DRUŻYNA

Drużyna: Stanisław Turowski. Obserwator: Stanisław Turowski

Liczba gatunków: 244

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 154 801 102 102 3 22 36 41
2 40 133 125 34 2 17 12 3
3 64 429 160 44 1 17 19 7
4 87 262 203 63 2 23 31 7
5 69 86 234 58 1 25 26 6
6 18 25 244 16 4 11 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10324634 2024.06.12 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10317710 2024.06.10 PM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10317707 2024.06.10 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10317708 2024.06.10 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10317709 2024.06.10 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10309237 2024.06.08 PM
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10309238 2024.06.08 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10309239 2024.06.08 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10297880 2024.06.07 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10297296 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10297297 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10297298 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10297294 2024.06.07 PM
rzadki derkacz, Crex crex 2 10297295 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10274576 2024.06.02 PM
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 10265903 2024.06.01 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10265902 2024.06.01 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 10265901 2024.06.01 ŚK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10255982 2024.05.31 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10254070 2024.05.25 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10213725 2024.05.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10213726 2024.05.25 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10209501 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10197542 2024.05.21 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10197540 2024.05.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10197539 2024.05.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10197543 2024.05.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10197537 2024.05.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10197538 2024.05.21 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10197536 2024.05.21 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10209497 2024.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10209496 2024.05.21 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10197535 2024.05.21 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10197541 2024.05.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10197546 2024.05.21 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10197532 2024.05.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10197534 2024.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10197531 2024.05.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10197533 2024.05.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10197530 2024.05.21 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10180047 2024.05.19 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10179273 2024.05.19 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10179274 2024.05.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10179272 2024.05.19 LB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10179271 2024.05.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10179270 2024.05.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10179269 2024.05.19 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10179268 2024.05.19 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10179267 2024.05.19 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10179266 2024.05.19 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10179265 2024.05.19 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10179264 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10155574 2024.05.16 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10151977 2024.05.16 MZ
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10151976 2024.05.16 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10151979 2024.05.16 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10151978 2024.05.16 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10139177 2024.05.14 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 10125873 2024.05.12 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10125871 2024.05.12 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10125870 2024.05.12 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10125872 2024.05.12 MP
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10105770 2024.05.11 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10099181 2024.05.10 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10093059 2024.05.09 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10070872 2024.05.05 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10065115 2024.05.05 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10065114 2024.05.05 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10054966 2024.05.04 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10040461 2024.05.03 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10040460 2024.05.03 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 10040459 2024.05.03 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10039685 2024.05.03 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10039684 2024.05.03 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10039682 2024.05.03 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10039683 2024.05.03 PM
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10039681 2024.05.03 PM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10039679 2024.05.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10039680 2024.05.03 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 10039678 2024.05.03 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10039677 2024.05.03 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10039675 2024.05.03 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10039676 2024.05.03 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10032857 2024.05.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10025018 2024.05.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10019566 2024.05.01 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10019565 2024.05.01 MZ
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10004331 2024.04.29 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10004329 2024.04.29 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10004330 2024.04.29 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 9976894 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 9976875 2024.04.27 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9976792 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 150 9975023 2024.04.27 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9973438 2024.04.27 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 9973437 2024.04.27 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9969349 2024.04.26 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9969348 2024.04.26 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9969346 2024.04.26 PL
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 9969347 2024.04.26 PL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9962621 2024.04.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9962622 2024.04.25 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9962620 2024.04.25 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9959087 2024.04.24 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9959086 2024.04.24 ŁD
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9950117 2024.04.22 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9950116 2024.04.22 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9950115 2024.04.22 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9942890 2024.04.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9934377 2024.04.20 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 9934376 2024.04.20 MZ
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9931355 2024.04.19 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9931354 2024.04.19 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9931353 2024.04.19 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9925230 2024.04.18 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 9925229 2024.04.18 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9920499 2024.04.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9916948 2024.04.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9912968 2024.04.15 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 9912967 2024.04.15 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9912966 2024.04.15 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9912965 2024.04.15 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 9908892 2024.04.14 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9903823 2024.04.14 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9903822 2024.04.14 ŚK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 9901369 2024.04.14 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9901370 2024.04.14 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9901367 2024.04.14 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9901366 2024.04.14 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9901368 2024.04.14 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 9901364 2024.04.14 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9901365 2024.04.14 ŚK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9892150 2024.04.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9891106 2024.04.13 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9891105 2024.04.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9891104 2024.04.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9886679 2024.04.12 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9884780 2024.04.12 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9884781 2024.04.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9884777 2024.04.12 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9884778 2024.04.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9884779 2024.04.12 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9884776 2024.04.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9879414 2024.04.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9879413 2024.04.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879415 2024.04.11 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9879412 2024.04.11 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9857731 2024.04.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9850583 2024.04.07 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9850582 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9850584 2024.04.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9836566 2024.04.06 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9834131 2024.04.06 ŚL
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon 1 9834130 2024.04.06 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9834128 2024.04.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9834129 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9834127 2024.04.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9834126 2024.04.06 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9834125 2024.04.06 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9834122 2024.04.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9834121 2024.04.06 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 9834123 2024.04.06 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9834120 2024.04.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9834119 2024.04.06 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9834118 2024.04.06 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9825709 2024.04.05 MZ
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9801449 2024.04.01 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9799611 2024.04.01 ŚK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9799584 2024.04.01 ŚK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9799582 2024.04.01 ŚK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9799583 2024.04.01 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9799581 2024.04.01 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9799579 2024.04.01 ŚK
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9799580 2024.04.01 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9789845 2024.03.31 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9789844 2024.03.31 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9778874 2024.03.30 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9778873 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9778875 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9777956 2024.03.29 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9774694 2024.03.29 PL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9774630 2024.03.29 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9772277 2024.03.29 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9770646 2024.03.29 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9770645 2024.03.29 PL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 9771278 2024.03.29 PL
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 9770437 2024.03.29 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9770436 2024.03.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9744853 2024.03.24 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9744070 2024.03.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9740112 2024.03.24 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9740111 2024.03.24 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9738852 2024.03.24 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9738854 2024.03.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9738855 2024.03.24 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 9738853 2024.03.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9738851 2024.03.24 MZ
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9734693 2024.03.23 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9734493 2024.03.23 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9734077 2024.03.23 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9733929 2024.03.23 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9738298 2024.03.23 ŚK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9732699 2024.03.23 ŚK
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 9732656 2024.03.23 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 9731375 2024.03.23 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9730497 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9730496 2024.03.23 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9730495 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9730492 2024.03.23 ŚK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9730491 2024.03.23 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9730494 2024.03.23 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9730489 2024.03.23 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9730490 2024.03.23 ŚK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9730486 2024.03.23 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9730493 2024.03.23 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9730487 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9730483 2024.03.23 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9730485 2024.03.23 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9730488 2024.03.23 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9730484 2024.03.23 ŚK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9730480 2024.03.23 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 100 9730481 2024.03.23 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9730482 2024.03.23 ŚK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9694913 2024.03.17 ŁD
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa 1 9690336 2024.03.16 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9690337 2024.03.16 LB
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9690335 2024.03.16 LB
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9658706 2024.03.10 MZ
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 9648458 2024.03.09 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 9622885 2024.03.03 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9622229 2024.03.03 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9622226 2024.03.03 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9620689 2024.03.03 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9620685 2024.03.03 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9614028 2024.03.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9613120 2024.03.02 ŁD
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9612432 2024.03.02 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9612433 2024.03.02 ŁD
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9583171 2024.02.25 LB
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9583142 2024.02.25 LB
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 9557140 2024.02.18 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 9555747 2024.02.18 MB
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9555559 2024.02.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 9555557 2024.02.18 MB
rzadki alka, Alca torda 4 9555282 2024.02.18 MB
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9554805 2024.02.18 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9555825 2024.02.18 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9553998 2024.02.18 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9543678 2024.02.15 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9543050 2024.02.15 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9543049 2024.02.15 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9543048 2024.02.15 PM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9543086 2024.02.15 PM
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri 1 9542478 2024.02.15 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9534213 2024.02.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9529222 2024.02.11 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9529220 2024.02.11 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 9529219 2024.02.11 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9525183 2024.02.10 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 9524742 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9523439 2024.02.10 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9523440 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9523334 2024.02.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9523288 2024.02.10 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9515820 2024.02.07 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9507278 2024.02.04 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9507198 2024.02.04 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9507199 2024.02.04 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9506693 2024.02.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9505715 2024.02.04 ŁD
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 9504302 2024.02.03 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9503984 2024.02.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9502219 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9502159 2024.02.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9502158 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9502155 2024.02.03 ŁD
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9501933 2024.02.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9501934 2024.02.03 ŁD
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9491098 2024.01.30 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9483373 2024.01.28 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9483150 2024.01.28 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9482685 2024.01.28 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9482647 2024.01.28 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9482584 2024.01.28 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9482585 2024.01.28 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9486369 2024.01.28 MB
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 4 9482491 2024.01.28 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 9482490 2024.01.28 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9482319 2024.01.28 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9482318 2024.01.28 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9482317 2024.01.28 MB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9482187 2024.01.28 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9486366 2024.01.28 PM
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 30 9482094 2024.01.28 PM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9481692 2024.01.28 WM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 9479834 2024.01.28 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9479386 2024.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9479385 2024.01.28 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9479384 2024.01.28 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9486363 2024.01.28 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9476296 2024.01.27 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9476297 2024.01.27 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9475114 2024.01.27 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 9475113 2024.01.27 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9457949 2024.01.21 LB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9457183 2024.01.21 LB
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9457184 2024.01.21 LB
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9457182 2024.01.21 LB
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 56 9452850 2024.01.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 9452851 2024.01.20 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9451974 2024.01.20 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9451970 2024.01.20 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9371972 2024.01.14 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9371970 2024.01.14 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9371971 2024.01.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9371853 2024.01.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9371852 2024.01.14 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9371841 2024.01.14 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9371815 2024.01.14 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9371819 2024.01.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9371818 2024.01.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9371817 2024.01.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9371814 2024.01.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9371820 2024.01.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9371811 2024.01.14 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9371812 2024.01.14 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9371816 2024.01.14 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9371813 2024.01.14 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9370767 2024.01.14 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 18 9370590 2024.01.14 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9370428 2024.01.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9370427 2024.01.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 9 9370407 2024.01.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9370405 2024.01.14 MZ
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 9370404 2024.01.14 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9366218 2024.01.13 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9360526 2024.01.12 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9357420 2024.01.11 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9345456 2024.01.08 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9341928 2024.01.07 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9340641 2024.01.07 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9340020 2024.01.07 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9339562 2024.01.07 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9339483 2024.01.07 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9339482 2024.01.07 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9339385 2024.01.07 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9339384 2024.01.07 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9339220 2024.01.07 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9339219 2024.01.07 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9339218 2024.01.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 56 9339221 2024.01.07 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9336085 2024.01.06 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 9336086 2024.01.06 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9335686 2024.01.06 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9335583 2024.01.06 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9335268 2024.01.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9334927 2024.01.06 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9334889 2024.01.06 ŁD
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9334888 2024.01.06 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 9334890 2024.01.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9334343 2024.01.06 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9334342 2024.01.06 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9334220 2024.01.06 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9333653 2024.01.06 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9333654 2024.01.06 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9333652 2024.01.06 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9333567 2024.01.06 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9333362 2024.01.06 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9333340 2024.01.06 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9333209 2024.01.06 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9333187 2024.01.06 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9333188 2024.01.06 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9333182 2024.01.06 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9332930 2024.01.06 ŁD
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 9332929 2024.01.06 ŁD
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9331604 2024.01.05 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9330968 2024.01.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9329863 2024.01.05 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9329862 2024.01.05 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9329861 2024.01.05 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 100 9329860 2024.01.05 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9329859 2024.01.05 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9329858 2024.01.05 MP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9329857 2024.01.05 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9329856 2024.01.05 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9332570 2024.01.05 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9332582 2024.01.05 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9319861 2024.01.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9319130 2024.01.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9315238 2024.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9315237 2024.01.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9314594 2024.01.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 9314596 2024.01.01 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9314595 2024.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9314342 2024.01.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314340 2024.01.01 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9314341 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9313617 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9313598 2024.01.01 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9313595 2024.01.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9313594 2024.01.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9313596 2024.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9313279 2024.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9313090 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9313088 2024.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9313061 2024.01.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9312665 2024.01.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9312666 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9312478 2024.01.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9312453 2024.01.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9312446 2024.01.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9312406 2024.01.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9312378 2024.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9312341 2024.01.01 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9312339 2024.01.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9312338 2024.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9312337 2024.01.01 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9312335 2024.01.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9312331 2024.01.01 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9312322 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9312304 2024.01.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9312303 2024.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9312302 2024.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9312301 2024.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9312300 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9312299 2024.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9312298 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9312259 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9312238 2024.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9312190 2024.01.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9312180 2024.01.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9312179 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...