DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP #13. Obserwator: Michał Wnuk

Liczba gatunków: 158

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 301 2616 63 63 2 11 21 29
2 165 1746 80 60 0 7 21 32
3 181 1011 106 80 0 10 27 43
4 337 627 143 102 2 15 38 47
5 165 280 156 80 0 16 28 36
6 75 75 158 40 0 3 12 25
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10338707 2024.06.15 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10338706 2024.06.15 MB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10337072 2024.06.14 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10331482 2024.06.14 PM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10331479 2024.06.14 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10331481 2024.06.14 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10331478 2024.06.13 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10331480 2024.06.13 PM
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10331477 2024.06.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10331476 2024.06.13 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10331474 2024.06.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10331475 2024.06.13 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10331472 2024.06.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10331473 2024.06.13 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10331470 2024.06.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 10331471 2024.06.13 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10329706 2024.06.13 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10329707 2024.06.13 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 10329705 2024.06.13 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10329704 2024.06.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10329703 2024.06.13 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10329702 2024.06.13 PM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10329700 2024.06.13 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 10329701 2024.06.13 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10329698 2024.06.13 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10329699 2024.06.13 PM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10329697 2024.06.13 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10304310 2024.06.08 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10304309 2024.06.08 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10304308 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304307 2024.06.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10304306 2024.06.08 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10304305 2024.06.08 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10304304 2024.06.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10304302 2024.06.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10304303 2024.06.08 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10304300 2024.06.08 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10304301 2024.06.08 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10304299 2024.06.08 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10304298 2024.06.08 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10304296 2024.06.08 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10304297 2024.06.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10304295 2024.06.08 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10304293 2024.06.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10304294 2024.06.08 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10304289 2024.06.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10304292 2024.06.08 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10304291 2024.06.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10304288 2024.06.08 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10304287 2024.06.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10304290 2024.06.08 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10304286 2024.06.08 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10273765 2024.06.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10272808 2024.06.02 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10272807 2024.06.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10272805 2024.06.02 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10272804 2024.06.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10272806 2024.06.02 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10272803 2024.06.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10272801 2024.06.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10272802 2024.06.02 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10272800 2024.06.02 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10272799 2024.06.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10272798 2024.06.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10272797 2024.06.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10272796 2024.06.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10272792 2024.06.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10272793 2024.06.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10272794 2024.06.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10272791 2024.06.02 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10272790 2024.06.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10272789 2024.06.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10272795 2024.06.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10272788 2024.06.02 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10272787 2024.06.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232882 2024.05.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232881 2024.05.27 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10232880 2024.05.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10232878 2024.05.27 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 10232879 2024.05.27 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10232875 2024.05.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10232876 2024.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10232877 2024.05.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10232874 2024.05.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10232873 2024.05.27 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 10232872 2024.05.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 5 10224951 2024.05.26 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 10224949 2024.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10132236 2024.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10132237 2024.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10132235 2024.05.13 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10126335 2024.05.12 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10126336 2024.05.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10126330 2024.05.12 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10126333 2024.05.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10126334 2024.05.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10126337 2024.05.12 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10126332 2024.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10126331 2024.05.12 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10126328 2024.05.12 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10126329 2024.05.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10126530 2024.05.12 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10126528 2024.05.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10126529 2024.05.12 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10126527 2024.05.12 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10126526 2024.05.12 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10126525 2024.05.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10126524 2024.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10126523 2024.05.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10126521 2024.05.12 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10126522 2024.05.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10126520 2024.05.12 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10126519 2024.05.12 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10126518 2024.05.12 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10126517 2024.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10126516 2024.05.12 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10126515 2024.05.12 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10069473 2024.05.05 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10069472 2024.05.05 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10069474 2024.05.05 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10069470 2024.05.05 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10069471 2024.05.05 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10069469 2024.05.05 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10069468 2024.05.05 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10069475 2024.05.05 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10069467 2024.05.05 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10069466 2024.05.05 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10069465 2024.05.05 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10069464 2024.05.05 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10069463 2024.05.05 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10069458 2024.05.05 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10069462 2024.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10069460 2024.05.05 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10069461 2024.05.05 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10069457 2024.05.05 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10069455 2024.05.05 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10069456 2024.05.05 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10069454 2024.05.05 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10069453 2024.05.05 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10069451 2024.05.05 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10069459 2024.05.05 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10069452 2024.05.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10069449 2024.05.05 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10069450 2024.05.05 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10069448 2024.05.05 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10069447 2024.05.05 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10059105 2024.05.04 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10059102 2024.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10059104 2024.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10059101 2024.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10059103 2024.05.04 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 10059099 2024.05.04 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10059100 2024.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10054719 2024.05.04 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10054718 2024.05.04 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10054720 2024.05.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10054721 2024.05.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10054717 2024.05.04 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10054715 2024.05.04 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10054716 2024.05.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10054737 2024.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10054738 2024.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10054735 2024.05.04 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10054734 2024.05.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10054736 2024.05.04 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10054733 2024.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10054730 2024.05.04 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10054731 2024.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10054728 2024.05.04 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10054729 2024.05.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10054732 2024.05.04 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10054725 2024.05.04 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10054727 2024.05.04 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10054726 2024.05.04 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10054723 2024.05.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10054724 2024.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10054712 2024.05.04 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10054714 2024.05.04 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10054711 2024.05.04 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10054710 2024.05.04 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10054709 2024.05.04 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10054708 2024.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10054707 2024.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10054706 2024.05.04 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10054713 2024.05.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10054705 2024.05.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10054704 2024.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10054703 2024.05.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10054701 2024.05.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10054702 2024.05.04 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10054699 2024.05.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10054700 2024.05.04 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 10053818 2024.05.04 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 10053816 2024.05.04 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 10053817 2024.05.04 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10053815 2024.05.04 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 10053814 2024.05.04 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 10053813 2024.05.04 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10053811 2024.05.04 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10053812 2024.05.04 PK
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 10062436 2024.05.04 PK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10062434 2024.05.04 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10031978 2024.05.02 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10030954 2024.05.02 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10030952 2024.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10030953 2024.05.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10030951 2024.05.02 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10030950 2024.05.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10030949 2024.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10030948 2024.05.02 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10030947 2024.05.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10030945 2024.05.02 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10030942 2024.05.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10030946 2024.05.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10030943 2024.05.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10030941 2024.05.02 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 10030940 2024.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 10030944 2024.05.02 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10030939 2024.05.02 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10027021 2024.05.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10019170 2024.05.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 10019171 2024.05.01 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10019169 2024.05.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10019168 2024.05.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10019167 2024.05.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10019166 2024.05.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10018574 2024.05.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10018573 2024.05.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10018572 2024.05.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10018570 2024.05.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10018568 2024.05.01 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10018567 2024.05.01 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10018565 2024.05.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10018566 2024.05.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10018569 2024.05.01 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10018564 2024.05.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10018563 2024.05.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10018562 2024.05.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10018561 2024.05.01 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10018560 2024.05.01 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10007765 2024.04.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10007763 2024.04.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 10007764 2024.04.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10007767 2024.04.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10007762 2024.04.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10007766 2024.04.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 10007761 2024.04.30 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10007760 2024.04.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10007759 2024.04.30 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10007758 2024.04.30 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10007757 2024.04.30 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10007756 2024.04.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9989967 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9989966 2024.04.28 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 9989965 2024.04.28 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9989053 2024.04.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9989054 2024.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9989052 2024.04.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9989051 2024.04.28 PK
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9989050 2024.04.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9989049 2024.04.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9989048 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9989047 2024.04.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9989046 2024.04.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9989045 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9989044 2024.04.28 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9989042 2024.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9989043 2024.04.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9989041 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9989040 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9989039 2024.04.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9989038 2024.04.28 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9989036 2024.04.28 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9989037 2024.04.28 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9989035 2024.04.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9989034 2024.04.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9989033 2024.04.28 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9989032 2024.04.28 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9987554 2024.04.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9987555 2024.04.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9987553 2024.04.28 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9987552 2024.04.28 PK
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 9987570 2024.04.28 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9987571 2024.04.28 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 9987569 2024.04.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9987567 2024.04.28 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9987568 2024.04.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9987566 2024.04.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9987565 2024.04.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9987564 2024.04.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9987563 2024.04.28 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9987562 2024.04.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9987560 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9987558 2024.04.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9987561 2024.04.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9987559 2024.04.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9987557 2024.04.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9987556 2024.04.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9978589 2024.04.27 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9978587 2024.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9978582 2024.04.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9978578 2024.04.27 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9978595 2024.04.27 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9978592 2024.04.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9978591 2024.04.27 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9978590 2024.04.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9978593 2024.04.27 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9978594 2024.04.27 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9978585 2024.04.27 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9978583 2024.04.27 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9978588 2024.04.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9978580 2024.04.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9978581 2024.04.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9978584 2024.04.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9978586 2024.04.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9978577 2024.04.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9978579 2024.04.27 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9978576 2024.04.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9965073 2024.04.25 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9965058 2024.04.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9965057 2024.04.25 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 9965055 2024.04.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 9965056 2024.04.25 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9965054 2024.04.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9965053 2024.04.25 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 9964994 2024.04.25 PK
rzadki dubelt, Gallinago media 1 9964995 2024.04.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9964993 2024.04.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9964992 2024.04.25 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9965011 2024.04.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9965008 2024.04.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9965009 2024.04.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9965004 2024.04.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9965005 2024.04.25 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 9965003 2024.04.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9965001 2024.04.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9965010 2024.04.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9965006 2024.04.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9965002 2024.04.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9964999 2024.04.25 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9964997 2024.04.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9964998 2024.04.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9965007 2024.04.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9965000 2024.04.25 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9964996 2024.04.25 PK
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 9963657 2024.04.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9963658 2024.04.25 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9963396 2024.04.25 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9963395 2024.04.25 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9963394 2024.04.25 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 9963376 2024.04.25 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9963375 2024.04.25 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9963377 2024.04.25 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9963374 2024.04.25 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9963373 2024.04.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9963372 2024.04.25 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 9963369 2024.04.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9963371 2024.04.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9963370 2024.04.25 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9963367 2024.04.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9963368 2024.04.25 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 9963366 2024.04.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9963365 2024.04.25 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 9963364 2024.04.25 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 9963363 2024.04.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9963362 2024.04.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9963393 2024.04.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9963392 2024.04.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9963390 2024.04.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9963389 2024.04.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9963391 2024.04.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9963388 2024.04.25 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963387 2024.04.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9963386 2024.04.25 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9963384 2024.04.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9963385 2024.04.25 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9963382 2024.04.25 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 9963383 2024.04.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9963381 2024.04.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9963379 2024.04.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9963380 2024.04.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9963378 2024.04.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9963361 2024.04.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9963360 2024.04.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9963358 2024.04.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9963359 2024.04.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9963356 2024.04.25 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9963357 2024.04.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9963355 2024.04.25 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9963353 2024.04.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9963354 2024.04.25 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9963351 2024.04.25 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9963350 2024.04.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9963352 2024.04.25 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9963347 2024.04.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9963346 2024.04.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 9963348 2024.04.25 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9963349 2024.04.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9958737 2024.04.24 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9958735 2024.04.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9958740 2024.04.24 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9958739 2024.04.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9958736 2024.04.24 PK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9958738 2024.04.24 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9952486 2024.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9952484 2024.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9952485 2024.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9952483 2024.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9952482 2024.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9952481 2024.04.23 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9952480 2024.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9952479 2024.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9952478 2024.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9952477 2024.04.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9913526 2024.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9913525 2024.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9913524 2024.04.15 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9913523 2024.04.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9907315 2024.04.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9907314 2024.04.14 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9907312 2024.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9907313 2024.04.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9906366 2024.04.14 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9906364 2024.04.14 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9906368 2024.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9906365 2024.04.14 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9905756 2024.04.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9905757 2024.04.14 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9905754 2024.04.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9905755 2024.04.14 PK
pospolity żuraw, Grus grus 50 9905343 2024.04.14 PK
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 9905344 2024.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9905345 2024.04.14 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9905342 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9905341 2024.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9905340 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9905338 2024.04.14 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9905335 2024.04.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9905339 2024.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9905336 2024.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9905337 2024.04.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9905334 2024.04.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9905333 2024.04.14 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9905332 2024.04.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9905329 2024.04.14 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9905330 2024.04.14 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9905331 2024.04.14 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9905328 2024.04.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9905327 2024.04.14 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9905325 2024.04.14 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9905326 2024.04.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9878925 2024.04.10 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9878926 2024.04.10 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9878924 2024.04.10 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9878922 2024.04.10 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9878923 2024.04.10 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9878919 2024.04.10 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9878921 2024.04.10 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9878918 2024.04.10 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9878920 2024.04.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9872330 2024.04.09 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9872328 2024.04.09 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9872326 2024.04.09 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9872327 2024.04.09 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9872325 2024.04.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9872324 2024.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9872323 2024.04.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9872329 2024.04.09 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9872322 2024.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872319 2024.04.09 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9872321 2024.04.09 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9872320 2024.04.09 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9872318 2024.04.09 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9872317 2024.04.09 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9872316 2024.04.09 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9872314 2024.04.09 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9872315 2024.04.09 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9872311 2024.04.09 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872312 2024.04.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9872313 2024.04.07 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9872310 2024.04.07 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9872309 2024.04.07 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9872308 2024.04.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9872307 2024.04.07 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9848350 2024.04.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9847804 2024.04.07 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9847802 2024.04.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9847801 2024.04.07 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9847803 2024.04.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847800 2024.04.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9847798 2024.04.07 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9847799 2024.04.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9847797 2024.04.07 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9847796 2024.04.07 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9847795 2024.04.07 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9847794 2024.04.07 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9847793 2024.04.07 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9839949 2024.04.06 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9839951 2024.04.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9839948 2024.04.06 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9839950 2024.04.06 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9839947 2024.04.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9839946 2024.04.06 PK
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9839944 2024.04.06 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9839945 2024.04.06 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9839942 2024.04.06 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9839943 2024.04.06 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9839940 2024.04.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9839939 2024.04.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9839941 2024.04.06 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9839938 2024.04.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9834581 2024.04.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9834579 2024.04.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9834580 2024.04.06 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9834578 2024.04.06 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9810693 2024.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9810692 2024.04.02 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9810691 2024.04.02 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9810690 2024.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9810688 2024.04.02 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9810689 2024.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9810687 2024.04.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9810686 2024.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9810684 2024.04.02 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9810685 2024.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9810683 2024.04.02 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 9810682 2024.04.02 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805827 2024.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9805825 2024.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9805828 2024.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9805826 2024.04.01 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9804367 2024.04.01 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9804363 2024.04.01 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9804362 2024.04.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9803077 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9803076 2024.04.01 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9803074 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9803073 2024.04.01 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9803075 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9803072 2024.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9803071 2024.04.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9803070 2024.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9803069 2024.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9803066 2024.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9803068 2024.04.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9803067 2024.04.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9803065 2024.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9803064 2024.04.01 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9803063 2024.04.01 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9803062 2024.04.01 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9801838 2024.04.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9801837 2024.04.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9801836 2024.04.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9801835 2024.04.01 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9801834 2024.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9801839 2024.04.01 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9801832 2024.04.01 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9801833 2024.04.01 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9801831 2024.04.01 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9801830 2024.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9801829 2024.04.01 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9801828 2024.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9801825 2024.04.01 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9801827 2024.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9801826 2024.04.01 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9801824 2024.04.01 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9801823 2024.04.01 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9801819 2024.04.01 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801822 2024.04.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9801821 2024.04.01 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9801820 2024.04.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9801818 2024.04.01 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9801816 2024.04.01 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9801815 2024.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9801817 2024.04.01 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 9801814 2024.04.01 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9801813 2024.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793256 2024.03.31 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 9793252 2024.03.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9793255 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9793254 2024.03.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9793251 2024.03.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9793253 2024.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9793250 2024.03.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9793249 2024.03.31 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9793246 2024.03.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9793247 2024.03.31 PK
pospolity żuraw, Grus grus 15 9793248 2024.03.31 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9793245 2024.03.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9793244 2024.03.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9793243 2024.03.31 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9793242 2024.03.31 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9793241 2024.03.31 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9793240 2024.03.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793239 2024.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9793238 2024.03.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9793237 2024.03.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793236 2024.03.31 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9793235 2024.03.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9793234 2024.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9784603 2024.03.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9784601 2024.03.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9784602 2024.03.30 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9779983 2024.03.30 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9779980 2024.03.30 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9779982 2024.03.30 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9779979 2024.03.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9779981 2024.03.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9779978 2024.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9779975 2024.03.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9779976 2024.03.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9779977 2024.03.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9779974 2024.03.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9779972 2024.03.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779973 2024.03.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9779971 2024.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9779969 2024.03.30 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9779970 2024.03.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9776243 2024.03.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9776241 2024.03.29 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9776242 2024.03.29 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9776239 2024.03.29 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9776238 2024.03.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9776240 2024.03.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9776237 2024.03.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9776236 2024.03.29 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9776235 2024.03.29 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9763431 2024.03.27 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9763432 2024.03.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9763429 2024.03.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9763430 2024.03.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9763428 2024.03.27 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9763385 2024.03.25 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 9763386 2024.03.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9763384 2024.03.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9763383 2024.03.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9763382 2024.03.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9763380 2024.03.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9763381 2024.03.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9763379 2024.03.25 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9763377 2024.03.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9763378 2024.03.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9750530 2024.03.25 PK
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 9750529 2024.03.25 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 9745882 2024.03.24 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9745883 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9745888 2024.03.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9745881 2024.03.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9745899 2024.03.24 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9745898 2024.03.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9745895 2024.03.24 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9745897 2024.03.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9745894 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9745896 2024.03.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9745893 2024.03.24 PK
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 9745886 2024.03.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 200 9745891 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9745892 2024.03.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9745889 2024.03.24 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9745887 2024.03.24 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9745885 2024.03.24 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9745890 2024.03.24 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9745884 2024.03.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9745880 2024.03.24 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9746004 2024.03.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9746003 2024.03.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9746571 2024.03.24 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9746570 2024.03.24 PK
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 9746567 2024.03.24 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9746210 2024.03.24 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9746194 2024.03.24 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9746043 2024.03.24 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9746227 2024.03.24 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9746208 2024.03.24 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 9746002 2024.03.24 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9746420 2024.03.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9746214 2024.03.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9746517 2024.03.24 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9746197 2024.03.24 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9746209 2024.03.24 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 9746406 2024.03.24 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 9746425 2024.03.24 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9746088 2024.03.24 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9746059 2024.03.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9746037 2024.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 9746513 2024.03.24 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 9746424 2024.03.24 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9736054 2024.03.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9736051 2024.03.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9736053 2024.03.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9736055 2024.03.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9736052 2024.03.23 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9736043 2024.03.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9736046 2024.03.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9736048 2024.03.23 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9736044 2024.03.23 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9736040 2024.03.23 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9736042 2024.03.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9736047 2024.03.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9736050 2024.03.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9736041 2024.03.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9736049 2024.03.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9736036 2024.03.23 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9736039 2024.03.23 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9736035 2024.03.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9736037 2024.03.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9736045 2024.03.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9736038 2024.03.23 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9736058 2024.03.23 PK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 9736059 2024.03.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9736057 2024.03.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9736056 2024.03.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9714231 2024.03.20 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9714229 2024.03.20 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9714226 2024.03.20 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9714230 2024.03.20 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9714228 2024.03.20 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9714227 2024.03.20 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9714225 2024.03.20 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9706153 2024.03.18 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9699170 2024.03.17 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9699174 2024.03.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9699175 2024.03.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9699176 2024.03.17 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9699178 2024.03.17 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9699172 2024.03.17 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9699171 2024.03.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9699179 2024.03.17 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9699173 2024.03.17 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9699169 2024.03.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9699168 2024.03.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9699177 2024.03.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9699167 2024.03.17 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9641292 2024.03.07 PK
pospolity żuraw, Grus grus 100 9623574 2024.03.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9623573 2024.03.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9623572 2024.03.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9623570 2024.03.03 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9623571 2024.03.03 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9623569 2024.03.03 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9623568 2024.03.03 PK
pospolity kruk, Corvus corax 3 9623567 2024.03.03 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9623566 2024.03.03 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9623565 2024.03.03 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9623564 2024.03.03 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9623563 2024.03.03 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9623562 2024.03.03 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9623561 2024.03.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9623560 2024.03.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9623559 2024.03.03 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9618683 2024.03.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9618682 2024.03.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9618684 2024.03.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9618681 2024.03.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9618680 2024.03.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9615142 2024.03.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9615141 2024.03.02 PK
rzadki uszatka, Asio otus 1 9613333 2024.03.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9606533 2024.02.29 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9606532 2024.02.29 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 25 9606529 2024.02.29 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9606530 2024.02.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9606531 2024.02.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9588322 2024.02.25 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9588320 2024.02.25 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9588321 2024.02.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9588318 2024.02.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9588319 2024.02.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9588317 2024.02.25 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9588315 2024.02.25 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9588313 2024.02.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9588314 2024.02.25 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9588309 2024.02.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9588316 2024.02.25 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9588312 2024.02.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9588311 2024.02.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9588308 2024.02.25 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9588310 2024.02.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9588307 2024.02.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9588306 2024.02.25 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9588304 2024.02.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9588305 2024.02.25 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9588303 2024.02.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9588302 2024.02.25 PK
pospolity żuraw, Grus grus 47 9547068 2024.02.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9543199 2024.02.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9543198 2024.02.15 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9543197 2024.02.15 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9543196 2024.02.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 9543195 2024.02.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9543194 2024.02.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9543192 2024.02.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9543193 2024.02.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9543191 2024.02.13 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9543190 2024.02.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9543189 2024.02.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9543187 2024.02.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9543188 2024.02.13 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9534920 2024.02.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9534918 2024.02.12 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9534919 2024.02.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9534915 2024.02.12 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9534917 2024.02.12 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9534916 2024.02.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9534914 2024.02.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9534913 2024.02.12 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9534912 2024.02.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9530527 2024.02.11 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9530526 2024.02.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9530528 2024.02.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 9530525 2024.02.11 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9530524 2024.02.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9530523 2024.02.11 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9530522 2024.02.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 9530521 2024.02.11 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 9525109 2024.02.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9525108 2024.02.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9525107 2024.02.10 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9525105 2024.02.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9525106 2024.02.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 9525104 2024.02.10 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9525103 2024.02.10 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9518567 2024.02.08 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9518568 2024.02.08 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 9518565 2024.02.08 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 9518566 2024.02.08 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9516513 2024.02.07 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9516509 2024.02.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9516510 2024.02.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9516512 2024.02.07 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9516511 2024.02.07 PK
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 9515164 2024.02.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 12 9515163 2024.02.07 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9515162 2024.02.07 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9515158 2024.02.07 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 9515161 2024.02.07 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9515156 2024.02.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9515159 2024.02.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9515160 2024.02.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9515157 2024.02.07 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9515155 2024.02.07 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9512773 2024.02.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9512780 2024.02.06 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9512782 2024.02.06 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9512779 2024.02.06 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 6 9512781 2024.02.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9512778 2024.02.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9512774 2024.02.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 9512771 2024.02.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9512777 2024.02.06 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9512775 2024.02.06 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9512776 2024.02.06 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9512772 2024.02.06 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9511485 2024.02.05 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9511483 2024.02.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9511486 2024.02.04 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9511481 2024.02.04 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9511482 2024.02.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9511484 2024.02.04 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9511479 2024.02.04 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9511478 2024.02.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9511480 2024.02.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 25 9507054 2024.02.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9507056 2024.02.04 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9507053 2024.02.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9507055 2024.02.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9507052 2024.02.04 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9507050 2024.02.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 9507051 2024.02.04 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9507048 2024.02.04 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9507046 2024.02.04 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9507045 2024.02.04 PK
pospolity łyska, Fulica atra 30 9507044 2024.02.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9507049 2024.02.04 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9507043 2024.02.04 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9507042 2024.02.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9507040 2024.02.04 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9507038 2024.02.04 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9507039 2024.02.04 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9507041 2024.02.04 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9507047 2024.02.04 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9507035 2024.02.04 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9507036 2024.02.04 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9507037 2024.02.04 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9507034 2024.02.04 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9500817 2024.02.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9500820 2024.02.02 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9500813 2024.02.02 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 9500811 2024.02.02 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9500818 2024.02.02 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9500816 2024.02.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9500815 2024.02.02 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9500810 2024.02.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9500819 2024.02.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9500812 2024.02.02 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 9500809 2024.02.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 12 9500814 2024.02.02 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9500290 2024.02.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9500283 2024.02.02 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9500288 2024.02.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 50 9500291 2024.02.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9500285 2024.02.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9500284 2024.02.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9500287 2024.02.02 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9500280 2024.02.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9500281 2024.02.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9500278 2024.02.02 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9500277 2024.02.02 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9500282 2024.02.02 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9500289 2024.02.02 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9500286 2024.02.02 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 9500279 2024.02.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9500275 2024.02.02 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9500276 2024.02.02 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9500271 2024.02.02 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9500274 2024.02.02 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9500268 2024.02.02 PK
pospolity łyska, Fulica atra 100 9500270 2024.02.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9500267 2024.02.02 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9500266 2024.02.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9500273 2024.02.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 9500269 2024.02.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9500265 2024.02.02 PK
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9497254 2024.01.30 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 9500272 2024.01.26 PK