DRUŻYNA

Drużyna: Szymon Olszewski. Obserwator: Szymon Olszewski

Liczba gatunków: 186

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 171 1747 96 96 4 19 33 40
2 87 358 105 50 0 5 16 29
3 81 316 121 59 0 5 22 32
4 190 353 154 95 0 5 46 44
5 137 289 183 88 0 16 40 32
6 37 66 186 34 0 2 15 17
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 3 10311573 2024.06.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10309889 2024.06.08 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10309887 2024.06.08 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10309890 2024.06.08 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10309888 2024.06.08 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10309885 2024.06.08 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10309886 2024.06.08 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10309882 2024.06.08 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10309884 2024.06.08 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10309879 2024.06.08 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10309881 2024.06.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10309883 2024.06.08 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10309880 2024.06.08 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10309874 2024.06.08 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10309873 2024.06.08 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10309875 2024.06.08 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10309878 2024.06.08 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10309871 2024.06.08 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10309872 2024.06.08 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10309869 2024.06.08 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10309877 2024.06.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10309867 2024.06.08 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10309876 2024.06.08 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10309865 2024.06.08 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10309870 2024.06.08 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10309866 2024.06.08 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10309868 2024.06.08 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10309863 2024.06.08 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10309864 2024.06.08 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10273930 2024.06.02 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10273929 2024.06.02 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10273928 2024.06.02 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10273927 2024.06.02 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10273925 2024.06.02 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10273924 2024.06.02 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10273926 2024.06.01 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10273923 2024.06.01 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10261258 2024.05.31 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10261260 2024.05.31 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10261259 2024.05.31 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10261257 2024.05.31 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10261254 2024.05.31 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10261256 2024.05.31 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10261255 2024.05.31 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10261251 2024.05.31 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 10261250 2024.05.31 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10261253 2024.05.31 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10261252 2024.05.31 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 10261248 2024.05.31 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10261249 2024.05.31 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10261247 2024.05.31 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10261246 2024.05.31 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10261245 2024.05.31 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10261244 2024.05.31 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10261243 2024.05.31 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10261242 2024.05.31 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 10261241 2024.05.30 PL
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10181363 2024.05.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10181362 2024.05.19 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10181360 2024.05.19 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10181361 2024.05.19 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10181359 2024.05.19 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10181358 2024.05.19 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10181357 2024.05.19 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10181356 2024.05.19 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10181355 2024.05.19 MZ
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10181354 2024.05.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10174271 2024.05.18 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10174269 2024.05.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10174267 2024.05.18 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10174261 2024.05.18 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10174262 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10174259 2024.05.18 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10156378 2024.05.16 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10127318 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10127319 2024.05.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10127320 2024.05.12 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10127317 2024.05.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10127313 2024.05.12 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10127315 2024.05.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10127314 2024.05.12 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10127316 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10127312 2024.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10127374 2024.05.12 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10127375 2024.05.12 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 10127371 2024.05.12 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10127373 2024.05.12 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10127364 2024.05.12 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10127362 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10127359 2024.05.12 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10127361 2024.05.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10127360 2024.05.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10127358 2024.05.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10127367 2024.05.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10127356 2024.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10127353 2024.05.12 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10127351 2024.05.12 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10127357 2024.05.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10127354 2024.05.12 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10109156 2024.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10109155 2024.05.11 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10109154 2024.05.11 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10109152 2024.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10109153 2024.05.11 MZ
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10109149 2024.05.11 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10109150 2024.05.11 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10109151 2024.05.11 MZ
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10109147 2024.05.11 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10109148 2024.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10109146 2024.05.11 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10109144 2024.05.11 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10109142 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10109143 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10109141 2024.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10109139 2024.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10109145 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10109140 2024.05.11 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10109138 2024.05.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10109137 2024.05.11 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10109136 2024.05.11 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10109135 2024.05.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10109134 2024.05.11 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10109133 2024.05.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10076737 2024.05.06 MZ
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 10056838 2024.05.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10056839 2024.05.04 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10047560 2024.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10047561 2024.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10047559 2024.05.03 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 10047556 2024.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10047557 2024.05.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10047558 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10047555 2024.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10032873 2024.05.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10032872 2024.05.02 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10032870 2024.05.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10032871 2024.05.02 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10032869 2024.05.02 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10032868 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031726 2024.05.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10031727 2024.05.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10031743 2024.05.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10031741 2024.05.02 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10031740 2024.05.02 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10031742 2024.05.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10031739 2024.05.02 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10031738 2024.05.02 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10031737 2024.05.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10031736 2024.05.02 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10031734 2024.05.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10031735 2024.05.02 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10031733 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10031731 2024.05.02 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10031732 2024.05.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10031730 2024.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10031729 2024.05.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10031728 2024.05.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10031725 2024.05.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 10031722 2024.05.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10031723 2024.05.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10031724 2024.05.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10031721 2024.05.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10031720 2024.05.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10031718 2024.05.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10031719 2024.05.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10031717 2024.05.02 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10031716 2024.05.02 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10031714 2024.05.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10031713 2024.05.02 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10031711 2024.05.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10031715 2024.05.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10031712 2024.05.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10031710 2024.05.02 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 10022659 2024.05.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9995223 2024.04.28 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9995221 2024.04.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9995222 2024.04.28 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9984931 2024.04.27 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9984930 2024.04.27 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9984929 2024.04.27 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967311 2024.04.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9952598 2024.04.23 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9945458 2024.04.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9945459 2024.04.21 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9945461 2024.04.21 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9945460 2024.04.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9945457 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9945456 2024.04.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9945454 2024.04.21 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9945455 2024.04.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9945452 2024.04.21 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9945450 2024.04.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9945451 2024.04.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9945453 2024.04.21 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9945449 2024.04.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9945477 2024.04.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9945475 2024.04.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9945478 2024.04.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9945476 2024.04.21 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9945473 2024.04.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9945474 2024.04.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9945472 2024.04.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9945471 2024.04.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9945470 2024.04.21 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 9945469 2024.04.21 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9945468 2024.04.21 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9945464 2024.04.21 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 9945465 2024.04.21 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9945466 2024.04.21 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9945462 2024.04.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9945463 2024.04.21 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9945448 2024.04.21 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9945447 2024.04.21 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9945445 2024.04.21 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9945446 2024.04.21 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9945444 2024.04.21 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9945442 2024.04.21 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9945440 2024.04.21 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9945443 2024.04.21 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9945441 2024.04.21 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9945437 2024.04.21 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9945438 2024.04.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 9945439 2024.04.21 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9945435 2024.04.21 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9945436 2024.04.21 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9945434 2024.04.21 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 9945433 2024.04.21 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9937540 2024.04.20 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9937543 2024.04.20 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9937541 2024.04.20 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9937539 2024.04.20 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9937538 2024.04.20 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9937542 2024.04.20 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9937537 2024.04.20 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9937536 2024.04.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9937535 2024.04.20 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9937533 2024.04.20 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9937532 2024.04.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9937534 2024.04.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9937531 2024.04.20 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9937526 2024.04.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9937530 2024.04.20 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9937524 2024.04.20 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9937527 2024.04.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9937523 2024.04.20 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9937521 2024.04.20 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9937520 2024.04.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9937528 2024.04.20 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9937525 2024.04.20 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9937519 2024.04.20 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9937517 2024.04.20 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9937518 2024.04.20 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9937522 2024.04.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9937516 2024.04.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9937529 2024.04.20 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9937515 2024.04.20 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9908546 2024.04.14 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9908547 2024.04.14 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9908542 2024.04.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9908545 2024.04.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9908544 2024.04.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9908543 2024.04.14 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9908540 2024.04.14 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9908539 2024.04.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9908541 2024.04.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9908537 2024.04.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9908536 2024.04.14 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9908538 2024.04.14 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 9908535 2024.04.14 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9908534 2024.04.14 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9899392 2024.04.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9899391 2024.04.13 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9899387 2024.04.13 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9899389 2024.04.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9899388 2024.04.13 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9899390 2024.04.13 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9899386 2024.04.13 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9899385 2024.04.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9899384 2024.04.13 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 9899382 2024.04.13 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9899379 2024.04.13 MZ
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 9899380 2024.04.13 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9899378 2024.04.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9899381 2024.04.13 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9899376 2024.04.13 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9899377 2024.04.13 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 9899375 2024.04.13 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9899374 2024.04.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9899383 2024.04.13 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9899372 2024.04.13 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 9899373 2024.04.13 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9899371 2024.04.13 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9899370 2024.04.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9899369 2024.04.13 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9899368 2024.04.13 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873522 2024.04.10 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9857876 2024.04.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9857877 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9857875 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9857874 2024.04.07 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9857878 2024.04.07 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9857873 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9857872 2024.04.07 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9857871 2024.04.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9857870 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9857869 2024.04.07 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9857868 2024.04.07 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9857866 2024.04.07 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9857867 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9864951 2024.04.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843655 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843653 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9843652 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9843651 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843650 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9843656 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843649 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843648 2024.04.06 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9843646 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843647 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843644 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9843643 2024.04.06 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9843645 2024.04.06 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9843641 2024.04.06 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9843642 2024.04.06 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9843639 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9843640 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9872408 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9864930 2024.04.06 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9872403 2024.04.06 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9805734 2024.04.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9805735 2024.04.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 10 9805732 2024.04.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9805733 2024.04.01 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9805731 2024.04.01 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 9805730 2024.04.01 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9805729 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805727 2024.04.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9805725 2024.04.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 28 9805723 2024.04.01 MZ
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9805724 2024.04.01 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9805726 2024.04.01 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9805722 2024.04.01 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9805721 2024.04.01 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9805720 2024.04.01 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9805728 2024.04.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9805718 2024.04.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9805719 2024.04.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9805717 2024.04.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9805715 2024.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805714 2024.04.01 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9805716 2024.04.01 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9805713 2024.04.01 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9805711 2024.04.01 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9805712 2024.04.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9805710 2024.04.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9805709 2024.04.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9805707 2024.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9805708 2024.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9805705 2024.04.01 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9805704 2024.04.01 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9805706 2024.04.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9805703 2024.04.01 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9805702 2024.04.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9794123 2024.03.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9794124 2024.03.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9794120 2024.03.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9794119 2024.03.31 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9794122 2024.03.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9794121 2024.03.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9794117 2024.03.31 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9794118 2024.03.31 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9794115 2024.03.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9794116 2024.03.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9794114 2024.03.31 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9794168 2024.03.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9784520 2024.03.30 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9784518 2024.03.30 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9784517 2024.03.30 MZ
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9784519 2024.03.30 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9784516 2024.03.30 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9784513 2024.03.30 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9784514 2024.03.30 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9784515 2024.03.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9784512 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9784510 2024.03.30 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9784511 2024.03.30 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9784509 2024.03.30 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9784508 2024.03.30 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9784507 2024.03.30 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9784506 2024.03.30 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9775293 2024.03.29 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9775292 2024.03.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9745794 2024.03.24 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9745793 2024.03.24 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9745792 2024.03.24 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9745791 2024.03.24 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9745790 2024.03.24 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9745789 2024.03.24 MZ
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9745787 2024.03.24 MZ
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9745788 2024.03.24 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9736268 2024.03.23 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9736271 2024.03.23 MZ
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 9736267 2024.03.23 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9736266 2024.03.23 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9736270 2024.03.23 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9736265 2024.03.23 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9736269 2024.03.23 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9736264 2024.03.23 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9736263 2024.03.23 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9736262 2024.03.23 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9736260 2024.03.23 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9736259 2024.03.23 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9736258 2024.03.23 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9736261 2024.03.23 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9736257 2024.03.23 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 9736256 2024.03.23 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9729531 2024.03.22 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9729528 2024.03.22 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9729529 2024.03.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9729530 2024.03.22 MZ
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9661174 2024.03.10 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9626766 2024.03.03 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9626763 2024.03.03 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9626765 2024.03.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9626760 2024.03.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9626762 2024.03.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 9626761 2024.03.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9626759 2024.03.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9626767 2024.03.03 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9626764 2024.03.03 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9626757 2024.03.03 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9626758 2024.03.03 MZ
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9626756 2024.03.03 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9618878 2024.03.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9618875 2024.03.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9618877 2024.03.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9618876 2024.03.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9618874 2024.03.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9618873 2024.03.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9618872 2024.03.02 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9618870 2024.03.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 40 9618871 2024.03.02 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9615136 2024.03.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9615137 2024.03.02 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9589623 2024.02.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589624 2024.02.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9589622 2024.02.25 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9589619 2024.02.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9589621 2024.02.25 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9589620 2024.02.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9589618 2024.02.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9589617 2024.02.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9589614 2024.02.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9589613 2024.02.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9589615 2024.02.25 MZ
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 48 9589604 2024.02.25 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9589610 2024.02.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9589612 2024.02.25 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9589606 2024.02.25 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9589609 2024.02.25 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9589603 2024.02.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9589611 2024.02.24 MZ
pospolity bogatka, Parus major 5 9589616 2024.02.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9589605 2024.02.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9589607 2024.02.24 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9589608 2024.02.24 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9589602 2024.02.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9562625 2024.02.18 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9562623 2024.02.18 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9562620 2024.02.18 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9562622 2024.02.18 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9562621 2024.02.18 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9552151 2024.02.17 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9552148 2024.02.17 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9552149 2024.02.17 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9552147 2024.02.17 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9552150 2024.02.17 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9552143 2024.02.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9552146 2024.02.17 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9552144 2024.02.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9552131 2024.02.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9552145 2024.02.17 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 9552138 2024.02.17 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9552136 2024.02.17 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9552142 2024.02.17 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 9552134 2024.02.17 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9552132 2024.02.17 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9552139 2024.02.17 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9552130 2024.02.17 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9552140 2024.02.17 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9552141 2024.02.17 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9552133 2024.02.17 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9552137 2024.02.17 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9552135 2024.02.17 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9552129 2024.02.17 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9552128 2024.02.17 MZ
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9532964 2024.02.11 ŁD
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9532963 2024.02.11 ŁD
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9532965 2024.02.11 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9532967 2024.02.11 ŁD
rzadki uszatka, Asio otus 3 9532961 2024.02.11 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9507997 2024.02.04 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 5 9507996 2024.02.04 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9507991 2024.02.04 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9507993 2024.02.04 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9507992 2024.02.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9507990 2024.02.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9507988 2024.02.04 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9507995 2024.02.04 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9507987 2024.02.04 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9507982 2024.02.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9507994 2024.02.04 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9507989 2024.02.04 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 9507984 2024.02.04 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9507985 2024.02.04 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9507986 2024.02.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9507981 2024.02.04 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9507980 2024.02.04 MZ
pospolity bogatka, Parus major 3 9507983 2024.02.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9503839 2024.02.03 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 9503376 2024.02.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9503373 2024.02.03 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9503371 2024.02.03 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9503378 2024.02.03 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 9503375 2024.02.03 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9503372 2024.02.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9503377 2024.02.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9503374 2024.02.03 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9503370 2024.02.03 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9503369 2024.02.03 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 13 9500933 2024.02.02 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9483986 2024.01.28 MZ
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9483987 2024.01.28 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9483988 2024.01.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9483981 2024.01.28 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9483982 2024.01.28 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9483979 2024.01.28 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9483977 2024.01.28 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9483980 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9483978 2024.01.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9483983 2024.01.28 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9483984 2024.01.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9483975 2024.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9483973 2024.01.28 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9483971 2024.01.28 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9483970 2024.01.28 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9483972 2024.01.28 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9483976 2024.01.28 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9483974 2024.01.28 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9483969 2024.01.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9478515 2024.01.27 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9478514 2024.01.27 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9478513 2024.01.27 MZ
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9457786 2024.01.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9457787 2024.01.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9457785 2024.01.21 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9457784 2024.01.21 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9457783 2024.01.21 MZ
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9457782 2024.01.21 MZ
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 60 9451955 2024.01.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 96 9451956 2024.01.20 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9451954 2024.01.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9451952 2024.01.20 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9448095 2024.01.19 MZ
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9434569 2024.01.16 MZ
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9379725 2024.01.15 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9379724 2024.01.15 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9379723 2024.01.15 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 15 9379720 2024.01.15 PM
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9379719 2024.01.15 MB
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9379722 2024.01.15 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9379717 2024.01.15 MB
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9379721 2024.01.15 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 9379718 2024.01.15 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 9379716 2024.01.15 PM
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9374949 2024.01.14 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9374947 2024.01.14 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9374946 2024.01.14 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9374948 2024.01.14 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 9374944 2024.01.14 PM
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 9374945 2024.01.14 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9374943 2024.01.14 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9374942 2024.01.14 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 7 9374940 2024.01.14 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9367422 2024.01.13 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9367419 2024.01.13 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9367418 2024.01.13 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 9367420 2024.01.13 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 9367421 2024.01.13 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9367417 2024.01.13 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 9367416 2024.01.13 PM
pospolity łyska, Fulica atra 3 9367415 2024.01.13 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9367414 2024.01.13 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9367411 2024.01.13 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 9367410 2024.01.13 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9367412 2024.01.13 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9367413 2024.01.13 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9367407 2024.01.13 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 9367408 2024.01.13 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9367405 2024.01.13 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9367409 2024.01.13 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9367404 2024.01.13 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9367406 2024.01.13 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 9367400 2024.01.13 MB
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 9367401 2024.01.13 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9367403 2024.01.13 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9367402 2024.01.13 MB
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 9359394 2024.01.12 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9359397 2024.01.12 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9359396 2024.01.12 MZ
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9359390 2024.01.12 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9359393 2024.01.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9359392 2024.01.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9359391 2024.01.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9359389 2024.01.12 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9359395 2024.01.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9359382 2024.01.12 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9359388 2024.01.12 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9359384 2024.01.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9359383 2024.01.12 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9359380 2024.01.12 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9359387 2024.01.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9359385 2024.01.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9359379 2024.01.12 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9359378 2024.01.12 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9359376 2024.01.12 MZ
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9359386 2024.01.12 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9359381 2024.01.12 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9359375 2024.01.12 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9359373 2024.01.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9359377 2024.01.12 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9359374 2024.01.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9342470 2024.01.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9342469 2024.01.07 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9342471 2024.01.07 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9342473 2024.01.07 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 9342474 2024.01.07 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9342472 2024.01.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9342468 2024.01.07 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9334437 2024.01.06 MZ
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 9334428 2024.01.06 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9334435 2024.01.06 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 9334431 2024.01.06 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9334436 2024.01.06 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9334433 2024.01.06 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9334430 2024.01.06 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 9334429 2024.01.06 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9334427 2024.01.06 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9334434 2024.01.06 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 9334432 2024.01.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9323158 2024.01.02 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9323156 2024.01.02 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9323154 2024.01.02 MZ
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9323153 2024.01.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9323157 2024.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9323155 2024.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 9323159 2024.01.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 10 9323152 2024.01.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 9320673 2024.01.02 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9320672 2024.01.02 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 9320671 2024.01.02 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9320669 2024.01.02 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9320670 2024.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9320666 2024.01.02 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9320665 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9320662 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9320668 2024.01.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9320661 2024.01.02 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9320660 2024.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 9320667 2024.01.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9320663 2024.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9320658 2024.01.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9320664 2024.01.02 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9320657 2024.01.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9320659 2024.01.02 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9320655 2024.01.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9320656 2024.01.02 MZ
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9320653 2024.01.02 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9320654 2024.01.02 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9316487 2024.01.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9316486 2024.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9316483 2024.01.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9316485 2024.01.01 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9316480 2024.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9316482 2024.01.01 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9316484 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9316481 2024.01.01 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9316808 2024.01.01 MZ
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9316809 2024.01.01 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9316807 2024.01.01 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9316806 2024.01.01 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9316804 2024.01.01 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9316802 2024.01.01 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9316797 2024.01.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9316810 2024.01.01 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9316798 2024.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 9316803 2024.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 2 9316796 2024.01.01 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9316793 2024.01.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9316794 2024.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9316792 2024.01.01 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9316760 2024.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...