DRUŻYNA

Drużyna: Ejber i skorce Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Szymon Kaczmarek

Liczba gatunków: 221

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 683 17014 100 100 1 18 39 42
2 659 27237 109 87 0 9 36 42
3 935 19341 133 110 0 12 48 50
4 1179 6253 170 132 0 18 65 49
5 1375 4257 200 148 0 30 70 48
6 309 1275 221 125 3 27 54 41
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10340553 2024.06.15 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10340552 2024.06.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10340551 2024.06.15 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10340550 2024.06.15 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10340549 2024.06.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10340548 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10340547 2024.06.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10340546 2024.06.15 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10340545 2024.06.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10340544 2024.06.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10340543 2024.06.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10340542 2024.06.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10340541 2024.06.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10340540 2024.06.15 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10340539 2024.06.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10340538 2024.06.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10337749 2024.06.15 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10337748 2024.06.15 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10337747 2024.06.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10337746 2024.06.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10337745 2024.06.15 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10337743 2024.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10337742 2024.06.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10337744 2024.06.15 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10337741 2024.06.15 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10337740 2024.06.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10337739 2024.06.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10341047 2024.06.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10341046 2024.06.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 10333867 2024.06.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10334137 2024.06.14 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10334136 2024.06.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10334135 2024.06.14 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10334134 2024.06.14 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10334133 2024.06.14 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10334132 2024.06.14 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10334131 2024.06.14 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10334130 2024.06.14 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10334129 2024.06.14 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10334128 2024.06.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334127 2024.06.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334126 2024.06.14 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10334125 2024.06.14 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10334124 2024.06.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10334123 2024.06.14 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 10334122 2024.06.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 94 10334153 2024.06.14 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334152 2024.06.14 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10334151 2024.06.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 52 10334150 2024.06.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334149 2024.06.14 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10334148 2024.06.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334147 2024.06.14 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10334146 2024.06.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10334145 2024.06.14 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10334144 2024.06.14 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10334143 2024.06.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10334142 2024.06.14 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10334141 2024.06.14 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10334140 2024.06.14 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10334139 2024.06.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10334138 2024.06.14 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10333866 2024.06.14 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10333865 2024.06.14 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10333864 2024.06.14 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10333863 2024.06.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10333862 2024.06.14 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10333861 2024.06.14 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10333860 2024.06.14 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10333859 2024.06.14 WP
pospolity żuraw, Grus grus 88 10333858 2024.06.14 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10333857 2024.06.14 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10333856 2024.06.14 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 10333855 2024.06.14 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10333854 2024.06.14 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10333853 2024.06.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333852 2024.06.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10333851 2024.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10333235 2024.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10333234 2024.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10333233 2024.06.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10333232 2024.06.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10333231 2024.06.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10333230 2024.06.14 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10333229 2024.06.14 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10333228 2024.06.14 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10333227 2024.06.14 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10333226 2024.06.14 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10330864 2024.06.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10330863 2024.06.14 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10330862 2024.06.14 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10330861 2024.06.14 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10330860 2024.06.14 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10330859 2024.06.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10329291 2024.06.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10329290 2024.06.13 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10329289 2024.06.13 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10329288 2024.06.13 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10329287 2024.06.13 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10329286 2024.06.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10329285 2024.06.13 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10329284 2024.06.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10329283 2024.06.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10329282 2024.06.13 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10326339 2024.06.12 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10326337 2024.06.12 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10325501 2024.06.12 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10325499 2024.06.12 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10325500 2024.06.12 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10325498 2024.06.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10325497 2024.06.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10325402 2024.06.12 MZ
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10325401 2024.06.12 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10324722 2024.06.12 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10324720 2024.06.12 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10324719 2024.06.12 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10324721 2024.06.12 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 10324718 2024.06.12 WM
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10324109 2024.06.12 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10324107 2024.06.12 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10324108 2024.06.12 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10324110 2024.06.12 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10324111 2024.06.12 PM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10324105 2024.06.12 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10324104 2024.06.12 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10324106 2024.06.12 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10324103 2024.06.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 10322293 2024.06.11 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10322290 2024.06.11 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 23 10322277 2024.06.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10322278 2024.06.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10322279 2024.06.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10322286 2024.06.11 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10322284 2024.06.11 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10322276 2024.06.11 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10321331 2024.06.11 PM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10321330 2024.06.11 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10321329 2024.06.11 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10321328 2024.06.11 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10321327 2024.06.11 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10321326 2024.06.11 PM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10321325 2024.06.11 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 10321324 2024.06.11 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10321323 2024.06.11 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10321322 2024.06.11 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10321321 2024.06.11 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10321320 2024.06.11 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10321319 2024.06.11 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10321318 2024.06.11 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10321317 2024.06.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10321316 2024.06.11 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10321315 2024.06.11 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10321314 2024.06.11 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10321313 2024.06.11 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10321312 2024.06.11 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10321311 2024.06.11 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10321310 2024.06.11 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10321309 2024.06.11 PM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10321308 2024.06.11 PM
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 10318518 2024.06.10 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10318475 2024.06.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 10318330 2024.06.10 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10318329 2024.06.10 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10313984 2024.06.09 PM
rzadki alka, Alca torda 2 10310329 2024.06.09 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10310328 2024.06.09 MB
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10310327 2024.06.09 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 10310325 2024.06.09 MB
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10310326 2024.06.09 MB
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 10305561 2024.06.08 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10304650 2024.06.08 PM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10301114 2024.06.08 MB
rzadki alka, Alca torda 1 10301113 2024.06.08 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10301112 2024.06.08 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10301111 2024.06.08 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10301110 2024.06.08 MB
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 10301109 2024.06.08 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10297433 2024.06.07 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 10297432 2024.06.07 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10297428 2024.06.07 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10297431 2024.06.07 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10297430 2024.06.07 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10297429 2024.06.07 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10297427 2024.06.07 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10297425 2024.06.07 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10297426 2024.06.07 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 10297423 2024.06.07 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10297424 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10297421 2024.06.07 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 10297422 2024.06.07 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10297420 2024.06.07 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 35 10297419 2024.06.07 PM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10297418 2024.06.07 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10297416 2024.06.07 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10297417 2024.06.07 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10297415 2024.06.07 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10297414 2024.06.07 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10297413 2024.06.07 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10297412 2024.06.07 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10297410 2024.06.07 PM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10297411 2024.06.07 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10297409 2024.06.07 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10297407 2024.06.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10297408 2024.06.07 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10297406 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10297405 2024.06.07 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10299817 2024.06.07 MB
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10297404 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10297403 2024.06.07 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10296594 2024.06.07 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10296595 2024.06.07 KP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 10296593 2024.06.07 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10296252 2024.06.07 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10293811 2024.06.06 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10293587 2024.06.06 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10293632 2024.06.06 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10293398 2024.06.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10292992 2024.06.06 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10292993 2024.06.06 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10292991 2024.06.06 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10292990 2024.06.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10292989 2024.06.06 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10292987 2024.06.06 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10292985 2024.06.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10292986 2024.06.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10292988 2024.06.06 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10288763 2024.06.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10288739 2024.06.05 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10278928 2024.06.03 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10278929 2024.06.03 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10270994 2024.06.02 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10270940 2024.06.02 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10270938 2024.06.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10270941 2024.06.02 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 10270935 2024.06.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10270933 2024.06.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10270934 2024.06.02 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10270936 2024.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10270826 2024.06.02 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10270825 2024.06.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10270824 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10270823 2024.06.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10270822 2024.06.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 10270821 2024.06.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10270820 2024.06.02 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10270819 2024.06.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10270818 2024.06.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10270817 2024.06.02 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10270816 2024.06.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10270815 2024.06.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10270814 2024.06.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10270813 2024.06.02 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10270812 2024.06.02 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10270811 2024.06.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10270810 2024.06.02 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10270809 2024.06.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10270808 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10270807 2024.06.02 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10270806 2024.06.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10270805 2024.06.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10270804 2024.06.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10270803 2024.06.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10270802 2024.06.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10270801 2024.06.02 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 10270800 2024.06.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10270799 2024.06.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10270798 2024.06.02 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10270797 2024.06.02 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10270796 2024.06.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10270795 2024.06.02 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10270794 2024.06.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10270793 2024.06.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10270792 2024.06.02 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10270791 2024.06.02 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10270790 2024.06.02 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10270789 2024.06.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 10270788 2024.06.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10270787 2024.06.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10270786 2024.06.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10270785 2024.06.02 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10270784 2024.06.02 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10270783 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10270782 2024.06.02 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10270781 2024.06.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10270780 2024.06.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10270779 2024.06.02 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 10270778 2024.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10270777 2024.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10270776 2024.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10270775 2024.06.02 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10270774 2024.06.02 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10270773 2024.06.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10270772 2024.06.02 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10270771 2024.06.02 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10269977 2024.06.02 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10270059 2024.06.02 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10270058 2024.06.02 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10270057 2024.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10270056 2024.06.02 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10270055 2024.06.02 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10270054 2024.06.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10270053 2024.06.02 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10270052 2024.06.02 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10268146 2024.06.01 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10268145 2024.06.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10268144 2024.06.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10268143 2024.06.01 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10268142 2024.06.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10268141 2024.06.01 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10256586 2024.05.31 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10256585 2024.05.31 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10256587 2024.05.31 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10256159 2024.05.31 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10256155 2024.05.31 WP
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10256157 2024.05.31 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10256158 2024.05.31 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251968 2024.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251863 2024.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251861 2024.05.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10245199 2024.05.30 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10251862 2024.05.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10245197 2024.05.30 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10245198 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10245022 2024.05.30 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10245021 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10245020 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10245019 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10245018 2024.05.30 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10245017 2024.05.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10245016 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10245015 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10245014 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10245013 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10245012 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10245011 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10245010 2024.05.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10245009 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10245008 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10245007 2024.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10245006 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10245005 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10245004 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10245003 2024.05.30 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10245002 2024.05.30 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10245001 2024.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10245000 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10244999 2024.05.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10244998 2024.05.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10244997 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10244732 2024.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10244731 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10244730 2024.05.30 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10244729 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10244728 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244727 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10244726 2024.05.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10244725 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10244724 2024.05.30 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10244723 2024.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10244722 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10244721 2024.05.30 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10244720 2024.05.30 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10244719 2024.05.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10244718 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10244717 2024.05.30 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10244716 2024.05.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10244715 2024.05.30 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10244714 2024.05.30 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10244713 2024.05.30 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10244712 2024.05.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 102 10244711 2024.05.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10244710 2024.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10244709 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10244708 2024.05.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10244707 2024.05.30 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10244706 2024.05.30 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 34 10244705 2024.05.30 WP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10244704 2024.05.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10244703 2024.05.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10244702 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 10244701 2024.05.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 10244700 2024.05.30 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10244699 2024.05.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10244698 2024.05.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10244697 2024.05.30 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10244696 2024.05.30 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10244694 2024.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10244693 2024.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10244692 2024.05.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10244691 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10244690 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10244689 2024.05.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10244688 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10244687 2024.05.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10244686 2024.05.30 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10244685 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10244684 2024.05.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10244683 2024.05.30 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10244682 2024.05.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10244680 2024.05.30 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10244695 2024.05.30 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10243989 2024.05.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 16 10243988 2024.05.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10243987 2024.05.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10243986 2024.05.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10243985 2024.05.30 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10243984 2024.05.30 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10243983 2024.05.30 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10243982 2024.05.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10243981 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10243980 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10243979 2024.05.30 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10243978 2024.05.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10243977 2024.05.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10243976 2024.05.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10243975 2024.05.30 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10243974 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10243954 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10243953 2024.05.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10243952 2024.05.30 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10243951 2024.05.30 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10243933 2024.05.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10243932 2024.05.30 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10243931 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10243930 2024.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10243929 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10243928 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10243927 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10243926 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10243925 2024.05.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10243924 2024.05.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10243923 2024.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10243922 2024.05.30 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 10243921 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10243920 2024.05.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10243919 2024.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10243918 2024.05.30 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10243917 2024.05.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10243916 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10243915 2024.05.30 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10243914 2024.05.30 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10243913 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10243912 2024.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10243911 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10243910 2024.05.30 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10243909 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10243908 2024.05.30 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10242952 2024.05.29 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10242954 2024.05.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10242953 2024.05.29 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10242948 2024.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10242949 2024.05.29 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10242945 2024.05.29 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10242950 2024.05.29 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10242947 2024.05.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10242946 2024.05.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10242951 2024.05.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10242942 2024.05.29 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10242944 2024.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10242940 2024.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10242943 2024.05.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10242941 2024.05.29 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10242939 2024.05.29 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10242938 2024.05.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10240917 2024.05.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10240913 2024.05.29 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10240912 2024.05.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10240911 2024.05.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10240910 2024.05.29 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10240909 2024.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10240908 2024.05.29 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10240907 2024.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10240906 2024.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240905 2024.05.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10240904 2024.05.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10240903 2024.05.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10240902 2024.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10240901 2024.05.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10240900 2024.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10240899 2024.05.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10240898 2024.05.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10240897 2024.05.29 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10240896 2024.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240895 2024.05.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10240894 2024.05.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10240893 2024.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10240892 2024.05.29 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10240891 2024.05.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10240890 2024.05.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10240889 2024.05.29 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10240888 2024.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10240887 2024.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240742 2024.05.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10240741 2024.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10240740 2024.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240739 2024.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10240738 2024.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10240737 2024.05.29 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10240736 2024.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10240735 2024.05.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10240734 2024.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10240733 2024.05.29 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 10240732 2024.05.29 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 10240731 2024.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240730 2024.05.29 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10240729 2024.05.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10240728 2024.05.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10240727 2024.05.29 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10240726 2024.05.29 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10240725 2024.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10240724 2024.05.29 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10240723 2024.05.29 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10240722 2024.05.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10240721 2024.05.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10240720 2024.05.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10240719 2024.05.29 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10240718 2024.05.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10237129 2024.05.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 10237130 2024.05.28 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10237128 2024.05.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10237127 2024.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10237126 2024.05.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10237124 2024.05.28 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10237125 2024.05.28 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10237123 2024.05.28 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10235201 2024.05.28 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10235200 2024.05.28 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10235199 2024.05.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10235198 2024.05.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10235197 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235196 2024.05.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10235195 2024.05.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10235194 2024.05.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10235193 2024.05.28 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10235192 2024.05.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10235191 2024.05.28 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10235190 2024.05.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10235189 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235188 2024.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10235187 2024.05.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10235186 2024.05.28 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10235185 2024.05.28 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10235184 2024.05.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10235183 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235182 2024.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10235181 2024.05.28 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10235180 2024.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235179 2024.05.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10235178 2024.05.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10235177 2024.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235176 2024.05.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10235175 2024.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235174 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235173 2024.05.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10235172 2024.05.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10235171 2024.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235170 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235168 2024.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10235167 2024.05.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10235166 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235165 2024.05.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10235164 2024.05.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10235163 2024.05.28 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10235162 2024.05.28 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10235161 2024.05.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10235160 2024.05.28 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10235159 2024.05.28 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10235158 2024.05.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 10235169 2024.05.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10235155 2024.05.28 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10235154 2024.05.28 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10235156 2024.05.28 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10235157 2024.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10232616 2024.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232615 2024.05.27 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232614 2024.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232613 2024.05.27 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10232612 2024.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232611 2024.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10232610 2024.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232609 2024.05.27 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10232607 2024.05.27 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10232608 2024.05.27 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10232606 2024.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10232605 2024.05.27 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10232632 2024.05.27 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10232631 2024.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 3 10232630 2024.05.27 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10232629 2024.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10232628 2024.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10232627 2024.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10232626 2024.05.27 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10232625 2024.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10232624 2024.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232623 2024.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232622 2024.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10232621 2024.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10232620 2024.05.27 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10232619 2024.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10232618 2024.05.27 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10232617 2024.05.27 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10232342 2024.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232341 2024.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10232340 2024.05.27 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10232339 2024.05.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10232338 2024.05.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10232337 2024.05.27 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10232336 2024.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232335 2024.05.27 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232334 2024.05.27 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10232333 2024.05.27 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10232332 2024.05.27 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10232331 2024.05.27 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10232330 2024.05.27 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232329 2024.05.27 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10232328 2024.05.27 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10232327 2024.05.27 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10232179 2024.05.27 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232178 2024.05.27 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 10232177 2024.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10232176 2024.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10232175 2024.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232174 2024.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232173 2024.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232172 2024.05.27 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10232171 2024.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10232170 2024.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10232169 2024.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10232168 2024.05.27 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10232167 2024.05.27 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10231627 2024.05.27 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10231626 2024.05.27 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10228219 2024.05.27 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10228218 2024.05.27 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10228217 2024.05.27 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10222544 2024.05.26 WP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10222543 2024.05.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10222542 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10222541 2024.05.26 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10222540 2024.05.26 WP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10222539 2024.05.26 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10222538 2024.05.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10222537 2024.05.26 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10222536 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10222535 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10222534 2024.05.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10222533 2024.05.26 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10222532 2024.05.26 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10222530 2024.05.26 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10222531 2024.05.26 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10228220 2024.05.26 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10222529 2024.05.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10215243 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10215242 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10215241 2024.05.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10215240 2024.05.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10215239 2024.05.25 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10215238 2024.05.25 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10215237 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10215236 2024.05.25 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10215235 2024.05.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10215234 2024.05.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10215233 2024.05.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10215232 2024.05.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10215231 2024.05.25 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10215230 2024.05.25 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 10215229 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10215228 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10215227 2024.05.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10215226 2024.05.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 24 10215225 2024.05.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10214043 2024.05.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10214042 2024.05.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10214041 2024.05.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10214040 2024.05.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10214059 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10214058 2024.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10214057 2024.05.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 10214056 2024.05.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10214055 2024.05.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10214054 2024.05.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10214053 2024.05.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10214052 2024.05.25 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10214051 2024.05.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10214050 2024.05.25 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10214049 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 10214048 2024.05.25 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10214047 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10214046 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10214045 2024.05.25 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10214044 2024.05.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10212928 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10212929 2024.05.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 10212927 2024.05.25 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10212926 2024.05.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10212925 2024.05.25 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10212924 2024.05.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10212923 2024.05.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10212549 2024.05.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10212548 2024.05.25 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10212547 2024.05.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10212546 2024.05.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212545 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10212544 2024.05.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10212543 2024.05.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 10212542 2024.05.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10212541 2024.05.25 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10212540 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10212539 2024.05.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10212538 2024.05.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 102 10212537 2024.05.25 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10212536 2024.05.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10212535 2024.05.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10212534 2024.05.25 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 10212533 2024.05.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 40 10212532 2024.05.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10212531 2024.05.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10212530 2024.05.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10212529 2024.05.25 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10212528 2024.05.25 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10212527 2024.05.25 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10212526 2024.05.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 23 10212525 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10212524 2024.05.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10212523 2024.05.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10212522 2024.05.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10212521 2024.05.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10212520 2024.05.25 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10212519 2024.05.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10212518 2024.05.25 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10212517 2024.05.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10212516 2024.05.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10212515 2024.05.25 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10212514 2024.05.25 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10212513 2024.05.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 10212512 2024.05.25 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10212511 2024.05.25 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10212510 2024.05.25 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10212509 2024.05.25 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10212508 2024.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10212507 2024.05.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10212506 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10212505 2024.05.25 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10212504 2024.05.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10212503 2024.05.25 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10212502 2024.05.25 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10212501 2024.05.25 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10212500 2024.05.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10212499 2024.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10212498 2024.05.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10212497 2024.05.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 10212496 2024.05.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10212495 2024.05.25 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10211891 2024.05.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10211890 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211889 2024.05.25 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10211888 2024.05.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10211887 2024.05.25 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10211886 2024.05.25 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10211885 2024.05.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10211884 2024.05.25 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10211883 2024.05.25 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10211882 2024.05.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10211881 2024.05.25 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10211880 2024.05.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10211879 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10211878 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10211877 2024.05.25 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10211876 2024.05.25 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10211875 2024.05.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10211874 2024.05.25 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10211873 2024.05.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10211872 2024.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10211871 2024.05.25 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10211870 2024.05.25 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10208816 2024.05.24 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10205934 2024.05.23 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10205935 2024.05.23 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10205936 2024.05.23 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10205933 2024.05.23 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10200271 2024.05.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10197641 2024.05.22 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10197640 2024.05.22 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10197639 2024.05.22 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10197637 2024.05.22 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10197645 2024.05.22 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10197644 2024.05.22 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10197643 2024.05.22 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10197642 2024.05.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 10197331 2024.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10197327 2024.05.21 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10197330 2024.05.21 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10197329 2024.05.21 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10197328 2024.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10197325 2024.05.21 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10197324 2024.05.21 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10197326 2024.05.21 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10197638 2024.05.21 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10196460 2024.05.21 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10196476 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196475 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10196474 2024.05.21 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10196473 2024.05.21 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10196472 2024.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10196471 2024.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10196470 2024.05.21 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10196469 2024.05.21 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10196468 2024.05.21 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10196467 2024.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10196466 2024.05.21 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10196465 2024.05.21 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10196464 2024.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10196463 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196462 2024.05.21 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10196461 2024.05.21 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10196206 2024.05.21 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10196205 2024.05.21 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10196204 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10196203 2024.05.21 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10196202 2024.05.21 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10196201 2024.05.21 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10196200 2024.05.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10196199 2024.05.21 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10196198 2024.05.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10196197 2024.05.21 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10196196 2024.05.21 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10196195 2024.05.21 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10196194 2024.05.21 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10196193 2024.05.21 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10196192 2024.05.21 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10191616 2024.05.21 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10189884 2024.05.20 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10189883 2024.05.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10189882 2024.05.20 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10189881 2024.05.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10189880 2024.05.20 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10189879 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10189878 2024.05.20 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10189877 2024.05.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10189876 2024.05.20 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10189875 2024.05.20 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10189874 2024.05.20 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10189873 2024.05.20 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10189872 2024.05.20 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10189272 2024.05.20 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10184279 2024.05.19 WP
pospolity żuraw, Grus grus 11 10184278 2024.05.19 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10182412 2024.05.19 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10182411 2024.05.19 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10182410 2024.05.19 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10182409 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10182408 2024.05.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10182407 2024.05.19 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10182406 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10182405 2024.05.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10182404 2024.05.19 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10182403 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10182402 2024.05.19 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10182401 2024.05.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10182400 2024.05.19 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10182399 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10182398 2024.05.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10182050 2024.05.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10182049 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10182048 2024.05.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10182047 2024.05.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10182046 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10182045 2024.05.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10182044 2024.05.19 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10182043 2024.05.19 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10182042 2024.05.19 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10182041 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10182040 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 6 10182039 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10182038 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10182037 2024.05.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10179306 2024.05.19 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10179305 2024.05.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10179304 2024.05.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10179303 2024.05.19 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10179302 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10179301 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10179300 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10179299 2024.05.19 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10179298 2024.05.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10177432 2024.05.19 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10177431 2024.05.19 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10177430 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10177429 2024.05.19 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10177428 2024.05.19 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10177427 2024.05.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10177426 2024.05.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10177425 2024.05.19 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10177424 2024.05.19 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10177423 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10177422 2024.05.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 10177421 2024.05.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10177420 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10177419 2024.05.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10177418 2024.05.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10177417 2024.05.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10177416 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10177415 2024.05.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10177414 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177413 2024.05.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10177412 2024.05.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10177450 2024.05.19 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10177449 2024.05.19 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10177448 2024.05.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10177447 2024.05.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10177446 2024.05.19 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10177445 2024.05.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10177444 2024.05.19 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177443 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10177442 2024.05.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10177441 2024.05.19 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10177440 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10177439 2024.05.19 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10177438 2024.05.19 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10177437 2024.05.19 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10177435 2024.05.19 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10177434 2024.05.19 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10171776 2024.05.18