DRUŻYNA

Drużyna: Północne Podlasie. Obserwator: Michał Polakowski

Liczba gatunków: 264

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 141 5635 60 60 1 10 18 31
2 779 67943 107 96 3 19 34 40
3 1059 221148 139 113 2 26 47 38
4 994 26582 208 172 4 42 82 44
5 906 6542 256 192 5 65 80 42
6 444 2558 264 158 4 49 76 29
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10335022 2024.06.15 PL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10333694 2024.06.14 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 10333693 2024.06.14 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10333692 2024.06.14 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10333691 2024.06.14 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10333690 2024.06.14 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10333695 2024.06.14 MZ
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 10330541 2024.06.14 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10328166 2024.06.12 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10328165 2024.06.12 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10328164 2024.06.12 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10328163 2024.06.12 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10328162 2024.06.12 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10328161 2024.06.12 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10328168 2024.06.12 MZ
bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 10328159 2024.06.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10328167 2024.06.12 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10328156 2024.06.12 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10328154 2024.06.12 PL
rzadki płomykówka, Tyto alba 4 10323137 2024.06.12 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10323139 2024.06.11 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10323133 2024.06.11 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 10323138 2024.06.11 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10323135 2024.06.11 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10323132 2024.06.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10323136 2024.06.11 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10323131 2024.06.11 PL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 10323130 2024.06.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10323129 2024.06.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10323134 2024.06.11 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10321952 2024.06.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10321951 2024.06.11 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10321950 2024.06.11 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10321949 2024.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321948 2024.06.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10321743 2024.06.11 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10321738 2024.06.11 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 10321737 2024.06.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 10321736 2024.06.11 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 10321735 2024.06.11 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 10321734 2024.06.11 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10321651 2024.06.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10321650 2024.06.11 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 10321649 2024.06.11 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 10321648 2024.06.11 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10321647 2024.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10321646 2024.06.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10321645 2024.06.11 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10321643 2024.06.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10321642 2024.06.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10321644 2024.06.11 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10321641 2024.06.11 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 10321640 2024.06.11 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10321639 2024.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321638 2024.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321637 2024.06.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10321633 2024.06.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10321636 2024.06.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10321631 2024.06.11 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10321635 2024.06.11 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10321634 2024.06.11 PL
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 10321632 2024.06.11 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10321629 2024.06.11 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10321630 2024.06.11 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 10321627 2024.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10321626 2024.06.11 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10321628 2024.06.11 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10321441 2024.06.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10321439 2024.06.11 PL
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10321440 2024.06.11 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 10321428 2024.06.11 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10321427 2024.06.11 PL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 10321424 2024.06.11 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10321426 2024.06.11 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10321421 2024.06.11 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10321429 2024.06.11 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10321423 2024.06.11 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10321422 2024.06.11 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10321425 2024.06.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10321420 2024.06.11 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10321419 2024.06.11 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10321418 2024.06.11 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10321416 2024.06.11 PL
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10321415 2024.06.11 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10321414 2024.06.11 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10321413 2024.06.11 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10321412 2024.06.11 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10321411 2024.06.11 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10321410 2024.06.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10321409 2024.06.11 PL
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10321408 2024.06.11 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10321407 2024.06.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10321406 2024.06.11 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10321398 2024.06.11 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10321399 2024.06.11 PL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10321405 2024.06.11 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10321403 2024.06.11 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10321404 2024.06.11 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10321397 2024.06.11 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10321396 2024.06.11 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10321402 2024.06.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10321394 2024.06.11 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10321417 2024.06.11 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10321401 2024.06.11 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10321395 2024.06.11 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 2 10321393 2024.06.11 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10321400 2024.06.11 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10321392 2024.06.11 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10321391 2024.06.11 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10319838 2024.06.11 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10318807 2024.06.10 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10318705 2024.06.10 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10318706 2024.06.10 PL
rzadki derkacz, Crex crex 4 10318653 2024.06.10 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10318652 2024.06.10 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10318530 2024.06.10 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 10318529 2024.06.10 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10318528 2024.06.10 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10318527 2024.06.10 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10318526 2024.06.10 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 10318525 2024.06.10 PL
rzadki dubelt, Gallinago media 1 10318524 2024.06.10 PL
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 10318523 2024.06.10 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10318522 2024.06.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 10318521 2024.06.10 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10318520 2024.06.10 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 10317505 2024.06.10 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10317506 2024.06.10 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10317507 2024.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 10317247 2024.06.10 PL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 10317249 2024.06.10 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 10317248 2024.06.10 PL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10317246 2024.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 10317245 2024.06.10 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 10317244 2024.06.10 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 10317243 2024.06.10 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 10317242 2024.06.10 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10316962 2024.06.10 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10316965 2024.06.10 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10316966 2024.06.10 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10316964 2024.06.10 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10316963 2024.06.10 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10316961 2024.06.10 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10316959 2024.06.10 PL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 10316960 2024.06.10 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10316956 2024.06.10 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10316957 2024.06.10 PL
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 10316958 2024.06.10 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10313272 2024.06.09 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10313271 2024.06.09 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10313216 2024.06.09 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10313215 2024.06.09 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10313214 2024.06.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10313213 2024.06.09 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10313232 2024.06.09 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10313231 2024.06.09 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10313230 2024.06.09 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10313229 2024.06.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10313228 2024.06.09 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10313227 2024.06.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10313226 2024.06.09 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 10313225 2024.06.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 10313224 2024.06.09 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10313223 2024.06.09 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 10313222 2024.06.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 10313221 2024.06.09 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10313220 2024.06.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 10313219 2024.06.09 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 10313218 2024.06.09 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 10313217 2024.06.09 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10312923 2024.06.09 PL
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10312922 2024.06.09 PL
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10312921 2024.06.09 PL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 10312926 2024.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10312925 2024.06.09 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10312924 2024.06.09 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 10312920 2024.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10312919 2024.06.09 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 10312918 2024.06.09 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10312917 2024.06.09 PL
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10312916 2024.06.09 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 10312915 2024.06.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 10312914 2024.06.09 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 10312913 2024.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 10312912 2024.06.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10312911 2024.06.09 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10312910 2024.06.09 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 10312909 2024.06.09 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10312908 2024.06.09 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10312907 2024.06.09 PL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10312906 2024.06.09 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10312788 2024.06.09 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10312787 2024.06.09 PL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10312786 2024.06.09 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10312785 2024.06.09 PL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 10312784 2024.06.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10312783 2024.06.09 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10312782 2024.06.09 PL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 10312781 2024.06.09 PL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 10312780 2024.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10312779 2024.06.09 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10312778 2024.06.09 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10312777 2024.06.09 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10312776 2024.06.09 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 10312775 2024.06.09 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10312774 2024.06.09 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10312773 2024.06.09 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 10310631 2024.06.09 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 10310630 2024.06.09 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10310629 2024.06.09 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 10310628 2024.06.09 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10310627 2024.06.09 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10310626 2024.06.09 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10310625 2024.06.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10310624 2024.06.09 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10307947 2024.06.08 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10307946 2024.06.08 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10307945 2024.06.08 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10307942 2024.06.08 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10307944 2024.06.08 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10307943 2024.06.08 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10306742 2024.06.08 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10306741 2024.06.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10306740 2024.06.08 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10306739 2024.06.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 10306738 2024.06.08 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10306737 2024.06.08 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10306736 2024.06.08 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10306735 2024.06.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10306734 2024.06.08 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10306023 2024.06.08 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10306022 2024.06.08 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 10305379 2024.06.08 PL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 10305378 2024.06.08 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10305376 2024.06.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10305377 2024.06.08 PL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10305375 2024.06.08 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10305374 2024.06.08 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10305388 2024.06.08 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10305387 2024.06.08 PL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 10305386 2024.06.08 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 10305385 2024.06.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10305384 2024.06.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10305383 2024.06.08 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 10305382 2024.06.08 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10305381 2024.06.08 PL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10305380 2024.06.08 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10304809 2024.06.08 PL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 10304808 2024.06.08 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10304740 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10304739 2024.06.08 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10304745 2024.06.08 PL
pospolity łyska, Fulica atra 70 10304744 2024.06.08 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10304743 2024.06.08 PL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10304742 2024.06.08 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 10304741 2024.06.08 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 10304738 2024.06.08 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 10304737 2024.06.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10304736 2024.06.08 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10304735 2024.06.08 PL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10304734 2024.06.08 PL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 10304733 2024.06.08 PL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 10304732 2024.06.08 PL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10304731 2024.06.08 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10304730 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10304729 2024.06.08 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10304728 2024.06.08 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10304727 2024.06.08 PL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 10304726 2024.06.08 PL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10304725 2024.06.08 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10304724 2024.06.08 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10304723 2024.06.08 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10302905 2024.06.08 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10302906 2024.06.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10302904 2024.06.08 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10302903 2024.06.08 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10302902 2024.06.08 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10302907 2024.06.08 PL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10302922 2024.06.08 PL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10302921 2024.06.08 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10302920 2024.06.08 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10302919 2024.06.08 PL
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10302918 2024.06.08 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10302917 2024.06.08 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10302916 2024.06.08 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 10302915 2024.06.08 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10302914 2024.06.08 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10302913 2024.06.08 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10302912 2024.06.08 PL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 10302911 2024.06.08 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 10302910 2024.06.08 PL
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 10302909 2024.06.08 PL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10302908 2024.06.08 PL
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 10302899 2024.06.08 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10302898 2024.06.08 PL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10302897 2024.06.08 PL
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 10302896 2024.06.08 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10302901 2024.06.08 PL
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10302900 2024.06.08 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10302895 2024.06.08 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10302894 2024.06.08 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10302893 2024.06.08 PL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10302892 2024.06.08 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10302891 2024.06.08 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10302890 2024.06.08 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10302889 2024.06.08 PL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 10302888 2024.06.08 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10302887 2024.06.08 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 10302886 2024.06.07 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10298960 2024.06.07 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10298868 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 10298869 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10298867 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10298866 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298865 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10298864 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10298863 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10298862 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10298859 2024.06.07 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10298858 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10298860 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10298857 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10298861 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298856 2024.06.07 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10298853 2024.06.07 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10298855 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298854 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298851 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10298852 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10298849 2024.06.07 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10298847 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10298850 2024.06.07 PL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10298848 2024.06.07 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10298846 2024.06.07 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10297578 2024.06.07 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10297579 2024.06.07 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10297577 2024.06.07 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10297575 2024.06.07 PL
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 10297576 2024.06.07 PL
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10297574 2024.06.07 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 10297572 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10297573 2024.06.07 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10297571 2024.06.07 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10297570 2024.06.07 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10297569 2024.06.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10297568 2024.06.07 PL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10297567 2024.06.07 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10297565 2024.06.07 PL
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 10297566 2024.06.07 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10297564 2024.06.07 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10297563 2024.06.07 PL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10297562 2024.06.07 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 10297561 2024.06.07 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10296721 2024.06.06 PL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10296722 2024.06.06 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10296723 2024.06.06 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10296720 2024.06.06 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 10296719 2024.06.06 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10296718 2024.06.06 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10296717 2024.06.06 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10296716 2024.06.06 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10296714 2024.06.06 PL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 10296715 2024.06.06 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10296712 2024.06.06 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10296711 2024.06.06 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10296713 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10294444 2024.06.06 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10294289 2024.06.06 PL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10294291 2024.06.06 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10294290 2024.06.06 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10294287 2024.06.06 PL
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 10294288 2024.06.06 PL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 10294285 2024.06.06 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10294286 2024.06.06 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10294284 2024.06.06 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 10294282 2024.06.06 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10294283 2024.06.06 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10294281 2024.06.06 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10294279 2024.06.06 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10294280 2024.06.06 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10294277 2024.06.06 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10294278 2024.06.06 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10294275 2024.06.06 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10294276 2024.06.06 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 10294274 2024.06.06 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10294273 2024.06.06 PL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10294272 2024.06.06 PL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10294271 2024.06.06 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10294270 2024.06.06 PL
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10294269 2024.06.06 PL
rzadki uszatka, Asio otus 3 10291795 2024.06.05 PL
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 10291796 2024.06.05 PL
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 10291793 2024.06.05 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10291794 2024.06.05 PL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10291792 2024.06.05 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10291790 2024.06.03 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10291791 2024.06.03 MZ
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10274337 2024.06.02 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10274336 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10271325 2024.06.02 PM
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 10271324 2024.06.02 PM
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba 1 10271321 2024.06.02 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10271322 2024.06.02 PM
bardzo rzadki trznadel rudogłowy, Emberiza bruniceps 1 10270080 2024.06.02 PM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10271323 2024.06.02 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10271320 2024.06.02 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10271319 2024.06.02 PM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10271318 2024.06.02 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10271317 2024.06.02 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10271316 2024.06.02 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10271315 2024.06.02 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10269772 2024.06.01 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10269771 2024.06.01 PM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10269768 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10269769 2024.06.01 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10269770 2024.06.01 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 10265584 2024.06.01 MB
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10265583 2024.06.01 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10265582 2024.06.01 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10265581 2024.06.01 PM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10265579 2024.06.01 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10265580 2024.06.01 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10265576 2024.06.01 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10265578 2024.06.01 PM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10265577 2024.06.01 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10265575 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10265573 2024.06.01 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10265574 2024.06.01 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 15 10265572 2024.06.01 PM
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10265569 2024.06.01 PM
rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 10265568 2024.06.01 MB
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10265571 2024.06.01 PM
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10265570 2024.06.01 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 10265566 2024.06.01 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 10265567 2024.06.01 PM
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10265564 2024.06.01 PM
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 10265563 2024.06.01 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10265562 2024.06.01 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10265565 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 40 10265561 2024.06.01 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10265559 2024.06.01 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10265560 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10265558 2024.06.01 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 10265556 2024.06.01 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10265557 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10258690 2024.05.31 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10258689 2024.05.31 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 10258688 2024.05.31 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10258691 2024.05.31 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10258687 2024.05.31 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 10258686 2024.05.31 PM
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10258685 2024.05.31 PM
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 10258683 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10258682 2024.05.31 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 10258684 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10258681 2024.05.31 PM
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 10256485 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 10255910 2024.05.31 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10255909 2024.05.31 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10255943 2024.05.31 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10255942 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10255941 2024.05.31 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10255939 2024.05.31 PM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 10255940 2024.05.31 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10255938 2024.05.31 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 10255937 2024.05.31 MB
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10255934 2024.05.31 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10255932 2024.05.31 MB
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 10255936 2024.05.31 MB
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 10255935 2024.05.31 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10255931 2024.05.31 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 10255933 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 10255930 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 50 10255929 2024.05.31 PM
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 10255928 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 10255924 2024.05.31 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 10255927 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 10255923 2024.05.31 PM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10255922 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10255914 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 10255921 2024.05.31 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10255919 2024.05.31 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 10255920 2024.05.31 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 10255916 2024.05.31 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10255915 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10255913 2024.05.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 10255917 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10255912 2024.05.31 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10255911 2024.05.31 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 10255926 2024.05.31 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 10255925 2024.05.31 PM
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 10242486 2024.05.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10242487 2024.05.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10237702 2024.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10237700 2024.05.28 PL
pospolity łyska, Fulica atra 3 10237699 2024.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10237698 2024.05.28 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10237694 2024.05.28 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10237693 2024.05.28 PL
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10237697 2024.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10237695 2024.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10237696 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10237692 2024.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10237690 2024.05.28 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10237689 2024.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 10237691 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 10237688 2024.05.28 PL
pospolity łyska, Fulica atra 2 10237685 2024.05.28 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10237687 2024.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10237681 2024.05.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 10237682 2024.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10237680 2024.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10237677 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10237678 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10237679 2024.05.28 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10237676 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10237217 2024.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10237216 2024.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10237214 2024.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10237215 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10237213 2024.05.28 PL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10237211 2024.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10237212 2024.05.28 PL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10237210 2024.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10237209 2024.05.28 PL
pospolity łyska, Fulica atra 4 10237223 2024.05.28 PL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10237222 2024.05.28 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10237233 2024.05.28 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10237232 2024.05.28 PL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10237231 2024.05.28 PL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 10237230 2024.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10237229 2024.05.28 PL
pospolity łyska, Fulica atra 10 10237228 2024.05.28 PL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10237227 2024.05.28 PL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10237226 2024.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10237225 2024.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10237224 2024.05.28 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10237221 2024.05.28 PL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10237220 2024.05.28 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10237218 2024.05.28 PL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10237219 2024.05.28 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10237205 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10237207 2024.05.28 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10237208 2024.05.28 PL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10237201 2024.05.28 PL
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10237204 2024.05.28 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10237206 2024.05.28 PL
pospolity kruk, Corvus corax 5 10237202 2024.05.28 PL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10237203 2024.05.28 PL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10237200 2024.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10237198 2024.05.28 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10237199 2024.05.28 PL
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10237197 2024.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10237194 2024.05.28 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10237193 2024.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10237196 2024.05.28 PL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10237195 2024.05.28 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10236670 2024.05.28 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10236666 2024.05.28 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10236671 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10236668 2024.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10236667 2024.05.28 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 10236665 2024.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10236669 2024.05.28 PL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10236664 2024.05.28 PL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10236663 2024.05.28 PL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10236662 2024.05.28 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10236661 2024.05.28 PL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10236660 2024.05.28 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10236659 2024.05.28 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10236658 2024.05.28 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10236657 2024.05.28 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10236656 2024.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10236655 2024.05.28 PL
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10236654 2024.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10236653 2024.05.28 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10236652 2024.05.28 PL
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10236651 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10236650 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10236649 2024.05.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10234539 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234538 2024.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10234541 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234537 2024.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10234540 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234556 2024.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10234557 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 10234554 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10234552 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234551 2024.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10234550 2024.05.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10234553 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10234548 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10234555 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234547 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10234545 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234544 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10234543 2024.05.28 PL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10234546 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234542 2024.05.28 PL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10234549 2024.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10234536 2024.05.28 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10234534 2024.05.28 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10234535 2024.05.28 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10234533 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234532 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234530 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234531 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234528 2024.05.28 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234529 2024.05.28 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234527 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 1 10234526 2024.05.27 PL
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10234525 2024.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10234524 2024.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10234521 2024.05.27 PL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10234523 2024.05.27 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10234522 2024.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10233163 2024.05.27 PL
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10233162 2024.05.27 PL
rzadki derkacz, Crex crex 2 10233160 2024.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10233161 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10234438 2024.05.27 PL
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10233159 2024.05.27 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10233158 2024.05.27 PL
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 10233067 2024.05.27 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10233068 2024.05.27 PL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10232905 2024.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10232904 2024.05.27 PL
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10232901 2024.05.27 PL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10232902 2024.05.27 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10232903 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232900 2024.05.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232899 2024.05.27 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10232897 2024.05.27 PL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10232894 2024.05.27 PL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232898 2024.05.27 PL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10232896 2024.05.27 PL
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10232890 2024.05.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232889 2024.05.27 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10232893 2024.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10232892 2024.05.27 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10232891 2024.05.27 PL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232895 2024.05.27 PL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232886 2024.05.27 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10232887 2024.05.27 PL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10232888 2024.05.27 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10232885 2024.05.27 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10232443 2024.05.27 PL
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10232442 2024.05.27 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10232429 2024.05.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232428 2024.05.27 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232426 2024.05.27 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10232427 2024.05.27 PL
pospolity kos, Turdus merula 1 10232422 2024.05.27 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10232423 2024.05.27 PL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10232425 2024.05.27 PL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10232424 2024.05.27 PL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10232421 2024.05.27 PL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10232420 2024.05.27 PL
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10232419 2024.05.27 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10232418 2024.05.27 PL
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 3 10232253 2024.05.27 PL
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 10232254 2024.05.27 PL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10232252 2024.05.27 PL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10231655 2024.05.27 PL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10231657 2024.05.27 PL
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10231656 2024.05.27 PL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10231654 2024.05.27 PL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10231653 2024.05.27 PL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 10231651 2024.05.27 PL
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 10231648 2024.05.27 PL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10231649 2024.05.27 PL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10231652 2024.05.27 PL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10231650 2024.05.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10231646 2024.05.27 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10231647 2024.05.27 PL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10231645 2024.05.27 PL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10230354 2024.05.27 PL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10227091 2024.05.26 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10227090 2024.05.26 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10227089 2024.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 10227088 2024.05.26 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 10227092 2024.05.26 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 10227087 2024.05.26 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10227086 2024.05.26 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 25 10227085 2024.05.26 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10227084 2024.05.26 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10227083 2024.05.26 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10221167 2024.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10221166 2024.05.25 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10221164 2024.05.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 10221165 2024.05.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10221156 2024.05.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10221155 2024.05.25 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10221152 2024.05.25 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10221154 2024.05.25 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10221151 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10221157 2024.05.25 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10221153 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10221150 2024.05.25 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10221149 2024.05.25 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10221148 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10221147 2024.05.25 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10221146 2024.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10221145 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10221144 2024.05.25 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10221143 2024.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10221142 2024.05.25 MZ
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10209922 2024.05.24 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10206359 2024.05.23 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10206358 2024.05.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 10203774 2024.05.23 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10203685 2024.05.23 OP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10203684 2024.05.23 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 70 10203686 2024.05.23 OP
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 10203683 2024.05.23 OP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 10203682 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10203681 2024.05.23 OP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10203680 2024.05.23 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10203678 2024.05.23 OP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10203679 2024.05.23 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 10203676 2024.05.23 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 10203677 2024.05.23 OP
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 10203675 2024.05.23 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10203673 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10203674 2024.05.23 OP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10203672 2024.05.23 OP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10203669 2024.05.23 OP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 10203671 2024.05.23 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 10203670 2024.05.23 OP
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 10203668 2024.05.23 OP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 10203455 2024.05.23 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10203456 2024.05.23 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10203454 2024.05.23
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10203203 2024.05.23
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10203202 2024.05.23
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10203201 2024.05.23
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10203200 2024.05.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10203199 2024.05.23
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10203198 2024.05.23
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10203197 2024.05.23
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10203196 2024.05.23
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10200957 2024.05.22
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10200883 2024.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200882 2024.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200881 2024.05.22
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10200880 2024.05.22
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10200878 2024.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200877 2024.05.22
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10200879 2024.05.22
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10200876 2024.05.22
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200873 2024.05.22
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10200874 2024.05.22
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10200875 2024.05.22
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10200871 2024.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200872 2024.05.22
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10200869 2024.05.22
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10200868 2024.05.22
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10200867 2024.05.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10200870 2024.05.22
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10200866 2024.05.22
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10200865 2024.05.22
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10200864 2024.05.22
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10200862 2024.05.22
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10200861 2024.05.22
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10200863 2024.05.22
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10200858 2024.05.22
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10200859 2024.05.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 10200857 2024.05.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10200856 2024.05.22
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10200860 2024.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10200855 2024.05.22
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10197850 2024.05.22
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10197830 2024.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10197829 2024.05.22
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10197828 2024.05.21
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 10196057 2024.05.21 OP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10196056 2024.05.21 OP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10196054 2024.05.21 OP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10196053 2024.05.21 OP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 10196055 2024.05.21 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 10196051 2024.05.21 OP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10196052 2024.05.21 OP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 250 10196050 2024.05.21 OP
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 10196045 2024.05.21 OP
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 49 10196044 2024.05.21 OP
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10196043 2024.05.21 OP
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 10196041 2024.05.21 OP
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 10196039 2024.05.21 OP
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 77 10196042 2024.05.21 OP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 10196049 2024.05.21 OP
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 10196048 2024.05.21 OP
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 4 10196047 2024.05.21 OP
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 10196046 2024.05.21 OP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10196038 2024.05.21 OP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10196036 2024.05.21 OP
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10196037 2024.05.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10196040 2024.05.21 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10182397 2024.05.19 MZ
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 10181797 2024.05.19 ŁD
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10181795 2024.05.19 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10181793 2024.05.19 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10181791 2024.05.19 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10181792 2024.05.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10181790 2024.05.19 ŁD
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10181787 2024.05.19 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 10181788 2024.05.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 10181789 2024.05.19 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10181786 2024.05.19 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10181785 2024.05.19 ŁD
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10178575 2024.05.19 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10178574 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10178571 2024.05.19 ŁD
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10178573 2024.05.19 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 10178570 2024.05.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10178567 2024.05.19 ŁD
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10178568 2024.05.19 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 10178569 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10178566 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10178572 2024.05.19 ŁD
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 10178564 2024.05.19 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 60 10178565 2024.05.19 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10178561 2024.05.19 ŁD
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10178563 2024.05.19 ŁD
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10178560 2024.05.19 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10178562 2024.05.19 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10178557 2024.05.19 ŁD
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 10178558 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 10178555 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10178556 2024.05.19 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10178554 2024.05.19 ŁD
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10178553 2024.05.19 ŁD
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 10178550 2024.05.19 ŁD
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10178552 2024.05.19 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 10178549 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10178551 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10178548 2024.05.19 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10178546 2024.05.19 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10178547 2024.05.19 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10178544 2024.05.19 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10178545 2024.05.19 ŁD
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 10178543 2024.05.19 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 10178540 2024.05.19 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 10178541 2024.05.19 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 10178539 2024.05.19 ŁD
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10178542 2024.05.19 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 10178538 2024.05.19 ŁD
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 10178537 2024.05.19 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10178536 2024.05.19 ŁD
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10178534 2024.05.19 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 10178535 2024.05.19 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10178532 2024.05.19 ŁD
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10178533 2024.05.19 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10178529 2024.05.19 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10178531 2024.05.19 ŁD
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10178530 2024.05.19 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10178528 2024.05.18 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10178527 2024.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 10160390 2024.05.17 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10160389 2024.05.17 ŁD
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 10160388 2024.05.17 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 10160394 2024.05.17 ŁD
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 10160392 2024.05.17 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 10160391 2024.05.17 ŁD
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 10160406 2024.05.17 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 10160405 2024.05.17 ŁD
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10160404 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10160403 2024.05.17 ŁD
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 10160402 2024.05.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10160401 2024.05.17 ŁD
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 10160400 2024.05.17 ŁD
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 10160399 2024.05.17 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 10160398 2024.05.17 ŁD
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 10160397 2024.05.17 ŁD
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10160396 2024.05.17 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 10160395 2024.05.17 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10160393 2024.05.17 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10160387 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10160386 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10160385 2024.05.17 ŁD
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10160384 2024.05.17 ŁD
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 10160383 2024.05.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10160373 2024.05.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 70 10160374 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 10160375 2024.05.17 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10160372 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10160382 2024.05.17 WP
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 10160381 2024.05.17 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 10160380 2024.05.17 WP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10160379 2024.05.17 WP
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10160378 2024.05.17 WP
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 10160377 2024.05.17 WP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10160376 2024.05.17 WP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10158836 2024.05.17 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10158833 2024.05.17 WP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10158832 2024.05.17 WP
pospolity żuraw, Grus grus 15 10158835 2024.05.17 WP
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10158834 2024.05.17 WP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 10158831 2024.05.17 WP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 10158830 2024.05.17 WP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10158829 2024.05.17 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10158827 2024.05.17 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10158828 2024.05.17 WP
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10158826 2024.05.17 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10158825 2024.05.17 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10158824 2024.05.17 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10152857 2024.05.16 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10152820 2024.05.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10152819 2024.05.16 WP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10152818 2024.05.16 WP
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10152816 2024.05.16 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10152817 2024.05.16 WP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10152815 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10152814 2024.05.16 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10152813 2024.05.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10152812 2024.05.16 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10152811 2024.05.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 10152810 2024.05.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10152809 2024.05.16 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10152808 2024.05.16 WP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 10152807 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10152806 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10152805 2024.05.16 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10152804 2024.05.16 WP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10151093 2024.05.16 WP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10151091 2024.05.16 WP
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10151092 2024.05.16 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10151110 2024.05.16 WP
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10151109 2024.05.16 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10151107 2024.05.16 WP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10151108 2024.05.16 WP
rzadki derkacz, Crex crex 1 10151106 2024.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10151105 2024.05.16 WP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10151104 2024.05.16 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10151103 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10151102 2024.05.16 WP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10151101 2024.05.16 WP
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 10151100 2024.05.16 WP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10151098 2024.05.16 WP
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10151099 2024.05.16 WP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10151097 2024.05.16 WP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10151096 2024.05.16 WP
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10151095 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10150370 2024.05.16 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10150369 2024.05.16 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10149013 2024.05.15 WP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10149012 2024.05.15 WP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10149011 2024.05.15 WP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10149010 2024.05.15 WP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10149014 2024.05.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10149009 2024.05.15 WP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10149008 2024.05.15 WP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10142496 2024.05.14 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10142497 2024.05.14 MZ
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 10138323 2024.05.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10138337 2024.05.13 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10138336 2024.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 10138335 2024.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 10138334 2024.05.13 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10138333 2024.05.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 10138332 2024.05.13 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 10138331 2024.05.13 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 10138330 2024.05.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10138329 2024.05.13 MZ
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 10138328 2024.05.13 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 10138327 2024.05.13 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 10138326 2024.05.13 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 10138325 2024.05.13 MZ