DRUŻYNA

Drużyna: Renia. Obserwator: Teresa Jędrzejczak

Liczba gatunków: 179

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 221 2950 80 80 0 7 33 40
2 144 793 99 65 0 14 18 33
3 110 2812 115 62 0 5 22 35
4 288 1293 159 107 0 17 50 40
5 212 454 178 84 0 10 36 38
6 8 11 179 8 0 0 7 1
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10304751 2024.06.08 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10304746 2024.06.08 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10304721 2024.06.08 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10304756 2024.06.08 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10304722 2024.06.08 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10304750 2024.06.08 WM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10304720 2024.06.08 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10304755 2024.06.08 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10232111 2024.05.27 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10232119 2024.05.27 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10232115 2024.05.27 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232132 2024.05.27 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10232098 2024.05.27 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10232116 2024.05.27 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10232114 2024.05.27 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10232120 2024.05.27 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10232110 2024.05.27 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10232121 2024.05.27 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10232118 2024.05.27 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10232106 2024.05.27 WP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10232133 2024.05.27 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10232108 2024.05.27 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10232107 2024.05.27 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232109 2024.05.27 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10232113 2024.05.27 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10182276 2024.05.19 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10182315 2024.05.19 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10182314 2024.05.19 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10182313 2024.05.19 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10182317 2024.05.19 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10182310 2024.05.19 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10182413 2024.05.19 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10182312 2024.05.19 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10182316 2024.05.19 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10182278 2024.05.19 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10182277 2024.05.19 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10182309 2024.05.19 WP
pospolity sroka, Pica pica 2 10182414 2024.05.19 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10153965 2024.05.16 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 10153890 2024.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10153900 2024.05.16 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10153891 2024.05.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 10153956 2024.05.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10153964 2024.05.16 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10154039 2024.05.16 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10153958 2024.05.16 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10154044 2024.05.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10153955 2024.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10154041 2024.05.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 5 10154042 2024.05.16 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10154043 2024.05.16 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10153894 2024.05.16 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10153899 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10153881 2024.05.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10153892 2024.05.16 WP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10153901 2024.05.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10154045 2024.05.16 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10153893 2024.05.16 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10154040 2024.05.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10153957 2024.05.16 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10153963 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10153880 2024.05.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 13 10144409 2024.05.14 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 10144402 2024.05.14 WP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10144051 2024.05.14 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10123359 2024.05.12 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10123346 2024.05.12 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10123344 2024.05.12 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10123039 2024.05.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10123380 2024.05.12 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10123345 2024.05.12 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10122860 2024.05.12 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10123354 2024.05.12 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 10122895 2024.05.12 WP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10123358 2024.05.12 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10123355 2024.05.12 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10123192 2024.05.12 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10123377 2024.05.12 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10123242 2024.05.12 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10122859 2024.05.12 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10123361 2024.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10123357 2024.05.12 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10123240 2024.05.12 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10123365 2024.05.12 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10123241 2024.05.12 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 10111069 2024.05.11 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10111057 2024.05.11 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10111058 2024.05.11 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10111066 2024.05.11 WP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10106593 2024.05.11 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10111062 2024.05.11 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10111063 2024.05.11 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10111061 2024.05.11 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10111060 2024.05.11 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 10111064 2024.05.11 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10111065 2024.05.11 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10111067 2024.05.11 WP
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10111068 2024.05.11 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10111059 2024.05.11 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10099317 2024.05.10 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10099309 2024.05.10 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10099316 2024.05.10 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10099301 2024.05.10 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10099306 2024.05.10 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10099299 2024.05.10 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10099319 2024.05.10 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10099322 2024.05.10 WP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10099305 2024.05.10 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10099310 2024.05.10 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10099315 2024.05.10 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10099314 2024.05.10 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10099313 2024.05.10 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10099312 2024.05.10 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10099307 2024.05.10 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10099303 2024.05.10 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10099300 2024.05.10 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10099321 2024.05.10 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10099320 2024.05.10 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10099308 2024.05.10 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10099302 2024.05.10 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10099304 2024.05.10 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10099318 2024.05.10 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10099311 2024.05.10 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10095787 2024.05.09 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10095791 2024.05.09 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10095788 2024.05.09 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10095789 2024.05.09 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10095790 2024.05.09 WP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10089406 2024.05.08 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 10089410 2024.05.08 WP
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10089418 2024.05.08 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10089566 2024.05.08 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10089568 2024.05.08 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10089567 2024.05.08 WP
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10089625 2024.05.08 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10089571 2024.05.08 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10089589 2024.05.08 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10089623 2024.05.08 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10089421 2024.05.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 10089601 2024.05.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10074956 2024.05.06 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10074981 2024.05.06 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10074962 2024.05.06 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10074984 2024.05.06 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10074963 2024.05.06 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10074968 2024.05.06 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10074973 2024.05.06 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10074972 2024.05.06 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10074961 2024.05.06 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10074965 2024.05.06 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10074969 2024.05.06 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10074980 2024.05.06 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 10074966 2024.05.06 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10074975 2024.05.06 WP
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10074967 2024.05.06 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10074979 2024.05.06 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10074957 2024.05.06 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10074974 2024.05.06 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10074971 2024.05.06 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10074970 2024.05.06 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10074977 2024.05.06 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10074964 2024.05.06 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10074958 2024.05.06 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10074959 2024.05.06 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10074960 2024.05.06 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10074978 2024.05.06 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10074982 2024.05.06 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10074976 2024.05.06 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10066870 2024.05.05 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 10066860 2024.05.05 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10066866 2024.05.05 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10066874 2024.05.05 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10066858 2024.05.05 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 10066857 2024.05.05 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10066873 2024.05.05 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10066875 2024.05.05 WP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10066862 2024.05.05 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10066872 2024.05.05 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10066861 2024.05.05 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10066869 2024.05.05 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10066871 2024.05.05 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10066865 2024.05.05 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10066867 2024.05.05 WP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10066864 2024.05.05 WP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10067620 2024.05.05 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10066863 2024.05.05 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10066868 2024.05.05 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10066859 2024.05.05 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10030213 2024.05.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10030230 2024.05.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10030237 2024.05.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10030226 2024.05.02 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10030215 2024.05.02 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10030232 2024.05.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10030217 2024.05.02 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 10030218 2024.05.02 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10030235 2024.05.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 10030231 2024.05.02 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10030224 2024.05.02 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10030234 2024.05.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10030219 2024.05.02 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10030222 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10030223 2024.05.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10030228 2024.05.02 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 10030236 2024.05.02 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10030214 2024.05.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10030221 2024.05.02 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 10030220 2024.05.02 WP
pospolity bogatka, Parus major 2 10030225 2024.05.02 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10030233 2024.05.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10030227 2024.05.02 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10030229 2024.05.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10030238 2024.05.02 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 10030216 2024.05.02 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10018577 2024.05.01 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10018576 2024.05.01 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10022461 2024.05.01 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10018578 2024.05.01 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10018575 2024.05.01 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10018579 2024.05.01 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10012436 2024.04.30 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10012432 2024.04.30 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10012423 2024.04.30 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10012424 2024.04.30 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10012428 2024.04.30 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 10012433 2024.04.30 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 10012430 2024.04.30 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10012435 2024.04.30 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10012427 2024.04.30 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10012431 2024.04.30 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 10012425 2024.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10012434 2024.04.30 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10012429 2024.04.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10012426 2024.04.30 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10004143 2024.04.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10004132 2024.04.29 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10004146 2024.04.29 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10004162 2024.04.29 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10004138 2024.04.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 10004135 2024.04.29 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10004145 2024.04.29 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10004137 2024.04.29 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10004136 2024.04.29 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10004128 2024.04.29 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10004129 2024.04.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10004147 2024.04.29 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10004133 2024.04.29 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10004140 2024.04.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10004134 2024.04.29 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10004130 2024.04.29 WP
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10004127 2024.04.29 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10002169 2024.04.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 10004142 2024.04.29 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10004131 2024.04.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10004139 2024.04.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10004144 2024.04.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10004148 2024.04.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10004141 2024.04.29 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10004298 2024.04.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9989628 2024.04.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10004067 2024.04.28 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10004064 2024.04.28 WP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9989619 2024.04.28 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 10004055 2024.04.28 WP
pospolity żuraw, Grus grus 8 9989624 2024.04.28 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10004066 2024.04.28 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10004053 2024.04.28 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10004057 2024.04.28 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9989627 2024.04.28 WP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9989620 2024.04.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10004056 2024.04.28 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9989614 2024.04.28 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9989617 2024.04.28 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9989622 2024.04.28 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10004058 2024.04.28 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10004060 2024.04.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 10004063 2024.04.28 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9989618 2024.04.28 WP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9976464 2024.04.27 WP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9976466 2024.04.27 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9963276 2024.04.25 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9970127 2024.04.25 WP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 9963280 2024.04.25 WP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 9963282 2024.04.25 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9963277 2024.04.25 WP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9963293 2024.04.25 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9963289 2024.04.25 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9963290 2024.04.25 WP
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9963281 2024.04.25 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9963294 2024.04.25 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9963278 2024.04.25 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9963283 2024.04.25 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9963284 2024.04.25 WP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 9963279 2024.04.25 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9963288 2024.04.25 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9963285 2024.04.25 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9963286 2024.04.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9963295 2024.04.25 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 9963287 2024.04.25 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9963291 2024.04.25 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9960320 2024.04.24 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 9960309 2024.04.24 MB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9960318 2024.04.24 MB
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9960275 2024.04.24 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9960472 2024.04.24 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9960294 2024.04.24 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 9960291 2024.04.24 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9960307 2024.04.24 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9960292 2024.04.24 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 9960288 2024.04.24 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9960286 2024.04.24 MB
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9960311 2024.04.24 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 9960272 2024.04.24 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 40 9960273 2024.04.24 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9960315 2024.04.24 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9960280 2024.04.24 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 9960274 2024.04.24 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 9960278 2024.04.24 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9960314 2024.04.24 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9947207 2024.04.21 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9947194 2024.04.21 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 9947200 2024.04.21 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9947195 2024.04.21 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9947255 2024.04.21 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 9947243 2024.04.21 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9947251 2024.04.21 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 30 9947234 2024.04.21 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9947240 2024.04.21 MB
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 9947316 2024.04.21 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 9947226 2024.04.21 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9947263 2024.04.21 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9947261 2024.04.21 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9947249 2024.04.21 MB
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9930838 2024.04.19 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9930847 2024.04.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9930843 2024.04.19 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9930845 2024.04.19 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9930848 2024.04.19 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9930835 2024.04.19 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9930844 2024.04.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9930836 2024.04.19 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9930839 2024.04.19 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9930846 2024.04.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9930837 2024.04.19 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9930842 2024.04.19 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 9930834 2024.04.19 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9930840 2024.04.19 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9922291 2024.04.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9922289 2024.04.17 WP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9922288 2024.04.17 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9922290 2024.04.17 WP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9918696 2024.04.16 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9918694 2024.04.16 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9918693 2024.04.16 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9918695 2024.04.16 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9918698 2024.04.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9914850 2024.04.15 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9914843 2024.04.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 4 9914840 2024.04.15 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9914852 2024.04.15 WP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 9914845 2024.04.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9914844 2024.04.15 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9914839 2024.04.15 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9914841 2024.04.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9914842 2024.04.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9914851 2024.04.15 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9914846 2024.04.15 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9914847 2024.04.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9914848 2024.04.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9914849 2024.04.15 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9899198 2024.04.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9899212 2024.04.13 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9899205 2024.04.13 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9899218 2024.04.13 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 9899206 2024.04.13 WP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9899200 2024.04.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9899217 2024.04.13 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9899199 2024.04.13 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9899213 2024.04.13 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9899214 2024.04.13 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9899207 2024.04.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9899208 2024.04.13 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9899204 2024.04.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9899202 2024.04.13 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9899216 2024.04.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9899211 2024.04.13 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9899209 2024.04.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9899210 2024.04.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9899203 2024.04.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9899201 2024.04.13 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9899215 2024.04.13 WP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9882990 2024.04.11 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9880473 2024.04.11 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9880467 2024.04.11 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9870058 2024.04.09 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9870059 2024.04.09 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9870055 2024.04.09 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9870052 2024.04.09 WP
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9870081 2024.04.09 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9870051 2024.04.09 WP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9870080 2024.04.09 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9870088 2024.04.09 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 9870108 2024.04.09 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 9870053 2024.04.09 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9870111 2024.04.09 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9870054 2024.04.09 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9870050 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9870048 2024.04.09 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9870057 2024.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9870049 2024.04.09 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9870093 2024.04.09 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9870092 2024.04.09 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9870085 2024.04.09 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9870061 2024.04.09 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9870217 2024.04.09 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 9870157 2024.04.09 WP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9870160 2024.04.09 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9870153 2024.04.09 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9870155 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 11 9870207 2024.04.09 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9870083 2024.04.09 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9870082 2024.04.09 WP
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 9870212 2024.04.09 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9870201 2024.04.09 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 9870198 2024.04.09 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 9870090 2024.04.09 WP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 9870062 2024.04.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9870087 2024.04.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9870086 2024.04.09 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9870208 2024.04.09 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9870084 2024.04.09 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9870060 2024.04.09 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9870199 2024.04.09 WP
pospolity żuraw, Grus grus 50 9870089 2024.04.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9870056 2024.04.09 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9870210 2024.04.09 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9870109 2024.04.09 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9870091 2024.04.09 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 9870213 2024.04.09 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9860266 2024.04.08 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9860277 2024.04.08 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9860272 2024.04.08 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9860261 2024.04.08 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9860263 2024.04.08 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9860267 2024.04.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 1 9860280 2024.04.08 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9860269 2024.04.08 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9860276 2024.04.08 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9860275 2024.04.08 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9860270 2024.04.08 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9860273 2024.04.08 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9860274 2024.04.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9860278 2024.04.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9860265 2024.04.08 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9860262 2024.04.08 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9860271 2024.04.08 WP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9860260 2024.04.08 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9860279 2024.04.08 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9860264 2024.04.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9860268 2024.04.08 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 9850609 2024.04.07 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9850614 2024.04.07 WP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9850568 2024.04.07 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9853877 2024.04.07 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9850569 2024.04.07 WP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 9850567 2024.04.07 WP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9853884 2024.04.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9850612 2024.04.07 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9822665 2024.04.04 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 9818438 2024.04.03 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9818436 2024.04.03 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9818435 2024.04.03 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9818439 2024.04.03 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9818449 2024.04.03 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9818448 2024.04.03 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9818452 2024.04.03 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9818445 2024.04.03 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9818451 2024.04.03 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9818444 2024.04.03 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9818443 2024.04.03 WP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9818437 2024.04.03 WP
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 9818446 2024.04.03 WP
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9818441 2024.04.03 WP
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9818453 2024.04.03 WP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9818447 2024.04.03 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9818450 2024.04.03 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9818442 2024.04.03 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9818440 2024.04.03 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9812624 2024.04.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9812617 2024.04.02 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9812631 2024.04.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9812620 2024.04.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9812619 2024.04.02 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9812630 2024.04.02 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9812628 2024.04.02 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9812633 2024.04.02 WP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9812614 2024.04.02 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9812632 2024.04.02 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9812627 2024.04.02 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9812626 2024.04.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 4 9812621 2024.04.02 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9812629 2024.04.02 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9812618 2024.04.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9812622 2024.04.02 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9812615 2024.04.02 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9812625 2024.04.02 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9812623 2024.04.02 WP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 9806768 2024.04.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9785556 2024.03.30 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9785550 2024.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9785553 2024.03.30 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9785534 2024.03.30 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9772453 2024.03.29 WP
pospolity żuraw, Grus grus 3 9772459 2024.03.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9772456 2024.03.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9772451 2024.03.29 WP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9772455 2024.03.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9772457 2024.03.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9772460 2024.03.29 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9772464 2024.03.29 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9772454 2024.03.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9772461 2024.03.29 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9772462 2024.03.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9772467 2024.03.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9772452 2024.03.29 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9772463 2024.03.29 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9772466 2024.03.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 4 9772465 2024.03.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9772458 2024.03.29 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 9772450 2024.03.29 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9769681 2024.03.28 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9687101 2024.03.16 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9687102 2024.03.16 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9687085 2024.03.16 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9687109 2024.03.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9687105 2024.03.16 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9687104 2024.03.16 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9687095 2024.03.16 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9687098 2024.03.16 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9687093 2024.03.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9687103 2024.03.16 WP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9687092 2024.03.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9687100 2024.03.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9687097 2024.03.16 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 9687089 2024.03.16 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9687099 2024.03.16 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9687110 2024.03.16 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9687087 2024.03.16 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9687094 2024.03.16 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9687086 2024.03.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9687107 2024.03.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9687106 2024.03.16 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9687090 2024.03.16 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 9687091 2024.03.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 1 9687108 2024.03.16 WP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9687096 2024.03.16 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9687088 2024.03.16 WP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9683132 2024.03.15 WP
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9683131 2024.03.15 WP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9683205 2024.03.15 WP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9683207 2024.03.15 WP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9678698 2024.03.14 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9678699 2024.03.14 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9670897 2024.03.13 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9670880 2024.03.13 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 9670889 2024.03.13 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9670882 2024.03.13 WP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9670983 2024.03.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9670886 2024.03.13 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9673789 2024.03.13 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9673792 2024.03.13 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 9670896 2024.03.13 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9670877 2024.03.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9670898 2024.03.13 WP
pospolity łyska, Fulica atra 2 9670879 2024.03.13 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9673793 2024.03.13 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9670881 2024.03.13 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9670890 2024.03.13 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9670892 2024.03.13 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9670884 2024.03.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9673791 2024.03.13 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9670883 2024.03.13 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9670888 2024.03.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9673790 2024.03.13 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9670887 2024.03.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9673794 2024.03.13 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9670899 2024.03.13 WP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9673787 2024.03.13 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9670891 2024.03.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9670893 2024.03.13 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9670885 2024.03.13 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9670878 2024.03.13 WP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9670876 2024.03.13 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9670895 2024.03.13 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9670894 2024.03.13 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 9631643 2024.03.04 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 9631709 2024.03.04 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 9631710 2024.03.04 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9631644 2024.03.04 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 24 9631712 2024.03.04 WP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 9631711 2024.03.04 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9611087 2024.03.01 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9611088 2024.03.01 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9610935 2024.03.01 WP
pospolity żuraw, Grus grus 9 9610763 2024.03.01 WP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 9610934 2024.03.01 WP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 9610758 2024.03.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9610936 2024.03.01 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 9610760 2024.03.01 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9610767 2024.03.01 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 9610757 2024.03.01 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9610759 2024.03.01 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 9610761 2024.03.01 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 9610963 2024.03.01 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9610766 2024.03.01 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9610762 2024.03.01 WP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 9610756 2024.03.01 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9610937 2024.03.01 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9611091 2024.02.29 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9611093 2024.02.29 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9611090 2024.02.29 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9611092 2024.02.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9611089 2024.02.29 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9602687 2024.02.28 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9602686 2024.02.28 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9602698 2024.02.28 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9602695 2024.02.28 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9602682 2024.02.28 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9602688 2024.02.28 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9602678 2024.02.28 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9602699 2024.02.28 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9602684 2024.02.28 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9602692 2024.02.28 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9602681 2024.02.28 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9602700 2024.02.28 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9602690 2024.02.28 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9602679 2024.02.28 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9602694 2024.02.28 WP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9602732 2024.02.28 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9602691 2024.02.28 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9602689 2024.02.28 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9602683 2024.02.28 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9602693 2024.02.28 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9602696 2024.02.28 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9602697 2024.02.28 WP
pospolity łyska, Fulica atra 3 9602680 2024.02.28 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9590612 2024.02.25 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9590634 2024.02.25 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9590636 2024.02.25 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9590617 2024.02.25 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9590615 2024.02.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9590619 2024.02.25 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9590608 2024.02.25 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9590611 2024.02.25 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9590633 2024.02.25 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9590614 2024.02.25 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9590610 2024.02.25 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9575480 2024.02.23 WP
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9575488 2024.02.23 WP
pospolity żuraw, Grus grus 27 9575474 2024.02.23 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9575486 2024.02.23 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9575489 2024.02.23 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9575477 2024.02.23 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9575483 2024.02.23 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9575476 2024.02.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9575490 2024.02.23 WP
pospolity sroka, Pica pica 4 9575487 2024.02.23 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9575479 2024.02.23 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9575473 2024.02.23 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9575482 2024.02.23 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9575475 2024.02.23 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9575485 2024.02.23 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9575481 2024.02.23 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 9575471 2024.02.23 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9575484 2024.02.23 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9575491 2024.02.23 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9575472 2024.02.23 WP
pospolity kruk, Corvus corax 2 9575478 2024.02.23 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9566038 2024.02.20 WP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 11 9566662 2024.02.20 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9566027 2024.02.20 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9566030 2024.02.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9566041 2024.02.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9566034 2024.02.20 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9566031 2024.02.20 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9566039 2024.02.20 WP
pospolity sroka, Pica pica 6 9566037 2024.02.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9566036 2024.02.20 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9566032 2024.02.20 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 9566029 2024.02.20 WP
pospolity żuraw, Grus grus 27 9566033 2024.02.20 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9566121 2024.02.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9566042 2024.02.20 WP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9566028 2024.02.20 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9566035 2024.02.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9566040 2024.02.20 WP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9548894 2024.02.16 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 9541307 2024.02.14 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 20 9541353 2024.02.14 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 9541350 2024.02.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9541346 2024.02.14 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9541352 2024.02.14 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 9541351 2024.02.14 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9541347 2024.02.14 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9541411 2024.02.14 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9541349 2024.02.14 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 9541417 2024.02.14 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 9534766 2024.02.12 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9534770 2024.02.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9534761 2024.02.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9534800 2024.02.12 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9534763 2024.02.12 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9534768 2024.02.12 PM
pospolity łyska, Fulica atra 2 9534771 2024.02.12 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 9534764 2024.02.12 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 9534765 2024.02.12 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 11 9534762 2024.02.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9526805 2024.02.10 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 9526713 2024.02.10 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 17 9526516 2024.02.10 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 21 9526567 2024.02.10 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9526550 2024.02.10 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 30 9526547 2024.02.10 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9526804 2024.02.10 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9526803 2024.02.10 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9526563 2024.02.10 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 9526802 2024.02.10 PM
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9521571 2024.02.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9521559 2024.02.09 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9521554 2024.02.09 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9521552 2024.02.09 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9521566 2024.02.09 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 70 9521550 2024.02.09 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9521555 2024.02.09 PM
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 9521565 2024.02.09 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9521556 2024.02.09 PM
pospolity łyska, Fulica atra 4 9519565 2024.02.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9519567 2024.02.08 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9519564 2024.02.08 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 9519561 2024.02.08 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9519563 2024.02.08 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9519562 2024.02.08 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9519566 2024.02.08 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9519560 2024.02.08 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9519568 2024.02.08 PM
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 9505062 2024.02.03 WP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 9504360 2024.02.03 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9501495 2024.02.02 WP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 9501490 2024.02.02 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9501493 2024.02.02 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9501485 2024.02.02 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9501487 2024.02.02 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9501482 2024.02.02 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9501483 2024.02.02 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9501494 2024.02.02 WP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9501488 2024.02.02 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9501486 2024.02.02 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9501491 2024.02.02 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9501496 2024.02.02 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9501484 2024.02.02 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9501492 2024.02.02 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9501489 2024.02.02 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9488234 2024.01.29 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9488237 2024.01.29 WP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9488241 2024.01.29 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9488233 2024.01.29 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9488242 2024.01.29 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9488236 2024.01.29 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9488239 2024.01.29 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9488230 2024.01.29 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9488231 2024.01.29 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9488244 2024.01.29 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9488232 2024.01.29 WP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9488240 2024.01.29 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9488228 2024.01.29 WP
pospolity kos, Turdus merula 1 9488235 2024.01.29 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9488245 2024.01.29 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9488238 2024.01.29 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9488229 2024.01.29 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9488243 2024.01.29 WP
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 9471101 2024.01.25 WP
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9452330 2024.01.20 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9452321 2024.01.20 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9452325 2024.01.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9452283 2024.01.20 WP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9452324 2024.01.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9452282 2024.01.20 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9452323 2024.01.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 2 9452284 2024.01.20 WP
pospolity kos, Turdus merula 10 9452328 2024.01.20 WP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9452329 2024.01.20 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 9452326 2024.01.20 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9452327 2024.01.20 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9452287 2024.01.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9452332 2024.01.20 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9452322 2024.01.20 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 71 9452280 2024.01.20 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9452290 2024.01.20 WP
pospolity bogatka, Parus major 8 9452289 2024.01.20 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9452286 2024.01.20 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9452281 2024.01.20 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9452285 2024.01.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9452288 2024.01.20 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9452331 2024.01.20 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9449315 2024.01.19 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9450073 2024.01.19 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9449325 2024.01.19 WP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 9449320 2024.01.19 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9450076 2024.01.19 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449318 2024.01.19 WP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9449322 2024.01.19 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9449321 2024.01.19 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9449314 2024.01.19 WP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 9449187 2024.01.19 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9449316 2024.01.19 WP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9449319 2024.01.19 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9449317 2024.01.19 WP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9449323 2024.01.19 WP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9437961 2024.01.17 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9437996 2024.01.17 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9437959 2024.01.17 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 9437058 2024.01.17 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9437957 2024.01.17 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9437969 2024.01.17 WP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 24 9437958 2024.01.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9437971 2024.01.17 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9437059 2024.01.17 WP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9437061 2024.01.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9437956 2024.01.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9438002 2024.01.17 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9437970 2024.01.17 WP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9437994 2024.01.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 100 9437063 2024.01.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 16 9438001 2024.01.17 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9438000 2024.01.17 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9438003 2024.01.17 WP
pospolity łyska, Fulica atra 8 9437967 2024.01.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9437968 2024.01.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 9437963 2024.01.17 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9437965 2024.01.17 WP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9437995 2024.01.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9437964 2024.01.17 WP
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9437966 2024.01.17 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9437065 2024.01.17 WP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9437962 2024.01.17 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9437960 2024.01.17 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9434038 2024.01.16 WP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 9434032 2024.01.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9434036 2024.01.16 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9434037 2024.01.16 WP
pospolity bogatka, Parus major 1 9434042 2024.01.16 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9434043 2024.01.16 WP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9434034 2024.01.16 WP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9434040 2024.01.16 WP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 9434031 2024.01.16 WP
pospolity sroka, Pica pica 5 9434044 2024.01.16 WP
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9434033 2024.01.16 WP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9434041 2024.01.16 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9434039 2024.01.16 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9434035 2024.01.16 WP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9378482 2024.01.15 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9378485 2024.01.15 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9378489 2024.01.15 WP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 9378481 2024.01.15 WP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9378493 2024.01.15 WP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9378483 2024.01.15 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9378474 2024.01.15 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9378475 2024.01.15 WP
pospolity łyska, Fulica atra 1 9378476 2024.01.15 WP
pospolity kos, Turdus merula 3 9378487 2024.01.15 WP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9378492 2024.01.15 WP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9378480 2024.01.15 WP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9378478 2024.01.15 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9378477 2024.01.15 WP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9378490 2024.01.15 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9378484 2024.01.15 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9378488 2024.01.15 WP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9378491 2024.01.15 WP
pospolity bogatka, Parus major 10 9378486 2024.01.15 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9368115 2024.01.13 WP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9368176 2024.01.13 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9368099 2024.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9368098 2024.01.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 9368100 2024.01.13 WP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9368114 2024.01.13 WP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9368118 2024.01.13 WP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9368120 2024.01.13 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 9351710 2024.01.09 WP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9347789 2024.01.08 WP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9347788 2024.01.08 WP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9347783 2024.01.08 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9347785 2024.01.08 WP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9347793 2024.01.08 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9347794 2024.01.08 WP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9347795 2024.01.08 WP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9347782 2024.01.08 WP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 9347784 2024.01.08 WP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9347786 2024.01.08 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9347790 2024.01.08 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9347791 2024.01.08 WP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9347792 2024.01.08 WP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9347781 2024.01.08 WP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 9347787 2024.01.08 WP
pospolity żuraw, Grus grus 74 9347796 2024.01.08 WP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9343019 2024.01.07 WP
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9343057 2024.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9343054 2024.01.07 WP
pospolity kruk, Corvus corax 5 9343018 2024.01.07 WP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9343020 2024.01.07 WP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9343045 2024.01.07 WP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9343014 2024.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9343021 2024.01.07 WP
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 9343015 2024.01.07 WP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9343052 2024.01.07 WP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2