DRUŻYNA

Drużyna: Marek Marek. Obserwator: Marek Pacuk

Liczba gatunków: 136

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 51 220 43 43 0 3 13 27
2 40 699 62 27 0 2 10 15
3 69 1459 87 51 0 4 20 27
4 100 3614 119 62 0 3 33 26
5 45 211 134 39 0 6 22 11
6 3 5 136 3 0 1 2 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10295353 2024.06.06 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10288179 2024.06.05 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10263373 2024.06.01 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10240845 2024.05.29 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10240324 2024.05.29 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10240323 2024.05.29 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10203835 2024.05.23 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10196147 2024.05.21 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10191701 2024.05.21 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10189885 2024.05.20 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10171617 2024.05.18 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10168839 2024.05.18 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10160164 2024.05.17 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10131821 2024.05.13 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10131796 2024.05.13 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10131426 2024.05.13 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10121472 2024.05.12 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10090948 2024.05.09 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 21 10089080 2024.05.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10073978 2024.05.06 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10044717 2024.05.03 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10032783 2024.05.02 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10031514 2024.05.02 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10029349 2024.05.02 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10027786 2024.05.02 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10027256 2024.05.02 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 17 10027255 2024.05.02 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 10027053 2024.05.02 WM
pospolity łyska, Fulica atra 4 10029337 2024.05.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10029334 2024.05.02 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10029342 2024.05.02 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10029336 2024.05.02 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10029348 2024.05.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10029331 2024.05.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10029343 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10029347 2024.05.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 100 10029335 2024.05.02 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10028871 2024.05.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10029339 2024.05.02 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10029338 2024.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10029329 2024.05.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10029341 2024.05.02 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10029333 2024.05.02 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 10029330 2024.05.02 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10029340 2024.05.02 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10029332 2024.05.02 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10020435 2024.05.01 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10015050 2024.05.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10000894 2024.04.29 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9998754 2024.04.29 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9995287 2024.04.28 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9976973 2024.04.27 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9976972 2024.04.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9976970 2024.04.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9976969 2024.04.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9976971 2024.04.27 WM
pospolity żuraw, Grus grus 500 9976968 2024.04.27 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 8 9976967 2024.04.27 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 9976966 2024.04.27 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9976780 2024.04.27 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9976781 2024.04.27 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9976779 2024.04.27 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9976778 2024.04.27 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9976643 2024.04.27 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 21 9976642 2024.04.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 9976013 2024.04.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 9975936 2024.04.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 11 9975686 2024.04.27 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9963038 2024.04.25 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9962827 2024.04.25 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 9958049 2024.04.24 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9958043 2024.04.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 500 9958044 2024.04.24 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 9958041 2024.04.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9958042 2024.04.24 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 9958040 2024.04.24 WM
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9958039 2024.04.24 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9958027 2024.04.24 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9952767 2024.04.23 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9952620 2024.04.23 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9921117 2024.04.17 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9912998 2024.04.15 WM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9912466 2024.04.15 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 9912465 2024.04.15 WM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 9912464 2024.04.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 600 9896658 2024.04.13 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9894822 2024.04.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9896746 2024.04.13 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9896750 2024.04.13 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9896736 2024.04.13 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9896743 2024.04.13 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9896744 2024.04.13 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9896742 2024.04.13 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9896738 2024.04.13 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 9896749 2024.04.13 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9896732 2024.04.13 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9896740 2024.04.13 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9896747 2024.04.13 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9896748 2024.04.13 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9896731 2024.04.13 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9896730 2024.04.13 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9896739 2024.04.13 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 9896734 2024.04.13 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9896741 2024.04.13 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9896733 2024.04.13 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9896729 2024.04.13 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 9896735 2024.04.13 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9896745 2024.04.13 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9885693 2024.04.12 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9876569 2024.04.10 WM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9871880 2024.04.09 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 9867591 2024.04.09 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9867238 2024.04.09 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9867236 2024.04.09 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9867235 2024.04.09 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9867216 2024.04.09 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9867218 2024.04.09 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 9867217 2024.04.09 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9867211 2024.04.09 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9867209 2024.04.09 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9867208 2024.04.09 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 9867207 2024.04.09 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 104 9867201 2024.04.09 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9867163 2024.04.09 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9867151 2024.04.09 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9867150 2024.04.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9859052 2024.04.08 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 9859035 2024.04.08 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9858668 2024.04.08 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9858667 2024.04.08 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9858470 2024.04.08 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9858413 2024.04.08 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9858414 2024.04.08 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9858412 2024.04.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9858411 2024.04.08 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9858410 2024.04.08 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9858409 2024.04.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 9858408 2024.04.08 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9858407 2024.04.08 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9848077 2024.04.07 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9835071 2024.04.06 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9830801 2024.04.05 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9815242 2024.04.03 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9803575 2024.04.01 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9803573 2024.04.01 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9803560 2024.04.01 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9801464 2024.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9800040 2024.04.01 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9781488 2024.03.30 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9780433 2024.03.30 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9780162 2024.03.30 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9780090 2024.03.30 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9780079 2024.03.30 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9780081 2024.03.30 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9780082 2024.03.30 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9780080 2024.03.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9780078 2024.03.30 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9780077 2024.03.30 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780076 2024.03.30 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9780075 2024.03.30 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9780074 2024.03.30 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9780071 2024.03.30 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 9780072 2024.03.30 WM
pospolity łyska, Fulica atra 35 9780073 2024.03.30 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9780069 2024.03.30 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 9780067 2024.03.30 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 9780070 2024.03.30 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9780068 2024.03.30 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9780028 2024.03.30 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9779999 2024.03.30 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9777987 2024.03.30 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 9783505 2024.03.30 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9765763 2024.03.28 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9758534 2024.03.26 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9731162 2024.03.23 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9727220 2024.03.22 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9727221 2024.03.22 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9727201 2024.03.22 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 9704823 2024.03.18 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9704822 2024.03.18 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9690426 2024.03.16 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9690028 2024.03.16 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9689889 2024.03.16 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9689882 2024.03.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9689362 2024.03.16 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9689363 2024.03.16 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9689357 2024.03.16 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9689358 2024.03.16 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 9689327 2024.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9689326 2024.03.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 9689325 2024.03.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 41 9689063 2024.03.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9689064 2024.03.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9689022 2024.03.16 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 9689021 2024.03.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9689020 2024.03.16 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9689018 2024.03.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 9689019 2024.03.16 WM
pospolity łyska, Fulica atra 16 9689017 2024.03.16 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 9689016 2024.03.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9689015 2024.03.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9688515 2024.03.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9680467 2024.03.15 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 65 9680323 2024.03.15 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 18 9675734 2024.03.14 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9675153 2024.03.14 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9656348 2024.03.10 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9656200 2024.03.10 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9656066 2024.03.10 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9651042 2024.03.09 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9639979 2024.03.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9639974 2024.03.07 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9639969 2024.03.07 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 9633002 2024.03.05 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9630105 2024.03.04 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9629530 2024.03.04 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9625255 2024.03.03 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 29 9589450 2024.02.25 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9587553 2024.02.25 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9587552 2024.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 9586305 2024.02.25 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 9586240 2024.02.25 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9585846 2024.02.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9585841 2024.02.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9585783 2024.02.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9585784 2024.02.25 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9585782 2024.02.25 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9585776 2024.02.25 WM
pospolity żuraw, Grus grus 15 9585777 2024.02.25 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9585659 2024.02.25 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9585441 2024.02.25 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9585439 2024.02.25 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 9585440 2024.02.25 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9585364 2024.02.25 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9585363 2024.02.25 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9585362 2024.02.25 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9590992 2024.02.25 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9564603 2024.02.19 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9556621 2024.02.18 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9556616 2024.02.18 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9556617 2024.02.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9556620 2024.02.18 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9556618 2024.02.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9556619 2024.02.18 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9554859 2024.02.18 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9559689 2024.02.18 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9546977 2024.02.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9546926 2024.02.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9546661 2024.02.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 6 9536332 2024.02.13 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 14 9512065 2024.02.06 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9502574 2024.02.03 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9502475 2024.02.03 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9502472 2024.02.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9502474 2024.02.03 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9502473 2024.02.03 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9502471 2024.02.03 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9492461 2024.01.30 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9481843 2024.01.28 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9481382 2024.01.28 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9471903 2024.01.26 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9471897 2024.01.26 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9471901 2024.01.26 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9471900 2024.01.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9471899 2024.01.26 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 9471902 2024.01.26 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9471898 2024.01.26 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9471896 2024.01.26 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9472354 2024.01.26 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9472353 2024.01.26 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9472352 2024.01.26 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9464895 2024.01.23 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 9464894 2024.01.23 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 9364756 2024.01.13 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9346074 2024.01.08 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9346046 2024.01.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9340408 2024.01.07 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9340290 2024.01.07 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9340234 2024.01.07 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9340233 2024.01.07 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9340230 2024.01.07 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9340229 2024.01.07 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9340232 2024.01.07 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9340231 2024.01.07 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9334088 2024.01.06 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9332977 2024.01.06 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9329755 2024.01.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9329336 2024.01.05 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 56 9329026 2024.01.05 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9329027 2024.01.05 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9329025 2024.01.05 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 41 9325605 2024.01.03 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9325526 2024.01.03 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9325427 2024.01.03 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 9325428 2024.01.03 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9320039 2024.01.02 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9319952 2024.01.02 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9319953 2024.01.02 WM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9319313 2024.01.02 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9319312 2024.01.02 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9319311 2024.01.02 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9319310 2024.01.02 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9319308 2024.01.02 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9319309 2024.01.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9319307 2024.01.02 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9314620 2024.01.01 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 9314622 2024.01.01 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9314621 2024.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...