DRUŻYNA

Drużyna: Leszczyńska Grupa OTOP. Obserwator: Waldemar Okupniczak

Liczba gatunków: 167

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 471 13040 94 94 0 15 38 41
2 266 7400 101 76 0 12 27 37
3 245 2172 116 81 0 4 34 43
4 184 1025 151 89 0 14 43 32
5 139 294 167 61 0 8 29 24
6 80 202 167 46 0 4 18 24
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 10331823 2024.06.14 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10317489 2024.06.10 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10316770 2024.06.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10316771 2024.06.10 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10316762 2024.06.10 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10316698 2024.06.10 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10316672 2024.06.10 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10316673 2024.06.10 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10316671 2024.06.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10316657 2024.06.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 10316656 2024.06.10 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10316655 2024.06.10 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10316654 2024.06.10 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10316653 2024.06.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10316646 2024.06.10 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10316645 2024.06.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10316644 2024.06.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10316643 2024.06.10 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10316642 2024.06.10 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10316641 2024.06.10 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10316640 2024.06.10 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 10316639 2024.06.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10316638 2024.06.10 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10316637 2024.06.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10316636 2024.06.10 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10316635 2024.06.10 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10316634 2024.06.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10316633 2024.06.10 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10316632 2024.06.10 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10316631 2024.06.10 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10310820 2024.06.09 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10310819 2024.06.09 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10310818 2024.06.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10310817 2024.06.09 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10310484 2024.06.09 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10310256 2024.06.09 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10310185 2024.06.09 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10309281 2024.06.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10297389 2024.06.07 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10297388 2024.06.07 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10297387 2024.06.07 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10297075 2024.06.07 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10297005 2024.06.07 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10288757 2024.06.05 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10288756 2024.06.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10288755 2024.06.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10288754 2024.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10288753 2024.06.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10288752 2024.06.05 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10288751 2024.06.05 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10288750 2024.06.05 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10288749 2024.06.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10288748 2024.06.05 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10288747 2024.06.05 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10288746 2024.06.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10288745 2024.06.05 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10288744 2024.06.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10288743 2024.06.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10288742 2024.06.05 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10288741 2024.06.05 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10288631 2024.06.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10288630 2024.06.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10288629 2024.06.05 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10288628 2024.06.05 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10288627 2024.06.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10288626 2024.06.05 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10288625 2024.06.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10288624 2024.06.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 30 10288623 2024.06.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10288622 2024.06.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10288621 2024.06.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 10288620 2024.06.05 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10288619 2024.06.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10288344 2024.06.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10288343 2024.06.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10288342 2024.06.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10288116 2024.06.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10288115 2024.06.05 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10288060 2024.06.05 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10288042 2024.06.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 10247562 2024.05.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10247561 2024.05.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10247560 2024.05.30 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10247559 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10247558 2024.05.30 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10247557 2024.05.30 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10247556 2024.05.30 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10247555 2024.05.30 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10247554 2024.05.30 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10247553 2024.05.30 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10247552 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10247551 2024.05.30 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10247550 2024.05.30 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10247549 2024.05.30 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10247548 2024.05.30 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10247547 2024.05.30 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10247546 2024.05.30 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10247545 2024.05.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10247544 2024.05.30 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10247543 2024.05.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10247542 2024.05.30 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10247541 2024.05.30 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10247540 2024.05.30 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10247539 2024.05.30 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10247538 2024.05.30 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10247536 2024.05.30 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10247535 2024.05.30 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10246912 2024.05.30 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10246911 2024.05.30 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10244932 2024.05.30 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10244931 2024.05.30 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10244641 2024.05.30 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10235963 2024.05.28 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10235359 2024.05.28 WP
rzadki żołna, Merops apiaster 4 10235358 2024.05.28 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10235260 2024.05.28 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10235239 2024.05.28 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10225330 2024.05.26 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10224609 2024.05.24 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10224610 2024.05.24 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10208080 2024.05.24 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10208000 2024.05.24 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10207683 2024.05.24 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10207574 2024.05.24 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10207530 2024.05.24 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10207237 2024.05.24 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10194067 2024.05.21 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10193491 2024.05.21 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10186080 2024.05.20 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10185467 2024.05.20 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10179447 2024.05.19 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10177382 2024.05.19 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10176805 2024.05.19 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10175783 2024.05.19 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10166025 2024.05.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10164627 2024.05.18 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10147078 2024.05.15 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 10146869 2024.05.15 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 10142733 2024.05.14 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10140457 2024.05.14 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10140455 2024.05.14 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 10122872 2024.05.12 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10122266 2024.05.12 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10120884 2024.05.12 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 10120882 2024.05.12 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10120405 2024.05.12 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10120404 2024.05.12 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10120403 2024.05.12 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10120402 2024.05.12 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10120401 2024.05.12 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10119971 2024.05.12 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 10119970 2024.05.12 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10117377 2024.05.12 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10108778 2024.05.11 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10105843 2024.05.11 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10105844 2024.05.11 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10105842 2024.05.11 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10105771 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10105858 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10105857 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10105856 2024.05.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10105855 2024.05.11 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10105854 2024.05.11 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10105853 2024.05.11 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10105852 2024.05.11 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10105851 2024.05.11 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10105455 2024.05.11 WP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10092488 2024.05.09 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 10091993 2024.05.09
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10091709 2024.05.09 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10091498 2024.05.09 WP
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10091484 2024.05.09 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10091483 2024.05.09 WP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10090255 2024.05.09 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10086402 2024.05.08 WP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10085979 2024.05.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10085978 2024.05.08 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10085715 2024.05.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10085714 2024.05.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10085713 2024.05.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 10085712 2024.05.08 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10085711 2024.05.08 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10085515 2024.05.08 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10085426 2024.05.08 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10085425 2024.05.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10085404 2024.05.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10053898 2024.05.04
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10052597 2024.05.04 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10049858 2024.05.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 10041333 2024.05.03 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 10041331 2024.05.03 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10041332 2024.05.03 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10041330 2024.05.03 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10039578 2024.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10037101 2024.05.03 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 10037010 2024.05.03 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10036835 2024.05.03 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10036151 2024.05.03 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10036004 2024.05.03 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10036002 2024.05.03 WP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10036003 2024.05.03 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10035897 2024.05.03 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10023137 2024.05.01 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10023136 2024.05.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10023132 2024.05.01 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10023131 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10023130 2024.05.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10022995 2024.05.01 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10022994 2024.05.01 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 10022993 2024.05.01 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10022992 2024.05.01 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10022991 2024.05.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10022990 2024.05.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10021219 2024.05.01 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 10021218 2024.05.01 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10020786 2024.05.01 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10020688 2024.05.01 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10020684 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10019908 2024.05.01 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10010134 2024.04.30 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10009505 2024.04.30 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10008878 2024.04.30 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10008450 2024.04.30 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10008301 2024.04.30 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10007858 2024.04.30 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10007857 2024.04.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10007355 2024.04.30 WP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9967408 2024.04.26
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9967362 2024.04.26
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9967155 2024.04.26 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9966817 2024.04.26 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 9955895 2024.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9955894 2024.04.23 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9955892 2024.04.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9955893 2024.04.23 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 9955891 2024.04.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9954092 2024.04.23 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9954091 2024.04.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9954090 2024.04.23 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9954089 2024.04.23 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 9954088 2024.04.23 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954087 2024.04.23 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9954086 2024.04.23 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9954085 2024.04.23 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9954084 2024.04.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9954083 2024.04.23 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9954082 2024.04.23 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9954081 2024.04.23 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9954080 2024.04.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9954079 2024.04.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9954078 2024.04.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 70 9954077 2024.04.23 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9954076 2024.04.23 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 9954075 2024.04.23 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 9954074 2024.04.23 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9949990 2024.04.22 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9949989 2024.04.22 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9949988 2024.04.22 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9949987 2024.04.22 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9949986 2024.04.22 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9949985 2024.04.22 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9949984 2024.04.22 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9949983 2024.04.22 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9949982 2024.04.22 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9949981 2024.04.22 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9949980 2024.04.22 WP
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9939769 2024.04.21 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9924144 2024.04.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9924143 2024.04.18 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9924142 2024.04.18 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9924141 2024.04.18 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9924140 2024.04.18 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9924139 2024.04.18 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9924138 2024.04.18 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9924137 2024.04.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9924136 2024.04.18 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 9924035 2024.04.18 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9921453 2024.04.17 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9921373 2024.04.17 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9921246 2024.04.17 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 9920808 2024.04.17 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9920807 2024.04.17 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9920809 2024.04.17 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9920805 2024.04.17 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9920806 2024.04.17 WP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9920804 2024.04.17 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9908501 2024.04.14
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 9908500 2024.04.14
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9902009 2024.04.14
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9896661 2024.04.13
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9893847 2024.04.13
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9892352 2024.04.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9892351 2024.04.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9892350 2024.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9892349 2024.04.13
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9892348 2024.04.13
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9892347 2024.04.13
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9886717 2024.04.12
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 9868051 2024.04.09 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 9868050 2024.04.09 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9867143 2024.04.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 70 9867142 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9867141 2024.04.09 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9867140 2024.04.09 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9867139 2024.04.09 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 9867138 2024.04.09 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9867137 2024.04.09 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9867136 2024.04.09 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9867135 2024.04.09 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9867053 2024.04.09 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9867052 2024.04.09 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9867051 2024.04.09 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9866845 2024.04.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9866844 2024.04.09 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9866842 2024.04.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 9866843 2024.04.09 WP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 9866795 2024.04.09 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9866173 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 9866174 2024.04.09 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9860964 2024.04.08
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9860565 2024.04.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9860102 2024.04.08 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9859491 2024.04.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9848843 2024.04.07 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 9828011 2024.04.05 WP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 9828010 2024.04.05 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9826978 2024.04.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9826475 2024.04.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9826474 2024.04.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9826473 2024.04.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9826472 2024.04.05 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9826471 2024.04.05 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9826470 2024.04.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9826469 2024.04.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9826468 2024.04.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9826467 2024.04.05 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9826466 2024.04.05 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 9826465 2024.04.05 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 9826464 2024.04.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9826463 2024.04.05 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9826462 2024.04.05 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9822027 2024.04.04 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9822013 2024.04.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9821992 2024.04.04 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9821991 2024.04.04 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 9821990 2024.04.04 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 9821989 2024.04.04 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9821988 2024.04.04 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9821987 2024.04.04 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 9821986 2024.04.04 WP
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 9821985 2024.04.04 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9821624 2024.04.04 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9820355 2024.04.04 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9820138 2024.04.04 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9802568 2024.04.01 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9802567 2024.04.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9801883 2024.04.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9801882 2024.04.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9801881 2024.04.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 9801880 2024.04.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9801879 2024.04.01 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9801878 2024.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9801877 2024.04.01 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 9801876 2024.04.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9801875 2024.04.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 9801874 2024.04.01 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9801873 2024.04.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9801872 2024.04.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9801871 2024.04.01 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9801870 2024.04.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9801869 2024.04.01 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9801217 2024.04.01 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9799641 2024.04.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9798997 2024.04.01 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9798996 2024.04.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9798995 2024.04.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9798994 2024.04.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9798993 2024.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9798992 2024.04.01 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9798991 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9798990 2024.04.01 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9798989 2024.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9798988 2024.04.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 9798987 2024.04.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9798314 2024.04.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9798137 2024.04.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9798136 2024.04.01 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9798153 2024.04.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9798152 2024.04.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9798151 2024.04.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9798150 2024.04.01 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9798149 2024.04.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9798148 2024.04.01 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 9798147 2024.04.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9798146 2024.04.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 10 9798145 2024.04.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9798144 2024.04.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9798143 2024.04.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9798142 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9798141 2024.04.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9798140 2024.04.01 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9798139 2024.04.01 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9798138 2024.04.01 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9778427 2024.03.30 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9772196 2024.03.29 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 9771765 2024.03.29 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 9771643 2024.03.29 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9771277 2024.03.29 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9771071 2024.03.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9770736 2024.03.29 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9770651 2024.03.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9770650 2024.03.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9770649 2024.03.29 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9770648 2024.03.29 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9750842 2024.03.25 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9750841 2024.03.25 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9750840 2024.03.25 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9750839 2024.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9750838 2024.03.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9750837 2024.03.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9750836 2024.03.25 WP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9750835 2024.03.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9750831 2024.03.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 9749916 2024.03.25 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 9749915 2024.03.25 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9749914 2024.03.25 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9749913 2024.03.25 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9749912 2024.03.25 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9749523 2024.03.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9749539 2024.03.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9749538 2024.03.25 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9749537 2024.03.25 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9749536 2024.03.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9749535 2024.03.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9749534 2024.03.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 22 9749533 2024.03.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9749532 2024.03.25 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9749531 2024.03.25 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9749530 2024.03.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 9749529 2024.03.25 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9749528 2024.03.25 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9749527 2024.03.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9749526 2024.03.25 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9749525 2024.03.25 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9749524 2024.03.25 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9748135 2024.03.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9748134 2024.03.25 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9748133 2024.03.25 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9748132 2024.03.25 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9748131 2024.03.25 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9706328 2024.03.18 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9706327 2024.03.18 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9706326 2024.03.18 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9706325 2024.03.18 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9706324 2024.03.18 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9706323 2024.03.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9706218 2024.03.18 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9705822 2024.03.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9705813 2024.03.18 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9705680 2024.03.18 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9705679 2024.03.18 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9705678 2024.03.18 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9705677 2024.03.18 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9705676 2024.03.18 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9705675 2024.03.18 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 9705674 2024.03.18 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9705597 2024.03.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9705596 2024.03.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 9705092 2024.03.18 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 9704975 2024.03.18 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9704974 2024.03.18 WP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 9704973 2024.03.18 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9704847 2024.03.18 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9689469 2024.03.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9689468 2024.03.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9689467 2024.03.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9689466 2024.03.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9689465 2024.03.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9669878 2024.03.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9669877 2024.03.13 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9663935 2024.03.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9663934 2024.03.11 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9663933 2024.03.11 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9663932 2024.03.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9663931 2024.03.11 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9663930 2024.03.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 6 9663929 2024.03.11 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9663928 2024.03.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9663927 2024.03.11 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9663926 2024.03.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9663925 2024.03.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9644549 2024.03.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9644548 2024.03.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9644547 2024.03.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9644545 2024.03.08 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 9644544 2024.03.08 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 9644543 2024.03.08 WP
pospolity łyska, Fulica atra 40 9644542 2024.03.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9644541 2024.03.08 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9644540 2024.03.08 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 9644539 2024.03.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9644293 2024.03.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9644292 2024.03.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9644291 2024.03.08 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9644290 2024.03.08 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9644289 2024.03.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9644288 2024.03.08 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9644200 2024.03.08 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9644175 2024.03.08 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9644174 2024.03.08 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9644173 2024.03.08 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9644172 2024.03.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9644171 2024.03.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9644124 2024.03.08 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9644125 2024.03.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9644123 2024.03.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9644122 2024.03.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9644121 2024.03.08 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9644120 2024.03.08 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9644119 2024.03.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9644118 2024.03.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9644117 2024.03.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9644067 2024.03.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9644066 2024.03.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9644065 2024.03.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9644064 2024.03.08 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9644063 2024.03.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9644062 2024.03.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9644061 2024.03.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9644060 2024.03.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9644059 2024.03.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9644058 2024.03.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9644057 2024.03.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9644056 2024.03.08 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9633719 2024.03.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9633718 2024.03.05 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 9633717 2024.03.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9633716 2024.03.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 6 9633715 2024.03.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9633714 2024.03.05 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9633713 2024.03.05 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9633712 2024.03.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9633554 2024.03.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9633553 2024.03.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9633552 2024.03.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 9633551 2024.03.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9633550 2024.03.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9633549 2024.03.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 15 9633548 2024.03.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9633547 2024.03.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9633434 2024.03.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9633433 2024.03.05 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9633432 2024.03.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9633431 2024.03.05 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9633430 2024.03.05 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9633429 2024.03.05 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9633428 2024.03.05 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9633426 2024.03.05 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9633425 2024.03.05 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9633285 2024.03.05 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9633284 2024.03.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9633282 2024.03.05 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 9633281 2024.03.05 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9633243 2024.03.05 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9633237 2024.03.05 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9633231 2024.03.05 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9633230 2024.03.05 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9633229 2024.03.05 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9633228 2024.03.05 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 9633227 2024.03.05 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9633226 2024.03.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9633225 2024.03.05 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9633224 2024.03.05 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9633223 2024.03.05 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9633222 2024.03.05 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9633221 2024.03.05 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9633220 2024.03.05 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9633219 2024.03.05 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9633218 2024.03.05 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9633217 2024.03.05 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9633216 2024.03.05 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9633215 2024.03.05 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9633214 2024.03.05 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9609117 2024.03.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9609086 2024.03.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9609085 2024.03.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9609084 2024.03.01 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9609083 2024.03.01 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9608887 2024.03.01 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9608886 2024.03.01 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9608885 2024.03.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 9608884 2024.03.01 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9608862 2024.03.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9608858 2024.03.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9608857 2024.03.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9608772 2024.03.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 9608771 2024.03.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 20 9608770 2024.03.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9608766 2024.03.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 9608765 2024.03.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9608764 2024.03.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9608763 2024.03.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9608762 2024.03.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9608761 2024.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9608760 2024.03.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9608589 2024.03.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9608588 2024.03.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9608587 2024.03.01 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9608586 2024.03.01 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9608585 2024.03.01 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9608584 2024.03.01 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 9608583 2024.03.01 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 9608582 2024.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9608581 2024.03.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9608426 2024.03.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9608425 2024.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9608424 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 28 9608423 2024.03.01 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9608422 2024.03.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9608244 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9608243 2024.03.01 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9608242 2024.03.01 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9608241 2024.03.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9608240 2024.03.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9608239 2024.03.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9608213 2024.03.01 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9608212 2024.03.01 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9608211 2024.03.01 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9607991 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 9607990 2024.03.01 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9607989 2024.03.01 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 9607988 2024.03.01 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9607987 2024.03.01 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9607986 2024.03.01 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 9607890 2024.03.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9607889 2024.03.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9607888 2024.03.01 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9607887 2024.03.01 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9607880 2024.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9607877 2024.03.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9607876 2024.03.01 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9607875 2024.03.01 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9607874 2024.03.01 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9607873 2024.03.01 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9607872 2024.03.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9607871 2024.03.01 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9607870 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9607869 2024.03.01 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 9593190 2024.02.26 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9592964 2024.02.26 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 9592963 2024.02.26 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9592962 2024.02.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9592961 2024.02.26 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9592960 2024.02.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9592959 2024.02.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9592958 2024.02.26 WP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9592957 2024.02.26 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 9592955 2024.02.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9592954 2024.02.26 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9592658 2024.02.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9592657 2024.02.26 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9592656 2024.02.26 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9592655 2024.02.26 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9592654 2024.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9592653 2024.02.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9592652 2024.02.26 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9592651 2024.02.26 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9592650 2024.02.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9592649 2024.02.26 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9592648 2024.02.26 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9592647 2024.02.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 100 9592646 2024.02.26 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 9592537 2024.02.26 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9592536 2024.02.26 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 19 9592535 2024.02.26 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 21 9592534 2024.02.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9592533 2024.02.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9592532 2024.02.26 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9592505 2024.02.26 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9592504 2024.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9592503 2024.02.26 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9592502 2024.02.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9592501 2024.02.26 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9592500 2024.02.26 WP
pospolity łyska, Fulica atra 30 9592499 2024.02.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9592498 2024.02.26 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9592497 2024.02.26 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9592496 2024.02.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9592495 2024.02.26 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9592494 2024.02.26 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9592493 2024.02.26 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9592492 2024.02.26 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9592491 2024.02.26 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9592436 2024.02.26 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9592435 2024.02.26 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9592434 2024.02.26 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9592433 2024.02.26 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9592432 2024.02.26 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9592431 2024.02.26 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9592430 2024.02.26 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9592429 2024.02.26 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9592428 2024.02.26 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9592427 2024.02.26 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9592426 2024.02.26 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9592425 2024.02.26 WP
rzadki uszatka, Asio otus 1 9575570 2024.02.22 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9568969 2024.02.21 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9562533 2024.02.19 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9562532 2024.02.19 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9562531 2024.02.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 9562530 2024.02.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9562529 2024.02.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 9546976 2024.02.16 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 9546975 2024.02.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9546973 2024.02.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9546972 2024.02.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 9546971 2024.02.16 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 38 9546890 2024.02.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9546712 2024.02.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9546711 2024.02.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9546710 2024.02.16 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9546709 2024.02.16 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9546708 2024.02.16 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 9546707 2024.02.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9546706 2024.02.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 9546705 2024.02.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9546400 2024.02.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9546399 2024.02.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9546398 2024.02.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9546397 2024.02.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9546396 2024.02.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9546395 2024.02.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9546394 2024.02.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 100 9546393 2024.02.16 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9546392 2024.02.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9546391 2024.02.16 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9546390 2024.02.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9546389 2024.02.16 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9546388 2024.02.16 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9546387 2024.02.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9546385 2024.02.16 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9546384 2024.02.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 9546290 2024.02.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9546289 2024.02.16 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9546288 2024.02.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9546287 2024.02.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 100 9546286 2024.02.16 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9546285 2024.02.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9546284 2024.02.16 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9546283 2024.02.16 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9546282 2024.02.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9546281 2024.02.16 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 9546280 2024.02.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9546279 2024.02.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9546278 2024.02.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9546277 2024.02.16 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 9546276 2024.02.16 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9546275 2024.02.16 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9546274 2024.02.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9546140 2024.02.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9546139 2024.02.16 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9546138 2024.02.16 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9546137 2024.02.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9546135 2024.02.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9546134 2024.02.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9546133 2024.02.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9546132 2024.02.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9546130 2024.02.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 200 9546129 2024.02.16 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 9546128 2024.02.16 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9546127 2024.02.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9546126 2024.02.16 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9546125 2024.02.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9546124 2024.02.16 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9546123 2024.02.16 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9546122 2024.02.16 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 9546121 2024.02.16 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9546120 2024.02.16 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 9543644 2024.02.15 WP
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 9543646 2024.02.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9543356 2024.02.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9543354 2024.02.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9543352 2024.02.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9543351 2024.02.15 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9543350 2024.02.15 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 9543349 2024.02.15 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9543348 2024.02.15 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9543347 2024.02.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9543346 2024.02.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9543081 2024.02.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9543080 2024.02.15 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9543079 2024.02.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9543078 2024.02.15 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9543077 2024.02.15 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 9543076 2024.02.15 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 9543075 2024.02.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9542904 2024.02.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9542903 2024.02.15 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9542902 2024.02.15 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9542901 2024.02.15 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9542900 2024.02.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 9542899 2024.02.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9542898 2024.02.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9542897 2024.02.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9542826 2024.02.15 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9542714 2024.02.15 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9542707 2024.02.15 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9542706 2024.02.15 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9542705 2024.02.15 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9542696 2024.02.15 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9542695 2024.02.15 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9542692 2024.02.15 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9542687 2024.02.15 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9542686 2024.02.15 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9542684 2024.02.15 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9542683 2024.02.15 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9542655 2024.02.15 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 9542639 2024.02.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9542638 2024.02.15 WP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9542637 2024.02.15 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9542633 2024.02.15 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9542634 2024.02.15 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9542632 2024.02.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9542631 2024.02.15 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9542630 2024.02.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9542629 2024.02.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9542628 2024.02.15 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9542627 2024.02.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9542626 2024.02.15 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9542625 2024.02.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9542624 2024.02.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9542623 2024.02.15 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9542622 2024.02.15 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9538802 2024.02.14 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9538801 2024.02.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9538800 2024.02.14 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9538799 2024.02.14 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9538798 2024.02.14 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9533719 2024.02.12 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9533718 2024.02.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9533717 2024.02.12 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 9519051 2024.02.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9519050 2024.02.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9519049 2024.02.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9519048 2024.02.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9519047 2024.02.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9518909 2024.02.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9518908 2024.02.08 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9518907 2024.02.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9518758 2024.02.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9518757 2024.02.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 9518756 2024.02.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 750 9518703 2024.02.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 750 9518702 2024.02.08 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 9518701 2024.02.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9518516 2024.02.08 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 9518515 2024.02.08 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9518514 2024.02.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 40 9518513 2024.02.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9518512 2024.02.08 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 9518511 2024.02.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9518510 2024.02.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9518342 2024.02.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9518341 2024.02.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9518340 2024.02.08 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9518339 2024.02.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9518338 2024.02.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9518337 2024.02.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 9518273 2024.02.08 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9518272 2024.02.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9518120 2024.02.08 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9518119 2024.02.08 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 9518118 2024.02.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9518117 2024.02.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9518116 2024.02.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9518115 2024.02.08 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 9518114 2024.02.08 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9518113 2024.02.08 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9518112 2024.02.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9517946 2024.02.08 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9517945 2024.02.08 WP
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9517944 2024.02.08 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9517852 2024.02.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9517817 2024.02.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 69 9517816 2024.02.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 9517798 2024.02.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9517796 2024.02.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9517795 2024.02.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9517794 2024.02.08 WP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9517793 2024.02.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9517531 2024.02.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9517530 2024.02.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 4 9517497 2024.02.08 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9517496 2024.02.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9517495 2024.02.08 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9511888 2024.02.03 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9511903 2024.02.03 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9511904 2024.02.03 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9511902 2024.02.03 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9511906 2024.02.03 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9511894 2024.02.03 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 9511899 2024.02.03 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9511898 2024.02.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9511905 2024.02.03 WP
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 9511900 2024.02.03 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 9511901 2024.02.03 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9511891 2024.02.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 500 9511907 2024.02.03 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9511889 2024.02.03 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9511892 2024.02.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9511896 2024.02.03 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9511895 2024.02.03 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9511893 2024.02.03 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9511897 2024.02.03 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9491725 2024.01.30 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9491724 2024.01.30 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 9491723 2024.01.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9491722 2024.01.30 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 9491471 2024.01.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9491248 2024.01.30 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 9491258 2024.01.30 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9491256 2024.01.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9491255 2024.01.30 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9491254 2024.01.30 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9491253 2024.01.30 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 9491252 2024.01.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1500 9491250 2024.01.30 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9491249 2024.01.30 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 9491132 2024.01.30 WP
pospolity łyska, Fulica atra 150 9491131 2024.01.30 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 9491130 2024.01.30 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9491129 2024.01.30 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9491128