DRUŻYNA

Drużyna: Stajnia Buńczuk. Obserwator: Justyna Krawczyk

Liczba gatunków: 197

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 350 1579 75 75 1 9 27 38
2 553 3608 94 76 1 4 32 39
3 876 4526 127 106 1 19 40 46
4 989 3034 181 145 4 26 67 48
5 816 1576 196 122 0 14 60 48
6 270 877 197 81 0 7 34 40
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 10334516 2024.06.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10334508 2024.06.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10334509 2024.06.14 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 10334507 2024.06.14 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 10334506 2024.06.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10334505 2024.06.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10334504 2024.06.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10334503 2024.06.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10334502 2024.06.14 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10334501 2024.06.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10334515 2024.06.14 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10334514 2024.06.14 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10334513 2024.06.14 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334512 2024.06.14 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10334511 2024.06.14 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10334510 2024.06.14 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10334500 2024.06.14 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10334499 2024.06.14 ŁD
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10334498 2024.06.14 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10334497 2024.06.14 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10334496 2024.06.14 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10334495 2024.06.14 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10334494 2024.06.14 ŁD
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10334493 2024.06.14 ŁD
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 10334492 2024.06.14 ŁD
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10334491 2024.06.14 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10334490 2024.06.14 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 30 10334489 2024.06.14 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10334488 2024.06.14 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10334487 2024.06.14 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10334486 2024.06.14 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10334485 2024.06.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10334484 2024.06.14 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10334483 2024.06.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10334482 2024.06.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10334481 2024.06.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10334480 2024.06.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10334479 2024.06.14 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10334478 2024.06.14 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 10334477 2024.06.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10334476 2024.06.14 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10334475 2024.06.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10334474 2024.06.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10334473 2024.06.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 10334472 2024.06.14 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10334471 2024.06.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10334470 2024.06.14 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 50 10334468 2024.06.14 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 10334467 2024.06.14 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10334466 2024.06.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10334465 2024.06.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10334464 2024.06.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10334463 2024.06.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10334462 2024.06.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10334461 2024.06.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10334460 2024.06.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10334459 2024.06.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10334458 2024.06.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10334457 2024.06.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10334456 2024.06.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10334455 2024.06.14 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10334454 2024.06.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10334453 2024.06.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 10334547 2024.06.14 ŁD
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10330523 2024.06.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10330522 2024.06.13 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10330521 2024.06.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10330520 2024.06.13 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10330519 2024.06.13 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 10330518 2024.06.13 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10330517 2024.06.13 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10330516 2024.06.13 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10330538 2024.06.13 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10330537 2024.06.13 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10330535 2024.06.13 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10330534 2024.06.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10330533 2024.06.13 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10330532 2024.06.13 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10330531 2024.06.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10330530 2024.06.13 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 3 10330529 2024.06.13 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10330528 2024.06.13 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10330527 2024.06.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10330526 2024.06.13 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10330525 2024.06.13 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10330524 2024.06.13 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10330539 2024.06.13 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10328257 2024.06.12 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10328258 2024.06.12 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10328256 2024.06.12 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10328254 2024.06.12 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10328255 2024.06.12 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10324805 2024.06.12 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 10324804 2024.06.12 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10324803 2024.06.12 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10324802 2024.06.12 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10324801 2024.06.12 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10324800 2024.06.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10324799 2024.06.12 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10324798 2024.06.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10324797 2024.06.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 10324796 2024.06.12 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10324795 2024.06.12 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10324794 2024.06.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10324793 2024.06.12 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10324792 2024.06.12 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10324790 2024.06.12 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10324789 2024.06.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10324788 2024.06.12 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10324787 2024.06.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10324820 2024.06.12 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10324819 2024.06.12 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 10324818 2024.06.12 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10324817 2024.06.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10324816 2024.06.12 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10324815 2024.06.12 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10324814 2024.06.12 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10324813 2024.06.12 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10324812 2024.06.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10324811 2024.06.12 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10324810 2024.06.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10324809 2024.06.12 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10324808 2024.06.12 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10324807 2024.06.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10324821 2024.06.12 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10324823 2024.06.12 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10324822 2024.06.12 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10323041 2024.06.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10323040 2024.06.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10323038 2024.06.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10323037 2024.06.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10323036 2024.06.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10323035 2024.06.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10323034 2024.06.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10323033 2024.06.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10323032 2024.06.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10323031 2024.06.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10323030 2024.06.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10323029 2024.06.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10323028 2024.06.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10323027 2024.06.11 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10323026 2024.06.11 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10323056 2024.06.11 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10323055 2024.06.11 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10323054 2024.06.11 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10323052 2024.06.11 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 10323053 2024.06.11 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10323051 2024.06.11 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 10323050 2024.06.11 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10323049 2024.06.11 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10323048 2024.06.11 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 10323047 2024.06.11 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10323046 2024.06.11 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 10323045 2024.06.11 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 10323044 2024.06.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 10323043 2024.06.11 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10323042 2024.06.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10323057 2024.06.11 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10316543 2024.06.10 ŁD
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10316542 2024.06.10 ŁD
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10316541 2024.06.10 ŁD
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10316540 2024.06.10 ŁD
pospolity bogatka, Parus major 1 10316539 2024.06.10 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10316538 2024.06.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10316536 2024.06.10 ŁD
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10316535 2024.06.10 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10316534 2024.06.10 ŁD
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10316533 2024.06.10 ŁD
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10316532 2024.06.10 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10316531 2024.06.10 ŁD
pospolity kos, Turdus merula 1 10316530 2024.06.10 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10316529 2024.06.10 ŁD
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10316528 2024.06.10 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10316527 2024.06.10 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10316526 2024.06.10 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 8 10316525 2024.06.10 ŁD
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10316524 2024.06.10 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10316537 2024.06.09 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10316523 2024.06.09 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10316522 2024.06.09 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10312567 2024.06.09 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 10312569 2024.06.08 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10312566 2024.06.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10312568 2024.06.08 ŁD
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10312565 2024.06.07 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 14 10296905 2024.06.06 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10293174 2024.06.06 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10288681 2024.06.05 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 16 10287522 2024.06.04 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 10287521 2024.06.04 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10287520 2024.06.04 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10287519 2024.06.04 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10287518 2024.06.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10287517 2024.06.04 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10287516 2024.06.04 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10287515 2024.06.04 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10287514 2024.06.04 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10287513 2024.06.04 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10287512 2024.06.04 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10287511 2024.06.04 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10287510 2024.06.04 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10284117 2024.06.04 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10288680 2024.06.04 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 10279109 2024.06.03 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10279105 2024.06.03 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10279102 2024.06.03 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10279110 2024.06.03 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10279111 2024.06.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10279108 2024.06.03 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10279103 2024.06.03 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10279104 2024.06.03 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10279098 2024.06.03 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 10279107 2024.06.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10279106 2024.06.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10279097 2024.06.03 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10279100 2024.06.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10279101 2024.06.03 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 10279099 2024.06.03 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10278081 2024.06.03 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10278080 2024.06.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10278079 2024.06.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10278078 2024.06.03 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10278077 2024.06.03 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10278076 2024.06.03 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10278075 2024.06.03 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10278074 2024.06.03 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10278073 2024.06.03 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10278072 2024.06.03 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10276750 2024.06.02 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 10276749 2024.06.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10276753 2024.06.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10276752 2024.06.02 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10276751 2024.06.02 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10276770 2024.06.02 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10276769 2024.06.02 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10276768 2024.06.02 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10276766 2024.06.02 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10276765 2024.06.02 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10276764 2024.06.02 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 10276763 2024.06.02 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10276762 2024.06.02 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10276761 2024.06.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10276760 2024.06.02 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10276759 2024.06.02 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10276758 2024.06.02 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10276757 2024.06.02 MZ
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 10276756 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10276755 2024.06.02 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10276754 2024.06.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10276747 2024.06.02 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10276746 2024.06.02 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10276745 2024.06.02 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 10276744 2024.06.02 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10276743 2024.06.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10276742 2024.06.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10276741 2024.06.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10276740 2024.06.02 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10276739 2024.06.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10276737 2024.06.02 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10276736 2024.06.02 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10276735 2024.06.02 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10276734 2024.06.02 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10276738 2024.06.02 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10276733 2024.06.02 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10276732 2024.06.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10274740 2024.06.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10274739 2024.06.02 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 10274738 2024.06.02 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10274737 2024.06.02 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10274736 2024.06.02 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 10261224 2024.05.31 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10261225 2024.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10261223 2024.05.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10261221 2024.05.31 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10261219 2024.05.31 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10261217 2024.05.31 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10261218 2024.05.31 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10254977 2024.05.31 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10254976 2024.05.31 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10254975 2024.05.31 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10254974 2024.05.31 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10254973 2024.05.31 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10254972 2024.05.31 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10254971 2024.05.31 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10254970 2024.05.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10254968 2024.05.31 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10254967 2024.05.31 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10254966 2024.05.31 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 10254965 2024.05.31 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10254964 2024.05.31 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10254963 2024.05.31 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10254962 2024.05.31 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10254961 2024.05.31 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10254960 2024.05.31 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10254959 2024.05.31 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10254958 2024.05.31 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10254957 2024.05.31 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10254956 2024.05.31 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10254955 2024.05.31 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10254954 2024.05.31 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10254953 2024.05.31 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10254952 2024.05.30 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10251978 2024.05.30 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10251977 2024.05.30 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10251976 2024.05.30 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10251975 2024.05.30 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10251974 2024.05.30 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10251973 2024.05.30 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 10251972 2024.05.30 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10251971 2024.05.30 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10245843 2024.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10245839 2024.05.29 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10245842 2024.05.29 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 10245837 2024.05.29 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10245838 2024.05.29 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10242504 2024.05.29 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10242503 2024.05.29 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10242502 2024.05.29 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10242501 2024.05.29 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10242500 2024.05.29 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10242499 2024.05.29 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10242498 2024.05.29 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 10242497 2024.05.29 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10242496 2024.05.29 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10242495 2024.05.29 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10242494 2024.05.29 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10242493 2024.05.29 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10242492 2024.05.29 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10242491 2024.05.29 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242490 2024.05.29 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10242489 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10241337 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10240940 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10240939 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10240938 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10240944 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10240941 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10240943 2024.05.29 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10240936 2024.05.29 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10240937 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10240942 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10240935 2024.05.29 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10240934 2024.05.29 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10240933 2024.05.29 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10238908 2024.05.28 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10238905 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10238904 2024.05.28 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10238903 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 10238907 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10238906 2024.05.28 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10238902 2024.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10238901 2024.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10238911 2024.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10238900 2024.05.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10236367 2024.05.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10236366 2024.05.28 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 10236365 2024.05.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10236364 2024.05.28 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10236363 2024.05.28 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10236362 2024.05.28 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10236361 2024.05.28 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10236360 2024.05.28 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10236359 2024.05.28 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10236358 2024.05.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10236357 2024.05.28 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10236356 2024.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10236355 2024.05.28 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10236354 2024.05.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10236353 2024.05.28 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 10236352 2024.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10235525 2024.05.28 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10235523 2024.05.28 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10235521 2024.05.28 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10235522 2024.05.27 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 10235524 2024.05.27 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10233073 2024.05.27 MZ
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 10233074 2024.05.27 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10233072 2024.05.27 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 10232199 2024.05.27 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10232198 2024.05.27 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10232197 2024.05.27 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10232196 2024.05.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232195 2024.05.27 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10232194 2024.05.27 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10232193 2024.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10232192 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10232191 2024.05.27 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10232190 2024.05.27 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10232189 2024.05.27 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10232188 2024.05.27 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10232187 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10232186 2024.05.27 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10232185 2024.05.27 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10232184 2024.05.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10232182 2024.05.27 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 10232183 2024.05.27 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10232181 2024.05.27 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10230478 2024.05.27 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10230489 2024.05.27 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10230488 2024.05.27 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 10230487 2024.05.27 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10230486 2024.05.27 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10230485 2024.05.27 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10230484 2024.05.27 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10230483 2024.05.27 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10230482 2024.05.27 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10230481 2024.05.27 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10230480 2024.05.27 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10230479 2024.05.27 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10230477 2024.05.27 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10230493 2024.05.27 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10230492 2024.05.27 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10230491 2024.05.27 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10235965 2024.05.27 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10230568 2024.05.27 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10230490 2024.05.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10221843 2024.05.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10221842 2024.05.26 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10221841 2024.05.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10221840 2024.05.26 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10221839 2024.05.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10221838 2024.05.26 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10221837 2024.05.26 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10221836 2024.05.26 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10221835 2024.05.26 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10221834 2024.05.26 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10221833 2024.05.26 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 8 10221832 2024.05.26 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10215818 2024.05.25 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10215820 2024.05.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10215819 2024.05.25 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10215817 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10215832 2024.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10215831 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10215830 2024.05.25 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10215829 2024.05.25 MZ
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 10215828 2024.05.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10215827 2024.05.25 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 10215826 2024.05.25 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 20 10215825 2024.05.25 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10215824 2024.05.25 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10215823 2024.05.25 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10215822 2024.05.25 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10215821 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10215816 2024.05.25 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10215815 2024.05.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10215814 2024.05.25 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 10215813 2024.05.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10215812 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10215811 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10215810 2024.05.25 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 10215809 2024.05.25 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 10215808 2024.05.25 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 10215807 2024.05.25 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 10215806 2024.05.25 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 10215805 2024.05.25 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 10215804 2024.05.25 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10215803 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10215802 2024.05.25 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10215801 2024.05.25 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 10213423 2024.05.25 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10213422 2024.05.25 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10213421 2024.05.25 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10213420 2024.05.25 MZ
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 10213419 2024.05.25 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10213418 2024.05.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10213417 2024.05.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10213416 2024.05.25 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 10213415 2024.05.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10213414 2024.05.25 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10213413 2024.05.25 MZ
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 10213412 2024.05.25 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10213411 2024.05.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10213410 2024.05.25 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10213409 2024.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10213408 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10213407 2024.05.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 10213406 2024.05.25 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10213405 2024.05.25 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10213404 2024.05.25 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10213403 2024.05.25 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10213400 2024.05.25 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10213399 2024.05.25 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10213401 2024.05.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10213402 2024.05.25 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10213398 2024.05.25 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10213733 2024.05.25 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10211741 2024.05.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10211752 2024.05.24 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10211751 2024.05.24 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10211750 2024.05.24 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10211749 2024.05.24 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10211748 2024.05.24 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10211747 2024.05.24 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10211746 2024.05.24 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10211745 2024.05.24 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10211744 2024.05.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10211743 2024.05.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10211742 2024.05.24 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10211740 2024.05.24 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10211739 2024.05.24 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10211738 2024.05.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10211737 2024.05.24 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10211736 2024.05.24 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10211735 2024.05.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10211734 2024.05.24 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10211733 2024.05.24 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10211732 2024.05.24 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10211731 2024.05.24 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10211730 2024.05.24 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10211729 2024.05.24 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10211728 2024.05.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10211727 2024.05.24 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10211726 2024.05.24 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10211725 2024.05.24 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10203866 2024.05.23 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10203865 2024.05.23 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10203864 2024.05.23 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10203863 2024.05.23 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10203882 2024.05.23 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10203881 2024.05.23 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10203880 2024.05.23 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10203879 2024.05.23 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10203878 2024.05.23 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 10203876 2024.05.23 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10203875 2024.05.23 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10203874 2024.05.23 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 10203873 2024.05.23 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 10203872 2024.05.23 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10203871 2024.05.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 10203870 2024.05.23 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10203869 2024.05.23 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10203868 2024.05.23 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10203862 2024.05.23 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10203861 2024.05.23 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10203860 2024.05.23 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10203859 2024.05.23 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10203858 2024.05.23 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10203857 2024.05.23 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 10203856 2024.05.23 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10203855 2024.05.23 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 10203854 2024.05.23 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10203853 2024.05.23 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10203852 2024.05.23 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10203851 2024.05.23 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10203850 2024.05.23 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 2 10203849 2024.05.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10203848 2024.05.23 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10203847 2024.05.23 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10203885 2024.05.23 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10200958 2024.05.22 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10200959 2024.05.22 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10200974 2024.05.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 7 10200973 2024.05.22 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10200972 2024.05.22 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10200971 2024.05.22 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10200970 2024.05.22 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10200969 2024.05.22 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10200968 2024.05.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10200967 2024.05.22 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 10200966 2024.05.22 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10200965 2024.05.22 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10200964 2024.05.22 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10200963 2024.05.22 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10200962 2024.05.22 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10200961 2024.05.22 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10200960 2024.05.22 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10200975 2024.05.22 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10200976 2024.05.22 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 10201033 2024.05.22 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10187717 2024.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10187718 2024.05.20 ŁD
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10187721 2024.05.20 ŁD
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10187719 2024.05.20 ŁD
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10187715 2024.05.20 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10187714 2024.05.20 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10187724 2024.05.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 1 10187725 2024.05.20 ŁD
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 10187723 2024.05.20 ŁD
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 10187722 2024.05.20 ŁD
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10187737 2024.05.20 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10187736 2024.05.20 ŁD
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 10187735 2024.05.20 ŁD
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10187734 2024.05.20 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 10187733 2024.05.20 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10187732 2024.05.20 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10187731 2024.05.20 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 2 10187730 2024.05.20 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10187729 2024.05.20 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10187728 2024.05.20 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10187727 2024.05.20 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10187726 2024.05.20 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10187710 2024.05.20 ŁD
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10187709 2024.05.20 ŁD
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10187708 2024.05.20 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10187707 2024.05.20 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10187706 2024.05.20 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10187705 2024.05.20 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 40 10187704 2024.05.20 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10187703 2024.05.20 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 10187702 2024.05.20 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10187701 2024.05.20 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10187700 2024.05.20 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10187699 2024.05.20 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 10187698 2024.05.20 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10187712 2024.05.20 ŁD
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10187711 2024.05.20 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 40 10187713 2024.05.20 ŁD
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 10180092 2024.05.19 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10180091 2024.05.19 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10180090 2024.05.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180089 2024.05.19 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10180088 2024.05.19 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10180087 2024.05.19 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10180086 2024.05.19 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10180085 2024.05.19 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10180084 2024.05.19 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10180083 2024.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10180082 2024.05.19 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10180072 2024.05.19 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10180071 2024.05.19 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10180070 2024.05.19 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10180069 2024.05.19 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10180068 2024.05.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10180067 2024.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10180066 2024.05.19 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 10180081 2024.05.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 8 10180080 2024.05.19 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10180079 2024.05.19 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10180078 2024.05.19 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10180077 2024.05.19 MZ
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 10180076 2024.05.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 10180075 2024.05.19 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 10180074 2024.05.19 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10180073 2024.05.19 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10180065 2024.05.19 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10180063 2024.05.19 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10180062 2024.05.19 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10180061 2024.05.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10180060 2024.05.19 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10180059 2024.05.19 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 10180058 2024.05.19 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10180057 2024.05.19 MZ
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 10180056 2024.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10180055 2024.05.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10180054 2024.05.19 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10180053 2024.05.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10180052 2024.05.19 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 10180051 2024.05.19 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10180050 2024.05.19 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10180253 2024.05.19 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 2 10172965 2024.05.19 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10172971 2024.05.18 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10172970 2024.05.18 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10172969 2024.05.18 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10172968 2024.05.18 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10172967 2024.05.18 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10172966 2024.05.18 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10172964 2024.05.18 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10172963 2024.05.18 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10172962 2024.05.18 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10172960 2024.05.18 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10172961 2024.05.18 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10172959 2024.05.18 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10172958 2024.05.18 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10172957 2024.05.18 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 10172956 2024.05.18 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10172955 2024.05.18 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10172954 2024.05.18 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172951 2024.05.18 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10172953 2024.05.18 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 10172949 2024.05.18 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 10172950 2024.05.18 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10172952 2024.05.18 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10172991 2024.05.18 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10162635 2024.05.17 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 10162631 2024.05.17 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 10162630 2024.05.17 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10162634 2024.05.17 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10162633 2024.05.17 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10162632 2024.05.17 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10162624 2024.05.17 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10162623 2024.05.17 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 10162622 2024.05.17 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 10162621 2024.05.17 MZ
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 10162620 2024.05.17 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10162619 2024.05.17 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 10162618 2024.05.17 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 10162617 2024.05.17 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10162616 2024.05.17 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10162615 2024.05.17 MZ
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 10162614 2024.05.17 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10162612 2024.05.17 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10162611 2024.05.17 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10162610 2024.05.17 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10162609 2024.05.17 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10162613 2024.05.17 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10159858 2024.05.17 ŁD
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10159857 2024.05.17 ŁD
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10159856 2024.05.17 ŁD
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10159855 2024.05.17 ŁD
pospolity sroka, Pica pica 1 10159854 2024.05.17 ŁD
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 10159853 2024.05.17 ŁD
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10159852 2024.05.17 ŁD
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10159851 2024.05.17 ŁD
pospolity gęgawa, Anser anser 50 10159850 2024.05.17 ŁD
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10159849 2024.05.17 ŁD
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10159848 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10159847 2024.05.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 1 10159846 2024.05.17 ŁD
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 10159845 2024.05.17 ŁD
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 10159844 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 10159843 2024.05.17 ŁD
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10159842 2024.05.17 ŁD
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 10159841 2024.05.17 ŁD
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10159840 2024.05.17 ŁD
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 10159839 2024.05.17 ŁD
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 10159838 2024.05.17 ŁD
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10159837 2024.05.17 ŁD
pospolity żuraw, Grus grus 50 10159836 2024.05.17 ŁD
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 10159932 2024.05.17 ŁD
pospolity łyska, Fulica atra 1 10160423 2024.05.17 ŁD
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 10163004 2024.05.17 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10164336 2024.05.17 ŁD
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 10164335 2024.05.17 ŁD
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10160422 2024.05.17 ŁD
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10165820 2024.05.17 ŁD
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10163000 2024.05.17 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10163008 2024.05.17 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10157285 2024.05.16 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10157287 2024.05.16 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10157286 2024.05.16 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 10157284 2024.05.16 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10157283 2024.05.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10153697 2024.05.16 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10153695 2024.05.16 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10153696 2024.05.16 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10153706 2024.05.16 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 10153705 2024.05.16 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10153704 2024.05.16 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10153703 2024.05.16 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10153702 2024.05.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10153701 2024.05.16 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10153700 2024.05.16 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10153699 2024.05.16 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10153698 2024.05.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10154186 2024.05.16 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 10154185 2024.05.16 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 10154184 2024.05.16 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10154183 2024.05.16 MZ
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 10154182 2024.05.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10154181 2024.05.16 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10154180 2024.05.16 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10154179 2024.05.16 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10154178 2024.05.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10154177 2024.05.16 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10154176 2024.05.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10154175 2024.05.16 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10154174 2024.05.16 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 10154173 2024.05.16 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10154170 2024.05.16 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10154168 2024.05.16 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10147240 2024.05.15 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10146672 2024.05.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10146671 2024.05.15 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10146670 2024.05.15 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10146669 2024.05.15 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10146668 2024.05.15 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10146667 2024.05.15 MZ
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 10146666 2024.05.15 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10146665 2024.05.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10146664 2024.05.15 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10146662 2024.05.15 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10146661 2024.05.15 MZ
rzadki żołna, Merops apiaster 6 10146660 2024.05.15 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10146659 2024.05.15 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10146658 2024.05.15 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 10146657 2024.05.15 MZ
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 10146656 2024.05.15 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 10145592 2024.05.14 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10145590 2024.05.14 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10145591 2024.05.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10141252 2024.05.14 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10141251 2024.05.14 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 10141250 2024.05.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10141249 2024.05.14 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10141248 2024.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10141247 2024.05.14 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10141245 2024.05.14 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 10141246 2024.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10141244 2024.05.14 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10141242 2024.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10141240 2024.05.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10141241 2024.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 10141243 2024.05.14 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10141239 2024.05.14 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10141238 2024.05.14 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10141237 2024.05.13 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 10141236 2024.05.13 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 10141235 2024.05.13 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10141234 2024.05.13 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 10115662 2024.05.12 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10115661 2024.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10115660 2024.05.11 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 10115659 2024.05.11 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 10115658 2024.05.11 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10115657 2024.05.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 10115656 2024.05.11 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10115655 2024.05.11 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 10115654 2024.05.11 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10115653 2024.05.11 MZ
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10115636 2024.05.11 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 10115635 2024.05.11 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10115634 2024.05.11 MZ
pospolity sroka, Pica pica 3 10115633 2024.05.11 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10115632 2024.05.11 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 10115631 2024.05.11 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10115630 2024.05.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10115629 2024.05.11 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 10115628 2024.05.11 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 10115627 2024.05.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 10115626 2024.05.11 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10115625 2024.05.11 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10115624 2024.05.11 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10115623 2024.05.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10115622 2024.05.11 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 10115621 2024.05.11 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 10115652 2024.05.11 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10115651 2024.05.11 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10115650 2024.05.11 MZ
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 10115649 2024.05.11 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10115648 2024.05.11 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10115647 2024.05.11 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10115646 2024.05.11 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10115645 2024.05.11 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10115644 2024.05.11 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 10115643 2024.05.11 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 10115642 2024.05.11 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10115641 2024.05.11 MZ
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 10115640 2024.05.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10115639 2024.05.11 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 10115638 2024.05.11 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10115637 2024.05.11 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10115620 2024.05.11 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10115619 2024.05.11 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10115618 2024.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10115617 2024.05.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10115616 2024.05.11 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10115615 2024.05.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 10115614 2024.05.11 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10115613 2024.05.11 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10115612 2024.05.11 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 10115611 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 10115610 2024.05.11 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 10115609 2024.05.11 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10115608 2024.05.11 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 10115607 2024.05.11 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10115606 2024.05.11 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10115605 2024.05.11 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10115603 2024.05.11 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 10115602 2024.05.11 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 10115601 2024.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10115604 2024.05.11 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10115987 2024.05.11 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 10115590 2024.05.10 MZ
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10098339 2024.05.10 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 10098338 2024.05.10 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10098337 2024.05.10 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10098336 2024.05.10 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10098335 2024.05.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10098334 2024.05.10 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10098333 2024.05.10 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 10098332 2024.05.10 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 10098331 2024.05.10 MZ
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10098330 2024.05.10 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 10098329 2024.05.10 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10098328 2024.05.10 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10098327 2024.05.10 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 10098326 2024.05.10 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10098325 2024.05.10 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 10098324 2024.05.10 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 10098323 2024.05.10 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 10098322 2024.05.10 MZ
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10098321 2024.05.10 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 10098320 2024.05.10 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10098319 2024.05.10 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10098318 2024.05.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 10098317 2024.05.10 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 10098316 2024.05.10 MZ
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 10098315 2024.05.10 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10098314 2024.05.10 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10098313 2024.05.10 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 10098573 2024.05.10 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 10098699 2024.05.10 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10098676 2024.05.10 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10098312 2024.05.10 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10093576 2024.05.09 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10093575 2024.05.09 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10093591 2024.05.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10093590 2024.05.09 MZ
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 10093589 2024.05.09 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10093588 2024.05.09 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10093587 2024.05.09 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 10093586 2024.05.09 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10093585 2024.05.09 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 10093584 2024.05.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10093582 2024.05.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10093583 2024.05.09 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10093581 2024.05.09 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10093580 2024.05.09 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10093579 2024.05.09 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 10093578 2024.05.09 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 10093577 2024.05.09 MZ
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 10093592 2024.05.09 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 10092879 2024.05.09 MZ
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 10091448 2024.05.09 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10091397 2024.05.09 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 10091398 2024.05.09 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 10091396 2024.05.09 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 10091395 2024.05.09 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10091394 2024.05.09 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10089803 2024.05.08 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 10089800 2024.05.08 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2