DRUŻYNA

Drużyna: Puszcza Borecka AS. Obserwator: Andrzej Sulej

Liczba gatunków: 157

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 121 4271 59 59 0 6 25 28
2 43 1611 70 26 0 3 11 12
3 85 6558 99 53 0 7 22 24
4 79 1725 133 58 0 14 32 12
5 45 158 152 35 0 10 23 2
6 15 15 157 13 0 2 11 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10325404 2024.06.12 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10316018 2024.06.10 WM
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10316017 2024.06.10 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10315704 2024.06.09 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10315705 2024.06.09 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10308849 2024.06.08 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10308827 2024.06.08 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10308832 2024.06.08 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10294412 2024.06.06 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10294411 2024.06.06 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10294385 2024.06.06 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10276797 2024.06.02 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10276799 2024.06.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10276801 2024.06.02 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10276806 2024.06.02 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10245183 2024.05.29 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10245176 2024.05.29 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10227162 2024.05.26 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10245175 2024.05.26 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10209413 2024.05.24 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10201723 2024.05.22 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10201722 2024.05.22 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 11 10196900 2024.05.21 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10195112 2024.05.21 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10196902 2024.05.21 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10195113 2024.05.21 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10196901 2024.05.21 WM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10195111 2024.05.21 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10187682 2024.05.20 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10187681 2024.05.20 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 10187683 2024.05.20 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10165165 2024.05.18 WM
rzadki uszatka, Asio otus 1 10163532 2024.05.17 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10155194 2024.05.16 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10149680 2024.05.15 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10149679 2024.05.15 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 10149681 2024.05.15 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10149594 2024.05.15 WM
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10149593 2024.05.15 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10149595 2024.05.15 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10143786 2024.05.14 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10126152 2024.05.12 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 10145411 2024.05.12 WM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10109914 2024.05.11 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 10109903 2024.05.08 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10109888 2024.05.08 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 10071344 2024.05.05 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10062277 2024.05.05 WM
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10071281 2024.05.05 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10050064 2024.05.04 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10050066 2024.05.04 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10037585 2024.05.03 WM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10032877 2024.05.02 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10020861 2024.05.01 WM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10020897 2024.05.01 WM
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10020866 2024.05.01 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10020913 2024.05.01 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10020903 2024.05.01 WM
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 10020868 2024.05.01 WM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 10020869 2024.05.01 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10008654 2024.04.30 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10008637 2024.04.30 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10008671 2024.04.30 WM
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10008633 2024.04.30 WM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10008656 2024.04.30 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10004999 2024.04.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 55 10000693 2024.04.29 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10004997 2024.04.29 WM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10004995 2024.04.29 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 10000692 2024.04.29 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9995489 2024.04.28 WM
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9995512 2024.04.28 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9995479 2024.04.28 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9995492 2024.04.28 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9975688 2024.04.27 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9975689 2024.04.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9975687 2024.04.27 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9971624 2024.04.26 WM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9971629 2024.04.26 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 9953626 2024.04.23 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9951446 2024.04.22 PL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 9951460 2024.04.22 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 9951459 2024.04.22 PL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 9951461 2024.04.22 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9951553 2024.04.21 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 9935028 2024.04.20 WM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 9935024 2024.04.20 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9935030 2024.04.20 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9935031 2024.04.20 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9935032 2024.04.20 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9935027 2024.04.20 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9928086 2024.04.19 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 29 9920398 2024.04.17 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9922122 2024.04.17 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9922115 2024.04.17 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9922117 2024.04.17 WM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 9922114 2024.04.17 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9906382 2024.04.14 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9906478 2024.04.14 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9906463 2024.04.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9906385 2024.04.14 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9906422 2024.04.14 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9906415 2024.04.14 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9906420 2024.04.14 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9906380 2024.04.14 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9906416 2024.04.14 WM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9906381 2024.04.14 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9916128 2024.04.14 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9890562 2024.04.12 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9889658 2024.04.12 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9889659 2024.04.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9883190 2024.04.11 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9880901 2024.04.11 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 9883188 2024.04.11 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9883568 2024.04.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9883218 2024.04.11 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9883220 2024.04.11 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9875128 2024.04.10 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9875126 2024.04.10 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9876216 2024.04.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9870072 2024.04.09 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9870074 2024.04.09 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9870073 2024.04.09 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9856253 2024.04.07 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9856275 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9856369 2024.04.07 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9856365 2024.04.07 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9856293 2024.04.07 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 9834837 2024.04.06 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 9834840 2024.04.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 9834839 2024.04.06 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 100 9834841 2024.04.06 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9834881 2024.04.06 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9845814 2024.04.06 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9837924 2024.04.06 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9828586 2024.04.05 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9828587 2024.04.05 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9802576 2024.04.01 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9802575 2024.04.01 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9779997 2024.03.30 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9780043 2024.03.30 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9771113 2024.03.29 WM
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9771114 2024.03.29 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9780046 2024.03.29 WM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9767180 2024.03.28 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9767179 2024.03.28 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9765259 2024.03.27 WM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9765256 2024.03.27 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9765258 2024.03.27 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9765260 2024.03.27 WM
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 9765261 2024.03.27 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9752941 2024.03.25 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9752943 2024.03.25 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9752938 2024.03.25 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9752940 2024.03.25 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9742726 2024.03.24 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 44 9744514 2024.03.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9742720 2024.03.24 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9742718 2024.03.24 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9742723 2024.03.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9746746 2024.03.24 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9742719 2024.03.24 WM
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9737701 2024.03.23 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9737702 2024.03.23 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9727443 2024.03.22 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9727447 2024.03.22 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9727449 2024.03.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 9727446 2024.03.22 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9727450 2024.03.22 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 460 9727445 2024.03.22 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 9727444 2024.03.22 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 234 9728943 2024.03.22 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9727448 2024.03.22 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9723117 2024.03.21 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9723116 2024.03.21 WM
pospolity łyska, Fulica atra 50 9723088 2024.03.20 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9723090 2024.03.20 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9723086 2024.03.20 WM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9723080 2024.03.20 WM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9723081 2024.03.20 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9723084 2024.03.20 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9706464 2024.03.18 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 9705815 2024.03.18 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 600 9703294 2024.03.17 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 9703292 2024.03.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 9704077 2024.03.17 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 9703407 2024.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9704880 2024.03.17 WM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9703326 2024.03.17 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1150 9703286 2024.03.17 WM
pospolity łyska, Fulica atra 20 9703408 2024.03.17 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 9703299 2024.03.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 9703296 2024.03.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 9703301 2024.03.17 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9703328 2024.03.17 WM
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 9704076 2024.03.17 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 9703290 2024.03.17 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9692171 2024.03.16 WM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 9692170 2024.03.16 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9682115 2024.03.15 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9682121 2024.03.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 75 9682099 2024.03.15 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9682116 2024.03.15 WM
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 9682102 2024.03.15 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9677786 2024.03.14 WM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9676893 2024.03.14 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9677784 2024.03.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9677825 2024.03.14 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 9677787 2024.03.14 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9677793 2024.03.14 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9673528 2024.03.13 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9673523 2024.03.13 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9660818 2024.03.10 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9660976 2024.03.10 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9661216 2024.03.10 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9646781 2024.03.08 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 24 9646778 2024.03.08 WM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9640198 2024.03.07 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9639557 2024.03.06 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 150 9642045 2024.03.06 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 9633239 2024.03.04 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 85 9632430 2024.03.04 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9625131 2024.03.03 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 9625129 2024.03.03 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9601106 2024.02.27 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9601112 2024.02.27 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9584422 2024.02.25 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9584421 2024.02.25 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 9584418 2024.02.25 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9584394 2024.02.25 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9585630 2024.02.25 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9583277 2024.02.24 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 72 9571426 2024.02.22 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 9583279 2024.02.21 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 39 9568220 2024.02.20 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9565217 2024.02.20 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 21 9563833 2024.02.19 WM
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9563834 2024.02.19 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9554840 2024.02.18 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9554841 2024.02.18 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9554485 2024.02.18 WM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9554571 2024.02.17 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 9552666 2024.02.17 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9554570 2024.02.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 57 9536203 2024.02.13 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 85 9533604 2024.02.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 371 9522878 2024.02.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 9515847 2024.02.07 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9515848 2024.02.07 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 19 9510884 2024.02.05 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9510885 2024.02.05 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9510914 2024.02.05 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9510915 2024.02.05 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 9502161 2024.02.03 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 500 9501905 2024.02.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9501244 2024.02.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9501243 2024.02.02 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9501248 2024.02.02 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9501245 2024.02.02 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9501246 2024.02.02 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9501249 2024.02.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9497898 2024.02.01 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9497897 2024.02.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9497894 2024.02.01 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9497896 2024.02.01 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9497895 2024.02.01 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9498060 2024.02.01 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 110 9494430 2024.01.31 WM
pospolity kruk, Corvus corax 55 9490856 2024.01.30 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 9490857 2024.01.30 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 31 9492380 2024.01.30 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9487277 2024.01.29 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 17 9487254 2024.01.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9487283 2024.01.29 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9487273 2024.01.29 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9490858 2024.01.29 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9482049 2024.01.28 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 220 9469509 2024.01.25 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9468834 2024.01.24 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9468835 2024.01.24 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9468837 2024.01.23 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9468836 2024.01.23 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9468838 2024.01.23 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9468840 2024.01.20 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9448351 2024.01.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9468839 2024.01.18 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9442222 2024.01.17 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9442228 2024.01.17 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9442221 2024.01.17 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9442180 2024.01.17 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 9442179 2024.01.17 WM
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9442175 2024.01.17 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9442229 2024.01.17 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 9442177 2024.01.17 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 9442226 2024.01.17 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9442186 2024.01.17 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9442237 2024.01.17 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9442192 2024.01.17 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9442188 2024.01.17 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9442223 2024.01.17 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9442225 2024.01.17 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9442231 2024.01.17 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 9442232 2024.01.17 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9442174 2024.01.17 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9442235 2024.01.17 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9442236 2024.01.17 WM
pospolity kos, Turdus merula 4 9442183 2024.01.17 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9442240 2024.01.17 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9442224 2024.01.17 WM
pospolity bogatka, Parus major 25 9442234 2024.01.17 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9442233 2024.01.17 WM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9379548 2024.01.15 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9379559 2024.01.15 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 9379556 2024.01.15 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9379551 2024.01.15 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9379558 2024.01.15 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9377770 2024.01.15 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9377768 2024.01.15 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 895 9379541 2024.01.15 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9379552 2024.01.15 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9377769 2024.01.15 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9379554 2024.01.15 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9372212 2024.01.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1937 9372307 2024.01.14 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9372213 2024.01.14 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9372235 2024.01.14 WM
pospolity łyska, Fulica atra 16 9372250 2024.01.14 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9372252 2024.01.14 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9372220 2024.01.14 WM
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9372234 2024.01.14 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 9372211 2024.01.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9372251 2024.01.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9372222 2024.01.14 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9362513 2024.01.12 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9362512 2024.01.12 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9355880 2024.01.11 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 19 9355877 2024.01.11 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9355879 2024.01.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9355921 2024.01.11 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9357400 2024.01.11 WM
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 9353233 2024.01.10 WM
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9352563 2024.01.10 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9352566 2024.01.10 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9349146 2024.01.09 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 9332527 2024.01.05 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9332525 2024.01.05 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9329486 2024.01.05 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9329813 2024.01.05 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9329488 2024.01.05 WM
pospolity bogatka, Parus major 6 9329490 2024.01.05 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9329489 2024.01.05 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9329483 2024.01.05 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9332524 2024.01.05 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9329491 2024.01.05 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9326708 2024.01.04 WM
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9328513 2024.01.04 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 23 9328510 2024.01.04 WM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9328511 2024.01.04 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9328512 2024.01.04 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9327497 2024.01.04 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9324631 2024.01.03 WM
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9324891 2024.01.03 WM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9321471 2024.01.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9321507 2024.01.02 WM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9321562 2024.01.02 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9321470 2024.01.02 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9321512 2024.01.02 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9321537 2024.01.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9321506 2024.01.02 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9321513 2024.01.02 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 9321508 2024.01.02 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9321511 2024.01.02 WM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9324157 2024.01.02 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9321527 2024.01.02 WM
pospolity bogatka, Parus major 20 9321531 2024.01.02 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 50 9321514 2024.01.02 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9324161 2024.01.02 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9321532 2024.01.02 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9321510 2024.01.02 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 21 9321530 2024.01.02 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9321533 2024.01.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 1 9324626 2024.01.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9324624 2024.01.02 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9321586 2024.01.02 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 9321469 2024.01.02 WM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 9324648 2024.01.01 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9324622 2024.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9324621 2024.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...