DRUŻYNA

Drużyna: Gołąb miejski. Obserwator: Barbara Polanin

Liczba gatunków: 280

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 353 8603 109 109 6 25 35 43
2 190 1931 141 94 3 30 27 34
3 400 4251 190 137 7 29 54 47
4 545 3589 239 160 5 40 69 46
5 790 2937 277 188 5 58 75 50
6 19 38 280 12 4 7 1 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10330302 2024.06.13 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 5 10330301 2024.06.08 PM
rzadki alka, Alca torda 1 10299124 2024.06.07 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10299125 2024.06.07 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 10297482 2024.06.07 PM
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 10297479 2024.06.07 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 10296070 2024.06.06 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 10296069 2024.06.06 MB
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10296068 2024.06.06 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10296067 2024.06.06 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10296065 2024.06.06 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 10296066 2024.06.06 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10292177 2024.06.05 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10282779 2024.06.04 MB
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 5 10282780 2024.06.04 MB
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10282778 2024.06.03 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10277351 2024.06.03 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10270891 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10270082 2024.06.02 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10270892 2024.05.31 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10270889 2024.05.31 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10270888 2024.05.31 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10270887 2024.05.31 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10270886 2024.05.31 PM
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10270885 2024.05.31 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10270890 2024.05.31 PM
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10270884 2024.05.31 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10270882 2024.05.31 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10270883 2024.05.31 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10270880 2024.05.31 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10270881 2024.05.31 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10270878 2024.05.31 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10270879 2024.05.31 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 200 10270877 2024.05.31 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 10270876 2024.05.31 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10270875 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10253274 2024.05.30 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10253275 2024.05.30 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10253264 2024.05.30 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10245120 2024.05.30 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10253284 2024.05.30 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10253276 2024.05.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10253281 2024.05.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10253283 2024.05.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10253279 2024.05.30 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10253280 2024.05.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10253277 2024.05.30 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10245121 2024.05.30 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10243736 2024.05.29 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 10243735 2024.05.29 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10243734 2024.05.29 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10241759 2024.05.29 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10241293 2024.05.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 10241292 2024.05.29 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241291 2024.05.29 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10241290 2024.05.29 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10241289 2024.05.29 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10241288 2024.05.29 PM
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10241286 2024.05.29 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10241285 2024.05.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10241287 2024.05.29 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10241284 2024.05.29 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10241283 2024.05.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10241281 2024.05.29 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10241282 2024.05.29 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10240932 2024.05.29 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10240930 2024.05.28 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10240931 2024.05.28 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10238140 2024.05.28 MB
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10235652 2024.05.28 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10235533 2024.05.28 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10235534 2024.05.28 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10235532 2024.05.28 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 10235530 2024.05.28 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10235528 2024.05.28 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10235526 2024.05.28 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10235531 2024.05.28 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10235529 2024.05.28 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10235535 2024.05.28 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10235527 2024.05.28 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10235549 2024.05.28 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10235551 2024.05.28 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 10235548 2024.05.28 MB
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 10235550 2024.05.28 MB
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 10235545 2024.05.28 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10235544 2024.05.28 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10235547 2024.05.28 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10235546 2024.05.28 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10235542 2024.05.28 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10235543 2024.05.28 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 26 10235541 2024.05.28 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10235540 2024.05.28 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 10235539 2024.05.28 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10235538 2024.05.28 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 10235537 2024.05.28 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 10235536 2024.05.28 MB
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10232556 2024.05.27 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10232557 2024.05.27 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10232555 2024.05.27 PM
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10232554 2024.05.27 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10232553 2024.05.27 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10232552 2024.05.27 PM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10231485 2024.05.27 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10231482 2024.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10231483 2024.05.27 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10231484 2024.05.27 WM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10231481 2024.05.27 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10231480 2024.05.27 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10231479 2024.05.27 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10230684 2024.05.27 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10230683 2024.05.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10230682 2024.05.27 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10230681 2024.05.27 WM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10230679 2024.05.27 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10230678 2024.05.27 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10230680 2024.05.27 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10230677 2024.05.27 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10230676 2024.05.27 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10230674 2024.05.27 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10230675 2024.05.27 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10230673 2024.05.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10230671 2024.05.27 WM
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10230670 2024.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10230669 2024.05.27 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10230672 2024.05.27 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10230668 2024.05.27 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10230667 2024.05.27 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10230666 2024.05.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10230665 2024.05.27 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10230664 2024.05.27 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10230662 2024.05.27 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10230663 2024.05.27 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10229529 2024.05.27 WM
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 2 10229528 2024.05.27 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 10227900 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227889 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10227887 2024.05.26 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10227886 2024.05.26 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10227885 2024.05.26 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10227883 2024.05.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10227882 2024.05.26 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10227884 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10227881 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227905 2024.05.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10227909 2024.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10227921 2024.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10227912 2024.05.26 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10227908 2024.05.26 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10227914 2024.05.26 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10227920 2024.05.26 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10227907 2024.05.26 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10227903 2024.05.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10227904 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227901 2024.05.26 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10227897 2024.05.26 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10227895 2024.05.26 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10227893 2024.05.26 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10227894 2024.05.26 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10227890 2024.05.26 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10227880 2024.05.26 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10227879 2024.05.26 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10227876 2024.05.26 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 10227873 2024.05.26 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10227874 2024.05.26 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10227866 2024.05.26 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10227867 2024.05.26 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10227868 2024.05.26 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10227863 2024.05.26 PL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10227877 2024.05.26 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10227859 2024.05.26 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227857 2024.05.26 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227856 2024.05.26 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10227852 2024.05.26 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10227853 2024.05.26 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10227849 2024.05.26 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10227919 2024.05.26 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10227917 2024.05.26 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10227911 2024.05.26 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 10227922 2024.05.26 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10227915 2024.05.26 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10227918 2024.05.26 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10227906 2024.05.26 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10227916 2024.05.26 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10227910 2024.05.26 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10227899 2024.05.26 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10227902 2024.05.26 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10227898 2024.05.26 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10227896 2024.05.26 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10227913 2024.05.26 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10227892 2024.05.26 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10227891 2024.05.26 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10227878 2024.05.26 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10227872 2024.05.26 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10227875 2024.05.26 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10227869 2024.05.25 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10227865 2024.05.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10227871 2024.05.25 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10227870 2024.05.25 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10227864 2024.05.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10227860 2024.05.25 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10227858 2024.05.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10227861 2024.05.25 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10227851 2024.05.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10227855 2024.05.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10227850 2024.05.25 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10227848 2024.05.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10227854 2024.05.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10227843 2024.05.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10227844 2024.05.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10227846 2024.05.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10227862 2024.05.25 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10227840 2024.05.25 LB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10227842 2024.05.25 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 10227845 2024.05.25 LB
pospolity żuraw, Grus grus 3 10227838 2024.05.25 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 10227839 2024.05.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10227836 2024.05.24 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10227835 2024.05.24 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10227841 2024.05.24 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10227834 2024.05.24 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10227833 2024.05.24 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10227832 2024.05.24 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10227830 2024.05.24 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10227831 2024.05.24 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10227829 2024.05.24 ŁD
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10227828 2024.05.24 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10227827 2024.05.24 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10227826 2024.05.24 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10227825 2024.05.24 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10227822 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10227823 2024.05.24 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10227824 2024.05.24 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227820 2024.05.24 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 10227821 2024.05.24 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10227818 2024.05.24 ŁD
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10227819 2024.05.24 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10227817 2024.05.24 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10227816 2024.05.24 ŁD
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10227837 2024.05.24 LB
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10195689 2024.05.21 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10195687 2024.05.21 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10195688 2024.05.21 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10192582 2024.05.21 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10188990 2024.05.20 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10188989 2024.05.20 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10188988 2024.05.20 ŚK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10188987 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10188623 2024.05.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10188572 2024.05.20 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10188571 2024.05.20 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10188579 2024.05.20 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10188570 2024.05.20 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 10188569 2024.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10188319 2024.05.20 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10188320 2024.05.20 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10188318 2024.05.20 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10188317 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10188314 2024.05.20 ŚK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10188316 2024.05.20 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10188313 2024.05.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 10188315 2024.05.20 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10188310 2024.05.20 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10188312 2024.05.20 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10188311 2024.05.20 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10188308 2024.05.20 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10188309 2024.05.20 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10188307 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 10188305 2024.05.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10188304 2024.05.20 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10188306 2024.05.20 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 10188303 2024.05.20 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 10188126 2024.05.20 ŚK
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 2 10188127 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10188058 2024.05.20 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10188051 2024.05.20 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 10188049 2024.05.20 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10188056 2024.05.20 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10188050 2024.05.20 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10188048 2024.05.20 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10188057 2024.05.20 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10188052 2024.05.20 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10188053 2024.05.20 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10188047 2024.05.20 ŚK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10188054 2024.05.20 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 10188046 2024.05.20 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10188055 2024.05.20 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10187515 2024.05.20 ŚL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10187512 2024.05.20 ŚL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10187516 2024.05.20 ŚL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10187521 2024.05.20 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187532 2024.05.20 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10187519 2024.05.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10187520 2024.05.20 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10187526 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10187533 2024.05.20 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10187530 2024.05.20 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10187522 2024.05.20 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10187523 2024.05.20 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10187525 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10187524 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10187358 2024.05.20 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10187357 2024.05.20 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10187355 2024.05.20 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10187354 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10187356 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10187390 2024.05.20 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10187389 2024.05.20 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10187388 2024.05.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10187385 2024.05.20 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10187387 2024.05.20 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10187386 2024.05.20 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10186551 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186571 2024.05.20 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10186558 2024.05.20 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10186557 2024.05.20 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 10186570 2024.05.20 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10186569 2024.05.20 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10186552 2024.05.20 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10186556 2024.05.20 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10186553 2024.05.20 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10186554 2024.05.20 MP
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10186555 2024.05.20 MP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10186565 2024.05.20 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10186563 2024.05.20 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10186564 2024.05.20 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10186561 2024.05.20 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10186562 2024.05.20 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10186560 2024.05.20 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10186559 2024.05.20 MP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10182036 2024.05.19 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10183374 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10183378 2024.05.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10183372 2024.05.19 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10183377 2024.05.19 ŚL
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 10183369 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10182218 2024.05.19 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10182219 2024.05.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10182217 2024.05.19 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10182128 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10182163 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10182213 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10182130 2024.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10182215 2024.05.19 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10182221 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10182223 2024.05.19 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10182035 2024.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10182126 2024.05.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10182087 2024.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10182125 2024.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10182127 2024.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10182081 2024.05.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10182090 2024.05.19 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10182124 2024.05.19 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10182094 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10182082 2024.05.19 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10182084 2024.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10182085 2024.05.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 10182083 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10182086 2024.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10182226 2024.05.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10182232 2024.05.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10182230 2024.05.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10182231 2024.05.19 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10182228 2024.05.19 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10172151 2024.05.18 MP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10172150 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10172143 2024.05.18 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10172149 2024.05.18 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10172295 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10172296 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10172294 2024.05.18 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10172290 2024.05.18 MP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 10172292 2024.05.18 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 10172291 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10172288 2024.05.18 MP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10172287 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10172300 2024.05.18 MP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10172301 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10172299 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10172297 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10172298 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10172289 2024.05.18 MP
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 10169503 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10172283 2024.05.18 MP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 10172285 2024.05.18 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10172286 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10172284 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10172281 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10172282 2024.05.18 MP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10172280 2024.05.18 MP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10172278 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10172279 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10172277 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10172276 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 66 10172275 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10172321 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10172372 2024.05.18 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10172375 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10172371 2024.05.18 MP
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10172318 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10172322 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10172325 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10172345 2024.05.18 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10172314 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10172312 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10172307 2024.05.18 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10172310 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10172309 2024.05.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10172311 2024.05.18 MP
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10172266 2024.05.18 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10172268 2024.05.18 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10172267 2024.05.18 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10172265 2024.05.18 MP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10172273 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10172272 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10172274 2024.05.18 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10172269 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10172270 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10172262 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10172263 2024.05.18 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10172264 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10172261 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10172260 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10172317 2024.05.18 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10172302 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10172303 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10172306 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10172305 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10172304 2024.05.18 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10172316 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10172313 2024.05.18 MP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10172344 2024.05.18 MP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10172374 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10172333 2024.05.18 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10172373 2024.05.18 MP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10172320 2024.05.18 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10172319 2024.05.18 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10172228 2024.05.18 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10172209 2024.05.18 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10172190 2024.05.18 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10172258 2024.05.18 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10172254 2024.05.18 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10172236 2024.05.18 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10172255 2024.05.18 MP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10172253 2024.05.18 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10172259 2024.05.18 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10172252 2024.05.18 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10172203 2024.05.18 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10172210 2024.05.18 MP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10172205 2024.05.18 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10172227 2024.05.18 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10172178 2024.05.18 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10172180 2024.05.18 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10172166 2024.05.18 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10172152 2024.05.18 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10153467 2024.05.16 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10153466 2024.05.16 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10153464 2024.05.16 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10153461 2024.05.16 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10153465 2024.05.16 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 10153462 2024.05.16 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10153473 2024.05.16 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10153481 2024.05.16 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10153477 2024.05.16 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10153480 2024.05.16 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10153479 2024.05.16 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10153482 2024.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10153478 2024.05.16 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10153483 2024.05.16 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10153476 2024.05.16 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10153475 2024.05.16 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10141392 2024.05.14 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10141394 2024.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10141393 2024.05.14 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10141391 2024.05.14 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10141390 2024.05.14 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10141388 2024.05.14 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10141387 2024.05.14 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10141389 2024.05.14 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10141383 2024.05.14 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10141386 2024.05.14 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10141385 2024.05.14 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10141381 2024.05.14 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10141384 2024.05.14 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10141380 2024.05.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10141379 2024.05.14 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10141378 2024.05.14 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10141382 2024.05.14 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10141377 2024.05.14 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10141376 2024.05.14 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10141375 2024.05.14 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10141373 2024.05.14 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10141374 2024.05.14 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10141372 2024.05.14 LB
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10141371 2024.05.14 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10137028 2024.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10133782 2024.05.13 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 10133781 2024.05.13 LB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 10133779 2024.05.13 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10133778 2024.05.13 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 10133777 2024.05.13 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10133776 2024.05.13 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10133775 2024.05.13 LB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 10133774 2024.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10133773 2024.05.13 LB
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 10133772 2024.05.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10136953 2024.05.13 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10136951 2024.05.13 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10136950 2024.05.13 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10136952 2024.05.13 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10136943 2024.05.13 LB
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10136941 2024.05.13 LB
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10136939 2024.05.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10136940 2024.05.13 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10136944 2024.05.13 LB
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10136945 2024.05.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10136947 2024.05.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 10136961 2024.05.13 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10136966 2024.05.13 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10136942 2024.05.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10136954 2024.05.13 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10136958 2024.05.13 LB
pospolity kruk, Corvus corax 4 10136948 2024.05.13 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10136959 2024.05.13 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 10136946 2024.05.13 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10136949 2024.05.13 LB
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10136962 2024.05.13 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10136960 2024.05.13 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10136957 2024.05.13 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10136967 2024.05.13 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10136956 2024.05.13 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10136955 2024.05.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10136963 2024.05.13 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10136964 2024.05.13 LB
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10123699 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10124386 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 10124384 2024.05.11 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 10124385 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 10124383 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10124583 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 10125277 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10125280 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10125274 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10125275 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10124581 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 10125276 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10125262 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10125264 2024.05.11 ŚL
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10125261 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 10125263 2024.05.11 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10125152 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10125134 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10125259 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10125140 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10125141 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10125146 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10125142 2024.05.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10125137 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10125151 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10125145 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10125147 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10125143 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10125148 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10125139 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10125136 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10124400 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10124397 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10124396 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10124395 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10124394 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10124616 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10124399 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10124398 2024.05.11 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10124393 2024.05.11 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10125282 2024.05.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10124585 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10125255 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10125258 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10124463 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 10125177 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10125159 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 10125256 2024.05.11 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10125257 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10124578 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10125206 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 10125157 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10125158 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10124568 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10124580 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10124579 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10124567 2024.05.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10125153 2024.05.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 10123672 2024.05.11 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10125329 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10125341 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10123671 2024.05.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 10125342 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10124615 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10124419 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10124402 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10124403 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10124404 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 10124406 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10124408 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 10124409 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10124423 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10124407 2024.05.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10124410 2024.05.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10124411 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10124688 2024.05.11 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10124689 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10125113 2024.05.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10124455 2024.05.11 ŚL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10124449 2024.05.11 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10124448 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10124653 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10124687 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10124413 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10124412 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10125116 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10124769 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10124443 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10124756 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10124749 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10125117 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10124459 2024.05.11 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10124652 2024.05.11 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10124691 2024.05.11 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10124420 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10124650 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10124421 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10124416 2024.05.11 ŚL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10124651 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10124415 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10124422 2024.05.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10124418 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10124649 2024.05.11 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10124757 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10124765 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10125070 2024.05.11 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10124755 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10124762 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10124948 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10124761 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10124767 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10124435 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10124760 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10124758 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10124438 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10125010 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10124768 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10124432 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10124440 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10124759 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10124436 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10124754 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10124766 2024.05.11 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10125103 2024.05.11 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10124764 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10124763 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10123707 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10124375 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10123676 2024.05.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10123673 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10123675 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10123674 2024.05.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10124370 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10123708 2024.05.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10123678 2024.05.11 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10123697 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10123696 2024.05.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10123694 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10123684 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10123691 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10124366 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10123711 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10123709 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10124369 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10124377 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10123690 2024.05.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10123680 2024.05.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10123681 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10123682 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10124365 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10123683 2024.05.11 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10123689 2024.05.11 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10124382 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10123693 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 10123692 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10124345 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10123679 2024.05.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10124381 2024.05.11 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10124371 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10123698 2024.05.11 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10124378 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10124372 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10123892 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10123705 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10123712 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10124373 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10123687 2024.05.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10123706 2024.05.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10123704 2024.05.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10123686 2024.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10124705 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10124711 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10124747 2024.05.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10124731 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10124746 2024.05.11 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10124712 2024.05.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10124742 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10124728 2024.05.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10124743 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10124744 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10124718 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10124720 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10124740 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10124722 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10124710 2024.05.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10124708 2024.05.11 ŚL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10124716 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10124736 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10124715 2024.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10124719 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10124709 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10124729 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10124723 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10124706 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10124714 2024.05.11 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10124699 2024.05.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10124701 2024.05.11 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10124703 2024.05.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10124428 2024.05.11 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10123703 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10123688 2024.05.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10124697 2024.05.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10124692 2024.05.11 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10124694 2024.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10124696 2024.05.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10124695 2024.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10124693 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10124427 2024.05.11 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10123702 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10123700 2024.05.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 10124376 2024.05.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10123701 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10125155 2024.05.11 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 10125413 2024.05.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10098815 2024.05.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10098818 2024.05.10 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10098819 2024.05.10 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10098810 2024.05.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10098817 2024.05.10 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10098820 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10098813 2024.05.10 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 10098812 2024.05.10 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10098821 2024.05.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10098816 2024.05.10 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10098825 2024.05.10 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098824 2024.05.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10098823 2024.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10098822 2024.05.10 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10098811 2024.05.10 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10098814 2024.05.10 ŚL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10090132 2024.05.09 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 10082942 2024.05.07 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10082989 2024.05.07 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 200 10082940 2024.05.07 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 10082941 2024.05.07 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 10082491 2024.05.07 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 10082488 2024.05.07 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 10082489 2024.05.07 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10082490 2024.05.07 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10083047 2024.05.07 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10083058 2024.05.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 36 10083057 2024.05.07 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 10083046 2024.05.07 OP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10083059 2024.05.07 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10083048 2024.05.07 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10083050 2024.05.07 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10082993 2024.05.07 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10083051 2024.05.07 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10083056 2024.05.07 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10083054 2024.05.07 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10083045 2024.05.07 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10083019 2024.05.07 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10083004 2024.05.07 OP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10082994 2024.05.07 OP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10082992 2024.05.07 OP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10042584 2024.05.03 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10042583 2024.05.03 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10042625 2024.05.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10042590 2024.05.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10042595 2024.05.03 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 10043113 2024.05.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10043110 2024.05.03 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10043109 2024.05.03 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 10032593 2024.05.02 PK
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10032592 2024.05.02 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10034226 2024.05.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10034235 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10034163 2024.05.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 4 10034231 2024.05.02 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10034207 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10032589 2024.05.02 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10034200 2024.05.02 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10017561 2024.05.01 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10015222 2024.05.01 PK
bardzo rzadki mornel, Eudromias morinellus 2 10014887 2024.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10012385 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10012386 2024.04.30 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10012387 2024.04.30 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 10010487 2024.04.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10012383 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10012322 2024.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10012379 2024.04.30 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 10010486 2024.04.30 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10010485 2024.04.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10012378 2024.04.30 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10010484 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10012377 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10012376 2024.04.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10012382 2024.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10012384 2024.04.30 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10012380 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10012381 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10012321 2024.04.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10012394 2024.04.30 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10007320 2024.04.30 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10012396 2024.04.30 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10012397 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 10008298 2024.04.30 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 10012395 2024.04.30 PK
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10006963 2024.04.30 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10006962 2024.04.30 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10013015 2024.04.30 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10001705 2024.04.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10001083 2024.04.29 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10001736 2024.04.29 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10001704 2024.04.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10001702 2024.04.29 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10001081 2024.04.29 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 10001078 2024.04.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10001080 2024.04.29 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10001076 2024.04.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10001079 2024.04.29 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10001077 2024.04.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10001082 2024.04.29 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10001075 2024.04.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9994520 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 9994519 2024.04.28 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9994518 2024.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9994517 2024.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9994515 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9994516 2024.04.28 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9971125 2024.04.26 ŚL
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 9968199 2024.04.26 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9971414 2024.04.26 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9958093 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9958090 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9958091 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9958092 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9958089 2024.04.24 PM
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9958088 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9958087 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9958086 2024.04.24 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9958085 2024.04.24 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9955567 2024.04.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9955569 2024.04.23 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9955565 2024.04.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 9955566 2024.04.23 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9955563 2024.04.23 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 9955562 2024.04.23 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9955568 2024.04.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9955564 2024.04.23 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9956437 2024.04.23 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9956434 2024.04.23 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9956432 2024.04.23 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9956436 2024.04.23 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9955557 2024.04.23 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9955559 2024.04.23 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9956435 2024.04.23 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9956433 2024.04.23 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9955555 2024.04.23 PM
pospolity kos, Turdus merula 3 9955558 2024.04.23 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9955554 2024.04.23 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9955556 2024.04.23 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9955553 2024.04.23 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9955552 2024.04.23 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9955551 2024.04.23 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 9955560 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 9955586 2024.04.23 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1000 9955585 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955577 2024.04.23 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9955578 2024.04.23 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9955576 2024.04.23 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 9955584 2024.04.23 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 9955574 2024.04.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9955582 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955579 2024.04.23 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9955581 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955583 2024.04.23 MB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955580 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955573 2024.04.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9955572 2024.04.23 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9955575 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955571 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9955548 2024.04.23 PM
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 9955547 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955549 2024.04.23 PM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9955542 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 9955550 2024.04.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9955545 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955541 2024.04.23 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9955546 2024.04.23 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9955537 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955539 2024.04.23 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9955538 2024.04.23 PM