DRUŻYNA

Drużyna: Spod Wielkiej Sowy Mały Czes JS. Obserwator: Jarosław Słowikowski

Liczba gatunków: 231

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2767 147850 112 112 0 27 43 42
2 1794 29863 120 95 0 13 37 45
3 2873 47087 140 125 0 25 50 50
4 3549 33565 175 139 1 26 62 50
5 6898 51354 230 207 6 64 87 50
6 1737 17393 231 122 0 21 54 47
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10332702 2024.06.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10332701 2024.06.14
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 10332700 2024.06.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10332645 2024.06.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332651 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 10332650 2024.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10332649 2024.06.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10332648 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 10332647 2024.06.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 10332646 2024.06.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10332667 2024.06.14
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 10332666 2024.06.14
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10332665 2024.06.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10332664 2024.06.14
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 10332663 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10332662 2024.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10332661 2024.06.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 10332660 2024.06.14
pospolity kruk, Corvus corax 4 10332659 2024.06.14
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10332658 2024.06.14
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10332657 2024.06.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 10332656 2024.06.14
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10332655 2024.06.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 10332654 2024.06.14
pospolity skowronek, Alauda arvensis 38 10332653 2024.06.14
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10332643 2024.06.14
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 130 10332642 2024.06.14
rzadki kania czarna, Milvus migrans 6 10332641 2024.06.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 10332640 2024.06.14
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10332639 2024.06.14
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10332638 2024.06.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10332637 2024.06.14
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332636 2024.06.14
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10332635 2024.06.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332633 2024.06.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332632 2024.06.14
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10332631 2024.06.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10332630 2024.06.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332629 2024.06.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10332627 2024.06.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10332628 2024.06.14
pospolity kos, Turdus merula 1 10332634 2024.06.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10332622 2024.06.14
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332624 2024.06.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10332623 2024.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10332621 2024.06.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10332620 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10332619 2024.06.14
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10332618 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10332616 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10332617 2024.06.14
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10332615 2024.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10332614 2024.06.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10332613 2024.06.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332612 2024.06.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10332626 2024.06.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10332625 2024.06.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10332611 2024.06.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10332610 2024.06.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332609 2024.06.14
pospolity bogatka, Parus major 1 10332608 2024.06.14
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10332607 2024.06.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10332606 2024.06.14
pospolity sroka, Pica pica 1 10332605 2024.06.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10332604 2024.06.14
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10332603 2024.06.14
pospolity kos, Turdus merula 1 10332602 2024.06.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10332601 2024.06.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10332600 2024.06.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10332599 2024.06.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10332598 2024.06.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10332597 2024.06.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10332596 2024.06.14
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10329837 2024.06.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10329836 2024.06.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329835 2024.06.13
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10329834 2024.06.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10329833 2024.06.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10329830 2024.06.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10329831 2024.06.13
pospolity kos, Turdus merula 1 10329832 2024.06.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10329829 2024.06.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10329828 2024.06.13
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10329826 2024.06.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10329827 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10329850 2024.06.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10329849 2024.06.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10329852 2024.06.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10329853 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10329851 2024.06.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 10329847 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 10329846 2024.06.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10329845 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 10329848 2024.06.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10329844 2024.06.13
pospolity sroka, Pica pica 1 10329843 2024.06.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10329841 2024.06.13
pospolity kos, Turdus merula 1 10329842 2024.06.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329840 2024.06.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10329839 2024.06.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10329838 2024.06.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10329824 2024.06.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10329823 2024.06.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10329825 2024.06.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10329821 2024.06.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10329820 2024.06.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10329822 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10329819 2024.06.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329818 2024.06.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10329817 2024.06.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10329816 2024.06.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10329815 2024.06.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10329814 2024.06.13
pospolity kos, Turdus merula 1 10329813 2024.06.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10329812 2024.06.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10329811 2024.06.13
pospolity sroka, Pica pica 1 10329810 2024.06.13
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10326249 2024.06.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10326248 2024.06.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10326247 2024.06.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10326246 2024.06.12
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10326245 2024.06.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 10326243 2024.06.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10326242 2024.06.12
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10326241 2024.06.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10326240 2024.06.12
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10326239 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10326238 2024.06.12
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10326237 2024.06.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10326236 2024.06.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10326235 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10326234 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10326116 2024.06.12
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 10326115 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 10326114 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 10326113 2024.06.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10326112 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326111 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10326110 2024.06.12
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10326109 2024.06.12
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10326108 2024.06.12
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10326107 2024.06.12
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10326106 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10326105 2024.06.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10326104 2024.06.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10326103 2024.06.12
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10326281 2024.06.12
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10326280 2024.06.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10326279 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10326278 2024.06.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10326277 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326276 2024.06.12
pospolity bogatka, Parus major 1 10326275 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10326274 2024.06.12
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10326273 2024.06.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10326272 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10326271 2024.06.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10326270 2024.06.12
pospolity sroka, Pica pica 1 10326269 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10326268 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326267 2024.06.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10326158 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326157 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10326156 2024.06.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10326155 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326154 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10326153 2024.06.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10326152 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326151 2024.06.12
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10326150 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 10326149 2024.06.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10326148 2024.06.12
pospolity sroka, Pica pica 2 10326147 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 10326146 2024.06.12
pospolity sroka, Pica pica 1 10326145 2024.06.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10326144 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10326143 2024.06.12
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10326265 2024.06.12
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10326264 2024.06.12
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10326263 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10326262 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10326261 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10326260 2024.06.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10326259 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10326258 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326257 2024.06.12
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 10326256 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10326255 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10326254 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10326252 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 10326251 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10326253 2024.06.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10326250 2024.06.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10326126 2024.06.12
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10326128 2024.06.12
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10326124 2024.06.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10326123 2024.06.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10326125 2024.06.12
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10326122 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326121 2024.06.12
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10326120 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 10326118 2024.06.12
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10326117 2024.06.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10326119 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326101 2024.06.12
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10326099 2024.06.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10326100 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326097 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10326096 2024.06.12
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10324917 2024.06.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10324914 2024.06.12
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10324915 2024.06.12
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10324910 2024.06.12
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10324907 2024.06.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10324911 2024.06.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10324904 2024.06.12
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10324906 2024.06.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10324926 2024.06.12
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10324925 2024.06.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10324924 2024.06.12
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10324923 2024.06.12
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10324922 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10324921 2024.06.12
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10324920 2024.06.12
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10324919 2024.06.12
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 10324979 2024.06.12
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10324978 2024.06.12
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10324977 2024.06.12
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 10324976 2024.06.12
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 10324975 2024.06.12
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10324974 2024.06.12
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10324973 2024.06.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10324972 2024.06.12
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10324971 2024.06.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10324970 2024.06.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10324969 2024.06.12
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10324968 2024.06.12
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10324967 2024.06.12
pospolity gęgawa, Anser anser 7 10324966 2024.06.12
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10324965 2024.06.12
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 10324964 2024.06.12
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10324945 2024.06.12
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10324944 2024.06.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10324943 2024.06.12
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 10324942 2024.06.12
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 10324941 2024.06.12
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10324940 2024.06.12
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 10324939 2024.06.12
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10324938 2024.06.12
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10324937 2024.06.12
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10324936 2024.06.12
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10324935 2024.06.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 10324934 2024.06.12
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10324933 2024.06.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10324932 2024.06.12
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10324931 2024.06.12
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10324897 2024.06.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10324896 2024.06.12
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 10324895 2024.06.12
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10324894 2024.06.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10324893 2024.06.12
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10324892 2024.06.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10324891 2024.06.12
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 10324890 2024.06.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10324889 2024.06.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 10324888 2024.06.12
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 10324887 2024.06.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 10324886 2024.06.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10324885 2024.06.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10324884 2024.06.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10324883 2024.06.12
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10324882 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10324928 2024.06.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10324929 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10324927 2024.06.12
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10324918 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10324916 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10324913 2024.06.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10324912 2024.06.12
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10324908 2024.06.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10324909 2024.06.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10324903 2024.06.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10324905 2024.06.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10324902 2024.06.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 10324901 2024.06.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10324900 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10324899 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10324898 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10324880 2024.06.12
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10324879 2024.06.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10324877 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10324878 2024.06.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10324876 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10324875 2024.06.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10324874 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10324873 2024.06.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10324872 2024.06.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10324870 2024.06.12
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10324871 2024.06.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10324869 2024.06.12
pospolity bogatka, Parus major 1 10324868 2024.06.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10324867 2024.06.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10324866 2024.06.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10324865 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10324862 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10324863 2024.06.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10324861 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10324864 2024.06.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10324859 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10324860 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10324858 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10324857 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10324856 2024.06.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10324855 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 10324853 2024.06.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10324854 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10324851 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10324852 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10324850 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 10324849 2024.06.12
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10324848 2024.06.12
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10324846 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10324845 2024.06.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10324847 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10324843 2024.06.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10324844 2024.06.12
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10324842 2024.06.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 10324841 2024.06.12
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10324840 2024.06.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10324839 2024.06.12
pospolity sroka, Pica pica 1 10324838 2024.06.12
pospolity kos, Turdus merula 1 10324837 2024.06.12
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10324836 2024.06.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10324834 2024.06.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10324835 2024.06.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10324833 2024.06.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10322503 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10322521 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 10322520 2024.06.11
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10322519 2024.06.11
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10322518 2024.06.11
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10322517 2024.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10322516 2024.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10322515 2024.06.11
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 10322514 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 10322513 2024.06.11
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10322512 2024.06.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 10322511 2024.06.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10322538 2024.06.11
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 10322537 2024.06.11
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 10322536 2024.06.11
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 10322535 2024.06.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10322534 2024.06.11
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10322533 2024.06.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 10322532 2024.06.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 68 10322531 2024.06.11
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10322530 2024.06.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10322528 2024.06.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10322527 2024.06.11
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10322526 2024.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10322525 2024.06.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10322524 2024.06.11
pospolity sroka, Pica pica 1 10322523 2024.06.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10322509 2024.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 10322502 2024.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 10322508 2024.06.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10322507 2024.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 10322506 2024.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10322501 2024.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 10322499 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10322500 2024.06.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10322497 2024.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 10322496 2024.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10322498 2024.06.11
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10322495 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10322494 2024.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 10322493 2024.06.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10322492 2024.06.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10322491 2024.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10322480 2024.06.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10322479 2024.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10322478 2024.06.11
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10322477 2024.06.11
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10322476 2024.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10322475 2024.06.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10322490 2024.06.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10322489 2024.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10322488 2024.06.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10322487 2024.06.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10322486 2024.06.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10322485 2024.06.11
pospolity sroka, Pica pica 1 10322484 2024.06.11
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10322483 2024.06.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10322482 2024.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10322481 2024.06.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10322522 2024.06.11
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 10319080 2024.06.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 10319081 2024.06.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10319079 2024.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10317600 2024.06.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10317599 2024.06.10
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10317598 2024.06.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10317187 2024.06.10
pospolity kos, Turdus merula 1 10317186 2024.06.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10317185 2024.06.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10317184 2024.06.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10317182 2024.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10317181 2024.06.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10317180 2024.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10317179 2024.06.10
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10317178 2024.06.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10317177 2024.06.10
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10317191 2024.06.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 10317190 2024.06.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10317189 2024.06.10
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10317176 2024.06.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10317175 2024.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10317174 2024.06.10
pospolity bogatka, Parus major 2 10317173 2024.06.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10317172 2024.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10317171 2024.06.10
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 10317170 2024.06.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10317169 2024.06.10
pospolity sroka, Pica pica 1 10317168 2024.06.10
pospolity kos, Turdus merula 1 10317167 2024.06.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10317166 2024.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10317165 2024.06.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10317164 2024.06.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10317163 2024.06.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10317162 2024.06.10
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10317161 2024.06.10
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10322505 2024.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10322510 2024.06.10
pospolity kos, Turdus merula 1 10314603 2024.06.09
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10314604 2024.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10314609 2024.06.09
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10314608 2024.06.09
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10314607 2024.06.09
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10314606 2024.06.09
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10314656 2024.06.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10314655 2024.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 10314654 2024.06.09
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10314653 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314652 2024.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 10314651 2024.06.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10314650 2024.06.09
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 10314649 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314648 2024.06.09
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10314647 2024.06.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 10314646 2024.06.09
pospolity kruk, Corvus corax 3 10314645 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314644 2024.06.09
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10314643 2024.06.09
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10314673 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 10314672 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 10314671 2024.06.09
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10314670 2024.06.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 10314669 2024.06.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10314668 2024.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10314667 2024.06.09
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10314666 2024.06.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10314665 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10314664 2024.06.09
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 10314663 2024.06.09
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 10314662 2024.06.09
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10314596 2024.06.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10314595 2024.06.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314594 2024.06.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10314593 2024.06.09
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10314592 2024.06.09
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 10314590 2024.06.09
pospolity kruk, Corvus corax 2 10314588 2024.06.09
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10314587 2024.06.09
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10314586 2024.06.09
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10314585 2024.06.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314584 2024.06.09
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 10314583 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 10314582 2024.06.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10314581 2024.06.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314689 2024.06.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314688 2024.06.09
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10314687 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10314686 2024.06.09
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 10314685 2024.06.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 10314684 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10314683 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 10314681 2024.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 10314679 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 10314678 2024.06.09
rzadki kania czarna, Milvus migrans 10 10314677 2024.06.09
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10314676 2024.06.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10314675 2024.06.09
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 10314580 2024.06.09
pospolity kruk, Corvus corax 1 10314579 2024.06.09
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10314578 2024.06.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314577 2024.06.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10314576 2024.06.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10314575 2024.06.09
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10314574 2024.06.09
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10314573 2024.06.09
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 10314572 2024.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 10314571 2024.06.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10314570 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 10314569 2024.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10314568 2024.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 10314567 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314566 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314565 2024.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10314641 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10314640 2024.06.09
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10314639 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10314638 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314637 2024.06.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10314636 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314635 2024.06.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 10314634 2024.06.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10314633 2024.06.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10314632 2024.06.09
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 10314631 2024.06.09
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10314630 2024.06.09
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10314629 2024.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 10314628 2024.06.09
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10314627 2024.06.09
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10314626 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10314564 2024.06.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10314563 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314562 2024.06.09
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10314561 2024.06.09
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10314560 2024.06.09
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10314559 2024.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10314558 2024.06.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10314557 2024.06.09
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10314556 2024.06.09
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 10314555 2024.06.09
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10314554 2024.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10314553 2024.06.09
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 10314552 2024.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10314551 2024.06.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 10314550 2024.06.09
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10314549 2024.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10314625 2024.06.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314624 2024.06.09
pospolity kos, Turdus merula 1 10314612 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10314613 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10314623 2024.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10314622 2024.06.09
pospolity kos, Turdus merula 1 10314621 2024.06.09
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10314620 2024.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10314619 2024.06.09
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10314618 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10314617 2024.06.09
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10314616 2024.06.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314615 2024.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10314614 2024.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10314548 2024.06.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314547 2024.06.09
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10314546 2024.06.09
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 10314545 2024.06.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10314534 2024.06.09
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10314533 2024.06.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10314544 2024.06.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10314543 2024.06.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10314542 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314541 2024.06.09
pospolity kos, Turdus merula 1 10314540 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10314539 2024.06.09
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10314538 2024.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 10314537 2024.06.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10314536 2024.06.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10314535 2024.06.09
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 10314532 2024.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 10314531 2024.06.09
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10314530 2024.06.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10314528 2024.06.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10314527 2024.06.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10314526 2024.06.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10314525 2024.06.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10314524 2024.06.09
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 10314523 2024.06.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 10314522 2024.06.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10314521 2024.06.09
pospolity sroka, Pica pica 1 10314520 2024.06.09
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10314519 2024.06.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10314518 2024.06.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10314517 2024.06.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10314516 2024.06.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10314515 2024.06.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10314514 2024.06.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10314513 2024.06.09
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10314512 2024.06.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10314511 2024.06.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10314510 2024.06.09
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10314509 2024.06.09
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10314508 2024.06.09
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10314507 2024.06.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10314505 2024.06.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10314504 2024.06.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10314503 2024.06.09
pospolity sroka, Pica pica 1 10314502 2024.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10314501 2024.06.09
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10314499 2024.06.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10314500 2024.06.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10305772 2024.06.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10305769 2024.06.08
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10305773 2024.06.08
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10305771 2024.06.08
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10305770 2024.06.08
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10305768 2024.06.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 10305751 2024.06.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10305750 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10305749 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10305748 2024.06.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10305747 2024.06.08
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10305746 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305745 2024.06.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10305744 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305743 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 108 10305742 2024.06.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10305741 2024.06.08
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10305740 2024.06.08
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10305739 2024.06.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10305738 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10305737 2024.06.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10305736 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10305821 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305820 2024.06.08
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10305819 2024.06.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 10305818 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305817 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 10305816 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305812 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305815 2024.06.08
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10305814 2024.06.08
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10305789 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305788 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 10305787 2024.06.08
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10305786 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305785 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 10305784 2024.06.08
pospolity mazurek, Passer montanus 30 10305783 2024.06.08
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10305782 2024.06.08
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10305781 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10305780 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10305779 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305778 2024.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 2 10305777 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305776 2024.06.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10305775 2024.06.08
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 10305774 2024.06.08
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 10305719 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 10305718 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 10305717 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10305716 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305715 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10305714 2024.06.08
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10305713 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305712 2024.06.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10305711 2024.06.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10305710 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305709 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10305708 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10305707 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10305706 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 10305735 2024.06.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10305734 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 10305733 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 3 10305732 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10305731 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305730 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305729 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305728 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305727 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305726 2024.06.08
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305725 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305724 2024.06.08
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10305723 2024.06.08
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 10305722 2024.06.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10305721 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 10305720 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305837 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10305836 2024.06.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10305835 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10305834 2024.06.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10305833 2024.06.08
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10305832 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305831 2024.06.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10305830 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10305829 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305828 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10305827 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305826 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 3 10305825 2024.06.08
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10305824 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305823 2024.06.08
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305805 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305804 2024.06.08
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10305803 2024.06.08
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10305802 2024.06.08
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305801 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305800 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 2 10305799 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10305798 2024.06.08
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10305797 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305796 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305795 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305794 2024.06.08
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 10305793 2024.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10305792 2024.06.08
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10305791 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 10305790 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 3 10305687 2024.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 10305686 2024.06.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10305685 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305684 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305683 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305682 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305681 2024.06.08
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10305680 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305679 2024.06.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10305678 2024.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10305677 2024.06.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10305676 2024.06.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10305675 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 2 10305674 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10305673 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305703 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305702 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10305701 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305700 2024.06.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 10305699 2024.06.08
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305698 2024.06.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10305697 2024.06.08
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305696 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305695 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305694 2024.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10305693 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305692 2024.06.08
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10305691 2024.06.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10305690 2024.06.08
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10305689 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305671 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10305670 2024.06.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10305669 2024.06.08
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10305668 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305667 2024.06.08
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10305666 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305665 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10305664 2024.06.08
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10305663 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10305662 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305661 2024.06.08
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10305660 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10305659 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 10305658 2024.06.08
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10305657 2024.06.08
pospolity bogatka, Parus major 1 10305656 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305655 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305654 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305653 2024.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10305652 2024.06.08
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10305651 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305650 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305649 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10305648 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305647 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305646 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 3 10305645 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305644 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10305643 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305642 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305641 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10305640 2024.06.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10305767 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10305766 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10305765 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10305764 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10305763 2024.06.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305762 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305761 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10305760 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305759 2024.06.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 10305758 2024.06.08
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10305757 2024.06.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10305756 2024.06.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10305755 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305754 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 10305753 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305639 2024.06.08
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10305638 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305637 2024.06.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10305636 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10305635 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305634 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 10305633 2024.06.08
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10305632 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10305631 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10305630 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305629 2024.06.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10305628 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10305627 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 10305626 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305625 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10305624 2024.06.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10305623 2024.06.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10305622 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305621 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305620 2024.06.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10305619 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10305618 2024.06.08
pospolity bogatka, Parus major 1 10305617 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305616 2024.06.08
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10305615 2024.06.08
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10305614 2024.06.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10305613 2024.06.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10305612 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305611 2024.06.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10305607 2024.06.08
pospolity sroka, Pica pica 1 10305606 2024.06.08
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10305605 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305604 2024.06.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10305603 2024.06.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10305602 2024.06.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10305601 2024.06.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10305600 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10305599 2024.06.08
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10305598 2024.06.08
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10305597 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10305596 2024.06.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10305595 2024.06.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10305594 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10305593 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10305592 2024.06.08
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10305591 2024.06.08
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10305587 2024.06.08
pospolity sroka, Pica pica 1 10305588 2024.06.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10305586 2024.06.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10305585 2024.06.08
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10305589 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10305584 2024.06.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10305583 2024.06.08
pospolity bogatka, Parus major 1 10305581 2024.06.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10305590 2024.06.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10305582 2024.06.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10305580 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 10305578 2024.06.08
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10305579 2024.06.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10305577 2024.06.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10305576 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10299262 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 3 10299261 2024.06.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10299260 2024.06.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10299259 2024.06.07
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10299258 2024.06.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10298734 2024.06.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298733 2024.06.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298732 2024.06.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10298731 2024.06.07
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10298730 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10298729 2024.06.07
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298918 2024.06.07
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10298917 2024.06.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10298916 2024.06.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10298915 2024.06.07
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10298914 2024.06.07
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 10298913 2024.06.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10298912 2024.06.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10298911 2024.06.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10298910 2024.06.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10298909 2024.06.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10298908 2024.06.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10298907 2024.06.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10298906 2024.06.07
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10298905 2024.06.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10298934 2024.06.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298933 2024.06.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10298932 2024.06.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298931 2024.06.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 10298930 2024.06.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 10 10298929 2024.06.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 10298928 2024.06.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10298927 2024.06.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10298926 2024.06.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10298925 2024.06.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 10 10298924 2024.06.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10298923 2024.06.07
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 10298922 2024.06.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298921 2024.06.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10298920 2024.06.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 10298755 2024.06.07
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10298754 2024.06.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298753 2024.06.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10298752 2024.06.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10298751 2024.06.07
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10298750 2024.06.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10298749 2024.06.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298748 2024.06.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10298747 2024.06.07
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 10298746 2024.06.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10298745 2024.06.07
pospolity kruk, Corvus corax 2 10298744 2024.06.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10298743 2024.06.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10298742 2024.06.07
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10298741 2024.06.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10298740 2024.06.07
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10298902 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 5 10298901 2024.06.07
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 10298900 2024.06.07
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10298899 2024.06.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10298898 2024.06.07
pospolity bogatka, Parus major 1 10298897 2024.06.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298896 2024.06.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 10298895 2024.06.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 10298894 2024.06.07
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10298893 2024.06.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10298892 2024.06.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298891 2024.06.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10298890 2024.06.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10298889 2024.06.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10298888 2024.06.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10298887 2024.06.07
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10298886 2024.06.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10298885 2024.06.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 10298884 2024.06.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10298883 2024.06.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10298882 2024.06.07
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10298881 2024.06.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10298880 2024.06.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10298879 2024.06.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10298878 2024.06.07
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10298877 2024.06.07
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10298876 2024.06.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10298875 2024.06.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10298874 2024.06.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10298873 2024.06.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 10298872 2024.06.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10298871 2024.06.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 10298770 2024.06.07
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10298771 2024.06.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10298769 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10298767 2024.06.07
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10298766 2024.06.07
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10298768 2024.06.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10298765 2024.06.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10298763 2024.06.07
pospolity bogatka, Parus major 1 10298764 2024.06.07
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10298761 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10298762 2024.06.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10298759 2024.06.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10298758 2024.06.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 10298760 2024.06.07
pospolity sroka, Pica pica 1 10298756 2024.06.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10298757 2024.06.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 10294631 2024.06.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10294774 2024.06.06
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10294773 2024.06.06
pospolity bogatka, Parus major 1 10294772 2024.06.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 10294771 2024.06.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 10294770 2024.06.06
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10294769 2024.06.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10294768 2024.06.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10294767 2024.06.06
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10294766 2024.06.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10294765 2024.06.06
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 10294764 2024.06.06
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10294763 2024.06.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10294789 2024.06.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294762 2024.06.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 10294761 2024.06.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10294760 2024.06.06
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 10294759 2024.06.06
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 10294742 2024.06.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 10294741 2024.06.06
pospolity mazurek, Passer montanus 50 10294740 2024.06.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10294739 2024.06.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 10294738 2024.06.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10294737 2024.06.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10294736 2024.06.06
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 10294735 2024.06.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294734 2024.06.06
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 10294733 2024.06.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 10294732 2024.06.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10294731 2024.06.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 10294730 2024.06.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10294729 2024.06.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10294728 2024.06.06
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10294727 2024.06.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294790 2024.06.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294788 2024.06.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10294787 2024.06.06
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 10294786 2024.06.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10294785 2024.06.06
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10294784 2024.06.06
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10294783 2024.06.06
pospolity kos, Turdus merula 1 10294782 2024.06.06
pospolity bogatka, Parus major 1 10294781 2024.06.06
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10294780 2024.06.06
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10294779 2024.06.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10294778 2024.06.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294777 2024.06.06
pospolity sroka, Pica pica 1 10294776 2024.06.06
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10294775 2024.06.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10294758 2024.06.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10294757 2024.06.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10294756 2024.06.06
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10294755 2024.06.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10294754 2024.06.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10294753 2024.06.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10294752 2024.06.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10294751 2024.06.06
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10294750 2024.06.06
pospolity kos, Turdus merula 1 10294749 2024.06.06
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10294747 2024.06.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10294748 2024.06.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10294746 2024.06.06
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10294745 2024.06.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10294744 2024.06.06
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10294743 2024.06.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10293631 2024.06.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 28 10293630 2024.06.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10293629 2024.06.06
pospolity kos, Turdus merula 1 10293628 2024.06.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10293626 2024.06.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10293625 2024.06.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10293627 2024.06.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10293624 2024.06.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 10293623 2024.06.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10293622 2024.06.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 10293621 2024.06.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10293620 2024.06.06
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10293619 2024.06.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 10293618 2024.06.06
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 10293617 2024.06.06
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10293616 2024.06.06
pospolity kos, Turdus merula 1 10293615 2024.06.06
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 10293614 2024.06.06
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10293613 2024.06.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10293612 2024.06.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 10293611 2024.06.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10293609 2024.06.06