DRUŻYNA

Drużyna: To the Moon. Obserwator: Paweł Kamiński

Liczba gatunków: 59

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 8 9 8 8 0 1 0 7
3 29 52 37 29 0 0 4 25
4 12 16 49 12 0 0 3 9
5 13 13 58 13 0 1 6 6
6 1 2 59 1 0 0 0 1
1 0 0 59 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10293855 2024.06.06 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10237122 2024.05.27 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10216860 2024.05.25 KP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10216859 2024.05.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10216858 2024.05.25 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10216857 2024.05.25 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10169954 2024.05.18 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10169953 2024.05.18 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10169952 2024.05.18 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10169950 2024.05.18 KP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10169951 2024.05.18 KP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10169949 2024.05.18 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169948 2024.05.18 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10157532 2024.05.16 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9986780 2024.04.28 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9982342 2024.04.27 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9982345 2024.04.27 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9982343 2024.04.27 KP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9982344 2024.04.27 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9964270 2024.04.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 9908530 2024.04.14 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9908529 2024.04.14 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9851576 2024.04.07 KP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9851577 2024.04.07 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9802810 2024.04.01 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9802809 2024.04.01 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9793327 2024.03.31 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9793326 2024.03.31 KP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793325 2024.03.31 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793324 2024.03.31 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793323 2024.03.31 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9793322 2024.03.31 KP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9794125 2024.03.31 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9785137 2024.03.30 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9785136 2024.03.30 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9785135 2024.03.30 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9785134 2024.03.30 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9760413 2024.03.27 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9742542 2024.03.24 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9742544 2024.03.24 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9742545 2024.03.24 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9742543 2024.03.24 KP
pospolity bogatka, Parus major 2 9702093 2024.03.14 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9664687 2024.03.11 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9664688 2024.03.11 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9659389 2024.03.10 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9659388 2024.03.10 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9659391 2024.03.10 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9659390 2024.03.10 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9659387 2024.03.10 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9659392 2024.03.10 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9651923 2024.03.09 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9651922 2024.03.09 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9654056 2024.03.09 KP
pospolity kos, Turdus merula 2 9630164 2024.03.04 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9588951 2024.02.25 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9564009 2024.02.19 KP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9562783 2024.02.18 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9547795 2024.02.16 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9546643 2024.02.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9546642 2024.02.16 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9537096 2024.02.13 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 9530831 2024.02.11 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...