DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Kosicka. Obserwator: Agnieszka Kosicka

Liczba gatunków: 231

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 360 14174 89 89 3 10 36 40
2 194 17014 105 72 1 10 25 36
3 465 25558 146 117 0 24 47 46
4 598 4085 189 141 2 23 71 45
5 715 2373 227 155 0 40 69 46
6 104 482 231 67 0 11 30 26
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10331204 2024.06.14 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10331205 2024.06.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10331206 2024.06.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10330720 2024.06.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10330718 2024.06.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10330719 2024.06.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10330717 2024.06.14 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10330716 2024.06.14 MZ
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 10330715 2024.06.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10313050 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10313049 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313046 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313048 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313045 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313047 2024.06.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10313044 2024.06.09
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10313043 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313041 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313038 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313037 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313040 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10313039 2024.06.09 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10305026 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305025 2024.06.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10305017 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305023 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10305021 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305019 2024.06.08 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10305018 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305022 2024.06.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305024 2024.06.08 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10305015 2024.06.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10305016 2024.06.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305020 2024.06.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10298957 2024.06.07 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298956 2024.06.07 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10298958 2024.06.07 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10298955 2024.06.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10298954 2024.06.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10298959 2024.06.05 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10280583 2024.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10280581 2024.06.03 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10280584 2024.06.03 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 10280582 2024.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10280580 2024.06.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10280577 2024.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10280578 2024.06.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10280576 2024.06.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10280575 2024.06.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10280579 2024.06.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 4 10280571 2024.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10280572 2024.06.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10280573 2024.06.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10280574 2024.06.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10280570 2024.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10280569 2024.06.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10280568 2024.06.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10280567 2024.06.03 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10280566 2024.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10280564 2024.06.03 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10280565 2024.06.03 MZ
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10277441 2024.06.02 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 10277442 2024.06.02 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10300403 2024.06.01 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 10300422 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10300421 2024.06.01 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10300420 2024.06.01 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 10300396 2024.06.01 LB
pospolity gęgawa, Anser anser 100 10300395 2024.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10300399 2024.06.01 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10300397 2024.06.01 LB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10300400 2024.06.01 LB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10300398 2024.06.01 LB
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10300401 2024.06.01 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 10300402 2024.06.01 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10300423 2024.06.01 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10300408 2024.06.01 LB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 10300406 2024.06.01 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10300407 2024.06.01 LB
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 50 10300409 2024.06.01 LB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10300413 2024.06.01 LB
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 10300411 2024.06.01 LB
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10300410 2024.06.01 LB
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10300412 2024.06.01 LB
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 10300414 2024.06.01 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10300417 2024.06.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10300416 2024.06.01 LB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 10300415 2024.06.01 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10300419 2024.06.01 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10300418 2024.06.01 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10300404 2024.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10300405 2024.06.01 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10300424 2024.06.01 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10300426 2024.06.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10300388 2024.06.01 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10300387 2024.06.01 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10300425 2024.06.01 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10300389 2024.06.01 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10300390 2024.06.01 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10300386 2024.06.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10300392 2024.06.01 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10300391 2024.06.01 LB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10300393 2024.06.01 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10300394 2024.06.01 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10269127 2024.05.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10260469 2024.05.31 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10260468 2024.05.31 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10260465 2024.05.31 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10260466 2024.05.31 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10260467 2024.05.31 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10260480 2024.05.31 ŚK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10260451 2024.05.31 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10260450 2024.05.31 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10260449 2024.05.31 ŚK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10260743 2024.05.31 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10260747 2024.05.31 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10260746 2024.05.31 ŚK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 10260745 2024.05.31 ŚK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10260744 2024.05.31 ŚK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10260742 2024.05.31 ŚK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10260741 2024.05.31 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10260471 2024.05.31 ŚK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10260470 2024.05.31 ŚK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10260474 2024.05.31 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10260475 2024.05.31 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10260473 2024.05.31 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 10260472 2024.05.31 ŚK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 10260476 2024.05.31 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10260477 2024.05.31 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10260478 2024.05.31 ŚK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10260479 2024.05.31 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10260750 2024.05.31 ŚK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10260749 2024.05.31 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10260748 2024.05.31 ŚK
pospolity żuraw, Grus grus 1 10260458 2024.05.31 ŚK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10260457 2024.05.31 ŚK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10260455 2024.05.31 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 10260456 2024.05.31 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10260459 2024.05.31 ŚK
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10260460 2024.05.31 ŚK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 10260461 2024.05.31 ŚK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10260462 2024.05.31 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 10260464 2024.05.31 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10260463 2024.05.31 ŚK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10260738 2024.05.31 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10260739 2024.05.31 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10260740 2024.05.31 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10260452 2024.05.31 ŚK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10260453 2024.05.31 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10260454 2024.05.31 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10260762 2024.05.31 ŚK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10260752 2024.05.31 ŚK
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10260751 2024.05.31 ŚK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10260753 2024.05.31 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10260763 2024.05.31 ŚK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 10260761 2024.05.31 ŚK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10260760 2024.05.31 ŚK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10260759 2024.05.31 ŚK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10260758 2024.05.31 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10260766 2024.05.31 ŚK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10260764 2024.05.31 ŚK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10260765 2024.05.31 ŚK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10260767 2024.05.31 ŚK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10260768 2024.05.31 ŚK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10248963 2024.05.30 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10248955 2024.05.30 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10248960 2024.05.30 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10248957 2024.05.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10248932 2024.05.30 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10248924 2024.05.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10248922 2024.05.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10248921 2024.05.30 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 10248916 2024.05.30 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10248917 2024.05.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10248920 2024.05.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10248919 2024.05.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248913 2024.05.30 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10248911 2024.05.30 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10248910 2024.05.30 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10248912 2024.05.30 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10248915 2024.05.30 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 10248914 2024.05.30 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10248909 2024.05.30 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10249187 2024.05.30 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10249183 2024.05.30 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10249185 2024.05.30 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10249186 2024.05.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10249180 2024.05.30 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10249184 2024.05.30 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10249181 2024.05.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10249179 2024.05.30 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10249178 2024.05.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10249177 2024.05.30 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10249182 2024.05.30 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10249173 2024.05.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10249175 2024.05.30 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10249176 2024.05.30 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10249172 2024.05.30 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10249174 2024.05.30 MZ
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10218368 2024.05.25 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10218369 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217049 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217048 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10217047 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217046 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10217045 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217044 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217043 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217042 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10217041 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217038 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217039 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217037 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10217040 2024.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10213836 2024.05.25 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10213835 2024.05.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10213834 2024.05.25 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10213833 2024.05.25 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10213832 2024.05.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10213831 2024.05.25 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10213830 2024.05.25 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10213829 2024.05.25 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10213828 2024.05.25 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10213827 2024.05.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10213826 2024.05.25 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10213825 2024.05.25 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10213824 2024.05.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10213823 2024.05.25 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10213822 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10213821 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10213820 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213819 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213818 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213817 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10213816 2024.05.25 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10217023 2024.05.25 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10217021 2024.05.25 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10217022 2024.05.25 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10217050 2024.05.25 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 10217051 2024.05.25 PL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10217052 2024.05.25 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 9 10217024 2024.05.25 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10217029 2024.05.25 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10217031 2024.05.25 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10217030 2024.05.25 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10217025 2024.05.25 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10217028 2024.05.25 PL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10217027 2024.05.25 PL
pospolity sroka, Pica pica 1 10217026 2024.05.25 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10217035 2024.05.25 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10217036 2024.05.25 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10217033 2024.05.25 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10217032 2024.05.25 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10217471 2024.05.25 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10217470 2024.05.25 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10217469 2024.05.25 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10217034 2024.05.25 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10217472 2024.05.25 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10217473 2024.05.25 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10217474 2024.05.25 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10181080 2024.05.19 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10181079 2024.05.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10181078 2024.05.19 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10181077 2024.05.19 ŁD
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10184582 2024.05.19 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10184583 2024.05.19 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10184612 2024.05.19 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10184616 2024.05.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 10184615 2024.05.19 ŁD
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 10184614 2024.05.19 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 10184613 2024.05.19 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10184611 2024.05.19 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10184629 2024.05.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 10184578 2024.05.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 25 10184577 2024.05.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10184581 2024.05.19 ŁD
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10184579 2024.05.19 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10184580 2024.05.19 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10184618 2024.05.19 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10184617 2024.05.19 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10184630 2024.05.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10184631 2024.05.19 ŁD
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 10184625 2024.05.19 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 15 10184589 2024.05.19 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 10184627 2024.05.19 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10184586 2024.05.19 ŁD
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 10184588 2024.05.19 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10184587 2024.05.19 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10184590 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 10184591 2024.05.19 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10184592 2024.05.19 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10184609 2024.05.19 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10184628 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10184610 2024.05.19 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10184584 2024.05.19 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10184626 2024.05.19 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10184585 2024.05.19 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10184634 2024.05.19 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10184599 2024.05.19 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10184637 2024.05.19 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10184619 2024.05.19 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10184632 2024.05.19 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10184621 2024.05.19 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10184633 2024.05.19 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10184622 2024.05.19 ŁD
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10184623 2024.05.19 ŁD
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 10184624 2024.05.19 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10184604 2024.05.19 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 10184598 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10184597 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10184636 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10184596 2024.05.19 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 10184595 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10184594 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10184635 2024.05.19 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10184593 2024.05.19 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10184601 2024.05.19 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10184602 2024.05.19 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10184600 2024.05.19 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10184606 2024.05.19 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10184620 2024.05.19 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10184603 2024.05.19 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10184638 2024.05.19 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10184605 2024.05.19 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10184607 2024.05.19 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10184608 2024.05.19 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10184639 2024.05.19 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10171049 2024.05.18 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10171048 2024.05.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10171047 2024.05.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 9 10171050 2024.05.18 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10171046 2024.05.18 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10169499 2024.05.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10169498 2024.05.18 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10169492 2024.05.18 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10169494 2024.05.18 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10169497 2024.05.18 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 9 10169496 2024.05.18 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10169491 2024.05.18 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10169490 2024.05.18 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10169489 2024.05.18 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 10169486 2024.05.18 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 10169484 2024.05.18 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10169481 2024.05.18 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10169480 2024.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10169477 2024.05.18 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10169495 2024.05.18 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10169488 2024.05.18 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10169500 2024.05.18 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10169501 2024.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10169487 2024.05.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10169482 2024.05.18 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10169483 2024.05.18 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10169479 2024.05.18 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10169478 2024.05.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10169475 2024.05.18 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10169476 2024.05.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10169473 2024.05.18 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 10169474 2024.05.18 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10169471 2024.05.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10169472 2024.05.18 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10169470 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10169467 2024.05.18 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10169468 2024.05.18 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10169466 2024.05.18 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10169469 2024.05.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10169464 2024.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10169465 2024.05.18 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 10169462 2024.05.18 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10169463 2024.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10169461 2024.05.18 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10169460 2024.05.18 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10169459 2024.05.18 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10169457 2024.05.18 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10169458 2024.05.18 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10169456 2024.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10169455 2024.05.18 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10169454 2024.05.18 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10184541 2024.05.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10184542 2024.05.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10184530 2024.05.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10184544 2024.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10184543 2024.05.16 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10184531 2024.05.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10184536 2024.05.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10184537 2024.05.16 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10184539 2024.05.16 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10184538 2024.05.16 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10184540 2024.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10184532 2024.05.16 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10184533 2024.05.16 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10184534 2024.05.16 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10184535 2024.05.16 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10184555 2024.05.16 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10184545 2024.05.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10184562 2024.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10184568 2024.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10184556 2024.05.16 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10184559 2024.05.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10184558 2024.05.16 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10184560 2024.05.16 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10184551 2024.05.16 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10184552 2024.05.16 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10184553 2024.05.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10184550 2024.05.16 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10184567 2024.05.16 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10184565 2024.05.16 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10184566 2024.05.16 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10184564 2024.05.16 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10184563 2024.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10184561 2024.05.16 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10184546 2024.05.16 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10184547 2024.05.16 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10184548 2024.05.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10184569 2024.05.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10184570 2024.05.16 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10184557 2024.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10184549 2024.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10184554 2024.05.16 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10123000 2024.05.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10122999 2024.05.12 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10122998 2024.05.12 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10122996 2024.05.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10122997 2024.05.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10122995 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10122994 2024.05.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10122993 2024.05.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10122992 2024.05.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10122991 2024.05.12 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10122990 2024.05.12 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10122989 2024.05.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10122988 2024.05.12 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10122987 2024.05.12 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10122986 2024.05.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10122985 2024.05.12 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10122984 2024.05.12 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10122983 2024.05.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10122981 2024.05.12 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10122982 2024.05.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10122980 2024.05.12 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10122979 2024.05.12 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10122976 2024.05.12 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10122977 2024.05.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10122975 2024.05.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10122974 2024.05.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10122973 2024.05.12 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10122972 2024.05.12 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10122971 2024.05.12 MZ
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 10122970 2024.05.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10122969 2024.05.12 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10122968 2024.05.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10122967 2024.05.12 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10122966 2024.05.12 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10122965 2024.05.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10122963 2024.05.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10122964 2024.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10122962 2024.05.12 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10122961 2024.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10122960 2024.05.12 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10122959 2024.05.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10122958 2024.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10122957 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10122956 2024.05.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10107813 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10107796 2024.05.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10107777 2024.05.11 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10107778 2024.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10107779 2024.05.11 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10107817 2024.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10107814 2024.05.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 10107798 2024.05.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10107797 2024.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10107780 2024.05.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 9 10107816 2024.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 10107786 2024.05.11 MZ
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 10107783 2024.05.11 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10107784 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10107785 2024.05.11 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 10107789 2024.05.11 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10107820 2024.05.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10107821 2024.05.11 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10107788 2024.05.11 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10107787 2024.05.11 MZ
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 10107791 2024.05.11 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10107790 2024.05.11 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10107793 2024.05.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10107792 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10107795 2024.05.11 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10107794 2024.05.11 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10107822 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10107781 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10107782 2024.05.11 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10107799 2024.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10107803 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10107807 2024.05.11 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10107806 2024.05.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10107800 2024.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10107802 2024.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10107801 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10107810 2024.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10107811 2024.05.11 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10107823 2024.05.11 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10107805 2024.05.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10107804 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10107815 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10107809 2024.05.11 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10107819 2024.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10107808 2024.05.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10107812 2024.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10107818 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10102731 2024.05.10 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10102730 2024.05.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10102726 2024.05.10 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 10102725 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10102727 2024.05.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10102728 2024.05.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10102729 2024.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 10102736 2024.05.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10102738 2024.05.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10102737 2024.05.10 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10102734 2024.05.10 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10102735 2024.05.10 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10102733 2024.05.10 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10102732 2024.05.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10102739 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10076857 2024.05.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10076847 2024.05.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10076858 2024.05.06 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10076848 2024.05.06 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10076851 2024.05.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10076852 2024.05.06 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10076855 2024.05.06 MZ
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10076854 2024.05.06 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 10076853 2024.05.06 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10076856 2024.05.06 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10076849 2024.05.06 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10076850 2024.05.06 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10076862 2024.05.06 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10076861 2024.05.06 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10076860 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10076872 2024.05.06 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10076873 2024.05.06 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10076874 2024.05.06 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10076875 2024.05.06 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10076866 2024.05.06 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10076867 2024.05.06 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10076865 2024.05.06 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10076864 2024.05.06 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10076868 2024.05.06 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10076870 2024.05.06 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10076869 2024.05.06 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10076877 2024.05.06 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10076876 2024.05.06 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10076859 2024.05.06 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10076871 2024.05.06 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10076878 2024.05.06 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10076879 2024.05.06 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10066838 2024.05.05 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10066837 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10066839 2024.05.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 10066835 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10066834 2024.05.05 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10066833 2024.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10066831 2024.05.05 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10066832 2024.05.05 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10066830 2024.05.05 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10066829 2024.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10066828 2024.05.05 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10066826 2024.05.05 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10066827 2024.05.05 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10066825 2024.05.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10066824 2024.05.05 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10066819 2024.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10066822 2024.05.05 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10066820 2024.05.05 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10066821 2024.05.05 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10066818 2024.05.05 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10066815 2024.05.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10066816 2024.05.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10066813 2024.05.05 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10066823 2024.05.05 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10066809 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10066811 2024.05.05 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10066810 2024.05.05 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10066808 2024.05.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10076910 2024.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10076911 2024.05.05 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10076912 2024.05.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10076914 2024.05.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10076913 2024.05.05 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10076915 2024.05.05 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10076920 2024.05.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10076921 2024.05.05 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10076925 2024.05.05 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10076923 2024.05.05 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10076922 2024.05.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10076917 2024.05.05 MZ
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10076918 2024.05.05 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10076916 2024.05.05 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10076919 2024.05.05 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10076924 2024.05.05 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10076926 2024.05.05 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10076927 2024.05.05 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10061889 2024.05.04 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10061890 2024.05.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10061887 2024.05.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10061888 2024.05.04 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10061882 2024.05.04 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10061884 2024.05.04 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10061883 2024.05.04 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10061886 2024.05.04 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10061885 2024.05.04 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10037492 2024.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10037493 2024.05.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10038047 2024.05.03 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10038046 2024.05.03 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10038128 2024.05.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10038040 2024.05.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 10038039 2024.05.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10038041 2024.05.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 10038125 2024.05.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10038042 2024.05.03 MZ
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10038045 2024.05.03 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10038127 2024.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10038043 2024.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10038124 2024.05.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10038126 2024.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10038044 2024.05.03 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 10038048 2024.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10038051 2024.05.03 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10038130 2024.05.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10038050 2024.05.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10038049 2024.05.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10038129 2024.05.03 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10038132 2024.05.03 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10038131 2024.05.03 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10038052 2024.05.03 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10038137 2024.05.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10038062 2024.05.03 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10038138 2024.05.03 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10038063 2024.05.03 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10038064 2024.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10038061 2024.05.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10038136 2024.05.03 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10038054 2024.05.03 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10038053 2024.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10038057 2024.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10038134 2024.05.03 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10038059 2024.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10038058 2024.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 10038135 2024.05.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10038055 2024.05.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10038056 2024.05.03 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10038133 2024.05.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10038060 2024.05.03 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10038065 2024.05.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10038066 2024.05.03 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10038139 2024.05.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10030908 2024.05.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10030907 2024.05.02 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10030906 2024.05.02 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10030912 2024.05.02 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 10031039 2024.05.02 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 10031059 2024.05.02 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10031060 2024.05.02 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10030918 2024.05.02 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10030917 2024.05.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10030910 2024.05.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 10031032 2024.05.02 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10034312 2024.05.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 60 10030909 2024.05.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10031031 2024.05.02 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10034311 2024.05.02 MZ
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 10034313 2024.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10030911 2024.05.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10031035 2024.05.02 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10034314 2024.05.02 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 10031036 2024.05.02 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 10031034 2024.05.02 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 10031033 2024.05.02 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 10031037 2024.05.02 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 10031038 2024.05.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10030920 2024.05.02 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10031062 2024.05.02 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10031061 2024.05.02 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 10034329 2024.05.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10030919 2024.05.02 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10034328 2024.05.02 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10030923 2024.05.02 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10034315 2024.05.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10030914 2024.05.02 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 12 10031042 2024.05.02 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 10 10031041 2024.05.02 ŁD
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 10034318 2024.05.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10030915 2024.05.02 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10031044 2024.05.02 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10031043 2024.05.02 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 10034319 2024.05.02 MZ
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 10031047 2024.05.02 ŁD
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10031048 2024.05.02 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10031046 2024.05.02 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 10030916 2024.05.02 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10031045 2024.05.02 ŁD
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10034320 2024.05.02 MZ
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 10031051 2024.05.02 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10031050 2024.05.02 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 10031052 2024.05.02 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 10031049 2024.05.02 ŁD
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 10034322 2024.05.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10031055 2024.05.02 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 10034323 2024.05.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10031054 2024.05.02 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10034321 2024.05.02 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 10031053 2024.05.02 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10034326 2024.05.02 MZ
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10031057 2024.05.02 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 10031056 2024.05.02 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10034327 2024.05.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10031058 2024.05.02 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 10034325 2024.05.02 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10034324 2024.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10034316 2024.05.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10030913 2024.05.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031040 2024.05.02 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10034317 2024.05.02 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10034330 2024.05.02 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10030921 2024.05.02 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10030922 2024.05.02 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10030927 2024.05.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10030929 2024.05.02 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10031069 2024.05.02 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10034334 2024.05.02 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10030924 2024.05.02 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10034331 2024.05.02 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10030926 2024.05.02 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10031065 2024.05.02 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10031064 2024.05.02 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10034332 2024.05.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10034333 2024.05.02 MZ
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10031066 2024.05.02 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10030933 2024.05.02 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10031076 2024.05.02 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10030932 2024.05.02 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10031075 2024.05.02 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10030928 2024.05.02 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10031068 2024.05.02 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10031067 2024.05.02 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031071 2024.05.02 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10034335 2024.05.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10030930 2024.05.02 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10031073 2024.05.02 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10031072 2024.05.02 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10031070 2024.05.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10030934 2024.05.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10031078 2024.05.02 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10034337 2024.05.02 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10031077 2024.05.02 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10034336 2024.05.02 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10030925 2024.05.02 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10030931 2024.05.02 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10031074 2024.05.02 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10034339 2024.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10034338 2024.05.02 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10030935 2024.05.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10030936 2024.05.02 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10031079 2024.05.02 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10030937 2024.05.02 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10031080 2024.05.02 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10019833 2024.05.01 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10019859 2024.05.01 MZ
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10019860 2024.05.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10019857 2024.05.01 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10019855 2024.05.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10019853 2024.05.01 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10019852 2024.05.01 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10019854 2024.05.01 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10019848 2024.05.01 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10019849 2024.05.01 ŁD
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10019861 2024.05.01 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10019847 2024.05.01 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10019846 2024.05.01 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10019851 2024.05.01 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10019850 2024.05.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10019845 2024.05.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10019842 2024.05.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10019838 2024.05.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10019844 2024.05.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10019840 2024.05.01 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 10019836 2024.05.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10019837 2024.05.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 10019835 2024.05.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10019841 2024.05.01 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10019834 2024.05.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10019831 2024.05.01 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10019843 2024.05.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10019830 2024.05.01 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10019832 2024.05.01 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 10019839 2024.05.01 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10019829 2024.05.01 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10019828 2024.05.01 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10019827 2024.05.01 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10019826 2024.05.01 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10019822 2024.05.01 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10019825 2024.05.01 ŁD
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10019821 2024.05.01 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10019823 2024.05.01 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10019824 2024.05.01 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10019819 2024.05.01 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10019818 2024.05.01 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10019817 2024.05.01 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10019815 2024.05.01 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10019820 2024.05.01 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10019816 2024.05.01 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10019814 2024.05.01 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10019813 2024.05.01 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10019812 2024.05.01 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10013836 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10013835 2024.05.01 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10013352 2024.05.01 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10005783 2024.04.30 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10005782 2024.04.30 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992987 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992984 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992985 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9993004 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992980 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992981 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992982 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992979 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9993005 2024.04.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 9992983 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9992977 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9992978 2024.04.28 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9986053 2024.04.28 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9986054 2024.04.28 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9992991 2024.04.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9986072 2024.04.28 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9993000 2024.04.28 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9992999 2024.04.28 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9986071 2024.04.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9986048 2024.04.28 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9993006 2024.04.28 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 13 9986047 2024.04.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9986051 2024.04.28 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9992988 2024.04.28 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9986050 2024.04.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9986049 2024.04.28 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9993007 2024.04.28 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 45 9992989 2024.04.28 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9992990 2024.04.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 9993001 2024.04.28 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9986073 2024.04.28 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9986052 2024.04.28 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9992992 2024.04.28 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 30 9986057 2024.04.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9992993 2024.04.28 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9986058 2024.04.28 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9992995 2024.04.28 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 9986060 2024.04.28 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 9992994 2024.04.28 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9986059 2024.04.28 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9986068 2024.04.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9986069 2024.04.28 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9992997 2024.04.28 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9992996 2024.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 9986070 2024.04.28 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9992998 2024.04.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9986055 2024.04.28 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9986056 2024.04.28 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9992975 2024.04.28 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9992963 2024.04.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9993003 2024.04.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9986074 2024.04.28 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9986082 2024.04.28 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9986062 2024.04.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9986061 2024.04.28 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9992970 2024.04.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 9986077 2024.04.28 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9992965 2024.04.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9986076 2024.04.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9992964 2024.04.28 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9986075 2024.04.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9986081 2024.04.28 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9992968 2024.04.28 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9992969 2024.04.28 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9986079 2024.04.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9986080 2024.04.28 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9992967 2024.04.28 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9986078 2024.04.28 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9992966 2024.04.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9986063 2024.04.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9992971 2024.04.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9993002 2024.04.28 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9986083 2024.04.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9986065 2024.04.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9992972 2024.04.28 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9986064 2024.04.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9986066 2024.04.28 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9992973 2024.04.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9986067 2024.04.28 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9992974 2024.04.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9979302 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979304 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979303 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979301 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979298 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979297 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979296 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979291 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9979289 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979292 2024.04.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9979293 2024.04.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9979295 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9979290 2024.04.27 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 9979320 2024.04.27 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9979322 2024.04.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9979321 2024.04.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 9979457 2024.04.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9979300 2024.04.27 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9979299 2024.04.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9979306 2024.04.27 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9979305 2024.04.27 MZ