DRUŻYNA

Drużyna: Karolina i Rafał Kudłacik. Obserwator: Rafał Kudłacik

Liczba gatunków: 134

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 114 1508 49 49 0 1 18 30
2 118 298 64 43 0 0 15 28
3 187 678 84 67 0 3 21 43
4 220 497 116 96 1 5 42 48
5 151 365 130 84 1 5 38 40
6 181 419 134 72 0 3 30 39
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10339368 2024.06.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10339211 2024.06.15 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10339209 2024.06.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10339208 2024.06.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10339207 2024.06.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10339206 2024.06.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10339205 2024.06.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10339204 2024.06.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10339203 2024.06.15 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10339202 2024.06.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10339201 2024.06.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10339200 2024.06.15 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10339199 2024.06.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10339198 2024.06.15 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10339197 2024.06.15 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10339196 2024.06.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10339195 2024.06.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10339194 2024.06.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10338279 2024.06.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10338278 2024.06.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10338277 2024.06.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10338276 2024.06.15 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10338275 2024.06.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10338274 2024.06.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10338273 2024.06.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10338272 2024.06.15 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10338271 2024.06.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10338270 2024.06.15 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10338269 2024.06.15 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10338268 2024.06.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10338267 2024.06.15 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10338266 2024.06.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10338265 2024.06.15 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10338264 2024.06.15 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10335963 2024.06.15 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10335309 2024.06.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10335308 2024.06.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 10335307 2024.06.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10335306 2024.06.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10335305 2024.06.15 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10335304 2024.06.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10330959 2024.06.14 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10331268 2024.06.14 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10331259 2024.06.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 45 10331280 2024.06.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 9 10331257 2024.06.14 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 10331248 2024.06.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10331252 2024.06.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10331249 2024.06.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10331265 2024.06.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 10331253 2024.06.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 10 10331260 2024.06.14 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10331255 2024.06.14 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10331251 2024.06.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10331274 2024.06.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 10331269 2024.06.14 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10331254 2024.06.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 10331272 2024.06.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 10331277 2024.06.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 10331256 2024.06.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10331246 2024.06.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10331263 2024.06.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 10331267 2024.06.14 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10331271 2024.06.14 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10331270 2024.06.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10331266 2024.06.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 9 10331261 2024.06.14 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10331282 2024.06.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10331250 2024.06.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 4 10331275 2024.06.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 10331278 2024.06.14 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 10331262 2024.06.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10331279 2024.06.14 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 10331276 2024.06.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10331258 2024.06.14 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 10331264 2024.06.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 6 10331247 2024.06.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10331273 2024.06.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 10331281 2024.06.14 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10302254 2024.06.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10302253 2024.06.08 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10302252 2024.06.08 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10302251 2024.06.08 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10302250 2024.06.08 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10302249 2024.06.08 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10302248 2024.06.08 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10302247 2024.06.08 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10302246 2024.06.08 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10302245 2024.06.08 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10302244 2024.06.08 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10302243 2024.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10302242 2024.06.08 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10302241 2024.06.08 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10302240 2024.06.08 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10302239 2024.06.08 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10302238 2024.06.08 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10302237 2024.06.08 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10302236 2024.06.08 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294830 2024.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10294829 2024.06.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10294828 2024.06.06 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10294827 2024.06.06 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10294826 2024.06.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10294825 2024.06.06 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10294824 2024.06.06 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10294823 2024.06.06 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10294822 2024.06.06 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10294821 2024.06.06 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10294820 2024.06.06 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10294819 2024.06.06 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10294818 2024.06.06 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10294817 2024.06.06 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10294816 2024.06.06 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10294815 2024.06.06 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10294814 2024.06.06 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10280959 2024.06.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10280957 2024.06.03 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10280956 2024.06.03 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10280955 2024.06.03 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10280954 2024.06.03 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10280953 2024.06.03 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10280952 2024.06.03 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10280951 2024.06.03 MP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10280950 2024.06.03 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10280949 2024.06.03 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10280948 2024.06.03 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10280947 2024.06.03 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10280946 2024.06.03 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10280945 2024.06.03 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10280944 2024.06.03 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10280943 2024.06.03 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10280942 2024.06.03 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10280941 2024.06.03 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10280940 2024.06.03 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10280939 2024.06.03 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10280938 2024.06.03 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10280937 2024.06.03 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10280936 2024.06.03 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10280935 2024.06.03 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10281632 2024.06.03 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10281633 2024.06.03 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10281634 2024.06.03 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10272642 2024.06.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10272591 2024.06.02 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10272556 2024.06.02 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10272552 2024.06.02 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10272550 2024.06.02 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10272551 2024.06.02 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10263088 2024.06.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10263087 2024.06.01 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10263086 2024.06.01 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10263085 2024.06.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10263084 2024.06.01 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10263083 2024.06.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10263082 2024.06.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10263081 2024.06.01 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10263080 2024.06.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10263079 2024.06.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10263078 2024.06.01 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10263077 2024.06.01 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10263076 2024.06.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10263075 2024.06.01 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10263074 2024.06.01 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10263073 2024.06.01 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10263852 2024.06.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10270864 2024.06.01 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10263837 2024.06.01 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10263847 2024.06.01 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10270862 2024.06.01 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10263842 2024.06.01 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10267264 2024.06.01 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10263468 2024.06.01 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10263740 2024.06.01 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10263471 2024.06.01 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10263473 2024.06.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10270111 2024.06.01 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10263723 2024.06.01 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10263470 2024.06.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10272362 2024.06.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10263469 2024.06.01 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10263854 2024.06.01 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10258730 2024.05.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 10258729 2024.05.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10258728 2024.05.31 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10258727 2024.05.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258726 2024.05.31 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10258725 2024.05.31 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10258724 2024.05.31 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10258723 2024.05.31 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10258722 2024.05.31 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10257897 2024.05.31 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10257896 2024.05.31 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10257895 2024.05.31 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10257894 2024.05.31 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10257893 2024.05.31 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10257892 2024.05.31 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10257891 2024.05.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10257890 2024.05.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 10257889 2024.05.31 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10257888 2024.05.31 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10257887 2024.05.31 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10257886 2024.05.31 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10257885 2024.05.31 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10257884 2024.05.31 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10257883 2024.05.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10257882 2024.05.31 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10258056 2024.05.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10258699 2024.05.31 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10258059 2024.05.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 10258054 2024.05.31 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10258055 2024.05.31 MP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10267263 2024.05.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10258151 2024.05.31 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10258105 2024.05.31 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10237703 2024.05.28 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10212701 2024.05.25 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10212700 2024.05.25 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 10212699 2024.05.25 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10212698 2024.05.25 MP
pospolity łyska, Fulica atra 10 10212697 2024.05.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 10212696 2024.05.25 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10148886 2024.05.15 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10148885 2024.05.15 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10148882 2024.05.15 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10148881 2024.05.15 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10148880 2024.05.15 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10148879 2024.05.15 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10148877 2024.05.15 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10148876 2024.05.15 MP
pospolity łyska, Fulica atra 5 10148875 2024.05.15 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10148995 2024.05.15 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10149020 2024.05.15 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10149022 2024.05.15 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10149023 2024.05.15 MP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10148989 2024.05.15 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10068475 2024.05.05 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10068440 2024.05.05 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10068439 2024.05.05 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10068435 2024.05.05 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10067853 2024.05.05 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10055711 2024.05.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10055712 2024.05.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10055710 2024.05.04
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10055709 2024.05.04
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10055706 2024.05.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10055708 2024.05.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10055707 2024.05.04
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10055705 2024.05.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10054614 2024.05.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10054613 2024.05.04
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10054612 2024.05.04
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10054611 2024.05.04
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10054610 2024.05.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10054609 2024.05.04
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10054608 2024.05.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10054607 2024.05.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10054606 2024.05.04
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10054605 2024.05.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10054604 2024.05.04
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10054603 2024.05.04
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10054602 2024.05.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10054601 2024.05.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10054600 2024.05.04
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10054599 2024.05.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10054598 2024.05.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10054597 2024.05.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10054596 2024.05.04
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10054595 2024.05.04
pospolity bogatka, Parus major 1 10054594 2024.05.04
pospolity kos, Turdus merula 1 10054593 2024.05.04
pospolity kruk, Corvus corax 2 10054592 2024.05.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10041314 2024.05.03
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10038188 2024.05.03
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10038194 2024.05.03
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10038193 2024.05.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10038192 2024.05.03
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10038191 2024.05.03
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10038190 2024.05.03
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10038189 2024.05.03
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10028519 2024.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10028518 2024.05.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10028517 2024.05.02
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10028516 2024.05.02
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10028515 2024.05.02
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10028513 2024.05.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 10028512 2024.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10028514 2024.05.02
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 10028511 2024.05.02
pospolity gęgawa, Anser anser 5 10028510 2024.05.02
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 10046015 2024.05.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10025918 2024.05.02
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10025917 2024.05.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10025916 2024.05.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10025914 2024.05.02
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10025913 2024.05.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10025912 2024.05.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10025911 2024.05.02
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10025910 2024.05.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10025909 2024.05.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10025908 2024.05.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10025907 2024.05.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10025529 2024.05.02
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10025528 2024.05.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10025527 2024.05.02
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 10025526 2024.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10025525 2024.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10025524 2024.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10025523 2024.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10025522 2024.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 10025521 2024.05.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10025520 2024.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10025519 2024.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10025518 2024.05.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10025517 2024.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 10025516 2024.05.02
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 6 10025515 2024.05.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10025514 2024.05.02
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 10025906 2024.05.02
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10037911 2024.05.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10036725 2024.05.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10017067 2024.05.01
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10017066 2024.05.01
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10017065 2024.05.01
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10017064 2024.05.01
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10017063 2024.05.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10017062 2024.05.01
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10017061 2024.05.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10017060 2024.05.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10017059 2024.05.01
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10017058 2024.05.01
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10017057 2024.05.01
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10033730 2024.05.01
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10011043 2024.04.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10009996 2024.04.30
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10009995 2024.04.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10009994 2024.04.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10009993 2024.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10009992 2024.04.30
pospolity kos, Turdus merula 1 10009991 2024.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10009990 2024.04.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10009989 2024.04.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10009988 2024.04.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10009987 2024.04.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10009986 2024.04.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10009985 2024.04.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10009984 2024.04.30
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10009983 2024.04.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10009982 2024.04.30
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10009981 2024.04.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10009980 2024.04.30
pospolity bogatka, Parus major 1 10009979 2024.04.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10009978 2024.04.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10009977 2024.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10009976 2024.04.30
rzadki gajówka, Sylvia borin 4 10007691 2024.04.30
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10007257 2024.04.30
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10007256 2024.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10007255 2024.04.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10007254 2024.04.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10007253 2024.04.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10007252 2024.04.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10007251 2024.04.30
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10007250 2024.04.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10007249 2024.04.30
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10007248 2024.04.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10007247 2024.04.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10007246 2024.04.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10007245 2024.04.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10007244 2024.04.30
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10007243 2024.04.30
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10007242 2024.04.30
pospolity kruk, Corvus corax 1 10007241 2024.04.30
pospolity łyska, Fulica atra 1 10007240 2024.04.30
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10007239 2024.04.30
pospolity kos, Turdus merula 1 10007238 2024.04.30
pospolity bogatka, Parus major 1 10007237 2024.04.30
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10007236 2024.04.30
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10007235 2024.04.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10007234 2024.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10007233 2024.04.30
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10007232 2024.04.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10007231 2024.04.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10007230 2024.04.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10007229 2024.04.30
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 10007228 2024.04.30
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10007227 2024.04.30
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10007226 2024.04.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10007225 2024.04.30
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10007224 2024.04.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10007328 2024.04.30
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10007331 2024.04.30
pospolity sroka, Pica pica 1 10015224 2024.04.30
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10007330 2024.04.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10007332 2024.04.30
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 9993206 2024.04.28 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9987672 2024.04.28 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9963617 2024.04.25 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9962647 2024.04.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9962646 2024.04.25 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9962645 2024.04.25 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9962644 2024.04.25 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9962643 2024.04.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9962642 2024.04.25 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9962663 2024.04.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9962662 2024.04.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9962661 2024.04.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9962660 2024.04.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9962659 2024.04.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9962658 2024.04.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9962657 2024.04.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9962656 2024.04.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9962655 2024.04.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 9962654 2024.04.25 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9962653 2024.04.25 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9962652 2024.04.25 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9962651 2024.04.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9962650 2024.04.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9962649 2024.04.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9962648 2024.04.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9962641 2024.04.25 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9962640 2024.04.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9962639 2024.04.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9962638 2024.04.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9962637 2024.04.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 5 9962636 2024.04.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9962635 2024.04.25 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9962634 2024.04.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9962633 2024.04.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9962632 2024.04.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9962631 2024.04.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9962630 2024.04.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 9962629 2024.04.25 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9962628 2024.04.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9962627 2024.04.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9962626 2024.04.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9952045 2024.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 8 9953043 2024.04.23 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9953055 2024.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 9953039 2024.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9953040 2024.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9953044 2024.04.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9953041 2024.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9953046 2024.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 8 9953035 2024.04.23 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9953054 2024.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 9953037 2024.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9953038 2024.04.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9953025 2024.04.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 9953033 2024.04.23 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 9953047 2024.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9953056 2024.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 9953031 2024.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 9953034 2024.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9953057 2024.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9953029 2024.04.23 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9953045 2024.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9953042 2024.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 9953059 2024.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9953058 2024.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9953060 2024.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 9953052 2024.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9953049 2024.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9953053 2024.04.23 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9953032 2024.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9953027 2024.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9953024 2024.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9953036 2024.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9953023 2024.04.23 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9953028 2024.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9953026 2024.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9953030 2024.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 9953050 2024.04.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9953048 2024.04.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9953051 2024.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9949673 2024.04.22 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9906499 2024.04.14 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9906498 2024.04.14 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9906497 2024.04.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9906496 2024.04.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9906495 2024.04.14 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9906494 2024.04.14 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9906493 2024.04.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9906492 2024.04.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9906491 2024.04.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9906490 2024.04.14 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9906489 2024.04.14 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9900399 2024.04.14 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9910844 2024.04.14 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9895690 2024.04.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9894425 2024.04.13 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9894366 2024.04.13 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9894365 2024.04.13 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9894367 2024.04.13 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9890829 2024.04.13 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9890706 2024.04.13 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9890705 2024.04.13 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9890704 2024.04.13 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9890703 2024.04.13 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9890691 2024.04.13 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9890677 2024.04.13 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 9890550 2024.04.13 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9880260 2024.04.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9852085 2024.04.07 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9852083 2024.04.07 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9852082 2024.04.07 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9852081 2024.04.07 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9852080 2024.04.07 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9852079 2024.04.07 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9852078 2024.04.07 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9852077 2024.04.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9852076 2024.04.07 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9852075 2024.04.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9852074 2024.04.07 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9852073 2024.04.07 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9852072 2024.04.07 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9852071 2024.04.07 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9852070 2024.04.07 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9852069 2024.04.07 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9848475 2024.04.07 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9840003 2024.04.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9840005 2024.04.06 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9840004 2024.04.06 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9840002 2024.04.06 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 9840001 2024.04.06 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9803435 2024.04.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9803434 2024.04.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9803433 2024.04.01 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9803432 2024.04.01 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9803431 2024.04.01 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9803430 2024.04.01 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9803429 2024.04.01 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9803428 2024.04.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9803426 2024.04.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9803425 2024.04.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9803424 2024.04.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 9803423 2024.04.01 MP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9803422 2024.04.01 MP
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus 1 9803421 2024.04.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9801181 2024.04.01 MP
pospolity kruk, Corvus corax 7 9801074 2024.04.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9809698 2024.04.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9809699 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9799623 2024.04.01 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9798780 2024.04.01 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9798779 2024.04.01 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9798778 2024.04.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9803507 2024.04.01 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9803527 2024.04.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9803523 2024.04.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9803524 2024.04.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9803525 2024.04.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9803531 2024.04.01 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9790791 2024.03.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9790790 2024.03.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9790789 2024.03.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9790788 2024.03.31 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9790787 2024.03.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9790786 2024.03.31 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9790785 2024.03.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9790784 2024.03.31 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9790783 2024.03.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9790782 2024.03.31 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9790781 2024.03.31 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9790780 2024.03.31 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9790778 2024.03.31 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9790777 2024.03.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9790776 2024.03.31 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9790775 2024.03.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9790774 2024.03.31 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9787894 2024.03.31 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9787893 2024.03.31 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9787892 2024.03.31 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9787891 2024.03.31 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9787890 2024.03.31 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9787888 2024.03.31 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9787887 2024.03.31 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9787886 2024.03.31 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9787885 2024.03.31 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9787884 2024.03.31 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9787883 2024.03.31 MP
pospolity bogatka, Parus major 6 9787882 2024.03.31 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9787881 2024.03.31 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9787880 2024.03.31 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9787879 2024.03.31 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9787878 2024.03.31 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9787877 2024.03.31 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9787876 2024.03.31 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9787875 2024.03.31 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9787874 2024.03.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9787873 2024.03.31 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9787872 2024.03.31 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9788156 2024.03.31 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9787914 2024.03.31 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9788157 2024.03.31 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9782485 2024.03.30 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9782383 2024.03.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9782384 2024.03.30 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9779237 2024.03.30 MP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9779074 2024.03.30 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9796944 2024.03.30 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9770652 2024.03.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9770653 2024.03.28 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9750050 2024.03.25 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9741869 2024.03.24 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9741872 2024.03.24 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9741870 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9741868 2024.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9741871 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9741866 2024.03.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9741867 2024.03.24 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9741863 2024.03.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9741865 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9741864 2024.03.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9741860 2024.03.24 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 9741861 2024.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9741862 2024.03.24 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9741857 2024.03.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 9741859 2024.03.24 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9741855 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 15 9741858 2024.03.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9741853 2024.03.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9741854 2024.03.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9741856 2024.03.24 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9741852 2024.03.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9738386 2024.03.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9732192 2024.03.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9732189 2024.03.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9732191 2024.03.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9732190 2024.03.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9732186 2024.03.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9732188 2024.03.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9732187 2024.03.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9732185 2024.03.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9732181 2024.03.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 9732183 2024.03.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9732184 2024.03.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9732182 2024.03.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9731681 2024.03.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 9731680 2024.03.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9731679 2024.03.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9731678 2024.03.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9731677 2024.03.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9731676 2024.03.23 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9731675 2024.03.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9731674 2024.03.23 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9731673 2024.03.23 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9731672 2024.03.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9731671 2024.03.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 9731670 2024.03.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9731669 2024.03.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 3 9731668 2024.03.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9731667 2024.03.23 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9731666 2024.03.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 9731665 2024.03.23 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9731664 2024.03.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9731663 2024.03.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9731662 2024.03.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9731661 2024.03.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9731660 2024.03.23 PK
pospolity bogatka, Parus major 20 9731659 2024.03.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9731658 2024.03.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 5 9731657 2024.03.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9729742 2024.03.22 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9719594 2024.03.21 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9719590 2024.03.21 MP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9719593 2024.03.21 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9719595 2024.03.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9719589 2024.03.21 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9719591 2024.03.21 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9719592 2024.03.21 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9719588 2024.03.21 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9719586 2024.03.21 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9719587 2024.03.21 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9719585 2024.03.21 MP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9716707 2024.03.20 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9675504 2024.03.14 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9672082 2024.03.13 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9672046 2024.03.13 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9671983 2024.03.13 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9664527 2024.03.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9663444 2024.03.11 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9658033 2024.03.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9658032 2024.03.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9658031 2024.03.10 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9658030 2024.03.10 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9658029 2024.03.10 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9658028 2024.03.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9658027 2024.03.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9658026 2024.03.10 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9658025 2024.03.10 MP
pospolity sroka, Pica pica 4 9658024 2024.03.10 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9658023 2024.03.10 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9658022 2024.03.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9658021 2024.03.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9658020 2024.03.10 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9658019 2024.03.10 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9658018 2024.03.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9658017 2024.03.10 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9658016 2024.03.10 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9658015 2024.03.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9658014 2024.03.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9658013 2024.03.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9650193 2024.03.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9650008 2024.03.09 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9649977 2024.03.09 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9649978 2024.03.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9649975 2024.03.09 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9649976 2024.03.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9649974 2024.03.09 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9649973 2024.03.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9649972 2024.03.09 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9649971 2024.03.09 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9649970 2024.03.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9649968 2024.03.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9649969 2024.03.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9649967 2024.03.09 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9649966 2024.03.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9640640 2024.03.07 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9640642 2024.03.07 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9640641 2024.03.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9624053 2024.03.03 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9624052 2024.03.03 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9624051 2024.03.03 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9624069 2024.03.03 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9624068 2024.03.03 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9624067 2024.03.03 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9624066 2024.03.03 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9624065 2024.03.03 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9624064 2024.03.03 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9624063 2024.03.03 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9624062 2024.03.03 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9624061 2024.03.03 MP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9624060 2024.03.03 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9624059 2024.03.03 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9624058 2024.03.03 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9624057 2024.03.03 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9624056 2024.03.03 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9624055 2024.03.03 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9624054 2024.03.03 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9584823 2024.02.25 MP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9584822 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9584821 2024.02.25 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9584839 2024.02.25 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9584838 2024.02.25 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9584837 2024.02.25 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9584836 2024.02.25 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9584835 2024.02.25 MP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9584834 2024.02.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9584832 2024.02.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9584833 2024.02.25 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9584831 2024.02.25 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9584830 2024.02.25 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9584829 2024.02.25 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9584828 2024.02.25 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9584827 2024.02.25 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9584826 2024.02.25 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9584825 2024.02.25 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9584824 2024.02.25 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9584820 2024.02.25 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9584819 2024.02.25 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9584818 2024.02.25 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9584817 2024.02.25 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9584816 2024.02.25 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9584815 2024.02.25 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9584814 2024.02.25 MP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9584813 2024.02.25 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9584812 2024.02.25 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9584811 2024.02.25 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9584810 2024.02.25 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9584809 2024.02.25 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9584808 2024.02.25 MP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9584806 2024.02.25 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9584805 2024.02.25 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9574987 2024.02.23 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9559963 2024.02.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9559960 2024.02.18 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9559965 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9559961 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 9559964 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9559962 2024.02.18 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9559958 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9559959 2024.02.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9558271 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9558270 2024.02.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9558268 2024.02.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9558267 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9558266 2024.02.18 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9558265 2024.02.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9558263 2024.02.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9558262 2024.02.18 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9558261 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9558260 2024.02.18 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9558258 2024.02.18 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9558257 2024.02.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9558256 2024.02.18 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9558255 2024.02.18 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9558254 2024.02.18 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9558253 2024.02.18 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9536542 2024.02.13 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9536541 2024.02.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9536540 2024.02.13 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9536539 2024.02.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9536538 2024.02.13 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9536537 2024.02.13 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9536536 2024.02.13 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9536535 2024.02.13 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9536534 2024.02.13 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9534909 2024.02.12 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9533909 2024.02.12 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9529599 2024.02.11 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9529289 2024.02.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9529288 2024.02.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9529287 2024.02.11 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9529286 2024.02.11 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9529284 2024.02.11 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9529283 2024.02.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 9529282 2024.02.11 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9529598 2024.02.11 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9524729 2024.02.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9524724 2024.02.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9524727 2024.02.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9524725 2024.02.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9524723 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9524726 2024.02.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9524728 2024.02.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9524722 2024.02.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9524166 2024.02.10 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9524168 2024.02.10 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9524167 2024.02.10 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9523224 2024.02.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9523221 2024.02.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9523220 2024.02.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9523219 2024.02.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9523218 2024.02.10 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9523217 2024.02.10 MP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9523203 2024.02.10 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9523174 2024.02.10 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9523135 2024.02.10 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9523136 2024.02.10 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9523105 2024.02.10 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9523104 2024.02.10 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9522879 2024.02.10 MP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9522814 2024.02.10 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9522794 2024.02.10 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9522809 2024.02.09 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9522811 2024.02.09 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9522810 2024.02.09 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9522805 2024.02.09 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9522804 2024.02.09 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9522815 2024.02.09 MP
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9522802 2024.02.09 MP
pospolity kos, Turdus merula 2 9522807 2024.02.09 MP
pospolity bogatka, Parus major 20 9522806 2024.02.09 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9522812 2024.02.09 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9522813 2024.02.09 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9522808 2024.02.09 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9522803 2024.02.09 MP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9487153 2024.01.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9487117 2024.01.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9487118 2024.01.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9487119 2024.01.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9487120 2024.01.29 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9487080 2024.01.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9487058 2024.01.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9487056 2024.01.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9487057 2024.01.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9487055 2024.01.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9481854 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9481853 2024.01.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9481852 2024.01.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9481870 2024.01.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9481869 2024.01.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9481868 2024.01.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 9481867 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9481866 2024.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9481865 2024.01.28 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9481864 2024.01.28 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9481863 2024.01.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9481862 2024.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9481861 2024.01.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9481860 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9481859 2024.01.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9481858 2024.01.28 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9481857 2024.01.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9481856 2024.01.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9481855 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9475716 2024.01.27 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9475715 2024.01.27 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9475714 2024.01.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9475713 2024.01.27 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9475712 2024.01.27 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9475711 2024.01.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9475710 2024.01.27 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9475709 2024.01.27 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9475708 2024.01.27 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9475707 2024.01.27 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9475706 2024.01.27 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9475705 2024.01.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9475703 2024.01.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9475701 2024.01.27 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9475700 2024.01.27 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9475699 2024.01.27 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9475698 2024.01.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9475697 2024.01.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9475696 2024.01.27 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9475695 2024.01.27 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9475746 2024.01.27 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9452578 2024.01.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9452577 2024.01.20 MP
pospolity kos, Turdus merula 6 9452576 2024.01.20 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9452575 2024.01.20 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9452574 2024.01.20 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9452573 2024.01.20 MP
pospolity bogatka, Parus major 30 9452572 2024.01.20 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9452571 2024.01.20 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9452570 2024.01.20 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9452569 2024.01.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9452568 2024.01.20 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9452567 2024.01.20 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9452566 2024.01.20 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9452594 2024.01.20 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9367877 2024.01.13 ŚK