DRUŻYNA

Drużyna: Tilia. Obserwator: Paweł Hermański

Liczba gatunków: 182

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 182 3301 66 66 1 8 21 36
2 170 2036 82 54 0 4 23 27
3 212 7604 98 75 0 6 29 40
4 132 285 125 76 0 7 36 33
5 279 674 171 126 0 24 61 41
6 110 220 182 70 2 12 27 29
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 10330572 2024.06.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 10330588 2024.06.13 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10330589 2024.06.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10330586 2024.06.13 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10330587 2024.06.13 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 10330584 2024.06.13 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10330583 2024.06.13 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10330585 2024.06.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10330581 2024.06.13 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10330580 2024.06.13 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10330579 2024.06.13 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10330582 2024.06.13 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10330576 2024.06.13 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 10330578 2024.06.13 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10330575 2024.06.13 ŁD
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10330574 2024.06.13 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10330577 2024.06.13 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10330569 2024.06.13 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10330570 2024.06.13 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10330568 2024.06.13 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10330571 2024.06.13 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10330566 2024.06.13 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10330563 2024.06.13 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10330567 2024.06.13 ŁD
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330565 2024.06.13 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330564 2024.06.13 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10330560 2024.06.13 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10330561 2024.06.13 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 10330562 2024.06.13 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10330558 2024.06.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10330557 2024.06.13 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10330559 2024.06.13 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10330556 2024.06.13 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10323370 2024.06.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10323369 2024.06.11 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10323368 2024.06.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10323367 2024.06.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10323365 2024.06.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10323366 2024.06.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10313834 2024.06.09 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10313833 2024.06.09 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 10313832 2024.06.09 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 10313831 2024.06.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10313830 2024.06.09 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10313829 2024.06.09 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10311695 2024.06.09 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10311694 2024.06.09 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 10311693 2024.06.09 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10306881 2024.06.08 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10302820 2024.06.08 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10302819 2024.06.08 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10302817 2024.06.08 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 10302818 2024.06.07 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 10298628 2024.06.07 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10298629 2024.06.07 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10298626 2024.06.07 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10298627 2024.06.07 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10298624 2024.06.07 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 10298625 2024.06.07 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10298623 2024.06.07 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10298621 2024.06.07 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10298622 2024.06.07 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10298620 2024.06.07 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10298619 2024.06.07 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10282149 2024.06.03 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282147 2024.06.03 ŁD
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10282148 2024.06.03 ŁD
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10282145 2024.06.03 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10282146 2024.06.03 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10282144 2024.06.03 ŁD
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10282143 2024.06.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 10282142 2024.06.03 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10282141 2024.06.03 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10282136 2024.06.03 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282137 2024.06.03 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10282138 2024.06.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282135 2024.06.03 ŁD
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10282140 2024.06.03 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10282139 2024.06.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10282133 2024.06.03 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10282132 2024.06.03 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10282129 2024.06.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282134 2024.06.03 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282130 2024.06.03 ŁD
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10282131 2024.06.03 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10282128 2024.06.03 ŁD
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10282125 2024.06.03 ŁD
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10282127 2024.06.03 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10282126 2024.06.03 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10282119 2024.06.03 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10282124 2024.06.03 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10282123 2024.06.03 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 2 10282117 2024.06.03 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 6 10282118 2024.06.03 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10282121 2024.06.03 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 10282122 2024.06.03 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10282120 2024.06.03 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10282116 2024.06.03 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10282115 2024.06.03 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10282113 2024.06.03 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10282111 2024.06.03 ŁD
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10282112 2024.06.03 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10282114 2024.06.03 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10282110 2024.06.03 ŁD
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10282109 2024.06.03 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276836 2024.06.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10276837 2024.06.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10276835 2024.06.02 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10276833 2024.06.02 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10276834 2024.06.02 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10276832 2024.05.31 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10248440 2024.05.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10248451 2024.05.30 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10248455 2024.05.30 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10248449 2024.05.30 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10248450 2024.05.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10248458 2024.05.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10248448 2024.05.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10248456 2024.05.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10248457 2024.05.30 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10248447 2024.05.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10248446 2024.05.30 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10248445 2024.05.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10248452 2024.05.30 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10248444 2024.05.30 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10248443 2024.05.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10248442 2024.05.30 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10248441 2024.05.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10248439 2024.05.30 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10248437 2024.05.30 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10248436 2024.05.30 ŚL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10248438 2024.05.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10248435 2024.05.30 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10248434 2024.05.30 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10248433 2024.05.30 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10248431 2024.05.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10248432 2024.05.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10248429 2024.05.30 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 10248426 2024.05.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10248428 2024.05.30 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10248427 2024.05.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10248430 2024.05.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10248425 2024.05.30 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10248424 2024.05.30 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10245102 2024.05.30 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10245101 2024.05.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10245098 2024.05.30 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10245100 2024.05.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10245097 2024.05.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10245095 2024.05.30 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10245096 2024.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10245094 2024.05.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10245093 2024.05.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10245091 2024.05.29 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10245099 2024.05.29 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 10245092 2024.05.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10245090 2024.05.29 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10245088 2024.05.29 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10245086 2024.05.29 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10245089 2024.05.29 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10245087 2024.05.29 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10227463 2024.05.26 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10227477 2024.05.26 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10227478 2024.05.26 OP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10227473 2024.05.26 OP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10227476 2024.05.26 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10227479 2024.05.26 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10227471 2024.05.26 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10227470 2024.05.26 OP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10227474 2024.05.26 OP
pospolity kos, Turdus merula 2 10227472 2024.05.26 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10227469 2024.05.26 OP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10227475 2024.05.26 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10227466 2024.05.26 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10227468 2024.05.26 OP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10227467 2024.05.26
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10227465 2024.05.26
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10227464 2024.05.26
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10227495 2024.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10227494 2024.05.26
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10227493 2024.05.26
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10227492 2024.05.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10227491 2024.05.26
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10227489 2024.05.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10227488 2024.05.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10227490 2024.05.26
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10227487 2024.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10227486 2024.05.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10227485 2024.05.26
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10227482 2024.05.26
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10227481 2024.05.26
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10227480 2024.05.26 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10227484 2024.05.26 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10227483 2024.05.26 OP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10203479 2024.05.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10203477 2024.05.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10203480 2024.05.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 14 10203478 2024.05.21 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10163443 2024.05.17 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10163441 2024.05.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10163442 2024.05.17 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10163439 2024.05.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10163440 2024.05.17 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10163437 2024.05.17 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10163438 2024.05.17 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10163436 2024.05.17 ŚL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10119162 2024.05.11 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10119161 2024.05.11 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10119160 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10119158 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10119157 2024.05.11 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10119159 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10119156 2024.05.11 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10119155 2024.05.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10119154 2024.05.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10119153 2024.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10119152 2024.05.11 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10119151 2024.05.11 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 10119150 2024.05.11 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10119149 2024.05.11 ŚL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 10119147 2024.05.11 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10119146 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10119145 2024.05.11 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10119148 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10119144 2024.05.11 ŚL
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 10119143 2024.05.11 ŚL
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10119140 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10119141 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 10119142 2024.05.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10119139 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10119137 2024.05.11 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10119136 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10119138 2024.05.11 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10119135 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 10119134 2024.05.11 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10119132 2024.05.11 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10119127 2024.05.11 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10119129 2024.05.11 ŚK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10119125 2024.05.11 ŚK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 10119123 2024.05.11 ŚK
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 10119133 2024.05.11 ŚK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10119126 2024.05.11 ŚK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10119119 2024.05.11 ŚK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10119117 2024.05.11 ŚK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10119128 2024.05.11 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10119118 2024.05.11 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10119115 2024.05.11 ŚL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10119114 2024.05.11 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10119113 2024.05.11 ŚL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10119110 2024.05.11 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10119111 2024.05.11 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10119124 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10119122 2024.05.11 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10119120 2024.05.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10119130 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10119131 2024.05.11 ŚL
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 10119116 2024.05.11 ŚL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10119112 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 6 10119108 2024.05.11 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10119121 2024.05.11 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 5 10119109 2024.05.11 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10119107 2024.05.11 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10119103 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10119105 2024.05.11 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10119106 2024.05.11 ŚL
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10119104 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 10127467 2024.05.11 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10127647 2024.05.11 ŚL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10127474 2024.05.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10119102 2024.05.10 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10098070 2024.05.10 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10098071 2024.05.10 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10098069 2024.05.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10096745 2024.05.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 10096744 2024.05.09 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10096740 2024.05.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10096741 2024.05.09 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10096746 2024.05.09 ŚL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10096743 2024.05.09 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10096742 2024.05.09 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10094716 2024.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10094717 2024.05.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 10094715 2024.05.09 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 10094712 2024.05.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10094714 2024.05.09 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10094713 2024.05.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 10094711 2024.05.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 10094710 2024.05.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 10094708 2024.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10094709 2024.05.09 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 10094706 2024.05.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 10094707 2024.05.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10094705 2024.05.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10094704 2024.05.09 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10094703 2024.05.09 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10094700 2024.05.09 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10094702 2024.05.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10094701 2024.05.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10094698 2024.05.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10094699 2024.05.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10094697 2024.05.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10094694 2024.05.09 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10094695 2024.05.09 ŚL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 10094693 2024.05.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10094696 2024.05.09 ŚL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 10094692 2024.05.09 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 10081761 2024.05.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 10081760 2024.05.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10081759 2024.05.07 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 10081757 2024.05.07 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 10081756 2024.05.07 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10081755 2024.05.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10081758 2024.05.07 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10081751 2024.05.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10081754 2024.05.07 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10081752 2024.05.07 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10081750 2024.05.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10081753 2024.05.07 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10067477 2024.05.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10067478 2024.05.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10067476 2024.05.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 10067475 2024.05.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10067474 2024.05.05 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10049045 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10049044 2024.05.04 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10049043 2024.05.04 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10049061 2024.05.04 ŚL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10049060 2024.05.04 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 10049059 2024.05.03 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10049058 2024.05.03 ŚL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10049057 2024.05.03 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10049056 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10049055 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10049053 2024.05.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10049054 2024.05.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10049051 2024.05.03 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 10049052 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10049049 2024.05.03 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10049050 2024.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10049048 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10049046 2024.05.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10049047 2024.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10049042 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10049039 2024.05.03 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10049040 2024.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10049038 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10049036 2024.05.03 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10049034 2024.05.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10049037 2024.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10049035 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10049033 2024.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10049032 2024.05.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10049041 2024.05.03 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10049030 2024.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 10049031 2024.05.03 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10049028 2024.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10049029 2024.05.03 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10049027 2024.05.03 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10019338 2024.05.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10019339 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10019334 2024.05.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10019337 2024.05.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10019336 2024.05.01 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10019333 2024.05.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10019332 2024.05.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10019329 2024.05.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 10019335 2024.05.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10019331 2024.05.01 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10019328 2024.05.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10019326 2024.05.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 10019325 2024.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10019327 2024.05.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 10019330 2024.05.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10019324 2024.05.01 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10019353 2024.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10019352 2024.05.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10019355 2024.05.01 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10019354 2024.05.01 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10019351 2024.05.01 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10019350 2024.05.01 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10019347 2024.05.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10019349 2024.05.01 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10019346 2024.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10019348 2024.05.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10019345 2024.05.01 ŚL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10019344 2024.05.01 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10019343 2024.05.01 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10019342 2024.05.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10019341 2024.05.01 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10019340 2024.04.29 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9990247 2024.04.28 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9990248 2024.04.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9990245 2024.04.28 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9990246 2024.04.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9990241 2024.04.28 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 9990240 2024.04.28 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9990244 2024.04.28 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 9990243 2024.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 9990236 2024.04.28 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9990233 2024.04.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9990231 2024.04.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9990232 2024.04.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9990228 2024.04.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9990229 2024.04.28 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 9990223 2024.04.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9990262 2024.04.28 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9990264 2024.04.28 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9990263 2024.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9990259 2024.04.28 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9990260 2024.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9990261 2024.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9990257 2024.04.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9990258 2024.04.28 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9990256 2024.04.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9990255 2024.04.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9990253 2024.04.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9990254 2024.04.28 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9990252 2024.04.28 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9990251 2024.04.28 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9990250 2024.04.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9990249 2024.04.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9990242 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9990239 2024.04.28 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9990238 2024.04.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9990235 2024.04.28 ŚL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9990237 2024.04.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9990234 2024.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9990230 2024.04.28 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9990226 2024.04.28 ŚL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9990227 2024.04.28 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9990225 2024.04.28 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 9990221 2024.04.28 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9990220 2024.04.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9990222 2024.04.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9990224 2024.04.28 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9990219 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9990218 2024.04.28 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9990215 2024.04.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 9990213 2024.04.28 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9990214 2024.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 9990212 2024.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9990211 2024.04.28 ŚL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 9990210 2024.04.28 ŚL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9990209 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 9990217 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9990207 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 9990208 2024.04.28 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9990206 2024.04.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9990205 2024.04.28 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9990203 2024.04.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9990216 2024.04.28 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9990204 2024.04.28 ŚL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 9990202 2024.04.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9887348 2024.04.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9887349 2024.04.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9852766 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9852765 2024.04.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9852763 2024.04.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9852762 2024.04.07 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9852764 2024.04.07 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9852761 2024.04.07 ŁD
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9852759 2024.04.07 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9852757 2024.04.07 ŁD
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9852758 2024.04.07 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9852760 2024.04.07 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 9852755 2024.04.07 ŁD
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9852756 2024.04.07 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9852753 2024.04.07 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9852754 2024.04.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9852752 2024.04.07 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9852751 2024.04.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9852750 2024.04.07 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9852747 2024.04.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9852749 2024.04.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9852748 2024.04.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9852746 2024.04.07 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9852745 2024.04.07 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9840182 2024.04.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9840181 2024.04.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9840183 2024.04.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9814942 2024.04.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9814941 2024.04.02 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 9814939 2024.04.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9814940 2024.04.02 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9814938 2024.04.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9801447 2024.04.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9801444 2024.04.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 9801446 2024.04.01 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9801465 2024.04.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 9801460 2024.04.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9801458 2024.04.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9801461 2024.04.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9801467 2024.04.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801463 2024.04.01 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9801462 2024.04.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801459 2024.04.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 9801453 2024.04.01 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9801452 2024.04.01 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9801456 2024.04.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9801457 2024.04.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9801454 2024.04.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9801455 2024.04.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9801451 2024.04.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9801450 2024.04.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9801435 2024.04.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9801433 2024.04.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9801440 2024.04.01 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 9801431 2024.04.01 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9801434 2024.04.01 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9801437 2024.04.01 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9801432 2024.04.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9801438 2024.04.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 18 9801442 2024.04.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9801436 2024.04.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9801427 2024.04.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9801429 2024.04.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9801430 2024.04.01 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9801425 2024.04.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9801428 2024.04.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9801426 2024.04.01 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9802406 2024.04.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9769701 2024.03.27 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9769700 2024.03.27 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9769699 2024.03.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9769698 2024.03.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9769697 2024.03.27 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9769702 2024.03.27 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9769695 2024.03.27 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 9769696 2024.03.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9749493 2024.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9749494 2024.03.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9749495 2024.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9749492 2024.03.25 ŚL
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9744079 2024.03.24 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9744078 2024.03.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9744075 2024.03.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9744077 2024.03.24 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9744074 2024.03.24 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9744073 2024.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9744076 2024.03.24 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9744072 2024.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9744071 2024.03.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 9744069 2024.03.24 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9744066 2024.03.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9744068 2024.03.24 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9744067 2024.03.24 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9744065 2024.03.24 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9744064 2024.03.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9744063 2024.03.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9744062 2024.03.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9744060 2024.03.24 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9744059 2024.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9744061 2024.03.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9744058 2024.03.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9744056 2024.03.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9744057 2024.03.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9744055 2024.03.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9744054 2024.03.24 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9744051 2024.03.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9744053 2024.03.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9744052 2024.03.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9744049 2024.03.24 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9744048 2024.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9744046 2024.03.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9744050 2024.03.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9744047 2024.03.24 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9744044 2024.03.24 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9744040 2024.03.24 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 9744041 2024.03.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9744043 2024.03.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9744038 2024.03.24 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9744042 2024.03.24 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9744039 2024.03.24 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9744045 2024.03.24 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9723699 2024.03.21 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9723698 2024.03.21 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9723696 2024.03.21 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9723697 2024.03.21 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9723695 2024.03.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9723693 2024.03.21 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9723694 2024.03.21 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9723690 2024.03.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9723689 2024.03.21 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 9723691 2024.03.21 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9723688 2024.03.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 9723692 2024.03.21 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 9723686 2024.03.21 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 60 9723687 2024.03.21 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 9723685 2024.03.21 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 9723684 2024.03.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9702648 2024.03.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9702645 2024.03.17 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9702635 2024.03.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9702642 2024.03.17 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 9702639 2024.03.17 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9702640 2024.03.17 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9702643 2024.03.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5000 9702646 2024.03.17 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9702636 2024.03.17 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9702638 2024.03.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9702647 2024.03.17 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9702641 2024.03.17 ŚL
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9702633 2024.03.17 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 9702634 2024.03.17 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9702637 2024.03.17 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9702644 2024.03.17 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9702419 2024.03.17 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9702416 2024.03.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9702417 2024.03.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9702415 2024.03.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9702418 2024.03.17 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9702414 2024.03.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9702420 2024.03.17 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9703012 2024.03.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9702411 2024.03.17 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9702412 2024.03.17 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9702408 2024.03.17 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9702413 2024.03.17 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9702410 2024.03.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9702409 2024.03.17 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9702404 2024.03.17 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9702405 2024.03.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9702406 2024.03.17 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9703013 2024.03.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9702407 2024.03.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9702403 2024.03.17 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9702398 2024.03.17 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9702397 2024.03.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 9702422 2024.03.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 9702401 2024.03.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9702421 2024.03.17 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9702400 2024.03.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9703011 2024.03.17 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 9703009 2024.03.17 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9703008 2024.03.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9702402 2024.03.17 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9702399 2024.03.17 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9702396 2024.03.15 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9679718 2024.03.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9679720 2024.03.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9679717 2024.03.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9679719 2024.03.14 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9679716 2024.03.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9659772 2024.03.10
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9659770 2024.03.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9659771 2024.03.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 9659773 2024.03.10 OP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9659784 2024.03.10 OP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 9659783 2024.03.10 OP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 9659786 2024.03.10 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9659785 2024.03.10 OP
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9659789 2024.03.10 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9659782 2024.03.10 OP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 9659781 2024.03.10 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9659779 2024.03.10 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9659776 2024.03.10 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9659775 2024.03.10 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 9659778 2024.03.10 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9659790 2024.03.10 OP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9659774 2024.03.10 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9659777 2024.03.10 OP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9654288 2024.03.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9632228 2024.03.04 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 1 9632227 2024.03.03 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9623548 2024.03.03 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9623547 2024.03.03 ŚL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9623546 2024.03.03 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 9623545 2024.03.03 ŚL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 9623544 2024.03.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9623543 2024.03.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9623542 2024.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9623539 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9623541 2024.03.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9623536 2024.03.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9623537 2024.03.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 60 9623538 2024.03.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 25 9623534 2024.03.03 ŚL
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9623533 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9623532 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 9623531 2024.03.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9623530 2024.03.03 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9623529 2024.03.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 9623528 2024.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9623527 2024.03.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 16 9623526 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9623524 2024.03.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9623525 2024.03.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9623523 2024.03.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9623522 2024.03.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9623521 2024.03.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9623520 2024.03.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9623519 2024.03.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9623518 2024.03.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9623517 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9623516 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9623515 2024.03.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9623514 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9623513 2024.03.03 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9623512 2024.03.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9623510 2024.03.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9623509 2024.03.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9623508 2024.03.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9623507 2024.03.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9623505 2024.03.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9623506 2024.03.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9623504 2024.03.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9623503 2024.03.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9623502 2024.03.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9623501 2024.03.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9623500 2024.03.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9623498 2024.03.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9623499 2024.03.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9623497 2024.03.03 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9623496 2024.03.03 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9623495 2024.03.03 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9619983 2024.03.02 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9619982 2024.03.02 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9611536 2024.03.01 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9611535 2024.03.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9611534 2024.03.01 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9611533 2024.03.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9611532 2024.03.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9611530 2024.03.01 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9611531 2024.03.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9611529 2024.03.01 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9611528 2024.03.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9611526 2024.03.01 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9611527 2024.03.01 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9611525 2024.03.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9611524 2024.03.01 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9611523 2024.03.01 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9611522 2024.03.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9611521 2024.03.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9611520 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9611518 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9611517 2024.02.25 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9611516 2024.02.25 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9581560 2024.02.24 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9581558 2024.02.24 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9581559 2024.02.24 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9560221 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9560226 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 9560222 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 10 9560218 2024.02.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9560215 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9560220 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 9560217 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9560212 2024.02.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 80 9560214 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9560238 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 9560237 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 9560234 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9560235 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9560239 2024.02.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9560232 2024.02.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9560233 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9560230 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 60 9560231 2024.02.18 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9560227 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9560224 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9560236 2024.02.18 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 9560223 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9560228 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9560229 2024.02.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9560225 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 9560256 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 9560251 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 30 9560253 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9560250 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 9560252 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9560254 2024.02.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9560243 2024.02.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 9560246 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9560244 2024.02.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9560248 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9560245 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9560247 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9560249 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9560240 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9560241 2024.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9560242 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9560219 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9560216 2024.02.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9560213 2024.02.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9560211 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9560210 2024.02.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9560207 2024.02.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9560208 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9560206 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9560203 2024.02.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9560200 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9560205 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9560202 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9560209 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9560204 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9560199 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9560201 2024.02.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9560197 2024.02.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9560193 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9560194 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9560198 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9560191 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 9560192 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9560196 2024.02.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9560189 2024.02.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9560190 2024.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9560195 2024.02.18 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9560188 2024.02.18 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9560185 2024.02.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9560187 2024.02.18 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 9560180 2024.02.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9560183 2024.02.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9560182 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9560273 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9560271 2024.02.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9560277 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9560270 2024.02.18 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 9560265 2024.02.18 ŚL
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9560269 2024.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9560275 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 9560267 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9560259 2024.02.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9560263 2024.02.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9560257 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9560262 2024.02.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9560260 2024.02.18 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9560261 2024.02.18 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9560255 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9560258 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 54 9560184 2024.02.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9560179 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9560181 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 9560177 2024.02.18 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9560186 2024.02.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9560178 2024.02.18 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 9560175 2024.02.18 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9560170 2024.02.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9560176 2024.02.18 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9560173 2024.02.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9560174 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 24 9560168 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9560172 2024.02.18 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9560165 2024.02.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9560164 2024.02.18 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 9560166 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9560171 2024.02.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9560163 2024.02.18 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9560162 2024.02.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9560167 2024.02.18 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9560159 2024.02.18 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9560161 2024.02.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9560157 2024.02.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9560169 2024.02.18 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9560158 2024.02.18 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9560151 2024.02.18 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9560153 2024.02.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9560156 2024.02.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9560160 2024.02.18 ŚL
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9560155 2024.02.18 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9560147 2024.02.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9560154 2024.02.18 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 9552335 2024.02.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 9552330 2024.02.16 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 3 9552332 2024.02.16 ŁD
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9552331 2024.02.16 ŁD
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9552326 2024.02.16 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9552334 2024.02.16 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9552328 2024.02.16 ŁD
pospolity kruk, Corvus corax 2 9552327 2024.02.16 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9552333 2024.02.16 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9552329 2024.02.16 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9552325 2024.02.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9532776 2024.02.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9532778 2024.02.11
pospolity kruk, Corvus corax 2 9532771 2024.02.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9532775 2024.02.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9532773 2024.02.11
pospolity kruk, Corvus corax 1 9532769 2024.02.11 WP
pospolity kruk, Corvus corax 1 9532772 2024.02.11 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 2 9532774 2024.02.11 OP
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9532768 2024.02.11 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 9513204 2024.02.06 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9513205 2024.02.06 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9513203 2024.02.06 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9513202 2024.02.06 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9513201 2024.02.06 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9513200 2024.02.06 ŁD
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 9513197 2024.02.06 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9513198 2024.02.06 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9513199 2024.02.06 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9513196 2024.02.06 ŁD
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9513192 2024.02.06 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9513191 2024.02.06 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 9513195 2024.02.06 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 9513193 2024.02.06 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 2 9513187 2024.02.06 ŁD
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9513189 2024.02.06 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9513190 2024.02.06 ŁD
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9513188 2024.02.06 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 20 9513185 2024.02.06 ŁD
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9513194 2024.02.06 ŁD
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9513186 2024.02.06 ŁD
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9505021 2024.02.03 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9480458 2024.01.28 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9480457 2024.01.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 9480456 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9480455 2024.01.28 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9480454 2024.01.28 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9480453 2024.01.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9480448 2024.01.28 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9480447 2024.01.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9480452 2024.01.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9480450 2024.01.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9480449 2024.01.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9480451 2024.01.28 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9480446 2024.01.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9479329 2024.01.28 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9479330 2024.01.25 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9469624 2024.01.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9469623 2024.01.25 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9458396 2024.01.21 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 5 9458398 2024.01.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9458397 2024.01.21 ŚL