2024.05.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10199269 2024.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 10199268 2024.05.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10199267 2024.05.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10199266 2024.05.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10199265 2024.05.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10193688 2024.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10193687 2024.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10193686 2024.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10193685 2024.05.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10193684 2024.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10193683 2024.05.21
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10193682 2024.05.21
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10193681 2024.05.21
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10193680 2024.05.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 10193679 2024.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10193678 2024.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10193677 2024.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 10193676 2024.05.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10193675 2024.05.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10186460 2024.05.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10186459 2024.05.20
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10186458 2024.05.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10186457 2024.05.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10186456 2024.05.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186455 2024.05.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10186454 2024.05.20
pospolity kos, Turdus merula 1 10186453 2024.05.20
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10186452 2024.05.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10186451 2024.05.20
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10186450 2024.05.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10186449 2024.05.20
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10180958 2024.05.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10180957 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10180956 2024.05.19 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10180955 2024.05.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10180954 2024.05.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 10180953 2024.05.19 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10180952 2024.05.19 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 10180951 2024.05.19 LB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10180950 2024.05.19 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 10180949 2024.05.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10180948 2024.05.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10180947 2024.05.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 10180946 2024.05.19 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10180945 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 10180944 2024.05.19 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 10180943 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10180942 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10180941 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 10180940 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10180939 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10180938 2024.05.19 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10180937 2024.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10180936 2024.05.19 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10180935 2024.05.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 10180934 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10180933 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10180932 2024.05.19 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10180931 2024.05.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10180930 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10180929 2024.05.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10180928 2024.05.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 10180927 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10180926 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180925 2024.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10180924 2024.05.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180923 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10180922 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10180921 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10180920 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10180919 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10180917 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10180918 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10180916 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 3 10180899 2024.05.19 LB
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10178452 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10178451 2024.05.19 LB
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 10178450 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10178449 2024.05.19 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10178448 2024.05.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 10178447 2024.05.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10178446 2024.05.19 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10178445 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10178444 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10178443 2024.05.19 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10178442 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10178441 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10178440 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10178439 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177544 2024.05.19 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10177543 2024.05.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10177545 2024.05.19 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10177728 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177727 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177726 2024.05.19 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10177725 2024.05.19 LB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10177724 2024.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10177723 2024.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177722 2024.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10177721 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10177720 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177719 2024.05.19 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10177718 2024.05.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10177717 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10177716 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10177715 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10177714 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10177713 2024.05.19 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10177527 2024.05.19 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10177526 2024.05.19 LB
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10177525 2024.05.19 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 10177524 2024.05.19 LB
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10177523 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177522 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177521 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177520 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177519 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177518 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177517 2024.05.19 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10177516 2024.05.19 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177515 2024.05.19 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10177514 2024.05.19 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10177513 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177512 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10177511 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177510 2024.05.19 LB
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10177509 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10177508 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177507 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10177506 2024.05.19 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10177505 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177504 2024.05.19 LB
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10177503 2024.05.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10177502 2024.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10177501 2024.05.19 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10177500 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10177499 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10177498 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10177497 2024.05.19 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10177496 2024.05.19 LB
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10177760 2024.05.19 LB
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10177759 2024.05.19 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10177758 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10177757 2024.05.19 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10177756 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10177755 2024.05.19 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10177754 2024.05.19 LB
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10177753 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 10177752 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10177751 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177750 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177749 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177748 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10177747 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10177746 2024.05.19 LB
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10177745 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177744 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177743 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177742 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177741 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10177740 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177739 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177738 2024.05.19 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10177737 2024.05.19 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10177736 2024.05.19 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10177735 2024.05.19 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177734 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10177733 2024.05.19 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177732 2024.05.19 LB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10177731 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10177730 2024.05.19 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10177729 2024.05.19 LB
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10172538 2024.05.18 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10172537 2024.05.18 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10172535 2024.05.18 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10172529 2024.05.18 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172528 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10172530 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10172527 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10172532 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10172534 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10172525 2024.05.18 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10172522 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10172523 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10172520 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10172531 2024.05.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10172518 2024.05.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10172512 2024.05.18 LB
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10172510 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10172511 2024.05.18 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10172526 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10172521 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10172524 2024.05.18 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10172517 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10172516 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10172519 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10172515 2024.05.18 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10172509 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10172514 2024.05.18 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10172508 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172507 2024.05.18 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10172505 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10172504 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172503 2024.05.18 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10172506 2024.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10172499 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10172500 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10172502 2024.05.18 LB
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10172494 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10172495 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10172493 2024.05.18 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10172492 2024.05.18 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172490 2024.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10172501 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10172496 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10172489 2024.05.18 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10172497 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10172491 2024.05.18 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10172498 2024.05.18 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10172488 2024.05.18 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10172487 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10170345 2024.05.18 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10170346 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10170347 2024.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10170337 2024.05.18 LB
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10170348 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10170338 2024.05.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10170334 2024.05.18 LB
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10170339 2024.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10170343 2024.05.18 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10170341 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10170333 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10170336 2024.05.18 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10170380 2024.05.18 LB
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10170379 2024.05.18 LB
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10170378 2024.05.18 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10170376 2024.05.18 LB
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10170375 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10170377 2024.05.18 LB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10170373 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10170374 2024.05.18 LB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10170372 2024.05.18 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10170370 2024.05.18 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10170371 2024.05.18 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10170369 2024.05.18 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10170366 2024.05.18 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10170368 2024.05.18 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10170365 2024.05.18 LB
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10170364 2024.05.18 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10170363 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10170359 2024.05.18 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10170357 2024.05.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10170360 2024.05.18 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10170358 2024.05.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10170356 2024.05.18 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10170355 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10170354 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10170353 2024.05.18 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10170352 2024.05.18 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10170351 2024.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10170350 2024.05.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10170349 2024.05.18