DRUŻYNA

Drużyna: Mazur. Obserwator: Łukasz Konopka

Liczba gatunków: 217

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 127 2280 67 67 1 6 24 36
2 61 383 91 44 0 12 22 10
3 187 1275 136 100 1 24 37 38
4 177 1096 189 94 0 26 54 14
5 118 216 214 74 0 29 43 2
6 21 49 217 18 0 12 6 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10326305 2024.06.12 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10310489 2024.06.08 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10310488 2024.06.08 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 10310490 2024.06.08 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10310491 2024.06.08 MZ
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10270760 2024.06.02 WM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10270758 2024.06.02 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10270759 2024.06.02 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10264063 2024.06.01 WM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10269123 2024.06.01 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10264065 2024.06.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10264066 2024.06.01 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10269122 2024.06.01 WM
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10264067 2024.06.01 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10266751 2024.06.01 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 8 10266748 2024.06.01 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10264064 2024.06.01 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10264069 2024.06.01 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10264068 2024.06.01 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10266750 2024.06.01 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10266749 2024.06.01 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10260481 2024.05.31 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10260488 2024.05.31 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10260491 2024.05.31 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10260483 2024.05.31 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10260494 2024.05.31 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 10260490 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10260487 2024.05.31 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10260486 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10260492 2024.05.31 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10260493 2024.05.31 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10260482 2024.05.31 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10260484 2024.05.31 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10260485 2024.05.31 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10260489 2024.05.31 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10253074 2024.05.30 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10253077 2024.05.30 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10253072 2024.05.30 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10253066 2024.05.30 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10253073 2024.05.30 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10253079 2024.05.30 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10253069 2024.05.30 WM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10253075 2024.05.30 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10253070 2024.05.30 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10253078 2024.05.30 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10253064 2024.05.30 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10253076 2024.05.30 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10253068 2024.05.30 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10253071 2024.05.30 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10253065 2024.05.30 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10253067 2024.05.30 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10253063 2024.05.30 PL
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10217728 2024.05.25 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10217727 2024.05.25 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10217726 2024.05.25 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10217725 2024.05.25 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 10217724 2024.05.25 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 10217722 2024.05.25 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10217723 2024.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10188995 2024.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10188993 2024.05.20 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10188994 2024.05.20 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10188996 2024.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10177177 2024.05.19 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10177134 2024.05.19 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10177138 2024.05.19 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10177132 2024.05.19 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10177133 2024.05.19 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10177139 2024.05.19 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10172900 2024.05.18 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10172903 2024.05.18 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10172902 2024.05.18 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10172901 2024.05.18 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10172904 2024.05.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10139190 2024.05.14 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10139187 2024.05.14 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 10139186 2024.05.14 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10139185 2024.05.14 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10139188 2024.05.14 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10139189 2024.05.14 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10142413 2024.05.14 MZ
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10122433 2024.05.12 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10122431 2024.05.12 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10122430 2024.05.12 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 10122429 2024.05.12 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10125891 2024.05.12 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10122435 2024.05.12 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10122428 2024.05.12 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10122434 2024.05.12 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 10122432 2024.05.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10109614 2024.05.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10109611 2024.05.11 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10109613 2024.05.11 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 10109610 2024.05.11 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10109616 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10109605 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10109612 2024.05.11 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10109608 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10109609 2024.05.11 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10109606 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10109607 2024.05.11 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10109604 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10086994 2024.05.08 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10086993 2024.05.08 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10086992 2024.05.08 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10065070 2024.05.05 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10065069 2024.05.05 WM
rzadki derkacz, Crex crex 1 10055258 2024.05.04 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10055257 2024.05.04 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10055256 2024.05.04 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10039017 2024.05.03 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 10037698 2024.05.03 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 10037696 2024.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10039016 2024.05.03 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10037699 2024.05.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10037697 2024.05.03 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10039015 2024.05.03 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 10026844 2024.05.02 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 10026854 2024.05.02 WM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10030388 2024.05.02 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10030389 2024.05.02 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10026847 2024.05.02 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10026846 2024.05.02 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10026852 2024.05.02 WM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10026855 2024.05.02 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 10026850 2024.05.02 WM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10026840 2024.05.02 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10026851 2024.05.02 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10026843 2024.05.02 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10026848 2024.05.02 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10026853 2024.05.02 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10026838 2024.05.02 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10026845 2024.05.02 WM
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10026839 2024.05.02 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10026849 2024.05.02 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10026842 2024.05.02 WM
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10026841 2024.05.02 WM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10020956 2024.05.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10020955 2024.05.01 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10010414 2024.04.30 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10010412 2024.04.30 MZ
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10010413 2024.04.30 MZ
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10010418 2024.04.30 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10010417 2024.04.30 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10010419 2024.04.30 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10010416 2024.04.30 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10010415 2024.04.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10004103 2024.04.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9988699 2024.04.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 9987011 2024.04.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9987002 2024.04.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9986997 2024.04.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9987010 2024.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9987012 2024.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9988701 2024.04.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 9987007 2024.04.28 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9988700 2024.04.28 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9987004 2024.04.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 9986993 2024.04.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9987013 2024.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9988703 2024.04.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9986995 2024.04.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9987008 2024.04.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9988702 2024.04.28 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 9986996 2024.04.28 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 9987003 2024.04.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9986999 2024.04.28 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9987009 2024.04.28 MZ
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 9988698 2024.04.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9986998 2024.04.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9987005 2024.04.28 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9986994 2024.04.28 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9987016 2024.04.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9987015 2024.04.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9987000 2024.04.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9987014 2024.04.28 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9987001 2024.04.28 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 9987006 2024.04.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9971200 2024.04.26 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 9971204 2024.04.26 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9971201 2024.04.26 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9971199 2024.04.26 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9971203 2024.04.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9971202 2024.04.26 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9953257 2024.04.23 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9953251 2024.04.23 WM
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9956924 2024.04.23 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9953249 2024.04.23 WM
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9953254 2024.04.23 WM
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 9953252 2024.04.23 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9953250 2024.04.23 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9953256 2024.04.23 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9953258 2024.04.23 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9953255 2024.04.23 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9953253 2024.04.23 WM
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9956922 2024.04.23 PL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 9956923 2024.04.23 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9948499 2024.04.22 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 9941711 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9941712 2024.04.21 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9936360 2024.04.20 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9936356 2024.04.20 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9936359 2024.04.20 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9933119 2024.04.20 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9936372 2024.04.20 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 9933121 2024.04.20 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9933301 2024.04.20 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 9933426 2024.04.20 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 9933425 2024.04.20 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9927630 2024.04.19 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9927629 2024.04.19 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9927632 2024.04.19 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9927628 2024.04.19 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9927631 2024.04.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9927633 2024.04.19 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9927635 2024.04.19 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9927627 2024.04.19 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9927637 2024.04.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9927634 2024.04.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9922199 2024.04.17 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 9922195 2024.04.17 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9922197 2024.04.17 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9922194 2024.04.17 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9922198 2024.04.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 9922196 2024.04.17 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9900694 2024.04.14 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9896659 2024.04.13 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9892130 2024.04.13 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9892124 2024.04.13 PL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9892125 2024.04.13 PL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 9892128 2024.04.13 PL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9892129 2024.04.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9892131 2024.04.13 PL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 9890632 2024.04.13 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9890594 2024.04.13 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 9890633 2024.04.13 PL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 9890591 2024.04.13 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9890895 2024.04.13 PL
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 9891267 2024.04.13 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9894758 2024.04.13 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9891268 2024.04.13 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 9890897 2024.04.13 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9894755 2024.04.13 PL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9894757 2024.04.13 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 9893613 2024.04.13 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9890896 2024.04.13 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9891767 2024.04.13 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9894756 2024.04.13 PL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9894754 2024.04.13 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9890412 2024.04.12 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9890418 2024.04.12 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 9890419 2024.04.12 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 9890408 2024.04.12 PL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 9890407 2024.04.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9890420 2024.04.12 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9890417 2024.04.12 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9890415 2024.04.12 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 9890413 2024.04.12 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9890416 2024.04.12 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9890410 2024.04.12 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 9890411 2024.04.12 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9890409 2024.04.12 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9890414 2024.04.12 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9862573 2024.04.08 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9845999 2024.04.07 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9845998 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9845993 2024.04.07 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9846000 2024.04.07 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9844783 2024.04.07 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9845994 2024.04.07 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9846002 2024.04.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9844782 2024.04.07 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9846001 2024.04.07 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9844784 2024.04.07 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9844781 2024.04.07 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9845995 2024.04.07 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9845996 2024.04.07 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9845992 2024.04.07 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 9845997 2024.04.07 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9840797 2024.04.06 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9841203 2024.04.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9840794 2024.04.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9841211 2024.04.06 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9839324 2024.04.06 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9841201 2024.04.06 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9839323 2024.04.06 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9841206 2024.04.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9840793 2024.04.06 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9839326 2024.04.06 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9840791 2024.04.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9839328 2024.04.06 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9840795 2024.04.06 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9841209 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9841207 2024.04.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9839332 2024.04.06 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9839329 2024.04.06 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 9841202 2024.04.06 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9840796 2024.04.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9841212 2024.04.06 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 9839325 2024.04.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9840792 2024.04.06 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9841204 2024.04.06 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9841208 2024.04.06 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9840790 2024.04.06 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9841210 2024.04.06 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9841213 2024.04.06 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9841205 2024.04.06 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9818549 2024.04.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9818551 2024.04.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9818548 2024.04.03 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9818550 2024.04.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9818546 2024.04.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9818547 2024.04.03 MZ
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9813442 2024.04.02 MZ
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 4 9797774 2024.04.01 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9805967 2024.04.01 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9791674 2024.03.31 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9788110 2024.03.31 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9788109 2024.03.31 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9778460 2024.03.30 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9778459 2024.03.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9778330 2024.03.30 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9778325 2024.03.30 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9778328 2024.03.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9778327 2024.03.30 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9778329 2024.03.30 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9778336 2024.03.30 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 600 9778868 2024.03.30 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9778338 2024.03.30 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9778867 2024.03.30 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9778337 2024.03.30 WM
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 9778332 2024.03.30 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9778335 2024.03.30 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9785900 2024.03.30 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9784729 2024.03.30 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9784722 2024.03.30 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9784726 2024.03.30 WM
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9778869 2024.03.30 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9784724 2024.03.30 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9784728 2024.03.30 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9778334 2024.03.30 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9778464 2024.03.30 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9784727 2024.03.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9784725 2024.03.30 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9784723 2024.03.30 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9784721 2024.03.30 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9778333 2024.03.30 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9771530 2024.03.29 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9772281 2024.03.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9771529 2024.03.29 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9771526 2024.03.29 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9771524 2024.03.29 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9771527 2024.03.29 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9771522 2024.03.29 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9771520 2024.03.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9771521 2024.03.29 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9771532 2024.03.29 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9771525 2024.03.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9778331 2024.03.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9771528 2024.03.29 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9771531 2024.03.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9771523 2024.03.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9771519 2024.03.29 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9766646 2024.03.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9766647 2024.03.28 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9766648 2024.03.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9760979 2024.03.27 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9760978 2024.03.27 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9760973 2024.03.27 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9760972 2024.03.27 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9760976 2024.03.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 9760974 2024.03.27 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9751512 2024.03.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9738980 2024.03.24 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9738982 2024.03.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9738983 2024.03.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9738976 2024.03.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9738979 2024.03.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9738985 2024.03.24 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 9738975 2024.03.24 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9738984 2024.03.24 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 9738977 2024.03.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9738978 2024.03.24 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 130 9738974 2024.03.24 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9738981 2024.03.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9734511 2024.03.23 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9734503 2024.03.23 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9734512 2024.03.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9734498 2024.03.23 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9734496 2024.03.23 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9734517 2024.03.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9734505 2024.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9734510 2024.03.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9734515 2024.03.23 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9734509 2024.03.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9734516 2024.03.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9734513 2024.03.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9734506 2024.03.23 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9734502 2024.03.23 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9734508 2024.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9734507 2024.03.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9734504 2024.03.23 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9734514 2024.03.23 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9696416 2024.03.17 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9696415 2024.03.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9696425 2024.03.17 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9696411 2024.03.17 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9696408 2024.03.17 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9696410 2024.03.17 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9696417 2024.03.17 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9696412 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9696413 2024.03.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9696424 2024.03.17 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 9696414 2024.03.17 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9696426 2024.03.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9696409 2024.03.17 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9696421 2024.03.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9696427 2024.03.17 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9696418 2024.03.17 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9696419 2024.03.17 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9696497 2024.03.17 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9696423 2024.03.17 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9696420 2024.03.17 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9683588 2024.03.14 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9663780 2024.03.10 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9655085 2024.03.10 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9654528 2024.03.10 WM
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 9655083 2024.03.10 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9655086 2024.03.10 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 9654529 2024.03.10 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9649078 2024.03.09 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9649091 2024.03.09 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9649096 2024.03.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9649081 2024.03.09 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9649092 2024.03.09 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9649080 2024.03.09 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9649088 2024.03.09 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9649082 2024.03.09 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9649094 2024.03.09 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9649079 2024.03.09 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9649098 2024.03.09 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9649089 2024.03.09 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9649093 2024.03.09 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9649085 2024.03.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9649090 2024.03.09 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 9649097 2024.03.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9649076 2024.03.09 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9649075 2024.03.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9649087 2024.03.09 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9649077 2024.03.09 MZ
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9648747 2024.03.09 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9649083 2024.03.09 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 9649084 2024.03.09 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9649086 2024.03.09 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9649095 2024.03.09 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9620228 2024.03.03 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9620226 2024.03.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9620213 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9620223 2024.03.03 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9620218 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 9620210 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9620214 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9621908 2024.03.03 ŁD
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 9620209 2024.03.03 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9620219 2024.03.03 ŁD
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 9621907 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 1 9621910 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9620207 2024.03.03 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9620227 2024.03.03 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9620208 2024.03.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 9620220 2024.03.03 ŁD
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9620221 2024.03.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 9620224 2024.03.03 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9620217 2024.03.03 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9620206 2024.03.03 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9620216 2024.03.03 ŁD
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9621911 2024.03.03 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9620211 2024.03.03 ŁD
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 14 9621909 2024.03.03 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9620225 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9620222 2024.03.03 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9620215 2024.03.03 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9620212 2024.03.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9616829 2024.03.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9616818 2024.03.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9616826 2024.03.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9616813 2024.03.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9616833 2024.03.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9616819 2024.03.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9616823 2024.03.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9616821 2024.03.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9616828 2024.03.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9616817 2024.03.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9616827 2024.03.02 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9616816 2024.03.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9616830 2024.03.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9616825 2024.03.02 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9616835 2024.03.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9616824 2024.03.02 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9616822 2024.03.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9616820 2024.03.02 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 35 9616832 2024.03.02 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9616815 2024.03.02 MZ
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9596318 2024.02.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9584670 2024.02.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9584671 2024.02.25 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9584665 2024.02.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9584672 2024.02.25 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9584695 2024.02.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9584673 2024.02.25 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9584668 2024.02.25 MZ
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9584674 2024.02.25 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9584677 2024.02.25 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9585768 2024.02.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9584666 2024.02.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9584675 2024.02.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9584669 2024.02.25 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9584676 2024.02.25 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9584667 2024.02.25 MZ
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9584664 2024.02.25 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9561130 2024.02.18 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9561129 2024.02.18 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9561127 2024.02.18 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9561128 2024.02.18 MP
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 9548907 2024.02.16 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9548908 2024.02.16 MP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9544970 2024.02.15 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9544968 2024.02.15 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9544969 2024.02.15 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9529801 2024.02.11 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9529799 2024.02.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9529800 2024.02.11 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9529796 2024.02.11 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9529795 2024.02.11 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9529797 2024.02.11 MZ
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9529798 2024.02.11 MZ
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9527252 2024.02.10 ŁD
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9527263 2024.02.10 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 9527251 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9527253 2024.02.10 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9527254 2024.02.10 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 9507552 2024.02.04 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9507547 2024.02.04 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 9507548 2024.02.04 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9507554 2024.02.04 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9507557 2024.02.04 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9507545 2024.02.04 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9507558 2024.02.04 ŁD
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9507553 2024.02.04 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9507551 2024.02.04 ŁD
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9507555 2024.02.04 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9507546 2024.02.04 ŁD
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 9507556 2024.02.04 ŁD
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 9507550 2024.02.04 ŁD
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9507559 2024.02.04 ŁD
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 9507544 2024.02.04 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9502359 2024.02.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9502363 2024.02.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9502360 2024.02.03 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9502355 2024.02.03 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9502356 2024.02.03 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9502362 2024.02.03 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9502358 2024.02.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9502357 2024.02.03 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9495491 2024.01.31 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9492968 2024.01.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9492966 2024.01.30 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9492967 2024.01.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9492969 2024.01.30 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 150 9483007 2024.01.28 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9483012 2024.01.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9483017 2024.01.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9483004 2024.01.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9483010 2024.01.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9483008 2024.01.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9483118 2024.01.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9483006 2024.01.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9483575 2024.01.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9483003 2024.01.28 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9483009 2024.01.28 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9483013 2024.01.28 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 70 9483011 2024.01.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9483014 2024.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9483015 2024.01.28 MZ
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9483005 2024.01.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 9483574 2024.01.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9476506 2024.01.27 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 9476505 2024.01.27 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9476501 2024.01.27 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9476502 2024.01.27 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 400 9476503 2024.01.27 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 40 9476507 2024.01.27 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9476504 2024.01.27 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9476499 2024.01.27 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 400 9476498 2024.01.27 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9472807 2024.01.26 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 9472805 2024.01.26 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 9472806 2024.01.26 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9472830 2024.01.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9472819 2024.01.26 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9472826 2024.01.26 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9472825 2024.01.26 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9472823 2024.01.26 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9473199 2024.01.26 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 9472829 2024.01.26 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9472821 2024.01.26 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 9472820 2024.01.26 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9472828 2024.01.26 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9472822 2024.01.26 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9472831 2024.01.26 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9473200 2024.01.26 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9472827 2024.01.26 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 400 9472801 2024.01.26 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 9472824 2024.01.26 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9472800 2024.01.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9474112 2024.01.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9472802 2024.01.26 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9470314 2024.01.25 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9470308 2024.01.25 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 9470312 2024.01.25 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9470310 2024.01.25 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9470311 2024.01.25 WM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9470306 2024.01.25 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9470313 2024.01.25 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9470315 2024.01.25 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9470309 2024.01.25 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9466385 2024.01.23 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9466387 2024.01.23 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9466388 2024.01.23 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9466390 2024.01.23 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9466389 2024.01.23 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9466386 2024.01.23 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9347907 2024.01.08 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9347905 2024.01.08 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9347912 2024.01.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 130 9347904 2024.01.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9347910 2024.01.08 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9347902 2024.01.08 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9347901 2024.01.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 8 9347909 2024.01.08 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9347906 2024.01.08 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9348077 2024.01.08 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9347900 2024.01.08 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9348076 2024.01.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9347911 2024.01.08 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9347908 2024.01.08 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 9347903 2024.01.08 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9334028 2024.01.06 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9334029 2024.01.06 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9325708 2024.01.03 MZ
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9325700 2024.01.03 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9325697 2024.01.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9325703 2024.01.03 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9325701 2024.01.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9325692 2024.01.03 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9325688 2024.01.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9325707 2024.01.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9325691 2024.01.03 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9325690 2024.01.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9325689 2024.01.03 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9325706 2024.01.03 MZ
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9325686 2024.01.03 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9325694 2024.01.03 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 9325687 2024.01.03 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9325695 2024.01.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9325699 2024.01.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9325702 2024.01.03 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9325685 2024.01.03 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9325704 2024.01.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9325684 2024.01.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 9325698 2024.01.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9325705 2024.01.03 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 9325696 2024.01.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9325693 2024.01.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9323088 2024.01.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9323091 2024.01.02 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9323093 2024.01.02 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9323116 2024.01.02 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9323084 2024.01.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9323096 2024.01.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9323094 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9323086 2024.01.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9323087 2024.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9323089 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9323085 2024.01.02 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9323083 2024.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9323095 2024.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9323090 2024.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9323092 2024.01.02 MZ
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 9315663 2024.01.01 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9315662 2024.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...