DRUŻYNA

Drużyna: Terespol. Obserwator: Andrzej Tarasiuk

Liczba gatunków: 127

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 477 2166 53 53 0 4 18 31
2 413 4110 66 57 0 4 20 33
3 420 1892 81 68 0 3 23 42
4 734 3524 102 78 0 3 31 44
5 1003 3122 125 89 0 10 36 43
6 350 1477 127 63 0 2 23 38
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10338352 2024.06.15 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10338349 2024.06.15 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10338353 2024.06.15 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10338347 2024.06.15 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10338348 2024.06.15 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10338351 2024.06.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10338346 2024.06.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10338345 2024.06.15 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10338350 2024.06.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10337231 2024.06.15 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10337232 2024.06.15 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10337229 2024.06.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10337228 2024.06.15 LB
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10337230 2024.06.15 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10336327 2024.06.15 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10336329 2024.06.15 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10336328 2024.06.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10336325 2024.06.15 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10336326 2024.06.15 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10335961 2024.06.15 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10335960 2024.06.15 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10335959 2024.06.15 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10335956 2024.06.15 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10335957 2024.06.15 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10335958 2024.06.15 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10335955 2024.06.15 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10335954 2024.06.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10335950 2024.06.15 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10335953 2024.06.15 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10335951 2024.06.15 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10335952 2024.06.15 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10333712 2024.06.14 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10333112 2024.06.14 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10333113 2024.06.14 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10333111 2024.06.14 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10333088 2024.06.14 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10333089 2024.06.14 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10333087 2024.06.14 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10333085 2024.06.14 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10333084 2024.06.14 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10333086 2024.06.14 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10333082 2024.06.14 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10333080 2024.06.14 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10333083 2024.06.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10333081 2024.06.14 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10333079 2024.06.14 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10333078 2024.06.14 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10333077 2024.06.14 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10329058 2024.06.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 4 10329057 2024.06.13 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10328334 2024.06.13 LB
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10328335 2024.06.13 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10328332 2024.06.13 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10328336 2024.06.13 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10328333 2024.06.13 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10328331 2024.06.13 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10328330 2024.06.13 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10328232 2024.06.13 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10328231 2024.06.13 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10328233 2024.06.13 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10328230 2024.06.13 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10328229 2024.06.13 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10328228 2024.06.13 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10328227 2024.06.13 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10328174 2024.06.13 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10328172 2024.06.13 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10328171 2024.06.13 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10328173 2024.06.13 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10328169 2024.06.13 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10328170 2024.06.13 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10325412 2024.06.12 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10325411 2024.06.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10325416 2024.06.12 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10325414 2024.06.12 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10325409 2024.06.12 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10325417 2024.06.12 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 10 10325415 2024.06.12 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10325408 2024.06.12 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10325410 2024.06.12 LB
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10325413 2024.06.12 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10324717 2024.06.12 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10324715 2024.06.12 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10324714 2024.06.12 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10324716 2024.06.12 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10324711 2024.06.12 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10324713 2024.06.12 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10324710 2024.06.12 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10324709 2024.06.12 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10324712 2024.06.12 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10321529 2024.06.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321526 2024.06.11 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10321525 2024.06.11 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321527 2024.06.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10321524 2024.06.11 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10321528 2024.06.11 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10321523 2024.06.11 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10321522 2024.06.11 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10321520 2024.06.11 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10321521 2024.06.11 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10321227 2024.06.11 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10321226 2024.06.11 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10321225 2024.06.11 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10321223 2024.06.11 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 10321224 2024.06.11 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10321034 2024.06.11 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10321031 2024.06.11 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10321035 2024.06.11 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321033 2024.06.11 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10321032 2024.06.11 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10321030 2024.06.11 LB
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10321036 2024.06.11 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10321029 2024.06.11 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10321027 2024.06.11 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10321028 2024.06.11 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10321026 2024.06.11 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 10321025 2024.06.11 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10321024 2024.06.11 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10321023 2024.06.11 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10321355 2024.06.11 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10317645 2024.06.10 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10317644 2024.06.10 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10317643 2024.06.10 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10317642 2024.06.10 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10317641 2024.06.10 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10313839 2024.06.09 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 10313840 2024.06.09 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10312665 2024.06.09 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10312664 2024.06.09 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10312662 2024.06.09 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 10312663 2024.06.09 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10312660 2024.06.09 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312661 2024.06.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10312659 2024.06.09 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10312658 2024.06.09 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10311217 2024.06.09 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10311216 2024.06.09 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10311215 2024.06.09 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10311214 2024.06.09 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10310960 2024.06.09 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10310959 2024.06.09 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10310957 2024.06.09 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10310956 2024.06.09 LB
pospolity łyska, Fulica atra 4 10310954 2024.06.09 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10310958 2024.06.09 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10310955 2024.06.09 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10310953 2024.06.09 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10310952 2024.06.09 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10310951 2024.06.09 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10310950 2024.06.09 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 10310949 2024.06.09 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10310948 2024.06.09 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 10310947 2024.06.09 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10303000 2024.06.08 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10303001 2024.06.08 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10302999 2024.06.08 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10303004 2024.06.08 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10302998 2024.06.08 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10303002 2024.06.08 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10302994 2024.06.08 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10302995 2024.06.08 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10302997 2024.06.08 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10303003 2024.06.08 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10302996 2024.06.08 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10302171 2024.06.08 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10302172 2024.06.08 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10302170 2024.06.08 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10302039 2024.06.08 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10302038 2024.06.08 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10302040 2024.06.08 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10302037 2024.06.08 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 10299096 2024.06.07 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10299097 2024.06.07 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10298304 2024.06.07 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298301 2024.06.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10298300 2024.06.07 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10298298 2024.06.07 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10298302 2024.06.07 LB
pospolity łyska, Fulica atra 5 10298297 2024.06.07 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298299 2024.06.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10298303 2024.06.07 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10297464 2024.06.07 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10297443 2024.06.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10297442 2024.06.07 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10297463 2024.06.07 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10297462 2024.06.07 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10297461 2024.06.07 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10297460 2024.06.07 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10297459 2024.06.07 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10297457 2024.06.07 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10297458 2024.06.07 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10297455 2024.06.07 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10297454 2024.06.07 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10297456 2024.06.07 LB
pospolity żuraw, Grus grus 9 10297453 2024.06.07 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10297452 2024.06.07 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10297451 2024.06.07 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10297450 2024.06.07 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10297449 2024.06.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10297448 2024.06.07 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10297233 2024.06.07 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10297232 2024.06.07 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10297231 2024.06.07 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10297190 2024.06.07 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10297192 2024.06.07 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10297189 2024.06.07 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10297188 2024.06.07 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10297191 2024.06.07 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10297020 2024.06.07 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 50 10296968 2024.06.07 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10296967 2024.06.07 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10296966 2024.06.07 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10296965 2024.06.07 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10298618 2024.06.07 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10294725 2024.06.06 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10294723 2024.06.06 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10294724 2024.06.06 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10294720 2024.06.06 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10294719 2024.06.06 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10294717 2024.06.06 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10294716 2024.06.06 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10294722 2024.06.06 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10294721 2024.06.06 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10294714 2024.06.06 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10294715 2024.06.06 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10294713 2024.06.06 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10294712 2024.06.06 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10294718 2024.06.06 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10294711 2024.06.06 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10290853 2024.06.05 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10290854 2024.06.05 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10290601 2024.06.05 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10290600 2024.06.05 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10290598 2024.06.05 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10290597 2024.06.05 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10290596 2024.06.05 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10290604 2024.06.05 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10290599 2024.06.05 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10290603 2024.06.05 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10290593 2024.06.05 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10290595 2024.06.05 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10290592 2024.06.05 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10290594 2024.06.05 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10290591 2024.06.05 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10290602 2024.06.05 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10284652 2024.06.04 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10284651 2024.06.04 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10284650 2024.06.04 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10284649 2024.06.04 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10283729 2024.06.04 LB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10281984 2024.06.04 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10280812 2024.06.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10280547 2024.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10280546 2024.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10280545 2024.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10280543 2024.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10280540 2024.06.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10280542 2024.06.03 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 10280544 2024.06.03 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10280539 2024.06.03 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10280538 2024.06.03 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10280541 2024.06.03 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 10279264 2024.06.03 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10279260 2024.06.03 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10279263 2024.06.03 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10279262 2024.06.03 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 10279261 2024.06.03 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10279259 2024.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10279258 2024.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10279256 2024.06.03 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10279257 2024.06.03 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10279255 2024.06.03 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10279254 2024.06.03 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 10279253 2024.06.03 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10279252 2024.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10278667 2024.06.03 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10278666 2024.06.03 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10278665 2024.06.03 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10278668 2024.06.03 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10278669 2024.06.03 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10278659 2024.06.03 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10278656 2024.06.03 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10278654 2024.06.03 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10278653 2024.06.03 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10278655 2024.06.03 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 10278652 2024.06.03 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10278651 2024.06.03 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10278544 2024.06.03 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10278542 2024.06.03 LB
pospolity bogatka, Parus major 2 10278543 2024.06.03 LB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10278541 2024.06.03 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10278457 2024.06.03 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10278456 2024.06.03 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10278454 2024.06.03 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10278455 2024.06.03 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10278451 2024.06.03 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10278450 2024.06.03 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10278453 2024.06.03 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10278452 2024.06.03 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10278071 2024.06.03 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10278070 2024.06.03 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10277977 2024.06.03 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10277978 2024.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10277976 2024.06.03 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 10277975 2024.06.03 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10275301 2024.06.02 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10275294 2024.06.02 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10275204 2024.06.02 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10275206 2024.06.02 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10275205 2024.06.02 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10274139 2024.06.02 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10274140 2024.06.02 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10274141 2024.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10274143 2024.06.02 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10274138 2024.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10274142 2024.06.02 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10272697 2024.06.02 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10272696 2024.06.02 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 10272695 2024.06.02 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 10266102 2024.06.01 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10266103 2024.06.01 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10266105 2024.06.01 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10266104 2024.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10266100 2024.06.01 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10266106 2024.06.01 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10266099 2024.06.01 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10266101 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10266098 2024.06.01 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10265444 2024.06.01 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10265436 2024.06.01 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10265437 2024.06.01 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10265433 2024.06.01 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10265434 2024.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10265435 2024.06.01 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10265432 2024.06.01 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10265186 2024.06.01 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10265184 2024.06.01 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10265183 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10265181 2024.06.01 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10265185 2024.06.01 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10265180 2024.06.01 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10265182 2024.06.01 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10265179 2024.06.01 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10265177 2024.06.01 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10265187 2024.06.01 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10265176 2024.06.01 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10265178 2024.06.01 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10264692 2024.06.01 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10264693 2024.06.01 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10264691 2024.06.01 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10264651 2024.06.01 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10259615 2024.05.31 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10259619 2024.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10259616 2024.05.31 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10259617 2024.05.31 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10259618 2024.05.31 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10259613 2024.05.31 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10259614 2024.05.31 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10256715 2024.05.31 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10256714 2024.05.31 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10256712 2024.05.31 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10256713 2024.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10256710 2024.05.31 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10256707 2024.05.31 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10256711 2024.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 10256709 2024.05.31 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10256708 2024.05.31 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10256706 2024.05.31 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10256704 2024.05.31 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10256703 2024.05.31 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10256705 2024.05.31 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10248422 2024.05.30 LB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10248423 2024.05.30 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10248420 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10248419 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10248421 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10247941 2024.05.30 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10247940 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10247943 2024.05.30 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10247938 2024.05.30 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10247939 2024.05.30 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10247942 2024.05.30 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 10247944 2024.05.30 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10247340 2024.05.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10247339 2024.05.30 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10247338 2024.05.30 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10247337 2024.05.30 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10247341 2024.05.30 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10247342 2024.05.30 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10247042 2024.05.30 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10247043 2024.05.30 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10247044 2024.05.30 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 10247041 2024.05.30 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10247040 2024.05.30 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10247038 2024.05.30 LB
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10247037 2024.05.30 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10247039 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10246076 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10246077 2024.05.30 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10246075 2024.05.30 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10246074 2024.05.30 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10246073 2024.05.30 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10245856 2024.05.30 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10245858 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10245859 2024.05.30 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10245857 2024.05.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10245855 2024.05.30 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10245219 2024.05.30 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10245218 2024.05.30 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10245216 2024.05.30 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10245217 2024.05.30 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10245215 2024.05.30 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10245214 2024.05.30 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10245213 2024.05.30 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10245212 2024.05.30 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10245211 2024.05.30 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10245210 2024.05.30 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10245209 2024.05.30 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 10245208 2024.05.30 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10245207 2024.05.30 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10242443 2024.05.29 LB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10242442 2024.05.29 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10242355 2024.05.29 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10242353 2024.05.29 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10242354 2024.05.29 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10242218 2024.05.29 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10242219 2024.05.29 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10242216 2024.05.29 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10242220 2024.05.29 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10242217 2024.05.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 10242215 2024.05.29 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10242214 2024.05.29 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10242213 2024.05.29 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10241889 2024.05.29 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10241890 2024.05.29 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10241888 2024.05.29 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10241891 2024.05.29 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10241892 2024.05.29 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10241148 2024.05.29 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10241149 2024.05.29 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10241147 2024.05.29 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10241146 2024.05.29 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10241145 2024.05.29 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10236615 2024.05.28 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10236484 2024.05.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10236483 2024.05.28 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10236482 2024.05.28 LB
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10236481 2024.05.28 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10236479 2024.05.28 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10236480 2024.05.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10236477 2024.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10236478 2024.05.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10236474 2024.05.28 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10236476 2024.05.28 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10236475 2024.05.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10236473 2024.05.28 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10235795 2024.05.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10235794 2024.05.28 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10235793 2024.05.28 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10235640 2024.05.28 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10235641 2024.05.28 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10235639 2024.05.28 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10235638 2024.05.28 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10235637 2024.05.28 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10235635 2024.05.28 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10235636 2024.05.28 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10235633 2024.05.28 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10235634 2024.05.28 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10235631 2024.05.28 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10235632 2024.05.28 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10235630 2024.05.28 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10235629 2024.05.28 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10235628 2024.05.28 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10235627 2024.05.28 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10235626 2024.05.28 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10235625 2024.05.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10235624 2024.05.28 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10235623 2024.05.28 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10231927 2024.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10231926 2024.05.27 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10231922 2024.05.27 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10231924 2024.05.27 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10231923 2024.05.27 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10231928 2024.05.27 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10231925 2024.05.27 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10231921 2024.05.27 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10230687 2024.05.27 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10230686 2024.05.27 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10230685 2024.05.27 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10230726 2024.05.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10230725 2024.05.27 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10230727 2024.05.27 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10230722 2024.05.27 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10230705 2024.05.27 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10230723 2024.05.27 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10230721 2024.05.27 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10230699 2024.05.27 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10230697 2024.05.27 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10230724 2024.05.27 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10230691 2024.05.27 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10230690 2024.05.27 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 10230689 2024.05.27 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10230694 2024.05.27 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10230688 2024.05.27 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10224608 2024.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10224606 2024.05.26 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10224601 2024.05.26 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10224605 2024.05.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10224600 2024.05.26 LB
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10224599 2024.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10224603 2024.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10224607 2024.05.26 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10224604 2024.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10224602 2024.05.26 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10222113 2024.05.26 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10222112 2024.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10222028 2024.05.26 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10222029 2024.05.26 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10222027 2024.05.26 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10221997 2024.05.26 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10221995 2024.05.26 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10221996 2024.05.26 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10221994 2024.05.26 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10221819 2024.05.26 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 10221820 2024.05.26 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10221495 2024.05.26 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10221493 2024.05.26 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10221496 2024.05.26 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10221497 2024.05.26 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10221494 2024.05.26 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10221528 2024.05.26 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10221527 2024.05.26 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10221526 2024.05.26 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10221525 2024.05.26 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10221523 2024.05.26 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10221522 2024.05.26 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10221524 2024.05.26 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10221521 2024.05.26 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10221520 2024.05.26 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221518 2024.05.26 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10221519 2024.05.26 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10221515 2024.05.26 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10221517 2024.05.26 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10221516 2024.05.26 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10221513 2024.05.26 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10221512 2024.05.26 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10215617 2024.05.25 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10215618 2024.05.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10215622 2024.05.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10215623 2024.05.25 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10215621 2024.05.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10215620 2024.05.25 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10215619 2024.05.25 LB
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 10213890 2024.05.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10213882 2024.05.25 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10213886 2024.05.25 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10213889 2024.05.25 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10213880 2024.05.25 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10213879 2024.05.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213883 2024.05.25 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10213878 2024.05.25 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10212830 2024.05.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10212829 2024.05.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212828 2024.05.25 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10212827 2024.05.25 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10212425 2024.05.25 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10212424 2024.05.25 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10212423 2024.05.25 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10212421 2024.05.25 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10212420 2024.05.25 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10212422 2024.05.25 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10212419 2024.05.25 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10212418 2024.05.25 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10212417 2024.05.25 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10212416 2024.05.25 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10212351 2024.05.25 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10212350 2024.05.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10212349 2024.05.25 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10212348 2024.05.25 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10212345 2024.05.25 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10212346 2024.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10212347 2024.05.25 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10212352 2024.05.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10212343 2024.05.25 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10212344 2024.05.25 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10212342 2024.05.25 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10212341 2024.05.25 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10211945 2024.05.25 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10211944 2024.05.25 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10211943 2024.05.25 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10208958 2024.05.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10208956 2024.05.24 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10208955 2024.05.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10208952 2024.05.24 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10208957 2024.05.24 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10208951 2024.05.24 LB
pospolity łyska, Fulica atra 7 10208947 2024.05.24 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10208953 2024.05.24 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10208949 2024.05.24 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10208959 2024.05.24 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10208950 2024.05.24 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10208943 2024.05.24 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10208954 2024.05.24 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10208483 2024.05.24 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10208481 2024.05.24 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10208486 2024.05.24 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10208491 2024.05.24 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10208167 2024.05.24 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10208166 2024.05.24 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10208165 2024.05.24 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10208164 2024.05.24 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10208163 2024.05.24 LB
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10208162 2024.05.24 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10208161 2024.05.24 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10208160 2024.05.24 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10208158 2024.05.24 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10208159 2024.05.24 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10208157 2024.05.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10208156 2024.05.24 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10208155 2024.05.24 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10208154 2024.05.24 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10207557 2024.05.24 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10207556 2024.05.24 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10207540 2024.05.24 LB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10207539 2024.05.24 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10207538 2024.05.24 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10207537 2024.05.24 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10207536 2024.05.24 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10204448 2024.05.23 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10204447 2024.05.23 LB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10204446 2024.05.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10204453 2024.05.23 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10204452 2024.05.23 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10204444 2024.05.23 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10203997 2024.05.23 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10203846 2024.05.23 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10203665 2024.05.23 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10203664 2024.05.23 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10203666 2024.05.23 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10203662 2024.05.23 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10203661 2024.05.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10203660 2024.05.23 LB
pospolity łyska, Fulica atra 3 10203659 2024.05.23 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 10203663 2024.05.23 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10203403 2024.05.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10203402 2024.05.23 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10203401 2024.05.23 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10203400 2024.05.23 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10203399 2024.05.23 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10203398 2024.05.23 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10203348 2024.05.23 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10203346 2024.05.23 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10203344 2024.05.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10203361 2024.05.23 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 10203359 2024.05.23 LB
pospolity żuraw, Grus grus 2 10203347 2024.05.23 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10203345 2024.05.23 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10203343 2024.05.23 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10203341 2024.05.23 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10203342 2024.05.23 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10203339 2024.05.23 LB
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10203338 2024.05.23 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10203340 2024.05.23 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10200790 2024.05.22 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10200791 2024.05.22 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10200789 2024.05.22 LB
pospolity kos, Turdus merula 2 10200788 2024.05.22 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10200787 2024.05.22 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10200786 2024.05.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10200784 2024.05.22 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10200785 2024.05.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10200783 2024.05.22 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10200782 2024.05.22 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10200779 2024.05.22 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 10200781 2024.05.22 LB
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10200778 2024.05.22 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10200780 2024.05.22 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10200475 2024.05.22 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10200476 2024.05.22 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10200417 2024.05.22 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10200416 2024.05.22 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10200415 2024.05.22 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10200414 2024.05.22 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10200418 2024.05.22 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10200419 2024.05.22 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10200422 2024.05.22 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10200413 2024.05.22 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10200410 2024.05.22 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10200412 2024.05.22 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10200420 2024.05.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10200411 2024.05.22 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 10200408 2024.05.22 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10200409 2024.05.22 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10200421 2024.05.22 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10200407 2024.05.22 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10200898 2024.05.22 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10195671 2024.05.21 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10195672 2024.05.21 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10195673 2024.05.21 LB
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10195064 2024.05.21 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10195063 2024.05.21 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10195062 2024.05.21 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10195061 2024.05.21 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10195060 2024.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10195059 2024.05.21 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10195058 2024.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10194856 2024.05.21 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10194854 2024.05.21 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10194855 2024.05.21 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10194852 2024.05.21 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10194853 2024.05.21 LB
rzadki derkacz, Crex crex 1 10194404 2024.05.21 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10194401 2024.05.21 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10194402 2024.05.21 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10194400 2024.05.21 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10194399 2024.05.21 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10194398 2024.05.21 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10194396 2024.05.21 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10193674 2024.05.21 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10193670 2024.05.21 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10193668 2024.05.21 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10193669 2024.05.21 LB
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10193667 2024.05.21 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10193666 2024.05.21 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10193665 2024.05.21 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10193662 2024.05.21 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10193663 2024.05.21 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10193664 2024.05.21 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10193660 2024.05.21 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10193659 2024.05.21 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10193661 2024.05.21 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10193657 2024.05.21 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10193655 2024.05.21 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10193656 2024.05.21 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10193654 2024.05.21 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10193658 2024.05.21 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10193652 2024.05.21 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10193653 2024.05.21 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10193651 2024.05.21 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10193650 2024.05.21 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10188568 2024.05.20 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10188566 2024.05.20 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 10188567 2024.05.20 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10187984 2024.05.20 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10187985 2024.05.20 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10187012 2024.05.20 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10187011 2024.05.20 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10187013 2024.05.20 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10187000 2024.05.20 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10187001 2024.05.20 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10179863 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10179862 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10179294 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10179293 2024.05.19 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10179052 2024.05.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10179051 2024.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10179050 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10179049 2024.05.19 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10179048 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10179047 2024.05.19 LB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10179045 2024.05.19 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10179046 2024.05.19 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10179044 2024.05.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10176639 2024.05.19 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10176640 2024.05.19 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10176638 2024.05.19 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10176637 2024.05.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10176636 2024.05.19 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10176309 2024.05.19 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10176305 2024.05.19 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10176306 2024.05.19 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10176303 2024.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10176304 2024.05.19 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10176302 2024.05.19 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10176300 2024.05.19 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10176299 2024.05.19 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10176301 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 10176297 2024.05.19 LB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10176298 2024.05.19 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10176296 2024.05.19 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10176307 2024.05.19 LB
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10176295 2024.05.19 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10176294 2024.05.19 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10176373 2024.05.19 LB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10176369 2024.05.19 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10176365 2024.05.19 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10176359 2024.05.19 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10176355 2024.05.19 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10176352 2024.05.19 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10176354 2024.05.19 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10176344 2024.05.19 LB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10176341 2024.05.19 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10176338 2024.05.19 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10176353 2024.05.19 LB
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10176332 2024.05.19 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10176331 2024.05.19 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 10176327 2024.05.19 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 10176320 2024.05.19 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10176318 2024.05.19 LB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10180374 2024.05.19 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10169516 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10169517 2024.05.18 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10169514 2024.05.18 LB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10169515 2024.05.18 LB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10169321 2024.05.18 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10169320 2024.05.18 LB
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10169319 2024.05.18 LB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10169317 2024.05.18 LB
pospolity łyska, Fulica atra 2 10169318 2024.05.18 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10169316 2024.05.18 LB
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 10169315 2024.05.18 LB
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10169313 2024.05.18 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10169314 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10169312 2024.05.18 LB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 10169311 2024.05.18 LB
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10166033 2024.05.18 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10167910 2024.05.18 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10166032 2024.05.18 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10167908 2024.05.18 LB
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10167909 2024.05.18 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10167907 2024.05.18 LB
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10166031 2024.05.18 LB
pospolity żuraw, Grus grus 4 10166030 2024.05.18 LB
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10165731 2024.05.18 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10165730 2024.05.18 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10165733 2024.05.18 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10165732 2024.05.18 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10165728 2024.05.18 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10165729 2024.05.18 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10165726 2024.05.18 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10165727 2024.05.18 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10165725 2024.05.18 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10164598 2024.05.18 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10164596 2024.05.18 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10164597 2024.05.18 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10164595 2024.05.18 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10160563 2024.05.17 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10160564 2024.05.17 LB
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10160562 2024.05.17 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10160558 2024.05.17 LB
pospolity łyska, Fulica atra 1 10160557 2024.05.17 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10160560 2024.05.17 LB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10160559 2024.05.17 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10160556 2024.05.17 LB
pospolity kruk, Corvus corax 2 10160555 2024.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10160569 2024.05.17 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10160554 2024.05.17 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 10160561 2024.05.17 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 10160552 2024.05.17 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10159317 2024.05.17 LB
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10159318 2024.05.17 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10159261 2024.05.17 LB
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10159260 2024.05.17 LB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10159258 2024.05.17 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10159259 2024.05.17 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10159257 2024.05.17 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 10159256 2024.05.17 LB
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10159254 2024.05.17 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10159255 2024.05.17 LB
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 10159253 2024.05.17 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10158365 2024.05.17 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10158362 2024.05.17 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10158363 2024.05.17 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10158361 2024.05.17 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10158218 2024.05.17 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 10158217 2024.05.17 LB
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10153879 2024.05.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10153878 2024.05.16 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10153832 2024.05.16 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10153829 2024.05.16 LB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10153830 2024.05.16 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10153828 2024.05.16 LB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 10153826 2024.05.16 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10153827 2024.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 10153825 2024.05.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10153824 2024.05.16 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10153823 2024.05.16 LB
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 10153822 2024.05.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10153821 2024.05.16 LB
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10153820 2024.05.16 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10152951 2024.05.16 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10152950 2024.05.16 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10152949 2024.05.16 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10152948 2024.05.16 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10152947 2024.05.16 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10152762 2024.05.16 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 10152761 2024.05.16 LB
pospolity bogatka, Parus major 1 10152760 2024.05.16 LB
pospolity sroka, Pica pica 1 10152759 2024.05.16 LB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10152758 2024.05.16 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10151728 2024.05.16 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10151726 2024.05.16 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10147708 2024.05.15 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10147707 2024.05.15 LB
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10147706 2024.05.15 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10147705 2024.05.15 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10147704 2024.05.15 LB
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10147703 2024.05.15 LB
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10147702 2024.05.15 LB
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10146507 2024.05.15 LB
pospolity kos, Turdus merula 1 10146509 2024.05.15 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10146400 2024.05.15 LB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10146397 2024.05.15 LB
pospolity kruk, Corvus corax 1 10146294 2024.05.15 LB
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10146293 2024.05.15 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10146296 2024.05.15 LB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10146295 2024.05.15 LB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10146292 2024.05.15 LB
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10146291 2024.05.15 LB
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10145991 2024.05.15 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10145990 2024.05.15 LB
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 10145989 2024.05.15 LB
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10145988 2024.05.15 LB
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10145987 2024.05.15 LB
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10145986 2024.05.15 LB
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10142807 2024.05.14 LB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10142808 2024.05.14 LB
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10142403 2024.05.14 LB
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10142402 2024.05.14 LB
pospolity sroka, Pica pica 2 10142401 2024.05.14 LB
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10142343 2024.05.14 LB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10142342 2024.05.14 LB
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10141793 2024.05.14 LB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4