DRUŻYNA

Drużyna: Piotr Świętochowski. Obserwator: Piotr Świętochowski

Liczba gatunków: 184

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 83 1839 47 47 0 3 16 28
2 44 579 62 31 0 4 9 18
3 86 9699 92 52 0 10 22 20
4 104 1611 147 86 0 16 47 23
5 88 219 173 68 0 21 29 18
6 32 65 184 25 0 13 11 1
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10331541 2024.06.14 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10331540 2024.06.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10331539 2024.06.13 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10329054 2024.06.13 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10329053 2024.06.13 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10329055 2024.06.13 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10329052 2024.06.13 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10329050 2024.06.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10329051 2024.06.13 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 10328491 2024.06.13 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10331577 2024.06.13 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10331583 2024.06.13 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10331579 2024.06.13 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10331578 2024.06.13 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10331580 2024.06.13 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 10331581 2024.06.13 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10331582 2024.06.13 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10324727 2024.06.12 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10324726 2024.06.07 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10324725 2024.06.07 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10324724 2024.06.06 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10324723 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10294159 2024.06.06 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10294158 2024.06.06 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 10294160 2024.06.04 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10294157 2024.06.04 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10283415 2024.06.02 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10283414 2024.06.02 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10283413 2024.06.01 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10262857 2024.06.01 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10262856 2024.06.01 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10262858 2024.06.01 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10260400 2024.05.31 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10256141 2024.05.31 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10256142 2024.05.30 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10256143 2024.05.28 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10237113 2024.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10237112 2024.05.28 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10235153 2024.05.28 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10229802 2024.05.27 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10229801 2024.05.26 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10229800 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10211217 2024.05.25 MZ
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10211218 2024.05.24 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10211216 2024.05.24 PL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10211214 2024.05.23 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10211213 2024.05.23 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 10211212 2024.05.23 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10211215 2024.05.23 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10211211 2024.05.23 MZ
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10211208 2024.05.23 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10211210 2024.05.23 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10211207 2024.05.22 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10211209 2024.05.22 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10211205 2024.05.22 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10211206 2024.05.22 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10211204 2024.05.21 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10211203 2024.05.21 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10211200 2024.05.21 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10211202 2024.05.21 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10211201 2024.05.21 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10211199 2024.05.19 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10211197 2024.05.19 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10211196 2024.05.19 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 10211198 2024.05.17 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10157071 2024.05.17 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10157069 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10157067 2024.05.15 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10157064 2024.05.15 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10157068 2024.05.15 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10157063 2024.05.15 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10157065 2024.05.15 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10157066 2024.05.15 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10157060 2024.05.15 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 10157061 2024.05.15 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10157058 2024.05.15 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10157057 2024.05.15 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10157059 2024.05.15 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10157056 2024.05.15 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10157054 2024.05.15 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10157055 2024.05.15 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10157053 2024.05.15 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10157051 2024.05.15 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10157050 2024.05.15 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10157052 2024.05.15 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10157048 2024.05.15 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10157049 2024.05.15 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10157070 2024.05.15 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10157046 2024.05.14 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10157047 2024.05.14 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10137439 2024.05.13 PL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10132241 2024.05.13 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10132240 2024.05.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10098504 2024.05.10 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10084543 2024.05.08 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 10084542 2024.05.08 PL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10084541 2024.05.06 PL
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 4 10074369 2024.05.06 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 22 10074225 2024.05.06 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 10074224 2024.05.06 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10074223 2024.05.06 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10074217 2024.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10074218 2024.05.05 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10074220 2024.05.05 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10074215 2024.05.05 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10074219 2024.05.05 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10074214 2024.05.05 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10074216 2024.05.05 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10074213 2024.05.05 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10074211 2024.05.04 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10074212 2024.05.04 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10074210 2024.05.04 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10074209 2024.05.04 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10074208 2024.05.04 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 10049519 2024.05.04 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10049518 2024.05.04 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10049517 2024.05.01 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10049515 2024.05.01 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10049516 2024.05.01 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10016394 2024.05.01 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10016395 2024.04.30 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10016396 2024.04.30 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10005209 2024.04.30 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10001862 2024.04.28 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 10001861 2024.04.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10001860 2024.04.28 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10001859 2024.04.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10001858 2024.04.28 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10001856 2024.04.27 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10001857 2024.04.27 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10001855 2024.04.27 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 9968867 2024.04.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9968868 2024.04.25 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9968865 2024.04.22 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9968866 2024.04.22 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9968863 2024.04.22 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9968862 2024.04.22 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9968864 2024.04.22 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9968861 2024.04.22 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9968860 2024.04.22 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968859 2024.04.22 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9968856 2024.04.22 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968858 2024.04.22 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9968853 2024.04.21 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9968857 2024.04.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9968840 2024.04.20 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9968848 2024.04.20 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9968847 2024.04.20 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9968850 2024.04.20 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9968837 2024.04.20 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9968842 2024.04.20 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9968839 2024.04.20 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9968852 2024.04.20 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9968855 2024.04.20 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9968841 2024.04.20 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9968843 2024.04.20 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9968851 2024.04.20 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9968838 2024.04.20 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9968844 2024.04.20 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9968846 2024.04.20 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9968854 2024.04.20 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9968849 2024.04.20 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9968845 2024.04.20 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9928565 2024.04.19 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9928566 2024.04.19 PL
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9928563 2024.04.18 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9928564 2024.04.18 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9928562 2024.04.18 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 9928561 2024.04.17 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9928560 2024.04.17 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9928559 2024.04.17 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9913098 2024.04.15 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9913095 2024.04.15 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9913096 2024.04.13 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9913094 2024.04.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9913091 2024.04.13 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9913097 2024.04.12 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9913092 2024.04.12 PL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9913093 2024.04.12 PL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9913089 2024.04.12 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9913088 2024.04.12 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9913087 2024.04.12 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9913090 2024.04.12 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9885786 2024.04.12 PL
rzadki uszatka, Asio otus 1 9885784 2024.04.12 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9882624 2024.04.11 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9882623 2024.04.11 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9882570 2024.04.11 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9882480 2024.04.11 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9882892 2024.04.11 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9879336 2024.04.11 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9879182 2024.04.11 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879183 2024.04.11 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9879181 2024.04.11 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9882572 2024.04.11 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9882568 2024.04.11 PL
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9882569 2024.04.11 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9876548 2024.04.10 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9876549 2024.04.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 16 9876547 2024.04.10 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 9875197 2024.04.10 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9875036 2024.04.10 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9874809 2024.04.10 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9874808 2024.04.10 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9874806 2024.04.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 60 9874807 2024.04.10 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 900 9874805 2024.04.10 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9874804 2024.04.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9874729 2024.04.10 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9874728 2024.04.10 PL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9874115 2024.04.10 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9874116 2024.04.10 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9882567 2024.04.10 PL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9885785 2024.04.08 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9827892 2024.04.05 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9827891 2024.04.05 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9827890 2024.04.05 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9827889 2024.04.05 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 9827887 2024.04.05 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 9827888 2024.04.05 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9827627 2024.04.05 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9820047 2024.04.04 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9882571 2024.04.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9882573 2024.04.04 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9820046 2024.03.31 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9768875 2024.03.28 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9768874 2024.03.28 PL
pospolity żuraw, Grus grus 28 9761263 2024.03.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9761262 2024.03.26 WM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9761261 2024.03.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9761260 2024.03.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9761259 2024.03.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9761258 2024.03.26 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9761257 2024.03.26 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 9754489 2024.03.26 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9754488 2024.03.25 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9754487 2024.03.25 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 600 9754485 2024.03.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9754486 2024.03.24 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9742467 2024.03.24 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9732050 2024.03.23 PL
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9882893 2024.03.22 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9721595 2024.03.21 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9721433 2024.03.21 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 180 9721434 2024.03.21 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9721367 2024.03.20 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9712329 2024.03.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9712327 2024.03.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9712324 2024.03.19 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9712322 2024.03.19 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9712341 2024.03.19 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9712344 2024.03.19 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9712339 2024.03.19 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 9712328 2024.03.19 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9712343 2024.03.19 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 9712330 2024.03.19 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9712347 2024.03.19 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9712323 2024.03.19 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 9712332 2024.03.19 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9712326 2024.03.19 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4000 9712346 2024.03.19 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 9712337 2024.03.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 9712325 2024.03.19 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9712335 2024.03.19 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9712340 2024.03.19 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9712333 2024.03.19 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9712321 2024.03.19 PL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 9712334 2024.03.19 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9712336 2024.03.19 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 9712342 2024.03.19 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9712338 2024.03.19 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9712331 2024.03.19 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 9712345 2024.03.19 PL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 9705525 2024.03.13 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9705526 2024.03.13 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9705527 2024.03.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 9670327 2024.03.11 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9670326 2024.03.11 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9670325 2024.03.11 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9660359 2024.03.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9660360 2024.03.10 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9660358 2024.03.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9651935 2024.03.08 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9651936 2024.03.08 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 9651932 2024.03.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9651933 2024.03.08 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9651934 2024.03.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9651929 2024.03.08 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9651931 2024.03.08 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9651930 2024.03.08 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9651927 2024.03.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9651928 2024.03.08 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9651926 2024.03.08 PL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9651925 2024.03.08 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9651924 2024.03.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9644284 2024.03.08 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 9644281 2024.03.08 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9644280 2024.03.08 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9644279 2024.03.08 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9644278 2024.03.08 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9644282 2024.03.08 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9644286 2024.03.07 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9644287 2024.03.07 PL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9644285 2024.03.07 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9630482 2024.03.04 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9630453 2024.03.04 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9630452 2024.03.04 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9614567 2024.03.02 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9614422 2024.03.02 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 9614406 2024.03.02 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9585720 2024.02.25 MZ
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 9585719 2024.02.25 MB
rzadki alka, Alca torda 6 9585718 2024.02.25 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9548120 2024.02.16 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9548115 2024.02.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9548118 2024.02.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9548114 2024.02.16 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9546181 2024.02.16 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 9546180 2024.02.16 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9538531 2024.02.14 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9538530 2024.02.14 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9536769 2024.02.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9536630 2024.02.13 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 9536627 2024.02.13 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9536629 2024.02.13 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9536479 2024.02.13 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9536478 2024.02.10 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9536480 2024.02.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9536476 2024.02.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9536472 2024.02.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9536477 2024.02.10 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9536470 2024.02.10 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9536474 2024.02.10 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 9536473 2024.02.10 PL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9536471 2024.02.10 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9536469 2024.02.10 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9536475 2024.02.10 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9523196 2024.02.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9523195 2024.02.09 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9521367 2024.02.09 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9521368 2024.02.09 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 14 9521366 2024.02.09 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 9521365 2024.02.09 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 9521364 2024.02.09 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9521369 2024.02.09 PL
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 9521202 2024.02.09 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9521203 2024.02.09 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9521204 2024.02.09 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9512736 2024.02.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9512737 2024.02.06 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9503882 2024.02.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9503885 2024.02.03 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 9503881 2024.02.03 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9503883 2024.02.03 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9503884 2024.01.30 PL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9492384 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9492385 2024.01.30 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 9492382 2024.01.30 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9492383 2024.01.30 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9492381 2024.01.30 PL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9492278 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9492280 2024.01.30 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 170 9492273 2024.01.30 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9492276 2024.01.30 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 9492279 2024.01.30 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9492277 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9492275 2024.01.30 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9492271 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 500 9492274 2024.01.30 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 9492272 2024.01.30 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9491920 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9491922 2024.01.30 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9491921 2024.01.30 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 250 9487174 2024.01.29 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9487176 2024.01.27 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9487175 2024.01.27 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9487173 2024.01.27 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9487171 2024.01.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9475971 2024.01.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9475968 2024.01.27 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9487170 2024.01.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 9487172 2024.01.27 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9475970 2024.01.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9475972 2024.01.26 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9475969 2024.01.08 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9475967 2024.01.08 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9475966 2024.01.08 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9340097 2024.01.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9339525 2024.01.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9339522 2024.01.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 9339524 2024.01.06 PL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 9339523 2024.01.06 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9335479 2024.01.06 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9335478 2024.01.06 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9329733 2024.01.05 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9329731 2024.01.05 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9329732 2024.01.05 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 9329727 2024.01.05 PL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9329726 2024.01.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9329730 2024.01.05 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 9329729 2024.01.05 PL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9329728 2024.01.05 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9329725 2024.01.05 PL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9329724 2024.01.05 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9329247 2024.01.05 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9329248 2024.01.05 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9329246 2024.01.05 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9329244 2024.01.05 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9329245 2024.01.05 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9327392 2024.01.04 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9327354 2024.01.04 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9327266 2024.01.04 PL
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9327020 2024.01.04 PL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9324956 2024.01.03 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9324955 2024.01.03 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9324954 2024.01.03 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9324770 2024.01.03 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9324691 2024.01.03 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9324690 2024.01.03 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9324689 2024.01.03 PL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9324688 2024.01.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9324623 2024.01.03 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 9315897 2024.01.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9315524 2024.01.01 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9315495 2024.01.01 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9315494 2024.01.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9315496 2024.01.01 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9315493 2024.01.01 PL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9315492 2024.01.01 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9315497 2024.01.01 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9314616 2024.01.01 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9314615 2024.01.01 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9313966 2024.01.01 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9313788 2024.01.01 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9313731 2024.01.01 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9313732 2024.01.01 PL
pospolity bogatka, Parus major 1 9313730 2024.01.01 PL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...